pametni zub https://blog.dnevnik.hr/pametnizub888

utorak, 03.02.2015.

ZBOG SIRA

Image and video hosting by TinyPic

„Zašto ste, pobogu,dali pobiti toliki narod?“, pitali su jednom prononsiranog – istina, nikad osuđenog, ni pravomoćno ni nepravomoćno – ratnog zločinca najogavnije sorte.
„Zbog sira“, glasio je neočekivani odgovor tog notornog nositelja prononsijencije.
„Kako?“
„Lijepo: jednog jutra u praskozorje, a u predvečerje samoga rata, odveo sam svoju djevojku na piknik na nekakvu pustopoljinu u blizini rijeke Dvibe. Pustopoljina, na čuđenje djevojčino a i moje, uopće nije bila pusta: parovi ljubavni sličnih gabarita rasprostrli su dekice duž i širom pustopoljinice, tako da smo jedva pronašli mjesto za nas. Rasprostrli smo, moja djevojka i ja, našu vlastitu dekicu škotskoga uzorka, sjeli pa stali vaditi hranu iz ruksaka. (I nju i mene krasili su poprilični apetiti. Ona je, sa svoje strane, mogla pojesti cijelo pečeno pile, dok sam ja od najranijeg djetinjstva bio dijelom hranidbenog lanca – s jedalačke strane, dakako.) Kako smo hranu izvadili i na dekicu poslagali, tako smo krenuli i jesti. Ona je jela brže od mene i to me posramilo u toj mjeri da sam… Imala je bolje manire za stolom, točnije za dekicom, pa sam i s te strane imao razloga za posramljenost, i to onu psihosomatskih značajki, a shodno tome sam uistinu… A onda je iz obližnjeg busena izašao mrav i ugrizao me za kažiprst! (Čime sam se po prvi put našao s one druge strane hranidbenog lanca.) Moja djevojka je smjesta iz ruksaka izvadila set prve pomoći, previla mi prst, mravu održala bukvicu tako da se zacrvenio u predjelu abdomena. A mene je značajno pogledala, nježno primila za sporni kažiprst i rekla:
'Kaži prst!'
'Molim?'
'Kaži prst!'
'Kažiprst!', rekao sam.
'Ne, kaži: prst.'
'Prst!'
'Tako je već bolje.'
I bi mi bolje pa smo nastavili s pikničenjem. Sedam mjeseci kasnije počeo je rat u kojem sam, istina, skrivio i smrt nekim ljudima.“
„Kakve to veze ima sa sirom?“, upitali su ratnog zločinca.
„Nikakve. To se tako kaže kad se hoće reći da razlog može biti bilo što, kad se želi naglasiti da su uzročno-posljedične veze ništa drugo nego marketinški trik. Puni odgovor zapravo glasi 'zbog sira i vojne muzike', no kako je vojna muzika umjetnost na izdisaju, ostala je od uzrečice samo njezina jezgra, ogoljena od većine ranije joj nametnutih konotacija.“
„Hoćete reći…“
„Upravo tako!“

03.02.2015. u 15:54 • 27 KomentaraPrint#^

<< Arhiva >>