petak, 11.02.2005.

samo za one koji vole i javascript i haiku

furu ike ya...var pond;
var frog;
frog.plop(pond);


Bashoo

prijevod:

ovaj-><-onaj