VJERUJEM ......


(I znaj da Bog ima misli, planove mira za tebe, a ne nesreće da ti da izlaz – budućnost, i nadu jer je prvo on volio tebe.)


Vjerujem u Boga.
Vjerujem da postoji samo jedan Bog. Kako znati koji je pravi? Od mnogih knjiga koje sam čitala odgovor na sva pitanja pronašla sam samo u jednoj: Biblija.

Biblija kaže da je Bog sve stvorio i da je bio zadovoljan sa svim što je stvorio. Kad je stvorio čovjeka i sve oko njega Bog je bio vrlo zadovoljan.

Samo Biblija daje odgovor zašto postoji zlo na svijetu i kako se zla, muke, nevolja i problema osloboditi. Odgovor je konkretan: nema spasa osim po Isusu Kristu – Sinu Božjemu.

Probala sam mnoge puteve. Biblija kaže da bezumnik govori u svom srcu da nema Boga. Ja sam bila taj bezumnik. Biblija kaže da se ne klanjamo mnogim bogovima jer ćemo propasti. I to sam radila – klanjala sam se mnogim bogovima, idolima.

Bog je dobar i vjeran. On kaže da me nikad neće napustiti. Kaže da me još iz utrobe majke zove jer me voli ljubavlju vječnom. To sam čula iz Biblije. Kako da se oglušim na zov Stvoritelja svemira? Kako da ne odgovorim na njegov poziv?

Bila sam tvrdoglava – a On kaže: ja sam strpljiv i milosrdan. Ono što je najveće i najveličanstvenije kod Boga jest njegova ljubav. Ona blagoslivlja i čini dobro – ona nikad ne prestaje! Mnogo puta sam čula: volim te i sve je bilo krasno na rječima, a u životu, u stvarnosti uvijek je sve išlo naopako. Nikad nisam bila zadovoljna baš kao ni ljudi kojima sam ja govorila: volim te. Samo su bile prazne riječi: djela su nedostajala. Uvijek sam očekivala više, kao što su i od mene očekivali više. I jednog dana desila se promjena – na bolje.

Kad bi mi netko rekao: volim te obično bih pitala: što to znači, kako da to vidim?
Kad sam od Boga čula da me voli i pitala što to znači, kako da to vidim? On je jedini koji mi je na to pitanje odgovorio potpuno:
Ljubim te toliko da iako živiš bez poznavanja mene i oslanjanja samo na mene – to je grijeh – ja sam dao svog jedinorođenog Sina Isusa Krista da umre za tebe da ne pogineš već da imaš život vječni.

Život vječni? pitala sam. Da, život s Bogom u pravednosti , miru i radosti u Duhu Svetom. Imati mir koji Isus daje: to je mir koji nije od ovoga svijeta – znači u svakoj situaciji znati kome pripadaš, tko brine o tebi, čije si dijete.

Priznati da postoji Bog na kraju i nije tako teško. Kako reći Isusu: da, Ti si jedini Bog? I to je bilo lako kad sam čula istinu.

Samo me Isus voli tako da je umro za mene da bih ja danas bila u krilu Božjemu.

Samo me Isus voli tako da je umro na križu, dao svoju krv za mene da bi svaki moj grijeh bio oprošten i izbrisan.
Od svih ljudi samo je Isus živio bez grijeha i nije znao grijeha – jer on je Sin božji. Na Križu Isus je postao grijeh i oslobodio mene, izvukao me iz grobne jame – on kojem ništa nije nemoguće. On je bio prvi kojeg je Bog uskrsnuo iz mrtvih da bi danas Isus živi Bog to isto učinio za tebe – ako zatražiš to od njega, baš kao što sam i ja to učinila.

Znaš li da onaj dan kad sam rekla Isusu: da, evo ti moj život, Isuse ne želim drugog Boga osim tebe postala sam dijete Božje. Od tog dana živim novi život! Slava Bogu!

Znam da je ovo istina jer Biblija to potvrđuje i samo u Bibliji sam našla odgovor zašto mogu Bogu vjerovati: zato jer Bog nikad ne laže. Samo sam u toj knjizi našla potvrdu onog što je trebao biti logičan zaključak: Bog je svet, u njemu nema tame i on nije čovjek da laže, niti sin čovječji da se pokaje. A Isus to potvrđuje i kaže: ja sam Put, Istina i Život.

Možda misliš da sve ovo znaš i da je Isus uvijek bio Bog kojeg si znao. Da li je stvarno istina da je Isus jedini Bog kojem si uvijek dolazio kad ti je bilo dobro i kad ti je bilo teško? Da li ti je stvarno Isus na prvom mjestu u životu? Ako nije ili ga ne znaš znaj da nema ni u jednom drugom spasenja, jer nijedno drugo ime pod nebom nije dano ljudima u kojem bismo se mogli spasiti, a Bogu nije mila smrt nijednoga od nas. Mi donosimo odluku kako da živimo. Odaberi život, ne bilo kakav već vječni život u zagrljaju Božjem.
/www.bethesda.hr

05.09.2006. u 09:38 | 11 Komentara | Print | # | ^

BISERI RAJA


Upoznajte Gospodina Njegovim punim imenom i vidjet ćete Njegovu slavu. Ona započinje kod kolijevke, a završava kod prijestolja. Nazvan je:
Isus, Dijete, Sveto dijete, Nazarećanin, Isus iz Nazareta,
Gospodin, Gospodin Isus, Gospodin s neba, Gospodin slave, Gospodin pravde, Gospodin svetih proroka, Gospodin i Spasitelj, moj Gospodin i moj Bog,
Isus Krist, Krist Isus, Gospodin i Krist, Krist Gospodnji, Krist Božji, Gospodin Isus Krist, Gospodar subote, Gospodin nad Vojskama, Gospodin neba i zemlje, Isus Krist naš Gospodin, Naš Gospodin i Spasitelj Isus Krist,
Isus Krist pravednik, Spasitelj svijeta, Emanuel, Učitelj, Rabbi, Gospodar, Vladar, Zakonodavac, Preteča, Otkupitelj, Mesija, Osloboditelj, Posrednik, Zagovornik, Knez Pomazanik, Knez i Spasitelj, Velik kad spašava,
Jamac boljeg Saveza, Pravednik, Svetac, Svet i Pravedan, Svetac i Pravednik, Svetac Božji, Vjerni i Istiniti Svjedok, Svedjok pucima, Utjeha Izraelova, Lav Judina Plemena, Prvenac, Prvorođenac, Izabranik Božji, Izdanak pravedni, Drugi Adam, Posljednji Adam, Kralj Siona, Kralj Židovski, Kralj Izraelov, Kralj naroda, Vladar zemaljskih kraljeva, Kralj vjekova, Besmrtni, Nevidljivi, Bog djelom očitovan, Veći hram, Onaj koji je veći od Jone, Onaj koji je veći od Salomona,
Pravedni sudac, Sudac Izraelov, Sudac sve zemlje, Blago sveg naroda, Stijeg naroda, Vođa Vojske Gospodnje, Zastava na goletnu brdu,
Anđeo Saveza, Službenik Svetišta, Začetnik i Završitelj naše vjere, Naš zagovornik, Naš zagovornik kod Oca, Naš mir, Naš otkup, Naša Pasha, Naš veliki svećenik, Veliki svećenik zauvijek, sličan Melkisedeku, Kralj pravde, Kralj Salema, Kralj Mira,
Čovjek Krist Isus, Čovjek potvrđen od Boga, Naš stariji brat, Prvorođenac među mnogom braćom, Prijatelj privrženiji od brata, Gospodar, Tvoj Gospodar, Tvoj Gospodin i Gospodar, Dobar Gospodar, Rog spasenja, Vođa našeg spasenja, Odsjev Oćeve slave, Slava Jedinorođenca, Slika Boga nevidljivoga, Otisak Njegove biti, Punina Božanstva u tijelu, Zaručnik, Početak Božjeg stvorenja, Put, Istina Život, Drvo Života, Svjetlo svijeta, Riječ života, Kruh života, Začetnik života, Život vječni, Voda života, Živa voda, Novo vino, Kruh koji je sišao s neba, Pravi kruh s neba, Kruh za djecu Božju, Skrivena mana, Vrata, Vrata ovcama, Veliki pastir, Dobri pastir, Veliki pastir ovaca, Pastir i Čuvar duša vaših, Janje bez mane, Zaklano Janje, Trs, Pravi trs, Jišajeva mladica, Izdanak i potomak Davidov, Prorok iz Nazareta, Prorok silan u riječi i djelima, Prorok Previšnjega, Zvijezda Danica, Sunce s visine, Baštinik svijeta, Kamen odabrani, Živi kamen, Izabran kamen, Čvrsti temelj, Kamen odabran od Boga i dragocjen, Ona stijena, Ona duhovna stijena, Stijena vjekova, Vjeran i Istiniti svjedok, Poslenik i veliki svećenik naše vjere, Ja Jesam, Čovjek žalosti, Prijatelj grešnika, Dar Božji, Neizrecivi dar, Bog blagoslovljen zauvijek, Svjetlo svijeta, Životvorni duh, Prvenac umrlih, Prvorođenac od mrtvih, Uskrsnuće i život, Ugaoni kamen, Glava crkve, Glava svakom Čovjeku, Istinito svjetlo koje rasvjetljuje svakog Čovjeka dođe na ovaj svijet, Cvijet Šaronski, Ljiljan u dolu, Sav od ljupkosti, Najljupkiji među deset tisuća, Sjajna zvijezda Danica, Gospodar žetve, Sila Božja, Mudrost Božja, Riječ Božja, Slika Božja, Jaganjac Božji koji uzima grijeh svijeta, Božji izabranik, Prvi i Posljednij, Početak i Svršetak, Alfa i Omega, Pradavni, Kralj kraljeva i Gospodar gospodara, Onaj koji ima vlast, Blaženi i jedini Vrhovnik, Bog s nama, Bog naš Spasitelj, Jedini Bog koji nas je spasio, Gospodin koji jest, Gospodin koji bijaše, koji jest i koji će doći, Svevišnji, Sin Marijin, Sin čovječji, Sin Davidov, Sin Abrahamov, Sin Blagoslovljenog, Sin pravde, Sin Previšnjega, Moj Sin, Sin Božji, Sin živoga Boga, Božji dragi Sin, Sin Njegove ljubavi, Jedinorođeni Sin Božji, Ovo je Sin moj, Izabranik moj,
Moj ljubljeni Sin u kojem sam našao zadovoljstvo:
ime mu je Savjetnik divni, Bog silni, Otac vječni, Princ mira.
Izgovori, razmišljaj!
Pohrani u svoje srce!
Isusovo ime je hrana za tvoj duh, dušu i tijelo!
Očekuj Isusovu nadnaravnu prisutnost u svom životu!
Ne prestani Mu zahvaljivati i slaviti ga!

05.09.2006. u 09:26 | 0 Komentara | Print | # | ^

ČITAJTE

ČITAJTE BIBLIJU !
-Kad trebate odmor ( Matej11, 28-30 )
- Kad želite sretniji život ( Kološanima 3 )
- kad trebate više vjere ( Hebrejima 11. )
- Kad trebate hrabrosti ( Jozua Nunov 1. )
- Kad se osjećate sami ( Psalam 23. )
- Kad se nalazite u kušnji ( Rimljanima 8,28-39. )
- Kad ste željni Božjih obećanja ( Matej 5,1-12. )
- Kad ste potišteni ( Psalam 34. )
- Kad se nađete u opasnosti ( Psalam 91. )
- Kad ste u nevoljama ( Psalam 27. )
- Kad vam ponestane ljubavi ( 1.Korinćanima 13. )
- Kad ste bolesni ( Psalam 41. )
- Kad Vam je potrebna utjeha ( Izaija 40. )
- Kad Vam ponestane nade ( Ivan 14. )
- Kad ste prošli kroz velike nevolje ( Psalam 116. )
- Kad Vam nedostaje strpljivosti ( Jakov 1.1-12. )
- Kad se radujete zbog ozdravljenja ( Psalam 30. )
- Kad ste sagriješili ( Psalam 51., Ivanova 2. )
- Kad želite slaviti Boga ( Psalam 148. )

05.09.2006. u 09:25 | 0 Komentara | Print | # | ^

Bog te ljubi

„A on im reče: I drugim gradovima moram donijeti Radosnu vijest o kraljevstvu Božjem, jer sam za to poslan“ (Luka 4:43)
Mnogi ljudi znaju da je Isus došao pomoći ljudima, da ih iscijeli, oslobodi, pouči.
To je istina, ali to nije sve. Upravo smo pročitali da je Isus došao objaviti nam Radosnu vijest o kraljevstvu Božjem. Pitate se kakva je to vijest i po čemu je to radosna? Vijest je slijedeća:
„Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni“ (Ivan 3:16)
Ne propasti, već spasiti se! Zadobiti život vječni već za ovoga života! Ima li išta radosnije i bolje? Postati dionikom Kraljevstva Božjeg jeste zapravo najvažniji događaj u nečijem životu, blagodati se osjete odmah, a vjerom i poslušnošću Bogu umnažaju se u životu svakog nanovorođenog vjernika. Bog tada poželi još više, kroz svoje dijete privući sebi i druge koji ga još ne poznaju, da mu povjeruju i da se spase.
„Jer ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodin, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen. Doista, srcem vjerovati opravdava, a ustima ispovijedati spašava.“ (Rimljanima 10:9-10)
Svijet u kojem živimo treba upravo tu poruku, treba je čuti, prihvatiti i živjeti, no da bi se to dogodilo poruka se mora prenositi, propovijedati.

05.09.2006. u 09:20 | 0 Komentara | Print | # | ^

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

< rujan, 2006 >
P U S Č P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  


Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tvKomentari da/ne?

Opis bloga

Free Website Counters
Free Website Counters
Iskustvo, svjedočanstvo,novi život, novi način razmišljanja i življenja....

Linkovi

Blog.hr
Forum.hr
Monitor.hr