Bendžamin Krim


Iškolovan na doktrini Blavatske

Vodeći glasnogovornik “Majtrejinog” Nju Ejdž Pokreta, modernistički slikar i “esoterista”, jedan od urednika časopisa Share International, uvodilac takozvane transmisione meditacije, britanski Jevrejin Bendžamin Krim (Benjamin Creme) rođen je 1922. u Glasgow-u u Škotskoj. U svojoj mladosti proučavao je teosofiju Blavatske i Bejlijeve, i tako se učvrstio u verovanju u postojanje “majstora mudrosti”. Umetničke imaginacije su mu pomogle da se bolje poveže sa njima. Jedan od tih “majstora” je 1959. stupio u izravni mentalni kontakt sa njim, i najavio mu je da će se “Hrist”, “Majstor svih majstora” vratiti na Zemlju za približno dvadeset godina, i da on, Krim, moći odigrati vodeću ulogu u njegovom predstavljanju čovečanstvu. Predavši se potpuno svome inspiratoru – svome “majstoru mudrosti”, Krim od 1972. godine započinje svoj intezivan duhovni trening: Hijerarhija otpalih bogova Istoka ga izmanipulisanog uzima potpuno pod svoj tretman. A njegov “duhovni put” je započeo tako što je najpre bio UFO-medijum. I danas taj "prorok" tvrdi da da takozvani leteći tanjiri dolaze sa Marsa. On izgleda ne veruje ili ne prati kosmološke snimke crvene planete, koji prikazuju dosta jasno i sugestivno da na njoj nema materijalnog i cvilizovanog života. Mars je u onom stanju u kakvom je Zemlja nekada bila: »Zemlja bejaše pusta i prazna; tama se prostiraše nad bezdanom ...« ('Postanak', 1:2)

Od 1975. godine Krim počinje pred novodopskim skupinama širom sveta da drži brojna predavanja o “starijoj braći” – Hijerarhiji lažnih mudraca podređenih Staroj Zmiji, i o “Majtreji”, da javnim medijima daje na stotine intervjua. Istovremeno piše brojne knjige o “Majtrejinom povratku”. Prima i mnoge objave i poruke od “Majtreje”, odnosno Hijerarhije Pseudomudrosti.

Krem prevaranta zvanog Sai Baba, priznaje za "kosmičkog avatara"; on bi dakle, trebao da bude veća duhovna figura nego "Majtreja – planetarni avatar". Ali, gle čuda, Sai Baba se (bar ne za sada) ne oglašava telepatski preko Bendžamina, onako kako su nekada "tibetanski mudraci" radili preko vođa Teosofskog Društva.!Na konferenciji za štampu od 24. maja 1982. Bendžamin Krim, koji naplaćuje svoja predavanja, izveštava da je “Majtreja” navodno prisutan u Londonu


Da li je “Majtreja” Zemlju približio Suncu

“Umudren” u “Majtrejinim” poukama Bendžamin Krim ima odgovore na sva pitanja auditorijuma. Tako on objašnjava i zašto je danas na Zemlji sve toplije, odnosno zašto je iz godinu u godinu srednja temperatura Zemlje sve veća: navodno je “Majtreja” Zemlju približio Suncu. Na Zemlji je, zapravo, sve toplije zbog pojačane aktiovnosti Sunčevog zračenja i zbog pojačanog efekta “stakle bašte”, izazvanog suviškom ugljen dioksida koji nastaje iz sagorevanja takozvanih fosilnih goriva.


Je li Isus bio “učenik” ili jedini Majstor koji vodi u Nebo?

Prema Bendžaminovom i teosofskom učenju “Majtreja” je pre dva milenijuma u Palestini zasenjujuće delovao preko svoga “učenika” Isusa (koji je tada imao treći stupanj posvećenja), počev od krštenja, koji je tek u narednoj inkarnaciji, kao Apolonije iz Tijane, primivši nekakvo peto “posvećenje” (duhovno uskrsnuće) i postao “majstor”. Gospod Vaskrsenja – Isus Hristos je u svome palestinskom utelovljenju bio osvedočeni Učitelj i Majstor, a ne nekakav “učenik”, bio je Veliki Učitelj koji je je imao brojne učenike. Još tada Gospod Mudrosti je upozoravao i učio Svoje učenike, imajući pred očima nadmene fariseje i književnike: »... Sva svoja dela čine da ih ljudi vide: jer šire svoje molitvene zapise i prave velike rese na haljinama, vole pročelje na gozbama i prva mesta u sinagogama, pozdrave na trgovima i da ih ljudi zovu “rabi”. Vi se ne zovite “rabi”, jer je jedan vaš Učitelj /grč.: didaskalos/, a vi ste svi braća. I nikoga na zemlji ne nazivajte svojim ocem; jer je jedan Otac vaš Nebeski. Niti se nazivajte majstori, jer je jedan Majstor /grč.: kathgts/ vaš, Hristos.« ('Matej', 23:5-10, v.: 'Jovan', 3:2) Sam Gospod Mudrosti Sebe potvrđuje kao Božanskog Učitelja i Majstora, i traži da nikoga, bez obzira što on to i jeste, ne oslovljavamo u duhovnom smislu kao “učitelja” i “majstora” koji vodi u Nebo.

Simon Gatar – danas 'Lord Majtreja'


‘Hrist-Majtreja’ – Lažni Prorok iz 'Apokalipse'

Pogledamo li ukaze veličanstvenog patmoskog 'Hristovog otkrivenja po Jovanu', koje prevashodno slikovitim jezikom govori o završnim i prekretničkim događajima staroga sveta, možemo zapaziti da se najveći Protivnik Svete Mudrosti i Ljubavi, Stara Zmija, Ognjena Aždaja, koja se još zove Satana i Diabolos (Opadač), prikazuje sa 7 glava i 10 rogova (12:3). Glave i njihovi rogovi dakako predstavljaju simbolično one paklene snage koje upravljaju državom smrti: odnosno tih 7 glava čine 7 najmoćnija Luciferova kneza (baal-a) koji predvode dijaboličku Hijerarhiju Zla, a 10 rogova čine 10 i vojvode satanske Hijerarhije Laži.

Bogoprotivne Hijerarhije, oduvek su nastojale materijalni zemaljski svet i Podnebesa da predstave jedinom i najvišom realnošću (da sakriju stvarnost najvišeg Neba i Nebeske anđeoske Hijerarhije), a sebe su postavljale i predstavljale kao ‘Boga’. Čoveku i njegovoj duši trebalo je sakriti da vodi poreklo iz beskonačnog Neba i da se u Beskonačje treba vratiti po Hristu Spasitelju. Kada satansko nema dovoljno uspeha sa otvorenim i drskim širenjem bezbožništva, onda širi i propoveda lažnu i porobljujuću religioznost.

U trinaestom poglavlju ‘Apokalipse’ slikovito nam je prikazan uspon dve zveri: Lažnog Proroka, dvoroge zveri koja izlazi iz ponora 'zemlje', koja nosi dva roga, koja govori kao Ognjena Aždaja i spušta iz Podnebesa na zemlju oganj lažljivih Zmijinih nadahnuća, koja priprema put svetskoj vladi i promoviše planetarnog monarha – Čoveka Bezakonja, koja razgoreva ustalasano ljudsko mnoštvo protiv Boga izigravajući 'utelovljenog' Božijeg Sina. Druga, iz bezdana 'mora', iz haosa ustalasanih naroda izlazeća, rađajuća sunčana Zver se prva opisuje, prikazuje se sa sedam 7 i 10 rogova; što nam to hoće reći: sedam moćna Demonova saveznika, sedam mammonu silno podređenih velikaša i 10 šamana, njihovih savetnika 'mudraca' vladaće svetom, odnosno činiće gvozdenu svetsku vladu, od Demona pomazanu i posvećenu. Jasno je: sedam pomagača Tame kao 'anđele čuvare' imaće 7 paklena kneza, a 10 savetnika kao 'genije' imaće 10 vojvode onostrane Hijerarhije Laži. Tako će tiransko-manipulativna vlada 7+10 lažnih svetlonoša i babilonsko grotlo lažnih mudraca oličavati jedinstvo lažnog novog svetskog poretka i lažnog Novog Doba (New Age babilonsku religiju koja će predstavljati službeni kult planetarne federacije i koja će u početku rukovoditi, “jahati” na crvenoj Zveri).

U 'Apokalipsi' (pogl. 13) čitamo: »I videh drugu Zver kako izlazi iz zemlje, i imala je dva roga kao u jagnjeta, i govoraše kao Aždaja. I ona je izvršavala vlast prve Zveri pred njom i učinila da se zemlja i njeni žitelji klanjaju prvoj Zveri, čija je smrtna rana zalečena. I ona činjaše velika čudesa, tako da i vatru s neba /= iz Podnebesa, od Ognjene Aždaje/ spusti na zemlju pred ljudima. Ona je zavodila žitelje zemlje čudesima koja su joj bila dana da ih čini pred Zverju, govoreći žiteljima zemlje da načine lik Zveri, koja je imala ranu od /Hristovog/ Mača i ostala živa. I dade joj se da oživi lik Zveri, i da lik Zveri progovori /kao 'Bog'/, te da učini da budu pobijeni /= obezvređeni, izopadani, oklevetani/ svi koji se ne poklone liku te Zveri. I učini da svi, mali i veliki, bogati i siromašni, slobodnjaci i robovi, načine sebi žig na svojoj desnoj ruci ili na svome čelu, da niko ne može ni kupiti ni prodati sem onoga ko ima Žig, Ime Zveri, ili Broj njenoga Imena. (Verzi 11-17)

Jasno je da sedmoglava mammonsko-iluminatska svetska vlada neće moći biti instalirana i inaugurisana bez dvoroge Zveri, bez Lažnoga Hrista, Lažnoga Proroka koji će joj pripremiti put i zavesti zaslepljeno i uskovitlano ljudsko mnoštvo da slamku spasa potraži u nakaznom mondijalističkom 'rešenju' za uređenje sveta. U 'ujedinjenju' koje će zapravo predstavljati ropsko vezivanje za Satanu preko njegovih velikaša i bogataša, saveznika. Lažni Prorok ne samo da će ustreptalo čovečanstvo, pogođeno raznim katastrofama, ekonomskom krizom i plimom terorizma, navesti da prihvati gvozdenu oligarhijsku svetsku vladu, već će, kad se i to rešenje pokaže labavim za totalnu kontrolu nad svetom od strane Tame, ubediti mnoštvo da kao svetskog monarha, tirana, prihvati jednog od sedmorice prvih despota, da njegovu reč uzmu i ostvaruju kao 'Božiji zakon'.

Ko je taj posvećenik Tame koji će u teatru ustreptalog sveta, po Zmijinom sufliranju, odigrati ulogu 'Hrista', 'Sina Božijeg' i verovatno milijarde ljudi odvesti sa sobom u Propast, mnogo više nego što je to učinio kurajšija Muhmmed? Ko je taj Lažni Prorok, Lažni Hrist, prvosveštenik babilonsko-himeričke New Age religije koji će ratovati protiv istinskih Božijih svedoka?! – Da li su ta dvoroga Zver zapravo londonski Maitreya (sanskrit, pali: Metteyya) i rimski 'majstor Isus'?Majtrejino pojavljivanje u Najrobiju, Kenija, 11. jun 1988. g.


Britanski književnik Čarls Vilijams u svome romanu All Hallows Eve, vizionarski dovodi figuru Simona Gatara u XX stoleće, i ukazuje da će on biti veći proročeni zavodnik i od Adolfa Hitlera.

Znamo da će Hrist duhovno doći, u duhovnome telu, u pratnji duhova svetla, u Slavi, Sjaju, i Njegov Oblak Slave preobraziće sve što je se otreslo niske vibracije. Dakle, Hrist će preko i sa posvećenim dušama vladati u Novom Zlatnom Dobu. Majtreja imitira Hristrov Dolazak, i njegovo 'Novo Doba' je parodija Hristovog Novog Zlatnog Doba koje će se preliti u večnost. Sa Hristom na Zemlji će moći živeti i gledati ga samo čisti, preobraženi ljudi. A Majtreju, lažnog Hrista, ko će gledati i ko Ga može gledati: i zadnji razbojnik, svaki zlikovac, svaki razvratnik, svaki čovekoubica, ...

Prorečen Obmanjivač

Kao što Gospod ima svoj Plan Spasenja za ovu Zemlju, tako i Stara Zmija ima svoj Plan kako da zadrži Zemlju u svojoj paklenoj stezi. Deo tog Plana predstavlja i slanje’Majtreje’, Simona Gatara. U jednoj svojoj objavi iz 1989. godine ‘Majtreja’ ukazuje na Plan Hijerarhije koja ga je odaslala: »Sve se odvija po planu, i ljudi postepeno počinju shvatati da doista mora postojati jedan plan i da se ništa ne događa slučajno, nego pod jednim vođstvom i kontrolom u svrhu njegovog ostvarivanja. Promene su toliko snažne i toliko dalekosežne i obuhvatne, toliko iznenadne i nepredvidive, da samo mali broj ljudi može sumnjati u to da jedna nevidljiva ruka ova vanjska preobraženja inicira i upravlja.« - U vremenu Posletka, Gospodnji Duh uistinu pojačano duva, i pojačano pokreće sve koji se mogu okrenuti ka Svetlu. No i duhovi Tame silno ustaju i za veliku borbu protiv Istine i Dobra pokreću ljude koji vole i čine Laž. I ona oslobođenja koja Duh Istine ispošljava, Hijerarhija pseudomudraca hoće predstaviti kao svoja.

Svako nametanje svoje volje drugome u cilju njegovog opčinjavanja i podređivanja sebi spada u sferu crnomagijskog dejstva. Koliko čovek čisto živi u koliko u sebi nosi pozitivne programe, koliko je našao svoj Život u Bogu i priljubio se uz Zakon Života, toliko se i može, uz Božije vođstvo, odupreti satanskim zamkama, mamljenjima i opčinjavanjima.

Kroz parodijsko-karnevalski ‘Pokret za Novo Doba’, odnosno kroz himerički, babilonski i beslovesni ekumenizam i cezaropapizam (koji traži da se rimski papa prizna kao vidljiva glava Crkve), satansko porobljuje sve koji hoće 'Raj' bez Hrista Istinitog, koji misle da će postići zasićujuću Novinu ne menjajući suštinski ništa u sebi, sve one koji ne umeju da ispituju duhove, a ne umeju i ne mogu ih ispitivati jer sami sebe nisu ispitali i spoznali, one koji ‘radost’ vide i nalaze u ludovanju i taštim hedonističkim ugođajima. I zato što čovek u sebi ima tamne strane, zasto i preko tih tamnih strana i neočišćenih negativnih programa dijabolička vibracija može na njega reagovati i razgorevati ga u zlu. Zato što je Božije dete i Božija slika, čovek je odgovoran pred Bogom da savesno živi i da sebe svagda ispituje u svetlu Božijih Zakona.

O obmanjivačkoj moći takozvanog Majtreje, novog Simona Maga, 'Apokalipsa' kaže: »I ona činjaše velika čudesa, tako da i vatru s neba spustri na zemlju pred ljudima. Ona je zavodila stanovnike zemlje čudesima koja su joj bila dana da ih čini pred Zverju, ...« (13:13-14) – Vatru koja spušta Lažni Prorok, Lažni Hrist, je vatra obmane, vatra koja dolazi od Vatrene Aždaje (12:3), Krvnika ljudskog koji gori gnevom i mržnjom na Boga, koji razgoreva ono nisko i nezakonito u čoveku. Lažna čudesa i znamenja su i lažna proročanstva. ‘Majtreja’ i Hijerarhija Podnebesa tako daje mnoga 'proročanstva', koja potom satanska sila nastoji da ispuni, kako bi njega na osnovu tih 'pogodaka' mogla pred svetom da osvedoči kao 'pouzdanog proroka'. Pa je tako Majtreja prorekao kraj aparhejda u Južnoj Africi, promene u istočnoj evropi (slom Berlinskog Zida), naglo okončanje političko-državničke karijere britanske premijerke Margaret Thatcher, da će Palestinci dobiti svoju državu (i on na tome radi preko svetskih državnika), da će doći do planetarnog kraha berze počev od Japana, da će se mnogi izlečiti od AIDS uz pomoć molitve, ... Najavio je da će celom svetu govoriti preko povezanih televizija, ... Mnogi će ga i telepatski čuti u sebi, i pri tome će se dogoditi stotine hiljada iscelenja. I neutemeljeni ljudi, ljudi bez zdrave i žive vere, poverovaće itekako u ta 'čuda' i primamljiva obećanja o 'boljem svetu' sa njim, Majtrejom. A praviće 'bolji svet' samo za satanske pomagače iz sveta krupnog kapitala, mammonske privrede i otuđene nauke, koji žele da budu još jači i još slavniji.

U ‘Majtrejinoj misiji 2’ Krim nam ukazuje da Majtreja zapravo i nije vidovit, već da svoja “proročanstva” daje na osnovu poznavanja i praćenja zakona uzroka i posledice: »Ona /pretskazanja/ su predviđanja trendova i događaja koje je pod zakonom uzroka i posledica pokrenulo samo čovečanstvo. Majtreja nam uz pomoć svojega naučnog razumevanja zakona želi rasvetliti njegovo delovanje. On ne proglašava Božje odluke niti gleda u budućnost pomoću božanske ili neke druge vidovitosti. Pokazuje nam da naše akcije, ako ih nastavljamo činiti, rađaju kroz zakon uzroka i posledica određene događaje, bili oni dobri ili loši.« - Besmisleno je i paradoksalno je da “najveći Božiji prorok” današnjice nije vidovit, da svoja viđenja ne crpe iz Boga.

Grehom oslepljeno čovečanstvo i pomagači Tame traže 'jakog čoveka' koji će uvesti 'red i mir' po ljudskoj meri ispravnosti, 'red' iz narastajućeg haosa i 'mir' izbijajućih i nerazgrađenih agresija i suprostavljenosti. Bivši generalni sekretar NATO-a, Heri Spak, jednom je izjavio: »Ono što hoćemo i što trebamo, to je čovek dovoljno snažan da zadobije poverenje svih ljudi, koji bi nas iščupao iz ekonomskog gliba u koji smo upali. Pošaljite nam jednog takvog čoveka i mi ćemo ga prihvatiti, bio on dobar ili zao.« (Moddy Monthly, mart 1974). – Multimilijarder i novoverac Ted Tarner, vlasnik medijske imperije Cable News Network i vođa novodopske organizacije zvane ‘Društvo za bolji svet’, ne tako davno, 1988. godine, pozivao je da se izabere nekakav predsednik Novog Doba.

U jednom poapostolskom deuterokanonskom spisu s početka II stoleća nazvanom Didach (‘Učenje Dvanaestorice’) takođe se ukazuje na pojavu Velikog Obmanjivača koji će na pozornici satanskog sveta veoma uspešno po Sataninom sufliranju glumiti 'Hrista': »... U poslednje dane će se umnožiti lažni proroci i upropastitelji, i ovce će pretvoriti u vukove, i ljubav će se preokrenuti u mržnju. Jer kada bezakonje bude raslo, ljudi će jedni druge omrznuti i progoniti i izdavati. I tada će se javiti O b m a n j i v a č s v e t a kao 'Sin Božiji', i činiće znake i čudesa kakvih nikada od veka nije bilo. Tada će rod ljudski doći u oganj ispitivanja, i sablazniće se mnogi i propasti, a oni koji izdrže u veri svojoj, spašće se tim samim 'prokletstvom' /Hristom/ Kojeg /drugi/ proklinju.« (16:3-5 – prevod: Atanasije Jevtić) – A kroz oganj iskušenja i trpljenja čovek može uspešno pobednički proći samo ako nosi i razgoreva u sebi Božiji Oganj, Svetu Ljubav, i ako kreposnim životom gasi satanski plamen u sebi, nezasite žudnje usmerene ka porobljivanju duše i čoveka.

Svako nametanje svoje volje drugome u cilju njegovog opčinjavanja i podređivanja sebi i ljudskim vrednosnim predstavasma, spada u sferu crnomagijskog dejstva. Koliko čovek čisto živi u koliko u sebi nosi pozitivne programe, koliko je našao svoj Život u Bogu i priljubio se uz Zakon Života, toliko se i može, uz Božije vođstvo, odupreti satanskim zamkama, mamljenjima i opčinjavanjima.

Svi oni koji se budu suprostavljali mondijalizmu i himeričko-kentaurskom 'ujedinjenju' pod Majtrejom, samim tim neće biti na pravoj strani. Jer u borbi protiv Tame i Mutljaga treba imati prave metode i prave motive. Mnogi se ne bore protiv mondijalizma i religijskog sinkretizma radi Istine i Svetla, već da bi zaštitili neke svoje ljudske, sebične, tradicionalističke i partikularne interese. I oni u stvari, svojom lažnom i sirovom borbom daju energiju Tami da se mondijalizam i kvaziekumenizam još jače eksponiraju. Takvi su na primer nacionalšovinisti i huligani i vandali iz redova anarhista.

Moramo znati: postoji Hrist Istiniti i postoje lažni hristosi; postoji Slavni Hristov Dolazak, koji će biti poput munje, i postoje utelovljenja i pojave lažnih mesija i lažnih spasitelja, a vrhunac tih prevara činiće i čini ‘Hrist-Majtreja’, odnosno Babilonska Hijerarhija. Postoji istinsko Novo Doba i postoji parodijsko 'Novo Doba' u režiji Hijerarhije Podnebesa.


Prikazanja svetlosnih krsteva

U vremenu pred 'veliku objavu' Obmanjivača koji se predstavlja kao 'Hrist-Majtreja', u vremenu kada oganj Obmane iz Podnebesa počinje intezivnije da se spušta na zemlju, inteziviraju se mnoga lažna čudesa. Mnogi ljudi počinju da 'vide' Isusa, Bogorodicu Mariju, anđele, ... Odmah se nameće pitanje: kako neprosvetljeni ljudi, zarobljeni u razne poroke, jednom rečju nečisti, mogu videti i prepoznati bića Čistote? Jer Svetlo privlači samo Svetlo!

Veliki Obmanjivač se ne ustručava da svoja 'čuda' izvodi i pod krstom, simbolom Hristove Žrtve i Znakom Hristovog Slavnog Dolaska. Tako je činio i u vreme Konstantina Velikog. Prijatelj cara Konstantina, crkveni historik Eusebije, uzdižući ovog monarha u panegiričkom spisu 'Život Konstantinov', pripoveda kako je Konstantin svoju pobedu nad svojim protivnikom Maksentijem, sinom Maksimijanovim, pripisao pomoći hrišćanskog Boga. Njemu je se, tako, navodno pre bitke sa Maksentijem 312. g. ne. oko podneva na nebu, iznad sunca, ukazao krst od svetlosti, sa grčkim natpisom: En toýtM níka – 'Ovim pobeđuj' (De vita Constantini, I, 28). (Inače, i Prvi Vaseljenski sabor 'pobedonosni' car Konstantin je sazvao u gradu pobede, bitinijskoj Nikeji – III, 6) Uveče, u snu, Konstantinu se tobože javlja sam Hrist sa istim znamenjem krsta koje je video na nebu, te mu zapoveda da načini vojnički znak sličan viđenom znaku, pod kojim će pobeđivati neprijatelje. Na osnovu svoga snoviđenja car zapoveda zlatarima da načine vojno obeležje prema njegovom opisu. Ovaj 'Božiji znak' (signum Dei), zajedno sa dva grčka početna slova Hristovog imena, Konstantin uvodi i promoviše kao državno 'spasonosni znak', takozvani labarum. Indoktrinaciono podmetanje ispošljava da krst, simbol duhovne pobede, bude uveden na paradni vojno-politički teren. Pod znakom krsta Konstantin odnosi vojne pobede i nad Likinijem, Skitima i Sarmatima (ibid., II, 6.12.16-17; IV, 5-6), i prvosveštenički promoviše svoje nikejsko hrišćanstvo.

Prikazi krsta, ali na nebu, i posle Konstantina, bili su poznati. Tako na primer episkop Kiril Jerusalimski (rođen oko 315. g.) u svom 'Pismu caru Konstantiju' izveštava o čudesnom prikazanju krsta. »U ove svete dane svete Pedesetnice, u devet sati ujutro, ogroman krst sačinjen od svetlosti /pojavio se/ na nebu iznad svete Golgote i protegnut do svete Gore Maslinske, koga je videlo ne jedan ili dvojica, nego svo stanovništvo Svetoga Grada.« – O ovome znamenju izveštavaju naime i historici Filostorgije, Sokrat Sholastik i Sozomen; po Sozomenu to je se desilo 7. maja 351. god.Nepravilan krst svetlosti manifestovan u Sloveniji od strane Hijerarhije Pseudomudrosti

Danas se svetlosni krstevi uglavnom manifestuju na prozorskim oknima. Prvi takav svetlosni krst manifestovao je se maja 1988. godine u El Monteo. Jedna očevitkinja Mona Levine ga je kratko opisala rečima rečima: »Krst od bledo zlatne svetlosti, jednostavno predivan.« I posle zamenjivanja prozorskog stakla krst je nastavljao sijati. Za nekoliko dana unutar područja Los Angelesa (USA) pokazalo je se još nekih 12 krsteva.

Na prozoru kupaonice u stanu Alejandrine Carmone u Montecito Heightsu, California, USA, tri krsta istovremeno su se pojavila. Alejandrina izjavljuje da ponekad vidi i devicu Mariju i Isusa.

U domu Lea i Lorette Alphonso u Violetu američkoj Luizijani, pojavila se blještava panorama prozirnih, 30-40 centimetara visokih i pri vrhu proširenih krsteva. Tri su sjala belom svetlošću, a jedan zlatnom. Neki su videli i crveni krst kako lebdi iza svih ostalih.

Kod baptističkoe crkve u Copper Ridgu, Tenesiju, unutar i izvan nje, pojavili su se novembra 1955 divovski (12 m) svetlosni prikazi krsta. Tako lažna čudesa treba da ohrabre lažne vernike da istraju na putu laži.

Interesantno je zapaziti da se većina 'čudesa' ovog ranga dešava na tlu Amerike, zemlje koja je u prevelikom duhovnom glibu, koja je glavni podmet satanskih manipulacija vezanih za mondijalističke i novodopske projekte i parodije.

Krst, znak Hristovog Slavnog Dolaska, i Majtreja manifestaciono koristi i parodira, da bi pokazao da oni najavljuju njegov 'dolazak', odnosno objavljivanje (u greh potonulom) svetu.


Prvi Majtrejin proglas

U preko 20 novina širom sveta 25. IV 1982. godine izašao je provokativan i blasfemičan Majtrejin proglas koji je objavio Majtrejin glasnogovornik i medijski promoter – britanski Jevrejin Bendžamin Krim, poglavar jevrejsko-hinduističkog novodobskog ‘Tara centra’, koji ima sedište u Londonu (Engleska) i Holivudu (Kalifornija). Pogledajmo šta kaže proglas najvećeg Zmijinog sina koji se predstavlja Hristom Gospodom:

»Svetu je dosta ... gladi, nepravde, rata. Kao odgovor na naš poziv za pomoć, kao svetski Učitelj čitavog čovečanstva Hrist je sada ovde.

Kako ćemo Ga prepoznati?

Tražite modernog čoveka koji se brine o savremenim problemima – političkim, ekonomskim i društvenim. Od jula 1977. Hristos se pojavljuje kao glasnogovornik grupe ili zajednice u dobro poznatom savremenom društvu. On nije verski vođa, već učitelj, u najširem smislu te reči – onaj koji ukazuje na put izbavljenja iz naše sadašnje krize.

Njega ćemo prepoznati po Njegovoj izuzetnoj duhovnoj moći, univerzalnosti Njegovih stavovai Njegovoj ljubavi prema čitavom čovečanstvu. On ne dolazi da sudi već da pomogne i inspiriše.

Ko je Hrist?

Tokom čitave historije, čovečanstvo neprekidno evoluira vođeno grupom prosvetljenih ljudi, majstora mudrosti. Oni su, uglavnom, ostali u dalekim pustinjama i udaljenim planinskim mestima na Zemlji, delujući preko svojih sledbenika koji neskriveno žive u svetu.Ti sledbenici prvenstveno prenose poruku ponovnog Hristovog dolaska, pripremajući se za svoj zadatak više od 20 godina. U središtu ove 'duhovne hijerarhije' stoji Svetski učitelj, vrhovni Gospod koga hrišćani znaju kao Hrista i čiji Drugi Dolazak očekuju, kao što Jevreji čekaju Mesiju, kao što budisti čekaju petog Budu, muslimani imama Aliju, a Indusi Krišnu. To su sve imena jedne iste osobe. Njegovo prisustvo u svetu garantuje da neće biti Trećeg svetskog rata.

Šta On govori?

"Moj zadatak će biti da vam pokažem kako da živite zajedno i mirno, kao braća. To je mnogo jednostavnije nego što vi mislite. Prijatelji moji, jer to zahteva samo pristanak da delite s ostalima."
"Kako možete biti zadovoljni načinom na koji živite, dok su milioni gladni i umiru u prljavštini, dok se bogati šepure svojim blagom pred ubogima, kada je svaki čovek neprijatelj svom bližnjemu, kada nijedan čovek ne veruje ni svom bratu?"
"Dozvolite mi da vam pokažem put ka bezazlenijem životu u kome nijedan čovek neće mrzeti bližnjeg, u kome neće postojati dva ista dana i u kome će se blagodat bratstva iskazivati kroz svakog čoveka."
"Neka vam bratska nužda bude mera za delanje i zajedničko rešavanje svih problema ovoga sveta."

Kada ćemo Ga videti?

On još nije objavio svoj pisani zakon, a samo nekoliko njegovih sledbenika zna gde se on tačno nalazi. Jedan od njih je objavio da će se Hristos uskoro pojaviti i u roku od dva meseca se obratiti čovečanstvu preko medija. Njegove poruke će svi ljudi čuti i razumeti, telepatski, svako na svom jeziku. Onda ćemo uz Njegovu pomoć graditi jedan novi svet.

BEZ DAVANJA NEĆE BITI PRAVDE;
BEZ PRAVDE NEĆE BITI MIRA;
BEZ MIRA NEĆE BITI BUDUĆNOSTI.«
Tekst Bendžaminovog oglasa u engleskom novinskom izvorniku (april, 1982. g.)


Sin Tame, Zver u jagnjećem ruhu, u ovom novom ‘Komunističkom manifestu’, pokazuje tobože veliku brigu za siromašne i navodno osuđuje rasipništvo bogatih. U Majtrejinom parodijskom 'Novom Dobu', novome komunističkome i novome fašističkome poretku, parodijskoj prethodnici istinskog Zlatnog Novog Doba, bogati će biti još bogatiji a siromašni još siromašniji. Srednja imovinska klasa biće gotovo potpuno uništena. No na kraju će velike katastrofe odneti i bogastva velikih i moćnih, Demonovih pomagača. I tada će se dušebrižni mesija novog komunizma setiti na svoje obećanje, i zauzeti se da se preotme imovina onih hrišćana koji su ostali u srednjem staležu.

Majtrejino ‘davanje’, novi svetski humanitarizam, ima čisto subverzivno-manipulativnu crtu. Prvo, manipulativno deliti, da bi se uzele pozicije za profitiranje i pridobijanje masa, a potom kroz ropsko poslušništvo naplatiti svoje usluge ustreptalom mnoštvu. I rimski kesari su, da bi se dokopali najviše vlasti, često bili 'darežljivi', ... I berzanski mešetari, novodobci i iluminati (tipa Džordža Sorosa) veliki 'darodavci', ... Nema humane raspodele društveno-robnih dobara dok čovek nezajažljivo pijavički zna samo za 'još, još'. Kad se čoveku daje samo ono spoljašnje, bez duhovne pouke (koju bi prihvatio) i bez zahvaljivanja Bogu, onda se u njemu razvija samo želja za 'još'. Onaj koji nesebično deli i pruža siromašnima i nesebičnima, za Slavu Božiju, uvek je plen juriša sila Tame, i one se protiv njega žilavo bore. Jer Tama hoće da ljudi ucenjivački dobijaju od nje, da ih tako zadužuje i ropski vezuje. Samo među ljudima Hristovog Duha može biti nesebičnog davanja i nesebičnog primanja.

I iluminatski lider Adam Vajshapt, kao nihilista, svoje dijaboličke i subverzivne ideje je skrivao lukavo iza lepih i utopističkih parola i floskula o slobodi, progresu i 'raju na zemlji'. I Jevrejin Karl Marks, rabinski unuk i agent Vajshauptovih iluminatskih ćelija propagirao je 'napredno' komunističko društvo i komunistički poredak u kome će sva društvena zla nestati i gde će svako dobijati prema svojim potrebama. Pa je svojom ideologijom prizvao strašno zlo: Lenjinovu Oktobarsku revoluciju, diktatora Staljina, Sibirske logore, čistke, izvoz komunizma, i pojavu njegove antiteze: fašizam.

Po 'mudracima' iz ‘Tara centra’ Hrist navodno ne dolazi da bi Sudio, ne dolazi kao Vođa, već samo kao Učitelj. Upravo u današnje vreme Hristov Duh moćno dolazi, pojačano zrači, i donosi Sud mnogima koji su se ogrešili o Njegovu reč, Zakon Života.

Dok u svome učenju Hijerarhija Pseudomudrosti budalasto razdvaja Hrista i Isusa kao 'dva bića', 'dve pojave' (da bi preko njih dala obmanjivačku komociju za Simona Gatara i njegovog učenika Menandra), dotle u raznim 'mesijama' vidi Hrista. Ona zloupotreblja drevno znanje da je se Sveti Jedan mnogo puta utelovljavao među razne narode najavljujući svoj ponovni Dolazak, da bi svim narodima Majtreju predstavila kao tog obećanog univerzalnog Mesiju. No Hristos kao Isus od Nazareta je jasno ukazao da se više neće utelovljati, da će njegov ponovni Dolazak biti u duhovnoj formi i kao duhovna preobražiteljska plima.

Masi koja strepi od ekonomskih potresa, Majtreja propoveda demagoški 'načelo delenja', koje će biti sprovedeno kad bogati i predati mammonu postanu siromašni poput prosjaka u raznim katastrofama, a onda se u 'novom komunizmu' krene na otimanje dobara onih koji su živeli u skromnosti, koji su se našli u srednje imućnom staležu.

Istinski napredak i istinsko preobraženje se sastoji u tome da se iz Novog crpe i novo da se stvara, a ne da se staro i stare energije veštičarski preuređuju i premeštaju samo.

I preko koga će Majtreja ostvariti svoje 'pravedne principe'? Preko bogatih, Đavolu predanih, preko onih koji misle kako da budu još bogatiji i još slavniji, da imaju još više slepih žrtava. Hrist je radio sa sirotinjom i potlačenima, prosvetljavao ih, a Majtreja drži subverzivne konferencije bogatima i nezasitima.

Sirotinji humanitarista "Majtreja" smelo obećava hranu za telo. Ljudi se trebaju najpre duhovno kultivisati i moralno usavršiti, jer sve što imamo u spoljašnjem treba da počiva na u n u t a r n j e m ostvarenju i otvorenoj duhovnoj svesti, otvorenoj kroz zakonit život.

I gladnima, uistinu, treba omogućiti hranu, ali im prvo treba ponuditi duhovnu hranu, reč iz Istine.

Majtreji smeta patnja i stradanje mnoštva, nevolje koje ih mogu privesti Istini. Majtrejini poklonici smatraju da patnja nema nikakav smisao, da se njome ne otplaćuju gresi i ne čisti duša. Onaj ko ne živi u spoznaji i pokajanju, njemu je velika milost od Boga da blagodarno pati, i da kroz patnju iz duše istekne karma, dug duše, kako bi duša bila u onostranom slobodnija i poletnija, otvorenija za impulse i nadahnuća Neba Divote.

Majtreja će dakako 'zaustaviti' i katastrofe koje tutnje i prete: zagađivanje mora, velike požare, zemljotrese, ... On će napraviti ‘idealno’ društvo, gde će spolja sve biti 'sjajno' a iznutra pustoš i skapež kao u grobu. I tako će iznutra zlo kipteti a spolja se prigušivati, da bi se održala slika 'svetosti' lažnog Novog Doba. A ta unutarnja neočišćena i neispražnjena napregnutost, povući će mnoge katastrofe i silni haos, koji više niko ni prividno neće moći kontrolisati. Majtrejino 'bratstvo' će trijumfovati u pometnji, u kojoj će biti svako protiv svakog, i svi protiv Boga. Gospod je i najavio takvo stanje, gde će roditelji biti protiv dece, i deca protiv roditelja, muž protiv žene, i žena protiv muža, ... Lažna tolerancija i lažna soliradnost povući će najvišu netoleranciju i najvišu konfrotirajuću podelu. Gde svi nisu za Jednog i sa Svetim Jednim, Hristom Gospodom, tu su svi protiv svakog. I tu Zlo i Laž ‘ujedinjuju’, svezuju i porobljuju za propast.

Iz Majtrejinog proglasa iz 1982. godine, stiče se utisak njegovog skorog objavljivanja čitavom svetu. Po Kremeovim novinskim oglasima iz 1882 (kao na primer u Neue Züricher Zeitung), saznajemo da će se "Majtreja" za par meseca preko televizije i radio-stanica objaviti širom sveta: »Jedoch innerhalb der kommenden zwei Monate wird er überall auf der Welt im Radio gehört und auf den Bildschirmen unserer Fernsehgeräte gesehen werden können..« No duhovni i socijalni ambijent u svetu nije Majtreji pogodovao da se široko objavi pre 2.000. godine. Majtreja čeka i Majtreji treba velika pometnja u svetu, veliko previranje među narodima, da bi se onda u toj turbulenciji nametnuo kao ‘Spasitelj’. Neupućeni Majtrejini sledbenici misle da Majtreji ne odgovara požar terorističkih ispada. I državni i mrežni terorizam pripremaju put za instalaciju novog satanskog poretka na celoj Planeti. Veća ekonomska kriza i više terorizma, znače i više haosa, a u haosu naroda lažni spasitelji najlakše paradiraju i profitiraju. I Hitler je se u Nemačkoj uzdigao na vlast zahvaljujući ekonomskoj krizi (koja je, kao i danas, došla iz Amerike) i rapidnom porastu nezaposlenosti. U vremenu Posletka kao Glavni izvor zla vidimo američki i izraelski državni terorizam koji traži izgovore i povode za skidanje lokalnih autokrata i ‘pretećih’ režima (Slobodan Milošević u Srbiji, Sadam Husein u Iraku, talibani Avganistana, ...), kako bi se mogla instalirati planetarna diktatura, a mrežni terorizam famozne Al-Kaide je samo grub odgovor na prvi.


Engleska kao "odrazna stanica" ...

Nije nimalo irelevantno to što je 'veliki učitelj' Majtreja, odnosno Hijerarhija učitelja “mudrosti” izabrala baš londonsku jevrejsko-indijsku zajednicu (‘Tara centar’) gde bi delovala kao nosilac reči i odakle bi intezivnije otpočelo na Zapadu širenje subverzivno-novodopske prevare. Samu bazu ‘Tara centra’ kojim upravlja Bendžamin Krim očigledno čine ponajprije 'majstori' Hijerarhije Pseudomudrosti koji su se inkarnirali da bi prevashodno stvorili energetsko klimu koja će omogućiti uspešnije delovanje Majtreje kao 'Učitelja sveta'.

London je još krajem XIX stoleća bio uzavrelo stecište raznih poklonika i privrženika istočnog duhovnog blaga i indo-tibetanske teosofije. Zna se da je se član Londonske Lože (autor dela The Hidden Life in Freemasonry), biskup Anglikanske crkve – Čarls Lidbiter (Charles Webster Leadbeater, 1847.-1934.), rodio u Northumberlandu u Engleskoj, studirao u Oksfordu, a živeo u mestu Breimšot takođe u Engleskoj, gde je se i zainteresovao za učenje Istočne Hijerarhije preko Blavatske, koja je se 1879. godine uputila u Indiju, a 1884. godine se našla u London da bi u Društvu za psihička istraživanja (SPR) bile ispitane njene 'izuzetne moći'. U britanskoj Australiji 1916. g. Leadbeater definitivno napušta anglikansku konfesiju i postaje biskup Liberalne katoličke crkve, koju je inače osnovao teosof James I. Wedgewood.Charles Leadbeater kao masonski majstor najvišeg stepena

Velika Britanija, danas uz USA vodeći nosilac Novog satanskog poretka u svetu, nekada je bila najveća kolonijalna sila; engleski jezik je danas dominirajući jezik u svetu.

U samom Londonu postoji na hiljade i hiljade spiritističkih klubova. London je i jako uporište masonerije; nije uzalud Velika Britanija najodaniji saveznik Judeo-Amerike, glavnog izvoznika državnog terorizma, patrona bliskoistočne terorističke države zvane Izrael, države nastale na jevrejskom terorizmu, terorizmu naroda koji danas, srazmerno svojoj veličini, ima najveći broj predstavnika u Pokret za Novo Doba.

Spisateljica Eni (Annie) Bezant, koja je nasledila žurnalistu Olcott-a na mestu predsednika ‘Teosofskog Društva’, takođe je iz Londona usmeravala rad podređenih aspiranata, te uređivala tamošnje teosofske magazine koji propagiraju doktrine palih bogova.

Preko A. P. Sineta (glasnika britanske vlade u Indiji i izdavača novina 'Pionir') i O. A. Hjuma (višeg vladinog činovnika), članova anglo-indijskog društva (- londonske grane teosofskog pokreta) tibetanski učitelji Kut Humi i Morja (kraljević iz Rađputa) su svojim mnogobrojnim dopisima (koje je Trevor Barker izdao pod naslovom The Mahatma Letters to A. P. Sinnett) uveliko doprineli da se u Engleskoj ukoreni učenje tibetanskih 'mahatmi' ('velikih duša'). U jednom svom pismu Morja ukazuje: »Londonska grupa je samo jedna sjajna zvezda, možda čak i najsjajnija na teosofskom nebu, ali za matično društvo ona je jedan aristokratski izdanak, država u državi, koja gravitira prema vlastitom središtu izvesnih navika, predrasuda i svetovnosti.«

Veliki izdavač teosofske Literature, Lucis Trust iz Nju Jorka, u Londonu ima jak ogranak. London teosofi uzimaju kao jedno od sedam velikih magnetskih zračećih baza Hijerarhije. Njihovi ukazi aludiraju da je i Glastonbury fokusna meta istočnih 'blagotvornih' podzemnih pilsara, koje najbolje oličava Šambala (iz koje je Majtreja 'došao', to jest koja ga energetski podržava), smeštena ispod kineske pustinje Gobi. U južnoj Engleskoj nalaze se mnogi kultni kameni objekti napravljeni od posebnog zračećeg kamenja, kao i piramide, a podignuti na mestima gde su podzemna magnetna polja i iverja posebno jaka, što doprinosi, pored ostalog, i nastajanju karakterističnih šara i krugova na žitnim poljima.

Aurični i magnetski naboj Londona Majtreji i Hijerarhiji Pseudomudrosti tako doprinosi ekspanzivnom uplivu. Vremenom, on će se, kako je već i najavljeno, premeštatri prema Rimu i Jerusalimu, odakle će, po svemu sudeći, i Antihrist vladati u novom satanskom poretku.


Majtreja – astralno biće ili čovek
sa moćima da se teleportuje?!

‘Majtreja’, Simon Mag (Gatar), u startu svoje obmanjivačke misije se služi lažima, predstavljajući se svetlosnim, neutelovljenim bićem. I uistinu njegova iznenadna pojavljivanja, teleportacije i levitacije navode na prividni zaključak da pred sobom nemamo čoveka od krvi i mesa. Tako Alice Ann Bailey (1880.-1949. g.) svojoj 'Raspravi o sedam zraka' hoće Majtreju prikazati kao duhovno biće koje je se postepeno zgušnjavalo do nivoa ljudske vidljivosti: »Gospod Majtreja sa svojim saradnicima neprekidno se približuje fizičkom nivou. Žarište njegove usredsređenosti u godini 1939. bilo je po prvi puta pretežno na prvom podnivou astralnog nivoa. Zbog toga senzitivci ispravno i neposredno reaguju na njegovu energiju izraženu tamo. On dolazi bliže sa svojom misli i aktivnošću. Kad bi ljudi sveta odgovorili na pruženu priliku, njegove sile i pažnja mogle bi prodreti dublje i zadržati se pretežno na eteričnim nivoima, sa svime što je uključeno u takvoj situaciji.«

Bejlijeva nam hoće reći da je tobožnji 'Hrist-Majtreja' kao biće i persona postepeno dolazio sve bliže zemaljskoj ravni. No on je bio na Zemlji, a kao duša opterećena zemaljskim gresima, ostajao je vezan za Zemlju i zemaljsko, za glavno Satanino uporište u borbi protiv Boga i Neba. 'Hristovo Otkrivenje' nam kaže da nam je Hrist najpre kao impersonalni Duh sve bliži (1:8), dakle Njegova Svetlost Preobraženja sve moćnije i sve jače zrači prema materiji i zemlji, da bi onda On po toj svetloj Stazi i kao Mladoženja i Vladar Zemaljskog Kraljevstva Mira došao, u onom telu kojim je se i vazneo Ocu: »Ovaj Isus koji je od vas vaznet na Nebo, doći će na isti način kako ste Ga videli da odlazi na Nebo.« ('Dela', 1:11) – Nakon što Mu verni pripreme put, Gospod Istine, Gospod Preobraženja, doći će poput munje, obasjati svet, preobraziti ga; i Njega će moći gledati svako čisto oko, svaka prosvetljena duša.

Teosofi, moderni sveštenici i glasnogovrnici palih bogova, hoće prikazati da sve vođe Hijerarhije, tobožnjeg 'Velikog Belog Bratstva' žive u nekom samostvorenom telu: »Samo najviši članovi Okultne Hijerarhije žive u telu koje je stvoreno pomoću Krivašakti, odnosno snagom koncetracije misli i volje a telo koje se stalno održava u životu tom snagom, ne poznaje ni promene ni propadanje.« (Clara M. Codd: 'Majstori i učenici', pogl. 3) – Svako telo je propadljivo, pa i duhovno, čisto eterično, nebesničko, ukoliko nije savršeno prožeto i ispunjeno Božijom Svetlošću, Dahom Života. Svako čisto duhovno biće ima svoje telo, koje se može uteloviti i koje se, ako je potrebno, može i prikazati kao da je 'od mesa'. Na primer Vaskrsli Gospod je kao duh prošao kroz zidove Gornje odaje, a onda omogućio apostolu Tomi da Ga čak i dodirne ('Jovan', 20:25-27). – U Majtrejinom slučaju ne radi se o zgušnjavanju duhovnog, svetlosnog tela, već o preobražavanju fizičkog tela, i to ne Božijom Silom već onom koja dolazi iz Podnebesa, i iz Podzemlja, od Države Smrti, od Zla i Laži.

U tibetanskoj i indijskoj misli postoji ubeđenje da veliki joginii i mistici imaju moć da grube elemente tela pretvore u suptilne supstance. Tako se u biografiji tibetanskog mistika Ralope (koji je živeo u IX stoleću) prezentira: »Moj lama me je savetovao da Učenje ne prenosim velikom broju ljudi. "Koristi se njime sam", rekao mi je, "pa ćeš još u ovom životu pretvoriti svoje grube elemente u fine".« – Istinsko i postojano preobraženje čovek će postići samo svetlim životom, životom za Svetlost Života. I sam Hrist je razgovarajući na Gori o praznik Senica sa Mojsijem i vaznetim Ilijom pokazao da se fizičko telo može preobraziti. I takvo preobraženo i svetlotvarno telo imaće svi ljudi koji uđu u istinski Novo Doba, Hristovo Doba. A da bi čovek uzeo udela u Hristovom Preobraženju, neophodno je da preobrazi svoje misli, svoje srce, da žrtvuje sve ljudsko i nezakonito.

U 'Ponovnoj pojavi Hrista' Bejlijeva iznosi, pored ostalih besmislica i nebuloza, i izmišljotinu, izvedenu iz neke istočne legende, da će dolazeći Hrist/Majtreja preuzeti Budino telo: »Radi se o – kako kaže legenda – služenju koje će Buda, koji je postigao prosvetljenje, a ovozemaljsko iskustvo više nije imalo čemu da Ga nauči, gledao u budućnost, u vreme kad će njegov brat Hrist biti aktivan u takozvanom Velikom Služenju. Da bi pomogao Hristu, on je za sobom ostavio, za Hristovu upotrebu, to što se mistično zove 'svoje ruho'. On je zaveštao i ostavio na nekom mestu sveukupnost svoje emotivno-intuitivne prirode, koju neki nazivaju astralno telo, kao i sveukupnost svoga znanja i misli, koju nazivaju mentalno telo. Ovo nasleđe će, kaže legenda, preuzeti Dolazeći, i biće mu od velike koristi i pomoći. Hristovo sopstveno astralno i mentalno telo će ovim biti ojačano, ...« – Ovakva nagađanja podsećaju na ona gde se kler, otuđen od unutarnjeg Neba, poziva na Hrista po liniji tradicionalističkog nasleđa. Hrist Gospod u Nebu nije nekakva 'mrlja', već veličanstvena manifestacija Duha Istine Koga i moćno suverenički zrači. On ima Svoj slavni oblik, i u Njegovoj Slavi su Ga mogli videti mnogi posvećenici. I pošto ima Svoje duhovno telo, On nema potrebe da za Pojavljivanje preuzima nečije tuđe telo i nekakva 'ostavljena' astralno-mentalna telesa. Osim toga, neka brojna telesa u konstituciji ljudi i duša, kako ih teosofi izmišljaju, ne postoje. Čovek je jednostavan trihotomijski sklop Duha, duše i fizičkog tela ('Prva Solunjanima poslanica', 5:23). I Duh zna sve što je u čoveku, i prosvetljen čovek Duhom vidi ono što je kod Boga.

Glasnogovornik londonskog Majtreje koji glumata Hrista, Bendžamin Krim i u svojoj knjizi 'Nova pojava Hrista i učitelji mudrosti', ponavlja ukaz da je Majtreja u London došao iz svog skloništa u Himalajima (gde je navodno u svetlosnom telu na visini od 6 km živeo tokom poslednjih 2.000 godina) i iz podzemne baze u pustinji Gobi koja se naziva Shanballah. U Londonu on živi i radi u svom naročitom samo-stvorenom telu – majavirupi, koje takvo treba ostati i za narednih 2.500 godina. Njegovo svetlosno telo se pak 'odmara', leži usnulo na Himalajima. – Naravno takva objašnjenja su sušte besmislice, izvedene iz ranijih teosofskih smicalica i nagađanja. Jedno fizičko telo, bez obzira na stupanj svoje vibracije, ne može opstati bez duše, svetlosnog tela u sebi, i bez Duha, Svetlosti Života.

Upoznavši se sa detaljima brojnih problema savremenog čovečanstva na ekonomskom, političkom (problem Bliskog istoka, Severne Irske ...) i verskom planu, on je se zauzeo da nas iz njih 'izvede'. Pošto je došao kao "lupež u noći", kako se već predstavlja taj Antihrist, od marta 1978. godine Majtreja ('Dobrota', 'Milosrđe') navodno živi inkognito u središnjem novodobskom londonskom ‘Tara centru’.

Majtrejin "boravak" u Londonu Krim vidi kao privremen. (Jasno je da lažni Hristos, prvosveštenik sinkretičke planetarne religije, kao svoje sedište želi Jerusalim, Grad čoveka-zveri 666, grad koji je svet i za judaizam, i za hrišćanstvo, i za islam.) Majtreja želi da putuje po svetu kao što to čini rimski patrijarh, da se otkriva na konferencijama za štampu, da bi se potom u 'Danu objave' obznanio celom svetu putem globalnog radio i televizijskog prenosa, te telepatskog uticaja, čime će svi (prijemljivi) ljudi moći da ga dožive 'ličnije'. – Hristovi Verni znaju da njihov Kralj Mira neće sa Neba doći da bi se objavljivao kroz nekakve radio i TV-prenose, već će On, Koji govori kroz svete proroke, na Božiju trubu doći u punini Svoje Slave, i Njega i Njegov Talas Preobraženja, moći će videti svako čisto oko.

Alice Bailey, možemo reći osnivač 'Pokreta za Novo Doba' i teosofskog ogranka 'Škola Arkane' (1923. g. ne.), nakon što je u Kaliformiji 1918. prišla Teosofskom društvu i afirmisala se u njemu, u svome delu 'Inicijacija ljudska i sunčana' Tvrdi za Hrista: »On nije nikada u stvari otišao /sa Zemlje/, nego samo naizgled, a mogu Ga naći u fizičkom telu oni koji znaju put, kako on prebiva u Himalajima u bliskoj suradnji sa svoja dva brata, Manuom i Mahađohanom /= 'Gospod Civilizacije'/. Svakog dana blagosilja svet i svakog dana stoji ispred velikog bora u svom vrtu pri izlasku sunca sa uzdignutim rukama da da blagoslov svima koji su istinski i ozbiljni aspiranti.« – Tačno je da je Hrist Spasitelj obećao da će sa Svojima ostati na Zemlji »u sve dane do svršetka Veka« ('Matej, 28:20), ali to ostajanje se ne odnosi na Hrista kao personifikovano Postojanje, već na Hrist-Božijeg impersonalnog Duha Istine i Utehe i Otkupljenja. Sam Hrist ukazuje: »I Ja ću moliti Oca, pa će vam dati drugog Pomagača-Utešitelja da bude sa vama doveka.« ('Jovan', 14:15) – Nakon Svog Vaskrsenja Hrist nije otišao u neku podzemnu (zračeću) bazu na Orijentu, zvanu Šambala, niti na snežne Himalaje, već je se vazneo u Nebo, i pobednički seo na Očev Presto. Blaženi služitelj Stefan koji je kamenovan od strane sataniziranih judejaca Ga upravo tako vidi: »A on pun Duha Svetoga pogleda u Nebo i vide Slavu Božiju i Isusa gde stoji s desne strane Bogu, ...« ('Dela', 8:55)

Kao što se Satana predstavlja ‘Svetlonošom’, tako i njegovi apostoli glume 'svetlonoše i 'mudrace', ne bi li zaveli i ljude koji teže za Svetlom. Londonski 'Hrist-Majtreja' upravo je jedan takav poslanik lažne svetlosti, dijaboličkog blještavila, tačnije najmoćniji posvećenik Stare Zmije i onostrane, podnebeske Hijerarhije. Mnogo moćnijih od svih ranijih lažnih Hristosa (poput Meher Babe), ili od perverznog indijskog 'mesiju' Sai Babu. Dok je Sai Babi od Podnebesa dato da materijalizuje razne predmete (od lančića do knjiga), londonski Majtreja ima i moć da preobražava vlastito telo, da se teleportira bilo gde na zemlji. Preobražen Majtreja je se dosad pojavio na mnoge skupove i konferencije. Dok je Isus delovao preko siromašnih i potlačenih, Antihrist deluje preko bogatih i moćnih, preko otvorenih Demonovih pomagača. Tako je se 11. juna 1988.g. kod Betlehemske crkve u Najrobiju (afrička Kenija) pojavio na skupu Crnaca protestanata, koje je 'isceljivala' spiritistički ekstrasent Meri Akaca (Mary Sinaida Akatsa), sa kapom na glavi koja je podsećala na prvosvešteničku mitru. Okupljenima je ukazao da stoje pod božijim blagoslovom, da se približava vreme dolaska Nebeskog Kraljevstva i da Meri duboko poštuju kao istinskog Božijeg predstavnika. Prema pisanju 'Kenija tajmsa' na svahiliju (Kenya Times) od 22. i 26. juna Majtreja je došao sa Neba" kao bosonog visok čovek sa bradom, odeven u belu semitsku odeću (- on dakako i odećom imitira svete Božije služitelje), sa metlicom za teranje muha u ruci (što pokazuje da se radi o stvarnom materijalnom biću, kome okupljanje muva smeta), predstavio se kao 'Isus od Nazareta', i tobož iscelio dvadesetak ljudi, dok mu je se nekoliko hiljada Crnaca molilo. Potom je naglo izčezao u vazduh. Majtreja je se obratio i Crncima iz muslimanskog predgrađa Kawangware pokraj Nairobija. Inače, pre toga, 4. juna je se prikazao kao svetleće, zvezdasto telo na nebu. Može se zapaziti da se od 1988. godine u Americi, glavnom svratištu i uporištu novodopskih kultova i novog satanskog poretka, sve više susreću javni natpisi kao 'Hrist se vratio'. Slične poruke su se mogle pročitati i u Moski i Petrogradu, 1993. uoči judejske Pashe.

Na Majtreji će se jasno obistiniti reči najvećeg Božijeg Proroka, Hrista Isusa: »Čuvajte se lažnih proroka, koji vam dolaze u ovčijem ruhu, a iznutra su grabljivi vuci. Po plodovima njihovim poznaćete ih. Zar se grožđe bere s trnja ili smokve sa čkalja? Tako svako dobro drvo rađa dobre plodove, a rđavo drvo donosi rđave plodove. Ne može dobro drvo doneti rđave plodove, niti rđavo drvo doneti dobre plodove. Svako drvo, koje ne rađa dobra ploda, odseca se i u vatru baca. Dakle po plodovima njihovim poznaćete ih.« (‘Matej’, 7:15-20)

Hijerarhija Pseudomudrosti se silno napreže ne bi li se bar neka Majtrejina i Krimova 'proročanstva' obistinila; no što više vreme prolazi, što veći haos vlada, što veće katastrofe počnu da tutnje, sva te fantazmagorije, nebuloze i bajalice će se pokazati u svojoj anemičnosti. Majtreja i onostrana Hijerarhija pseudomudraca ne računaju ozbiljno na nešto što će im pokvariti silno planove: velike katastrofe, haranje poplava, bolesti, kuga/zaraza, požara, otvaranja zemlje, topljenje ledenih polova, ... I svi će videti, koji hoće da vide, kakvo dobro i koji mir donosi ‘Novo Doba’ pod Majtrejom. 'Hrist' je na Zemlji, a Zemljom pustoš tutnji. A ko će na kraju, u očima slepaca, ispasti krivac za te nevolje? Bog? Tako će Majtrejine bajalice i oratorske-utopističke smicalice dati povoda za veliku hulu na Boga, za dubok pad.

»Ako vam tada ko kaže: evo Hristos je ovde, ili: onde, nemojte poverovati. Jer će se javiti lažne mesije i lažni proroci, te će činiti velike znake i čuda, da zavedu, ako je moguće, i izabrane. Eto, rekao sam vam unapred. Ako vam dakle kažu: evo ga u pustinji, nemojte izići, evo ga u sobama, nemojte poverovati. Jer kao što munja izlazi od istoka i seva do zapada, tako će biti i dolazak Sina Čovečijeg; gde god bude lešina, tamo će se orlovi okupiti." (‘Matej’, 24:23-27) – Gospod će doći Slavno, poput Munje Svetlosti, i Talas Preobraženja s Njim. On se neće više inkarnirati. On će doći sa Svojim Kraljevstvom i u Svome Kraljevstvu. On će doći kad Zemlja bude mogla da primi i prihvati Njegovu Svetlost, kad Zemlju nasele čisti i sveti ljudi. On ne dolazi, kao londonski Majtreja, ustalasanoj rulji, da bi s njome svetsku trulež, svet koji propada, spasavao. Lešinari će rastrzati lešinu i spasavati, krpiti staro, satansko, a ljudi srca će izgrađivati Novo i okupljati se na Izvoru Čiste Istine.

Krim, i sam zaveden, onim što mu Laž suflira i nameće, tvrdi da Majtreja neće raditi na obrazovanju svetske vlade, Supreme: »Ne postoje planovi za jedinstvenu svetsku vladu. UN će postati (kao što su to i sada u izvesnoj meri) komora za debate, u kojoj međunarodni problemi mogu da se iznose i rešavaju. Ne planira se druga takva organizacija. Majtreja neće stati na čelo ove organizacije već će delovati samo u svojstvu Učitelja sveta.« – O svetskoj vladi mondijalisti već decenijama bruje i trube; iluminati i masonerija još od 1776. godine intezivno rade na projektu stvaranja svetske vlade i svetske države. I Majtreja itekako radi na stvaranju svetske vlade, njemu, prvosvešteniku 'univerzalne religije', podređene. I koje glave će ući u tu gvozdenu vladu: berzanski mešetari, bankarski bosovi, lažni humanitarci, veliki poklonici mammona.

Da li će ‘Lord’ Majtreja moći zaustaviti katastrofe i elementarne nepogode koje tutnje i prete: zagađivanje mora, velike požare, cunamije, zemljotrese, ... On će napraviti idealno društvo, gde će spolja sve biti 'sjajno' a iznutra pustoš i skapež kao u grobu. I tako će iznutra zlo kipteti a spolja se prigušivati, da bi se održala slika 'svetosti' lažnog Novog Doba. A ta unutarnja neočišćena i neispražnjena napregnutost, povući će mnoge katastrofe i silni haos, koji više niko ni prividno neće moći kontrolisati. Majtrejino 'bratstvo' će trijumfovati u pometnji, u kojoj će biti svako protiv svakog, i svi protiv Boga. Gospod je i najavio takvo stanje, gde će roditelji biti protiv dece, i deca protiv roditelja, muž protiv žene, i žena protiv muža, ... Lažna i prigušena tolerancija (koja ne nosi blagonaklonost i razumevanje), i lažna solidarnost povući će najvišu netoleranciju i najvišu konfrotirajuću podelu. Jer za napredak nije dovoljno da ljudi samo žive jedni sa drugima, već i jedni za druge i saosećajno jedni u drugima.


Sa Tibeta ili iz Kenije?!

Dejstvo onostrane Hijerarhije Pseudomudrosti je uistinu ponajprije vezano za Istok i Tibet. No novoverski “Mesija” koga oni zovu Majtreja, nije došao sa Tibeta, kako obmanuti Krim to saopštava, već iz crne Afrike, od ostataka nekadašnjih divova koji su osnovali i Hijerarhiju "majstora mudrosti", iz Kenije, gde je se prvi put i prikazao. Crnoputi "Majtreja" je dogurao i do predsednika Sjedinjenih Američkih Država. Tako će svoje zavodničke ambicije i mnogo lakše ostvariti. Ako se pogledaju crte lica kenijskog Majtreje i Baraka (Barack) Huseina Obame vidi se njihova frapantna sličnost; očigledno se radi o istom čoveku, koji je, kako je za očekivati, posle dvadesetak godina života od kenijskog “prikazanja” nešto omršavio. Obama, sledbenik luciferijanca i neomarksiste zvanog Saul Alinsky, je inače rođen u Kriptonu na Havajima, od oca muslimana iz Kenije a majke Amerikanke iz Kanzasa. U Indoneziji, uglavnom muslimanskoj zemlji, živi od svoje šeste do desete godine, i to sa svojom majkom i očuhom Indonežaninom. Kao visoki tinejđžer sanjao je o karijeri profesionalnog košarkaša. On je prvi afrički student koji je u Honolulu stigao iz Kenije. Bavio je se advokaturom u Čikagu, da bi potom dobio stipendiju za specijalizaciju advokature na Harvardu.


“Majtreja” 1988. g. Barak Obama 1988. g. Barak Obama danas

Ne zavedeni američki narod (televizijski konzumenti Amerike), već iluminatsko-mondijalististički gremijumi, bogovi novog Olimpa (ponajprije Bildebergovi, na svojoj 56. sednici) su Obamu izabrali za predsednika Judeo-Amerike; 12. decembar 2008. g. je to potvrdio. I on im je se odužio za tu uslugu i nominaciju, tako što je ljude iz njihovih redova (Bilderberger Grupa, Trilateralna Komisija, Savet za međunarodne odnose) postavio za svoje saradnike i na najvažnijim državno-upravljačkim punktovima. Sva obećanja koja je dao ustreptalom američkom narodu u predizbornoj kampanji (pre svega o hitnom povlačenju američkih vojnih snaga iz Iraka i Avganistana, zatvaranju koncetracionog logora za "talibane" na Kubi, u bazi Gvantanamo), kao inaugurisani predsednik u Beloj Kući, Obama je pogazio, pokazao se kao veliki lažljivac. Iluminatski punktovi Ameriku trebaju kao imperijalno-terorističku silu, a to znači istrajavanje na frontu neokolonijalizma i intervencionizma koji, pod različitim izgovorima, ruši režime koji smetaju instaliranju Novog satanskog poretka i planetarne diktature, te ugrožavaju Izrael (čiji čuveni Zid plača je Obama odmah pohodio). Prvo što je “Spasitelj” i predsednik Obama uradio bilo je da u jeku nove američke depresije spasi od propasti iluminatske banke (financijsku oligarhiju), mamona Amerike koji je i ekonomsku krizu izazvao, i tako održi “američki san”, potrošačko ludovanje i osećaj superiornosti.Mason mladi Obama kao diplomac u Panahou Školi na Havajima. Zapaziti tipičan masonski stisak ruku. U pozadini se vidi središnje slovo masonskog kulta – "G" (od "geometrija").

“Majtreja” se danas više ne prikazuje pred skupinama ljudi. Zapravo, prestao je to još 2002. g. Jasno je zašto! A zavedeni američki narod ga sve više doživljava i vidi kao "Mesiju".


Univerzalni Spasitelj ili univerzalni Zavodnik?

Simonu Gataru u novome telu i sa novom obmanjivačkom maskom, takozvanome Majtreji, nije cilj da predstavljajući se 'Hristom' i 'Budom' zavede samo hrišćane i budiste, već i sve ostale veroispovesti. Po poroznim predstavama učitelja Hijerarhije Pseudomudrosti najavljeni Spasitelj je »Veliko Biće, koje hrišćani zovu Hrist. On je takođe poznat i na istoku kao Bodhisattva, te kao Gospod Majtreja, i jeste Jedan kojega očekuju pobožni muslimani pod imenom Mehdi ...« – iznosi Elis Bejli u svome spisu 'Inicijacija ljudska i sunčana'. Tu je i 'objašnjenje' za 'Mesiju' kojeg i danas očekuju judejci: »Mesija, kojeg očekuju, biće jedan od Hristovih starijih učenika, ali to neće biti, kako je prvobitno nameravao Hrist /.../. Moguće je da će Učitelj Isus preuzeti ulogu Mesije." ('Rasprava o Sedam Zraka', sveska V) – Dakle, novi Menandr, učenik Simona Gatara, rimski 'majstor Isus', koji pretenduje na tobožnju 'Petrovu stolicu' i presedavanje Velikom Crkvom Otpadijom iz Jerusalima, iz 'grada čoveka', trebalo bi da bude, po ovoj opservaciji, očekivani judejski 'mesija'.

Glumatajući Dolazećeg Gospoda Mira, novi-stari Simon Gatar će pokušati i svakako i uspeti budistima da se predstavi kao Maitreja, vedanta-vernicima kao Khalki(n), judaistima kao Machiach, hrišćanima kao Hristos, muslimanima kao Mehdi, – dakle kao 'univerzalni Spasitelj' i 'planetarni Učitelj'. Cilj je dakako zavesti sve ljude; svakog čoveka odvesti u propast koristeći ljudsku neupućenost, zaslepljenost i slabost da se ispituju duhovi.Bodhisattva Arja Maitreja (tibetanska statua u srebru)

Do sada su se u islamu pojavili preko trideset zanesenjaka i fanatika koji su za sebe trdili da su obećani Mehdi – Allahov namesnik na kraju sveta. Osnivač bahaizma, sekte islamsko-mondijalističke provenijencije (koja priziva planetarnu diktaturu) – Bahaullah, takođe je za sebe tvrdio da je Božiji Poslanik i veliki Spasitelj pred Smak sveta. Tvrdio je da će 2.000 godina posle njega, doći još jedan Poslanik.

Kod islamskoj predaji možemo naći nekoliko hadisa koji pominju dolazak Imama Mehdija (rođenog 868. g. ne.) nesto pre Smaka sveta, koji je ognjem i mačem "zavesti red" počev od Kabe, te uspostaviti svetski halifat: »Neće nastupiti sudnji dan, dok čovek od mene ne dođe na vlast, njegovo ime je kao i moje ime, ime njegovog oca je kao ime moga oca. On će ispuniti zemlju pravdom kao što je bila ispunjena nepravdom i nasiljem.« (Hadis beleži Taberani) - »Pred kraj moga ummeta pojaviće se Mehdi.« (Hadis prenosi Ebu Seid el-Hudri) - »Mehdi je od mene, čovek svetla čela, povijenog nosa. Ispuniće zemlju pravdom kao što je bila ispunjena nepravdom i nasiljem i vladaće sedam godina.« (Hadis beleže Ebu Davud i Hakim) - »Kada vidite crne zastave /na istoku/, pridružite im se makar i pužući, jer je sa njima Allahov halifa – Mehdi.« (Hadis prenosi Sauban) Inače, deo sunita već sada prihvata učenje o ponovnom dolasku Imama Mehdija. Po verovanju dvanaestoimamaca (duodecimalista), u svet gajba, nevidljivi svet, Muhammed ibn Abdullah el-Mehdi je otišao i tamo živi od svoje pete zemaljske godine života. Njegov otac Hasan ali Askari bio je 11. šiitski imam, a kao zadnji Imam, dvanaesti – Muhammed, pojaviće se kao četrdesetogodišnjak ‘skriveni’ Mehdi. Po verovanju zajdija, jedne šiitske sekte (šiizam je persijski oblik islama), bilo ko od loze četvrtog halifa – namesnika Alija (muža Muhammedove kćerke Fatime, koji je umro, 661. g.) ima pravo pretendovanja na Imanat.

Po tvrdnjama islamsko-mondijalističkih sekti (poreklom iz Indije) ahmedija i kadijanija, duše Isusa i Muhammeda će se utelovljujuće spojiti u obliku jednog čoveka – Mirze Gulam Ahmad Kadijanija (1835.-1908. g. ne.). Sam Mirza Ghulam u svojoj knjizi ‘El-Vasijet’, iznosi da je on obećani Mesija (Isus Hristos). On je i novi Poslanik i očekivani islamski mesija – Mehdi. Pre nego što je ‘postao’ Mehdi, sumanuti Mirza Gulam je najpre bio bahajac (Mirzini sledbenici babiji inače ne priznaju Bahaulaha), da bi se potom proglasio obnoviteljem islama (mudžadiddom). Mirzin sin Bisr Ahmed, napisao je knjigu ‘Novi Svjetski Poredak’, u kojoj je insinuaciono razvio mondijalističko-ekumenske skice svoga oca.

Inače, Ahmedijevi sledbenici, proširili su laž, koja je kasnije publicistički dosta eksploatisana, da Isus nije raspet, već je umro prirodnom smrću, kasnije bio oživljen, napustio svoj kameni grob, otišao u indijski Kašmir, gde je poučavao i ponovo umro prirodnom smrću.

Da su utelovljenje Mehdija, tvrdili su još i: Sid Muhammad Jaunpuri (čiji sledbenici se danas nalaze uglavnom na području Indije i Pakistana); Sijid Mirza 'Ali-Muhammed (ili takozvani Bab = ‘Vrata’), koji je najavio dolazak Abdullbahe; Mohammed bin Abdullah (čiji sledbenici se mogu naći pre svega u Africi, Somaliji; Džuhajman ibn-Muhammed ibn-Sajf al-Utaibi (čiji sledbenici su 1979. g. okupirali Veliku Džamiju u Mekki, gde je se i Džuhajman proglasio Mehdijem); Wallace Fard Muhammed, osnivač crnačke rasističke sekte ‘Islamski narod’ (Nation of islam).

U budizmu postoji verovanje da Gospod Budnosti, Adi-Buddha, često dolazi na Zemlju, te da će se sledeće njegovo utelovljenje za nekih 3.000 godina nazivati Majtreja. Teosovski učitelj Charles Webster Leadbeater (1847.-1934. g. ne.) u 'Skrivenoj strani hrišćanskog verovanja' (pogl. I) ukazuje za Majtreju: »Naš sadašnji Učitelj Sveta naziva se Majtreja, što znači 'dobrota' ili 'milosrđe', i upravo tako, kako se Gospod Buddha zvao Gospod Mudrosti, tako se i Gospod Majtreja zove Gospod Ljubavi ili Milosrđa. Velika središnja istina, koju On hoće, naročito istaknuti je, da zla sveta dolaze zbog nedostatka ljubavi i bratstva, te kad da bi se htelo naučiti voleti i usvojiti si bratstvo, bratsko držanje, da bi nestalo svakog zla, te bi nam svanulo Zlatno Doba.« – Pod 'novim' Majtrejom, 'petim Budom', 'Velikim Bratom', neće nam doći Zlatno Doba, već doba najveće Tmine i pometnje koja se već nazire.

Po doktrini kasnog hinduizma uobličenoj tek u X stoleću nove ere, postoje deset Višninih avatara. Deseto njegovo utelovljenje na Zemlji biće Kalkin, budući sudija u trenutku smaka sveta. (Kali-juga, po datoj doktrini, traje 864.000 godine i započela je pre oko pet milenijuma.) Po hinduskom tekstu Visnu-purnam Kalkin-avatara pašće u vreme krajnje duhovne degradacije i bede ljudskog roda (knj. IV, pogl. 24). Pogledajmo kako Bezantova tog desetog avatara prikazuje: »S Njegovim dolaskom stići će jedno svetlo razdoblje, s Njegovim dolaskom proći će Kali-yuga. S Njegovim dolaskom doći će i jedna viša rasa ljudi. On će doći kada se na Zemlji rodi šesta korenska rasa. Tada će se u svetu odviti jedna velika promena, doći će do velikog otkrića Istine, okultne istine, i kada On dođe, okultizam će opet biti u stanju objaviti se svetu kroz dokaze koje niko neće moći pobiti ili negirati. On će prilikom svog dolaska dati vladavinu nad šestom korenskom rasom dvojici kraljeva." ('Avatari, pogl. III) – Po iskazima tobožnjeg 'Lorda Majtreje’ izgleda da je Kalkin došao mnogo ranije nego što je to bilo 'predviđeno'!?

Judejci su stolećima iščekivali od Proroka najavljenog Mesiju, Svetog Pomazanika, ali kada je se on pojavio među njima u liku Isusa Nazarena, nisu ga prepoznali i nisu ga prihvatili. Razbojnici poput Bar-Abbe su im bili bliži i draži nego miroljubivi Isus Hrist. Preokupirani materijalnim nedaćama u kojima se nisu spoznavali i zemaljsko-suprematorskim ambicijama, oni su Mesiju doživljavali ne kao moćnog harismatika i Učitelja Istine, već kao političkog lidera i revolucionara koji će ih povesti u boj protiv okupatorske rimske vlasti i omogućiti im gospodarstvo nad svetom. Isus koji je učio »Ljubite neprijatelje svoje i molite se za gonitelje svoje«, bio je za njihovu izvitoperenu predstavu Spasitelja duboko sumnjiv i nepodoban. Velika zabludelost judejaca pokazala je se u njihovom drugom velikom ustanku protiv Rimljana (132.-135. god.) koji je predvodio Šimon Bar-Kosiba, kada su ovoga uzdigli gotovo za 'Mesiju'. Svi oni koji su Jevrejima pre i posle Isusa došli kao 'Mesije', bili su u stvari vuci u jagnjećem ruhu, razbojnici.

U islamu šiitske sekte koje su podržale društveno ustrojstvo zasnovano na striktnom poštovanju imamâ, koji su vodile direktno poreklo od Muhammeda preko njegove kćerke Fatime i zeta Alije, verovalo se da dolazi vreme kada će se vratiti jedan od bivših imama kao Mehdi – onaj koga Allah vodi, koji će na Zemlji inaugurisati halifat Allahove pravde i slave. U VIII stoleću, nakon smrti šestog imama Džafara as-Sadika, među šiitima je došlo do šizme. Većina (takozvanih dvanaestaša) podržavala je Džafarovog sina Musu i njegove potomke, verujući da će Božija vladavina nastupiti nakon dvanaestog imama te loze. Ismailiti (takozvani sedmaši), podržavali su pak Musinog starijeg brata Ismaila verujući da je njegov sin Muhammed (preminuo 770. godine) sedmi i poslednji imam, te da će halifat Gospodnji doći kad se on vrati kao Mehdi. Putujući arapskim svetom misionari ismailiti širili su ovu dosta nategnutu i pretencioznu mesijansku doktrinu.

Koliko se teško čovek opterećuje kao pominje Hristovo ime, kad se poziva na Hrista Gospoda, a ne ostvaruje, ne živi Hristove Zapovesti. Pozivanje na Hrista bez živenja kako je Hrist živeo nosi bezbrojne opasnosti. Koliko strašno će se tek opteretiti onaj koji izigrava samog Hrista i celo čovečanstvo zavodi medenim glasom, vodi ga u Propast primamljivim i lažnim obećanjima?! Majtreja može mnogo toga imitirati, predstavljati se kao ‘veliki čovekoljubac’, ali ljudi Srca znaće i osetiće da iz njega ne zrači Božija Ljubav.


Majtreja – poslanik Šambale

Stolećima su istočni narodi verovali u postojanje tajnog podzemnog kraljevstva negde u srcu Azije, koje je velikim delom određivalo zbivanja u kraljevstvima ostalog sveta. Po Purana spisima sklonište 'savršenih ljudi' nosi naziv Kalapa i navodno je locirano u zapadnom Tibetu. U nekim kineskim pripovestima dati 'raj' se naziva Hsi Tien, te se smešta u oblast Kun Lun Shan u planinsko-glečerskom rejonu severozapadnog Tibeta. Mnoge istočnjačke legende, ali i moderni zapadnjački spekulativni kultovi ispirisani 'šarmom' Orijenta govore o delegacijama i pojedinicima koji su navodno posetili 'Skrivenu zemlju' na Orijentu.

Da se zaključiti da se 'zagonetno kraljevstvo' zapravo nalazi ispod kineske pustinje Gobi (u kojoj dnevna temperatura dostiže i 50 celzijusovih stepena), severoistočno od Tibeta. Ko je drugi mogao da 'sagradi' na Istoku to podzemno kraljevstvo (bolje reći podzemno negativno-zračeće duhovno polje, poznato kao Agharta, ako ne otpadnička Hijerarhija Pseudomudrosti. – Metropola tog 'kraljevstva', Agharte, poznata je i pod imenom Šambala (Shamballah, na tibetanskom); angliciziran naziv te lokacije je Šangrila (Shangri).

Šambala je često opisivana i imaginaciono doživljavana kao ostrvo mira unutar mora (koje je zauzimalo centralnoazijsku oblast a potom oteklo). U jednom pariskom muzeju postoji Thanka (izvezena tibetanska religijska zastava) koja prikazuje Šambalu okruženu sa dva koncetrična kruga snegom prekrivenih planina, a ovih opkoljenih vodom.

Još je Aleksandar Sent (rođen 1842. god.) u svom delu 'Misija Indije' zapadnom svetu prezentovao mit o gradu po imenu Agharta koji je smešten u podzemlju (gde su razgranate mreže pećina i hodnika) na granici između Tibeta i Mongolije. Datim podzemnim gradom rukovode moćni gospodari sveta.

Engleski lord i kolonijalni ministar u Kini (gde je nametao opijumsku zavisnost Kinezima), pokrovitelj engleskog Rozenkrojcerskog društva – Edward Bulwer-Lytton u svome spisu ‘Dolazeća rasa’ (The coming Race, 1871. g.), koji je puno uticao na Blavatskina shvatanja, a kasnije i na Hitlerove naciste, opisuje naprednu civilizaciju unutar Zemlje, gde su tamožnji ljudi otkrili čudesnu silu zvanu vril. I ti “čudesni ljudi” će jednom izaći na površinu i zavladati svetom.

Rene Genon u 'Kralju sveta' daje sledeće tumačenje nastanka Agharte. U nekoj davnoj katastrofi uništena je napredna civilizacija Gobi. Od spašenih duhovni učitelji su našli sklonište pod himalajskim obroncima, u pećine i kanale. Brzo su se pocepali na dve grupe: 'Put Desne Ruke' – kao 'Belu' struju, sa sedištem u Agharti, i na Crnu struju 'Puta Leve Ruke' čiji su se pripadnici locirali u Šambali, gradu gneva. Mi ih možemo predstaviti i nazvati kao demonsku Hijerarhiju Zla i Hijerarhiju Laži predvođenu tobožnjim majstorima mudrosti koji veruju da su u službi Dobra i Istine.

U knjizi novodopskih medijuma Virdžinije Esen i Šeldona Nidla – 'Postajete galaktički čovek', koja se predstavlja kao objava nekakvog i tobožnjeg Sirijusanca Vašta-e, 'opisuju' se kosmičko-zemaljske civilizacije na našoj planeti, pa se konstruše priča kako je carstvo Lemurije razoreno od strane carstva Antlantide, da bi se potom pobeđeni povukli u šupljine ispod zemljine površine i tu osnovali carstvo poznato kao Agharta: »To carstvo je ključ povezivanja ljudi sa površine sa ljudima ispod površine Zemlje koji na tu priliku čekaju kad dođe do spuštanja /Sirijusanaca i drugih humanoida iz svemira/. Ti unutrašnji svetovi Agharte uskoro će izaći na površinu i to je ono što pripadnici tog carstva nazivaju 'veliko okupljanje'. Oni se raduju tom vremenu kada će svim tim raznim kolonijama Lemurije – koje postoje u unutrašnjosti Zemlje širom velikih prostranstava naše planete ispod Severne i Južne Amerike, Azije, Afrike i Evrope – biti dozvoljeno da se uspešno obnove i iziđu na površinu Zemlje. Sve do sada njihove kolonije su se uglavnom držale u tajnosti, ili se predstavljale kao svet čije postojanje nije izvesno, da ne bi bile uznemiravane.«

Bezantova, tumačeći po vedskoj misli nekakav deseti Gospodnji avatar, iznosi: »Saznajemo da će Kalki Avatar, kada dođe, iz svetog mesta Š a m b a l e (mesta koje je okultistima dobro poznato, ali profanima nije) pozvati dva kralja koji tamo borave, da bi pomogli svetu u njegovoj evoluciji. Moru je ime Manua, koji će biti kralj sledeće rase, kako to piše u Puranama, a ime idealnog bramina, učitelja sledeće rase biće Devapi. Ta dvojica su Kralj i Učitelj šeste rase koja će se tek roditi." ('Avatari', pogl. 3)

Pogledajmo i neke nebuloze koje plasira Majtrejin portparol Bendžamin Krim, prevashodno u vezi dijaboličke podzemne baze zvane Šambala:

»Hrist je planetarni avatar, Sai Baba je kosmički avatar. On je Duhovni regent, koga je u svet poslao Gospod sveta, Sanat Kumara iz Š a m b a l e. Regent “zastupa” kralja. Slično, Duhovni regent “zastupa” Boga, Logosa, čiji je Sanat Kumara odraz. Sai Baba utelotvoruje energiju Ljubavi na kosmičkoj ravni (Hrist utelotvoruje ovu energiju na planetarnom nivou), a Njegovo delovanje je delom usmereno da pripremi čovečanstvo za delovanje Hrista.« – 'Gospodar sveta' koji umesto u Nebu stoluje u podzemlju, jasno može biti samo Lucifer, lažni svetlonoša, knez Tame. – »Buđenjem načela ljubavi u čovečanstvu, Sai Baba će pripremiti narode za posvećeničko delovanje Hrista. Kao Vrhovni Sveštenik, Inicijator, tokom prve dva planetarna posvećenja, Hrist će postupno uvoditi čovečanstvo iz strogo ljudskog kraljevstva u Hijerarhiju, Kraljevstvo duša, ili Božije kraljevstvo. To je njegov glavni zadatak u dobu Vodolije. Ova dvojica Velikih zajedno deluju u svakodnevnom dodiru, potpunoj harmoniji i zajedničkoj nameri u evoluciji čovečanstva.« Izgleda da su se svi ‘bogovi’ drevne i mnogobožačke Indije opet utelovili, … I ne zna se ko je od njih veći, … I svi su jedinstveni u borbi protiv Živog Boga i u zavođenja Božije dece.

»Buda više nema fizičko telo, nego boravi u najvišem centru naše planete, Š a m b a l i, koja se nalazi u materiji dve najviše eteričke ravni u pustinji Gobi. On deluje kao ‘Božanski Posrednik’ između Šambale i Hijerarhije, donoseći trojici Velikih Gospoda Hijerarhije (Hristu, Manuu, i Gospodu Civilizacije) plan iz Š a m b a l e. Oni Ga nadalje prilagođavaju mogućnostima i odrađuju kroz čovečanstvo. On je Majtrejin brat. Oni su bili među prvom grupom zemaljskog čovečanstva koji su došli do ‘postignuća’, to jest stigli do posvećenja, davno u ranim atlantskim vremenima. Otada su uvek na pročelju čovečanstva. Buda je duboko angažovan u procesu Majtrejine misije.«

U Šambali je navodno volja Neba najrazotkrivenija: »Rečeno nam je, da je iznad pustinje Gobi u drugom eteru veliko središte energija koja se zove Šambala ili središte Glave planete, kroz koje prolazi vodeća volja planetarnog Logosa. Samo vrlo visoki inicijanti imaju dopuštenje ući tamo, prebivati velikom Savetu, te da su upućeni u volju Božiju« – iznosi teosofski učitelj Saraydarian u knjizi ('Avatara požrtvovane ljubavi', pogl. 21) posvećenoj tibetanskom učitelju Hijerarhije – Koot Hoom-ju. Sam naziv Agharta na sanskritu znači 'nepristupačan', 'nepovrediv', ... Dakako da energetska baza velikog Pustošnika zvana 'Šambala' ili 'Agharta' nije iznad Gobija, već ispod te pustinje.

Po anemičnim i apsurdnim kalkulacijama učitelja Hijerarhije Pseudomudrosti Hrist kao navodni član nekakvog središnjeg saveta Šambale povremeno prebiva na tamošnjim sastancima!? Na inicijaciji u Šambali Hrist je i postao Svetski Učitelj i primio nekakvo 'žezlo moći', koje se koristilo i kod osnivanja planetarne Hijerarhije: »Veliko Žezlo Moći Logosa skriveno je u Suncu /.../. Žezlo Bodhisattve /= Hrista/ leži skriveno u 'srcu mudrosti', odnosno u Šambali.« (Alice A. Bailey: 'Inicijacija ljudska i sunčana') – Hrist sa Svojim vaznesenjem, dakako nije otišao u Podzemlje, u nekakvu podzemnu bazu, već u Nebo Beskonačja, sevši pobednički na Presto Slave (cp.: Otkrivenje, 3:21)

Po teosofskoj mutljag-doktrini Šambala kao gejzer energije 'preporađanja' nekoliko puta udarno tokom Zemljine istorije je u kriznim razvojnim fazama oslobađala svoj potencijal: najpre kod propasti Lemurije, zatim Atlantide, potom za vreme Drugog svetskog rata, pa 1975. godine (kada počinje delovanje Majtreje), te oko 2.000 godine. Kut Humi u svom diktatu 'Zraci i inicijacije' preko Bejlijeve iznosi i sledeće: »Svakog puta kada ova energija pogodi ljudsku svest, pojavi se neki potpuniji vid božanskog plana.« Čudna je ta 'svetlonosna' energija čiji uplivi rezultuju sve same destrukcije i komešanja koja dovode do sve dubljeg duhovnog ropstva.


Krišnamurti je pre Majtreje bio obećani ‘Učitelj sveta’

Unutar ‘Teosofskog Društva’ 28. 12. 1911. godine Annie Besant (predsednica 'Teosofskog društva' od 1907. g.) osniva ‘Red Zvezde Istoka’ (The Order of the Star of the East), sa ciljem da pripremi put ‘Majtreji’, ‘Učitelju sveta’, ‘Mesiji’. Za vrhovnog vođu Reda Bezantova imenuje svoga štićenika Krišnamurtija (Jiddu Krichnamurti, rođen 1895. g. ne.), koga je u Adjaru 1909. g. ‘vidoviti’ Leadbeater detektovao kao očekivanog Mesiju. I tibetanski ‘majstori’ su telepatskom komunikacijom potvrdile Bezantovoj, vođi ‘Teosofskog Društva’, da je mladi Krišnamurti očekivani ‘Učitelj Sveta’. Bezantova postaje njegov štićenik i šalje ga iz Indije (tada britanske kolonije) na školovanje u Veliku Britaniju, u London. 'Zvezda Istoka' izaziva negativnu reakciju nemačke sekcije Društva, koju je predvodio Rudolf Štajner; on napušta 'Teosofsko društvo' i osnova vlastitu organizaciju – 'Antroposofsko Društvo').
Annie Besant u masonskoj odori


Bezantova Krišnamurtija predstavlja ‘Društvu’ kao izabranika koga će obuzeti, naseliti Hrist. Ako je neko Hrist Božiji na Zemlji, on je to od Svoga utelovljenja, a kasnije pomazanje Božije samo potvrđuje i osvedočuje Njegovo potpuno jedinstvo sa Bogom.

Na Drugom kongresu ‘Reda Zvezde Istoka’ (1925. g.) ‘Hristu’ Krišnamurtiju Bezantova dodeljuje i ‘dvanaest Apostola’. Tako prevara ubedljivije i celovitije doima.

Unutarnja previranja u Krišnamurtiju odvode ga od robovanja lažnome teosofskome mesijanstvu: godine 1929, u holandskoj varošici Ommenu raspušta ‘Red Istočne Zvezde’, odbija da bude vođa novog kulta, buntovnički ističe da put ka Istini ne vodi preko institucija i od ljudi uniformisanih verskih staza, iznosi da ne treba i nema nikakve apostole i sledbenike.

Kako je Blavatska pripremila put Majtreji
i Babilonu Velikom

Osnivači ‘Teosofskog društva’ (najpre ‘Kluba čudesa’), čije je sedište imalo u indijskom Bombaju, a potom u okolini Madrasa, u Adijar, ukrajinska Ruskinja avanturističkog duha Helena Petrovna Blavatsky (1831.-1891. g. ne.) i žurnalista, te veteran Američkog građanskog rata, Henry Steele Olcott upoznali su se u jesen 1874. na farmi braće Eddy u Chittenden-u (država Vermont, Amerika). Braća Eddy su bili eksponirani u javnosti po svojim spiritističkim seansama, što je privuklo pažnju Blavatske i Olkota. Olkot je poslat kao novinar jednog lista u New York-u da ispita i utvrdi zagonetne događaje na farmi. Blavatska je se Olkotu odmah učinila kao 'čudan primerak' sa velikim bogastvom okultnog znanja.


Amblem Teosofskog društva


Blavatska je bila okoreli prevarant, kao i njen najbliži saradnik Olkot, tobožnji 'pukovnik', koji je posle sukoba sa zakonom bio prinuđen da promeni prezime i da se sakrije iza izmišljenog vojničkog čina, pisac besmislice zvane 'Ljudi s onoga sveta' smišljene da se njome brzo namplate pare, knjige koju niko nije hteo ni da pogleda. Jer sam naslov budalasto doima.

Kad su 7. septembra 1875. godine sedeli zajedno na predavanju o drevnom Egiptu izvesnog Felta, osobe koja je pokazivala medijsko-parapsihološke sposobnosti, Olkot je pružio Heleni ceduljicu na kojoj je stajalo pitanje: »Zar ne bi bilo dobro da se oformi jedno društvo za ovakva proučavanja?« – Ovaj izazovan predlog je od strane Blavatske, koja je upravo tragala da naiđe na nekog koji bi joj pomogao da Zapadu prenese istočnu ‘drevnu’ misao, odmah prihvaćen. Zahvaljujući Feltovim predavanjima grupa zainteresovanih je već postojala; trebalo ju je samo angažovati i usmeriti.

Već u leto 1875. godine Helena je počela 'po naređenju' onostranih učitelja Hijerarhije Pseudomudrosti, sa čime je i Olkota uputila, da piše, da deluje kao medijum, ne znajući čemu će to služiti i šta će iz toga angažmana ispasti. Nakon formiranja ‘Društva’, neprekidno sve do 1877. godine, njeno 'nadahnuto' pisanje je se nastavilo. Tako je 1877. g. ne. nastala Biblija teosofije – 'Razotkrivena Isida' (Isis Unveiled), a kasnije (1888. g.) i ‘Tajna doktrina’, dela koja dosta plagiraju takozvane rozenkrojcerske autore. Helena je pisala o stvarima koje nikada nije izučavala i citirala je iz knjiga koje nikad nije čitala (u datoj inkarnaciji). Njen saradnik Olkot (predsednik Društva od 17. 11. 1875.) svedoči za njen medijsko-literalni angažman: »Od jutra do noći bila je za svojim radnim stolom, i retko kada bismo otišli na spavanje pre dva sata ujutro. Za vreme dana morao sam se brinuti za dužnosti svoje profesije, ali uvek, posle rane večere, seli bismo zajedno za veliki radni stol i radili, kao da se radilo o životu, sve dok nas telesni umor ne bi primorao da stanemo. Kakvo iskustvo! Obrazovanje koje bi se steklo čitavim jednim životom čitanja i razmišljanja bilo je, zamene, sažeto u period od manje od dve godine. Ja joj nisam samo služio kao sekretar i korektor, nego je od mene učinila i saradnika; navela me je da upotrebim, ili je skoro tako izgledalo. sve što sam ikada čitao ili mislio, i stimulirala mi je mozak navodeći me da razmišljam o problemima iz područja okultizma i metafizike, gde mi moje dotadašnje obrazovanje nije pomoglo, i koje sam počeo da shvatam tek kad mi se počela razvijati intuicija pod ovim forsiranim procesom.«

Očigledno je da su se kroz Blavatsku objavljivali duhovi Laži i majstori lažne mudrosti. Kroz nju se nisu otkrivali ni anđeli, ni arhanđeli, ni sam Bog, već utelovljeni i dezinkarnirani učitelji Otpadijske Hijerarhije. Čim se kaže i zna da kroz nekog ne govori Najviša Svest, već neki tibetanski učitelji, živi ili mrtvi, koji su puni ljudskih slabosti, jasno je da pred Živim Bogom takve reči nemaju duhovnu težinu. Tibetanski bezbožnici i antihristi, koji se izdaju za ‘majstore Mudrosti’, čak ni Boga ne priznaju, i odbacuju Ga izričito, zato što kao 'bogove' vide sebe. Pogledajmo jedan odlomak šta istaknuti teosofski inspirator, 'majstor' Kut Humi piše u svom bezumlju i egoteizmu: »Mi znamo da postoje planetarni duhovi i druga spiritualna bivstvovanja, ali znamo da u našem Sunčanom sistemu ne postoji ništa tako kao što je Bog, niti osoban a ni neosoban.« (‘Mahatmina pisma Sinetu’, pismo 12). U svome ‘Evanđelju ateizma’ (The Gospel od Atheism, London 1882. g.) Bezantova ateiste predstavlja istinskim svetskim junacima i spasiteljima, borcima za napredak: »Nikakva filosofija, nikakvo bogoslovlje nije donelo svetu ništa dostojno u poređenju sa blagovešću ateizma. /.../ Čast i slava onome ko je u svojoj brizi za čoveka zaboravio Boga.« (7, 2) – Annie (rođena Wood) nakon što je se 1874. g. razvela od sveštenika Franka Bezanta (sa kojim je imala dvoje dece), odbacuje hrišćanstvo i pristupa 'Sekularnom Društvu' (Secular Society).

Čovek koji u središte svoga življenja ne stavlja Boga, sve čini kako bi uzdigao svoje ljudsko ‘ja’, dakle ono satansko i demonsko. Istočni Antihrist, dakle, odbacuje kako Božiju personalnost tako i impersonalnost – Duha Svetog, Duha Sile. Za tog 'mudraca' Bog je samo rezultat neznanja, nešto što se temelji na obmani, maji. Sam Humi ukazuje za 'prosvetljenost' jednog svog učenika, takođe 'majstora' i inspiratora teosofâ: »... Nedavno je Djival Kul naišao u tami na jednu gredu, udario u nju nosem i prokrvario, ...« (Pismo 24) – Da je malo više živeo sa Bogom i molio za Njegovu zaštitu, možda bi bio lišen te nezgode.

Nezamislivo je da čovek ide ‘duhovnim putem’ a da ne priznaje Svemogućeg i Sveprisutnog Boga, da se ne moli, da se ne kaje za svoje grehe, da ne prašta i traži oproštaj, već da umišljava da će se spasiti i prosvetlili mantrajući ime nekog lažnog božanstva, praveći evokacije, vizualizirajući razne slike, i prividno meditirajući. Koliko takvi ‘majstori’ i njihovi sledbenici duboko i strašno sebe lažu. I na kraju, da bi zaveli i hrišćane, izmišljaju im i nameću im i lažnog Hrista Majtreju!

Annie Besant, jedna od žena koja je uz Blavatsku i Bejlijevu, te H. Saraydarin-a i Godfre Ray King (medijum Saint Germain-a) gorljivo pripremila ‘Majtreji’ put, ovaj spiritističko-zanesenjački par veliča rečima: »Helena Petrovna Blavatsky je dala svetu Teosofiju. Henry Steel Olcott je dao svetu ‘Teosofsko Društvo’. Svakoga su izabrali Učitelji /tibetanske mahatme/. Koji je od njih doneo veći dar?«

‘Teosofsko društvo’ je u svojoj Povelji proklamovalo tri operativna cilja: 1. Da kod ljudi probudi svesnost o univerzalnom bratstvu, svesnost da smo svi deo jedne velike porodice i da imamo zajednički dom, našu planetu. Postići bratske odnose bez obzira na sve razlike. Nijedno mišljenje ne treba da bude obavezno za sve. Motto Društva je 'Zajedno iako različiti'. 2. Da se podstakne proučavanje filosofije, nauke i komparativne religije. Pošto Društvo nema neko svoje posebno učenje, zanimalo se za sva učenja, za sve vidove ljudskog saznanja, kako bi se iz svakog učenja izvuklo ono pozitivno i korisno. 3. Da se podstakne istraživanje još neotkrivenih zakonitosti prirode i čovekovih latentnih sposobnosti.

Date proklamacije su bile naizgled progresivne i filantropski obojene, no krile su brojne zamke. Ljudi se mogu ujediniti bez obzira na spoljašnje rasne, nacionalne, staleške razlike tek kad se oslobode tih spoljašnjih identifikacija, kad vide sebe kao Božiju decu, a svoj Dom kao Nebesku Otadžbinu. Ljudi se mogu ujediniti samo oko Hrista Istinitoga, oko Ljubavi za Istinu i Dobro. I prava, u svim fasetama celovita Istina može doći samo od Boga, kroz Božiju objavu; ona se ne može 'krpiti' mozaičkim i proizvoljnim slaganjem raznih, naizgled istinitih, parčića iz brojnih religija i kultova.

O ‘Teosofskom društvu’ sama Blavatska iznosi: »Društvo je filantropsko i naučno telo, koje se zalaže za širenje bratstva na praktičnoj a ne teoretskoj osnovi. Članovi mogu biti hrišćani ili muslimani, judejci ili parsi, budisti ili bramani, spiritualisti ili materijalisti, to nije bitno; ali svaki član mora biti ili filantrop, ili naučnik, ili istraživač arijevske i druge drevne literature, ili istraživač čovekove psihe. Ukratko, on mora pomoći, ako to može, u izvršavanju bar jednog od zadatih ciljeva. Inače nema razloga da se učlanjuje.« (The Key to Theosophy, str. 19) – U jednom duhovnom bratstvu nikako ne mogu harmonično delovati ljudi različitih religija. Oni se moraju odreći i osloboditi starih ubeđenja i starih identifikacija, da bi na jednoj novoj osnovi zajednički i nadopunjujuće delovali. Pošto prvi teosofi nisu poučavali pit duhovne realizacije, svaki član je naizgled mogao odabrati svoj put duhovnosti. Tako je izgledalo, no taj izbor ipak su upravljali pali 'bogovi' i nevidljivi 'majstori' iz Onostranog, iz Podnebesa, da bi neutemeljene duše vezali za sebe i antihristovski duh.

Iz ‘Teosofskog društva’ i od njegovih utelovljenih i neutelovljenih ‘majstora’ pojavljivali su se mnogi novi kultovi i pokreti za Novo Doba stavljeni u službu onostrane Otpadijske Hijerarhije. Pomenuli smo 'Antropozofsko društvo' Rudolfa Štajnera, sumnjivog vidovnjaka koji je prorekao da će Antihrist biti rođen u Americi u drugoj polovini XX stoleća. Pomenimo i druge. Najpre na pozornicu dolazi pokret Bridge of freedom ('Most slobode') koji je vodio nekakakav 'uzašli majstor' El Moriya. Zatim pokret I AM ('Ja jesam') koga je vodio 'uzašli majstor' Saint Germain. Livragina. ‘Nova Akropola’ je došla 1957. g. ne. Potom pokret Group Avatar ('Kolektivni Avatar'). Uz plimu psihodeličnog akvarijanskog hipi pokreta pojavljuje Benjamin Crem-e i ‘Tara centar’ (čije je sedište u istočnom Londonu i u Holivudu, Kaliforniji) koji priprema put ‘Majtreji’. A ‘Majtreja’ je tu da dovede do stvaranja 'iluminatske' gvozdene svetske vlade (crvene Zveri) i unijatske planetarne religije ('Babilona Velikog'). – Svi ovi spiritističko-okultistički pokreti uče da se čovek može spasiti sam, svojim (imanentnim) snagama, uzdižući se do svog višeg sebstva određenim duhovnim tehnikama, prizivima, vizualizacijama i meditacijama. O molitvi, o krugu čišćenja duše, o pokajanju i praštanju, o ispravljanju greha, ovi pokreti naglašeno ne govore. Nigde ne pominju Hristovo Otkupiteljsko Delo i Njegovu Žrtvu. Za njih je Hrist Spasitelj samo jedan od 'uzašlih majstora' poput Saint Germain-a, Kut Humi-ja ili El Moriye.

Za razvoj teozofske doktrine posle Blavatske svakako su najodgovornije eminentna okultiskinja Ani Bezant (Annie Besant, 1847.-1933. g. ne.), te Alis Bejli (Alice Bailey), koja je nekada bila hrišćanka i žena jednog sveštenika Episkopalne crkve, da bi potom potpala pod kobni uticaj prijatelja iz ‘Teosofskog društva’. Preko telepatske komunikacije i inspiracije, od bestelesnih učitelja poput Kut Humija (Koot Hoomi Lai Sing) i Žual Hula (Gwhal Khul) primila je i napisala je preko 25 knjiga esoterično-metafizičkog profila (izdane su od 1919. do 1949. godine), čime je dala široku platformu za razvoj Pokreta za Novo Doba – The New Age Movement. Bejlijeva je osnovala ‘Arkansku školu’ (Arcane schooll), u okviru 'Luciferove kompanije' (Lucis Trust), glavnog izdavača literature kvazireligije lažnog Novog Doba. (Danas se New Age knjige često bolje prodaju nego popularni romani eminetnih romansijera.) – U svom delu, 'Učeništvu u Novom Dobu', Bejlijeva govori o nastanku nove svetske religije na početku Novog Doba, Vodolije, religije koja će nastati ujedinjenjem čovečanstva svim mogućim 'duhovnim' sredstvima, pa i zatiranjem milijarde 'neadaptivnih' ljudi (a tako je razmišljao i arijevski mesija Adolf Hitler, koji je takođe stajao u telepatskoj vezi sa Hijerarhijom Zla i Laži, te tibetanskim 'majstorima'). Negde početkom XX stoleća Bejlijeva piše: »Verovatno će se pojaviti univerzalna crkva i njeni konačni obrisi pokazaće se krajem ovog stoleća.« (The Externalisation ..., str. 510) – Ta najava nije bila daleko od istine. Upravo u to vreme, pod rimskim pontifom Karolom Vojtilom, himerički ekumenizam je uzeo vidnog maha.Sinkretički logo Majtrejine "religije"

Da se nazreti da su sinkretički Nju Ejdž pokret nadahnuli prevashodno istočni učitelji, istočni Antihrist, odnosno oni zapadnjaci koji su u Istoku videli 'nepresušno vrelo mudrosti'.

Kada je šezdesetih godina XIX stoleća buknulo hipi-ludovanje i pomama za nedozrelom ekstazom, New Age Pokret je počeo da uzima maha; istočni učitelji (čemu je pogodovala i kineska aneksija Tibeta) su počeli misionarski da preplavljuju Zapad, i da manipulišu sa duhovno neutemeljenim i radoznalim hrišćaninom. Tom New Age bujanju izdašno su se priključili Judejci, i brzo zauzeli vodeća mesta u mnogim granama te parodijsko-zanesenjačke manipulativne utrke koja za cilj ima podizanje nove Babilonske Kule ... Kao što su pre Drugog svetskog rata Jevreji i Hazari ubedljivo dominirali među komunističkim kadrom Evrope i Staljinovog sovjetskog Saveza, tako su danas vodeći Nju Ejdž kadar na mnogim podnebljima.

Dominaciju jevrejskog kadra jasno je demonstrirao jedan promotivni ekumensko-novodopski skup istočnih gurua i rabina, ponekog sufija i 'hrišćanskog' propovednika, održan dana 22 i 23 februara 1975. god. u San Francisku I svi oni, umesto o ljubavi mudrosti, koju nisu imali, u prvi plan svojih izlaganja su stavljali na metode i tehnike sticanja raznovrsnih duhovnih moći. I iz ovoga se da sagledati: Judejac (bio on Jevrejin ili Hazar) je radije spreman da prihvati sajamsku doktrinu istočnjačkih sekti nego Hristovu evanđeosku reč.

Naziremo dolazak režima i vremena kada će mondijalističko-novodopska hidra, koja se demagoški poziva na unapređenje ljudskih prava, slobode i demokratije, brzo pogaziti i izvrnuti sva ljudska prava. Što imamo više terorističkih, anarhističkih, rasističkih i šovinističkih ispada, to će i više 'Veliki brat' iz senke stezati jurisdikcionu omču oko nas, donositi regule koje će imati za cilj onemogućavanje svake slobodne reči i kritike izopačene religioznosti. Gde se čovečanstvo ne može zaglupiti sa hedonistički život, tu se treba blokirati da do njega dođe svetla i jasna reč.

Što više se babilonski New Age Pokret bude promovisao kao službena svetska religija i proklamovalo nakazno međureligijsko bratstvo u okviru Nju Ejdža, to će i kritika religijskih laži usmerena prema porobljujućim sektama i tradicionalističkim religijama (Konstantinovom i Luterovom hrišćanstvu, judaizmu, islamu, hinduizmu ...) biti ocenjena kao širenje verske mržnje. Već sada imamo priliku da se osuda cionizma kao subverzivne ideologije sankcioniše kao diskriminatorski ‘antisemitizam’.


Majka teosofije kao spiritistički medijum

Moderna teosofija, time i parodijski Pokret za Novo Doba, nastali su iz američkog salonskog spiritizma XIX stoleća, dakle iz jedne plime nezakonitog kontakta sa vampirskih dušama, dušama vezanim za zemlju, a preko njih i sa Demonskom Državom, Državom Smrti. Gotovo ceo svoj život Blavatska je bila spiritistički medijum. Samo je ‘evoluirala’ od primitivno-vašarskog ka salonskom spiritizmu.

U mladosti, nakon što je upoznala mađarskog tenora Agardija, počinje da se interesuje za spiritizam i okultizam. U Parizu deluje kao pomoćnik spiritističkog medijuma Danijela Daglasa Homa. Nakon brodoloma za putu do Kairo, dospeva u Egipat kao brodolomac; nastupa kao medijum, vodi spiritističke seanse i eksperimentiše sa hašišem.

U proleće 1878. godine, posle bratovljeve smrti u rusko-turskom ratu, u nesvesti, letargiji, histerična Blavatska provela je gotovo pet dana. Sve to ukazuje i navodi na njena nezakonita i sumnjiva otvaranja mentalnih štitova. Porodične tragedije i emotivni škokovi, gubitak rodbine za koju smo duboko vezani, dobra su podloga za otvaranje svesti prema onostranim svetovima, kuda odlaze duše pokojnika.

Kada je Ruskinja Blavatska, osnivač i lider 'Teosofskog društva' (1875. god.) otišla u Sjedinje Američke Države, u njima je vladala silna pomama za spiritizmom. Brojna spiritistička udruženja neprestano su vrbovala nove članove i propagirali svoje halucinacije preko žurnale i knjige. Ona je se zdušno uključila u datu prevaru. Njen prevarantski i avanturistički duh je znao plimu spiritističkog interesovanja dobro da iskoristi. Godine 1873. godine u Vermontu boravi u kući čuvenih spiritističkih medijuma. Zajedno sa špekulanom i spiritismom, nekakvim pukovnikom – Olkoltom, u Njujorku je istraživala i spiritističke fenomene i upuštala se u spiritističke seanse. Ceo njen život je grozno vezan i protkan spiritizmom i demonizmom.

Tačno je da je avanturiskinja Blavatska, koja je imala dva neuspešna braka iza sebe, putovala Istokom (Egipat, Indija, Cejlon), gde je ‘inicirana u više misterije’, i o tome napisala nekoliko knjiga pod imenom Radda-Baj, međutim na Tibet (1853. g. ne.) je tamošnje vlasti jednostavno nisu pustile, i o tome postoje dokumentovani podaci. I drugo, njeni putopisni 'izveštaji' poput 'Iz pećina i džungli Hindustana' i 'Tajna plemena na Plavim planinama', su više romani nego dokumenti i biografije, tako da se te izmišljotine uopšte ozbiljno ne mogu uzimati. Njoj je trebalo da izmišlja svoje kontakte sa 'prosvetljenim tibetanskim mudracima' da bi kasnije, u američko-afirmativnim nastupima imala neki 'autoritet' na koji bi mogla da se poziva. Dakako da je ona kontaktirala sa nekim 'majstorima', ali prevashodno onostranim: sa 'majstorima' Hijerarhije Pseudomudrosti. Iako na Tibet, dakle, nije dospela, ona se kasnije predstavlja kao ‘dobar znalac’ tibetanske kulture, jezika i literature, pa čak i ‘prevodi’ tibetansku knjižicu koju naziva ‘Glas tišine’, kao izvadak iz nekakve razuđene predbudističke ‘Knjige zlatnih pravila’, ispisane ideogramima i tibetanskim pismom.

Šta je spiritizam ako ne nezakonit medijumski kontakt sa duhovima i dušama Podnebesa. I sama Blavatska je eksplicitno tvrdila da je svoju dvotomnu knjigu 'Razotkrivena Isida' napisala po diktatu duhova (što ju je pisala na engleski kad još nije dobro znala engleski jezik, i što je potpuno nerazumljiva, to je drugo pitanje ...)

Teosofija je, zbog toga, jedna grozna i odvratna spiritistička mešavina laži i delića istine.

Da je salonski prevarant, Blavatska to beletrističaru Vsevolodu Solovljevu potvrđuje rečima: »Šta da radite, kada je, da bi ste vladali ljudima, neophodno da ih obmanjujete.« Od svojih sledbenika, majka teosofije, je znala da isisa i poslednju kap razuma i novca, ...Helena Petrovna Blavatsky (1831.-1891. g. ne.)

'Stupanj razvoja' Blavatske pokazuju njena dela, njene reči, njen izgled: punačka, oniska, zdepasta, sa ogromnim izbuljenim očima, – tipična pohotna ruska vlastelinka. Na ruci nanizano brojno skupoceno prstenje: duhovno, nema šta! Na svoga saradnika u prevari 'pukovnika' Olkota je često znala da se izdere nazivajuži ga 'tikvanom i olinjalim mačorom'. Vojvotkinju ledi Ketnes, koja je financijski podržala organizaciju njenog pariske filijale Teosofskog Društva, ocenila je rečima: »Glupača, kakvu još nisam srela za svoja pola veka.«

Celo učenje i ceo život Blavatske je dokazana prevara. Supružnici Kolomb, saradnici Blavatske iz njenog indijskog sedišta u Adijaru, na stranicama novina Madras Christian College Magazine, sve mahinacije i lopovluke Blavatske su podrobno opisali i raskrinkali. Pokazali su i posvedočili su da su sva 'čuda' Blavatske obične prevare i mađioničarski trikovi, iluzije. I tobožnje pisane poruke koje su od njenih izmišljenih tibetanskih učitelja, mahatmi, padale sa tavanica na sto. Radilo je se i odvratno glupim prevarama. Blavatska je želela da neka 'uzvišena duša' kroz nju govori, ali kako nije čisto živela, mogla je da privuče samo nečiste duše željne dokazivanja. I takvi vampiri su kroz nju govorili. Dakle, delom čist vampirizam, a delom mađioničarske opsene su bile u zavodničkom opticaju ...

U naučnom radu engleskog ‘Društva za proučavanje psihičkih pojava’, na dobrih 500 stranica gusto kucanog teksta, još za Blavatskinog prevarantskog života, razotkriveni su i objašnjeni su svi primitivni trikovi i 'čuda' prevarantkinje Blavatske, majke moderne teosofije.

Mnogi teosofi nakaradno upoređuju Isusov i Blavatskin život. Gospod je kao pravednik klevetan i kao pravednik stradao, dok je Blavatska napadana zbog svojih trikova, laži i grehova. Isusov život nema nikakve veze sa Blavatskom. Gospod je čisto i prečisto živeo, bio savršen uzor, a Helena Petrovna Blavatska, avanturista i spiritista, je bila nepromišljena zavedena duša koja je dalje mnoge zavela i upropastila.

No među njenim saradnicima, pogotovu pri kraju života, bilo je i ljudi koji su istinski težili Istini, koji su ozbiljnije uzimali mistiku i mistični život. Takva je na primer bila Ana Kingsford, vegeterijanac i borac za human odnos prema životinjama, pisac esoteričnog dela 'Odevanje u Sunce'.

Veličanje lažnih bogova

Pod izgovorom da je tradicionalno hrišćanstvo mnoge herose i svetitelje među paganskim narodima 'neopravdano' zanemarilo ili ocrnilo, New Age učitelji ih sada uzdižu, uzdižući preko njih i sebe i Laž kojoj robuju. S druge strane tačno je da je u institucionalizovanom hrišćanstvu dosta kruto i rigidno shvaćen Božiji Plan Spasenja koji je podrazumevao da svetlonoše silaze među sve narode, ne samo Jevreje. Na osnovu opskurnih predaja i devijantnih zapisa hrišćanski teolozi su mnoge Božije svetlonoše i apostole među neznabošcima proglasili 'lažnim učiteljima' i 'Sataninim glasnicima'. Tako su na primer ocrnjeni veliki Mitra, Dionisije, Eskulap, te nazaren i pitagorejac Apolonije iz Tijane.

Među teosofima i novovercima veliča se veliki neprijatelj hrišćanstva, Simon Gatar (‘Mag’). Tako na primer. Helena Petrovna, majka teosofije i začetnik Nju Ejdža, u jednom od svojih brojnih članaka naslovljenom Apollonius Tyaneus and Simon Magus, glorifikuje Simona Antihrista kao prominentnog spiritualistu, zanesenjaka koji nije imao nikakve veze sa unutarnjim krugom persijskih redovnika magijaca.

Pogledajmo šta o ovom prevarantu i njegovom vodećem učeniku piše hrišćanski filosof Justin Martir (II stoleće) u svojoj 'Prvoj Apologiji': »... Po vaznesenju Hristovom na Nebo, demoni su isturali izvesne ljude koji su nazvali sebe bogovima; njih vi /Rimljani/ ne samo da niste progonili, nego ih udostojiste počasti. Takav beše neki Simon Samarjanin, iz sela po imenu Giton; on je demonskom silom koja je delovala kroz njega, u vreme Klaudija Kesara, činio volšebna čudesa u carstvujućem gradu našem Rimu i za ta dela ga proglasiše za boga, a vi mu, kao bogu, podigoste statuu koju postaviste na reci Tibar, između dva mosta, sa natpisom na rimskom /= latinskom/ jezikom: "Simonu, bogu svetome" /Simoni deo sancto/. Takođe svi Samarjani, a i neki drugi narodi, priznaju ga za pravog boga i klanjaju mu se; i neku Helenu, koja je stalno sa njim išla, poštujete kao boginju i prvu, od njega proizašavšu misao, iako je pre toga živela kao bludnica u jednoj kući. oš zn0m nekog Men0ndr0, t0kođe S0m0rX0nin0, iz sel0 K0p0reteXe, Simonovog učenik0, koXi beše opsednut demonim0 i svoXim m0giX0m0 mnoge Xe prev0rio, 0 svoXe sledbenike Xe č0k ubedio d0 on nik0d0 neće umreti: i s0d Xoš im0 njegovih učenik0 koXi su u to ubeđeni. « (I, 26)

I heresiolog Irinej Lionski govori o Simonovim zastranjivanjima i lažima, predstavljajući ga začetnikom svih heresa ('Protiv heresa', I, 23), što je ukaz koji potpuno odgovara istini. 'Apostolske ustanove' ukazuju da su veliki falsifikatori svetih reči u kovitlavom vremenu oko Prvog jevrejskog ustanka bili samarijski obmanjivač Simon Gatar i njegovi sledbenici; oni su uveliko uspeli da proture iskrivljenu Hristovu reč i podstaknu bujanje pseudognostičkih spekulacija: »... Nama je poznato da su Simon i Kleobije, i njihovi sledbenici, sačinivši otrovne knjige pod imenom Hrista i Njegovih učenika, posvuda su ih nosili da obmanju vas koji volete Hrista i nas, njegove služitelje.« (VI, 16). – Opisujući Simonov život Irinej iznosi da je ovaj bio rodom iz Samarije, gde je poštovan kao velika božanska sila. Krstio je se takođe u Samariji, gde je od svetih apostola Petra i Jovana pokušao za novac pravo polaganja ruku, odnosno dar davanja Duha (v.: ‘Dela’, 8:9-11). Pošto su ga Apostoli prozreli i odbili on je istupio iz Apostolske Crkve. Kasnije je se združio s nekom bludnicom Helenom iz Hira i s njom je putovao širom Istoka. Sebe je oglasio Mesijom i Gospodom, a Helenu je predstavljao kao da je prva Božija Misao – Enea (h énnoia), te da je ona majka anđelima. Njena anđeoska deca, koji su u isto vreme i tvorci sveta, prognali su je s Neba i bacili u materiju. Na zemlji je Enea prelazila iz jednog tela u drugo, dok nije prešla u Helenu, pratilju Simona Gatara. Samarjanin Simon, je po tom heretičkom učenju, sišao na zemlju kao Bog kako bi ovaj ženski eon, odnosno Helenu, odveo na Nebo i kako bi spasio sve ljude koji budu verovali u njega i Helenu. U Simonovoj sekti ovaj je predstavljan i obožavan je kao Jupiter, a Helena kao Minerva.

Pseudo-Klementova ‘Prepoznavanja’ u Prvoj i Drugoj knjizi široko govore o Simonu Gataru i njegovom nastojanju da se sa družbenicom Lunom izdigne iznad Živog Boga, da besednički pobedi Simona Petra, pa navode čak i imena njegovih samarjanskih roditelja: Antonije i Rahela (I, 6).

Osvrćući se i na Irinejeve ukaze historik Eusebije pripoveda i prenosi za Simona obmanjivača i njegovu heresu da je Sim>n je bi> prvi zač5tnik svih heresâ. »P>č5v >d nj5ga pa nadalj5, svi sl5db5nici nj5g>v5 herese s5 pr5tvaraju da se tobože drže hrišćanske filosofije i da su čist>g živ>ta, ali s5 lak> uviđa da su >ni u vlasti id>lsk>g suj5v5rja j5r s5 klanjaju knjigama i lik>vima (statuama) Sim>na i H5l5ni, nj5g>v>j saputnici, i tv>r5 im službu sa tamjan>m i žrtvama i livenicama. Št> s5 tič5 njih>vih tajinstva, t> >d sam>g p>m5na č>v5ka sp>pada zaprepašćenje, j5r sv5 t> j5 pr5pun> svir5p>sti i b5zumlja. 0 t>m5 n5 sam> da s5 n5 m>ž5 pisati, n5g> ljudi k>ji zdrav> razmišljaju, > t>m5 n5 m>gu ni g>v>riti j5r sv5 j5 zaista pr5pun> najrazličitijih gnusn>sti. Njih>va >dvratna h5r5sa pr5vazišla j5 sv5 št> j5 m>guć5 pr5dstaviti ka> gr>zn> i mrsk>. ni s5 ismejavaju nad ž5nama k>j5 su utopile u svak>vrsn>m gr5h>činj5nju.« ('Historija Crkve', II, 13)

Eusebije, dalje priča o Petrovoj propovedi u Rimu kojima je razotkrino bilo učenje Simona Obmanjivača: »T>g Sim>na, r>d>načalnika i sazdat5lja p>m5nut>g zla, lukava sila, n5prijat5ljska pr5ma d>bru, k>ja mrzi spas5nj5 ljudi, isturila j5 u to vreme ka> v5lik>ga pr>tivnika v5likih i divnih Ap>st>la Spasit5lja naš5g. B>žanstv5na i pr5n5b5sna blag>dat p>m>gla j5 ipak Sv>jim služit5ljima u brz>m gaš5nju plam5na zla, gušeći i rušeći svak> uzn>š5nj5 k>j5 ustaj5 na poznanje Boga. Zb>g t>ga prepredenosti Simonove, niti bilo čije od njegovih savremenika u apostolskom vremenu nisu mogle opstati. Sve ih je p>b5dila i obasjala Sv5tl>šću Istin5, sama Božanstvena Reč, K>ja n5 tak> davn> divno >basja sv5tl>šću ljude, utvrdi se na zemlji, obitavaše u Svojim Apostolima. Odjednom, pak, volšebnik, o k>m5 kazuj5m>, duhovne oči njegove, bile su brzo p>raž5ne B>žanstvenom Svetlošću, čud5sn> pr>sijal>m još ranije u Jud5ji, kada je Apostol Petar razotkrio sve njegove gnusnosti, prepuštajući se na daleko prekomorsko putovanje. /Simon je/ bežao sa Istoka na Zapad, razmišljajući da samo tamo može živeti na svoj način. U Rimu mu je ukazana veličanstvena pomoć od vlasti, i za kratk> vr5m5 siln> j5 uznapr5d>va> u sv>jim d5lima da su ga tam>šnji žit5lji p>št>vali i p>dizali mu statu5 ka> b>gu. Ali t> nij5 dug> trajal>.« (Ibid., II, 14) U vr5m5 cara Klaudija, čovekoljubiva Pr>misa>, dovela je u Rim v5lik>g b>rca, hrabr>g ap>st>la P5tra, k>ji j5 uprav> zb>g sv>j5 neustrašivosti i naim5n>van ka> prvi m5đu Ap>st>lima. n j5, >d5nut u blag>dat B>žiju, žit5ljima Zapada d>n5> drag>c5nu duh>vnu sv5tl>st pr>p>v5d > Kraljevstvu N5b5sk>m. I u Rimu je Simon Gatar bio razotkriven od Simona Petra, pontifa Univerzalne Hristove Crkve.

Po apokrifnoj književnosti Simon Gatar je se u Rimu za vreme Neronove vladavine susreo sa Petrom i Pavlom. On ih je hvalisavo izazvao na takmičenje u čarobnjaštvu, te se u levitiranju uzdigao prema nebu. No Apostol je molitveno pao na kolena, i molio se sve dok Simon nije pao na zemlju i razbio se.

Od Simonovog imena potiče i reč 'simonija' koja označava kupovanje crkvenih časti i beneficija.

U poduhvatu Obmane ne treba zanemariti ni drugi rog Lažnog Proroka: Menandra, koji se predstavlja kao ‘majstor Isus’ i ima ambiciju da preuzme papski presto u Rimu. Pogledajmo šta Bendžamin Krim, glasnogovornik Majtreje i njegovog ‘Tara centra’, kaže za odnos Majtreje ‘Hrista’ i rimskog ‘Isusa’: »Učenik Isus, sada majstor Isus, rodio se u Palestini kao posvećenik trećeg stepena. Pet glavnih posvećenja, koja vode oslobođenju, imaju simboličan odraz u Isusovom životu. To je srž novozavetne priče. To je jedna vrlo drevna priča i ona se čovečanstvu predstavlja nanovo i nanovo u različitim oblicima, još od davnih vremena pre Isusa. Bio je i još uvek jeste učenik Hristov i prineo je veliku žrtvu dajući svoje telo Hristu na korišćenje. Okultnim procesom nadsenjivanja, Hrist, Majtreja, preuzeo je i delovao kroz telo Isusa od krštenja nadalje. U svom sledećem utelovljenju, kao Apolon iz Tijane, Isus je postao majstor. Sada živi u sirijskom telu, koje je staro nekih 600 godina, i ima svoj centar u Palestini. Tokom poslednjih 2.000 godina delovao je u najbližem odnosu sa Hristom, štedeći Njegovo vreme i energiju kada god je bilo moguće, a njegovo posebno delovanje vezano je za hrišćanske crkve. On je jedan od majstora koji će se vrlo brzo vratiti otvorenom delovanju u svetu, preuzimajući Tron svetog Petra u Rimu. Težiće preobražaju hrišćanskih crkava u meri potrebnoj da postanu dovoljno fleksibilne, da ispravno reaguju na novu realnost stvorenu povratakom Hrista i majstorâ.«

Nebulozno je i nakaradno predstavljati Hrista i Isusa kao dve odvojene ličnosti. Jer Isus iz Nazareta je predstavljao utelovljenje Logosa Božijeg, Suvladara Neba, koji je Krštenjem na Jordanu, ujedinjujući se kao čovek sa Božanstvenim Duhom, potvrđen kao Hristos Božiji. Duša u Isusu je, dakle, bila prvorodni Sin Božiji. No teosofi i njuejdžeri mogu napraviti svakakvu fantazmagorijsku predstavu o Isusu Hristu, sve da bi dali autoritativnu snagu i ambijent za delovanje kako Simonu Gataru tako i njegovom učeniku Menandru, koji se sada, u novoj inkarnaciji predstavlja kao ‘rimski majstor Isus’.

Znameniti historik i episkop kesarejski Eusebije Pamfil govori nam o varalici Menandru da je bio prejemnik Simona Vračara, da je se pokazao kao veliko oruđe Đavola, ništa manje opasno od njegovog učitelja. I Menandr je takođe bio iz Samarije. Kao i njegov učitelj Simon, i on je se podigao do visina magijskih umeća, zadivljujući ljude svojim volšebničkim trikovima. Za sebe je govorio da je spasitelj iz oblasti nevidljivih eona, koji je poslat radi izbavljenja ljudi. Učio je da niko od anđela, sazdatelja kosmosa, ne može dostići savršenstvo dok se opitno ne upozna sa magijom koju on daje i od njega ne primi krštenje. Oni koji budu toga udostojeni žive večno, nikada ne umiru i večno su mladi. (‘Historija Crkve’, III, 26)

O ovoj prevari govorio je i Irinej Lionski (‘Protiv heresa’, I, 23, 5), te Justin Mučenik, koji iznosi: »Znamo da je Menandr, takođe Samarjanin iz drevne Kaparteje, učenik Simona, podstrekivan demonima, kada je bio u Antiohiji, mnoge obmanuo svojim magijskim veštinama. On je ubedio svoje sledbenike da nikada neće umreti.« (‘Apologija’, I, 26)

Posle ovih svedočenja i ukaza, možemo jasno videti da je londonski 'Hrist-Majtreja' zapravo rodonačelnik svih heresa – Samarjanin Simon Gatar u novom telu, a rimski 'majstor Isus' zapravo njegov učenik Menander?! Ono što nisu u potpunosti postigli u poapostolskom vremenu, veliki obmanjivači pokušavaju danas nadomestiti. I mnogi ljudi, čije srce nije uz Boga Istinitog, poklonici mammona i slavoljublja, postaće njihove žrtve.


“Bićete kao bogovi ...”

U svojim objavama “Majtreja”, odnosno Hijerarhija Pseudomudrosti svojim slušaocima i poklonicima često ponavlja staru laž Stare Zmije: »Nećete vi umreti /grešeći/, nego zna Bog da će vam se otvoriti oči, pa ćete postati kao bogovi ...« ('Postanak', 3.4-5) Pogledajmo neke ukaze iz tih lažljivih objava: »Uzmite me za ruku, prijatelji moji, i odvešću vas u novu zemlju u kojoj će procvetati vaša istinska priroda kao Bogova, u kojoj će svi ljudi zajedno, kao braća, ostvariti svoj životni san. /.../ Neka se svetlost i ljubav i moć jednoga najsvetijeg Boga sada izraze u vašim srcima i umovima. Neka vas taj izraz dovede bliže k vašoj pravoj prirodi kao Bogova.« (Poruka 123) - »Napravite u svojim srcima mesta za moju istinu. Manifestujte tu ljubav u svoju okolinu i spoznajte smisao života. Stvorite tako oblike koji će vam od sada dopustiti da se izrazite kao Bogovi. Učinite to s radošću, prijatelji moji, i stupite u svoje nasleđe.
Neka se božanska svetlost i ljubav i moć jednog najsvetijeg Boga sada izraze u vašim srcima i umovima. Neka vas taj izraz vodi da jedni druge vidite kao Bogove, koji i jeste.« (Poruka 135) - »Čovek je Bog koji se rađa i zato treba oblikovati načine življenja koji će dopustiti tom Bogu da procveta.« (Poruka 81) – Nakon što su bezbožnici i evolucionisti čovekovo poreklo “našli” u majmunu, lažni pobožnici mu obećavaju da će uskoro načiniti još jedan “evolutivni skok” i postati Bog. Čovek nikada ne može biti jednak Bogu, jer Bog je Tvorac i Sveprožimajuća Sila a čovek je tvorevina i uobličena i formom ograničena energija, koja Božijeg Duha iz koga je nastao treba da preuzima i odašilje, udiše i izdiše, i na taj način da živi u Bogu i Bogom, da odaje Slavu svom Gospodu. I kad duša savršeno preuzima i odaje Svetu Silu ona postaje jedno sa Bogom: »... Da svi budu jedno, kao što si Ti, Oče, u Meni i Ja u Tebi, da i oni budu jedno u Nama, ... « - iznosi Isus u Svojoj molitvi ('Jovan', 17:21, v.: 17:11) – I u Bogu su “veliki”, u prenesenom značenju “bogovi”, oni koji uzorno izvršavaju Božiji Zakon i druge uče da isto to čine (‘Matej’, 5:19).


Majtrejin poraz u Harmageddonu

Glasnogovornik vodećeg novodopskog ‘Tara Centra’, Jevrejin Bendžamin Krim svoga 'gospoda' Majtreju, koji pokazuje teleportaciono-volšebničke moći, moć da se pojavi i nestane po volji, prikazuje kao 'neuništivo' i 'nesavladivo' biće; pa tako on kaže: »Na njega možete ispaliti đule, granatu od 18 inča, koje bi se od njega odbile i pale na zemlju. On je stvorio svoje telo, a ako ste u stanju da to činite, onda možete i da ga održite netaknutim. On je nepovrediv.« – Ono što će Majtreju savladati jeste Božiji Mač, reč Istine koja će ga razotkriti, i Božiji Oganj koji će spaliti njegova obmanjivačka dela. Velikog obmanjivača Majtreju, Simona Gatara, koji će moćno spuštati oganj prevare od podnebeske Ognjene Aždaje, Protivnika Božijeg, razgorevajući njime nemirno ljudsko mnoštvo, pobediće sveti Hristovi pregaoci, duhovni sveštenici-kraljevi, koji će u sebi imati moćno razgoren Oganj Života, koji će nositi svetu ognjenu krunu datu od Hrista Kralja i Prvosveštenika.

Majtreja i ostale novodopske i mondijalističke vođe sve prijemljive snage, krugove i ljude nastoje animirati i ujediniti u borbi protiv Boga, Božijeg Dobra, Svetog Zakona i svetih služitelja. Majtreja, odnosno Otpadijska Hijerarhija najavljuje: »Moja vojska je spremna za bitku, sa mojim gospodarima mudrosti i sa mnom na čelu. Bitka će se voditi za produžetak trajanja ljudi na ovoj zemlji. Ostale uveravam da će moja vojska trijumfovati.« – Bitka će se voditi, ne za produžavanje trajanja čovečanstva na zemlji, već produžavanje trajanja Satanine vlasti nad svetom, nad narodima, rodovima, plemenima i jezicima potonulim u bezdan greha. Ako izgubi Zemlju, svoje glavno uporište za Borbu protiv Neba, Satana je sve izgubila. A izgubiće je kad izgubi svoje pomagače i žrtve, kad se oni otrezne ili odu iz zemaljskog života kao teško opterećena bića, koja pročišćavajuća zemlja više ne može da nosi.

Kao svoje glavne pomagače, prvosveštenik Nju Ejdža, Nove Babilonske Kule, Majtreja prikazuje tobožnje učitelje 'mudrosti'. Tako u knjizi 'Poruke od Majtreje' Benjamin Creeme prenosi reči ovog obmanjivača, ovog Zmijinog sina: »Moja vojska svetlosti maršira, i uskoro će početi velika bitka. Moji ljudi mi pripremaju put, i pokazaće vam moj plan. Moji majstori mudrosti sada prikupljaju svoje grupe, i uskoro će svet znati da sam ja ovde. Moja vojska je pripremila svoje planove, i uskoro će uslediti rezultati. Već se javljaju znaci promene, oblaci se dižu i nova nada obuzima čovečanstvo.« – Kakvu bitku i protiv čega/koga bojevanje Majtreja najavljuje? Protiv koga zla Majtreja govori? (Posebno je pitanje da li, ako i demagoški govori protiv nekog zla, ta reč nosi snagu i iskrenu zauzetost?) Da li govori protiv žestoke satanske muzike preko koje se stotine miliona mladih ljudi truju i unosi u njihove duše i omekšale sive moždane ćelije haos i pogubni programi? Dakako ne? Da li govori protiv divljanja navijačkih huligana? Da li Zmijin Sin govori protiv divljanja motociklističkih bandi? Da li govori protiv karnevala i parada razuzdanosti? Da li gromko govori protiv narkomanije, pušenja, akoholizma, gurmanstva? Da li govori protiv vivisekcije i mučenja Božije dece iz životinjskog sveta? Da li potencira zakonitu vegeterijansku ishranu, koju ako bi svi prihvatili, glad u svetu bi bila pobeđena (jer se žitarice pre svega uzgajaju za tovljenje klaničarske stoke)? Da li govori protiv genetski modifikovanih organizama koji su direktan atak na Božiji poredak u prirodi? Ne i ne. Da li govori protiv pornografije? koja čoveka čini bezosećajnim i samoživim bićem, pornografije čiji ubedljivo najveći filmski proizvođač je 'vrla' protestanska Amerika. Da li gromko podiže svoj glas protiv trovanja životne sredine, reka, vazduha, okeana, ...? Da li odlučno govori protiv berzanskih špekulanata tipa Sorosa i američkog neokolonijalističkog intervencionalizma, protiv državnog terorizma? On samo demagoški tumba laž da je tu da spase od gladi milione ljudi u Trećem svetu i da omogući uravnoteženje životnih standarda. Siromaštvo i beda, koja ljude najviše tišti, veliki Obmanjivač vešto koristi da bi nepućeni svet pridobio za sebe, predstavio se 'dušebrižnikom'. A jedina njegova briga je kako da što više ljudi veže za sebe, odnosno za Oca Laži. da ih što više duhovno osiromaši i oslabi.

'Mudrost' o kojoj Majtreja govori, Hrist Istiniti je predstavlja kao izvrnutu i lažnu. Istinska mudrost je sakrivena od 'mudrih' i 'pametnih', 'pametnih' i veštih da čine zlo i šire laž i nesreću. Time što imaju veliku starost, 'majstori' Stare Zmije, koja je grešila od početka, umišljaju da imaju i 'veliku mudrost. Apostol Jakov Pravednik u svojoj Poslanici ukazuje vernima: »Ko je među vama mudar i pametan? Neka lepim vladanjem pokaže svoja dela u mudroj smernosti. Ako pak u svojim srcima imate gorku zavist i svađu, ne hvalite se i ne lažite protiv Istine. Nije to mudrost koja silazi Odozgo, nego je zemaljska, čulna i demonska; jer gde je zavist i svađa, onde je nered i svaka zla stvar.« (3:13-16 i dalje) – 'Mudrost' o kojoj govori Majtreja je zapravo Ludost pred Bogom. Ludost koja opija i obara. Mudrost se ne sastoji u poroznim i izvitoperenim, spekulativnim spoznajama, pseudognozi, već istinska Mudrost obuhvata u sebi istinsko Razumevanje i istinsko Znanje, koje se nalazi tako što se živi od žive Božije reči, tako što se ostvaruje Zakon Života. I ko čini reč koja nosi Svetlo, ko čini svetla dela, on se i razgoreva u Duhu Ljubavi i Istine, on se i prosvetljuje, njega i Svetlo prožima, on i postaje pun znanja, razumevanja koje je i živa vera, postaje pun mudrosti.

Lažne mudrace lažni Hrist okuplja u upućuje u boj protiv sinova i kćeri Božijih koji nose Svetlost; veliki Obmanjivač govori: »Moja vojska svetlosti se okupila, ona je spremna. Uz lepršanje zastava, uzdignutih pogleda, ona maršira u budućnost, u svetlost koja je poziva, i u toj svetlosti će videti svetlost. Moja vojska je na potezu i hrabro maršira u budućnost. Pridružite se onima koji se bore na strani svetlosti, istine, lepote i pravde. Pridružite se mojoj prethodnici, i pokažite put svojoj braći.« – Dok satanski duhovi okupljaju ljude koji su svoje srce posvetili Zlu, sedmerostruki Božiji Duh, poslan širom zemlje, iz svih naroda i jezika budi, podiže i okuplja za delovanje u Svome planu one duše koje su izašle iz Svetla i koje moćno nose Svetlo u sebi, Sveti Istočnik ('Otkrivenje', 16:12).

Slikovitim jezikom 'Apokalipsa' govori kako o pripremi Tame za boj sa Svetlom, tako i o samom poslednjem Boju, Harmageddonu. Patmoski Videlac iznosi za obmanjivačku preduzimljivost Tame: »I videh kako iz usta Aždaje, i iz usta Zveri, i iz usta Lažnog Proroka izlaze tri nečista duha kao žabe; to su, naime, demonski duhovi koji čine čudne znake, koji izlaze carevima ovoga sveta – da ih skupe na boj na veliki dan Boga Svedržitelja. /.../ I sakupi ih na mesto koje se hebrejski zove Harmageddon.« (16:13-14.16)

Devetnaesto poglavlje ‘Otkrivenja’ podrobnije slika Božiju Vršidbu, Harmageddon, pobeđivanje i gaženje sinova i pomagača Tame, Duha Ludosti. Hrist, Verni i Istiniti Svedok, Logos Božiji (Mudrost, Razumevanje i Znanje Božije) na Belom Konju, Zakonu Života, predvodi 144.000 svetih prvootkupljenika, novih Izraelaca, suvladara Kraljevstva Mira, koji su Ga sledili u zakonitom življenju i time došli do Pobede, podvižništvom saobraziteljski uzeli udela u Prvome Vaskrsu i Njegovoj Pobedi nad Tamom i Svetom. Sinovi Svetla Hristovim Mačem i na Hristovom Belcu pobeđuju sinove Tame, razotkrivaju njihove otrovne laži i razotkrivaju i njih kao instrumente Laži i Ludosti, čime ih i osuđuju na propast. U tom poslednjem velikom Boju Hijerarhije Zla i Hijerarhije Pseudomudrosti sa sinova Svetlosti, o okončanju Harmageddona, patmoski videlac iznosi: »I Zver bi uhvaćena i s njom Lažni Prorok koji je pred njom učinio čudne znake, kojima je doveo u zabludu one što primiše žig Zveri i one što se klanjaju njenom Liku; oboje behu živi bačeni u Ognjeno Jezero koje gori od sumpora. Ostali /bojovnici Tame/ pak behu pobijeni Mačem koji iziđe iz usta Onoga što seđaše na Konju, ... « (19:21) – Dvorogi Lažni Prorok, koji je se skrivao iza jagnjeće nevinosti, londonski 'Hrist-Majtreja' i rimski 'majstor Isus', Simon Gatar i Menandr, spuštajući oganj Laži i sami će završiti u ognjenom grotlu Laži, i peći će ih vlastiti ognjeni jezici i lažnjive ognjene reči Ognjene Zmije, koje su zmajski bljuvali.

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.