Partizanske postrojbe u mostarskoj operaciji

29.03.2009., nedjelja

8. dalmatinski korpus JNA

Ratni put

Formiran je 07. listopada 1943. od 9., 19.,20. i 26 divizije, te 12. partizanskog odreda. Djelovao je u Dalmaciji, djelu Like i Zapadnoj Bosni. Od 01. studenoga do 09. prosinca 1944. korpus je uspio ovladati Dalmacijom. Početkom veljače 1945. sudjelovao je u Mostarskoj operaciji. Uz bojeve aktivnosti ovoga korpusa vezana su također i stradanja velikog broja civila pa tako i stradanja dobrog djela hercegovačkih franjevaca. Za svoje ratne pothvate 8. korpus je dva puta pohvaljivan od strane Josipa Broza-Tita. Početkom ožujka 1945. godine ušao je u sastav 4. armije. Postrojbe iz sastava ovog korpusa uspjele su u završnim ratnim operacijama ovladati Likom, Hrvatskim primorjem, Istrom i Trstom. Za pripadnike ovog korpusa vežu se i mnogi zločini na područjima kroz koja su prolazili, pa tako i za zločin na Kočevskom rogu.

Photobucket

Zapovjed 8. korpusa o napadu na Mostar

osnovna zamisao 8 korpusa za napad

Osnovna zamisao štaba 8. korpusa o napadu na Široki Brijeg i Mostar

Štab 8. dalmatinskog korpusa:

Zapovjednik: general-major Petar Drapšin
Photobucket

Rođen je 1914. u Turiji kod Starog Bečeja. Kao student je 1937. otišao u Španjolsku, gdje je u sklopu međunarodnih komunističkih brigada sudjelovao u građanskom ratu. Član KPJ od 1937. Sudionik je partizanskog ustanka od samog početka a bio je jedan od organizatora lipanjskog ustanka, 1941., u Hercegovini. U vrijeme rata obnašao je dužnosti zapovjednika odreda, divizije, korpusa i 4. armije, koja je u završnim operacijama 1945. godine uspjela ovladati Likom, hrvatskim primorjem, Istrom i Trstom. U vrijeme Mostarske operacije bio je zapovjednik 8. korpusa. Po okončanju rata bio je imenovan zapovjednikom tenkovskih jedinica JA. Poginuo je u Beogradu, pod nikad do kraja razjašnjenim okolnostima, koncem 1945. Proglašen narodnim herojem.

Zamjenik zapovjednika: potpukovnik Petar Bogdan-Peko
Photobucket

Rođen 1915. je u Sinju. Prije II svjetskog rata student prava. Partizanskom pokretu pristupio je 1941. a član SKJ od 1942. U ratu je obnašao dužnosti zamjenika zapovjednika bataljuna, brigade, korpusa te zapovjednika pozadinskih postrojbi JNA. U vrijeme Mostarske operacije bio je zamjenik zapovjednika 8. korpusa i zapovjednik isturenog zapovjednog mjesta. Poslije rata radio ja na raznim dužnostima u Generalštabu a bio je i pomoćnik zapovjednika za pozadinu, zapovjednik graničnih postrojbi, načelnik Tehničkog središta JNA i itd. Završio vojnu akademiju JNA. Aktivna služba prestala mu je 1966. Proglašen narodnim herojem.

Politički komesar: pukovnik Boško Šiljegović
Photobucket

Rođen je 1915. u selu Mirkovac kod Bosanske Dubice. Prije II svjetskog rata bio je student filozofije. Član KPJ od 1940. U partizanskom pokretu od 1941. Bio je jedan od organizatora ustanka na Kozari. U ratu je obnašao dužnosti političkog komesara brigade, divizije, korpusa i armije. U vrijeme Mostarske operacije bio je politički komesar 8. dalmatinskog korpusa. Nakon rata bio je politički komesar armije, načelnik Vojno-znanstvenog instituta JNA, glavni urednik Vojne enciklopedije, načelnik Političke uprave JNA, itd. Aktivna služba prestala mu je 1963. Bio je i savezni zastupnik, član i predsjednik Centralnog komiteta SKJ. Završio vojnu akademiju JNA. Proglašen narodnim herojem.

Načelnik stožera: potpukovnik Ante Biočić-Toni
Photobucket

Rođen je 1913. u Kaštel Sućurcu. Prije rata bio je poručnik jugoslavenske kraljevske vojske. Članom komunističke partije i pripadnikom partizanskog pokreta postaje 1943. godine. U ratu je obnašao dužnosti načelnika štaba divizije i 8. korpusa. U vrijeme Mostarske operacije obnašao je dužnost načelnika stožera 8. korpusa. Po okončanju rata bio je načelnik štaba armije, te načelnik katedre na Visokoj vojnoj akademiji. Iz djelatne vojne službe razriješen je 1969. godine kao general-major.

Podređene postrojbe 8. korpusa u Mostarskoj operaciji

- 9. dalmatinska divizija
- 19. dalmatinska divizija
- 26. dalmatinska divizija
- Mehanizirano-topnička brigada
- 1 tenkovska brigada
- 1. partizanska lovačka eskadrila
- 2 partizanska lovačka eskadrila
- 29. Hercegovačka divizija
- 3. brigada KNOJ-a BiH

- 17:01 - Komentari (1) - Isprintaj - #

9. dalmatinska divizija

Ratni put:

9. dalmatinska divizija formirana je 13. veljače 1943. u Imotskom. U njen sastav ušle su 3.,4., i 5. dalmatinska brigada. Sudjelovala je u bici na Neretvi. Rasformirana je 12. travnja, a ponovo formirana 08. rujna 1943. godine, od 1. i 3., a nešto kasnije i 4. dalmatinske brigade. Od 01. studenoga 1944., dijelovi ove divizije vrše stalne operacije u zapadnoj Hercegovini, te konstantno pritiskaju Široki Brijeg. U operacij Bura, postrojbe iz sastava ove divizije odbačene su prema Vrgorcu.
Ova je divizija imala značajnu ulogu u Kninskoj i Mostarskoj operaciji. U završnim ratnim operacijama, u sastavu 4. armije, sudjelovala je u ovladavanju Likom, Hrvatskim primorjem, Istrom i Trstom.

Štab 9. dalmatinske divizije:

Zapovjednik: potpukovnik Ljubo Truta
Photobucket

Rođen je 1915. u Zlarinu, kod Šibenika. Prije rata radio kao službenik. Partizanskom pokretu je pristupio 1941. Član komunističke partije od 1942. godine. U vrijeme rata obnašao je dužnosti zapovjednika bataljuna, brigade, te 9. divizije, kojom je zapovijedao u Mostarskoj operaciji. Po okončanju rata obnašao je dužnosti zapovjednika divizije, zapovjednika vojno pomorske oblasti, načelnika štaba armije te zapovjednika armije. Završio vojnu akademiju K.E. Vorošilov u SSSR-u i višu vojno pomorsku akademiju JNA. Iz djelatne službe u JNA otišao je 1975. godine s činom admirala JRM. Proglašen narodnim herojem.

Politički komesar: potpukovnik Andro Kovačević
Photobucket

Načelnik stožera: potpukovnik Ilija Radaković
Photobucket

Rođen je 1923. u selu Jošani kod Udbine. Pripadnik partizanskog pokreta i član KPJ od 1941. U ratu je obnašao dužnosti političkog komesara bataljuna, brigade, divizije i topničkog korpusa. U vrijeme Mostarske operacije nalazio se na dužnosti političkog komesara 9. dalmatinske divizije. Poslije rata bio je politički komesar korpusa, zapovjednik divizije, pomoćnik zapovjednika armije, načelnik uprave u Generalštabu, pomoćnik saveznog sekretara u SSNO. Završio Visoku vojnu akademiju i kurs operatike JNA. Proglašen narodnim herojem.

Postrojbe u sastavu 9. dalmatinske divizije:

2. dalmatinska proleterska brigada

Ratni put:

Formirana je u Uništima 03. listopada 1942. Djelovala je u Bosni, Srbiji i Crnoj Gori, Hercegovini i Dalmaciji. Sudjelovala je u bitkama na Neretvi i Sutjesci, u ovladavanju Dubrovnikom i Risnom, u Mostarskoj operaciji, kao i u završnim ratnim operacijama u Hrvatskom primorju i Istri. U sastav 9. dalmatinske divizije ušla je u siječnju 1945. u zapadnoj Hercegovini. Do tada je djelovala u sastavu 2. crnogorskog korpusa. Proleterskom brigadom proglašena je 1944. godine. Zapovjednu strukturu ove brigade sumnjiči se zbog zločina nad hercegovačkim franjevcima u Mostarskom gracu.

Zapovjednik: major Bruno Vuletić
Photobucket

Rodio se u Sinju 1924. godine. Partizanskim postrojbama priključio se, 1941., kao sedamnaestogodišnji učenik sinjske gimnazije. Članom jugoslavenske komunističke partije postao je 1942. U vrijeme rata obnašao je dužnost zapovjednika bataljuna, zamjenika i zapovjednika brigade. Po završetku rata, dugi niz godina bio je izaslanik JNA u NR Kini, a u mirnodopskim uvjetima jedno je vrijeme zapovijedao divizijom i armijom. Obnašao je i dužnost pomoćnika saveznog sekretara (pomoćnik ministra obrane) a dugi niz godina radio je i kao načelnik vojnog kabineta Josipa Broza. U komunističkoj Jugoslaviji završio je Diplomatsku školu i Visoku vojnu akademiju. Sedamdesetih godina bio je i alkarski vojvoda sinjskih alkara.

Politički komesar: major Ante Jerkin

3. dalmatinska brigada

Ratni put:

Formirana je u Vrbi kod Muća 12. studenoga 1942. Djelovala je na području Sinja, Vrlike, Kozjaka i Kosova, te u zapadnoj Hercegovini, Crnoj Gori i Sandžaku. U sastavu 9. divizije sudjelovala je u kninskoj, tršćanskoj i mostarskoj operaciji.

Zapovjednik: major Josip Babin

Rođen je 1915. u Kaštel Starom. Prije rata radio je kao radnik. Član komunističke partije od 1935. Partizanskom pokretu pristupio 1941. i jedan je od organizatora partizanskog ustanka u Dalmaciji. U ratu je obnašao dužnosti političkog komesara bataljuna, zapovjednika brigade, načelnika štaba divizije, itd. Po okončanju rata obnašao je dužnosti zapovjednika divizije, pomoćnika zapovjednika vojnog područja, te druge stožerne dužnosti na korpusnoj i armijskoj razini. Završio je vojnu akademiju JNA i tečaj operatike. S djelatnih dužnosti u JNA otišao je 1965. godine s činom general-potpukovnika.

Politički komesar: major Danilo Simonović

4. dalmatinska brigada

Ratni put:

Formirana je u Sošićima, na Biokovu, 05. siječnja 1943. Sudjelovala je u bici na Neretvi i prijenosu ranjenika. Raspuštena je 12. travnja, a ponovo formirana 12. rujna 1943., kao Splitska brigada. Djelovala je u Dalmaciji, Hercegovini, i Bosni, te u završnim operacijama u Lici i Istri, kao naravno i u Mostarskoj operaciji. Brigada je došla u zapadnu Hercegovinu 21. prosinca 1944. i sve do 27. siječnja 1945. i početka operacije BURA bila je angažirana na opsjedanju Širokog Brijega. U operaciji Bura u rasulu se povukla prema Vrgorcu. Brojala je oko 1200 vojnika. Uglavnom iz Dalmacije. U sastavu brigade bilo je i oko 300 Talijana.

Zapovjednik: major Ivan Gaće

Politički komesar: Paško Mijan

Zamjenik političkog komesara: Berislav Badurina

Rođen je u Sinju 1924. Prije rata učenik. Partizanskom pokretu priključio se 1941. a član KPJ od 1942. Tijekom rata obnašao je dužnosti zamjenika političkog komesara brigade i načelnika propagandnog odjela korpusa. Poslije rata bio je vojni izaslanik u nekoliko zemalja, radio je u Generalštabu JNA, a od 1970. angažiran je u SSIP-u. Bio je veleposlanik SFRJ u nekoliko država i šef kabineta Josipa Broza. Završio je Visoku vojnu akademiju i Ratnu školu JNA.

13. dalmatinska brigada

Ratni put brigade:

Formirana je krajem rujna 1943. godine kao južnodalmatinska brigada. Djelovala je na otocima Šipanu, Visu, Korčuli i Mljetu, na Pelješcu, u srednjoj Dalmaciji, Bosni i Lici. Koncem 1944. i početkom 1945. djelovala je u zapadnoj Hercegovini. Raspuštena je početkom ožujka 1945. godine.

Zapovjednik: major Mate Meštrović

Politički komesar: major Čedomil Cvrlje

- 16:30 - Komentari (0) - Isprintaj - #

19. dalmatinska divizija

Ratni put:

Formirana je u listopadu 1943. u Bukovici. U sastav ove divizije ušle su 5., 6. i 7. dalmatinska brigada. Djelovala je u sjevernoj Dalmaciji i južnoj Lici. Sudjelovala je u kninskoj i mostarskoj operaciji. U završnim ratnim operacijama i ovladavanju Likom, Gorskim Kotarom, Hrvatskim primorjem i Rijekom sudjelovala je u sklopu 4. Armije.

Štab divizije:

Zapovjednik: potpukovnik Stanko Parmać
Photobucket

Rođen je 1913.u Opuzenu. Prije rata radio je kao učitelj. Pripadnik partizanskog pokreta i član komunističke partije od 1941. Tijekom rata obnašao je dužnosti zapovjednika brigade i divizije. U mostarskoj operaciji je zapovijedao Devetnaestom divizijom. Po okončanju rata obnašao je dužnost načelnika stožera Zapovjedništva JRM. Završio je Višu vojno-pomorsku akademiju u SSSR-u i Visoku vojnu akademiju JNA. Djelatna služba u JNA prestala mu 1959. Proglašen narodnim herojem. Nakon izlaska iz JNA bio je višegodišnji direktor Poljoprivrednog kombinata Neretva.

Politički komesar: potpukovnik Petar Babić
Photobucket

Rođen je 1919. u Ličkom Tisovcu. Prije II svjetskog rata radio kao radnik. Partizanskom pokretu pristupio 1941. a član KPJ od 1942. U ratu je obnašao dužnosti zamjenika političkog komesara odreda i brigade, političkog komesara brigade, kninskog sektora i divizije. U vrijeme Mostarske operacije nalazio se na dužnosti političkog komesara 19. divizije. Nakon drugog svjetskog rata bio je politički komesar divizije i korpusa, načelnik vojnog kabineta Josipa Broza, veleposlanik Jugoslavije u Kanadi i sekretar Savjeta za obranu. Završio Visoku vojnu akademiju JNA, zapovjedno-stožernu školu u SAD-u. Djelatna vojna služba u JNA prestala mu je 1979. Proglašen narodnim herojem.

Načelnik stožera: Major Danilo Damjanović - Danić
Photobucket

Rođen je 1915. u selu Kunovac kod Srba. Do početka rata radio kao policijski službenik. Pripadnik partizanskog pokreta i član KPJ od 1941. U ratu obnašao dužnost zapovjednika brigade i zamjenika zapovjednika divizije. U vrijeme Mostarske operacije bio je zamjenik zapovjednika 19. divizije. Poslije rata obnašao je dužnost zapovjednika divizije, načelnika odjela u Generalštabu itd. Završio je Visoku vojnu akademiju JNA i Ratnu školu JNA. Djelatna vojna služba prestala mu je 1965. Proglašen narodnim herojem.

Postrojbe u sastavu 19. dalmatinske divizije:

6. dalmatinska brigada

Ratni put:

Formirana je koncem rujna 1943. u sjevernoj Dalmaciji. U sastavu 19. dalmatinske divizije, sudjelovala je u kninskoj i mostarskoj operaciji, kao i u ovladavanju Likom, Gorskim kotarom i Hrvatskim primorjem

Zapovijednik: major Rade-Radica Repac
Politički komesar: major Kazimir Nekić

14. dalmatinska brigada

Ratni put:

Formirana je 28. lipnja 1944. u Biočinom selu, u Bukovici. U sastavu 19. dalmatinske divizije, sudjelovala je u kninskoj i mostarskoj operaciji, kao i u ovladavanju Likom, Gorskim kotarom, Hrvatskim primorjem i Istrom.

Zapovijednik: major Ilija Repac
Politički komesar: major Živojin Žika Bulat

- 14:06 - Komentari (2) - Isprintaj - #

28.03.2009., subota

26. dalmatinska divizija

Ratni put divizije:

Osnovana je u listopadu 1943. na otoku Visu, gdje je i uvježbavana od strane britanskih instruktora. U njen sastav ušle su 1.. 11. i 12. dalmatinska, te 3. prekomorska brigada. Djelovala je u južnoj i srednjoj Dalmaciji kao i na jadranskim otocima. U rujnu 1944. godine uspjela je ovladati srednjodalmatinskim otocima i Pelješcom. Sudjelovala je u kninskoj i mostarskoj operaciji. Za ovu diviziju vezuju se zločini nad franjevcima u Širokom Brijegu. U sastavu 4. armije sudjelovala je u ovladavanju Istrom i slovenskim primorjem. Pripadnike ove divizije sumnjiči se i za zločine u Dalmaciji, Lici, Istri i Sloveniji. Poglavito ih se sumnjiči za zločine na Kočevskom Rogu.

Štab divizije:

Zapovjednik: pukovnik Božo Božović
Photobucket

Rođen je 1911. u selu Rogami kod Podgorice. Prije II svjetskog rata radio je kao službenik. Komunističkom i partizanskom pokretu pristupio je 1941. U ratu je obnašao dužnost zapovjednika bataljuna, brigade i 26. dalmatinske divizije. Poslije rata nalazio se na raznim dužnostima Generalštabu JA, načelnik stožera oblasti, te načelnik odjela u upravi GS. Završio je Vojnu akademiju Vorošilov u SSSR-u. Aktivna služba u JNA prestala mu je 1964. Proglašen narodnim herojem.

Politički komesar: potpukovnik Dušan Korać – Dule
Photobucket

Rođen je 1920. u Mrčajevcima kod Kraljeva. Prije II. svjetskog rata radio kao metalski radnik. Član KPJ od 1940. Partizanskom pokretu pristupa 1941. U ratu je obnašao dužnosti političkog komesara bataljuna i divizije te zamjenika političkog komesara brigade. U Mostarskoj operaciji obnašao je dužnost političkog komesara 26. divizije. Lakše je ranjen 07. veljače na Širokom Brijegu. Poslije rata bio je politički komesar armije i ratnog zrakoplovstva, zapovjednik divizije i vojnog područja, načelnik stožera armije, načelnik uprave u Generalštabu JNA, zamjenik načelnika Generalštaba i glavni inspektor. Završio vojnu akademiju JNA i kurs operatike. Aktivna vojna služba prestala mu je 1980. Proglašen narodnim herojem.

Načelnik stožera: potpukovnik Bogdan Stupar

Rođen 1912. u selu Bravsko kod Bosanskog Petrovca. Prije II svjetskog rata radnik. Partizanskom pokretu pristupa 1941. a članom KPJ postaje 1942. U ratu je obnašao dužnosti zapovjednika bataljuna, brigade te zapovjednika divizije. U vrijeme Mostarske operacije bio je načelnik stožera 26. dalmatinske divizije. Poslije rata bio je zapovjednik divizije, načelnik stožera korpusa, itd. Završio je vojnu akademiju JNA. Aktivna služba u JNA prestala mu je 1965.

Postrojbe u sastavu 26. dalmatinske divizije:

1 dalmatinska proleterska brigada

Ratni put:

Formirana je 06. studenoga 1942. u selu Dobro, kod Livna. Djelovala je u BiH, Crnoj Gori, Dalmaciji, otocima Hvaru, Visu, Korčuli i Braču. Sudjelovala je u kninskoj i mostarskoj operaciji, kao i u ovladavanju Likom, zapadnom Bosnom i Hrvatskim primorjem.Proglašena proleterskom. Odlikovana «Ordenom narodnog heroja».

Zapovjednik: Major Vaso Đapić

Politički komesar: Major Nikola Aračić

Rođen je 1915. u Milni na Braču. Prije II svjetskog rata radio je kao mehaničar. Član KPJ od 1939. a pripadnik partizanskog pokreta od 1941. Bio je zapovjednik Splitskog vojnog područja, pomoćnik političkog komesara i politički komesar brigade. U vrijeme Mostarske operacije obnašao je dužnost političkog komesara 1. dalmatinske proleterske brigade. Poslije rata bio je politički komesar Zapovjedništva JRM za južni Jadran, direktor brodogradilišta u Splitu, načelnik Mornaričkog instituta itd. Završio Višu vojnu pomorsku akademiju i kurs operatike JNA. Aktivna vojna služba prestala mu je 1967. Umro je 1978. u Zagrebu.

11.dalmatinska brigada

Ratni put:

Formirana je 02. listopada 1943. u Kozici, kod Vrgorca. Djelovala je po jadranskim otocima. Sudjelovala je u ovladavanju Dalmacijom, te kninskoj, mostarskoj i tršćanskoj operaciji. Duž čitavog ratnog puta ove postrojbe događali su se stravični ratni zločini. Pripadnici ove brigade ušli su u samostan i crkvu Uznesenja BDM na Širokom Brijegu 7. veljače 1945. Nedugo nakon toga dogodili su se stravični zločini nad širokobriješkim franjevcima. Početkom svibnja 1945. ova je postrojba preimenovana u Motorizirani odred 4. Armije. Sredinom svibnja 1945. pripadnici ove postrojbe uspjeli su prodrijeti u Korušku. Zapovjednu strukturu ove postrojbe sumnjiči se za pripremu i provođenje masakra ratnih zarobljenika na Kočevskom rogu.

Photobucket
Zloglasni Motorizirani odred 4. armije na putu prema Koruškoj

Zapovjednik: major Ivan Guvo

ivan Guvo

Major Ivan Guvo

Zamjenik zapovjednika: kapetan Andrija Milić

Politički komesar: Major Grga Markić

Obavještajni oficir: Ljubo Periša

Zapovjednici bataljuna:

- Ahmed Šeremet,

- Andrija Krilić,

- Joko Raos,

- Dominko Antunović.


12 dalmatinska brigada

Ratni put:

Formirana je 21. rujna 1943. kao prva otočka brigada. Djelovala je na otocima Visu, Braču, Korčuli, u Dalmaciji i Lici. Sudjelovala je u kninskoj, mostarskoj i riječkoj operaciji.

Zapovjednik: Major Josip-Bepo Marinković

Zamjenik zapovjednika: major Kazimir Vidan

Politički komesar: Major Fabijan Trgo
Photobucket

Rođen je u Krilo-Jesenice 1924. Partizanskom pokretu pristupio 1941. a član SKJ od 1942. U ratu je obnašao dužnosti političkog komesara sektora, brigade i v.d. političkog komesara divizije. Poslije rata nalazio se na dužnostima političkog komesara divizije, načelnika Vojnoistorijskog instituta JNA itd. Objavio više knjiga, studija i rasprava na temu II. svjetskog rata. Završio vojnu akademiju JNA.

3. prekomorska brigada

Ratni put:

Formirana je 17. prosinca 1943. u Gravini (Italija).Opremljena je i uvježbana od Britanaca. Sudjelovala je u desantu na Brač, kninskoj, mostarskoj i riječkoj operaciji, te u ovladavanju zapadnom Bosnom.

Zapovjednik: Major Bogdan Viskić

Politički komesar: Major Stane Bobnar

- 23:43 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Postrojbe za potporu 8. korpusa


Mehanizirano-topnička brigada

Zapovjednik: Major Franc Misjak
Politički komesar: Major Nikica Zenić

1. bataljun
Zapovjednik: Lazo Katić

2. bataljun
Zapovjednik: Gojko Manzoni

3. bataljun
Zapovjednik: Oleg Smirnov

4.bataljun
Zapovjednik: Artur Takač

5.bataljun
Zapovjednik: Božo Radinović

6. bataljon
Zapovjednik: Nenad Šelevinec


1 tenkovska brigada

Formirana je 16. srpnja 1944. u Gravini (Italija), od polaznika partizanske tenkovske škole, partizanskih tenkista i prognanika iz Dalmacije. Imala je tri tenkovska bataljuna, svaki po tri tenkovske satnije, naoružane britanskim tenkovima tipa Stjuart, bataljun oklopnih automobila i inženjerijski bataljun. Koncem kolovoza 1944. prebačena je na Vis. Zajedno s postrojbama iz sastava 26. divizije sudjelovala je u splitskoj i mostarskoj operaciji. U sastavu IV armije sudjelovala je u završnim bitkama u Lici, Hrvatskom primorju, Gorskom kotaru, Istri i okolici Trsta.

Zapovjednik: potpukovnik Periša Grujić

Rođen je 1915. u selu Lipovo na Kolašinu. Partizanskom pokretu pristupio je 1941. a član KPJ od 1942. U vrijeme rata obnašao je dužnosti načelnika stožera brigade, divizije i korpusa. U vrijeme Mostarske operacije bio je zapovjednik 1. tenkovske brigade 8. korpusa. Poslije rata nalazio se na dužnostima načelnika operative 1. tenkovske armije, Tenkovskog školskog centra i katedre oklopnih postrojbi Centra visokih vojnih škola JNA. Djelatna vojna služba prestala mu je 1971.

Politički komesar: potpukovnik Franc Hočevar


Prva partizanska lovačka eskadrila

Formirana je 22. travnja 1944. u sjevernoj Africi. Naoružana lovcima Spitfajer V, operativno je i stegovno bila podređena britanskom «Balkanskom zrakoplovstvu». Djelovala je sa uzletišta Kane, sa Visa i Škabrnje.

Druga partizanska lovačka eskadrila

Formirana je 01.srpnja 1944.kod Bengazija (Libija). Naoružana zrakoplovima Hariken II RP. Operativno je i stegovno bila podređena britanskom «Balkanskom zrakoplovstvu» .

Photobucket

Mostar iz zraka - rujan 1944.

- 21:35 - Komentari (0) - Isprintaj - #

29. hercegovačka divizija

Zapovjednik: General-major Vlado Šegrt

Photobucket
Vlado Šegrt, zapovjednik 29. hercegovačke divizije

Rođen je 1907. u Lastvi kod Trebinja. Prije rata zemljoradnik. Član KPJ od 1931. Pripadnik partizanskog pokreta od 1941. i jedan od organizatora lipanjskog ustanka 1941. u okolini Trebinja. U ratu obnašao dužnosti zapovjednika brigade i 29. hercegovačke divizije te vijećnik AVNOJ-a. Poslije rata bio je član CK SKJ, potpredsjednik Skupštine SR BIH, i drugo. Proglašen narodnim herojem.

Politički komesar: potpukovnik Vukašin Mićunović
Photobucket

Rođen je 1919. u Velestovu kod Cetinja. Prije početka rata bio je student filozofije. Član KPJ od 1939. a pripadnik partizanskog pokreta od 1941. U ratu je bio član Oblasnog komiteta KPJ Cetinje, politički komesar divizije itd. U vrijeme Mostarske operacije nalazio se na dužnosti političkog komesara 29. hercegovačke divizije. Poslije rata bio je politički komesar armije i JRM. Završio Visoku vojnu akademiju JNA. Djelatna vojna služba prestala mu je 1957. a od tada nalazio se na više visokih dužnosti u CK SKJ, te u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti SFRJ. Autor je nekoliko romana s ratnom tematikom.

Načelnik stožera: potpukovnik Drago Đukanović
Photobucket

Rođen je 1914. u Čevu kod Cetinja. Prije rata bio je djelatni časnik jugoslavenske kraljevske vojske. Partizanskom pokretu pristupio 1943., kad postaje i član KPJ. U ratu je obnašao dužnosti načelnika stožera brigade, divizije, itd. Poslije rata bio je načelnik stožera KNOJ-a, načelnik pozadinskih postrojbi JNA, načelnik uprave u SSNO, itd. Završio Visoku vojnu akademiju i kurs operatike JNA. Djelatna služba u JNA prestala mu je 1972.

Postrojbe u sastavu 26. dalmatinske divizije:

10. hercegovačka brigada

Ratni put brigade:

Formirana je 10. kolovoza 1942. u Šujici. Sudjelovala je u borbama na Sutjesci, ovladavanju Dubrovnikom i Herceg-Novim, mostarskoj, sarajevskoj i tršćanskoj operaciji. Polovicom studenog 1944. prebačena je u zapadnu Hercegovinu, gdje je djelovala oko mjesec dana. Brigadom je u to vrijeme zapovijedao major Radomir Mirković, njegov zamjenik je bio Milan Papić, dužnost političkog komesara obnašao je major Sveto Kovačević, a načelnika štaba Hrvoje Tičinović. Zapovjednici bataljuna bili su Maksim Bulut, Stevo Drinjak, Lazar Vojnović, Jovan Bobot i Branko Babić. (Komnenović-Kreso, Monografija 29. hercegovačke divizije, Beograd, 1979., str. 578.-580.)

Zapovjednik: major Radomir Mirković
Politički komesar: major Sveto Kovačević

11 hercegovačka brigada

Zapovjednik: major Slavo Skender
Politički komesar: Božidar Ivanović

12 hercegovačka brigada

Ratni put brigade:

Formirana je 22. studenoga 1943. Djelovala je u istočnoj Hercegovini. Sudjelovala u ovladavanju Bilećom, Dubrovnikom, Metkovićem, Čapljinom i Čitlukom. Tijekom studenoga i prosinca 1944. s juga je opsjedala Široki Brijeg. Do 25. studenog 1944. brigadom je zapovijedao Milinko Okiljević, a nakon toga major Ljubo Mijanović i njegov zamjenik Omer Mrgan. Dužnost političkog komesara do 12. prosinca 1944. obnašao je Jozo Bakrač a kasnije major Petar Mišeljić. Obavještajni oficiri bili su Milan Spremo i Aleksandar Zelenović a opunomoćenik OZN-e Branko-Brana Popadić. Zapovjednici bataljuna bili su Petar Mandić, Vlado Kapor, Luka Anđelić i Borko Čavaljuga. (Komnenović-Kreso, Monografija 29. hercegovačke divizije, Beograd 1979., str. 582.-584.)

Zapovjednik: major Ljubo Mijanović
Politički komesar: major Petar Mišeljić

13 hercegovačka brigada

Zapovjednik: major Milorad Kujačić
Politički komesar: major Luka Ratković

14 hercegovačka brigada

Zapovjednik: kapetan Radovan Šakotić
Politički komesar: major Mirko Ignjatović


- 21:34 - Komentari (0) - Isprintaj - #

3. brigada KNOJ-a BiH

Ratni put brigade:

Djelovala u sastavu Treće (Bosanskohercegovačke) divizije KNOJ-a
(zapovjednik pukovnik Danilo Komnenović, politički komesar Špiro Srzentić) a izravno je bila podređena OZNI BIH ( Uglješa Kojadinović). Utemeljena je 05. prosinca 1944., odlukom štaba 29. hercegovačke divizije i Oblasnog komiteta KPJ za Hercegovinu na čijem je čelu u to vrijeme bio Vaso Miskin Crni. Uz ranije uspostavljeni bataljun OZNE, ova je postrojba tijekom čitave 1945. bila dodatna oružna snaga Oblasnog ureda OZN-e za Hercegovinu i njenih kotarskih ispostava. Pod krinkom povećanja stupnja sigurnosti i borbe protiv zaostalih neprijateljskih skupina ova je organizacija vršila otvoreni teror, mučenja i svirepa ubojstva protivnika komunističke ideologije. Najčešće bez ikakvih dokaza.
U sastav ove brigade, početkom prosinca 1944., ušlo je i oko 150 najodanijih pripadnika Ljubuškog partizanskog odreda. Za prvih 50 dana svoga postojanja brigada je, prema tvrdnjama njenog nadređenog zapovjednika, ubila 63, uhitila 275, a ranila 16, prikrivenih protivničkih vojnika. (Komnenović-Kreso, Monografija 29. hercegovačke divizije, Beograd, 1979., str. 409.)

Zapovjednik: major Jovan Andrić

Rođen je 1916. u selu Davidović kod Bileće. Do II svjetskog rata radio kao zemljoradnik. Partizanskom pokretu pristupio 1941. a član KPJ od 1942. U ratu je obnašao dužnost zapovjednika 10. hercegovačke brigade. U vrijeme Mostarske operacije bio je zapovjednik 3. brigade KNOJ-a. Poslije rata bio je pomoćnik zapovjednika divizije, načelnik škole, itd. Završio Visoku vojnu akademiju JNA. Djelatna vojna služba u JNA prestala mu je 1969. godine.

Politički komesar: major Džemal Muminagić
Photobucket

Rođen je 1920. u Ljubuškom. Prije II svjetskog rata student medicine. U partizanski pokret i KPJ uključio se 1941. Obavljao je dužnosti političkog komesara u bataljunu, brigadi, diviziji i korpusu. U vrijeme Mostarske operacije bio je politički komesar 3. brigade KNOJ-a. Poslije okončanja rata nastavio je aktivno djelovati u JNA. Iz JNA izlazi 1959. godine s činom general-majora, nakon čega je imenovan na dužnost generalnog direktora FAMOS-a iz Sarajeva. Za gradonačelnika Sarajeva izabran je 1967. i na ovoj dužnosti ostao je šest godina. Bio je član Savjeta Republike, predsjednik SUBNOR-a grada Sarajeva, član Predsjedništva RO SRVS, član Konferencije i Predsjedništva SOFKBiH, član Olimpijskog komiteta ZOI 84 Sarajevo, predsjednik Skupštine SR BiH, delegat Skupštine SR BiH i član Delegacije u VRP Skupštine SFRJ.


- 21:33 - Komentari (3) - Isprintaj - #

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

  ožujak, 2009  
P U S Č P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Ožujak 2009 (7)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

Pobijeni franjevci - članci i analize

Svjedocenja i izjave - audio zapisi

Hrvati u BiH - linkovi