Plastično je fantastično

subota, 26.11.2011.

Obnovljiva energija

Neograničena moć čestica.

Razvoj obnovljivih izvora energije cvjeta. Energija sunca, vjetra i biomase te geotermalna energija su neiscrpne. Obasjavajući Zemlju, Sunce proizvodi 15 000 puta više energije nego što se potroši u svijetu u jednoj godini. Oko tisućinka energije koju stvara Sunce bila bi dovoljna da pokrije ukupne svjetske energijske potrebe. Pojedina malena naselja u Europi već koriste obnovljivu energiju kojom gotovo u cijelosti zadovoljavaju svoje potrebe za energijom za zagrijavanje, toplu vodu i proizvodnju električne energije, i to zahvaljujući inovativnim rješenjima u kojima je važna primjena plastike.


Snaga vjetra - (gotovo) 24/7

Snaga vjetra samo je jedna od mogućosti uporabe dopunskih izvora energije, a kako bi se ona mogla iskorištavati na komercijalnoj razini, vjetrenjače moraju imati vrlo dugačke propelere. Propeleri su gotovo u potpunosti načinjeni od vlaknima ojačane plastike jer samo takav materijal može izdržati stalna mehanička naprezanja kojima je propeler izložen. Danas se vjetrenjače na morskim obalama grade s propelerom promjera 125 m i mogu proizvesti oko 5 MW električne energije.'


Vodikove gorivne ćelije
- energija s (gotovo) nula štetnih emisija


Razvoj polimerne elektrolitičke gorivne ćelije koja iskorištava električnu energiju stvorenu kemijskom reakcijom vodika i kisika još je u povojima. Vodik je u gorivnoj ćeliji odvojen od kisika tankom plastičnom membranom koja kontrolira kemijsku reakciju vodika s kisikom. Energija proizvedena tijekom kemijske reakcije može se koristiti posvuda, za proizvodnju električne energije ili za zagrijavanje, za pokretanje motora automobila ili autobusa, kako je pokazao prototip ove ćelije.


Dopunski izvori energije s najviše izgleda u budućnosti

Europa će zasigurno imati vodeću ulogu u razvoju novih dopunskih izvora energije. Na sastanku u ožujku 2007. predsjednici država ili vlada 27 zemalja članica dogovorili su se povećati udio dopunskih izvora energije u europskoj energijskoj bilanci sa sadašnjih 6,4% na 20 % do 2020. inteligentna rješenja s pomoću plastike bitno će pridonijeti poboljšanju europske energijske bilance.


Sunčeva energija - čak i kada je nebo sivo

Modernim solarnim sustavima za zagrijavanje vode može se osigurati i do 65 % potreba za toplom vodom u prosječnom kućanstvu. Fotovoltažni kolektori, koji pretvaraju sunčevu energiju u električnu, mogu pokriti preostale potrebe za energijom tzv. pasivne kuće. To bi bilo nemoguće bez plastike, jer su mnogi važni dijelovi kao što su kućišta kolektora, izolacija cijevi, pa čak i središnji kontrolni sustav načinjeni od polimernih materijala.


Slika prikazuje kako je u 25 članica Europske unije uporaba energije vjetra imala visoke stope rasta od 1993. godina. Propeleri načinjeni od vlaknima ojačane plastike bitno pridonose tom porastu.

- 19:49 - Komentari (0) - Isprintaj - #