Rgl gnoja


Lovec v klne vode

01.11.2007., etvrtak

Sloboda

Sako malo itam kak po nejakvom forumu negdo katiguj drug forum, a m dobi po ppki unda s li kak j ugroena ngva sloboda. Takvi nznaju kaj j sloboda i morem jem sam ri nk si pritaju kaj o slobode pi Radikalni Zvonkec...

FREEDOM FIGHTER is coming to town !!!

Oni kaj jfeju za slobodum teli bi za sb apsolutnu slobodu, a to ba njd. Sam bi jn ovek na svtu mogel biti apsolutno sloboden, a si drugi nbi.

Prvi komentr na Zvonkecovu teftericu j njbli...

apsolutna sloboda pojedinca vodi drutvo u kaos , a drutvo u kaosu pojedincu jami jo manje slobode


Negdo s setil i str Janis...

Freedom's just another word for nothin' left to lose...


Znt kak but znali da st v slobodnem drutvu? Nigdo nbu jfkal za slobodum... ;-)

:: 14:24 :: Komentari (5) :: Isprintaj :: #

22.09.2007., subota

Aktivist

Gledim kak s Alicia Silverstone slkla za veger. Jst primetili kak s si takvi aktivisti svliju kak bi privlkli medij, kak bi jih slikali i kak bi s ulo za tu nijovu akciju? Odma mi s lmpica zaplila.

Si znmu da golotinja prodj novin. START s j negda prodval radi dupleric, malo d j ital ono kaj j nutre pisalo. Isto tak i Playboy. Na si j Ivek morti i koju vuricu zardil na glemi deklami. Novin z glemi deklami bi s prodoval. N tak dobro kak negda, ampaki bi...

Tu slabeu prodaju trba kompenzrati. Slik glih dekli trba platiti. e jih nbi plali vie bi zaradili. Ali kak zabdova djti do sliki, a da jih ne krdne? E, v tm j ts.

Novin s buju zvl Aktivist. V njmi buju sam slike aktivistov z cloga svta. Aktivisti ionak oeju da t slik vidi m vie ludi i zto jih bu Aktivist slobodno objavlival. I tekst bumu zli od aktivistov. Tak bumu imali novin za on kaj oeju gledeti golotinju (a ni ne itaju), a bumu i delali drutveno koriten posel i morti kakvu subvenciju dobimu.

Kaj ne verujet da bi matrijla bilo? Poglte...

Naked Protesters & Nude Activists
naked archives
Running Of The Nudes
World Naked Bike Ride
Naked For Peace
Fuck for forest
Nude Protest and Photo Shoot at Memorial Oak Grove

:: 11:12 :: Komentari (2) :: Isprintaj :: #

16.09.2007., nedjelja

Rogl gnoja broj etiri (powered by HSP)

HR-e DRUTVO
HSP predstavio svoj koncept "HR-e DRUTVO"

Ovo jem j nejakvi gldni koncept. Sad j v mode imati v programu e-nekaj, pak i HSP ima kaj za pokozati. A bol jem bi bilo da ni nsu pokozali. Pak j bi z pajdi v bertije, za pl vur i posle destoga gemita boli koncept napravil.

api za dostojanstvo
api: Samo HSP Hrvatskoj moe vratiti dostojanstvo

Grdo nam s pi ak nam sam api mor dostojanstvo vrnuti. S s bojim kak bu falsificral nejakov papr na kojem bu napisano dostojanstvo i unda nam bu to simboliki prk televizora dl i vrnul. Takvoga dostojanstva kaj nam ga Anto o dati j nigdr nbi zl.

HSP za web stranice
hsp.hr - Home

HSP ima nv web stranic. T stranic su tak-tak, nsu ba bgznkaj. Sem si mislil kak su si to smi haespeovci sloili, a unda vidim tug i alosti. Pak t su jem mrske stranic strajnski webmajstori napravili. Vidimu mi odma kak nam bu Anto dostojanstvo vrnul. Bu nam tu doprmil fuer z vna, a nai ludi znju taj posel delati st put bol. A kaj je z onum Kupujmo Hrvatsko? Morti Anto misli da mramu i web stranic uvsti kak i lovak avijn? Valda j to takva sofisticrana tehnologija?

Jo su si i anketu napumpali pak tam stoji da j na pitajn 'Kako ocjenjujete novu stranicu ?' 58,7% ludi rklo Odlinom, 15,2% Vrlo dobrom i 7,2% Dobrom. 18,8% ludi j rklo Loom.

web stranica kupujmohrvatsko.com
Kupujmo Hrvatsko

S mi j odma bilo bistro. Pak d bu kupuval Hrvatsko. Pa gl kak to zgledi. Sramota. D j to napravil? M n zaudilo da s v whoisu n potpisal.

:: 19:27 :: Komentari (3) :: Isprintaj :: #

Rgl gnoja broj tri

Skoro s na novin
V temi naemi novinami ovek sam nejakv gluposti mor preitati. Mesi valda ne ita novin, ampak bi v rkel da s boji kak mu bu Vlatka z patt skoila. I jo j i Big Brother poel. Sad buju si istraivali zgodovinu kandidtof, kodali j to kaj su oni delali tak vno za nau nciju. A znt kaj bu njvi problem? Kak buju ti z Big Brother i zili na izbor. Jl' bu izborna jedinica v nijove ie? A morti buju sakoga kandidta vozili v zamrenem avutu na glasovajn i unda jem buju zvezali rubec na oi tak da nvid vjnskoga svta i tak buju listia prekriili. A morti bi bilo bol da si Rvti tak glasuju? N mi bistro kak si glediju i unda zaokru njgr?!

dvoj rogl: Iva Mia Erak za smrtnu kaznu
Zasluuju li neki i smrtnu kaznu?
DC s dosti raspisal po blogekima. I nijova glasnogovornica pie blog. I tak smu videli kak ona misli da nam trba smrtna kazna. J grdi su ti pedofili i trba jih kazniti i to njgor kaj moremu. Ali jn ovek nbi smel drugomu oveku zti ivot. Pa kaj nsmu mi pobna drava? Kaj Iva nzna da samo Bg mor ivot zti, on ga j dl, on ga bu zl. Ovak s Iva Boga igra. N s jemput dogodilo da ivot zemeju onomu d n krif. I zto, plek sih ludi kaj su vubiti v im prvd, a nsu bili krivi, n nam trba smrtn kazn.

troj rogl: Ivo Sanader za fajn toga

Sanader: Sve e pisati u naim knjiicama
Kaj Sanader mor nadrobiti to nijakov cucek z maslom nmr prevkati. Veli kak bu s pisalo v nijovemi knigicami. Kak da jem verujemu, am su zjdni put fajn toga zabili napisati? Nbuju govorili kaj su napravili zto kaj nsu napravili s kaj su obeali, ampak zto buju jo toga obeali. Obeati j le nek nekaj napraviti. I unda na kraju veli da j HDZ njva stranka v nae zgodovine. I ako j od Sanadera, prve j.

:: 08:25 :: Komentari (1) :: Isprintaj :: #

04.09.2007., utorak

Idemu v Dlnu Stubicu

Malo su mi prsti zahraveli pk ni ne piem. Zto vam bum uputil da si pritat nekaj na Veernjku: Hoemo Doljnju Stubicu, a ne Donju!.

J sem z to da s naprav dvojzin tbl za imna sla koja imaju svoj kajkavsk nziv. Ak' to moreju imati nrodnosti zkaj to nbi mogli i im imati. Ak' v Istre moreju biti talijanski, zkaj pri nmi nbi mogli biti kajkavski nzivi?

Morti bi s unda oni kaj nsu teli da s nijova przimena pieju po selaki -ec v su s pisali po gospocki -ac vrnuli na stro. :-)

:: 18:20 :: Komentari (4) :: Isprintaj :: #

19.08.2007., nedjelja

NK Na Klub

Engleska j zibka nogometa, i zto m n zaudilo dok sem ovo preital: my football club.

Saki d 35 funti i ima dl v klubu kojega buju kupili. V su skupili 1.375.000 funti i sad si gruntaju kojega kluba buju kupili. Nmreju kupiti Arsenla, Liverpool ili Manchester Utd, ampak neki mjni klub bi mogli.

Kaj velit jl' bi s pri nmi to moglo napraviti? Da nas pr iladi d po 400 kn i da kupimu neki klub v trjte lige? I da si budemu dioniari i da s glasa za ono kaj s bu napravilo? Pri nmi, de si oeju biti gazd, bi to malo t ilo, a morti i bi...Sam kaj na zkon o sportu sigurno ne regulra takv stvri.

A ni, unda bum otiel na MyFootballClub i tam kupil jn dl. :-)

:: 08:33 :: Komentari (0) :: Isprintaj :: #

16.08.2007., etvrtak

Polanec j jjnec

Bila j neki dn slika v novinami, Polanec id prk trga Svtoga Marka i pi kak j sad on tam gazda. A j sem si mislil kak j on zto ostal da s malo ij Bnske dvorov prij neg kaj ga Sanader rtvuj kak jjnca za bli izborni rezultt.

:: 19:12 :: Komentari (5) :: Isprintaj :: #

Zubrani

Z grup hr.sci.astronomija (skrati.net/zubrani)

(zubrani = izabrani, astronauti, op. E.F.)

ZUBRANI

v nebe sam gledel
tel sam gore iti
na talskem pragu sam sedel:
"E da me nee ve gore hiti!"

vse se inile tak blizu
dost bi bile same male skuiti
al napravil sam si jenu analizu
pak mrti je bolje gemit si spiti

ue su letele po dvuriu
punureli su si purani
bile je preve posla na strniu
ma, v nebe nek letiju teri su zubrani

(by una)


:: 08:15 :: Komentari (1) :: Isprintaj :: #

15.08.2007., srijeda

Z Bremena

Nsem bil v Bremenu veres. Pk bil sem tam blizu prije puno lta, i jo malo vi na sever. A tekmu sem gldel na televizoru. Onak, na preskkajn.

Dobro su i odigrali. Da jo imaju nekoga dobroga v napadu i jo nekoga dobroga v obrane, de jem bi bil kraj? :-)

Balaban. J dl j gol. Sam kaj j on kak su i metki v ratu. Veliju da trba spucati fajn metkov (morti i pr milijna) da bi se vubil jn ovek. Tak i Boko mra premaiti pr put da bi jenoga zabil. A kad nmaju blega unda j i on dober.

Manduki. Taj j sav nekakvi prplaeni. Ko da su ga v 5 osnovn deli da igra v reprezentciju kl v tre igraju veliki deki z 8. rda.

Luka j dober, sam ga nsmeju tuliko faliti da s nbu pokvril.

Ivankovi. D j videl rezultt uvati, a jo n ni pl utakmic zavrilo.

Jedini j problem kaj Werder nbu dv put tak slabo igral.

:: 22:39 :: Komentari (2) :: Isprintaj :: #

14.08.2007., utorak

Rgl gnoja broj dv

jn rogl: Vesna kare Obolt za iu

Vesna kare Obolt kupila kuu za 810.000 kuna u Plesu
Vesna j kupila iu na Plsu. Tak da je vi nmreju ri kak j v Gorice sam po politike sile. Vesna s v Goricu "doslila" ba dok su izbori bili i to j bil nzin politiki lf za spavajn. I sad j Vesna kupila iu. Ba je i n neka ia. A veliju da i v Samoboru ima nejakvu kaj skoro da s bu zruila. Kaj Vesna pti na zruan starin? I veliju da j Vesna posle rkla kak j ona v Goricu uloila 800.000 kuna, i unda j kakti pitala a kuliko j uker vuloil?! Znt kaj mne zgledi? Da Vesna n kupila iu, ona kupuj politiku vjerodostojnost, kupuj potjn prij nek kaj izbori krneju.

jn rogl: Vesna kare Obolt za vuigajn

DC upozorava: preko palea do graevinskog zemljita
J, lpo j kaj DC upozorva, sam kaj mne zgledi kak j tu Vesna malo posudila miljn jenoga svojga koleg, Drageca Lesara, kaj j v jenm komentru na blogu Pollitika.com prvi spomnul to na kaj sad DC upozorva. A kak Vesnica ita blogov, nbi s zaudil da j posudila to miljn, a unda zbila de j to pritala. I sad to prodva pod svoj.

dvoj rogl: Ivan imi za nacionaln interes

imi: titio sam nacionalne interese
Zalufala s KIM afera i kad tam, veli taj Ivan imi, ija firma clo leto ni za jnu kravu nmr zaroditi, kak j on titil nacionaln interes. Skoro j taj KIM kupila neakva Miloevieva firma. Valda Miloevi v grobu ima laptop i X-Mobile krticu pak tak vodi financij. To j tak navk, m vi nznaju kam bi, unda ti grji struktura zvleju adut. Trba njprij zvli avet, komunistiku ili tniku, i unda ri kak s to sv dla za Rvacku i kak avet trba potui. Njvi grji su s delali v im Boga. imi i si pajdi, kak si j i on sm, dlaju grj v im Rvack i valda to radi toga n grj? Tak s adeze bori protif kritiarof. Kak i oni kaj protif vampirof zvleju kri i bli luk, tak i oni protif sakoga kritiara zvleju Rvacku. Rvacka j opravdjn za s. I si kaj su protif te pajdof su protif Rvack. A mne zgledi da su njbol protif Rvack zapraf ti pajdi kaj driju ruku na novaniku da jem ga stranaki koleg nbi krali.

troj rogl: Anto api za ruejn magisterija

api: Mesi je svojom izjavom naruio temelje demokratskog sustava
A kaj j to Mesi rkel da j zruil temel? Rkel j da za lnoga ministra nma mesta v nve Vlde. I istinu j povedal. J nznam kak takof ovek mor biti na lu pravak strank. Valda zto kaj v ute stranke vi pravov niti n. Rkel j api da prcednik nbi trebal pripovedati d j za Vldu, a d n. Kakti to odluuju biri. J, j s i bojim te birof kaj nznaju zebrati prv lud. api n sam magisterija kral, on j i clu stranku kral, a v tm mu j adeze pomogel. I unda on ima kaj za govoriti. V svake normalne drave za takvoga vi nbi bilo mesta v politike, a kam da bi pucal na mesto vu Vlde. e api zbilam djd na vlst unda si oni kaj imaju prv diplom mraju pobei z drav da jem Anto nbi ponitil nijov prv diplom i napravil da su vrdn sam onakv kakva j ngva.


:: 22:15 :: Komentari (0) :: Isprintaj :: #

08.08.2007., srijeda

Rogl gnoja broj jn

jn rogl: Ivo Sanader
Sanader: Za HFP osnovana radna skupina, no sve se malo oduljilo.
Premijer Ivo Sanader danas je u Splitu, odgovarajui na novinarsko pitanje o budunosti Hrvatskog fonda za privatizaciju, s obzirom na to da je 15. srpnja bio rok za njegov preustroj, premijer je odgovorio da je osnovana radna skupina, ali kako neke institucije nisu dale svoje predstavnike u nju, sve se malo oduljilo.

J, pa kaj nsu rkli da buju ukinuli faj HFP? Ni mi n udno kaj s j to malo oduljilo. Vidimu mi zkaj j to oduljn, krd s kak i navek, i dal nejakv zmilen firm z kaktusom i fikusom kupuju poduza tak da ta poduza sma sb otplaivaju. Kriminal u HFP-u ide dalje! Vidimu mi kak s to oduli, opet bu nekomu pinka v p doltela. Opet bu nva vura na ruke. A morti s bu i rmen njne malo odulil...

dvoj rogl: Hrvoje ui
24vur
'Juer ih je poginulo 11, a ovo je samo jedan vie

To j rkel Hrvoje ui posle kaj j z avutom deklu vubil. J, za statistiku j taj broj jn vi mejn, ampak za deklu kaj j poginula taj nzin ivot j bil cli svt. A i drugemi oko nj j dober komd ivota odrezal. Kaj mislet da djdemu Hrvoju i velimu kak su doli svemirci i kak buju napravili da su svi buju siti i srtni, sam jenoga mramu rtvovati. I ba j na njga rd doel. I nk s ne sekra, kaj j taj jn, ngov ivot, naspram 6 milijrdi ivota. Ziher sem da bi rkel: a zkaj j?

troj rogl: Borivoj Radi
24vur
Borivoj Radi, odvjetnik mladog uia:
Hrvoje je stvarno pogoen pogibijom Ruice Pavi iako, osim alkohola, nije napravio direktni teki propust. Nije, recimo, proao kroz crveno. Tu je jedino alkohol. No da nije bilo tog rasvjetnog stupa, ni posljedice ne bi bile takve.

Idijot. A kaj da mu drugo ovek veli. Pa kaj n tki propust voziti 200kn/h tam de j ogranijn 50? I sad je stup krif? Pak da n Hrvoja bilo n bi ope posledici bilo. Jedino j alkohol propust? Zn Borivoj zakaj tak veli, zn kak j v nae kulture fajn raireno miljn kak n grej piti, pak valda rauna da buju ludi rkli kak unda ni to n propust. m sem preital to da nije bilo tog rasvjetnog supta j sem s setil stroga vica...

Sedel fakin v trajvanu, a dojnega stl dedek i tu i tam bi lupil z svojum invalidskum batinum po podu. Fakinu, tri s n tel zdii dedeku, v j bilo dosti i veli on:

- Dedek, da st si deli gumicu na tu batinu nbi s tak jko ulo kak lupat.
- E deec drgi, da j tvj japa del gumicu, j bi tu denes sedel na stolcu i nbi lupal z batinum, lovil ga j dedek na volej.

Tak j i v ovm sluaju. Fuka stup, da j japa tajkun v prvo vrm imal gumicu tam de trba, nbi bilo posledic, a i stup bi ostal itaf.

:: 06:51 :: Komentari (2) :: Isprintaj :: #

07.08.2007., utorak

Zkaj tak?

Jo sem si nekaj zetudral. J piem ovo na svojm kajkavskem, kajkavskem svojga kraja, neki drugi kajkavec z drugoga kraja govori skrz drugej, a kajkavski kaj sem ga ital v knigami i novinami j opet sv fl, unda bum v ovakvemi zkaj tak kropecima na blogeku prbal sokriti i ri zkaj tak govorim.

Kak piem ovoga blogeka na kajkavskem tak vidim kuliko sem zapraf toga kajkavskoga zgubil. Negda si mram fajn potudrati da napiem r na kajkavskem kak s spda, a da to n prilagoeni izraz tokavskog jezika.

Dl sem si pokru da s z tm svojm kajkavskm imam vi baviti. Imam mli ts knigi doma za preitati, imam jnu zanimlivu skenranu knjigu koju mram obdelati i unda vam ju bum dl da si ju si zemet. Budem s premestil v nvu virtualnu iu, a unda bum pozval s on kaj s z istem poslom bv da ju skupa vrdimu. Tu posebno raunam na naega vrdnoga gospona Ludvia. O tomu smu vam bum povedal v prvi as...

A do unda bum tu i tam napisal blogek zakj tak govorim.

'bem ti vuru, kuliko toga sem sbe i vmi denes obal, njt m na kria razvli e ne stignem s to napraviti. ;-)

:: 19:22 :: Komentari (0) :: Isprintaj :: #

Gnjina, rogl gnoja, a morti i lopata

Kak itam novin i tu i tam gledim kaj s okolo v svtu dogodi, tak puno put pritam takv bdast da bi na one, kaj nekaj takvoga zblujeju, njraji rogl gnoja itil. A morti bi s bol bilo z lopatum naititi, morti bi bilo saftnej.

I tak sem s dogovoril sm ze sobum da bum tu i tam pisal gnj v glvu blogek v kojem s bum z virtualnem gnojom naitil na bedk. tudral sem da bi to bil top 3 sake 7 dni, ampak negda j bedkov tuliko da bi mi broj tri bil prevuski, a negda ne itam novin, ne gledim televiziju i njdem na Interneta, pak bi morti v top 3 navlkel i on kaj nsu zasluili da budeju v tak bedaste pajdaije.

Njprij sem mislil da bi s to zvlo gnjina, a onda sem tuderal da bi rogl gnoja bile bl, pak sem unda v zebral Z gnjem v glvu, a unda sem s pak na rogl gnoja vrnul zto kaj na rogl more nekoga nabosti.

I tak unda, veres bum itil prv rogl gnoja, moret posle tekm dosurfati sim, popiti virtualni kropec i gledeti koga buju pogodile.

:: 16:59 :: Komentari (2) :: Isprintaj :: #

KAJ

Kak zvon je KAJ grmelo,
Kak kres je KAJ plamtelo,
Kak jogenj, kak harfa, vekomaj...

Miroslav Krlea

:: 09:59 :: Komentari (2) :: Isprintaj :: #

<< Arhiva >>

< studeni, 2007  
P U S P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    


Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

Piknjice i rknje
rk na slovami su nai kajkavski glasi. I to ovak:

- kak v ri jrek
- kak v ri rem
- kak v ri r
- kak v ri nvo

Renik
Ak vam nekakva re ne jasna pitajte...

balta, baltica - mala sekirica, koristili su je mesari ili tesari, kak koji
kaa - zmija
naja - tavan, dolo je od na ie - na kui
pees, po peesu - skraeno od P.S., ne Post Scriptum ve Pravilo Slube, to je poznati termin sakomu kaj je sluil vojsku v propale Jugoslavije
strmopizditi se - poniranje v stilu Japanske kamikaze sam kaj je mesto aviona v glavne uloge ovek