nihon no rekishi, japanska povijest

subota, 15.06.2013.

Muromachi jidai, 1333-1573


Image and video hosting by TinyPic


1333. g. Car Go-Daigo započeo je s provoditi obnovu carske vlasti. Reforme
Go-Daigoa poznate su kao Obnova Kenmu ili Kenmu restauracija. U isto
vrijeme Ashikaga Takauji počeo je učvršćivati (od srpnja) svoju vlast i poziciju u
gradskoj četvrti Kyota, Muromachi po kojoj je ovo razdoblje i dobilo ime. Osim njih i
druge su političke struje i grupacije pokušavale steći što više političke vlasti.

vidi, Totman, str. 161;

vidi za Muromachi period (1333-1573), hagakure blog

Image and video hosting by TinyPic

gore, car Go-Daigo; slika prikazuje cara koji je usnio duhove u palači Kasagiyama
umjetnika Ogate Gekkoa (1859–1920); slika je iz 1890. godine

Image and video hosting by TinyPic

gore, Ashikaga Takauji

Image and video hosting by TinyPic

gore, oklop Ashikage Takaujija

Image and video hosting by TinyPic

gore, obiteljsko stablo Ashikaga klana

1333-1334. Princ Morinaga postao je shogun.
Morinaga Shinno (1308-1335) bio je jedno od troje djece 96. cara Go-Daigoa.
Image and video hosting by TinyPic

gore, princ Moriyoshi, poznat i kao princ Morinaga ili princ Daito tj. Morinaga Shinno (1308-35)
He is first imperial child of Emperor Godaigo.
He is the royalty, but it participates in the rebellion war as a General,
but he was confined in Ashikaga Takauji and was murdered.


1334. g Ashikaga Takauji dao uhapsiti princa Morinagu i zatočiti ga u Kamakuri.
Kasnije će (1869) car Meiji potaknuti podizanje shinto svetišta Kamakura-gu pored
mjesta zatočeništva princa Morinage.
gore, ulaz u ćeliju u kojoj je bio smješten princ Morinaga

Iste godine je Takauji poslao mlađeg brata Tadayoshija u provinciji Kozuke gdje je guverner
bio princ Norinaga (1328-1368) a Tadayoshi šef čuvarske službe.
Norinaga će postati 97. jap. car Go-Murakami (1339-1368).

1334-1338. g. Izabran je novi shogun. To je bio princ Narinaga, koji je uz princa Morinagu i
Murakamija koji će postati 97.car, bio jedno od troje djece 96. cara Go-Daigoa.

1335 godina

1335.g. kolovoz Hojo Tokiyuki preuzeo Kamakuru. Hojo Takayoshi napustio grad i
iskoristio konfuziju oko planiranja ubojstva princa Morinage. Ashikaga Tadayoshi
odrubio glavu princu Morinagi.gore, nasilna smrt i ubojstvo princa Morinage

8.rujan, 1335. g. Ashikaga Takauji je ponovo osvojio Kamakuru i dao ubiti Hojo
Tokiyukija, sina Hojo Takatokija (1303-1333) 14. shikkena Kamakura shogunata (1316-1326)

17.studeni,1335.g. Takauji traži eliminaciju Nitte Yoshisade. Go-Daigo proglasio Takaujija
«neprijateljem krune». Samuraj Kusunoki Masashige(1294-1336) nagovarao je cara
Go-Daigo-a da se ubije Yoshisada, i da se proglasi primirje sa A. Takaujijem.

Image and video hosting by TinyPic

gore, Kusunoki Masatsura (1326-1348)
He is son of Kusunoki Masashige.
The scene where he divides with the father before war is written on the story "Taihei-ki".

23-25. veljače, 1336. g. Takauji sa svojim trupama ulazi u Kyoto. Dana 23. 02. ulazi vojska,
a 25. 02. sam Takauji.

27.veljače,1336.g. ; Kitabatake Akiie tjera Takaujija iz Kyota. Takauji prvo odlazi u
Settsu, a zatim u Harimu.

16.ožujak,1336.g. ; Go-Daigo se vratio u Kyoto.

26.ožujak,1336.g. ; Takauji je napustio Harimu i otišao prema Kyushuu.

# vidi,Totman,str.161.

15.travanj,1336.g. ; Snage Ashikaga klana porazile klan Kikuchi u bitci
Tadara-no-hama (Chikuzen).

15.svibanj, 1336. g. Takauji ponovo osvojio Kyoto.

5.lipanj,1336.g. ; Nitta Yoshisada je pobjeđen u bitci kod Minatogawe (u Harimi).
Kusunoki Masashige je ubijen u 42. godini života.

vidi, Pinguet, str. 100,101,103;

Image and video hosting by TinyPic

gore, Kusunoki Masashige (1294-1336)
He is general of Nanbokucho era which makes guerrilla warfare proud.
As for him as for status it was low, but is relied on in the emperor,
contributes to new administration establishment.
6.srpanj, 1336. g. Go-Daigo napustio Kyoto i uputio se na planinu Hiei.

20. rujan, 1336. g. Takauji postavio Komya za cara u Kyotu, dok je Go-Daigo
bio u bijegu. Komyo je postao 2.car sjeverne dinastije.Bio je brat 1. cara sjev.
din. Kogona (vladao, 1331-1333) i drugi sin 93. cara Go-Fushimija. Komyo je
vladao od 1336. do 1348. a živio je od 1322. do 1348. godine.

1336-1337. g. Takauji započeo «restauraciju Kenmon» (Kenmon Shikimoku),
par godina nakon što je započeo period nanbokucho (1331 ili 1336-1392) tj.
period «sjev. i južn.dvora» vrijeme podjele carske loze na dva dvora, jer je
Go-Daigo koji je bio u bijegu, na planini Yoshino južno od Nare obnovio vlastiti
dvor (siječanj,1337.) gdje je sa svojim sljedbenicima i nasljednicima vladao
«južnim dvorom», dok je Ashikaga u Kyotu postavio marionetske careve na
«sjevernom dvoru». Širom Japana vladali su njegovi poglavari, koji su postavljali
svoje rođake (ichimon) na vlast u pokrajinama,dok su u drugim područjima
vladali nesložni velikaši(tozama). «Južni dvor» je funkcionirao sve do 1392.
kada se ponovo carska vlast ujedinila sa onom u Kyotu.

vidi, Totman,str.161.

1337.g.,siječanj ; Go-Daigo pobjegao u planine u Yoshino, gdje je utvrdio svoj
dvor ondje čime službeno započinje razdoblje dvovlašća tj. sjev. i južnog dvora
poznato kao nambokucho.

vidi, www.samurai archive

7.travanj,1337.g. ; Snage Ashikaga klana zarobile su Kanagasakija.

24.prosinac,1337.g. ; Ashikaga Yoshiakira (04.07.1330-28.12.1367), sin
A. Takaujija poražen u bitci kod Tonegawe (Musashi) od Kitabake Akiie.

Ashikaga shogunat, 1338-1573.
slika (?)

1338-1358. g. Ashikaga Takauji postao prvi shogun Ashikaga shogunata.
Administrativne dužnosti djelio je sa bratom Tadayoshijem. Do 60-ih godina
14.st. Ashikaga klan proširio je svoju vlast sve do otoka Kyushu, ali njega nije
mogao osvojiti. Ondje je mješovito društvo pokrajinskih plemića, lokalnih ratnika i
gusarskih vođa wako vladalo u ime kraljevića Kanenage iz planina Yoshino.

vidi, Totman, str. 161;

Image and video hosting by TinyPic


gore, Ashikaga Takauji,osnivač Tokugawa klana i prvi shogun Ashikaga shogunata
(1338-1573)

gore, obiteljsko stablo klana Ashikaga (izvor,wikipedia)

vidi, dolje, svi shoguni Ashikaga shogunata, listom;
izvor, wikipedia;


Free Image Hosting at www.ImageShack.us

ožujak,1338.g. ; Sukobili su se Kitabake Akiie i Ashikaga Tadayoshi u bitci kod
Sekigahare u Mino provinciji.travanj,1338.g. ; Kitabake Akiie poražen je od snaga Ashikaga klana u Tenno-ji
hramu (Settsu provincija).lipanj,1338.g. ; Kitabake Akiie je konačno poražen i ubijen u Ishizuu (Iwami
provincija).kolovoz,1338.g. ; Nitta Yoshisada je ubijen i njegova je vojska poražena od
Ashikaga u bitci kod Fujishime u Echizenu.

1339. g. listopad Princ Norinaga imenovan je krunskim princom (Junior line ili južna dinast.).

1339. g. Kitabatake Chikafusa ustanovio vojno zapovjedništvo u Hitachi
provinciji i napisao «Jinno Shotoki»(zapisi zakonskog nasljedstva božanskog
suvereniteta).

vidi, Totman, str. 162;

Image and video hosting by TinyPic

19.rujan, 1339.g. ; Umro je car Go-Daigo (vidi gore). Zamjenio ga je sin Norinaga koji je
kao 97. car nazvan Go-Murakami (1328-1368, vidi dolje), a vladao je od 1339. do 1368.
godine.

Image and video hosting by TinyPic

U čast cara Go-Daigoa, shogun Ashikaga Takauji dao izgraditi zen hram Tenryu-ji,
kojim je želio smiriti duh preminulog cara i stodobno ga učiniti liturgiskim središtem
režima koji je stvarao, kao što je car Shomu učinio sa Todai-ji hramom u Nari.

Danas je Tenryu-ji jedan od najvažnijih zen hramova škole Rinzai. Samo ime hrama
Tenryu-ji, nebeski zmaj povezano je sa pričom kako je jedan zen svećenik sanjao let
zmaja iznad Katsure, jedne od rijeka koja protiče kroz Kyoto, a blizu hrama.
Današnje zgrade hrama su iz 1900.godine.

vidi, Totman, str. 163; Grupa autora, Japan, lonely planet, str. 395;

1340-1346. g. Kokoru period.

svibanj, 1340. g. Princ Kanenaga vratio se na otok Kyushu i dao podršku «južnom dvoru».

1340. g. Kitabake Chikafusa napisao je Jino shotoki, carsku kronologiju, dok je
sudjelovao u neuspješnom pokušaju obnove carske vlasti u Tohokuu.

vidi, Totman, str. 162;

1342. g. Kitabatake Chikafusa vratio se u Yoshino.

1346-1370. g. Period Shohei.

1348. g. Kusunoki Masatsura,sin Masashige,ubijen je u bitci kod Shijo Nawate
od klana Ashikaga.Iste godine sjeverni dvor dobio je svog 3. cara Suko-a
(1334-1398;vladao,1348-1351).Suko je bio sin 1.cara sjev. din. i brat 4. cara
sjev. dinastije.Također je bio predak (pradjed) budućem 102.caru Go-Hanazonu,
kada dva dvora budu opet ujedinjeni.1349.g. ; Kompletiran «Baisho Ron» (o tuđem perju i borovima) kronika o ranim
godinama klana Ashikaga.Ashikaga Tadayoshi smjenjen je sa Bakufu položaja od
Takaujija.Ashikaga Motouji,drugi sin Takaujija,nazvan je Kanto Kanrei.1350.g. ; Početkom 1350. nakon sukoba Ashikage Tadayoshi

ya sa Ko braćom,(Moronao i Moroyasu),Tadayoshi je svoje

dužnosti prebacio na Takaujijeva sina Yoshiakiru(1330-1367).

Tadayoshi se povukao u budistički hram i postao redovnik.1350.g.,studeni ; Ashikaga Tadayoshi napustio budistički hr-

am i otišao u Yamato.1351.g.,siječanj ; Skinut je sa vlasti 3.car sjev.din.(Senior li-

ne) Suko.Tadayoshi je prisegnuo lojalnost južnom dvoru.Bio

je u sukobu sa braćom Ko i tražio je povratak južnog dvora u

carsku prijestolnicu Kyoto.1351.g.,ožujak ; Braća Ko,Moronao i Moroyasu napali su za-

tvor na periferiji prijestolnice i sudjelovali u borbama i ubija –

nju.Tadayoshi se vratio u Kyoto i zauzeo vodeću poziciju za-

jedno sa Ashikagom Yoshiakirom kao njegov pretpostavljeni.

Sa Takaujijem je Tadayoshi bio još u svađi.1351.g.,travanj-lipanj ; Tadayoshi je pokušavao pomiriti južni i

sjeverni dvor,ali nije uspjevao.1351.g.,kolovoz ; Tadayoshi u strahu od Takaujija i Yoshiaki-

re bježi u Etchu provinciju.1351.g.,listopad ; Tadayoshi je otišao u Kamakuru.1351.g.,studeni ; Pokušalo se pomiriti dva dvora.Car sjev.din.

Suko i njegov krunski princ su «umirovljeni».Takauji je odlu-

čio kazniti Tadayoshija.1351.g.,26.studeni-1352.g.,25.rujan ; Međuvlađje.

Vidi,internet.1351.g. ; Umro je Shimazu Sadahisa.Domenu su podjelila nje

gova dva sina Ujihisa i Morohisa.1352.g.,siječanj ; Tadayoshi je uhvaćen od Takaujijevih trupa

i poslan u Kamakuru.1352.g.,ožujak ; Tadayoshi je zatvoren i otrovan u Kamakuri.1352-1371.g. ; Go-Kogon(1338-1374) je postao 4.car sjev.

dvora.Bio je brat 3. cara sjev. din.Sukoa (vladao, 1348-1351) i

sin 1.cara Kogona (1331-1333).1353.,18.listopad ; Takauji i njegov sin Yoshiakira dopratili su
cara Go-Kogona u Kyoto u carsku palaču.

1354. g. Kitabatake Chikafusa je umro.

1357.g. ; Toji-n Goisho (Takaujijev testament) filozofski dokument je napisan.

1358. g. Umro je od raka kože u agoniji i mukama Ashikaga Takauji, osnivač
Ashikaga shogunata i njegov 1.shogun, u 54 godini. Takaujijev sin, Yoshiakira
(1330-1367) postao je 2.shogun Ashikaga shogunata do svoje smrti.

vidi, Grupa autora, Who's who of Japan, str. 58-59;

Image and video hosting by TinyPic

gore, Ashikaga Yoshiakira (1330-1367) 2.shogun Ashikaga shogunata (1358-1367)

1359. g. Battle of Oohobaru (The Battle of Chikugo River), Kikuchi Takemitsu is perhaps most famous for his victory;

Image and video hosting by TinyPic

gore, Kikuchi Takemitsu (1319-1373)
He is general of Nanbokucho era, for Emperor with the whole group it fought in Kyushu land.
The scene which fights a decisive battle in the Chikugo river is drawn in this picture.

vidi, za Kikuchi klan

1361. g. Potres i bolesti opustošili Kyoto.

1362. g. Kyoto napadnut. Yoshiakira pobjegao s carem Go-Kogonom. Nakon 20-ak
dana Yoshiakira se vratio u Kyoto, naravno ne bez borbe.

Image and video hosting by TinyPic

1368. g. siječanj, Umro je 2. shogun Yoshiakira (r. 1330). Zamjenio ga je 9-godišnji sin
Yoshimitsu (1358-1408) kao 3. shogun Ashikaga shogunata (do 1394).

Image and video hosting by TinyPic

gore, 3. Ashikaga shogun Yoshimitsu (1358-1408)

1368. g. Umro je car Go-Murakami u provinciji Settsu. Naslijedio ga je
sin Chokei (1343-1394, vidi dolje) koji je vladao kao 98. car do 1383. godine.

Image and video hosting by TinyPic

1368-1394. g. Ashikaga Yoshimitsu (1358-1408) postao je 3. shogun Ashikaga
shogunata. Regent (kanrei) mu je bio 70-ih godina 14.st. Hosokawa Yoriyuki
(1329-1392), daimyo i saveznik Ashikaga klana.Bio je jedna od ključnih figura
režima kenmon («moćna kuća»,vladajuća kuća,u razdoblju Muromaći).
Bio je moćni zastupnik interesa daimyoa u vijećima Ashikage i tako je zastupao
interese pokrajinskih velikaša u vrijeme stvaranja novog poretka.

vidi, Totman, str. 163;1370-1372. ; Kentoku period.1370.g. ; Kineski vladari dinastije Ming (1368-1466),pobjedivši Mongole i u
nadi da će pokoriti gusare,šalju poslanstvo za uspostavu službenih odnosa
sa Japanom koji je trebao plaćati poreze Kini.Kanenaga je dočekao kinesko
poslanstvo na Kyushuu i,nakon početnog izmotavanja,dogovorio za sebe titulu
«Kralj Japana»-isto kao što je lokalna vladarica Himiko dobila naslov »Kraljica Wu»
više od 1000 godina prije njega,što je bilo na obostranu korist,njegovu i dinastije
Ming.Da bi osujetili udruživanje Kanenage sa dinastijom Ming,vladari Muromachija
poslali su svojeg najboljeg zapovjednika,Imagawu Ryoshuna da osvoji otok Kyushu,
pokori gusare i tim postupkom dobre volje poveže dinastiju Ming sa Kyotom.
Ryoshun je uspio u svojoj zadaći i omogućio Ashikagi uspostavu veza s Kinom,
što je pridonijelo razvitku trgovine.Time je onemogućen još jedan pokušaj
osamostaljivanja otoka Kyushu.

vidi, Totman, str. 161-162;

1371-1382. g. Go-En'yu (1359-1393) vladao kao 5.car sjev. dinastije.Bio je
sin 4. cara sjev. din. i otac slijedećeg cara sjev. din. Go-Komatsua (1377-1433)
koji će biti posljednji car sjev.din. i 100.jap. car jer će se dva dvora ponovo ujediniti.

1371. kolovoz Bakufu vojska organizirala ekspediciju na Kyushu, gdje je bio
najači otpor vojnoj vladi-Bakufuu.

1372-1375. ; Bunchu period.1375-1381.g. ; Tenju period.

1378. g. Yoshimitsu dao izgraditi novo sjedište shogunata u Muromachi kvartu u
Kyotu,Hana no Gosho(Palača cvijeća).1379.g. ; Yoriyuki napustio položaj desne ruke daimyoa,kanrei.1381-1384. g. Kowa period.

Image and video hosting by TinyPic

1383-1392. g. Vladao je 99. jap. car Go-Kameyama (?-1424).
Car sjev. dinast. Go-En'yu je abdicirao. Naslijedit će ga 6-godišnji sin
Go-Komatsu (vidi dolje).

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

1383-1412. g. Vladao Go-Komatsu (1377-1433) od 1383. do 1392. kao 6. i
posljednji car sjev. din. i 100. jap. car od 1392. do 1412. godine.

Image and video hosting by TinyPic

gore, obiteljsko stablo carske obitelji od 100. cara Go-Komatsua koji je ujedno i
6. i posljednji car sjeverne dinastije

1384-1390. g. Genchu period.
1386. g. Kina je protjerala japanske diplomate iz Kine, jer su jap. gusari
nekoliko godina unazad pljačkali okolo. Odnosi su zahladjeli i prekinuti su.

Image and video hosting by TinyPic

gore, karta Japana iz godine 1390. sa položajima lokalnih moćnika

1390-1394. Meitoku period.

1391. g. Yoriyuki se vratio u Kyoto i ponovo preuzeo dužnost Kanreija.

1392. g. Spojila su se i pomirila dva dvora. Go-Komatsu je postao jedini car.


japan-07_a4

gore, carsko obiteljsko stablo od 100. cara Go-Komatsua do 106. jap. cara Oogimachija

1394-1428. g. Oei period.

1394-1481.g. Živio je jedan od najvećih japanskih zen majstora Ikkyu Sojun.

Image Hosted by ImageShack.us

vidi Ikkyu, wikipedia,eng.

1394. g. Yoshimitsu shogun otišao u mirovinu. Zamijenio ga je 9-godišnji sin Yoshimochi
(1386-1428., vidi dolje), kao 4. Ashikaga shogun (1394-1423).

Image and video hosting by TinyPic

1397. g. Yoshimitsu dao napraviti Kinkaku-ji (Zlatni paviljon). Isprva je služio kao
ljetnikovac umirovljenog shoguna,da bi nakon njegove smrti (1408), njegov sin
Yoshimochi poklonio Kinkaku-ji,školi zena Rinzai,koja ga je nazvala Rokuon-ji.
Hram je gorio nekoliko puta za vrijeme Onin ratova.Godine 1950.u njemu se
zapalio jedan zen redovnik,te je hram izgorio.Ponovo je podignut 1955.godine.
Iduće godine (1956) jap.pisac Yukio Mishima objavio je roman «Kinkaku-ji»,koji je
preveden i na hrvatsk.jezik.

Image and video hosting by TinyPic

gore, Ashikaga Yoshimitsu, 3. shogun Ashikaga shogunata

gore i dolje, Rokuon-ji, poznatiji kao Kinkaku-ji tj. Zlatni paviljon

Image and video hosting by TinyPic

gore, Yoshimitsu i njegov Zlatni paviljon;


gore, Kinkaku-ji iz ptičje perspektive;
- 16:01 - Komentari (0) - Isprintaj - #