Mjesni odbor Varvari

četvrtak, 13.12.2018.

Želite li ozbiljno trenirati? U MO-u Varvari možete!

Sukladno odluci MO-a o dodjeli termina u dvorani škole u Varvarima, svim mještanima Varvara, Musaleža, Valkarina, St. Diklić i Veleniki nudi se mogućnost aktivnog treniranja.

Od početka mjeseca započeli su treninzi aktivne rekreacije (funkcionalni trening & HIIT trening) u dvorani Mjesnog odbora u Varvarima.

Za sve stanovnike naših sela omogućen je popust od 30 % na grupni trening.

Termini treninga su:

Ponedjeljak 18:15 (grupa 1), 19:00 (grupa 2)

Srijeda 18:15 (grupa 1), 19:00 (grupa 2)

Petak 18:15 (grupa 1), 19:00 (grupa 2)

Grupe su manje kako bi trening bio kvalitetniji. Rezervacije na: 095 5571 674.

Vise info na http://ufz-fit.hr

Za MO Varvarti, Robert Velenik

Oznake: mjesni odbor

13.12.2018. u 14:15 • 0 KomentaraPrint#

petak, 30.11.2018.

Održana 4. sjednica Vijeća MO-a i usvojen Plan komunalnih akcija i investicija za 2019.

U prostoru MO-a u Varvarima 29.10.2018. održana je 4. sjednica Vijeća MO-a Varvari, uz prisutne vijećnike: Roberta Velenika (predsjednik), Silviju Milohanić, Darka Milohanića, Aliče Pištan, Emiliju Pavić i Ivonu Orlić, radu Vijeća prisustvovali su i Loris Peršurić, gradonačelnik i Marino Poropat, pročelnik Odjela za komunalni sustav Grada Poreča.Dnevni je red jednoglasno usvojen, te se raspravljalo po slijedećim točkama:
1. Aktualna problematika u MO-u Varvari,
2. Plan komunalnih akcija i investicija za 2019. godinu i
3. Razno.

Pod prvom točkom predsjednik Vijeća informirao je prisutne o aktivnostima na komunalnom uređenju na području MO-a, te problematici mještana, a najavio je i izložbu slika i radova umjetnika amatera povodom Sv. Maura i predavanje o recikliranju i reciklažnom dvorištu koje se održalo 09.11. u 17h u školi u Varvari.


Petra Maleković Šušnjić, Angela Tolušić i Ira Aganbegović prilikom predavanja o reciklaži

Pod drugom točkom raspravljalo se o Planu komunalnih akcija i investicija za 2019. godinu, te su gradonačelniku i pročelniku istaknuti prioriteti investicija u MO Varvari. Nakon rasprave, jednoglasno je usvojen i prijedlog investicija za 2019.

Plan komunalnih akcija i investicija za 2019. godinu

Napomena: Plan je koncipiran po prioritetima.

RANG PRIORITETA AKTIVNOST

ASFALTIRANJE

1. Varvari – asfaltiranje nogostupa spoj Piantade – Školska ulica u dužini od max 10 m
2. Veleniki – dovršetak asfaltiranja okretišta za autobuse
3. Varvari - Širenje ceste Varvari - Velenik od zgrade škole do kraja Školske ulice prema Velenikima, širenje za 1m
4. Varvari – asfaltiranje bočne ulice u Piantadama – vrh cca 30 m (Marjan V.)
5. Varvari – Asfaltiranje u dužini 150 m kod adrese Buranka 11
6. Varvari – Asfaltiranje Piantade 68 u dužini od 100 m
7. Varvari – asfaltiranje parkinga kod V. Terlevića
8. Asfaltiranje ceste (k.č. 1560/8 k.o. Žbandaj) u naselju Stancija Diklić
9. Musalež – asfaltiranje dodatnih parkirališta kod igrališta i crkvice (istočni dio - ukoliko ima prostora za to) i označiti 1 parkiralište za invalide kod trafostanice
10. Musalež – asfaltiranje u dužini od cca 200 m Musalež 117 (V. Ferleš)
11. Musalež – asfaltiranje ceste u dužini od 150 m kod B. Radina

JAVNA RASVJETA
1. Varvari - Postavljanje rasvjete u ulici Trsi od križanja igrališta do križanja s cestom za Velenike
2. Varvari - 1 stup s rasvjetnim tijelom Porečka ulica, kod čekaonice za Pazin
3. Musalež – 2 rasvjete i 2 stupa, Musalež 64B i Musalež 34-37 (Kontrada)
4. Veleniki – 1 stup i 2 rasvjetna tijela Blog (R. Puniš) i do igrališta
5. Varvari – 1 stup javne rasvjete s tijelom ispred škole u Varvarima
6. Musalež – 2 stupa sa rasvjetnim tijelima prema B. Radinu
7. Varvari – postavljanje više rasvjetnih tijela u ulici Piantade (Herakovi stanovi i kod broja 14)

NASIPAVANJE ŠLJUNKOM
1. Varvari - nasipavanje puta od škole prema raskršću St. Diklić
2. Valkarin - st. Grbina i Valkarin - Dračevac
3. Veleniki – nasipavanje parkinga kod boćališta
4. Musalež - nasipavanje u dužini od 30 m do kućnog broja 88
5. Veleniki - nasipavanje od Veleniki do Kosinožići i prema Mihelićima
6. Veleniki – nasipavanje puta Veleniki - Mihelići
7. Varvari – nasipavanje puta u dužini 150 m Buranka 11

KOMUNALNE AKCIJE
1. Varvari - odvodni kanal za oborinsku vodu u Školskoj ulici (kod automehaničara)
2. Varvari - postavljanje odbojnika i trotoara u ulici Piantade (vrh)
3. Veleniki – spajanje na odvodnju Društvenog doma Veleniki
4. St. Diklić - Uređenje oborinskog kanala u St. Diklić i iz Stancije prema Poreču
5. Varvari – farbanje stupova javne rasvjete Baldini i Buranka
6. Musalež – uspornici na ulasku u naselje i prije dječjeg igrališta (2 „ležeća policajca“)
7. Varvari - Postavljanje zavjesa u dvorani MO-a na katu (5 kom)
8. Musalež - Postavljanje žičane ogade sa vratašcima oko dječjeg igrališta (zaokružiti igralište)
9. Varvari – ličenje klupa i igrala u ulici Baldini
10. Musalež – malčiranje i „probijanje“ postojećeg puta u dužini od 800 metara sa nasipavanjem kod zgrade branitelja prema Sv. Anđelu
11. Varvari - Hortikulturno uređenje postojećih kružnih tokova Baldini 2-3 kom i Buranka 1 kom i postavljanje rubnjaka oko rotora
12. Musalež – Ogledalo na novoasfaltiranoj ulici „kod lokve“
13. Musalež – saniranje ceste prema naselju (krivine) – slivne vode
14. Musalež – vratiti znak „STOP“ kod kućnog broja 88
15. Varvari – postavljanje prometnog znaka zabrane parkiranja Piantade br.35-43 iza "Herakovih stanova“

KAPITALNE INVESTICIJE 2018.-2019.
1. Varvari - novi ulaz rotor Varvari - vrh Ulica Piantade
2. Varvari - pješačka komunikacija od Varvari do Poreča, nogostup za bicikliste i pješake
3. Varvari - trotoar u Porečkoj ulici od početka do autobusne stanice radi sigurnijeg prolaza pješaka
4. Veleniki – rekonstrukcija i dogradnja vodovodne mreže u čitavom naselju

Pod razno raspravljalo se o zahtjevu za suradnjom Udruge za fitness i zdravlje F.I.T.Vijeće je donijelo odluku da se udruzi odobri korištenje dvorane škole u Varvarima.

---------------
Dolazi sezona grijanja. Uvijek je zanimljivo slušati polemike o troškovima energenata i cijeni istih, što se najviše isplati. OVDJE se nalazi zanimljiv članak sa cijenama i izračunom najisplativijeg energenta.

Za MO Varvari, Robert Velenik

Oznake: mjesni odbor

30.11.2018. u 15:21 • 0 KomentaraPrint#

utorak, 20.11.2018.

U MO Varvari otvorena izložba povodom Mavrove

U sklopu proslave blagdana Sv. Maura-Mavrove, u subotu 17. studenog 2018. prostorijama MO-a Varvari u Varvarima otvorena je 6. izložba umjetnika amatera i kreativaca. Zahvaljujući velikom entuzijazmu umjetnika amatera, a posebice članice MO-a Aliče Pištan, na ovogodišnjoj izložbi izlažu, uz već afirmirana imena našeg MO-a, i dvije nove umjetnice i to: Alenka Šker i Maja Nicoletti. Na otvaranju izložbe prisustvovao je velik broj građana, a otvaranje su svojim nastupom uveličala djeca iz udruge Kumpanija Kosirići iz Tinjana sa izvedbom narodnih plesova.Čast da otvori izložbu pripala je gradonačelniku Lorisu Peršuriću koji je čestitao mještanima nadolazeći blagdan Svetog Maura. Uz gradonačelnika, prisutnima su se obratili Aliče Pištan i Robert Velenik, predsjednik mjesnog odbora koji je čestitao umjetnicima na ustrajnosti, te napomenuo kako je MO Varvari usvojio plan komunalnih investicija za 2019. koji je poslan Gradu Poreču na realizaciju. Nakon proglašenja izložbe otvorenom, mještani su se nastavili družiti uz prigodnu zakusku.Video prilog:


Izložba se može posjetiti svakim danom od 12 do 19 sati, do srijede 21. studenog.

Za MO Varvari, Robert Velenik

Oznake: mjesni odbor

20.11.2018. u 15:20 • 0 KomentaraPrint#

ponedjeljak, 12.11.2018.

POZIV na VI zajedničku izložbu radova povodom blagdana Sv. Maura – Mavrove

Poštovani mještani i ljubitelji umjetnosti,

zadovoljstvo nam je pozvati vas na 6. zajedničku izložbu umjetnika amatera iz MO-a Varvari povodom blagdana Sv. Maura – Mavrove.

Izložba se otvara u subotu, 17.11.2018. u 18:00 sati u školi Varvari, 1 kat-dvorana.

Gosti na otvorenju su Kumpanija Kosirići Tinjan

Na izložbi slika, skulptura, fotografija, salvetne tehnike, izrade nakita i ostalih kreativnih tehnika, izlažu: Gracijela Sirotić, Mario Biljuh, Franc Dobrilović, Aliče Pištan, Daliborka Sirotić Milotić, Linda Rioža, Jelena Periša, Ernesta Olić, Alenka Lujanac Bodetić, Melita Horvat, Vilma Poropat, Jelena Tomasović, Alenka Šker, Maja Nicoletti.

Izložbu možete razgledati:
17.11.2018. od 18-21 sati
18.11.2018. od 12-19 sati
19.11.2018. od 12-19 sati
20.11.2018.od 12-19 sati
21.11.2018. od 12-20 sati

Podržite sumještane Vašim dolaskom!

Za MO Varvari, Aliče Pištan i Robert Velenik

Oznake: mjesni odbor

12.11.2018. u 15:47 • 0 KomentaraPrint#

petak, 02.11.2018.

POZIV mještanima na informativno predavanje o RECIKLAŽNIM DVORIŠTIMA
Poštovani mještani MO-a Varvari,

u sklopu EU projekta izgradnje reciklažnog dvorišta, predstavnici Grada Poreča-Parenzo sa predstavnicima komunalnog poduzeća Usluge Poreč d.o.o. doći će U PETAK 09.11. u 17h naš MO (prostorije škole u Varvarima, 1. kat - dvorana). Informativno edukacijsko predavanje sastojati će se od edukacije građana o važnosti razdvajanja otpada i mogućnosti reciklaže. Građani će moći postavljati pitanja prisutnima.

Predavanje će trajati cca 20 minuta.

Za MO Varvari, Robert Velenik

Oznake: mjesni odbor

02.11.2018. u 08:30 • 0 KomentaraPrint#

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.< prosinac, 2018  
P U S Č P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Opis bloga

Ovaj je blog namijenjen stanovnicima Mjesnog odbora Varvari, ali i široj publici internauta. Blog je dostupan svima onima koji konstruktivnom kritikom, savjetima i pohvalama žele unaprijediti kvalitetu života u nekoliko naselja u blizini Poreča.

Brojač posjeta

page view counterVremenska prognoza i korisni linkovi

Grad Poreč
Službene stranice Grada Poreča

Usluga.hr
Komunalno poduzeće Usluga Poreč

Parentium.com
Nezavisni portal Poreča

Porestina.info
Nezavisni portal Poreča (II)

Energetska učinkovitost
Korisni savjeti - ušteda energije

Istrapedia.hr
Kao Wikipedia, ali sve o Istri

TRAŽILICA

Kontakt mail Mjesnog odbora Varvari

Cijenjeni internauti, vaše komentare, prijedloge, fotke, članke za objavu ili druge zanimljivosti (osim virusa) možete poslati na e-mail:

rvelenik@gmail.com

Kontakt broj:
091/452 00 93