I nema ga, nema, nema ga više ...

al' postoji nada da će se vratiti jednog dana