Mato Čivić

ponedjeljak, 06.08.2007.

Utakmica

Nakon dužeg vremena posjetio sam jednu nogometnu utakmicu 1. HNL lige, a za sve je kriv moj sin kojem sam obećao posjetu utakmici.Jeste da je želio da idemo gledati Dinamo, ali niti Hajduk nije za baciti. Zdušno smo obojica navijali za Cibaliju ali nije imala sreće. Završilo je za mojega sina razočaravajućih 0:0 ili što kažu naši reporteri bez pogodaka. Sin se malo razočarao ali sve u svemu lijepo provedeno poslije podne u gradu na Bosutu.
;;;

- 22:25 - Komentari (0) - Isprintaj - #

subota, 04.08.2007.

Počelo je vrijeme pečenja rakije i "veseli strojevi" se puštaju u rad. Ima ih raznih vrsta i izvedbe: pokretni, nepokretni i sl. Evo jednoga ne pokretnoga.

- 13:47 - Komentari (2) - Isprintaj - #

nedjelja, 22.07.2007.

Poziv za 6. sjednicu općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BABINA GREDA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/07-01-5
URBROJ: 2212/02-01 /07-01-1
Babina Greda, 17. srpnja, 2007. godine

Na temelju članka 24. i 52. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Babina Greda sazivam 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Babina Greda za dan
23 . srpnja, 2007. godine ( ponedjeljak) sa početkom u 20,00 sati
Sjednica će se održati u Vijećnici Općine. Za istu predlažem slijedeći

Dnevni red:
1. Zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća,
2. Izvješće o radu Općinskog poglavarstva,
3. Usvajanje Izvješća o izvršenju proračuna za period I-VI2007. godine,
4. Donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude za dodjelu koncesiju sakupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Općine Babina Greda,
5. Donošenje odluke o profesionalnom obnašanju dužnosti zamjenice općinskog načelnika i utvrđivanje visine plaće,
6. Rješavanje prispjelih predmeta.
7. Razno.

Molim Vas da se pozivu obavezno i na vrijeme odazovete.

Sa poštovanjem,

Predsjednik Općinskog vijeća:
Mirko Babić

- 16:30 - Komentari (0) - Isprintaj - #

5. sjednica općinskog vijeća

ZAPISNIK
sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Babina Greda održane dana 19. lipnja, 2007. godine sa početkom u 20,00 sati.
Nazočni: Mirko Babić, Zoran Dominković, Dejan Gregić, Ivica Stojanović, Mirjana Vuković, Tomislav Stojanović, Kristijan Katušić, Antun Omazić, Marija Gregorović, Mato Civić, Željko Grgić, Pavo Barić.
Članovi Općinskog poglavarstva: Marko Mrkonjić, Maja Vuković
Predsjednik Općinskog vijeća pozdravio je nazočne te predložio slijedeći

Dnevni red:
1. Zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća,
2. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu,
3. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu,
4. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi za 2007. godinu,
5. Donošenje Programa javnih potreba sportskih udruga za 2007. godinu,
6. Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2007. godinu,
7. Donošenje Socijalnog programa za 2007. godinu,
8. Donošenje Plana javne nabave u 2007. godini,
9. Imenovanje Povjerenstva za otvaranje ponuda u postupku objavljenih natječaja i javnih nadmetanja,
10. Rješavanje prispjelih predmeta.

Antun Omazić - dao je primjedbu na dnevni red stoga što nema točke "Izvješće o radu Općinskog poglavarstva" te točke "Razno". Moli da se za slijedeću sjednicu Općinskog vijeća uvrste ove dvije točke u dnevni red.
Predsjednik Općinskog vijeća je rekao da će se to uvrstiti u dnevni red za slijedeću sjednicu te je upitao da li se nazočni slažu sa predloženim dnevnim radom.
Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Točka 1.
Antun Omazić - rekao je da vijećnici nisu dobili na uvid Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Općine Babina Greda pod točkom 3. sa prethodne sjednice.
Predsjednik Općinskog vijeća je dao primjerak odluke gospodinu Mati Čivić koji je na prošloj sjednici istu zahtijevao.
Mato Čivić dostavio je predsjedniku Općinskog vijeća vijećničko pitanje u pisanom obliku. Na upit predsjednika da li se zapisnik sa prethodne sjednice usvaja, nakon glasanja se konstatira daje zapisnik sa prethodne sjednice usvojen sa 8 glasova "ZA" i 3 glasa "SUZDRŽAN" .

Točka 2.
Predsjednik Općinskog vijeća rekao je daje u materijalima za sjednicu prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture od strane Općinskog poglavarstva. Na prijedlog nije bilo primjedbi te se nakon provedenog glasanja konstatira daje sa 7 glasova "ZA" i 4 glasa "SUZDRŽAN" donesen prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu.

Točka 3.
Predsjednik je dao na diskusiju predloženi Program održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu.
Antun Omazić- upitao je vezano za točku II pod 1. Programa da li je potrebno stajati "sanacija divlje deponije na groblju" Načelnik je odgovorio potvrdno.
Nakon provedenog glasanja konstatira se daje sa 7 glasova "ZA" i 4 glasa "SUZDRŽAN" donesen Program održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu.

Točka 4.
Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu na prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2007. godinu.
Antun Omazić kaže da nije siguran daje potrebno vršiti korekciju dosadašnjih Programa u kulturi te je upitao da li je bio neki natječaj za ostala sredstva u iznosu od 31.500,00 kuna kako će se rasporediti. Nadalje pod točkom 2.a) prijedloga Programa, smatra da nije korektno da se čitaonicama koje cijelo vrijeme rade i svojim sredstvima održavaju prostor izdvoji po 2.000,00 kuna, a Poljodjelskoj čitaonici iznos od 30.000,00 kuna koja godinama nije bila aktivna.
Načelnik je odgovorio daje Poljodjelska čitaonica u takvom stanju da se mora srušiti te je ovaj iznos sredstava simboličan, a ostale su čitaonice svake godine dobivale određeni dio sredstava.
Antun Omazić - kaže da shvaća pziciju, ali su sredstva nerealno raspoređena. Konkretno, Čitaonica Ritić koja ide u adaptaciju, a nije do sada dobivala sredstva, bilo bi dobro da se stavke korigiraju i da se ovoj Čitaonici da 10.000,00 kuna. Načelnik je istaknuo da nitko ne osporava ovu mogućnost sukladno točki 5. Programa.
Pavo Barić stigao.
Pavo Barić se javio za riječ te upitao da li je potrebno u nešto ulagati što se ne održava te da se sa 30.000,00 kuna neće ništa napraviti, a neće nitko da održava i pokosi travu oko Čitaonice, a sa 30.000,00 kuna se ne može ni WC izgraditi. Nakon diskusije predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje prijedlog javnih potreba u kulturi za 2007. godinu. Nakon provedenog glasanja konstatira se da je usvojen prijedlog Općinskog poglavarstva te se donosi
Program javnih potreba u kulturi sa 7 glasova "ZA" i 5 glasova "PROTIV".

Točka 5.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na raspravu prijedlog Javnih potreba sportskih udruga za
2007. godinu.
Antun Omazić - kaže da mu nije jasno vezano za NK "Sokadiju" jer što je u nižem rangu, sve
joj se više sredstava odobrava te ističe da ovo nije pravi put za sređivanje odnosa u nogometu.
Treba sagledati rješenja na duge staze te je upitao na što se odnose sredstva za ostale sportske
aktivnosti u iznosu od 15.000,00 kuna.
Načelnik - kaže da je za sada to Tae-kwon do, a neznamo da li će biti još sportskih aktivnosti.
Pavo Barić - kaže daje on bio u Klubu i da se ne slaže sa gospodinom Omazić jer je
85.000,00 malo, a da li će "Šokadija" biti u ovom ili onom rangu to nije bitno. Bitna je
aktivnost i zabava. Mišljenja je da oko djece traba dati više truda.
Načelnik - kaže daje potrebno djeci omogućiti treninge sa početkom školske godine.
Antun Omazić - predlaže za Školu nogometa još sredstava.
Pavo Barić - treba platiti stručnu osobu i drugačije ustrojiti jer se svi tamo ponašaju kako tko hoće. Predlaže da tko je predsjednik "Šokadije" bude predsjednik svega.

Točka 6.
Jednoglasno je donesen Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2007. godinu.

Točka 7.
Jednoglasno je donesen Socijalni program Općine Babina Greda za 2007. godinu.

Točka 8.
Plan nabave za 2007. godinu donesen sa 9 glasova "ZA" i 3 glasa "SUZDRŽAN".

Točka 9.
Mirjana Vuković ispred Odbora za izbor i imenovanja predlaže za članove Povjerenstva za otvaranje ponuda u postupku objavljenih natječaja i javnih nadmetanja slijedeće: Tomislav Stojanović, predsjednik, te članovi Zoran Dominković, Jakob Verić, Tomislav Markić, Miljenko Grljušić.
Donosi se Odluka o imenovanju Povjerenstva za otvaranje ponuda u postupku objavljenih natječaja i javnih nadmetanja po prijedlogu Odbora sa 7 glasova "ZA" 3 glasa "PROTIV" i 2 glasa "SUZDRŽAN".

Točka 10.
Jednoglasno se donosi odluka o aneksu ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH sa zakupoprimateljima Matom Katušić (k.č.br. 2607 i 2608) i Antunom Stojanović (k.č.br. 2720) te odluku o raskidu ugovora sa zakupoprimateljima Mariom Knežević iz Gundinaca (k.č.br. 2623) i Marijanom Kokanović iz Gundinaca (k.č.br. 2606), zbog ostvarenog prava na povrat poljoprivrednog zemljišta ovlaštenicima Mati i Ivici Krnić.

Antun Omazić je upitao nakon iscrpljenog dnevnog reda stoje sa Programom međugeneracijske solidarnosti jer je ovo pitanje dosta prisutno u javnosti. Načelnik je odgovorio da za 4 radnice ističe ugovor na određeno vrijeme koji se ne može produžiti stoga što nakon tri godine ugovora na određeno vrijeme, ovaj ugovor prelazi u ugovor na neodređeno vrijeme. Stoga se mora ugovor prekidati jer je problem 3 godine. Pavo Barić kaže da radnik ima nakon tri godine radnog staža na određeno vrijeme , pravo na otpremninu. Predsjednik Općinskog vijeća rekao je daje sve provjereno kod odvjetnika te se utvrdio razlog.
Antun Omazić - misli da nije problem u otpremnini te smatra ako nema krupnih problema, da
program treba ići dalje kao do sada.

Dovršeno u 21,20 sati.

- 16:24 - Komentari (1) - Isprintaj - #

DOSADAŠNJI RAD POGLAVARSTAVA

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG POGLAVARSTVA
1. sjednica Općinskog poglavarstva Općine Babina Greda održane dana 18.05.2007. godine sa početkom u 20,00 sati.
Nazočni: Marko Mrkonjić, Maja Vuković, Ivan Čolak, Mirko Štivić, Damir Belogravić.
Točka 1.
Jednoglasno se donosi prijedlog Proračuna za 2007. godinu i Odluke o izvršenju proračuna za 2007. godinu te se proslijeđuje na Općinsko vijeće na donošenje Odluke.
Točka 2.
Jednoglasno se donosi prijedlog Projekcije proračuna za 2008. i 2009. godinu te se proslijeđuje na Općinsko vijeće na donošenje odluke. Točka 3.
Donesen Zaključak:
1. Donosi se prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Općine Babina Greda, zbog slijedećeg:
a) zbog utvrđivanje lokacije za aukcijsku dvoranu, potrebno je uvrstiti u izmjenu Plana
k.č.br. 554. Na Lokacijsku dozvolu za postojeću lokaciju su upućene žalbe susjeda Stoga se
predlaže da se na k.č.br. 554 "športsko-rekreacijske namjene" bude "multifukcionalni
objekat javne i gospodarske namjene".
b) Utvrditi 2 zone za držanje stoke i to u I zoni da ostaje "30 uvjetnih grla", a u drugoj zoni
"50 uvjetnih grla" te smanjiti minimalne udaljenosti gospodarskih zgrada za intenzivnu
stočarsku i peradarsku proizvodnju od građevinskog naselja za 50% u odnosu na članak 55.
c) U članku 15, 20. i 21. (i I i II zonu) smanjiti crtu dubine građevinskog zemlišta sve na 50
m,
d) Zbog tradicionalnog tipa gradnje stambenih objekata u ruralnoj sredini - da nema udaljenosti građevine od susjedne međe.
e) za novoformiranu ulicu M. Bačić sa svake strane najmanja udaljenost od regulacijskog pravca odrediti za stambene objekte 5-7 metara.
f) U članku 26. umjesto riječi "u zoni ugostiteljsko-turističke i športsko-rekreacijske namjene Krčevine" treba stajati "U ZONI GOSPODARSKE NAMJENE, ugostitelj sko-turističke i sportsko-rekracijske namjene "Krčevine".
g) Prometnicu na k.č.br. 552, izbrisati,
h) Pod točkom 3.4.1. Područje primjene posebnih mjera uređenja i zaštite potrebno je izbrisati riječi kojima se utvrđuje i predviđa izrada detaljnih planova i to: DPU Centra, DPU zone "Jos", DPU zone "Tečine" i DPU tur.naselja "Krčevine".
Točka 4.
Donesen prijedlog da se prije donošenje odluka pod točkom 4. i 5. kontaktira sa gospodinom
Lovrom Civić koji je radio na mobilizacijskim poslovima pri Kriznom štabu te je najviše upućen u
navedenu temu.
Točka 5.
Donesen je Program javnih radova na području Općine Babina Greda za 2007. godinu. Odobrava se
prijem 5 radnika (4 mušek osobe i 1 ženska osoba) na određeno vrijeme 01.06. do 31.11.2007.
godine.
Točka 6.
Mirko Štivić - po pitanju zamolbe Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije za služnost puta za ST
plinsku mrežu ističe da bi trebalo prethodno ostvariti kontakt sa direktorom Vinkovačkog
vodovoda glede definiranja ostalih neriješenih pitanja.
Točka 7.
Jednoglasno se daje Suglasnost za izdavanje lokacijske i građevinske dozvole za izgradnju
trafostanice na k.č.br. 547 k.o. Babina Greda "Elektri" Vinkovci ukupne površine 35 m2.
Točka 8.
a) Udruga nogometnih veterana "Prva nogometna lopta"- zamolba za kupnju ulaznica za
humanitarni nogometni turnir-jednoglasno odobreno 1.000,00 kuna.
b) O.Š. "Mijat Stojanović", B. Greda - zahtjev za odobrenje financijskih sredstava za uređenje i opremanje školske kuhinje.
Jednoglasno se zauzeo slijedeći stav: Općina podržava nije u mogućnosti financijski sudjelovati u realizaciji plana za uređenje i opremanje školske kuhinje, ali će zajedničkim nastupom pokušati određena sredstva ishoditi od Upravnog odjela za školsko, kulturu i šport.
c) GALERIJA BABINA GREDA - zamolba za korištenje prostora tzv. stare brijačnice u funkciji galerije. - Zauzet stav da iz zamolbe nije razvidan pravni oblik potraživanja prostora te se upućuje podnositelju da se o istom očituje.
d) Vinko Juzbašić, Bošnjaci - zamolba za istraživanje grobnica i dostojno obilježavanje mjesta komunističkog zločina na mjesnom groblju u Babinoj Gredi.
Jednoglasno se prihvaća zamolba za dostojno obilježavanje mjesta komunističkog zločina na mjesnom groblju u Babinoj Gredi te čišćenje okoliša. Imenuje se Odbor za obilježavanje mjesta zločina u sastavu: Mirko Štivić, Franjo Boraš, Ilija Koturić, Vinko Juzbašić,Bošnjaci.
e) Lokacijska dozvola za uređenje trga - potrebno je izgraditi građevinsku dozvolu i projektnu dokumentaciju za trg kako bi Ministarstvo pristupilo proceduri za izvođenje'radova.
f) Jednoglasno se daje prijedlog lokacije za izgradnju zdravstvene ambulante Domu zdravlja, Županja, te lokacije za izgradnju sportske dvorane, a to je k.č.br. 635 k.o. Babina Greda.

2. sjednica Općinskog poglavarstva Općine Babina Greda održane dana 28.svibnja, 2007. godine sa početkom u 15,00 sati.
Nazočni: Marko Mrkonjić, Maja Vuković, Mirko Štivić.
Točka 1.
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 1. sjednice Općinskog poglavarstva.
Točka 2.
Na inicijativu općinskog načelnika koji je dao Odboru za Statut i Poslovnik za izmjenu i dopunu Statuta Općine Babina Greda i to u dijelu da se regulira da zamjenici općinskog načelnika mogu dužnost obavljati i profesionalno. Jednoglasno se ovaj prijedlog proslijeđuje na Općinsko vijeće.
Točka 3.
Donosi se odluka o imenovanju Odbora za praćenje i realizaciju izgradnje aukcijske dvorane i to Marko Mrkonjić, Mirko Štivić i Darko Juzbašić - pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za poljoprivredu i šumarstvo Vukovarsko-sreijemske županije.
Točka 4.
Imenovan Odbor za praćenje i realizaciju izgradnje zdravstvene ambulante u Babinoj Gredi i to: Marko Mrkonjić, Mirko Štivić, Damir Belogravić, Ivan Čolak i Mirko Babić.
Točka 5.
Jednoglasno je donesena odluka o osnivanju prava služnosti Vinkovačkom vodovodu i kanalizaciji d.o.o. za postavljanje visokotlačnog plinovoda Županja - Babina Greda na k.č.br. 1935 k.o. Babina Greda.

3. sjednica Općinskog poglavarstva Općine Babina Greda održane dana 01.06.2007. godine sa početkom u 20,00 sati.
Nazočni: Marko Mrkonjić, Mirko Štivić, Damir Belogravić, Ivan
Čolak, Maja Vuković- članovi Općinskog poglavarstva , Mirko Babić- predsjednik Opć. vijeća
Točka 1.
Zapisnik sa prethodne sjednice jednoglasno je usvojen.
Točka 2.
Jednoglasno je donesena odluka o prijemu u radni odnos na određeno vrijeme djelatnika na provođenju Programa javnih radova u Općini Babina Greda i to: Mato Vuković i Lovro Štivić - na teret sredstava općinskog proračuna i Ružica Yavuz, Marijan Karlić i Krunoslav Lešić - uz sufinanciranje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Točka 3.
Pod ovom točkom dnevnog reda je donesena odluka da se traži pravno tumačenje od pravnice koja
zastupa Općinu i još drugih pravnika stoga što neke radnice navršavaju tri godine radnog odnosa na
određeno vrijeme u Općini Babina Greda. U skladu sa odgovorom načelnik nek postupi.
Točka 4.
Jednoglasno se donosi prijedlog Socijalnog programa za 2007. godinu u visini sredstava od 82.495,00 kuna.
Točka 5.
Jednoglasno se donosi prijedlog Programa u kulturi za 2007. godinu sa ukupnim iznosom
sredstava od 114.500,00 kuna.
Točka 6.
Jednoglasno se donosi prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2007. godinu u ukupnom iznosu sredstava 150.000,00 kuna.
Točka 7.
Jednoglasno se donosi prijedlog Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2007. godinu u skladu sa općinskim proračunom u ukupnom iznosu od 2.210.000,00 kuna.
Točka 8.
Jednoglasno je donesen prijedlog javnih potreba u predškolskom odgoju za 2007. godinu u iznosu od 27.000,00 kuna.
Točka 9.
Jednoglasno se donosi prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu u ukupnom iznosu od 323.000,00 kuna.
Točka 10.
Jednoglasno je donesena odluka o raspisivanju natječaja za asfaltiranje ceste u ulici Cevatovo.
Točka 11.
Jednoglasno je donesena odluka o raspisivanju natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti sakupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Općine Babina Greda na vremenski period od 10 godina.
Točka 12.
a)KUD "Mijat Stojanović" - zamolba za financijsku pomoć
-jednoglasno odobrena sredstva u iznosu od 5.000,00 kuna,
b) Konjogojstvena udruga, Babina Greda - zamolba za sufinanciranje manifestacije "Konji bijelci"
-jednoglasno odobrena sredstva u iznosu od 15.000,00 kuna.
c) Udruga žena Babine Grede - zamolba za sufinanciranje rada Udruge
- jedoglasno odobrena sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna.
d) Croatia banka, Zagreb Poslovnica Županja - ponuda za potpisivanje ugovora o sufinanciranju
kamate za kredite u poljoprivredi.
- jednoglasno se donosi odluka o preuzimanju obveze sufinanciranja kamate u visini 2%godišnje pojedinačno za korisnike kredita koji imaju prebivalište na području Općine Babina Greda, a koji se kreditiraju po Programu kreditiranja razvitka poljoprivrede na području VSŽ
za 2007. godinu.
e) Jednoglasno se odobrava sufinanciranje iskopa i uređenja sabirne jame za potrebe poštanskog ureda u iznosu 50% po ponudi od "Misir" Osijek u iznosu pripadajućih sredstava u iznosu od 9.707,00 kuna.
f) Općinski načelnik predlaže da se izvidi mogućnost izrade i visinu troškova projektne dokumentacije za kanalizaciju kako bi se mogli kandidirati na SAPARD mjera III.

Na 4. sjednici Općinskog poglavarstva Općine Babina Greda održane dana 18.06.2007. godine sa početkom u 20,00 sati.
Nazočni: Marko Mrkonjić, Mirko Štivić, Maja Vuković- članovi Općinskog poglavarstva, Mirko Babić - predsjednik Općinskog vijeća
Točka 1.
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa prethodne sjednice Općinskog poglavarstva.
Točka 2.
Djelatnicama Vesni Tepeluk, Nadi Knežević, Blaženki Vuković i Mariji Matić na radnom mjestu gerontodomaćica, utvrđuje se danom 30.06.2007. godine prestanak radnog odnosa uslijed isteka ugovora o radu . Obzirom da djelatnice navršavaju tri godine radnog staža stekle bi pravo na ugovor na neodređeno vrijeme, odnosno Općina bi stekla obavezu prema njima u slučaju prestanka provođenja Programa. Jednoglasno je donesena odluka o raspisivanju oglasa za prijem 4 djelatnice u radni odnos na određeno vrijeme (do 30.09.2007. godine) na provođenju Programa međugeneracijske solidarnosti.
Točka 3.
Jednoglasno je donesen Program mjera i aktivnosti u pripremi i provođenju mjera zaštite od požara na području Općine Babina Greda u 2007. godini.
Točka 4.
Jednoglasno je donesena odluka za odobrenje pregleda i ispitivanja hidrantske mreže te se prihvaća ponuda od "Zaštitainspekt" d.o.o. Osijek po cijeni od 1.100,00 kn + PDV.
Točka 5.
Jednoglasno donesen prijedlog da se ide na izradu idejnog rješenja za proširenje županijske ceste u ul. Mijata Stojanovića na dionici kod crkve i župnog dvora te da se ide na daljnje razgovore sa Župnikom.
Točka 6.
a) Udruga za očuvanje i promicanje šokačke baštine "Šokadija" Babina Greda- zamolba za financiranje manifestacije "Stanarski susreti"
-jednoglasno odobreno 5.000,00 kuna.
b) Hrvatska čitaonica, Babina Greda - zahtjev za podmirenje troškova električne energije.
-odobrena sredstva u okviru redovne djelatnosti u iznosu od 2.000,00 kuna.
c) Hrvatski radio Županja, d.d. - ponuda za potpisivanje godišnjeg ugovora o poslovnoj suradnji
-jednoglasno se donosi odluka o potpisivanju jednogodišnjeg ugovora od 15.06.2007. do 15.06.2008. godine u vrijednosti od 10.000,00 kuna.
d) Udruga prerađivača mlijeka, Zagreb - zamolba za sponzorstvo manifestacije "Dani sira".
- zahtjevu nije moguće udovoljiti stoga što je sufinancirana manifestacija "Konji bijelci"
e) OO SDP-a Babina Greda - zahtjev za isplatu vijećnicima SDP-a
-jednoglasno se donosi odluka da se svim političkim strankama i Nezavisnoj listi odobrava po
vijećniku 1.000,00 kuna kako stoji predviđeno Proračunom za 2007. godinu.
f) Ponuda Libusoft Cicom, za program obračuna kamata po cijeni od 1.428,00 kuna
- prijedlog je da se prikupi još ponuda za program obračuna kamata.
g) Zamolba stanara ulice Nožice za asfaltiranjem tog dijela ulice
-načelnik je predložio da se ide sa zahtjevom prema Županiji i pripremu dokumentacije.
h) "Patričar" d.o.o. Županja i "Euroherc d.d. Osijek
- zahtjev za priključak poslovnih prostora na odvodnju do septičke jame iza "male sale".
-Jednoglasno zauzet stav da će se zahtjev razmotriti nakon provedenog natječaja za zakup poslovnog prostora u kojem se nalazi "Patričar".
Točka 7.
a) Donosi se odluka o prikupljanju ponuda na temelju poziva za prikupljanje ponuda temeljem čl. 4. Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti i uputiti poziv: Zavodu za prostorno planiranje, Osijek, Zavodu za urbanizam i izgradnju, Osijek, Opus, Osijek, IGH, Zagreb, Urbinistica, Zagreb.
b)jednoglasno se donosi odluka za poduzimanje radnji na oživljavanju web stranice. Zadužuje
se načelnik da kontaktira sa onima koji se time bave te odredi osobu.
c)Jednoglasno donesena odluka o obilježavanju i financiranju proslave otvorenja poštanskog
ureda u Babinoj Gredi.

Na 5. sjednici Općinskog poglavarstva Općine Babina Greda održane dana 01. srpnja, 2007. godine sa početkom u 10,00 sati.
Nazočni: Marko Mrkonjić, Mirko Štivić, Maja Vuković, Damir Belogravić- članovi Općinskog poglavarstva, Mirko Babić - predsjednik Općinskog vijeća
Točka 1. Zapisnik sa prethodne sjednice Općinskog poglavarstva usvojen je jednoglasno.
Točka 2.
Jednoglasno je donesena Odluka o prijemu u radni odnos na određeno vrijeme (3 mjeseca) 4 djelatnice u provođenju Programa međugeneracijske solidarnosti i to: Anica Mršić, Ana Majstorović, Katica Jurkić i Ružica Stojanović.
Na oglas se prijavilo ukupno 14 osoba, a to su pored primljenih djelatnica još i slijedeće: Marica Ilakovac, M. Stojanovića 204, Vesna Tepeluk, Cevatovo 48, Nada Knežević J.B.Jelacica 49, Blaženka Vuković, M. Bačića 10, Marija Matić, Sajmište 2, Zdenka Kretić, J. Blažekovića 156, Anica Barić, N.Naselje 30, Ljubica Matić, Savska 22, Marina Barić, N.Naselje 21 i Marija Babić, VI. Nazora 32.
Točka 3.
Jednoglasno je donesena odluka o raspisivanju Javnog natječaja za prikupljanje pismenih ponuda za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Babina Greda i to:
1. poslovnog prostora u ul. Kr. Tomislava 4 ukupne površine 80 m2 (u prostoru bila "Zlatna dolina") sa početnom cijenom zakupa u iznosu od 2.100,00 kuna.
2. Poslovnog prostora u ul. Kr. Tomislava 1, ukupne površine 130 m2 poslovnog i 38 m2 skladišnog prostora, sa početnom cijenom od 3.000,00 kuna,
3. poslovnog prostora u ul. Kr. Tomislava 4, površine 55,97 m2, sa početnom cijenom od 1.500,00 kuna.
Utvrđuje se vremenski period od 5 godina sa dvostrukom cijenom jamčevine i ovjere bjanko
zadužnice prilikom potpisa ugovora.
Točka 4.
Jednoglasno se donosi odluka o imenovanju Marka Mrkonjić za člana Stručnog povjerenstva za
primopredaju i provedbu postupka javne nabave za izgradnju zdravstvene ambulante Doma zdravlja
u Babinoj Gredi.
Točka 5.
Jednoglasno se donosi odluka o provođenju javne nabave javnim prikupljanjem ponuda za opremanje općinske knjižnice.
Točka 6.
a) Plinara Istočne Slavonije, Vinkovci - prihvaća se ponuda za priključak općinske knjižnice na plinsku mrežu u iznosu od 7.040,34 kuna.
b) HEP - ODS, Vinkovci — prihvaća se ponuda za priključak općinske knjižnice na elektroenergetsku mrežu u iznosu od 7.576,20 kuna.
c) Citonica Ritić - zahtjev za financijska sredstva radi adaptacije prostora - jednoglasno odobrena sredstva u iznosu od 2.000,00 kuna,
d) DVD, Babina Greda - zahtjev za sredstva za redovnu djelatnost u iznosu od 35.000,00 kuna -jednoglasno se donosi odluka o prijenosu sredstava DVD-u u iznosu od 35.000,00 kuna.
e) Antun Knežević - zamolba za otkup stana.
- jednoglasno je zauzet stav da se kod odvjetnice koja zastupa Općinu provjeri pravna osnova zahtjeva i poduzimanje pravnih radnji.
f) Duka Đaković, Nožice 108, B. Greda - zamolba za 2 betonske cijevi promjera 40 cm radi postavljanja na prijelazu na rudini Škopinjak.
-jednoglasno odobreno.
g) Župa Kraljice mučenika, Vukovar - molba za novčanu pomoć u gradnji crkve sv. Leopolda Bogdana Mandića.
-jednoglasno de odobravaju sredstva u iznosu od 2.000,00 kuna.
h) Optima-telekom d.o.o., Podružnica Osijek - Zamolba za postavljanje tipskog ormara UPS MSAN 5000 na k.č.br. 635 k.o.Babina Greda
-zamolbu nije moguće prihvatiti zbog lokacije koja je potrebna radi izgradnje zdravstvene ambulante.
i) Augustin Klarić, Županja - ponuda za Operativno uputstvo za izradu investicijskog projekta i poslovnog plana po cijeni 1 primjerka od 80,00 kuna.
- Jednoglasno odobrena nabavka 10 primjeraka priručnika za izradu investicijskog projekta i
poslovnog plana
Točka 7.
a) Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za međunarodnu suradnju i kapitalna ulaganja,
Vukovar - prijedlog Ugovora o sufinanciranju Programa čišćenja i obnove detaljne kanalske mreže
na području Vukovarsko-srijemske županije za 2007. godinu
- jednoglasno se donosi odluka o potpisivanju Ugovora o sufinanciranju Programa čišćenja i obnove detaljne kanalske mreže na području Vukovarsko-srijemske županije za 2007. godinu sa sudjelovanjem Općine Babina Greda sa iznosom od 35.000,00 kuna.
b) Općinsko poglavarstvo sa zahvalnošću od Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb prihvaća potpisivanje ugovora o darovanju nekretnine u 1/3 suvlasničkog dijela k.č.br. 635 k.o. Babina Greda (zemljište pod zgradama, stambena +4 gospodarske zgrade, i ost. zemlj.) u ul. Kr. Tomislava , površine 8549 m2.
c) Jednoglasno se donosi odluka o nabavci prijenosnog računala do iznosa sredstava od 5.000,00 kuna.

Na 6. sjednici Općinskog poglavarstva Općine Babina Greda održane dana 13. srpnja,*2007. godine sa početkom u 20,30 sati,
Nazočni: Marko Mrkonjić, Ivan Čolak, Mirko Štivić, Maja Vuković -članovi Općinskog poglavarstva, Mirko Babić - predsjednik Općinskog vijeća
Točka 1.
Zapisnik sa prethodne sjednice Općinskog poglavarstva usvojen jednoglasno.
Točka 2.
Od pristigle 4 ponude za asfaltiranje ceste u Čevatovo i to od: Osijek-koteks d.d. Osijek po ponudi 444.808,01 kuna, od "Cestorad" d.d. Vinkovci po ponudi 432.707,84 kuna, od "Vibrobeton" d.d. Vinkovci po cijeni 406.652,96 kuna od "Gradnja" d.o.o Osijek po ponudi 430.491,93 kuna, jednoglasno se donosi odluka daje najpovoljnija ponuda od "Vibrobeton" d.d. Vinkovci po ukupnoj cijeni od 406.652,96 kuna.
Točka 3.
Pristigle ponude po pozivu za dostavu ponuda za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Babina Greda i to od: Zavoda za urbanizam i izgradnju d.d. Osijek po ponuđenoj cijeni u iznosu od 65.000,00 kuna +PDV i od Zavoda za prostorno planiranje, Osijek po ponuđenoj cijeni od 55.000,00 kuna +PDV. Jednoglasno se donosi odluka o prihvaćanju ponude od Zavoda za prostorno planiranje Osijek po cijeni od 55.000,00 kuna + PDV.
Točka 4.
Donesena je odluka o izradi elaborata odnosno projektne dokumentacije o sanaciji prometnica u Babinoj Gredi (van naselja) i to pozivom na dostavu ponuda.
Točka 5.
a) Zahtjev Čitaonice "Seljačka sloga" B. Greda - odobrena sredstva u iznosu od 2.000,00 kuna,
b) Čitaonica "Sava" - zahtjev za financijska sredstva -jednoglasno odobrena u iznosu od 2.000,00 kuna.
c) DVD - zahtjev za dodjelu prostorije koja se nalazi iznad vatrogasnog spremišta. Jednoglasno se zauzima stav da se ide na daljnje razgovore sa Udrugom koja trenutno koristi taj prostor u smislu da treba dati vatrogascima prioritet za korištenja zbog mladih kadrova, a drugoj udruzi dati manju prostoriju, a ukoliko joj zatreba velika prostorija tada upitati vatrogasno društvo. Sastanci u ovoj prostoriji potrebno zimi održavati radnim danima zbog grijanja.
d) Jednoglasno se donosi odluka o izravnom ugovaranju za potrebe geodetskog snimanja podloga za potrebe Općine Babina Greda sa Uredom ovlaštenog inžinjera geodezije, Mirkom Štivić,dipl.ing - do vrijednosti 20.000,00 kuna.
e) Prihvaća se ponuda ZTR "Dea" B. Greda - za nabavku i montažu razdjelnika RS-01/2 za kandelaber cors 3,5 m Duple-tep- radi poboljšanja javne rasvjete- po cijeni u iznosu od 5.490,00 kuna.
f) Škola nogometa "Šokadija" Babina Greda - zamolba za financijska sredstva
-jednoglasno se donosi odluka o prijenosu sredstava u iznosu od 13.600,00 kuna. Točka 6.
a) Jednoglasno je prihvaćen prijedlog načelnika da se postavi 6 kućica na autobusna
stajališta, a nakon dobivene suglasnosti od Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije.
b) Jednoglasno se prihvaća prijedlog načelnika da se izvrši sanacija školskog dvorišta
(urediti prostor ispred knjižnice, urediti zelenu površinu i postaviti igralište za djecu-
lj ulj ačke,tobogan).
c) Jednoglasno je prihvaćen Program sufinanciranja razvoja poljoprivrede u Vukovarsko-srijemskoj županiji te se odobrava potpisivanje Sporazuma o sufinanciranju razvoja poljoprivrede u Vukovarsko-srijemskoj županiji sa 50% sredstava općinskog proračuna i 50% sredstava županijskog proračuna.
d) Jednoglasno se donosi odluka o imenovanju Marka Mrkonjić za člana Županijskog povjerenstva za program sufinanciranja razvoja poljoprivrede u Vukovarsko-srijemskoj županiji.
Općinski načelnik:MarkoMrkonjić

- 15:48 - Komentari (0) - Isprintaj - #

petak, 29.06.2007.

OTKAZI

Čitajući postove na forumu vezane za ovu temu nisam mogao odoliti da sene osvrnem na ova nemila i ružna događanja koja su zadesila naše mjesto. Drago mi je da postoje ljudi koji shvaćaju situaciju i o čemu se ovdje radi. Moram se nažalost složiti sa forumašm "PROROKOM" na njegovu razmišljanju. Nije istina da su te žene toliko opterećenje za Općinu Babina Greda jer istina je da je ovo samo hir babogredskog HDZ i predsjednika HSS koji pod svaku cijenu moraju smjeniti ljude jer ih nisu oni zaposlili, jer moraju zadovoljiti apetite svojih aktivista koji očekuju da ih oni zaposle. Novac sigurno nije toliki problem. Dobro je primjetio "PROROK" da program ide još pet godina opterećenje proračuna Općine Babina Greda bilo bi niti 30.000 kn, a samo godina rada zamjenice načelnika koštala bi općinu duplo više.
Načelnik se očito zbunio izjavom na radiju ( nije mu prvi puta sjetimo se samo postavljanja transkripata). Zato pitam ovim putem uvaženog načelnika g.Marka Mrkonjića kako općina nema novaca, pa obećali ste da će novca biti koliko je god potrebno Babinoj Gredi kada vi pobjedite i osvojite vlast? Kako Općina nema novaca, a napravili ste proračun od 6.000.000,00 kn i sada je tih 30.000,00 novac koji općina ne može platiti? Očito g.Mrkonjić nije niti svjestan što je izjavio ali podsjetiti ću ga kada budu izglasavali plaću zamjenici načelnik.
Podjetiti ću ga i na Dan državnosti koji je on očito privatizirao. Znam da smo politički takmaci i da ne mogu očekivati kako će on naše prijedloge i primjedbi prihvatiti i uvažavati, ali neke stvari moraju imati opći karakter kada se politika mora zaobići jer Dan državnosti nije niti smije biti poprište političkih prepucavanja.

- 19:41 - Komentari (0) - Isprintaj - #

utorak, 19.06.2007.

Sjednica vijeća

Danas je održana sjednica vijeća na kojoj je u rekordnom vremenu pokušano odraditi sve točke dnevnog reda. Moram sa žaljenje konstatirati da nisam dobio odgovor na pitanje koje sam postavio na prošloj sjednici vijeća vezano za javnu rasvjetu koja se ne osporno trebala izgraditi samo je stvar na koji način je to izvedeno. Morao sam ponovo uputiti to isto pitanje ali sam ovaj put pitanje uputio u pisanom obliku. Nadam se da će sada na njega odgovoriti jer ne vidim ništa loše ako se interesiramo za način rada.
Pitannje koje sam uputio je sljedeće:

Poštovani,

Na 4. sjednici Općinskog vijeća održanoj 29.05.2007. godine sa početkom u 20:00 sati pod točkom 6. Dnevnog reda postavio sam vijećničko pitanje skladno članku 22. i članku 24. Statuta Općine Babina Greda ( „Službeni vjesnik“ 16/01,07/06) i članku 17., članku 19. Poslovnika Općina Babina Greda ( „Sl.vjesnik“ 16/01) na koje nisam dobio odgovor skladno članku 24. Statuta Općine Babina Greda i članku 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Babina Greda.
Pitanje glasi:
Na temelju čega je isplaćenu u razdoblju 01.01.2007. do 30.03.2007. 104.066,00 kn za nabavku ne financijske imovine kada je u proračunu bilo predviđeno samo 20.000,00 kn.?
Da li je u tome poštovana odluka o izvršenju proračuna za 2006. kao i da li je sve provedeno skladno Zakonu o javnoj nabavi (nn 117/01 I 92/05) jer jedinica lokalne samouprave kao naručitelj iz članka 4. istoga Zakona, mora prije sklapanja svakoga ugovora o javnoj nabavi (robe, ugovora o javnim radovima ili ugovora o javnim uslugama) provesti jedan od postupaka nabave iz članka 9. Zakona ili članka 2. Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti (nn 14/02) ovisno o planiranoj vrijednosti nabave.?
Stoga vas još jednom ovaj puta pismenim putem molim da mi date odgovor skladno članku 24. Statutu Općine Babina Greda i članku 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća.

Danas smo konačno dobili i stručno povjerenstvo za javnu nabavu u sastavu:Tomislav Stojanović, Zoran Dominković, Tomislav Markić i kao stručni suradnici koji će doprinjeti kvalitetnijem radu vijeća imenovani Grljušić Miljenko i Jakob Verić.
Ovo povjerenstvo je zaduženo za provođenje postupka javne nabave tj. provođenje javnog natječaja.
Toliko za sada, zapisnik sa ove sjednice ću objaviti kada budem dobio službeno.

- 23:54 - Komentari (1) - Isprintaj - #

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Bez prerada.

< kolovoz, 2007  
P U S Č P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    


Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

Opis bloga

  • Općinsko vijeće

Linkovi

LOGO