Savjet mjesne zajednice Novo Selo - Blog

27.03.2014., četvrtak

Sa radne akcije 29.03.2014.

Sa radne akcije 29.03.2014...

Bilo bi dobro kad bi nas se više uključilo. Pozivamo Vas i u subotu, 05.04.2014. u 9 sati. Planiramo očistiti prostor iza zgrade mjesne zajednice i školsko igralište.
- 12:36 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Počeli radovi na podizanju spomenika poginulim Novoseljanima !

26.03.2014.

26.03.2014.

U ponedjaljak, 24.03.2014. započeli smo izgradnju spomen obilježja !
- 12:09 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Sa radne akcije 22.03.2014.g.

Čišćenje

Obavljen posao !

Bilo je lijepo i ugodno druženje. Slijedeća akcija je u subotu, 29.03.2014.g kada je u planu uređenje školskog igrališta! Vidimo se...
- 11:48 - Komentari (0) - Isprintaj - #

21.03.2014., petak

Natječaj za dodjelu donacije u poljoprivrednoj mehanizaciji i opremi

Obaviješavamo sve mještane MZ Novo Selo da je do 01.04.2014. otvoren Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu donacije Narodne Republike Kine Bosni i Hercegovini u poljoprivrednoj mehanizaciji:

1. Traktori sa priključcima
2. Motokultivatori sa priključcima
3. Motorne pile
4. Oprema za mljekarstvo

Navedeni Javni poziv je objavljen u dnevnim novinama "Nezavisne novine" i "Avaz", 18.03.2014.g, te na web stranici Ministrstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, www.mhrr.gov.ba.

Prijava na Javni poziv se podnosi na Obrazcu koji je sastavni dio javnog poziva i koji se može preuzeti u Šalter sali Općine Brod, te na web stranici Općine Brod, kao i na gore navedenoj adresi Ministarstva.

kliknite za preuzimanje Javnog poziva i Obrasca prijave:
web stranica Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH

ili:
web stranica Općine Brod

Popunjene i potpisane prijave za dodjelu donacija sa priloženim dokumentima iz javnog poziva dostavljaju se propručenom poštom na adresu :
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH,
Trg BiH br. 3,
71000 Sarajevo,
sa naznakom "Prijava za donaciju Narodne Republike Kine Bosni i Hercegovini u poljoprivrednoj mehanizaciji i opremi - ne otvaraj".

Sretno, Vaš Savjet MZ Novo Selo
- 22:26 - Komentari (0) - Isprintaj - #

18.03.2014., utorak

RADNA AKCIJA !!!

Pozivamo sve Novoseljane da se odazovu na radnu akciju u subotu, 22.03.2014., u 08,30 sati.

Okupljanje je u zakazano vrijeme kod mjesnog Doma.

U slučaju kiše akcija se odlaže, a o novom terminu bit ćete informirani.

Predsjednik Savjeta MZ Novo Selo
Damir Bilić

- 15:03 - Komentari (0) - Isprintaj - #

16.03.2014., nedjelja

Odkuka Zbora mještana Novog Sela od 13.03.2014.g

SAVJET MJESNE ZAJEDNICE
NOVO SELO


Novo Selo : 13.03.2014.g
Broj : O-ZG/003-14

O d l u k a
Zbora mještana od 13.03.2014.g.


Usvaja se Plan Savjeta mjesne zajednice Novo Selo za 2014.g., kako slijedi :

1. Održavanje i proširenje groblja
2. Održavanje objekata i površina u zoni odgovornosti MZ
3. Podizanje spomen obilježja poginulim Novoseljanima u dom. ratu
4. Obnova zavjetne kapele sv. Josipu radniku (do 01.05.)
5. Proširenje javne rasvjete i održavanje cesta.
6. Pomoć u organizaciji proslave ređenja Roberta Čabraje za đakona
– 18.05.2014.
7. Organizacija proslave Srca Isusova – patrona župe – 27.06.2014.
8. Poticaj za održavanje nove izborne Skupštine NK „Ukrina“
9. Poticaj za oživljavanje kulturno umjetničkog društva

Dodatak 1.

U cilju provođenja ovoga Plana mjesne zajednice prihvaćen je prijedlog da se od svih mještana Novog Sela (gdje god da se trenutno nalaze) traži da

obvezno plate :

1. Godišnju naknadu za održavanje i proširenje groblje – 100 kn godišnje
2. Godišnju naknadu za održivost MZ Novo Selo – 100 kn godišnje (naknadu plaćaju samo one obitelji koje imaju obnovljene kuće)

Neobvezne (ali poželjne) uplate :

3. Jednokratnu novčanu pomoć za izgradnju Spomen obilježja poginulim Novoseljanima u dom. ratu – koliko tko može
4. Jednokratnu novčanu pomoć za obnovu zavjetne kapele sv. Josipu radniku – koliko tko može
5. Pomoć za organizaciju proslave ređenja đakona Roberta Čabraje - koliko tko može.

Dodatak 2.

Sve uplate se mogu izvršiti isključivo na jedan od slijedećih načina :

1. U uredu mjesne zajednice svake prve subote u mjesecu od 10 - 13 sati
2. U svako doba kod Damira Bilića, Franje Dujmića ili Mirka Kovačevića.
3. Putem interneta (pošaljite e-mail na: smz.novoselo@gmail.com i dobit ćete jasne upute kako uplatiti).

Dodatak 3.

Eventualni višak namjenskih sredstava prebacit će se u rezervni fond mjesne zajednice o čijoj će daljnjoj namjeni odlučivati Savjet MZ Novo Selo i Zbor mještana. Pozivaju se svi koji mogu da uplate i nenamjenska sredstva iz čega se mogu osmisliti i financirati novi potrebni projekti.

Dodatak 4.

Tajnik mjesne zajednice podnosit će tromjesečna izviješća o uplatama, stoga obvezno sačuvati potvrdu o uplati zbog eventualnih nesuglasica.

predsjednik Savjeta MZ Novo Selo
Damir Bilić

- 05:35 - Komentari (0) - Isprintaj - #

15.03.2014., subota

Izviješće sa zbora mještana Novog Sela, 13.03.2014.

SAVJET MJESNE ZAJEDNICE
N O V O S E L O


Novo Selo: 13.03.2014.g

I z v i j e š ć e
sa 1.zbora mještana Novog Sela


Zbor je održan u mjesnom domu u Novom Selu, 13. ožujka 2014.g. sa početkom u 17 sati.
Zboru se odazvalo preko 50 mještana, kako onih koji su stalno nastanjeni u Novom Selu, tako i onih koji su došli uglavnom iz Slav. Broda.

Damir Bilić, predsjednik Savjeta MZ Novo Selo je otvorio zbor i zahvalio svima koji su došli. Ukratko je pojasnio razloge sazivanja – upoznavanje mještana sa aktivnostima Savjeta mjesne zajednice Novo Selo, te zbližavanje i stvaranje uzajamnog povjerenja. Zatim je nastavak vođenja prepustio tajniku Savjeta, Franji Dujmiću, koji je nastavio daljnji tijek zbora zahvalom na ukazanom povjerenju na izborima za Savjet MZ. U nastavku je bilo riječi i o postignućima prošlog saziva Savjeta MZ gdje je istaknuto organiziranje 100- godišnjice župe, što će biti vrlo teško bilo kome nadmašiti, kao i detektiranjem problemima u radu tog saziva gdje se to svelo samo na tadašnjeg predsjednika Mirka Đakovića. Zbog toga je ovaj saziv Savjeta odmah po preuzimanju dužnosti odlučio napraviti korak naprijed u tom smislu pa su između samih članova Savjeta podijeljena zaduženja za pojedine aktivnosti, a otvorena su i vrata svim mještanima da se uključe u rad Savjeta MZ jer je svatko dobro došao kad je dobrobit Novog Sela u pitanju.
Istaknut je djelokrug aktivnosti MZ, a to je po Statutu općine samoorganiziranje građana. MZ nema sama svoj Statut i nema (niti može imati) otvoren žiro-račun. Svoje prijedloge projekata MZ dostavlja Skupštini općine, koja ih razmatra i na kraju usvaja ili odbija. Tu je istaknut značaj „naših“ vijećnika u Skupštini, a pogotovo trenutnog predsjednika Skupštine općine g. Ive Mijića, našeg mještanina koji se zalaže za odobravanje naših projekata. Istaknut je i značaj g. ministra Davora Čordaša, koji je na još višoj funkciji, te se kao takav svesrdno zalaže da nam pomogne koliko god može, što je i do sada činio (istaknuta obnova mjesnog doma i druge pomoći.). Pozvani su mještani da shvate značaj naših predstavnika u vlasti i da se odazovu na izbore koji će biti i u ovoj godini, jer samo preko svojih izabranih predstavnika u vlasti možemo očekivati bolju pomoć sa višeg nivoa.
Za nastavak zbora je ponuđen i prihvaćen:

D n e v n i r e d :

1. Prezentacija Plana Savjeta mjesne zajednice Novo Selo i
upoznavanje sa već poduzetim aktivnostima
2. Pitanja i prijedlozi mještana.

Mještani su izviješćeni da SMZ Novo Selo svoje redovite sastanke održava svake prve subote u mjesecu, kada je uvedeno i dežurstvo za mještane. Na te sjednice unaprijed poziva sve koji žele doći, jer su one otvorenog tipa. Zbog što boljeg informiranja građana SMZ je odlučio uvesti u praksu barem tromjesečno održavanje zborova mještana, na kojima će se podnositi izviješća o odrađenim aktivnostima, kao i financijska izviješća o prikupljenim sredstvima sa imenima i prezimenima onih koji su uplatili za pojedine namjene. To će otkloniti svaku mogućnost malverzacije sredstvima jer će se znati u svakom trenutku tko je koliko i za koju namjenu uplatio, kao i opravdanost trošenja prikupljenih sredstava. U cilju što bolje informiranosti Novoseljana koji su raseljeni diljem svijeta pristupilo se otvaranju web stranice Savjeta MZ Novo Selo, gdje će također biti prezentirana i ova izviješća.

Sam Plan rada Savjeta mjesne zajednice sadrži slijedeće točke:

1. Održavanje i proširenje groblja
2. Održavanje objekata i površina u zoni odgovornosti MZ
3. Podizanje spomen obilježja poginulim Novoseljanima u dom. ratu
4. Obnova zavjetne kapele sv. Josipu radniku (do 01.05.)
5. Proširenje javne rasvjete i održavanje cesta.
6. Pomoć u organizaciji proslave ređenja Roberta Čabraje za đakona
– 18.05.2014.
7. Organizacija proslave Srca Isusova – patrona župe – 27.06.2014.
8. Poticaj za održavanje nove izborne Skupštine NK „Ukrina“
9. Poticaj za oživljavanje kulturno umjetničkog društva

Plan je složen po nekakvom redoslijedu kako bi ga trebalo provoditi i prihvaćen je u cijelosti sa pozivom svim Novoseljanima da se svako u okviru svojih mogućnosti odazove kako bi se ovaj Plan i proveo u djelo.

Posebno je istaknut problem naplate godišnje naknade za održavanje groblja, koju su u prošloj godini platile samo 34 obitelji i sa zbora je odaslan poziv svim Novoseljanima, gdje god bili, da se obarate Damiru Biliću, predsjedniku ili Franji Dujmiću, tajniku za uplatu sredstava. Za groblje je ovlašten uplate primati i Mirko Kovačević (trgovina kod groblja), a svi koji žive dalje putem telefona ili e-maila MZ : smz.novoselo@gmail.com mogu stupiti u kontakt i dobiti informaciju kako i gdje mogu izvršiti uplatu.

Prihvaćen je prijedlog sa se od svih mještana Novog Sela (gdje god da se trenutno nalaze) traži da obvezno plate :

1. Godišnju naknadu za održavanje i proširenje groblje – 100 kn godišnje
2. Godišnju naknadu za održivost MZ Novo Selo – 100 kn godišnje (naknadu plaćaju samo one obitelji koje imaju obnovljene kuće)

Neobvezne (ali poželjne) uplate :

3. Jednokratnu novčanu pomoć za izgradnju Spomen obilježja poginulim Novoseljanima u dom. ratu – koliko tko može
4. Jednokratnu novčanu pomoć za obnovu zavjetne kapele sv. Josipu radniku – koliko tko može
5. Pomoć za organizaciju proslave ređenja đakona Roberta Čabraje - koliko tko može.

Po završetku radnog dijela zbora upriličeno je druženje mještana.

- 22:53 - Komentari (0) - Isprintaj - #

09.03.2014., nedjelja

Dobro jutro Posavino - Ilija i Marko Begić


- 15:45 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Tamo gdje su moji korijeni - M.P.Thompson


- 15:32 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Tu smo !

<$Zgrada mjesne zajednice Novo Selo$>

Zgrada mjesne zajednice u Novom Selu
- 01:15 - Komentari (0) - Isprintaj - #

08.03.2014., subota

POZIV ZA ZBOR MJEŠTANA NOVOG SELA

SAVJET MJESNE ZAJEDNICE
N O V O S E L O

Novo Selo, 06.03.2014.g

P O Z I V
svim mještanima Novog Sela


U četvrtak, 13.03.2014. g. u 17,00 sati u mjesnom domu održat će se zbor svih mještana Novog Sela.


Predsjednik SMZ Novo Selo:

Damir Bilić

- 16:52 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno-Dijeli pod istim uvjetima.

  ožujak, 2014 >
P U S Č P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Travanj 2019 (1)
Travanj 2016 (1)
Ožujak 2016 (2)
Veljača 2016 (2)
Siječanj 2016 (1)
Prosinac 2015 (2)
Studeni 2015 (2)
Listopad 2015 (3)
Kolovoz 2015 (1)
Lipanj 2015 (3)
Svibanj 2015 (2)
Travanj 2015 (7)
Ožujak 2015 (5)
Veljača 2015 (2)
Svibanj 2014 (2)
Travanj 2014 (7)
Ožujak 2014 (11)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

Pozdrav čitateljima ovoga bloga!

Kontaktirajte nas :

Linkovi :

NAKNADE I DONACIJE: