četvrtak, 26.02.2015.

Duhanski Geto… ….
Me je negdo pital da kaj je to .Geto.. i kak zgledi.. Praf za praf.. ne zgledi nikak.. barem denes.. negda morti još i gorše.. Po pravici Geto je nekakšni gradcki firtl okol kojega je visoki zid..a vse kaj je znutra je posebne namjene.. narafski za stanovanje..
Velke fabrike.. su negda zapošljavale velki broj radnikof.. al kak je te radnike trebalo dolifrati z bogtepitaj kakšne vukojebine.. onda je njih negde trebalo smestiti…. A kak je to bilo v doba Kraljevine.. to je značilo da kralefska vlast to mora delat.. Drugač bi se reklo da su to bile državne hiže za stanovanje radničke klase.. a nekaj kasnejše je to moderno nazvano .. Radničko naselje .. Kak i po celomu svetu..tak je i v Zagrebu zgrađeno nekolko takšnih Geta v kojima su zpočetka stanovali samo radniki pa i oni koji su imeli svoje familje.. Jer gda si čul da je kakšni dotepenec došel v naš Zagreb..a da za njim ni došlo pol sela.. kak negda tak i denes..
V našemu Gradu su tak bili zgrađeni ti radnički sirotinjski firtli.. opasani velkim zidom.. kak da bi nutra ofce pospremal.. Pa je bilo najpoznatejše i prvo naređeno Pupinovo naselje na Kustošiji.. pa gda je Kraljevina zgradila železnicu..mam je nastalo i železničarsko naselje.. prvo v Jagičevi vulici..posle pa na stari Trnjanski cesti.. pa Paromlinsko naselje na Paromlinski cesti .. pa Plinarsko naselje na Kanalu.. pa Magazinsko naselje na Selski cesti.. pa na Borongaju.. Žitnjaku… i bogtepitaj gde sve ne po Zagrebu… Nekaj od tega vsega je več porušeno.. no velik tega je ostalo i denes zgledi skorom jednak kak i pred dvjesto let…
Zpočetka su te ogromne hiže bile samo dvokatnice..pa kak se pokazala velka potreba za stanovanjem.. su se dozidavale vse do četrteg kata.. I vse su bile pune ljudi kak košnice pčela.. Al to je bilo tak zgrađeno da oni Kralj ziher nebi nutra nit svog cucka pustil da živi..al ljudi su morali.. Ja sam još kak klinac bil v nekolko tih Geta i videl kak te hiže znutra zglediju.. Ovak…
Do drugog kata kamene štenge..dalše drvene.. na vsakem katu po sredini dugački gajnk.. bi se reklo.. hodnik.. a z leve i desne strane teg gajnka sama vrata jena do drugih.. To su bili ulazi v luknje v kojima se živelo.. A živelo se od podruma pa do tavana.. Dakle.. z jene strane gajnka su bile samo kuhinje.. male luknje z šparhetom na dreva al vuglen… nekakšni drveni stol.. na njemu hamper za čistu vodu.. a pod njim kibla za zamazanu vodu.. V to doba još ni bilo vodovoda..a gdo bi ga i dal toj sirotinji.. Z druge strane gajnka su bile sobe za spanje.. manjša familja bi fasovala jenu sobu i kuhinju.. vekša familja dva sobička i kuhinju.. I od tega se ni moglo više imeti pa makar bilo i deset duša.. A oni radniki kaj su bili samci su imali male sobičke skroz gor na tavanu.. bi se reklo.. podkrovlje.. je to zgledelo kak v samostanu za fratre.. mala luknjica v koju je stal krevetlin i jen stolec i mala pečka v vuglu.. Tu kuhinje ni bilo… V ono doba v početku su vodu imeli v bunaru al pumpi na dvorišču i vsaki si je v kibli nosil kolko mu je trebalo.. A šekreti su bili njih deset z drva naređeni.. znaš ono.. srčeko na vratima.. na sred dvorišča spredi hiže.. Narafski.. sralo se v rupu v zemli.. moreš si zgruntat kak je to zgledelo.. I dok su gospodcke hiže po Gradu več imele lepe badecimere pa i one bideje.. ovi siromahi su mogli samo šmirglat rit da bi im se bolše sijala..
Gda je nekaj kasnejše došel vodovod i kanalizacija vsaka od teh hiža je dobila po jen vaserlajtung na koncu gajnka.. pa i dva šekreta takaj pokraj teg vaserlajtunga.. pa su tak ženske imele olakšanje kaj nisu za kuhinju morale z dvorišča vleči kible z vodom.. A v šekretu su bile samo one školjke za sranje i pokraj njih kibla z vodom.. Ni bilo kotliča za sirotinju..
Vse ovo kaj ja zdaj opisujem je od početka pa do denes samo nekaj malo zmenilo izgleda.. Ja se sečam tega kak je zgledelo pred pedeset i više leta .. Tam v Trnjanskom Getu su živeli nekakšni ljudi kaj ih je moj tatek odnekud dovlekel i tam im našel stanovanje.. a i često sam z mojom bakom.. plemenitašicom.. išel na Selsku cestu kod nekakšne stare ženske kaj je negda bila služafka v naši hiži..pa joj je moja baka vsako malo nosila špeceraja..
Takaj sam zalazil i v Paromlinski Geto jer je tam stanoval jen moj šul kolega z osmoljetke.. a dotepli su se v Zagreb negde z Kosova.. pa sam ja tak mogel lepo videti kak se sirotinjski živelo v tim Getima v moje vreme..a kak je tekar težko bilo još dalko prije..

I makar su v tim Getima bili največ radniki z obližnjih fabrika.. država je v ta Geta trpala i raznu sirotinju..skitnice..dotepence vsih fela.. pa je to bil celi velki cušpajz od stanovanja.. Navek bi se ženske svadile okol vaserlajtunga.. jer je na jen pipac z kiblama čekalo i po deset njih.. a da ti ne velim kak je to zgledelo na tem šekretu.. Vglavnom je bil saf zasran.. narafski ni bilo daske.. zascan po celomu zidu.. a največ pa začepljen jer su ljudi nutra srali.. hitali smetje.. rit si brisali z cajtungami.. a je bilo oneh kaj nebi z kiblom za sebom zalijali.. Po danu još nekak..al po noči nikak….
Štroma je bilo al v vsaki luknji samo po jena slaba žarulja..a oneh utičnica ni bilo jer se z početka ni imelo nit kaj za fštekat.. Ni bilo teh aparatof kak kasnejše.. Šparheti v kuhinjama su se kurili na drva al vuglen..a šupe su bile na dvorišču.. Do denes se to more videt v Magazinskom Getu na Selski cesti ..
No.. treba znat da makar je Kralevina..al država tu ljude razpoređivala.. vsaki kaj je nutra stanoval je moral to stanovanje platit.. Ak ni imel.. bi ga žandari lepo hitili van.. Pa i dan danas se tak dela.. samo se onda kazalo da su nekog zlifrali van..a denes ga ovršiju al deložiraju.. vrabec ga dal…
…………Pa kak je vreme išlo.. vse je manjše ljudi stanovalo po tem Getima.. zapraf.. gda bi negdo prešel.. sused bi mam provalil nutra i proširil sebi stanovanje.. Vse dalše i dalše.. ljudi su si sami razvlačili štrom.. vodovodne i kanalizacijske cjevi.. malo su si porihtavali zide i podove..
Pred dvajset let gda je država prodavala stanove .. i po tim Getima su stanari to mogli odkupiti za sitne peneze.. Tek onda je nastalo malo bolše uređenje vseg teg..al slabe vajde.. Gda nekaj nigdo ni obnavlal sto let..onda si moreš zgruntat kak je to..
Več se letima pripoveda da z teh Geta buju vse ljude preselili v druge stanove a ta Geta uredili za nekakšne druge namjene..a del tega i porušili.. No.. nikaj se ne pomiče … Ljudi još navek nutar živiju i čekaju dal se bu im nekaj zrušilo na tikvu..al buju propali čez pod ……..Makar je prva manufaktura za preradu duhana i proizvodnju cigaretlina bila v oni lepi palači na Kazališču v koji je denes Pravni fakultet.. viš.. to malo Zagrepčancof zna.. ovo tu v Klajičevi vulici je negdarnja Fabrika za preradu duhana.. kasnejše.. Tvornica duhana Zagreb.. I ta je dalko prek sto let preživela makar se nutra več skorom deset let nikaj ne dela.. vse je napušteno… zapušteno..propada..V međuvremenu je v dvorišču zgrađena i nova moderna fabrika cigaretlina..al ni nje više ni.. su je pred pet let zrušili i denes je na tom mestu nekakšno ogromno stakleno čudo.. Staru fabriku današnji vlasnik nesmije zrušit jer je to kakti zaštičeno .. Nutra bi trebal posle obnove bit nekakšni muzej..al gdo bi to znal kaj zapraf i gda bu..

…………….……..Nooo.. sam štel zpripovedat kak je bilo dok je ta fabrika delala.. Dole v prizemlju su bili velki stroji kaj su dopirali skroz gor prek prveg kata… Stalno su se nutar vrtele te mašine i čez te obloke si z vulice mogel videt kak se cigaretlini koturaju po nekakšnim trakama.. Ženske su z rukama filale škatule i pakirale v one ogromne pakete.. Narafski..kasnejše je to vse ..se reče.. automatizirano.. Ali.. mi fakini kaj smo več navelko dimili..a nigdar nam ni bilo dost teh cigaretlina.. dočuli smo da se tu more dojti i žicati radnike da nekaj hitiju čez te obloke.. A na oblokima v prizemlju su bile i denes su železne gitre.. I gda bi došli spodi obloka..smo tem radnikima..a največ su bile ženske.. pokazivali da hočemo raufat i nek nam nekaj dobaciju čez blok.. A ti obloki su bili odprti i po letu i po zimi kaj je nutra bilo fest vruče a i peklo je od duhana za oči.. Negda dok je stara fabrika delala..cela Klajičeva vulica je mirišala po duhanu.. A gda ti nekaj sto let miriši..onda ti najemput začne smrdeti..pa su se tak stanari Klajičeve vulice fort bunili i tražili da se fabrika nekam preseli… No.. fučkaš stanare.. Tak bi spodi žicali.. a radnikima nas je bilo žal..pa bi koji d njih onak kakti po skrivečki hitil čez oblok škatulu cigaretlina.. Je to bila ona Drava..al Opatija v tvrdi kartonski škatuli.. Narafski ..onda još ni bilo filtera.. .. Malo po malo.. se pročulo vse dalše med fakinima gde ima cigaretlina kaj letiju čez obloke na vulicu.. pa je uprava fabrike na obloke dela guste železne mreže.. I kaj.. čez tu mreži nit muha nemre a da joj ne zglajzaju krila.. I kaj zdaj.. Ipak se našlo nekaj i na vulici.. najme.. radniki bi čez tu mrežu hitali jen po jen cigaretlin.. pa su se oni kaj su spodi žicali skorom navek tukli za to kaj bi opalo…. Mi fakini više nismo dolazili..kaj..ak nema cele škatule.. kaj bi se z drugim žicarima tukli za jen cigaretlin.. A tu su največ žicali razni skitnice .. bezkučnici i cigani.. Kaj bi mi med takšnima opče delali.. Praf za praf.. mi smo na Zrinjefcu bili kakti.. nobles banda.. navek z penezima .. cigaretlinima i fajercajkom v žepu.. … Al je uprava fabrike to prekinula.. se čulo da vsaki radnik koji bi hitil čez oblok cigaretlin more mam otkaza z posla dobit…..
Tak.. malo sam se vsega prisetil….. bil pa se spominalo….

Serbus …………


srijeda, 25.02.2015.

Nikaj posebnogCendravo..cmizdravo.. vrabec ga dal.. opče neznam kaj delam vani..Kam se deneš..vse same ambrele.. peju mi na žifce.. neznaš kaj bolše.. dež al ..ambrele …Ništ od špancirancije.. neče mi se .. pem domof……………

Serbus .........

ponedjeljak, 23.02.2015.

Pri štreki ………….Viš.. gda se zpustiš dol čez Avstrijsku vulicu.. našel buš se praf pri železnički štreki.. Narafski.. tu je i rampa koja je navek zpuštena tak da se prolazniki moraju grbiti da bi se sprevekli spodi te štange.. No.. praf za praf.. sam štel nekaj malo kazat o ti vulicu kaj pe praf pri štreki… To je Jagičeva vulica.. Gda ju človek ovak hitro pogledi.. bi rekel.. maaa.. niš posebnog.. Praf tak.. nema se kaj posebnog tu za videti.. Vulica stara prek sto let.. z isto takšnim pohabanim hižama..osim dve zajdne tam pri negdarnjoj Fabriki duhana.. To je z jedne ..leve.. strane ak glediš spram Safske vulice.. No.. posred te vulice pe prvo trajvanska štreka.. Mam pokraj ove malo gor na povišenom.. se bi reklo .. železničkom nasipu je deset železničkih štreka.. Narafski dol pelaju trajvani gor cug… I da bi vulica bila vulica kaj ima dve strane.. tam pozadi železničkih štreka je desna strana vulice.. Eeee..to je nekaj za videti.. Takšne podrtine od starih napol drvenih.napol zidanih hiža se malo gde još more videti v našemu Gradu.. ……..V tem starim pohabanim hižama su negda od gda je štreka naređena čez Zagreb.. živeli železničarski radniki.. kakti je to bil prvi železničarski geto v Zagrebu.. Narafski to stoga kaj je i prvi železnički kolodvor baš bil tu gde je i denes Zapadni Kolodvor.. samo se v ono staro vreme nazival Južni Kolodvor … Bilo je to celo naselje tu gor na tom železničkom nasipu.. Te hižice su bile jena pokraj druge.. natiskane.. a pozadi vsake mali komad zemlice.. vrtek pokoja vočkica.. a ni bilo retko videt da si ljudi tu držiju pajceke i kokoši.. V vsaki ti hižici su po četiri sobe.. jednak tolko kuhinjic.. vode i štroma ni bilo.. a šekreti su bili pozadi hiža.. narafski samo rupa v zemli .. pokraj tega bunar.. kasnejše ona železna pumpa.. Tu je živela najvekša sirotinja kaj je rintala za sitne peneze pri železnici.. al su delali pri skladištima tam na današnjem Keglbajsu.. Bilo je tu teh hižica prek pedeset.. al su se čez dugačka leta pomalo rušile.. i do denes ih je ostalo samo četiri..al morti pet.. Za železničarske radnike su izgrađena nova naselja.. to je velki Geto na stari Trnjanski cesti.. pa posle još posvud po Zagrebu.. al navek blizu štreka ..Imalo bi se još fajn tega kazat o tem djelu našeg Grada.. al gdo bi to škrabal.. a još manjše bi negdo čital.. V vreme dok sam ja plandral z svojim fakinima po našemu Zagrebu.. tu je još bilo fajn teh hižica naseljenih.. narafski.. navek z sirotinjom.. pa makar i nisu bili železničari .. tam negde sedamdesetih leta su največ tega gradcki mudrijaši naredili železnici da mora porušit jer su se tu nastanali razni gradcki skitnice.. bezkučniki..a i kojekašni dotepenci.. Pa je tu bilo vsega i svačega.. samo ne nikaj lepog i dobrog.. Ove hižice kaj su tu ostale su kakti za povjest određene..al nigdo se ne briga kaj bi se to vredilo.. obnovilo.. I denes se tu skrivaju .. se reče.. klošari.. zkup z gomilom mački.. štakora… Nigdar od oneg starog vremena gda je to zgrađeno.. ni tu bilo tekuče vode.. nit kanalizacije.. pa tak nit denes tega tu ni.. I nedaj ti Bog tu prejti.. jer je vse naokol puno dreka i smetja vsake fele.. Gda se bu to vredilo nigdo nezna.. nit je koga briga..
Pa ni to ništ vredno opisivat.. al denes jako malo Zagrepčancof zna da Jagičeva vulica ima dve strane.. Gda dojdeš tu na početak .. vidiš sam levu stranu i trajvansku štreku..pa desno nasip i gor vlakove kak projuriju….
No.. treba kazat da je ta fest zapuštena vulica jena od najprometnijih v našemu Gradu.. Vse ono kaj se pela po cesti..al v trajvanima z sjevero zapadneg djela našega Grada.. čez Jagičevu vulicu mora projti.. Praf za praf.. tu jedva i prejdeš vulicu jer avtomobili tu juriju i celi dan i celu noč..

….. Pa ja nebi tu nit spominal vse to da i tu nis imel velkih avantura.. Se razme.. v pitanju su bile curičke.. jena za mene..i jena za mojeg dobrog pajdaša Črnog.. Bilo je to ovak………
Jedne nedele zpuštamo se ja i moj pajdaš Črni dol z Medvednice i tam negde okol Adolfovca naletimo v šumi na dve curičke kak se vrtiju i plačeju.. kaj je bilo.. pitamo mi njih… Jeeee. su se zgubile v šumi..pa nisu znale na koju stranu sveta treba iti da bi došle do oneg Tunela i trajvana…. Pa kak po toj strani Medvednice malo ljudi planinari.. imele su velku sreču kaj smo nas dva baš tuda prošli.. Narafski.. ja sam od malih nog poznal naše Sleme kak svoj žep..pa ga još i denes poznam kak i svoje dvorišče.. No.. ponudimo se nas dva da ih pratimo do trajvana ..a one dve sretne kak pepepljuge gda sretneju princa.. Čuj.. kaj bum ti posebno pripovedal.. naravski da smo se mam začeli okol njih malo.. se reče.. interesirati.. Ona manjša kaj je meni jedva do ramena dopirala je bila Branka.. a druga velka kolko i ja ..čak i malo vekša.. bila je Nada.. A moj pajdaš Črni je bil skorom za celu tikvu niži od mene.. I brez da se kaj dogovaramo.. ja se prikrpam manjšoj Branki..a Črni vekšoj Nadi.. pa je to bilo smešno za videt..al to smo tekar dugo posle zaklučili.. Ova je mala bila pokraj mene kak patuljica.. a moj pajdaš Črni je pokraj Nade zgledel kak patuljak.. ha .. Pa gdo te kaj pita.. Narafski.. mi smo njih polahko pelali dol čez šumu i našli se na Tunelu..skorom se več i kmičilo….. Aaaa. kaj.. dol na Tunelu smo si zabrali lepo mesto pokraj visokog i gustog grmlja.. prvo sedeli na travi.. malo kasnejše ležali..a na posletku se vsaki z svojom valjal po travi..

Da ne duljim pripovetku.. koga zdaj interesira to šlatanje i kaj ti ja znam kaj vse ne… Naposletku curičke prejdeju na trajvan..a samo su nam štele kazat da stanujeju blizu Zapadnog Kolodvora.. Hmmm.. meni i Črnom se fest dopalo z tim pucicama.. i mi odlučimo njih poiskati.. Vrabec ga dal.. vse smo obišli tam naokol oneh kasarni.. vse vulice od štreke pa do Ilice..okol Keglbajsa.. njih nigde najti.. Na zajdne jenog dana onak razočarani prejdemo čez Jagičevu vulicu i dole na kraju v jenom malom parkiču vidimo njih dve kak sediju na klupi.. Ha.. dakle.. vse se je pak znova dešavalo.. of put v tem parkiču koji je v ono davno doba bil zapuštena šikara zmed Fabrike duhana i Duhanskog Geta.. A kaj drugo neg dan za danom dok mojem pajdašu ni dojadilo bit patuljak.. I tak sam ja ostal z tom malom Brankicom z Jagičeve vulice..……….A kak i vsi firtli tak je i taj firtl imej svoju bandu koja se je baš rad okupljala ftem parkiču..al su znali prejti i tam v Klajičevu na Srednjoškolsko.. I jemput se zadesilo da su vlovili mene i tu malu pri pravem poslu na klupi.. narafski po črni kmici.. Eeee.. nedaju fakini dirat svoje ženske z svojeg firtla.. ja sam tu bil dotepenec..a vse domače pucice su kakti nijhove.. Ha.. kaj da velim.. potukel sam se.. dobil debelih batin.. i jedva zbrisal.. čak su mi i kožnatu vindjaknu zeli.. Maloj nisu ništ naredili samo su ju sterali domof..
Čuj kaj ti bum rekel.. ta mala je bila tak žgoljava da sam se navek bojal da ju bu veter odnesel .. onakšna malecka al je imela črne vlasi vse dol do guzičke .. črne oke.. velke črne mige.. vse črno.. a i bormeš se fest znala potrudit okol..hmmmm… razmeš… I ja nis štel samo tak odustat od te Brankice.. A kaj.. Sam tretu večer skupil svoju bandu na Zrinjefcu.. lepo im pojasnil kam i zakaj treba prejti.. a šlive pod mojim okom su vidli kak i potrti frnjokl…. Ni trebalo preveč propovedat.. Tu smo večer razbili tu bandu v tem parkiču..tak da su oni sami zatražili ..se reče.. primirje.. Narafski.. to je podrazumevalo i moje slobodno snubljenje male črne Brankice.. Vrnuli su mi i moju kožnatu jaknu..pa čak i cigaretline.. Su dobro znali da ak nebuju pristali bit kak treba.. nadrapali buju vsaki put gda buju v Grad na čagu..al v kino išli..
A Brankica i ja smo se natezali još jeno pol leta..pa vsaki na svoju stran.. Nis ju od onda nigdar više videl nit negde susrel.. Pred dva leta mi jena moja poznanica iz Jagičeve vulice kazala da je ta Brankica vmrla i ranejše neg je trebalo…. Navodno da ni bila preveč sretna v živlenju.. A tak je to.. dalo bi se još dost tega pripovedat okol Jagičeve vulice.. parkiča.. Fabrike duhana.. Duhanskog geta…. Al to bum kakšnom drugom prilikom …..

Serbus ……………..

zagrebačke piknjice ...........

Ha... jedin kaj se je zaboravil podpisat .....

srijeda, 18.02.2015.

Vsi ti cajti kaj su prešli ………….

….v Treski …….Još ni trajvan nit krenul z Malog Placa gda me negdo podboltal odostrag v rebra.. Obrnem se .. a meni za leđima stoji stareša gospica.. fest sitna … Pita ona mene… Čujte gospon.. kaj idete dole na Frankpanski.. Je..je.. idem… velim ja .. Tek je trajvan pocuknul gda spet osetim kak me negdo v rebra rivle.. pak se obrnem.. spet ta mala gospica.. Čujte gospon.. odite malo bliže vratima …. Idem idem.. spet ja njoj i začnem se gurati oni jen metar kolko fali do vrata.. Na Frankopanski ionak silazi velki del putnikof.. ne more se desit da bi negdo ostal ma kakšna bila gužvancija.. No.. i kak se ja pomalo guram ..tekar tolko da zadovolim gospicu pozadi.. gda osetim da me nekaj vleče za ajncug.. Pogledim kaj se to zbiva.. a to se ta stareša damica drži z rukom za moj ajncug kak da bum joj nekam pobegel.. Oprostite.. veli ona..držim se za vas da slučajno ne opadnem.. Ha..a kaj.. velim ja njoj.. Samo se vi gospica dobro primite.. z obadve ruke.. I več je trajvan prešel Meduličevu.. gda pak meni mala damica zabije prst pod rebra.. Kaj zdaj hoče.. gruntam si ja.. al ništ ne velim..samo se okrenem i gledim ju.. Čujte mladi gospon.. začne ona.. kaj bi mi šteli ma stanici pomoći da siđem s tramvaja.. znate.. bojim se da ne opadnem.. Maa.. kak ne.. velim ja.. ak treba bum vas i odnesel dole.. Kak ste vi dobri.. tepa ona meni.. I tak.. na Frankopanski sam joj lepo pružil ruku.. ona se malo naslonila.. i vse je dobro prešlo.. No.. pozabila mi je zafalit..tak je hitro odštraftala da sam se vse čudil……Pa sam se taj čas setil kak je to negda v davna vremena bilo.. Pelali su po Zagrebu oni stari trajvani.. još stareši neg je oni Đuro.. a te smo stare kištre nazivali.. Treska … Pa ne stoga kaj je trajvan bil tanki kak treska.. neg ztega kaj su ti stari trajvani bili napravleni od dreva a ne pleha.. I dok sam ja još fakinaril po našemi Gradu.. još se nekolko takšnih drvenih starina vleklo po štreki.. A kak se za komad dreva reče još i treska.. tak je taj trajvan za vse Zagrepčance bil .. pa i do denes ostal.. Treska.. Kasnejši trajvani su vsi od pleha naređeni ..
…….A negda ti je v Zagrebu bila lepa navada pomagat ženskama gda trebaju ziti z trajvana.. Znaš.. te stare Treske su imele tri visoke drvene štenge.. pa je to bilo fest komplicirano i za zajti gore i za ziti dol.. Zapraf.. muškima to nigdar ni bil problem,, al ženskama koje su na sebi imale one kostime.. šoseke al vuske klajdice.. bila je bormeš muka noge zdigati..
….. I tak.. gda bi trajvan stal na štaciji.. ak je kakšni mužki prvi zišel.. pružil je ruku kakšnoj ženskoj koja bi bila za njim po redu.. Narafski.. nisu to vsi muški delali.. Se znalo gdo je v našemu Gradu imel stare škole lepog ponašanja.. stari Zagrepčanci .. Pa bi tak pruženu ruku.. ženska.. bakica..damica..al kakšna curička.. kolko put rado prihvatila.. a kavalir bi dobil falu.. ljepi osmjeh.. klimanje glavom i još kojekašne komplimente.. Se razme.. nama mužkima je navek bilo drago nekaj lepoga o sebi čut.. Ionak su nam vsi kričali da smo fakinaža.. huligani.. potepuhi.. ništ koristi.. Nooo.. znali smo mi nauku z stare škole bontona…

…….. Prafzapraf.. ja sam gledel kaj je moj tatek delal dok se je pelal v trajvanu zmenom.. Znaš.. makar je moj japa imel avtomobila.. rjetko ga je nucal.. rajši se pelal z trajvanom.. Pa ak bi on sedel v trajvanu zdigel bi se čim bi pokraj nejga stala kakšna zgodna ženska i ponudil bi joj stolec.. Se razme..kak i denes .. ženske su navek bile umorne u jedva čekale da nekam guzicu zpustiju.. Em se razme.. stari bi se zdigel.. ženska sjela i zafalila.. a tatek bi to mam probal skoristit da bi začel znjom pripovedat.. Ha.. vrabec ga dal.. navek se je nameril na takšnu kaj bi mam prifatila.. A gda bi se tatek našel v situaciji da kakšnoj ženskoj pruži ruku dok silazi čez te trajvanske štenge.. mam bi skorisil vsaki centimetar prostora.. Navek bi on pružil ljevu ruku.. a gda bi ženska več bila na zajdnoj štengi.. mam bi ju z desnom malo podšprajcal za leđa.. a kolko put i malo niže.. zavisno kak bi procjenil situaciju…ha .. I ne jemput je moj tatek prešel na krivu stran od one kam je trebal prejti samo da more z kakšnom ženskom kakvu priliku vloviti.. Aaa..je..je.. bil je moj stari velki kurviš.. Gda bi se zbog teg nejgoveg ženskarenja fest najedila nejgova mamica ..a moja baka.. ona plemenitašica .. ona bi mu v brk rekla.. Ti.. Fric.. nebuš kak vsaki pošten človek vmrl v krevetu.. Ti buš na pizdi krepal … A moj stari bi joj odbrusil na ništ od tega nemre lepšega bit .. No.. da ja zdaj ne duljim o svojemu tateku..sam bum rekel kak sam ja.. fajn tega poprimil od mojeg starog.. pa tak i te stare Bečke škole..
Pelamo se.. davnih leta.. moji pajdaši i ja v Treski.. pemo v Maksimir na utakmicu.. Narafski.. kartu nigdar nismo platili.. navek bi se v tim starim trajvanima pelali na izlaznim vratima.. V to vreme su si putniki sami otpirali izlazna vrata..a ulazna je otpiral i zapiral kondukter koji je sedel mam pri ulazu.. Pa da nas nebi kondukter.. a mi smo ga fakini nazivali..kartodrapec.. jer su negda trajvanske karte predrapale na pol da bi bile kakti poništene.. I kak drugač neg smo stajali nas tri na one tri štenge.. vrata su otprta.. briga nas kaj ljudima nutra puše hladno.. Znaš.. to se tak moralo.. stajati na štengi.. jer ak bi slučajno kartodrapac krenul prema nama.. mi bi ak je trebalo skočili dol z trajvana ma kak on jurel.. A ak bi nam kartodrapac zgledel kak nekakšni pikzibner.. nebi ga se bojali..zapraf..takšni se delal kak da nas ne vidi …

…. Bilo je to v Zvonimirovi vulici.. trajvan broj devet kaj je pelal na Borongaj.. Stara treska je drndala.. zibala se.. škripala.. zujala.. Glavnja..Ico i ja stojimo na vratima makar je to bilo rano proletno vreme.. bilo je fajn mrzlo.. Ženska kaj je sedela prva do vrata prigovara nam kaj se švercamo i kaj su vrata otprta jer njoj puše pod noge.. A Glavonja.. takaj pun bontona z Bečke škole.. veli njoj.. Stara.. ztisni noge pa ti nebu puhalo.. I tam na jeni stanici nas tri zidemo dole da drugi putniki moreju van z trajvana ..a čim bi trajvan krenul mi bi nazaj skočili na štenge.. No.. vidim ja na na vratima stoji zgodna sredovječna ženska.. pa ja njoj galantno pružim ruku i malo se naklonim.. Pogledi me ona.. osmjehne se.. nasloni se na moju ruku.. zide dole i veli.. Vidi se tko je fino odgojen.. Narafski ja sam cval kak drek na kiši .. . Ni to propusti zapamtit moj pajdaš Ico.. i več na sledečoj stanici.. mi dole.. a na izlazu se najde nekakšna malo hoh oblečena ženska.. ima na sebi pelcmantl.. lisicu okol vrata.. kožnate rukavice.. Ja taman da bum spet bil uslužan.. gda mi se zgura spred mene Ico i pruži ruku…

Prije neg nastavim škrabat kaj je bilo.. bum rekel par rječi o Iceku.. Zaprav je on bil Ivo..al smo ga mi od milja nazivali Ico.. Ico je bil za pol tikve višlji od mene.. imel je okruglu tikvu.. rjetke črne lasi.. pa makar je tekar prešel dvadesetu.. več je imel sjedih okol vuha.. Gda bi Ico otprl gubec.. mogel si videt.. hmmm.. zapraf.. ništ.. Ni imel dva prednja ni gornja ni doljnja zuba.. pa je to bila luknja pokraj koje su stršali samo oni zubi sa strane.. Te je zube zgubil v oni velki tarapani.. na Srednjoškolskom igrališču.. Jen gimnazijalec ga je z stolcem opalil po gubici.. i zubi su morti još denes negde tam v Klajičevi… ha .. No.. Ico je taki nosil očale ..okrugli špeglini v črnem debelom okviru.. kak je imel oni Rip Kirbi v stripu v Vjesniku U Srjedu.. A kak se je jemput negde potukel su mu te špegline pukle na pol baš tam gde na nosu sediju.. A of si je mamlaz to zakrpal z onim lepljivim braun flasterom kaj ga je baš zbog te potrebe fkral pri ambulanti v Đorđičevoj… I kak smo se pelali na trajvanskoj štengi.. Iceku su se ti retki dugački lasi motali okol tikve i nosa.. pa je zgledel kak da je z avijona opal..

No.. pruži on toj nalarfanoj ženskoj ruku.. široko se osmjehne z tem svojim ščrbama.. a ona svoju ruku brže bolje povuče skroz do sebe i veli Iceku.. makni te hartave parkle od mene.. Ha.. Ico je tak zinul da su mu se i mandule vidle čez tu rupu.. ni mogel ksebi dojti.. Bil je zaprepašten i uvređen da sam se ja pobojal da bu ženskoj zdaj vritanjak opalil.. Srečom se ni tega on dosetil..al je začel toj larfi nabrajat da je čulo pol vulice.. Da je krava.. da ju jebal nepodojeni bik.. da joj je mamica kurva.. da je ona štajgerica spodi Varteksa.. da ju nebi pojebal nit z cipelom.. ha.. svega kaj se je dosetil to je zdeklamiral.. Ženska je hitro zgibala prek ceste.. ni se nit obrnula.. A ljudi su v trajvanu v čudu gledeli zakaj se to taj človek tu tak fest žesti.. Jedva sam stigel Iceka povleči da skoči na trajvan… A of je još dva dana klel tu babu..a mi smo ga pustili.. nigdo mu ni štel kazat da nek se pogledi v špiglin…ha ……..

Serbus ………………….


ponedjeljak, 16.02.2015.

Lepo je novo…al nema dušu nit serca …..Nekak mi vse smrdi da bu ovo zajdne od oneg belog kaj je opal ..Tu i tam kakšni hupser snjega..a i taj bu za dan dva skroz prešel vrit gde mu je i mesto.. V nekim firtlima ga je skroz nestalo.. a negde se još drži kak da mu je žal prejti.. Pa kak nebi.. opadneš v najlepši grad na svetu.. i onda moraš nestat.. Ha.. da bi bar tak vsi kaj su tu opali šteli nekam nestat.. No.. teg filma nebumo gledeli.. baš naprotif.. v Metropoli bu ih vse više.. No..bi človek još nekak i strpel ove kaj nam dolaziju .. bumo rekli.. su naši…al gda začneju prihajat Bugari.. i drugi Tatari..onda bu Metropola prešla vrit.. Pa se ja fest ufam da ja to nebum doživel.. bilo bi to preveč za moje staro srčeko.. Ovak još moreš prejti čez te stare firtle koji te podsječaju na mladost i lepe cajte …Al vsaki novi dan donese i nekaj noveg v naš lepi Zagreb.. Evo.. nis bil od jeseni v tem delu našega Grada i zdaj imam kaj videt.. na mjestu starih ciglofki.. ha.. same staklene škatule.. A nemoj si gruntat zdaj da je to negde na kakšnoj periferiji.. maaa..neee.. tu je to..mam par korakof od Centra.. Je da se i ja radujem da se naš Zagreb obnavla..postaje moderni.. al..znaš kaj.. oni stari Centar meni tak poznati i dragi.. vse bolše nestaje.. bi se reklo čez noč …….Baš tak.. I znaš kaj.. ništ ja ne vjerujem da bu negdo sačuval te stare firtle.. Drek.. vse buju to porušili.. a ostal bu samo Gornji Grad..ak bu i on.. jedin sam ziher za Prvostolnicu.. ..tak je i v onem ogromnem mravinjaku.. Nujorku.. samo je ostala stara cirkva.. a vse ostalo moreš najti samo na starim razglednicama.. No.. kak pri nami više nigdo ne dela te razglednice.. naši praunuki buju slikice iskali po Internetu..kak i ja denes iščem one od pred sto i više let.. Velka je škoda kaj se staro ne obnavla.. neg se namerno uništava samo da se ima kaj rušit.. Vrabec ga dal.. pa se Grad more širit v vražju mater dol prek Save.. pa tam na istočnu stranu.. Al kaj.. pernati.. bogati dotepenec hoče delat nebodera .. staklenu kištru baš na Malom Placu.. al morti na Dolcu.. Tak su spametni naredili i oni neboder na našem starom Trgaču pred šezdeset let… I onda i den denes je to rugoba.. A takšnih je vse više .. iza svakeg vugla moreš naletet na kakšnu modernu staklenu krletku….Znaš.. sprešel sam ja sveta.. i skorom vse države po Evropi.. negde je vse lepo sačuvano od starine..a negde su se zagledali v Amerikajnce..pa su vse porušili i moderno zgradili.. I kaj… denes jamraju za tim starim.. iščeju po celomu svetu stare fotografije da bi mogli nekaj staroga skopirat tam gde su to porušili..Viš.. Švabe iščeju svoje starine čak po Ameriki.. Avstraliji.. i gdo bi znal gde vse.. jer tam v dalekom svetu su ..se reče.. emigranti delali po starom… Ha.. si čul da Englezi otkuplivaju po Ameriki stare telefonske govornice koje su tam odpelane kak staro železo i obnovlene…ha .. A mi smo tu v Zagrebu fajn tega pobacali.. samo da se pitaš gde su nestali stari negdarnji lepi kandelaberi koje su zamenili z običnim železnim cjevima… Eeee .. nema ih.. su ih dali zrezat i stopit v staro železo.. Zajdnih par leta je naš gradonačelnik.. oni dotepenec z bregof.. fajn tega dal obnovit.. Al..kaj.. i nejga su jalnuši pospremili v šturc.. A taman je začel Grič obnavlat…. Ma briga mene ak je on kral.. meni je važno da je moj Zagreb lepi.. najlepši… razmeš ………..I tak… I veseli me i žalosti gda vidim te novotarije.. razmeš.. Pem čez vulicu v koji su pred leto dni bile stare zidane hiže z črepima na krovu čez koje su vireli raufungi..Poscani haustori.. zapuščena dvorišča.. šupe i plehnate garaže.. vse mi je to nekak bilo domače.. poznato.. imelo je srce i dušu.. Ha.. al ovo.. naj mi zamerit .. kak da sam na Mars opal.. Projdem pored tega a da nit tikvu ne zdignem.. a kaj bi i imel videti.. Ni tegle z cvetjem na oblokima.. ne visiju kakšne gače na štriku v dvorišču.. ne pere gazda avto spredi hiže.. a dječicu ni videt nit da ti živlenje spasiju… Aaaah.. veliju.. novo doba.. Nek pe vrit..ak se mene pita…


Serbus …………….

Lepi moj Zagreb ...............Koji put si človek poželi malo mira i tišine.. pa kam buš neg gor.. Na Gornji Grad ..................Skroz polahko.. čez vulice stare .........Pokraj stoljetnih hiža ...eee.. gda pripvedat bi štele..............Kaj se vsega tu sprepetilo ...............................Kolko stolet je sprešlo .............................A se ni baš preveč ništ spromenilo ......Paaa.. gdo bi igda rekel .......da se Zagreb more prestat volet .........Zdaj bum otišel..al se bum znova vrnul... spet..i spet .... navek ..........................

petak, 13.02.2015.

Haaaaalo... Valentine ....maaa.. vse su ženske Valentine.....Aaa.. je.. je.. znočka je na nebu svetlel oni lampaš..znal sam ja da bu vjutro zeblo za papke.. I bormeš je.. lepo sam si zdignul kraglina na ajncugu ruke porinul v žep.. Gledim.. tam dol od Save nekakšna magla prihaja.. Hmmm.. a z Istoka se sunčeko pentra.. Gdo bu bil jači..ha........................Zgledi da je magla ipak zastala dol na Safski Mitnici.. zdaj gor na nebu lampa svetli ..al ništ ne grije.. No.. sam nek tak bu.. sam da ništ ne curi .. A grijalo bu ziher za mesec dni tak da bum pak klel oneg kaj je tu lampu gor obesil... ha .. Paaa.. nema zime dok se more kaj toplega spiti..narafski. tu pri PIFu ima dobre Nesice.. Jesam.. malo sam nutra postajal pokraj teg stakla i gledel prazne stolce spredi .. Maaa.. nejdem tu rad.. tu ti nekakšni dolaziju kaj tak galamiju kak da su se z brega zpustili.. razmeš.. to su vse oni kaj su do ščera z brega na breg jen drugom dogodovštine povedali..onak... Haaaaaaaasoooo.. jel me čuuuuuuujeeeeeš....... Čuuuuuuujeeeeem... al daaaaj ponooooooonoviiii... pa zdaj i tu kričiju kak stekli.. ha.. a brega ni nigde.................Baš gledim tu jenu curičku kak prodaje lepe črlene rože.. taki fino zapakirane v celofan.. Prafzapraf.. ništ ne prodaje jer nigdo ne kupuje.. To ti je kakti za Valentinovo.. razmeš.. sam se vrtel jeno pol vure tu naokol..al baš nit jen mužki ni došel i kupil črlenu rojžicu za kakšnu pucicu.. ženu.. babu.. vrabec ga dal.. Veliju ljudi da se nema penez.. Maaa.. brus nema.. pune brtije.. puni štacuni.. pune mesnice.. za vse se ima samo za ženske nema.. Ni pošteno... A ja sam baš z teg razloga i došel v Grad.. da svojim ženskama kupim nekaj za Valentinovo.. Istini za volju.. nisu one Valentine.. nit sam ja zalublen..al navade su navade.. barem bi trebale bit.. Aaaa.. jesam se spotrošil.. punu torbu vlečem domof.. kak osel .......................Drage moje Valentine.. i vse druge kaj niste.. i vse lepe curičke.. žene.. ženske i babe... nek Vam Zlatni Človek spuni vsaku želju.. a ja vam želim veselu subotu na Valentinovo .....

Serbus ....................................

četvrtak, 12.02.2015.

…. na brzaka …….Evo na… v ZeKaeMu špilaju Emil i detektivi.. Ak slučajno imaš to za lektiru.. zdaj je prilika da ne čitaš Kestnera..Hmmm…komad pice z sirom i šunkom pri Patku..ali pak Ljubavnu Odiseju.. Maa.. nis ja više za te lubavne odiseje..Samo na brzaka.. oš.. neš.. pemo dalše …narafski.. komad pice…Ha.. kaj veliš.. spentral sam se na tu platanu kak jopac.. kakšni lepi pogled.. srajne čez gusto grajne…Jezušek.. moram dol dok ni naletel kakšni šintar z Zološkeg vrta… ha….Evo.. to je naša mamica.. narafski Horvacka mamica.. Vrabec ga dal.. a nigdar nis saznal kak je njoj zapraf ime.. Hmmm.. jena takšna ista.. noo..malo manjša je na moji stalaži z librima… bi ga vrag znal……Eeee.. ovo je več nekaj bolšega.. Tu pri Malom Placu je friško otprta mesnica.. nekakšni Samoborci su to.. Ima svakaj nutra.. narafski ..za žderilo.. mmmmm… fine stvari…hmmmm … nit cjene nisu loše…….
A mam pokraj je jen manjši štacun z cipelišima.. Kroj i Broj… Znaš kaj bum ti rekel..tu se splati dojti i nekaj zabrati.. Vse je to od prave kože.. jedin je malo..onak.. demode.. bi se reklo ni zajdni krič mode.. A cjene.. bagatela.. prava sitnica bi rekel sir Oliver pri Alanu Fordu.. Ja sam si preklani tu kupil dva para oneh antiloperica..i nikak ih podreti.. a znaš kolko ja štrapaciram…

Tak.. na brzaka.. bežim…. Serbus …………….

utorak, 10.02.2015.

Oooooo.. Furbi.. pa kaj tu delaš ………Nis ziher dal bi klel.. dal bi plakal.. morti škripal z zubima.. mahal z šakama.. razmeš.. to vreme mi tak pe na žifce da ti nemrem opisat…. Ak ne prha oni beli prhlivec.. onda je vse zmrznuto.. ak su pa celzijusi prešli na gor.. onda na vse strane curi.. .Jebal ga vrag.. denes sam od hiže prešel ..prhal je sneg.. ne preveč..al tolko da ti vsako razpoloženje zajde skroz dol v gojzerice.. jeee. a ka j buš drugo obul ak ne nekakšne škornje .. Blazim tak naokol brez veze.. Maaa… daj pogleč kaj je tu nekakšni bedak obesil prek vulice.. Kolovoz u okrugu Osage.. Hmmm.. negdo mi se igra z žifčekima zdaj vsred zime.. A te Osage.. ha.. pa to bi bili oni indijaneri z divljeg zapada.. Osage..Komanči.. Sijuksi.. Črne noge.. bele čarape.. Apaši.. vse su to oni divljaki kaj ti z britvom frizuru narediju na tikvi.. kakšne veze zdaj to ima tu.. Aaa.. morti su ih sim dovlekli pa tancaju v Gaveli.. ha .. More ..bit.. more.. ionak naši domaći glumci veliju da im se ne splati glumiti v kazališču.. pa rajše glumataju na televiziji v onim bedastim norijama…. Eeeeh.. baš si ja z bedarijama tikvu razbijam.. kaj me briga.. A i dež je začel.. fala Bogu.. več deset minut nikaj ni curelo z nebaNišt.. fučkaš Osage.. bum se odvlekel do Trgača a tam bum si razbijal tikvu kam dalše…Nekak mi je ovo leto slabo začelo.. ti vrapca.. pa skorom da nis nikoga od moje pajdašije srel.. a pogleč.. več smo zašli v Veljaču.. kam su vsi zginuli.. bi ga vrag znal.. navek bi tu negde po Gradu naletel na kojeg pajdaša..al poznanika.. svakak..najviše bi se veselil kakšnoj poznanici.. Velim ti.. nigde nikog pa da ti živlenje spasi … Malo gledim ljude.. vsi nekam tikve potuliju med noge.. nemreš videti kakšno ozareno ličeko lepe mlade pucice.. ni da bi naletel na makar kakšnu babu kaj znatiželno nakol gledi.. Ništ.. Vse sami zombiji hodiju po vulici.. Ha.. a morti samo ja na to tak gledim..ha .. Maa.. ni.. vidim ja…I dok si gruntam dal bi bilo bolše prejti na Gornji Grad pa si tam pri lavu v Galeriji spiti pošteno kuhano vinčeko..al morti da prejdem kod Fulira na Nesicu.. hmmm.. morti v Tkalču kod Ivice i Marice pojesti fine domače štrukle zapečene z vrhnjem.. hmmm.. nek me vrag zeme ak znam… Gda najemput meni za grbom negdo kriči… Halooo… gospon Mekooon… Vrabec ga dal.. nebi se ja začudil to da mene negdo zove.. kolko put me kakvi pajdaš spazi pa kriči za menom.. Nooo.. gdo zdaj tu na Trgaču zna da sam ja Mekon.. pa to je moj špicname na onem dosadnem Internetu.. Obrnem se ja.. gda tamo.. frajerčina v kožnatoj jakni.. brez kape na tikvi.. razkopčan kak da je Avgust mesec.. glavom i bradom.. Furbi.. moj pajdaš kojeg nis videl od prošle jeseni.. Da si to videl.. kak da su se sreli Gadafi i Sadam.. ruka.. zagrljaj.. pusa…. Maaa.. neeee… samo ruka.. Bok sim.. bok tam.. gdi jesi..pa gde nisi.. kak si..kak nisi.. I nekak smo onak zabrblani kak prave dve babe doplazili do Cvetnoga trga.. Da ni dež onak polahko sral .. morti bi gdo zna gde završili.. Ovak smo vleteli v Carling Pub.. zavzeli svoja mesta.. Se razme.. ima se kaj za povedat.. a pogotovo Furbi ima kaj.. ja nekaj začnem o pečenom odojku.. Furbi nekakšnu žensku spomina.. pak ja nekaj o škampima i lignjama.. Furbi i dalše razvlači tu žensku.. Na koncu konca smo obadva natezali.. razvlačili ženske vse poprek.. Furbi pripoveda kaj je.. a ja kak je negda bilo…ha … Znaš.. vudrili smo mi po pivama.. Prafzapraf.. gda so zašli v taj Carling Pub.. ja si naručim Nesicu od vanilije.. a Furbi navali mam na pivu.. Vrabec ga dal.. gruntam si ja.. kaj buš ti meni tu frajera špilal.. dok sam ja več pivu i špricere lokal.. ti si još po jajcu španciral.. pa daj i meni pivu..pa njemu..pa meni..
Maaa.. fort tem Furbiju zvoni mobitel.. ima oni nekakšni svemirski.. pa se Furbi spomina jemput na engleškom.. pa drugi put na Švabskom.. pa treti put na Ruskom.. Jebal ga vrag kak da ga je Jan Fleming naredil.. pa ni on valjda oni 007 . Jedin kaj sam skužil z vsega teg strajnskog je to da se spomina z nekakšnim ženskama…Eeeeh.. Furbi.. buš ti nastradal….
I dok se on spomina na nekakšnom četrtom jeziku.. valjda kineski.. nis baš ništ razmel.. pem ja iskat mesto kam car peške hodi.. razmeš.. pive delaju svoje.. Dok sam ja zašel v podrum teg Puba.. pa dok sam skužil gde je šekret.. jeeee.. buš brus ti scal.. je zaprto… A pokraj vrat na zidu svetliju oni broji..od jedan do deset.. Jebal ga vrag.. pa ja neznam tu.. se reče šifru da bi vrata otprl.. a več mi je gusto.. Ništ.. v žepu sam malom stisnul čubaku i bežim gor pitat pipničara za broj.. I tak.. jebal ih broj.. skor sam se poscal zbog te šifre..Kaj da ti velim.. več je debelo prešlo poldan gda smo se Furbi i ja razišli.. Naravski.. vse smo splanirali.. kak i gda bumo prešli v lof.. znaš onu.. Kad naš brod krene..krene.. u lof na žene.. na jarbolima stojimo mi…….. pa se razme.. a kak drugač neg da jarbol stoji …ha ….
Maaa.. je.. fakinčina je taj Furbi… baš mi je bilo drago kaj sam ga denes susrel .. No.. smo se lepo sporazumeli da bumo to malo češče ponavljali.. I ..tak.. dež i dalše pomalo sere……….. Pem dalše …..

Serbus ………………

nedjelja, 08.02.2015.

.....................

PREŠEL NA PAUZU ..........petak, 06.02.2015.

Došel je… ipak ….Znal sam ja da bu se to tak skončalo.. Of beli prhlivec se je razpojasal kak Turčin v Bosni.. pa zdaj sere gde stigne.. Prha bogmeš i to fajn.. A ktomu mu i veter pomaže.. vrabec ga dal.. posvud ga nanese.. čak mi je i vuho napunil… Zdignem ja vjutro tikvu z vajnkuša.. gledim čez oblok.. vse je belo.. a pada i pada.. Maaa..kaj.. treba ostati spodi tuhice i prespati barem do podneva.. Pa kaj bi človek nekam po tem vremenu išel.. Al bum brus spal.. one ralice kaj snjega prtiju vsakih pet minut ružiju po vulici..kak da Šerman ide.. Jeee.. mora bit vulica čista.. kak bi drugač avtobus pelal.. a još ktomu z drugeg kraja moje vulice je i velki breg.. Ništ.. pem i ja jenu rundu dvorišče strugat.. Dobrih triftal vure dok sam vse to belo srajne na ogromnu hrpu nametal.. No.. zdaj dok sam još zagrijan.. se reče..na radnu temperaturu..ha .. pem se malo i sprešpancirat .. a doklem.. to bumo vidli uzput..Kak stvari stojiju.. a nikak ne stojiju dobro.. of beli pada vse bolše.. veter ga tera na vse strane.. prafzapraf.. nit ne vidiš kam hodiš.. Kakšni si ti bedak.. pripovedam ja sam z sebom.. Pa kaj delaš vani kak da si cucak brez gazde i hiže.. .. I posluhnem ja samog sebe.. razmeš.. oni spametni pri meni je nadvladal oneg bedastog… I hitim ja z same meje na Kustošiji.. zajdni pogled spram Zagreba Grada.. kak se vidi.. nit tam dalko v Metropoli ni nikaj bolše neg je tu na provinciji.. Pem ja nazaj.. Uzput bum si kupil cajtunge i pereclina v pekarnici.. Čuj.. ima tu jena mala pekarnica.. takšni fini kruhek delaju.. malo gde buš takšneg našel.. Al ti moram kazat da tu delaju i perecline..znaš.. one slane.. ti vrapca..al taj pereclin je velki barem pol metra.. Al pekarica kaj tu prodaje ti je jena posebna ženskica.. Maa.. je.. simpatična je.. lepo se po domaći spomina .. vsakom se nasmije.. Čuj.. ima žute lasi.. i obrve su joj žute a i trepavice.. a bogmeš ima i žute brke.. Al.. važni su pereci ………I tak ..prtim ja polahko spram svojeg domeka.. nebum denes čak nit Mađarici prešel.. nekek mi se neče.. gdo bi slušal te bilmeze i nijhovu politiku.. Lepo bum si domeka sel v svoju fotelju.. i baš me briga za celi svet… Noo.. sam si ja to lepo zgruntal.. al kaj.. gda sam stigel pred svoju hižu.. jebal ga vrag.. pa kak da nis pred jenu vuru vseg oneg belog polizal i pojel..kaj je to lepo rekel naš gradonačelnik.. oni dotepenec z bregof.. Zbilam.. ovak to nema smisla.. Ništ.. buju pereclin i fotelja malo pričekali dok ja znova vse ne postružem… Uuuuh.. jebeš lopatu.. a znaš kak je velka.. Mamicu mu belu zmrzljivu……….

Serbus…

četvrtak, 05.02.2015.

Hmmm… bumo vidli ……
Vrabec ga dal.. vjutro je vse zgledelo sasvim normalno.. zapraf.. sasvim je normalno da z neba nekaj curi al prha.. Ak sam si zgruntal da bu snjega do kolena.. eee.. sam se sprešel.. ništ.. nit za pod nokat deti… Prafzapraf.. to je fest dobro.. barem nebum zmaltretiral lopatu a nit susede zbudil struganjem po dvorišču.. Jeee.. ja začnem snjeg strugati več v sedam vur vjutro..pa mi susjede mamicu spominaju.. a one bi rad spale do podneva.. Ha.. bute brus .. Doduše.. je oni beli prhlivec vsako malo naletel..onak..kak da bi negdo fest kihnul.. pa taman zgruntaš..evooo.. je začelo… a on prestane.. Ništ.. kak je da je.. pem ja z hiže van..al samo do ziheraške štrafte.. bumo rekli.. po cajtunge na Frankopansku.. Posle .malo navrnut kod Mađarice .. pa nazaj domof..
………….Narafski.. pri Mađarici je več celo odabrano pajdaštvo z firtla.. Cajger kak i navek stoji na početku šanka.. ima zafrknute rukave..a na vsaki ruki po dve vure.. Z jene strane su one kaj ih je popravil.. a z druge strane su one kaj su mu več mušterije prinesle na popravak.. A kaj bi drugo neg vsi skup politizirali.. vsim je fest važno kak se bu Kolinda preselila na Gornji Grad… A ja lepo velim da vrag jebal tu Kolindu.. zapraf.. mogel bi i ja.. nooo.. kaj se zdaj i ona rivle na Gornji Grad.. Kak da ni več i preveč teh politikantof tam.. ti vrapca .. na vsakem vuglu stoji po jen..dva pandura .. da se mene pita ja bi vse njih steral v vražju mater z Griča brda.. nek si narediju negde prek Save palaču..sam da ih tu ne gledimo.. Al.. gdo mene pita..
Denes kak da su se vsi poduzetniki..obrtniki..zanatlije i ostali tu domaći ..dogovorili da se buju tu našli.. Ti vrapca.. stojimo tu nutra kak v trajvanu gda je špica.. Na šanku je vse puno čaša..flaša.. štamprla.. bi ga vrag koji je čiji.. A gazdarica Štefica samo natače.. nit ne pita dal gdo hoče još.. dok ti je čaša prazna.. mam pred tebe dojde puna.. Ak baš hočeš prestati lokat..onda moraš to naglasit i čašu okrenut naopak.. Sam štel kazat.. ljudi se fest žaliju kak nema posla.. pa ak i narediš kakšni posel.. nigdo ne plati.. vsi su dužni penez.. Čak se i moj dobri pajdaš..zlatar Vjeko žali da mu denes još nigdo ni vrata otprl na zlatarni.. ha..a došel je pred pol vure na posel…ha .. Čuj.. ak hočeš kupiti kakšneg šmuka.. bumo rekli..nakita i dobit dobar popust..onda se moraš meni javiti..a ja bum zlataru Vjeki dal preporuku…
I tak.. malo sam si pripovedal tu z ljudima.. spil nekaj žufkog pelinkofca.. cajti su prešli.. dan se prepolovil.. a snjeg ni opal.. Denes pa ide pripovetka da se bu taj beli debelo zasral čez noč na petak …….Hmmm…bumo vidli...A kaj buš drugo neg domof sedel.. malo prčkal po kompjutori malo nekaj sprečital..malo si muziku navinul.. Vse v vsemu.. živlenje je sasvim lepo.. lepše nemre bit.. A kaj mi fali.. vsi računi su več stigli.. inkasator z plinare je zaklučil da sam fajn plina potrošil.. Je..a kaj bum sedel v hladnome.. nek se grije vse poprek.. Kaj bumo zdaj više potrošili.. po ljetu bumo ušparali..
…………………Maa.. je.. nekak mi je dugočasno.. razmeš.. denes nis ništ španciral kak drugač to delam.. mi fali.. I tak.. začas je kmica.. Z jene sobe v drugu i nazajdne si sednem v svoj kabinet.. ipak bum nekaj malo naškrabal na oni Blog.. Znam ja da moji pajdaši..Zagrepčanci z celoga sveta tu dojdeju lukati.. Hmmm..kakšne su to ljenčine.. pošila mi majla.. al se tu na Blog nebu javil.. težko mu je.. Noo.. ja ih vse imam rad i pozdravlam..
Ha.. nebuš mi veroval..al vani je začelo nekaj .. veter fijuče kak stekli.. prek puta moje vulice se dreva v šumi hočeju polomit.. kak vse zgledi bu nekakšneg kirbaja.. Aha.. i oni beli je začel prhati malo ozbilnejše.. se prestal sramit.. Aaah.. celo si vreme gruntam kak bu morti našeg lepog Zagreba zaobišel.. Mi javla pajdaš gor dalše od mene..z brega..da je pri njemu napadal barem dvajset centimetri..Pa stoga ja i gledim da avti z brega dolaziju beli kak da su prešli čez Klondajk…. A moja jena pajdašica..tam negde okol Brezovice mi je još prije podneva javila da je pri njim tamo prava mečava i da ih bu zasipalo do krova.. Si videl vraga.. gda se taj beli tam zadovolji.. bu se si kmeni prešlihtal.. Vrag ga jebal.. bu on videl kaj ja morem z lopatom..

Imajte se dobro…………..

srijeda, 04.02.2015.

Bu..al nebu ….ha …..Znaš kaj…več mi na žifce pe ovo vreme.. Pogledim vjutro čez oblok.. tak da se znam obleč kak se spada .. A vani oni beli prha kak da ga je negdo pozval … Ništ.. velim ja.. kaj bu nek bu.. pema ja van.. I dok sam si ja navlekel gojzerice.. pronašel kožnatu šiltericu.. čak sam rukavice kožnate zvlekel z kištre ..narafski i zabral jenu malo bolšu ambrelu.. zišel sam van na dvorišče… jebal ga vrag.. oni prhlivec je prestal … Gledim ja v nebo.. bu kaj ..al nebu.. Ipak se ja vrnem v hižu.. zamenim gojzerice za obične cipeliše.. ostavim šiltericu i rukavice.. Aaaah.. mam se laganejše osečam… Dakle.. na pol puta do trajvana je zdržalo ..a onda se spustil dež kak v Kambođi.. Sva sreča kaj sam ipak ambrelu zadržal of put.. I do trajvana su mi hoze bile mokrte do kolena.. Ništ ne smeta.. gdo te gledi po takšnem vremenu.. Dopelam se kak navek.. do Frankopanske.. a tam kak vse zgledi.. nit oblakof ni.. kakti da bu se i sunčeko pokazalo tam od Kazališča.. Kaj da ti velim.. do Trgača se to vreme tri put zmenilo.. Mam tam pri Varjeteju je dež začel.. pri Gunduličevi je beli zaprhal.. a na Trgaču je veter tak šibal da je i onem smetlaru kolica odpuhal pa je of klel na saf glas kaj je moral za njima bežati.. Velim ti.. skroz na skroz noro vreme…..Ni mi nekakšni velki gušt špancirat po takšnem vremenu.. Prešel sam v Fulir na Nesicu od vanilije.. pa sam malo pripovedal z kelnericom.. baš je bilo skroz prazno..pa je ova jedva dočekala da ima z kim pripovedat.. A znaš kak to pe gda ženska začne.. onda ti slobodno moreš dremat dok ona završi.. Pa i skor bi zaspal da ni naišel moj dobri pajdaš Dragec.. Eeee.. zna on gde bu mene našel.. Znaš.. to je oni kaj bedina cucka i babu od našeg gradonačelnika.. oneg dotepenca z bregof.. pa smo tak malo tračali nejgoveg gazdu i gazdaricu .. na cucka smo pozabili… Me pita Dragec dal sam se včlanil v klub gradonačelnika… Maa.. kak ne.. mam prvi dan.. uveravam ja pajdaša..a on saf zadovoljan mam plati celi ceh.. veli da bu sporučil moje pozdrave tem dotepencu .. Samo ti daj.. velim ja.. nemre to škodit.. I tak je vreme prešlo.. nejga je pozvala gazdarica.. a ja nis znal kaj bi zdaj delal.. Praf za praf.. nit mi se kaj hoče delat.. baš mi se fučka.. Oni očerupani prognostičar na Novi televiziji je rekel rano vjutro da je naša Horvacka sva v črlenom.. Maaa.. laže.. jebal ga vrag.. kaj bi bila cela črlena.. No.. se to dotikavle velke opasnosti od teg belog za kojeg trdi oni pošklobani Brzoja da ga bu pol metra napadalo do zutra vjutro.. Hmmm.. ni mu baš za verovat.. al.. bežim ja ipak domof.. na zapad …… Ak zbilam naš lepi Grad Zagreb bu zatrpan z tim prhlifcem.. ziher bum ja to na kipeca del.. pa se potem vidimo… Pem si domof lopatu namazat z vuljem.. bolše snjeg sklizne znje…

Serbus ……………….

utorak, 03.02.2015.

Ni vrag ………………Tak sam se poveselil rano vjutro gda sam videl kak je na nebu sunčeko zasijalo.. Ha.. morti bu denes lepi dan..gruntam si ja .. Kaj bum doma delal.. samo se sprešetaval po sobama i jajca čohal od dosade… I tak ti ja več prije osme vure hodim ..pogleč samo kak se sunčeko pomalo pentra .. na nebu ni nit jenog oblačka.. Hmmm.. makar su oni celzijusi bili skroz dol spodi štrafte.. baš mi paše.. Prošlih dni je svakaj bilo.. one ciklone su norele sim pa tam.. tikva mi se štela razpasti od tega.. denes sam fit kak zapeta puška… Dostignem ja svoju susedu Rožu.. rastavlena ženska..je da ima fajn leta al se drži kak Marija Antoaneta spredi giljotine.. Ta ti navek hodi zdignute glave.. nigdar nema kape nit rubca.. vruča ženska.. Al nigdo neče od kokotički z vulice nit blizu nje.. čim ju lepo poglediš.. pa malo pofališ kak je ona feš komad ženske ..ta se sva od miline obesi za tebe..i onda si nadrapal.. Mam ti bu popoldan v hižu došla na kavicu.. A more ta gluparija povedat da to ni moguče slušat.. a i fali se posvud kak joj fulira oni sused Štef..pa ju je snubil sused Joža .. a Francek ju je potapšal po riti.. Moj pajdaš Cajger joj je rekel da bi on nju naštimal kak vekericu.. a Debeli špengler joj je obečal da bu joj naredil na pipi..se stručno reče.. redukciju... z večeg na manjše... Narafski ženska ni ništ razmela..al je stoga Debeli špengler nastradal domof od svoje Marice jer je ova Roža na cesti pitala Debelog pred Maricom da gda bu ta redukcija… I tak.. denes ti se meni obesila pod ruku i tak smo sprehajbali čez celu Kustošiju.. kak dva taubeka.. Zutra bu več negdo svakaj lajal po vulici …ha ……..Pred dva dni je bil potres.. navčer.. gledim ja televiziju gda je nekaj začelo bubnjati odozdol.. Sam prvo pomislil da Debeli špengler svojeg starog dizelaša vergla.. taj ti ima zvuk kak oni stari Švabski tenk z Majbahovim dizel motorom.. Gda taj vergla i kandelaber na vulici se trese.. No..gda mi se začel luster zibati..mam mi je vse bilo bistro.. Poooootres.. kriči moja najdraža z druge sobe i sva bleda dojuri kmeni.. Je..i kaj zdaj.. pitam ja.. evo..več je prešlo i šlus.. Aaa.. brus buš ti žensku uvjeril da je nekaj fertik.. Tekar gda ona to odluči onda bu gotovo.. I evo na.. mam su na vulici ..nasred ceste njih barem deset susedof.. samo ženske.. Mužki su ostali spredi televizije ha ………
Gledim popoldan čez oblok..tam negde okol dve vure.. začel je oni beli prhlivec kak nori leteti..Aha.. gruntam si ja..je začelo.. Veliju oni prognostičari z Nove televizije da bu se nekaj grdog sprepetilo koncem oveg tedna..Oni zalizani Brzoja.. vrabec ga dal..više ni zalizani.. se je ošišal pa zdaj zgledi kak da ga je kakšna koza pobrstila.. no.. taj veli da bu se sneg napadal do mile volje.. Uuuuh.. taman mi još i to treba..
A da bi vse bilo kaj je moguče bolše uvjerlivo.. moja punica kak pravi prognostičar to sve potvrdi.. Ona ovak prognozira po starinski.. Veli.. Medved se zbudi na Svječnicu i zide van z svojeg brloga.. I ak je lepo vreme ..medved bu se prešel špancirati i to bu znak da je zima svoje zgotovila.. Al.. ak sneg pada gda medved zide.. onda bu se taj samo poscal i zasral.. i prešel nazaj v brlog spati.. I to onda znači da bu oštra zima još ravno četiri tedna… A ščera je bila Svječnica..a snjeg je prhal i dež curel.. Bi ga vrag znal kaj si je medved zgruntal..
A oni beli vani pol vure prha..pa onda prestane..pa spet začne..nek pe kvragu i taj beli i medved i moja punica i oni očerupani Brzoja.. Ja bum zutra zišel van kak god da bu …

Serbus ……………………

ponedjeljak, 02.02.2015.

…..Pivana ……..

Pri Pivani se je Someljere zgubil …………Je.. dobro si videl.. ni Pivnica..neg ..Pivana.. Makar ja to nigdar nisam nigde videl v kakšnim starinama..al je jen od naziva za Pivnicu i Pivana.. navodno su stari Zagrepčanci tak nazivali mesto gde se je navelko žlopala piva.. Zakaj navelko.. ha.. Paaa.. nemreš pivu pit z štamprla za rakiju..neg z velke posude.. navek su to bili kakšni kriglini.. spočetka drveni.. pa zemljani.. bi se reklo.. keramika.. pa na koncu z staklenih kriglina al velkih čaša… Z plehnatih posuda se piva ni nigdar pila.. Pleh je .. bi se reklo.. vbil dober okus pive..No.. pa je poznato da je prva pivovara v našemu Zagrebu bila praf gor na Griču brdu v današnji Basaričekovi vulici.. I osim table na hiži ništ do denes od teg prvog ni ostalo.. hiža se denes hoče podreti i znutra i zvana.. I je gazda od te prve pivovare bil nekakšni Purger..zapraf dotepenec z ondašnjeg velkog Švabskog kralefstva.. pometal je one lonce i rajngle posvud po dvorišču i tak kuhal.. se reklo varil..pivu.. Bi ga vrag znal kak je to vse onda zgledelo..morti su i štakori plivali po škafima punim pive..
A je ti gazda bil spameten človek.. Gda je videl kak posel z pivom dobro pe.. je proširil svojeg posla.. Pa je z pivom snabdjeval krčme i brtije okol Griča brda..a tu v sami pivovari je na prvem katu naredil za svoje goste svakakšne špelancije .. Pa pemo od početka..
Z dvorištne strane je bila pivovara.. bumo rekli manufaktura za zdelavanje slada i hmelja v finu žutu pijaču.. V prizemlju te hiže je bila obična brtija gde je mogel pivu lokat vsaki gdo si je mogel to priuštit.. Se razme.. to je pivo bilo kak sveta vodica..pa je dost krajcarof trebalo za nalokat se pive.. Tak da su obični Purgeri samo šnjofali oni šmek od hmelja.. a to je praf za praf fest smrdelo dok se je vse namakalo v bednjima.. A kakšna je piva okusa.. to su neki samo slušali od drugih..
No.. da bi ta novica od pijače imela i dobri ugled .. se reče.. v društvu.. je gazda za svoje goste gor na prvem katu hiže dopelal i muzikaše kaj bi se gosti dobro razpoložili i kaj je moguče više pive polokali.. I se je domislil taj pivar da priredi za svoju klijentelu i koncerte vsaku nedelju.. Gor na katu je vse zide porušil i naredil velku dvoranu .. pometal drvene.. klupe i.. posel je cval kak drek na kiši.. Pa gda je več bilo koncertof.. zakaj nebi bill i bal.. I tak se je tu začelo i tancat .. Narafski.. za koncert..al bal.. bi se posebno platilo.. a za pivu kaj si ju spil spet posebno.. A jemput na mesec je taj prefrigani i poduzetni Purger dopelal kakšno putujuče kazališče i tu su se držale prectave.. Valja se špilal Šekspir..a kaj bi v to vreme drugo.. Bormeš .. to vse skup opisano v to vreme ni imel ni carski Beč.. nit kraljefska Pešta..
Z teg vremena se samo zna da su se pošteni i bogobojazni Purgeri križali nad vsim tim špelancijama i držali da i sami vrag tu ima svoje parkle.. Zapraf.. više im je smetal smrad od namočenog hmelja kaj je trulel v škafima.. I su tadašnji Zagrepčanci navalili na Gradcki Magistrat da se cela ta nakarada mora z Grada maknut…V to vreme se več začel Grad širit posvud naokol Griča brda.. Več su davno tu bile Vlaška Vas.. Harmica po bregom.. Zrinjevac je taman postal sajmište za stoku.. A hiže su se delale na vse strane.. Trgofci.. kramari.. mesari.. piljari.. i vse kaj se je moglo skupit pri jenom gradu kakšni je bil Zagreb.. Magistrat je usvojil žalbu celokupnog Purgeraja.. ckvenjaka i Kaptola.. pa je naredil da se Pivovara mora nekam preselit.. I tak je ..zdaj več fest bogati Zagrebački pivar.. sagradil novu pivovaru.. novu velku brtiju..Pivnicu.. narafski i za sebe lepu novu hižu na mestu današnje Gajeve vulice.. taman tam gde je denes Kavana Boban.. Za čas je tu posvud naokol nastal novi djel Grada.. dotepenci su prihajali kak i denes.. posel z pivom je cvetal..

Kak je naš lepi Zagreb rasel.. tak je i konkurencija dostigla oneg prveg pivara ..pa su se po Gradu naredile i druge pivovare.. Jena je bila dol na Safski cesti.. taman prek puta Vjesnikoveg nebodera.. gdi je bilo i poznato konačište .. kojnske štale.. spremište za kola i kočije.. brtija.. restavracija i celi hotel za one kaj su prešli prek Mitnice pri Savi..pa nisu imeli kam drugam.. Se zna da je jena pivovara bila i gor na Novi Vesi.. a tu su pivu varili .. ha.. časni opati.. Benediktanci.. Valjda je bilo još tega po Gradu..al v novije doba je najpoznatejša pivovara naređena dol v Ilici gde je i denes.. Onda z početka je to bilo skroz na gradcki periferiji a denes je.. bi se reklo.. v centru Grada..I tak ti je od ..se reklo.. Fabrike Slada.. nastala Zagrebačka Pivovara..poznata po celom svetu.. I kak stara tradicija nebi propala.. i tu je za kratko nastala najvekša gradcka Pivnica.. Vse do denes se tu spelavaju razne špelancije.. pa največ se ždere i loče.. držiju se vjenčanja.. banketi.. tanca se uz pravu domaču muziku.. Vse v svemu.. dobro mesto za dojti z pajdašijom i malo se proveselit.. Od gda ja pamtim tu je to tak.. makar je bilo doba gda je Pivnica bila zaprta.. pa je čak jemput u v ognju zgorela.. al navek znova je tu piva tekla..
Nema tomu dugo.. tam pri koncu jeseni.. Pivnica je zaprta.. se čulo da se obnavlja.. Pa ništ čudnoga.. rekel bi človek.. treba malo pofriškat te stare ljudcke štacije.. A pred koji dan …………….Španciram ja čez Ilicu i vidim da se nekak fest svetlo blešči nutra v Pivnici.. Hmmmm… zajdem ja čez ono dvorišče i vidim.. na ulazu piše velkim slovima.. Pivana.. A spred samih vrat stojiju dva človeka.. ha.. i nazdravlaju si z kriglinima pive.. Posle sam čul da su to kakti prva dvojica koji su tu Fabriku Slada začeli.. Denes je njim v čast to tak naređeno.. Ljepo.. ljepo.. Nek ta dvojica stojiju tu vani..al ja bum zašel nutra .. Znaš.. često bi ja tu i drugač zašel na jen..dva kriglina naše fine Zagrebačke Pive.. i tak sam dobro znal kak vse zgledi.. Al of put sam stal pokraj vrat i zinul kak Nilski kojn.. Vrabec ga dal.. znutra je vse obnovleno i tak vređeno da sam celih pet minut samo lovil vse naokol.. Maaa.. divota kak su to naredili.. težko je zdaj vse to opisivat.. preporučam da si to Zagrepčanci prejdeju sami pogledet..narafski i nekaj spit..pojest.. a ima još tega kaj bu tu naskoro bilo …
Prafzapraf.. ja sam nutra zašel na sami dan gda se ta ..zdaj po novem nazivle Pivana..kakti svečano i službeno otpire .. Gledim.. trčiju nutra radniki.. trčiju.. kelneri.. hitaju vse nekam sim tam.. slažeju se stoli i stolci.. cela kola čaša velkih i malih za pivu se slaže na ogromnem šanku.. Mam sam se setil da sam nekaj o vsem tom i pred dan dva videl v cajtungami.. Je pisalo gdo su novi gazde tu.. kaj bu se vse tu moglo pojesti i spiti.. kakšne buju tu špelancije se vrtele..taki i plesnjak da bu bil kak i navek.. I tak sam saznal da bu tu v naši Zagrebački pivovari zdaj Pivani kakti glavnu rječ imel.. pivski Someljer… Ha.. Someljer.. vrabec ga dal.. pa to nemaju nit Švabe pri svojim pivnicama.. kaj to je.. ha..Zdaj bum ti pojasnil..
Taj ..someljer.. to ti je ..največ mužki.. som.. frajer..klipan.. razmeš.. koji prvi proba i gušta friško naređenu pivu.. I ak on veli da je dobro.. onda to znači da i celom svetu mora pasat.. Zakon..razmeš.. A kak je naša Zagrebačka Piva.. jedina na celomu svetu kaj je zakonom određena..to ni ništ čudnoga da Pivana ima i svojeg someljera kakti pravu službenu personu koja kuša pivu..
……………… Nooo.. pa taj someljere kak i vsaki someljere..človek z dve noge ..dva oka.. narafski gubec mora imeti a i dobar šnjof.. Al ovi je tu za nas na ovem Blogu.hr velka čast.. ha.. pa taj someljere je jedan o poznatejših blogera tu med nami.. Al ja mu nebum ime spominjal.. ak se sam javi dobro ak ne.. nek mu bu..I dok sam ja tam to razgledaval.. ovi tu vsi fest zaposleno trčiju.. jen z kladifcem zabija čavle po zidima..drugi vješa slike.. treti popravla forhange..pa trčiju štrom maheri i lustere vješaju po plafonu.. a lusteri vse naređeni od pifskih flaš…. Vidim ja da se tu svakakšni pojavljuju.. jeni su v običnim majicama z kratkim rukavima.. a na majici piše.. Pivana.. Drugi pak.. ti su zgledi nekaj bolša klasa.. oni imaju hoze i rubače v kaki farbi.. kak i oni Romelovi Švabe pri Tobruku.. a na leđima takaj piše.. Pivana.. Spreda imaju dugačke šircle..taki piše.. Pivana.. Vrag ga zel.. pitam ja jenog od teh dal ja morem tu nekaj dobiti za spiti.. samo gledeti v Pivani ni nikakšni velki gušt.. treba nekaj mokreg.. Može..može.. veli človek..a ja naručim najnoviju zmišlenu pivu kaj je tu pred par dni naređena.. Kakti je to čisto pivo brez da ga preveč čez nekakšne filtere cjediju.. a i navodno da ima nekaj više alkohola.. dakle.. čekam ja za jenim stolom.. teg človeka niodkud.. pive takaj ni.. Hmmm.. Prejdem ja do šanka.. feš mladi pipničar.. of ima samo majicu..taj je druga klasa.. Čujte gospon..ja sam naručil pivu..al je konobar nestal.. Joooj.. oprostite .. evo.. ja ću vam natočiti.. veli of.. i još doda.. znate gužva je.. spremamo se za službeno otvaranje.. bude puno uzvanikof došlo…. I tak on melje al pivu ne toči.. Negdo ga je pozval i of je nekam prešel.. Jebal ga vrag.. gruntam si ja.. pa bum si ja sam natočil tu pivu.. I zajdem ja za taj ogromni svečani šank gda negdo kriči.. Gospon.. tu nesmijete vi ići.. Aha..evo jednega kaj ima kaki farbe obleku i šircl..taj je prva klasa.. Lepo ja njemu pojasnim da sam več pri trojici naručil pivu..pa zdaj neka mi negdo natoči..il nek me hiti van z te Pivane.. No.. človek natoči.. velku čašu.. sjednem ja v šturc i gledim naokol .. guštam tu novu pivu..mmmmmm.. je ..dobra je.. posebni žmah ima.. Prosim lepo još jednu čašu.. tu prvu sam zlijal na brzinu.. drugu bum malo guštal i čekal dal bum preživel…I tak… vse sam videl.. sviđa mi se.. pa zdaj da pitam nekog da gde je taj Someljere kaj pivu sprobava.. Pitam jenog za šankom.. taj me gledi kak da sam z Marsa opal.. Ništ on o tem nezna.. Hmmm.. gruntam si ja.. bedak pojma nema..za to i je v majici za drugu klasu.. Pitam jenog z dugačkim širclinom.. Čujte.. jel morti tu negdje Someljere.. .. Tkoooo… čudi se of z prve klase.. Ništ .. Ništ.. velim ja.. vse je vredu.. Vidim tam z druge strane velkog šanka nekakšnu hrpu ljudi.. vse zglediju nekak fajn službeno.. pripovedaju mašeju z rukami pokazivleju po celoj Pivani.. Aaaa.. to su pravi.. Oprostite.. jeste vi tu domaći .. bi vas nekaj pital.. fino se ja delam.. Pitajte.. pitajte.. pristojno veli jen v otmjenom ajncugu z skupim kravatlinom.. Paaaa..ja bi rad videl teg kaj mu veliju Pivski Someljere…. Glediju me njih pet..Daaaaa.. veli človek.. a kako se taj zove… Srečom sam ja dobro zapamtil ime i prezime teg tu poznatog z Blog.hr… I lepo im velim..tak i tak se zove i on je tu v Pivani službeni someljere .. Kaj da vam velim… I ovi su me gledeli kak da sam zišel z pifske bačve kaj ih tu posvud ima.. Kimaju z tikvami i slegavaju z ramenima.. vse je meni bistro.. Fala..fala.. ni važno.. velim ja.. Otidem do pipničara da bum platil…Velim mu.. I tak..znači denes je svečano tu.. Da.. da..veli on.. došlo bu čudo svjeta.. pjevači.. pisci.. glumci.. televizija..gradonačelnik i kaj mi vse ni nabrojil..
Znate kaj.. naplatil mi je te dve čaše pive.. opče ga ni bilo to sramota naredit.. A svečani dan je.. uzvanici buju za koji cajt došli.. žderat i pit.. narafski .. zabadaf .. se reče.. Kuća časti…
Mene nisu počastili.. …………… Serbus ……………

PS.
Ak to tu sprečita oni poznati bloger.. Pivski Someljere.. z najpoznatejše Zagrebačke Pivane.. nek se ne ljuti..al tak je zapraf tam bilo…. Morti se kaj po tem pitanju popravi …ha ….

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada.