srijeda, 02.05.2012.

DAN PLANETA ZEMLJE

18. travnja 2012 u našoj školi održane su radionice povodom Dana planeta Zemlje
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
- 22:57 - Komentari (0) - Isprintaj - #

subota, 03.03.2012.

MJERENJA

1. ATMOSFERSKA

osnovna - temperatura, oblaci, oborine
dodatna - vlažnost, tlak zraka, visina snijega

TEMPERATURA ZRAKA
Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic


OBLACI

Image and video hosting by TinyPic

OBORINE
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic

dodatna - tlak zaka, visina snijega, vlažnost

TLAK ZRAKA mjerimo uz pomoć vremenske stanice
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic


VISINA I pH SNIJEGA

Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic


VLAŽNOST
Image and video hosting by TinyPic2. Hidrološka

osnovna: temperatura i pH Vode
Tri hidrološke mjerne postaje: Lateralni kanal 1. i 2. , i Sava

Temperatura vode i pH
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic

dodatna:nitrati, nitriti, količina kisika, alkalitet, prozirnost, vodljivost
Nitrati, nitriti, prozirnost
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic

Količina kisika, alkalitet, vodljivost novo mjerenje
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic

Image and video hostinhttp://www.blog.hr/edit/?page=blogeditorg by TinyPic

3. GEOLOŠKA MJERENJA
osnovno: temperatura na 5cm i 10 cm
dodatno: struktura tla, tekstura tla
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic

4. BIOMETRIJSKA MJERENJA
Odredili smo piksel,
1. Biometrija travnjaka
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic

Visina, opseg stabla i sastav biljne zajednice
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic


5. FENOLOŠKA MJERENJA

Pratimo pupanje jorgovana, listanje cvjetanje, žućenje.

Ovo je jorgovan s Dilj gore

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic


- 21:14 - Komentari (0) - Isprintaj - #

utorak, 28.02.2012.

GLOBE U NASTAVI
INFORMATKA
U nastavi informatike koristimo GLOBE podatke naših mjerenja kod obrade pojedinih nastavnih jedinica npr. prikaz podataka u Excelu. Tema: excelGEOGRAFIJA

Od petog do osmog razreda koristimo Globe podatke u geografiji, kod obrade nastavnih jedinica vezanih uz vrijeme i klimu. Podaci dobiveni našim mjerenjem koristimo kod crtanja klimatskih dijagrama. U petom razredu obrađuju se oblaci, tu primjenjujemo kartu oblaka iz koje učenici razaznaju vrstu oblaka. Kod obrade topografskih karata i orijentacije koristimo se GPS-om. Teme: reljef Zemlje, klime na zemlji, tlo i biljni svijet
Image and video hosting by TinyPic

KEMIJA

Hidrološka mjerenja pomažu nam u shvaćanju gradiva iz kemije. Kemijsku analizu koristimo u gradivu vezanim za kiseline i lužine. Teme: otopine , voda, vrste tvari


PRIRODA

Određivanje vrste biljnog pokrova i staništa životinja

TERENSKA NASTAVA

U rujnu 2011. godine imali smo terensku nastavu u Popovićevoj šumici, gdje smo imali nastavu geografije u sklopu koje smo promatrali vrste oblaka, pokrovnost neba oblacima, i crtali klimatske dijagrame na temelju Globe podataka.
Na satu matematike računali smo visinu i opseg stabla, dok smo na kemiji radili kemijsku analizu vode po Globe protokolima. Na kraju smo MI Globovci određivali pokrovnost krošnje.

Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic

Upload slika i fotografija

GLOBE TERENSKA NASTAVA

U studenom 2011. posjetili smo Hidrometeorološki zavod u Zagrebu.

Image and video hosting by TinyPic

Ekologija u kurikulumu škole
U godišnji kurikulum škole uvrštena je i važna tema Ekologija, i plan se počeo ostvarivati pod geslom BUDI PRIJATELJ OKOLIŠU. Učenici naše škole sudjelovali su na raznim radionicama na kojima su izrađivali zelene eko razlednice koje su prodavane, a prilog je išao i u dobrotvorne svrhe
Image and video hosting by TinyPic
- 19:38 - Komentari (2) - Isprintaj - #

petak, 24.02.2012.


NAŠ PROJEKT
Zagađuje li rafinerija u Bosanskom Brodu rijeku Savu

Zajednički projekt OŠ“Đuro Pilar“ i OŠ“ Matija Antun Relković “Osnovna škola „Đuro Pilar“
Vinogorska 1,
35 000 Slavonski Brod
Voditelj projekta: Ivan Ilišević, prof.

Osnovna škola „Matija Antun Relković“
DavorTEMA: Zagađuje li rafinerija u Bosanskom Brodu rijeku Savu

1. Predmet istraživanja/ cilj i zadaci
Predmet našeg istraživanja su GLOBE hidrološka mjerenja u dvije osnovne škole Brodsko-posavske županije, OŠ“Matija Antun Relković“ u Davoru i OŠ“Đuro Pilar“ u Slavonskom Brodu. Cilj nam je utvrditi kolike su hidrološke vrijednosti prema GLOBE protokolima na rijeci Savi u Davoru, Slavonskom Brodu i Slavonskom Šamcu. Zadatak nam je odgovoriti, na kojem dijelu vodotoka su hidrološke vrijednosti više odnosno niže po Globe protokolima.

2. Istraživačka pitanja – hipoteze
Na rijeci Savi u Davoru količina kisika trebala bi biti najveća, u Slavonskom Brodu najmanja, dok u Slavonskom Šamcu između ove dvije postaje. Količine nitrita, nitrata, alkalitet, konduktivitet i prozirnost najveće će biti u Slavonskom Brodu, a najmanja u Davoru.

3. Opis postupka i podaci
Odredili smo vremenski period mjerenja za obje škole, a to je školska godina 2011./ 2012. Uvidjeli smo da obje škole imaju dovoljno mjerenja, te smo utvrdili vrijednosti zadanih parametara. U svrhu kontrole i točnosti mjerenja, otvorili smo treću postaju u Slavonskom Šamcu ( krajnji istok Brodsko – posavske županije ). Zanima nas koliko su naše vrijednosti točne, pa smo uzeli uzorke vode sa tri mjesta na rijeci Savi ( Davor, Slavonski Brod, Slavonski Šamac ) i odnijeli u Zavod za javno zdravstvo na ispitivanje, da usporedimo s našim vrijednostima.

4. Analiza podataka
Prikupljene podatke smo grafički prikazali, te smo iz grafičkih prikaza analizirali i usporedili parametre i njihove vrijednosti s odabranih lokaliteta s službenim podacima Zavoda za javno zdravstvo Brodsko – posavske županije.

5. Zaključak
Analizirajući dobivene podatke, potvrdili smo našu hipotezu da je voda Save u Slavonskom Brodu s najmanje kisika, u Davoru je najviše, a u Slavonskom šamcu srednje vrijednosti, razlog je dotok vode i blizina ušća rijeke Bosne. Koncentracija nitrata, nitrita, veći alaklitet, manja prozirnost , manja električna vodljivost je u Slavonskom Brodu dok na ostale dvije postaje ta vrijednost je puno manja.nego Razlog je sljedeći, rafinerija u Bosanskom Brodu nalazi se neposredno uz Savu i veća količina otpadnih voda biva ispuštana u Savu. Našu hipotezu smo potvrdili i podacima dobivenih od Zavoda za javno zdravstvo Brodsko – posavske županije.

KONTAKT:
Ivan Ilišević:
email: i_ilisevic@net.hr

igeleman@gmail.com
PROMOCIJA GLOBE PROGRAMA

ORGINALNA RJEŠENJA
Naš dosadašnji rad nagradjen je od ravnatelja škole novim mjernim instrumentima, ove godine smo dobili kit za alkalitet. O našim aktivnostima možete čitati na školskoj web stranici. Učenike Globa dijelimo na ponire, seniore i veterane. Veterani povremeno uzimaju ulogu Nastavnika, te oni nadgledaju mjerenja i vode evidenciju

U našoj školi
Na početku školske godine informiramo mlađe učenike i nastavnike o GLOBE-e programu.


ŠKOLSKI LIST TINTILINIĆ

U školskom listu redovito iznosimo vijesti o GLOBE programu.Ove godine je izašao novi broj iz Kojeg donosimo reportažu o :
Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic


LOKALNA RAZINA
Prošli tjedan 2. ožujka 2012. u županijskom glasilu Posavska Hrvatska izašla je reportaža o našoj školi " Đuro Pilar", gdje smo se pohvalili sa GLOB-e aktivnostima
Image and video hosting by TinyPicBILI SMO GOSTI RADIO EMISIJE "ŠKOLSKO ZVONO", RADIO-BRODA
Dana 7. listopada 2011. sudjelovali smo u radio emisiji Školsko zvono, a jedna od naših tema je bila i GLOB-e.
Image and video hosting by TinyPic


- 11:25 - Komentari (0) - Isprintaj - #

petak, 25.11.2011.

SURADNJA IZMEĐU ŠKOLA ....

- OŠ „ Ivan Mažuranić “ Sibinj, imali smo projekt „Koju vodu piti iz arteških bunara ili vodovoda“
- OŠ „ Antun Mihanović“ Slavonski Brod, zajednički projekt, kemijska analiza prirodnog i umjetnog vodotoka
- OŠ " Matija Antun Relković" ovogodišnji projekt, Zagađuje li rafinerija u Bosanskom Brodu rijeku Savu

- OŠ „ Hugo Badalić“ Slavonski Brod
- Srednja škola Marka Marulića Slatina
Gimnazijom Matija Mesić, Slavonski Brod
Sudjelovali smo na svim radionicama koje je organizirala Globe skupina, također smo sudjelovali na radionicama vezanim uz međunarodni projekt koji ima Gimnazija, a održan je u njihovoj školi u studenom 2011.
Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPicSURADNJA IZVAN ŠKOLE

Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije
Često nosimo vodu na analizu, da bi usporedili službene rezultate s našima.
Image and video hosting by TinyPic

Hrvatske šume

Zahvaljujući ovoj instituciji svoje biometrijska mjerenja provodimo u Popovićevoj šumici
Image and video hosting by TinyPic

Meteorološka postaja Brod

Svake godine posjećujemo ovu postaju s mladim globovcima, gdje se oni prvi puta susretnu s mjernim instrumentima.
Image and video hosting by TinyPic

Državni hidrometeorološki zavod
Svake godine u studenom organiziramo terensku nastavu i posjetimo Državni hidrometeorološki zavod

Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic

Hrvatske vode

Kad nam je potrebna pomoć oko nekih mjerenja koja mi ne provodimo, ova institucija ustupi nam podatke.

Zajednicom Tehničke Kulture Slavonski Brod

Sudjelujemo na svim radionica Tehničke kulture
- 00:21 - Komentari (0) - Isprintaj - #

četvrtak, 06.10.2011.

EKOAKCIJE


SAKUPLJANJE STAROG PAPIRA
28. i 29. rujna 2011. u našoj školi održana je akcija sakupljanja starog papira. U dva dana akcije sakupljeno je 2944 kg starog papira. Akciji su se odazvali svi učenici i nastavnici, a najuspješniji razred je bio 7. a s 370 kg sakupljenog papira.
Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic

SAKUPLJANJE STARIH BATERIJA
U našoj školi 2. prosinca 2011. održana je prva akcija sakupljanja starih baterija.
Image and video hosting by TinyPic

UREĐENJE OKOLIŠA ŠKOLE
Sadnja cvijeća i gradnja kamenjara. U akciju se uključila cijela škola sa nastavnicima.
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic


RADIONICA NA TEMU "OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI"
11. studenog 2011. učenici su upoznati o zaštićenim područjima brodsko posavske županije. Prvo su pogledali film, a potom imali radionicu.
Image and video hosting by TinyPic
DAN JABUKA - TERENSKA NASTAVA U BILJU

Dan jabuka obilježili smo na terenskoj nastavi u Bilju pokraj Osijeka, na seoskom gospodarstvu Orlov let, gdje smo mnogo naučili o jabukama i raznim proizvodima od jabuka
Image and video hosting by TinyPic

font color=#3333FF>2. ŠKOLA PRIJATELJ ZAJEDNICE
Na državnom natječaju Škola prijatelj zajednice, osvojili smo prvo mjesto, te dobili i novčanu nagradu s kojom smo uredili okoliš škole. Napravili smo umjetno stanište baru, pješčenjak i ljetnu pozornicu. Sve aktivnosti u školi, pa tako i GLOBE pridonio je ovoj nagradi zbog svojih svakodnevnih aktivnosti.
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
- 00:15 - Komentari (0) - Isprintaj - #

srijeda, 04.05.2011.

USPJEŠNO OKONČANA AKCIJA NABAVE GLOBE PRIBORA
Zahvaljujući roditeljima naše škole i jednoj hrvatsko-njemačkoj tvrtki, škola je dobila novčanu donaciju uz pomoć koje je nabavljeno sljedeće: termometar za temperaturu zraka, vode i tla. Kišomjer, ph metar, kitovi za kisik, nitrate, alkalitet. Od srca im zahvaljujemo.
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic

DAN PLANETA ZEMLJE
22.4 2011. obilježili smo DAN PLANETA ZEMLJE biometrijskim mjerenjem na našoj postaji u Popovićevoj šumici.
Image and video hosting by TinyPic


DONACIJA GLOBE GRUPI
Globe grupa naše škole zbog svog uspješnig rada, na dar je dobila automatsku mjernu postaju koja mjeri temperaturu, tlak zraka, relativnu vlažnost i mnogo drugih parametara.
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic

OBILJEŽILI SMO DAN VODA
22. ožujka 2011 kemijskom analizom vode na rijeci Savi uz pomoć nastavnice iz kemije i nastavnika iz geografije obilježili smo međunarodni dan voda.
Image and video hosting by TinyPic


- 22:05 - Komentari (0) - Isprintaj - #

subota, 26.02.2011.

OBILJEŽILI SMO...

DAN ZAŠTITE MOČVARA, 2, veljače 2012.

2.veljače smo posjetili Gajnu.

Image and video hosting by TinyPic


DAN ZAŠTITE OZONA.

Kreativnim radionicama nastojali smo dati svoj doprinos zaštiti ozona 19. rujna 2011. Ovom radionicom izvukli smo korisne savjete.

Image and video hosting by TinyPicDAN HRVATSKIH VODA

7.rujna 2011 godine obilježili smo dan Hrvatskih voda. Na satu geografije gledali smo film o graničnim rijekama Repubilke Hrvatske, a na dodatnoj nastavi iz kemije izveli smo pokus kemijske analize vode iz rijeke Save, koju smo poslije potvrdili i kemijskom laboratoriju Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije.

Image and video hosting by TinyPicOBILJEŽAVANJE DANA VODA, 22.3 2011.

Međunarodni Svjetski dan voda svake se godine obilježava 22.ožujka kako bi se skrenula pozornost na važnost slatkih voda i podržalo održivo upravljanje slatkovodnim resursima. Tema ovogodišnjeg obolježavanja Svjetskog dana vode je: ''ČISTA VODA ZA ZDRAV SVIJET''
Obilježavajući Dan voda, simbolično putem velikih bijelih i plavih kapljica od papira s ispisanim temama Dana voda u proteklih 10 godina, te s plavo-bjelim origami ribicama pokušali smo na kreativan način ukazati na izuzetnu važnost vode u suvremenom svijetu i brigu čovjećanstva koja ne bi nikako trebala trajati samo ovaj jedan dan u godini.


Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic


GLOBE učenici i učitelji

OŠ ''Đuro Pilar''
OŠ ''Antun Mihanović''
OŠ ''Hugo Badalić''
Gimnazija ''Matija Mesić''
--->Slavonski Brod- 10:53 - Komentari (0) - Isprintaj - #

srijeda, 23.02.2011.

PROJEKTIUsporedba analize vode između prirodnog i umjetnog vodotoka


Zajednički projekt s OŠ"Antun Mihanović" Slavonski Brod

1. Predmet istraživanja/ cilj i zadaci
Predmet našeg istraživanja su GLOBE hidrološka mjerenja u dvije osnovne škole Brodsko-posavske županije, OŠ“Antun Mihanović“ u Slavonskom Brodu i OŠ“Đuro Pilar“ u Slavonskom Brodu. Cilj nam je utvrditi kolike su hidrološke vrijednosti prema GLOBE protokolima na prirodnom vodotoku rijeci Savi i umjetnom vodotuku Lateralnom kanalu. Zadatak nam je odgovoriti, na kojem vodotoku su hidrološke vrijednosti više odnosno niže po Globe protokolima.

2. Istraživačka pitanja – hipoteze
Na umjetnom vodotoku vrijednosti nitrata, nitrita, alkalitet, će biti veći nego na Savi, količina otopljenog kisika , vidljivost i konduktivitet će biti manji nego na Savi.

3. Opis postupka i podaci
Odredili smo vremenski period mjerenja za obje škole od 1. siječnja 2010. do travnja 2011. Uvidjeli smo da obje škole imaju dovoljno mjerenja, te smo utvrdili vrijednosti zadanih parametara. U svrhu kontrole i točnosti mjerenja, otvorili smo po dvije nove globe postaje i na prirodnom i na umjetnom vodotoku. Zanima nas koliko su naše vrijednosti točne, pa smo uzorke vode sa oba vodotoka odnijeli u Zavod za javno zdravstvo na ispitivanje.

4. Analiza podataka
Prikupljene podatke smo grafički prikazali, te smo iz grafičkih prikaza analizirali i usporedili parametre i njihove vrijednosti s odabranih lokaliteta s službenim podacima Zavoda za javno zdravstvo Brodsko – posavske županije.

5. Zaključak
Analizirajući dobivene podatke, potvrdili smo našu hipotezu da na umjetnom vodotoku je akoncentracija nitrata, nitrita, veći alaklitet, manja prozirnost , manja količina otopljenog kisika nego na prirodnom vodotoku. Razlog je sljedeći,umjetni vodotok započinje u oranicama i njegova je svrha odvodnja viška vode te svoj put nastavlja rubnim dijelom grada u koji se slijevaju otpadne vode. Našu hipotezu smo potvrdili i podacima dobivenih od Zavoda za javno zdravstvo Brodsko – posavske županije.


1. Utjecaj nadmorske visine na listanje jorgovana u
Slavonskom Brodu1. Predmet istraživanja/ cilj i zadaci
Predmet našeg istraživanja su fenološka GLOBE mjerenja listanje jorgovana u dvije osnovne škole Brodsko-posavske županije, OŠ“Hugo Badalić“ u Slavonskom Brodu i OŠ“Đuro Pilar“ u Slavonskom Brodu. Cilj nam je utvrditi kolike su vremenske razlike u listanju jorgovana na prostoru Slavonskog Broda.


2. Istraživačka pitanja – hipoteze
Jorgovan će prije prolistati na nižim predjelima , nego na višim obroncima Dilj gore


3. Opis postupka i podaci
Svaka škola odredila je svoje četiri mjerne postaje na kojima su svaki dan pratili promjene. Za svaku mjernu postaju uz pomoć GPS-a odredili smo kordinate i nadmorsku visinu. Najniža mjerna postaja 1. iznosi 88,6 metara nadmorske visine nalazi se uz obalu Save, mjerna postaja 2. Jelas crkva 90,1 metara nadmorske visine, mjerna postaja 3. dvorište u Kolodvorskoj ulici 90,3metara nadmorske visine, mjerna postaja 4-Kolodvorska iz prugu 91,1 metar, mjerna postaja 5 Kolonija škola 90 metara, mjerna postaja 6 Brodsko Vinogorje škola 98 metara, mjerna postaja 7 planinarski dom 172 metra, mjerna postaja 8 Antena 240,0 metara nadmorske visine. Svakodnevno smo bilježili i fotografirali promjene na jorgovanu, pojavljivanje prvih vegetacijskih znakova nakon zime, rast i razvoj pupova, pojavu prvih listova.

4. Analiza podataka
Napravili smo tablicu, u koju smo unosili podatke s naših osam mjernih postaja, tablica je sadržavala sljedeće podatke, datum, stanje jorgovana, kada se pojavljuju prvi pupovi, kada pupovi počinju bubriti, kada se pupovi počinju otvarati, kada se pojavljuju prvi listovi. Dobivene podatke uspoređujemo s nadmorskom visinom i s okolišem u kojem se nalaze jorgovani,te izvodimo zaključke.


5.Zaključak
Razlika između najniže i najviše mjerne postaje iznosi 151,4 metra nadmorske visine. Pretpostavili smo da će jorgovan na najnižoj nadmorskoj visini prvo prolistati, a on se nalazi na 88,6 metara nadmorske visine, no to se nije dogodilo zbog toga što je smješten neposredno uz obalu rijeke Save. U istom vremenskom razdoblju počeli su se razvijati pupovi i bubriti na postajama 2,3,4,5,6, . Na prvoj postaju jorgovan je kasnio s razvojem pupova dva dana, tri dana jorgovan je kasnio s razvojem pupova na postaji 7, a pet dana je kasnio s razvojem pupova na postaji 8. Isti redosljed je bio i kod listanja jorgovana. Uz rijeku Savu jorgovan je zaostajao u razvoju za ostalim postajama zbog ohlađivanja zraka iznad rijeke, dok na postajma sedam i osam razvoj jorgovana je kasnio zbog nadmorske visine. Ovime smo dokazali da nadmorska visina utječe na pupanje jorgovana, i potvrdili smo našu hipotezu.

2. ŠKOLA PRIJATELJ ZAJEDNICE
Na državnom natječaju Škola prijatelj zajednice, osvojili smo prvo mjesto, te dobili i novčanu nagradu s kojom smo uredili okoliš škole. Napravili smo umjetno stanište baru, pješčenjak i ljetnu pozornicu. Sve aktivnosti u školi, pa tako i GLOBE pridonio je ovoj nagradi zbog svojih svakodnevnih aktivnosti.
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic

- 00:11 - Komentari (0) - Isprintaj - #

petak, 05.03.2010.

Priznanje

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic
- 14:41 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.