Dobrodošli
u web-župu
Gospe Sinjske!


Podižemo ovaj oltar Srcu Isusovu. Pa i red je zbog toga što sam na Srce Isusovo 2003. godine, zavirio mrvu u tu lipotu.


Kao osobitu pomoćnicu u radu naše web župe Gospe Sinjske, odabirem Mandu Rađa (Koljanin), moju pokojnu majku koju sam bio susreo tamo 'di je liiipooo', da mi/nam pomogne dohodati do onih 'puno lipi stvari' što mi je obećala Gospa Sinjska.Nebeski zaštitnik naše
web-župe Gospe Sinjske:

IVAN PAVAO II

Kunski račun u PBZ:
HR 152340009-3206845858


e-mail:lukaradja@yahoo.com
mob: 0915323766
sveta misa svaki dan u 10.00 sati


Od 1. 2. 2014. sam u Zagrebu
Adresa:
Svećenički dom
Fratrovac 40
10000 Zagreb
Molite da na Fratovcu profunkcionram.
LINKOVI:
Rađa
Ne uređeno: ob stablo Rađa
NovaTV: Provjereno 12 3 2009
ono malo više
OGORJE
QUO VADIS CROATIA
Hrvatska provincija D.I.
ZKŽ
LAUDATO
ŽIVO VRELO
IKA
SKAC - Palma
Jingle Modrave
Vatikan
Svako jutro (od 26.9.2011.) na HKR u 6.20 sati je 'Jutarnja molitva'. Usudi se biti to što jesi - katolik i slušaj Katolički radio! (p.s. Pojačaj radio),
Svake nedjelje, širom svijeta, šaljem više stotina sms knev (komentar nedjeljnog Evanđelja). A to prilično košta, pa ako hoćete da knev dobiju svi kojima je potreban, pošaljite mi sms-om broj vip bona ili mi nekako drugačije uredite da imam dovoljno vip bonova. Hvala!

WEB ZUPA GOSPE SINJSKE

28.06.2019., petak

SRCE ISUSOVO

Image and video hosting by TinyPic
Štovanje Srca Isusova je "Sinteza naših religioznih odnosa prema Kristu". (Pavao VI)
Ivan Pavao II promiče "kulturu ljubavi".
Ako imaš spremno srce, dovoljno će ti biti vidjeti kako trava raste; a ako ga nemaš sve da vidiš i Presveto Trojstvo neće ti pomoći.
Jer je njegovo Srce prepuno milosrđa, a i probodeno je da milosrđe razlije. ... Čavao koji je otvori rane postao je ključ koji mi otvara vrata da upoznam volju Gospodnju. A sto mogu vidjeti kroz otvor? Govori mi čavao, govori mi rana da je Bog doista u Kristu svijet sa sobom pomirio. (Sv. Bernard, brev. III, str. 82)
Gdje nema nade suši se duša i ostaje bez snage. (Gabrijel Marcel)
Krist je objavio da je Bog ljubav i da je Bog "bogat milosrđem".
"Da mognete shvatiti sa svima svetima što je Dužina i Širina i Visina i Dubina te upoznati nespoznatljivu ljubav Kristovu da se ispunite do sve punine Božje." (Ev 3,18-19)
Slično kao i nevjerni Toma možemo i mi danas dotaknuti otvoreno Srce Isusovo i u njemu sam Logos. I reći: Gospodin moj, i Bog moj!
"Milosrđe može nadvladati zlo, ono može, tako reći, iz zla izvući dobro." (Ivan Pavao II, Dives in mmisericordia)
Crkva je ono što jest kada se potpuno identificira sa srcem onoga koji joj je dao početak. (J. Meija)
Vjernikovo srce prijestolje je Božje. (muslimani)
Kalež ima oblik srca. U srcu je životni napitak.
Srce je središte života, volje i inteligencije.
Srce je Božji sud u nama.
Srce od kamena-srce od mesa.
Krist nije samo glava, nego i srce Crkve. Pozvani smo izgrađivati kraljevstvo Srca Isusova.
"Ti si milostiv svemu, jer sve možeš, i kroz prste gledaš na grijehe ljudima, i čekaš ih da bi se pokajali. Ti ljubiš sva bića i ne mrziš ni jedno koje si stvorio. Jer da si štogod mrzio, ne bi ga ni stvorio" (Mudr 11, 25)
"Može li žena zaboraviti svoje dojenče, i nemati sućuti za čedo utrobe svoje? Pa kad bi koja i zaboravila, tebe ja neću zaboraviti." (Iz 49, 15)
"Bog je tako ljubio svijet, da je svoga Jedinorođenoga Sina predao, da svatko tko u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni." (Iv 3, 16)
Sve je učinio "radi nas i našega spasenja".
Kad bi me morao na Sudnjem danu suditi Isus ili moja majka, ja bih rekao neka me sudi Isus. On je bolji od ikakve majke. (Faber)
"Gledaj ovo srce koje je toliko ljubilo svijet." (Isus Mariji Alacoque)
"Ljubav nije ljubljena" (sv. Franjo)
Srce ima razloge koje razum ne poznaje. (Pascal)
Legenda kaže da se upravo vojnik koji je Isusu probo Srce obratio, i postao mučenik.
Kao što svaki vojnik voli nositi znakove pobjede (značke, odlikovanja), tako je i Isus zadržao znakove svojih rana i poslije uskrsnuća.
"Učite od mene jer sam blaga i ponizna srca." (Mt 11, 28)
"Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?" Tu kao da se radi nas odvojio od svoga božanstva. Tako velikodušan može biti samo Bog. ... "Poništio je samoga se be!" (Fil 2, 6)
"Kad se jednom moje srce razbije u najsitnije komadiće, znaj ženo, svaki će te od njih ljubiti kao tisuću srdaca." (Muhamed-Sams-ed-Din-Širazi-Hafiz)
"Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim"
"Bog nije upisao zakon u kamene ploče, nego u ploče od mesa u srce ljudima." (2Kor 3,13)
Isus ni na križu nije mislio na sebe ... "Oče oprosti im jer ne znaju što rade."
Ljubav se dijeljenjem množi.
Dobar je onaj koji živi život sviju. (Tagore)
Nije potrebno prekriti putove kožom, već obući kožne cipele. Pobjedi u srcu mržnju.
"Žao mi je naroda"... "Dođite svi vi umorni i opeterećeni i ja ću vas odmoriti." (Mt 11, 28)
"Godine 1296 neki Petar Lončarić igrao je karte sa svoja dva druga pred pročeljem tadašnje crkve sv. Vida. Budući da mu igra nije išla za rukom pograbi srdito kamen i baci ga svetogrdnom rukom u lijevi bok raspela, na užas prisutnih. Iz udarenog kipa kao iz živog tijela proteče u isti čas obilna krv, a pod nogama pokvarenog čovjeka otvori se zemlja i proguta ga ostavivši samo svetogrdnu ruku, da stravično viri iz zemlje." Kamen što ga je taj svetogrdnik bacio stoji još i danas, uz riječi: "Ovim je kamenom pogođen Raspeti 1296".
"Ne živi čovjek samo o kruhu" (Mt 4,4) - nego i od ljubavi. Drugarske, prijateljske, zaručničke, roditeljske, djetinje, plemenske, domovinske, općečovječanske.
Znanje bez ljubavi ubija. Ali ljubav s pravednošću.
"Ako imadnete ljubavi jedan prema drugom, po tom će svi upoznati da ste moji učenici." (Iv 13, 35)
"Opraštaju joj se mnogi grijesi, jer je ljubila mnogo." (Lk 10, 47)
"Iz srca čovječjek izlaze..."
"Štovanje Srca Isusova najuspješnija je škola ljubavi prema Bogu." (Pio XII)
"Živim u vjeri u Sina Božjega, koji me je ljubio i predao sebe za mene" (Gal 2, 20)
"Pruži svoju ruku i metni je u moj bok, i ne budi nevjeran nego vjeran." (Iv 20, 27)
"To vam rekoh da u meni mir imate" (Iv 16,33)
"Tko ne ljubi, nije upoznao Boga, jer Bog je ljubav. U tome nam se očitovala ljubav Božja što je Bog poslao na svijet svoga jedinorođenoga Sina da živimo po njemu. U ovome se sastoji ljubav: nismo mi ljubili Boga, nego je on ljubio nas i poslao Sina svoga kao žrtvu pomirnicu za naše grijehe." (1 Iv 4, 8-10)
"Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove..." (Rim 8, 35)
"Došao sam da bacim oganj na zemlju" (Lk 12, 49)
"Gdje ti je blago, tamo ti je i srce." (Mt 6, 21)
"Dok smo još bili slabi, Krist je umro za nas." (Rim 5, 6)
"Ljubavlju vječnom ljubim te." (Jer 31, 2)
"Kad se očitova dobrota Boga našega Spasitelja, i njegova ljubav prama ljudima, tada nas - ne zbog pravednih djela koja smo mi učinili, već po svom milosrđu - spasi kupelju ponovnog rođenja." (Tit 3, 3)
"Kasno sam te uzljubio..." (Augustin)
"Kad bih jezike ljudske i anđeoske govorio, a ljubavi ne bih imao, bio bih kao mjed što ječi ili paraporac što zveči. (1 Kor 13, 1)
Ti radosti čista srca. (Augustin)
Blaženi čista srca, jer će Boga gledati. (Mt 5,8)
Srce naznačuje svijest koja je postala pronicavom i osjetljivom po kreposti ljubavi. Radi se o spoznaji usuglašenom s Isusom i sa zajednicom njegovih učenika. "Nitko ne zna tko je Otac, do li Sin, i onaj kome Sin objavi." (Lk 10, 22)
Počinuti na Srcu Isuovu, znači zadobiti "mir duše". Tada se rasvjetljuje i nesvijest i podsvijest.
"Usta govore iz punine srca."
"Imam protiv tebe... napustio si svoju prvu ljubav" (Otk 2, 19)
Kajanje nastaje iz spoznaje da "ljubav nije ljubljena", a ne iz mrtvljenja. "Sada se radujem patnjama koje trpim za vas, i dopunjam u svome tijelu ono što manjka muci Kristovoj." (Kol 1, 24)
"Ljubav je Božja razlivena u srcima našim po Duhu koji nam je dan." (Rim 5,5)
"Tko je žedan, neka dođe k meni i pije." (Iv 7, 37)
"Ostanite u meni, i ja u vama. ... Tko ostaje u meni i ja ju njemu, on rodi mnogo roda. (Iv, 15)
"Obucite se dakle kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni, u srdačno milosrđe, dobrotu, poniznost, krotkost i strpljivost." (Kol 3, 12)
Naučiti ljubiti Isusa i naučiti ljubiti Srcem Isusovim.
"Nastojete steći ljubav." (1 Kor 14,1)
"Ja sam pastir dobri. Dobri pastir daje život za ovce svoje." (Iv 10, 11)
"Sav je narod tražio da ga se dotakne, jer je iz njega izlazila sila i sve je iscjeljivao." (Lk 6, 17)
Ljubav je velika moć na nebu i na zemlji, budući da je Bog ljubav.
"Bog je spasenje moje, uzdam se, ne bojim se više, jer Gospod je snaga moja i pjesma, on je moje spasenje." (Iz 12, 2)
"U tebe je izvor života: gasiš našu žeš bujicom svojih milina." (antifona)
"Obradovah se kad mi rekoše: hajdemo u dom Gospodnji." (Ps 122)
Pobožnost Srcu Isusovu: to je apologija srca, sjetila i osjećaja. To je teologija tjelesnosti.
"I mir Kristov neka gospoduje u srcima vašim, na koji ste pozvani u jednome tijelu, i zahvalni budite." (Kol 3, 15)

- 12:06 - Komentari (0) - Isprintaj - #

<< Arhiva >>

Kolovoz 2021 (27)
Srpanj 2021 (396)
Lipanj 2021 (424)
Svibanj 2021 (403)
Travanj 2021 (412)
Ožujak 2021 (381)
Veljača 2021 (338)
Siječanj 2021 (320)
Prosinac 2020 (328)
Studeni 2020 (333)
Listopad 2020 (343)
Rujan 2020 (334)
Kolovoz 2020 (346)
Srpanj 2020 (335)
Lipanj 2020 (301)
Svibanj 2020 (359)
Travanj 2020 (333)
Ožujak 2020 (360)
Veljača 2020 (321)
Siječanj 2020 (348)
Prosinac 2019 (348)
Studeni 2019 (347)
Listopad 2019 (387)
Rujan 2019 (366)
Kolovoz 2019 (355)
Srpanj 2019 (331)
Lipanj 2019 (319)
Svibanj 2019 (295)
Travanj 2019 (321)
Ožujak 2019 (328)
Veljača 2019 (314)
Siječanj 2019 (299)
Prosinac 2018 (322)
Studeni 2018 (279)
Listopad 2018 (328)
Rujan 2018 (279)
Kolovoz 2018 (300)
Srpanj 2018 (318)
Lipanj 2018 (265)
Svibanj 2018 (304)
Travanj 2018 (279)
Ožujak 2018 (326)
Veljača 2018 (249)
Siječanj 2018 (285)
Prosinac 2017 (259)
Studeni 2017 (271)
Listopad 2017 (244)
Rujan 2017 (262)

Cambi: Izliči me
Cambi: Oprosti
DUŠNI DAN

p. L. Rađa, propovijedi
Prop. 1
Prop. 2
Prop. 3
Prop. 4
Prop. 5


" target="_blank">Radio Marija, Mladi za mlade 19. 2. 2002.

SAŽETAK RBK

27. 6. 2003. Saobraćajka - Šopot
Nova bolnica u Zadru
6. 8. 2003. Dovezen u K. Toplice
21. 8. 2003. Probudio se iz kome
11. mjesec 2003. Maknuta sonda
2.6.2004. Dovezen na Fratrovac
31.7.2004. Iskašljao kanilu
5.10.2004. U bolnici zbog bubrežnih kamenca
3.11.2004 U zaraznoj bolnici zbog sepse
6.12.2004. U Vinogradskoj bolnici zbog razbijanja bubrežnih kamenaca.
20.12.2004. Odvezen u Split kod Mešina
10.01.2005. Povratak iz Splita na Fratrovac
2.03.2005. Povratak u K.Toplice
5.03.2005. Prvi dnevnički zapis
19.04.2005. Ukazala mi se Gospa Sinjska
6.10.2005. Odlazak u Lovran (povratak nakon 5 dana)
1.01.2006. Početak bloga (web župe)
27.2.2006. Operirao 8 tetiva nogu na Šalati
2.3.2006. Povratak u K. Toplice
26.4.2006. Skidanje gipsa
19.12.2006. Odvezen u Split
11.3.2007. Lom noge (kod Mešina u Splitu)
30.4.2007. Povratak na Fratrovac
25.7.2007. Povratak u K. Toplice
30.6.2011. Dolazak u Krapinu
1.2.2014. Povratak kući u Zagreb
counter for blog
Web counter od 1.01.2006.

STAVIO 13 7 2020
visitors by country counter
blog counter
blog counter

blog counter