Plastično je fantastično

četvrtak, 15.12.2011.

Bisfenol A (BPA)

upotreba u industriji hrane i pića
te sigurnosni aspekti upotrebeŠto je to Bisfenol-A?

Bisfenol A (e. Bisphenol - A) - skraćene oznake BPA je industrijska kemikalija koja se prvenstveno koristi u proizvodnji poilikarbonatne (PC) plastike i za oblaganje unutrrašnjosti limenki za pića i hranu, i za obje svrhe sigurno se koristi već više od 50 godina.
Polikarbonatna plastika ima široku upotrebu, najviše za izradu ambalaže za pića (plastične boce), kao i boce za bebe, nadalje, vrlo veliko područje uporabe polikarbonatne plastike je izrada compact diskova, za raznu sigurnosnu opremu koja mora biti otporna na vanjske utjecaje te za medicinsku opremu. Upravo zato što se polikarbonatna plastika koja sadrži bisfenol-A koristi u ambalaži za hrani i u medicinskoj opremi, podvrgnuta je brojnim testovima i ispitivanjima. Svi ti testovi i dobiveni te objavljeni rezultati nadzirani su i odobreni od mnogih nacionalnih zdravstvenih instituta, regulatornih tijela širom svijeta, a najznačajnije među njima svakako su: U.S. Food and Drug Administration (FDA) (Uprava za hranu i lijekove) i European Food Safety Authority (EFSA) (Europska uprava za sigurnost hrane).

Primjena polikarbonatne plastike

Polikarbonatna plastika svoju široku primjenu u ambalaži pića i hrane našla je upravo zbog svojih karakteristika: čista, prozirna, lagana plastika, čvrsta i ne razbija se pri padu, ne oštećuje se, ne degradira, trajna je, osigurava higijenske uvjete svoga sadržaja. Polikarbonat osigurava visoku razinu zaštite hrane u raznim pakovanjima te sprječava njeno kvarenje, a dokazano je da sprječava prodor bakterija izvana u unutrašnjost ambalaže. Također, prednosti te vrste ambalaže je da je ekološki prihvatljiva (e. environmentally friendly), kao i što je dokazano da ima značajnu ulogu u očuvanja javnog zdravlja.

BPA se ne koristi u proizvodnji plastičnih boca za vodu, koristi se jedino u proizvodnji polikarbonatne plastike od koje se izrađuju višekratne, trajnije boce, a one svakodnevne boce za vodu i ostala gazirana pića izrađuju se od polietilen teraftalata (PET) (za zapremnine od 0,2 do najviše 2,5 litara) - više o PET-u pogledajte na sljedećem LINKU.Polikarbonatna plastika koristi je za izradu većih spremnika za vodu koje danas najčešće koristimo na sveprisutnim aparatima za hladnu i toplu pitku vodu (zapremnine 15 do 20 litara). No, valja naglasiti da je sva plastika koja se koristi za ambalažiranje (flaširanje) vode podvrgnuta brojnim i opsežnim testiranjima i provjerama kojima se potvrđuje njihova zdravstvena i ostala sigurnost pri svakodnevnom korištenju. Australian Standards Association (ASA) - Australsko udruženje za standardizaciju - svojim strogim propisima i standardima kojih se moraju pridržavati i proizvođači ambalaže i proizvođači hrane i pića koji pune iste u ambalažu, osigurava da do potrošača uvijek dolazi čist, siguran, zdrav proizvod, te da nema nikakvog negativnog utjecaja ambalaže na osnovni sadržaj.
Zabrinutost zbog izloženosti bisfenolu-A

Vrlo mala količina BPA može migrirati iz osnovne strukture polikarbonatne ambalaže u hranu i piće koje sadrži, i naravno to pojačava zabrinutost potrošača. Zabrinutost je prisutna pogotovo zbog poznatih rezultata ispitivanja o utjecaju BPA na hormone i reproduktivni sustav ispitivanih životinja kao i na moguću povezanost BPA i dijabetesa i nekih kardiovaskularnih oboljenja kod ljudi. Na žalost, BPA je u nekoliko manjih ne potvrđenih studija povezivan s pojavama raka. No, najveći dio dokaza ne potvrđuje takve opasnosti niti povezanosti s poboljevanjem.

Food Standards Australia New Zealand (FSANZ) *1) Agencija za standardizaciju u području hrane Australije i Novog Zelanda - potvrđuje da "BPA ne izaziva rak" te su izdali svoje mišljenje da "nema zdravstvenih rizika, uključujući i za djecu, a temeljem najnovijih testiranja koja potvrđuju da se BPA može pronaći u polikarbonatnim bočicama za bebe i hrani za dojenčad u ekstremno malim razinama“ . Takva mišljenja dijele i ostale agencije za sigurnost hrane, uključujući i one u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Europi.

Sigurno korištenje polikarbonatne plastike

Više od 50 godina, veliki broj studija, provođenih i od vladinih i od znanstvenih institucija širom svijeta, analizirale su znanstvene podatke o BPA te temeljem tih podataka zaključile su da su polikarbonatne bočice sigurne za upotrebu u kontaktu s hranom te da je razina migracije BPA iz polikarbonatne plastike u stvarnim uvjetima ispod sigurnosne razine, odnosno da je unutar znanstveno provjerenih granica.

Sigurnosni standardi širom svijeta, uključujući i FDA, Health Canada (Kanadska uprava za zdravlje), Europsku upravu za sigurnost hrane (EFSA) i Japanese National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (Japanski nacionalni institut za napredne znanost u industriji i tehnologiju) su suglasni da temeljem dobivenih znanstvenih dokaza koji su dostupni iz najnovijih procjena rizika o opasnostima BPA - unos BPA u organizam u propisanim granicama ne predstavljaju opasnost za zdravlje i to svim dobnim skupinama, uključujući i dojenčad.Standardi sigurnosti širom svijeta
Svi proizvodi koji dolaze u kontakt s hranom, a sadrže BPA moraju zadovoljiti zdravstvene i sigurnosne odredbe, i to je primijenjeno širom svijeta.

Sjedinjene Američke Države i Europa
I SAD i Europska zajednica imaju složenu regulativu za nadzor migracija kemikalija s ambalaže u kojoj je pakirana hrana na sadržaj kojom su definirane stroge granice maksimalno dopuštenih razina migracija.

U SAD-u, BPA je reguliran propisima američke Uprave za hranu i lijekove - U.S. Food and Drug Administration (FDA) kojima je osigurana njihova sigurnost pri upotrebi. FDA regulativa primjenjuje migracijske i sigurnosne podatke kao osnovu za odobravanje određene plastike za namjenu za koju su predviđene. U proceduri odobravanja primjenjuju se strogi zahtjevi za određivanje razina sastojaka koji mogu migrirati s materijala ambalaže na hranu. Sigurnosni zahtjevi FDA zahtijevaju opsežne testove toksičnosti za svaki sastojak koji bi mogao biti unesen u ljudski organizam i za najmanje moguće mjerljive količine. To znači, kada FDA odobri određeni proizvod da se može naći na tržištu i da se može koristiti, da je taj proizvod siguran pri kontaktu s hranom obzirom na sastav i količinu tvari, ako postoje, a koje bi mogle migrirati s ambalaže u hranu. Stoga je korištenje BPA u SAD-u, kao "indirektnog dodatka", odobreno prije nego su se proizvodi od polikarbonatne plastike koji sadrže BPA uopće i našli na američkom tržištu.

Sve u svemu, postoji međunarodno utvrđena sigurnosna razina - Tolerable Daily Intake (TDI) - dopuštena dnevna doza za BPA, a to je 0,05 mg/ kg tjelesne težine dnevno. A to znači da nema zdravstvenih opasnosti ukoliko čovjek svakodnevno, tijekom svog cijelog životnog vijeka prima manje od 0,05 mg/kg t.t. Navedena dopuštena dnevna doza određena je temeljem ispitivanja na životinjama i sadrži uključuje sigurnosni faktor koji omogućuje izračun sigurnosne razine doze za ljude.

Temeljem detaljnih i sveobuhvatnih pregleda najnovije stručne literature i studija o toksičnosti BPA pri niskim dozama, u rujnu 2010. godine EFSA je potvrdila svoje mišljene iz 2008. godine u kojem navodi da nema novih dokaza koji bi ukazivali na potrebu promjene postojeće razine dopuštene dnevne doze (e. TDI) od 0,005 mg/kg t.t. Navedeno je u skladu i s referentnom dozom ljudske izloženosti koju definira američka regulativa.

Australija i Novi Zeland
U skladu s državnim Zakonom o hrani, svi plastični materijali koji dolaze u kontakt s hranom i pićima moraju zadovoljiti opće uvijete definirane Standardom 1.4.3. (Materials and Articles in Contact with Food - Materijali i predmeti koji su u kontaktu s hranom), a koji su sastavni dio "Food Standards Australia New Zealand (FSANZ) - Food Standards Code" (Standardi za hranu Australije i Novog Zelanda - Normativi o hrani). Također postoji i Australski standard za plastične materijale koji su u kontaktu s hranom, gdje se FSANZ poziva na (AS2070) i definira zajedničke zahtjeve za materijale koji dolaze u kontakt s hranom, a odredbe su u skladu s regulativom o upotrebi plastike u Europskoj Uniji i Sjedinjenim Američkim Državama.

Na Novom Zelandu Uprava za procjenu rizika u okolišu - Environmental Risk Management Authority (ERMA) regulira odredbe o kemikalijama u plastici, a plastični proizvodi regulirani su pravilima koje definira novozelandsko Ministarstvo potrošača.

Osim FSANZ-a, druga regulatorna tijela u Australiji koja reguliraju kemikalije u plastici koja dolazi u kontakt s hranom su: National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS) - Nacionalni program za procjenu i obavještavanje o industrijskim kemikalijama koji nadgleda sigurnost industrijskih kemikalija u upotrebi te Australian Consumer and Competition Commission (ACCC) - Australski odbor za zaštitu potrošača i tržišno natjecanje koji nadgleda sigurnost pri potrošnji plastičnih proizvoda, istražuje pritužbe te sastavlja registar proizvoda koji su iz sigurnosnih razloga povučeni s tržišta.

Također, plastični proizvodi koji dolaze u kontakt s hranom, a koriste se u Australiji, moraju zadovoljavati odredbe FDA o BPA kao i migracijske razine definirane u Europskoj regulativi - Materials and Articles in Contact with Foodstuffs

Posljednje procjene, aktivnosti i akcije vezane uz sigurnost BPA

SAD
FDA je analizirala najnoviju literaturu o BPA uključujući i studije o najmanjim toksičnim dozama, a također, kontinuirano sudjeluje u recenzijama novijih studija koje se odnose na BPA.

Stručnjaci Nacionalnog toksikološkog programa - National Toxicology Program (NTP) - kao dio američkog Nacionalnog instituta za zdravlje - National Institutes of Health, završili su u rujnu 2008. godine pregled *2) u kojem su izrazili "određenu zabrinutost" zbog utjecaja BPA na mozak, ponašanje, na aktivnost prostatu kod fetusa, dojenčadi i djece. NTP je također izrazio "minimalnu zabrinutost" zbog efekata koji se kasnije javljaju u ranom pubertetu na mliječnim žlijezdama kod djevojaka, te zbog efekata na fetuse, dojenčad i djecu kod postojeće razine izloženosti i "zanemarivu zabrinutost" za sve ostale slučajeve. U posljednjoj reviziji FDA je priznao da "postoji mnogo nepouzdanosti koje se odnose na ukupnu interpretaciju tih studija i na moguće utjecaje izloženosti BPA na ljudsko zdravlje“.

FDA je u ažuriranim podacima o BPA *3) 2010. godine objavila da su "koraci koji se trenutno poduzimaju na smanjenju ljudske izloženosti BPA kroz hranu, opravdani, što uključuje podršku industrijskim akcijama za prestanak proizvodnje boca i šalica za bebe koje sadrže BPA na američkom tržištu, te da podupiru razvoj alternativnih materijala". FDA je također naglasila svoju "podršku na jačanju pravnog okvira o BPA".

FDA je također vrlo jasno objavila da "to ne znači preporuku obiteljima da promijene način prehrane dojenčadi ili hranu zbog svih ostalih prednosti koje pruža kao pouzdan izvor dobre prehrane, a koje su prevagnule u odnosu na potencijalne rizike od izloženosti BPA".

Kanada
Kanada je prva zemlja u svijetu koja ima napravljenu kompletnu procjenu rizika za ljudsku izloženost BPA, a procjena je napravljena u suradnji s proizvođačima kao i sa svim ostalim zainteresiranima. Unatoč dobivenih podataka iz procjene rizika koji potvrđuju da su razine BPA sigurne, kanadska Vlada složila se s preporukom Ministarstva zdravstva i 2008. godine donijela je odluku o zabrani uvoza, prodaje, propagandiranja polikarbonatnih bočica za bebe.

Procjena kanadskog Ministarstva zdravstva navodi da su novorođenčad i djeca do 18 godina bili izloženi razinama BPA koje su niže od razina koje bi mogle uzrokovati efekte na zdravlje. Međutim, kanadska Vlada, radi dodatne predostrožnosti poduzima korake kako bi se ograničila uporaba BPA.

U srpnju 2009. godine Ministarstvo zdravstva Kanade objavila je tri odvojena izvještaja, koji su zaključili da postojeća izloženost BPA iz ambalaže, a preko prehrane, ne prelazi razine koje predstavljaju rizik za zdravlje populacije, uključujući novorođenčad i mlađu djecu.

Izvještaji kanadskog Ministarstva zdravstva su:
Survey of BPA in bottled water products
LINK 1

Survey of BPA in canned powdered infant formula products
LINK 2

Survey of BPA in baby food products pre-packaged in glass jars with metal lids
LINK 3

Europa
Slijedom detaljnih i sveobuhvatnih analiza najnovije znanstvene i stručne literature i studija vezano uz toksikologiju BPA pri niskim dotama, u rujnu 2009. EFSA je potvrdila svije mišljenje iz 2008. godine te potvrdila da nije pronašla nove dokaze koji bi je naveli da revidira svoje postojeće mišljenje odnosno propisanu najveću dopuštenu razinu (TDI) od 0,05 mg/kg tjelesne težine.

Australia
FSANZ je aktivno surađivala s vladinim agencijama i s inozemnim regulatornim tijelima kako bi se utvrdila i obrazložila bilo kakva povezanost BPA i negativni utjecaj na zdravlje.

FSANZ je obavila procjenu svih dostupnih studija uključujući i one na koje se poziva FDA, te je zaključila da su "bočice za bebe izrađene od polikarbonatne plastike koja sadrži BPA, a koje se nalaze na tržištu Australije i Novog Zelanda, i nadalje sigurne za upotrebu“. Analizom podataka o izmjerenim razinama kao i preračunavanjem zaključuje se da bi bebe težine 5 kg trebala svakoga dana tijekom mnogo godina popiti najmanje 80 bočica kako bi se dostigla gornja dopuštena granica unosa BPA.

FSANZ i dalje prati sva novija znanstvena istraživanja i razvoj i "vrlo usko surađuje s nacionalnim i međunarodnim regulatornim tijelima za hranu kako bi se procijenili novi dokazi i razine izloženosti u Australiji".

Tako su u srpnju 2010. trgovci dobrovoljno odustali od polikarbonatnih bočica za bebe koje sadrže BPA i trenutačno mnoge kompanije istražuju mogućnosti alternativnog materijala bez BPA. Ova dobrovoljna odluka u stvari odgovor je potrošačko raspoloženje i njihove zahtjeve, a ne kao posljedica sigurnosti proizvoda.

U veljači 2010. godine australski odbor za zaštitu potrošača i tržišno natjecanje (Australian Competition and Consumer Commission - ACCC) objavio je rezultate studije koja je ispitivala razine BPA u prehrani za dojenčad te vodi za piće iz polikarbonatnih bočica za bebe i iz šalica za piće koji su na tržištu Australije te zaključila da „izloženost dojenčadi iz bočica za hranjenje i šalica za piće koje se nalaze na tržištu Australije nije zabrinjavajuća“ *4)

-------------------------------------------------------------------
*1) Australski standardi za hrani - podaci o Bisphenolu A
LINK 4

*2) National Toxicology Program (NTP) - Center for the Evaluation of Risks to Human reproduction (CERHR) Monograph on the Potential Human Reproductive and Developmental Effects of Bisphenol A, NIH Publication No. 08-5994, September 2008
LINK 5

*3) Update on Bisphenol A for Use in Food Contact Applications U.S Food & Drug Administration January 2010
LINK 6

*4) Study of Levels of Bisphenol A (BPA) in Infant Formula and Water from Infant Feeding Bottles & Sip Cups Supplied in Australia - ACCC February 2010
LINK 7

Ostali izvori:

Europa
Toxicokinetics of Bisphenol A - Scientific Opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing aids and Materials in Contact with Food (AFC). 23 July 2008
LINK 8

Statement of EFSA - on a study associating Bisphenol A with medical disorders. Issued on the 22nd October 2008. The EFSA Journal (2008) 838 1-3
LINK 9

Opinion of the Scientific panel on Food Additives, Flavourings and Processing Aids and Materials in Contact with Food on a request from the Commission related to BPA. Adopted 29 November 2006. (The EFSA Journal (2006) 428 1 out of 75)
LINK 10

EFSA updates advice on bisphenol A - 30 September 2010
LINK 11

USA
National Toxicology Program: Centre for the Evaluation of Risk to Human Reproduction (CERHR)
LINK 12

National Toxicology Program (NTP). Draft Brief published on April 14, 2008 by the U.S. National Institutes of Health
LINK 13

FDA Statement on release of Bisphenol A (BPA) Sub Commmittee Report. Released 28 October 2008.
LINK 14

FDA update on Bisphenol A for Use in Food Contact Applications. January 2010
LINK 15

FDA Science Board Subcommittee on Bisphenol A - Scientific Peer-Reveiw of the Draft Assessment of Bispenol A for Use in Food Contact Applications – 31.Oct2008.
LINK 16

Australia
Food Standards Australia New Zealand - Fact Sheet - BPA & Food Packaging - January 2010
LINK 17

Canada
Government of Canada - Chemical Substances in Batch 2 of the Challenges
LINK 18

Government of Canada - BPA Questions & Answers
LINK 19

Health Canada - Canadian draft risk assessment released in April 2008
LINK 20
LINK 21

Bisphenol A Technical Information (Canada gazette Notice final screening assessment proposed risk managemetn approach)
LINK 22

Ministarstvo zdravstva Kanade izdalo je u srpnju 2009. sljedeća 3 izvještaja:
Survey of BPA in bottled water products
LINK 23

Survey of BPA in canned powdered infant formula products
LINK 24

Survey of BPA in baby food products pre-packaged in glass jars with metal lids
LINK 25

Ostali relevantni međunarodni izvještaji i izvori:
European Union Risk Assessment Report
LINK 26

Report of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM 2008)
LINK 27

Japanese National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
LINK 28
LINK 29


- 23:59 - Komentari (1) - Isprintaj - #