Plastično je fantastično

subota, 12.11.2011.

4R4E - Four R for Environment

Odmah na početku pisanja ovoga bloga, spomenuo sam 4R4E (Four R for Environmental – 4 R za okoliš – Reuse (ponovno koristiti), Recycle (ponovno preraditi), Reduce (reducirati odnosno smanjiti), Recover (obnoviti). To je upravo princip ili niz principa koje i osobno podržavam i pokušavam ih se pridržavati, a i preporučam ih i čitateljima ovoga bloga.

Važno je već na početku objasniti što se pod time misli, pa evo:


Plastika se može ponovno koristiti na mnogo načina – od plastičnih boca do plastičnih vrećica. Plastične police koje svakodnevno susrećemo u trgovinama, plastične kašete za boce primjeri su ponovnog korištenja plastike. Razne vrste plastičnih kutija, kašeta, košara primjer su pravilnog, higijenskog, sigurnog ponovnog korištenja plastike, a zbog svoje težine i znatnog smanjenja troškova transporta od proizvođača do trgovina. Jedan od svakodnevnih primjera ponovnog korištenja plastičnih vrećica je njihovo korištenje nakon što donesemo proizvode iz trgovine, pa ih još koji puta iskoristimo za spremanje namirnica u hladnjak, da bi ih na kraju ponovno koristili – kao vrećice za smeće.


Recikliranje plastike ima godišnji porast od 11% u posljednjih 10 godina. Ipak i na tom je području ekonomska kriza učinila svoje, pa je 2009. taj porast bio samo 3,9%, međutim, u 2010. taj je rast vraća na stare stope povećanja. Ne radi se samo o plastičnim bocama, PET ambalaži i plastičnim vrećicama i ostalim vrstama plastičnih folija, već i o sve većem učešću PVC-a (cijevi, plastična stolarija, krovni pokrovi, podne obloge) kao i miješane plastike koju danas susrećemo u mnogim svakodnevnim proizvodima kojima se koristimo. Ovaj trend rasta mora se i dalje nastaviti, unapređivati, a s ciljem što ekonomičnije i ekološki prihvatljivije proizvodnje plastičnih proizvoda te smanjenju odbačene plastike. Recikliranjem plastike postiže se znatna ušteda u energiji, smanjuje se emisija CO2, smanjuju se troškovi proizvodnje i smanjuju se količine na otpadima.


Jedno od osnovnih svojstava plastike – od proizvodnje, prerade, korištenja te na kraju zbrinjavanja je što se s plastikom reducira, smanjuje potrošnja energije, smanjuje se emisija CO2, smanjuje se potrošnja nafte. Plastični proizvodi, dijelovi, elementi znatno su lakši od proizvoda izrađenih od drugih materijala te se postižu znatne uštede prilikom njihovog transporta. Današnji automobili i avioni zapravo su zbog plastičnih dijelova znatno lakši od svojih prethodnika i imaju znatno manju potrošnju goriva i po tom osnovu. Plastična stolarija znatno smanjuje emisiju odnosno gubitak topline u okoliš te se smanjuje energija koja se troši za proizvodnju te topline. Na žalost, danas se oko 32% nafte troši za grijanje, a npr. sunčeva energija manje od 1%. Plastika nam omogućava bolju izolaciju i manje gubitke topline. Plastika – zbog svoje mogućnosti recikliranja, smanjuje otpad, ali i proizvodi pakiranu u plastiku duže traju, dakle smanjuje se kvarenje i bacanje hrane, a i ostali proizvodi su manje lomljivi pa se smanjuju štete – primjer plastičnih i staklenih boca.


Kao dio završetka svog životnog, odnosno uporabnog ciklusa, plastični proizvodi, odnosno plastika se umjesto odlaganja na smetlištima i raznim odlagalištima može upotrijebiti za ponovnu proizvodnju energije. Danas postoje više ekonomičnih i ekološki prihvatljivih procesa u činim se postupcima od plastičnog otpada dobivaju vrijedne sirovine koje se ponovno mogu prerađivati, ili se dobiva toplinska energija – a današnja moderna tehnologija s lakoćom i učinkovito pretvara jednu energiju u drugu, prilagođava je tamo gdje i kako je korisnija. Jednostavno rečeno, plastika je prevrijedna da bi se odbacivala.

Međutim ne treba se zadržati samo na 4R4E, ali to još nije sve, pa stoga bi trebalo i …


Upravljanje okolišem kao i odgovorno ponašanje prema okolišu nije jednokratna briga, jednom učinjeno pa će kasnije sve biti u redu. To je proces i niz aktivnosti koje stalno treba ponavljati. Ponovno i ponovno treba plastični otpad odvajati, ponovno plastične proizvode treba prerađivati, ponovno plastične proizvode treba koristiti. To treba postati način življenja i razmišljanja, a ne jednokratne aktivnosti. Plastika i plastični proizvodi sa svojim svojstvima takvo što i omogućavaju.


Pravilnom preradom plastike te korištenjem ekonomičnih i ekološki prihvatljivih procesa omogućava se obnavljanje energije u različitim oblicima. Plastika upravo ima to svojstvo. Osim što značajno smanjuje gubitak energije, plastika omogućava i obnavljanje energije.


Upoznajte se s činjenicama o plastici, s podacima koji su znanstveno dokazani i razmislite prije no što plastiku zamijenite proizvodom od nekog drugog materijala. Je li taj materijal ili proizvod stvarno ekološkiji od plastike, je li jeftiniji, je li sigurniji. Upoznajte se s podacima i ponovno razmislite. U stvari, ovaj blog služi tome.


- 19:50 - Komentari (0) - Isprintaj - #