Evo dospio i moj blog u dnevne novine, naravno greškom, jer članak o kojem se radi može se čitati na x portalu, ne na blogu, desno dolje se može kliknuti. Članak već sada bilježi posjećenost daleko iznad prosjeka, kako i ne bi, uz njega je i slika gole žene, i to ne bilo koje.
Tamo sam napisao i mnogo ozbiljniji članak o medijima i njihovom odnosu prema slučaju jednog psihijatra, isto dobro posjećen, sa zadnjim člankom otkrivam nove tajne u vještini manipulacije medijima.
Imate dakle desno box x portala, klik na «Gola Paris Hilton»

<< Arhiva >>

Write to Jadranka Varga