U PODNOŽJU GORE TABOR

02.04.2022.

U ono vrijeme kad Isus siđe s gore i dođe k učenicima, ugleda oko njih silan svijet i pismoznance kako raspravljaju s njima. Čim sve ono mnoštvo ugleda Isusa iznenađeno brže pohrli pozdraviti ga.
A on ih upita: "Što to raspravljaste s njima?" Odvrati netko iz mnoštva: "Učitelju, dovedoh k tebi svoga sina koji ima nijemoga duha. Gdje ga god zgrabi, obara ga, a on pjeni, škripi zubima i koči se. Rekoh tvojim učenicima da ga izagnaju, ali ne mogoše." On im odvrati: "O, rode nevjerni! Dokle mi je biti s vama? Dokle li vas podnositi? Dovedite ga k meni!" I dovedoše ga k njemu.
Čim zloduh ugleda Isusa, potrese dječakom i on se, oboren na zemlju, stane valjati i pjeniti. Isus upita njegova oca: "Koliko je vremena kako mu se to događa?" On reče: "Od djetinjstva! A često ga znade baciti i u vatru i u vodu da ga upropasti. Nego, ako što možeš, pomozi nam, imaj samilosti s nama!" Nato mu Isus reče: "Što? Ako možeš? Sve je moguće onomu koji vjeruje!" Dječakov otac brže povika: "Vjerujem! Pomozi mojoj nevjeri!" Vidjevši da svijet odasvud grne, Isus zaprijeti nečistomu duhu: "Nijemi i gluhi duše, ja ti zapovijedam, iziđi iz njega i da nisi više u nj ušao!"
Zloduh nato zaviče, žestoko strese dječaka te iziđe, a on osta kao mrtav te su mnogi govorili da je umro. No, Isus ga dohvati za ruku, podiže ga i on ustade.
Kad Isus uđe u kuću, upitaše ga učenici nasamo: "Kako to da ga mi ne mogosmo izagnati?" Odgovori im Isus: "Ovaj se rod ničim drugim ne može izagnati osim molitvom i postom."


Kroz ovu priču o iscjeljenju ponovo nam se provlači tema Vjere u Isusa koja bi trebala biti iznad svega.
Nakon onog predivnog iskustva na Gori Tabor, Isus i nekoliko učenika su se spuštali niz goru. u podnožju ih je dočekala buka i žamor, mnoštvo ljudi i ostatak njegovih učenika. Radilo se o tome da je jedan otac doveo dijete da se iscijeli, bio je opsjednut gluhim i nijemim demonom. Međutim, učenici nisu uspjeli iscijeliti dijete.

Na ovom dijelu vidimo da se Isus ljuti. Smatra se, kao da su na neki način, učenici pomislili da su oni ti koji imaju moć da iscjeljuju, da se radi o Njima, njihovoj moći, a ne moći Duha svetoga. Zbog neispravnog pogleda na iscjeljenje, nisu mogli postići iscjeljenje djeteta.
Zatim dovode dijete Isusu. Otac kaže da je takav od djetinjstva. Moli Isusa da napravi nešto ako može.
Tada Isus ponovo odgovara na oštar način, i izgovara rečenicu koja nas sve treba podsjećati na vjeru: Ako možeš? Sve je moguće onom koji vjeruje!
I odgovor oca kojemu je ljubav prema djetetu otvorila srce: Vjerujem! Pomozi mojoj nevjeri!
Naravno da imamo situacije u životu kada sumnjamo. No ni tada ne smijemo gubiti vjeru. Tada molimo Boga za jaču vjeru. Jer i vjera sama je dar od Boga.
Pomozi mojoj nevjeri!
Sve je moguće onome tko vjeruje!
Woow!

Kasnije, u privatnosti, učenici su pitali Isusa kako to da oni nisu uspjeli iscijeliti dijete. I ono što im on odgovara je da se takvo iscjeljenje može dogoditi samo uz post i molitvu.
Također znamo da je Isus proveo duge sate, pa i dane u postu i molitvi prije nego što je krenuo u djelovanje.

GORA TABOR

31.03.2022.

Gora Tabor nalazi se u Izraelu, oko 9 km od Nazareta. Riječ Tabor najvjerojatnije dolazi od riječi Kupola prostora, pošto kažu da je ova gora sasvim odvojena od lanca planina i zaobljena od podnožja do vrha.


Prije dolaska Izraelaca, na gori je postojalo svetište Kanaanaca. Od davnina je štovana kao sveto mjesto. U novom zavjetu je poznata kao mjesto Isusovog preobraženja.
Danas je Gora Tabor hodočasničko mjesto na kojem je sagrađena prekrasna crkva.

Što nam govori priča o Isusovom preobraženju?
Nakon što se ponovo vratio u Galileju sa svojim učenicima, Isus je otišao na Goru da se pomoli. Sa sobom je uzeo Petra, Ivana i Jakova, znači uži krug učenika. Kad je stigao na Goru, tražio je samotno mjesto i molio je. I učenici su molili sa njime, ali su u međuvremenu zaspali.
Kada su se probudili, ugledali su veličanstveni prizor Isusovog preobraženja. Isus je i dalje imao isto tijelo i lice, ali je sav sjao, obasjala ga je nebeska svijetlost, a haljine su mu postale blještavo bijele.
Pokraj njega su stajali Mojsije i Ilija kao predstavnici starog zavjeta. Oni su predstavljali Zakon i Proroke, a i oni sami su bili vođe i reformatori. Na kraju se pojavio i Bog, u obliku oblaka. Kažu da ljudske oči ne bi podnijele Božji sjaj zato se javlja u obliku oblaka. U obliku oblaka pojavio se još i za vrijeme Isusovog krštenja na rijeci Jordan i kasnije prilikom uzašašća.

Ovo preobraženje, Ilija, Mojsije, Božji glas imali su zadatak uvjeriti apostole da je on doista Sin Božji, iako ga čeka muka i smrt. O tome nisu smjeli govoriti pred drugima dok se njegovo uskrsnuće ne ostvari.

Koja je za nas poruka ovog Preobraženja?
Život sa Isusom je nemoguć bez preobraženja. Sama transformacija je put, proces.
Preobraženje vidimo na način da je ono vidljivo u fizičkom svijetu – isto tijelo, isto lice, ali nevjerojatno sjaje. Da bi se nešto promijenilo u fizičkom svijetu, najprije se mora promijeniti u nama, iznutra. Uzdižemo svoje misli, osjećaje.
Promjena koja se događa u nama iznutra, iako potpuno isto izgledamo, na neki suptilan način vidljiva je izvana.
Drugačije zračimo. Svijetlimo.

ISCJELJENJE DVA SLIJEPCA I NIJEMOG ČOVJEKA

23.03.2022.

Kad je Isus odlazio odande, pođu za njim dva slijepca vičući: "Smiluj nam se, Sine Davidov!" A kad uđe u kuću, pristupe mu slijepci.
Isus im kaže: "Vjerujete li da mogu to učiniti?" Kažu mu: "Da, Gospodine!"
Tada se dotače njihovih očiju govoreći: "Neka vam bude po vašoj vjeri."
I otvoriše im se oči. A Isus im poprijeti: "Pazite da nitko ne dozna!"
Ali oni, izišavši, razniješe glas o njemu po svem onom kraju.
Tek što oni iziđoše, gle, doniješe mu njemaka opsjednuta.
Pošto izagna đavla, progovori njemak. Mnoštvo se čudom čudilo i govorilo: "Nikada se takvo što ne vidje u Izraelu!"


Nakon što je oživio Jairovu kćerku, i ta se je priča raširila po cijelom kraju, i mnoštvo ga je i dalje slijedilo. Dva slijepca su ga molila da ih iscijeli. Isus ih nije htio iscijeliti pred mnoštvom, nije htio show, nego su ušli u kuću.
„Da li vjerujete da to mogu učiniti?“
Na taj način, htio je da se fokusiraju na vjeru, a ne na iscjeljenje. Iscjeljenje se događa po vjeri.
Dovode mu i opsjednutog, nijemog čovjeka. (ako je nijem, najvjerojatnije je bio i gluh). Isus također izvodi čudo i nijemi čovjek progovara. A za tamošnje ljude to je doista bilo nešto što se nije nikad vidjelo jer gluhonijemi ljudi su imali stigmu da ne mogu ni u bogoslužju učestvovati, zato jer se od nju tražilo da čuju božju riječ. u „Čuj, Izraele!“ židove se poziva da slušaju.
No, Isus je sve iscjeljuje, i baš kao i ona dva slijepca, širio je priču o čudu koje je doživio.

Da li vjerujete da to mogu učiniti? Predivno pitanje.
Isus uvijek radi na tome da rastemo u vjeri. Vjera daje nadu u beznadnim situacijama, vjera je dar od Boga. Bog djeluje kroz našu vjeru.
Isus nije superstar koji postoji da rješava naše probleme u životu.Njemu ništa nije teško riješit. On nam daje izazove, koristi ih da rastemo u vjeri.

ISCIJELJENJE ŽENE KOJA JE KRVARILA

22.03.2022.

A neka je žena dvanaest godina bolovala od krvarenja, mnogo pretrpjela od pustih liječnika, razdala sve svoje i ništa nije koristilo; štoviše, bivalo joj je sve gore. Čuvši za Isusa, priđe mu među mnoštvom odostraga i dotaknu se njegove haljine. Mislila je: "Dotaknem li se samo njegovih haljina, bit ću spašena." I odmah prestane njezino krvarenje te osjeti u tijelu da je ozdravila od zla. Isus odmah u sebi osjeti da je iz njega izišla sila pa se okrenu usred mnoštva i reče: "Tko se to dotaknu mojih haljina?" A učenici mu rekoše: "Ta vidiš kako te mnoštvo odasvud pritišće i još pitaš: 'Tko me se to dotaknu?'" A on zaokruži pogledom da vidi onu koja to učini. Žena, sva u strahu i trepetu, svjesna onoga što joj se dogodilo, pristupi i baci se preda nj pa mu kaza sve po istini. On joj reče: "Kćeri, vjera te tvoja spasila! Pođi u miru i budi zdrava od svojega zla!"

Ova slika prekrasno dočarava kako je žena dotaknula Isusove haljine. Dok je On još u pokretu, dotiče ga, i on u trenutku osjeća što se događa i zaustavlja se.

Nakon što je oslobodio čovjeka od mnoštva demona, Isus se vraća na drugu stranu jezera. Dočekuje ga čovjek Jair, jedan od vodećih u židovskoj zajednici u tome mjestu, i moli ga da iscijeli njegovu dvanaestogodišnju djevojčicu, koja je na samrti. Naravno, kasnije ju je iscijelio, ali to je druga priča o kojoj ću neki drugi put. Na putu prema Jairovoj kući, mnoštvo ljudi se je guralo oko Isusa. U tome mnoštvu bila je i žena koja je dvanaest godina bolovala od krvarenja.

Što možemo pretpostaviti o toj ženi? Najprije, izopćena je od obitelji i od društva jer je zbog dugogodišnjeg krvarenja bila nečista, bila je stigmatizirana. Živjela je usamljeno, izolirano, bez obitelji, bez muža, djece, prijatelja. Gubila je krv, a krv je naša vitalnost, život. Sve što je materijalno imala, potrošila je na liječnike, no ništa joj nije pomoglo.
Nakon što je čula za Isusova iscjeljenja pokušala mu se i ona približiti, no veliko mnoštvo je bilo oko njega. I pomislila je sa dubokom vjerom: Kad bih mu samo dotaknula haljine, sigurno bih ozdravila. I tako se dogodilo. Čim ga je dotaknula, žena je u trenutku osjetila da je iscjeljenja. Međutim, i Isus je odmah osjetio da je iz njega izašla iscjeljujuća energija. I pita, na čuđenje njegovih učenika, tko ga je dotaknuo.
Naravno da je znao (On sve zna), ali Isus je želio da se ta žena pokaže, da se uzdigne iz mnoštva, da je svi vide, da nije nepoznata, da nije beznačajna, da ju je njezina vjera spasila.
Nakon što se je pokazala, obratio joj se sa „Kćeri“, smireno i sa ljubavlju, kao otac svojoj ljubljenoj kćeri. Biti kćer naš je temeljni, prvi identitet. Tek kasnije si zaručnica, žena…ali ona zbog krvarenja nije mogla ni to biti.
Ona koju su svi odbacili jer je nečista, i društvo i obitelj, sa ljubavlju ju je nazvao „Kćeri“. Njegove riječi su riječi ljubavi, nježnosti i prihvaćanja i nazvavši je tako, izliječio je njezinu usamljenu dušu. Jer osim što je bolovala od krvarenja, bila je usamljena, u strahu od boli, od bolesti, tjeskobna.

Ovo je zapravo priča o iscjeljenju duše.
Kad ju je prihvatio, dao joj je mir. Susret sa Isusom mijenja čovjeka.
Svi smo se ponekad osjećali ranjivi, možda i krvarili, odbačeni, neshvaćeni od bližnjih. Iz ove priče shvaćam da je ozdravljenje usredotočeno na moje Srce (na moje negativne misli, neraspoloženje), a Isus mi pomaže da rastem u ljubavi.
Lijek je vjera u Njegovu duboku ljubav koja nam daje osjećaj vrijednosti. Nismo beznačajni.
„Tvoja te vjera spasila“.

ISCJELJIVANJE OPSJEDNUTOG - ČUDO SA KRDOM SVINJA

15.03.2022.

Smatra se da se ovo dogodilo u mjestu zvanom Kursi, i o tome sam malo pisala ovdje.
KURSI

U ono vrijeme stigoše Isus i učenici na onu stranu mora, u kraj gerazenski. Čim Isus iziđe iz lađe odmah mu iz grobnica pohiti u susret neki čovjek s nečistim duhom. Obitavalište je imao u grobnicama. I nitko ga više nije mogao svezati ni lancima jer je već često bio i okovima i lancima svezan, ali je raskinuo okove i iskidao lance i nitko ga nije mogao ukrotiti. Po cijele bi noći i dane u grobnicama i po brdima vikao i bio se kamenjem.
Kad izdaleka opazi Isusa dotrči i pokloni mu se, a onda u sav glas povika: "Što ti imaš sa mnom, Isuse, Sine Boga Svevišnjega? Zaklinjem te Bogom, ne muči me!" Jer Isus mu bijaše rekao: "Iziđi, duše nečisti, iz ovoga čovjeka!" Isus ga nato upita: "Kako ti je ime?" Kaže mu: "Legija mi je ime! Ima nas mnogo!" I uporno zaklinjaše Isusa da ih ne istjera iz onoga kraja.
A ondje je pod brdom paslo veliko krdo svinja. Zaklinjahu ga dakle: "Pošalji nas u ove svinje da u njih uđemo!" I on im dopusti. Tada iziđoše nečisti duhovi i uđoše u svinje. I krdo od oko dvije tisuće jurnu niz obronak u more i podavi se u moru. Svinjari pobjegoše i razglasiše gradom i selima. A ljudi pođoše vidjeti što se dogodilo. Dođu Isusu. Ugledaju opsjednutoga: sjedio je obučen i zdrave pameti - on koji ih je imao legiju. I prestraše se. A očevici im razlagahu kako je to bilo s opsjednutim i ono o svinjama. Tada stanu moliti Isusa da ode iz njihova kraja.
Kad je ulazio u lađu onaj što bijaše opsjednut molio ga da bude uza nj. No, on mu ne dopusti nego mu reče: "Pođi kući k svojima pa im javi što ti je učinio Gospodin, kako ti se smilovao." On ode i poče razglašavati po Dekapolu što mu učini Isus. I svi su se divili.

Ovo mi je jedna od ljepših lekcija Isusovih iscjeljenja.
Priča započinje još prethodnog dana kada je Isus poučavao mnoštvo, a ljudi je bilo toliko puno da je morao ući u barku i iz barke je propovjedao. Navečer, kad je završio propovjedi, odjednom je zatražio od svojih učenika da otplove na drugu stranu. Pratilo ih je još nekoliko brodića. Odjednom se dignula oluja, učenici su se uplašili, no on je uspio smiriti oluju i svoje učenike. Kod smirivanja oluje lekcija je bila da njihov pogled mora biti usmjeren na Isusa, na vjeru, a ne na oluju (vanjske okolnosti).
Smiriti oluju…kao da je to bio uvod u slijedeći događaj. Jer pred jutro stižu na drugu stranu, i ususret im je odmah dotrčao opsjednuti čovjek. Ta druga strana, bilo je područje Dekapolisa, pogansko područje, mjesto od deset gradova. Pitam se, kakav je poriv Isus odjednom dobio dan prije, kako je znao, da je tamo taj jedan, nesretan, opsjednuti čovjek?
Nesretnog čovjeka svi su izbjegavali, bio je divlji, pokušali su ga i lancima vezati, ali je sve pokidao. Živio je sam u pećinama/grobnicama, odbačen od drugih ljudi, i stalno se čulo njegovo vikanje, plač, i samoozlijeđivanje.

Koliko je nas koji izvana izgledamo normalno, ali zapravo živimo u svojim malim pećinama/grobnicama, plačemo jer nas boli, samoranjavamo se na ovaj ili onaj način, osjećamo se vezani lancima, osjećamo se usamljeni i neshvaćeni, osjećamo nekakav pritisak, a ne znamo kako se toga osloboditi…Koliko nas koji imaju takve nekakve osjećaje, požele da mogu biti iscijeljeni, a ne znaju kako.

Isus je došao do čovjeka i upitao ga je: „Kako ti je ime?“
Isus je vidio iza te demonske nečistoće, bez obzira što je sam demon odgovorio da se zovu Legija jer ih ima mnogo.
Kako ti je ime? Tko si ti zapravo, Ti, čisti ti? Tvoja ljepota iza svih ovih identifikacija koju smo si sami nalijepili, ili koje nam je društvo ili naši bližnji nalijepili?
Ovo je zapravo priča o oslobođenju.
Isus je potjerao demone u svinje, koje su jurnule u more i podavile se. Zamislite tu silu, to krdo od dvije tisuće svinja kako juri niz padinu u more!!!
Zamislite zaprepaštene svinjare koji su gledali taj prizor! Ne, nije ih Isus ubio, nego demoni koji su tražili da ih Isus pošalje u njih. Svinjari su pohitali u grad i svima ispričali što se dogodilo. Zatim su ljudi počeli dolaziti da vide čudotvorca i opsjednutog čovjeka. Ali opsjednuti čovjek je sada sasvim smireno sjedio do Isusa i njegovih učenika, odjeven, razgovarao, neprepoznatljiva druga osoba. Ispunjen mirom, iscijeljen, zdrav.
Nakon svih onih napetosti koje je osjećao, sa kojima se bespomoćno borio, sada sjedi u miru. Woow!
No, ljude je to prestrašilo. Baš kao i uvijek kada se susreću sa nečim što ne razumiju. A da ne govorimo i o financijskoj šteti koju su doživjeli svinjari. I zamolili su Isusa da napusti njihov kraj.
Čovjek koji je bio opsjednut želio je nastaviti putovanje sa Isusom.
Međutim, i ovdje se događa jedna tako divna stvar. Isus je znao da ovom čovjeku treba misija u životu. I ne uzima ga sa sobom, niti mu brani da ljudima govori o čudima, nego baš naprotiv, šalje ga nazad u njegov poganski grad, među njegove ljude, neka govori o svojem iskustvu i o svemu što je osjećao i shvatio u ovo vrlo kratko vrijeme koje je proveo sa Isusom.
Danas znamo da područje koje se nekad zvalo Dekapolis i koje je bilo pogansko, rimsko, da je to područje u kojemu se rascvjetalo kršćanstvo.
Želim vjerovati da je taj „opsjednuti“ čovjek, kojega je Isus iscijelio, ostvario svoju misiju i pridonio širenju kršćanstva i ljubavi na tom području.


ISUS U SINAGOGI U NAZARETU

18.02.2022.


Dođe Isus u Nazaret gdje bijaše othranjen. I uđe po svom običaju na dan subotni u sinagogu te ustane čitati. Pruže mu Knjigu proroka Izaije. On razvije knjigu i nađe mjesto gdje stoji napisano: Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza! On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje. Tada savi knjigu, vrati je poslužitelju i sjede. Oči sviju u sinagogi bijahu uprte u njega.
On im progovori: "Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima." I svi su mu povlađivali i divili se milini riječi koje su tekle iz njegovih usta. Govorahu: "Nije li ovo sin Josipov?" A on im reče: "Zacijelo ćete mi reći onu prispodobu: Liječniče, izliječi sam sebe! Što smo čuli da se dogodilo u Kafarnaumu, učini i ovdje, u svom zavičaju." I nastavi: "Zaista, kažem vam, nijedan prorok nije dobro došao u svom zavičaju. Uistinu, kažem vam, mnogo bijaše udovica u Izraelu u dane Ilijine kad se na tri godine i šest mjeseci zatvorilo nebo pa zavladala velika glad po svoj zemlji. I ni k jednoj od njih nije bio poslan Ilija doli k ženi udovici u Sarfati sidonskoj. I mnogo bijaše gubavaca u Izraelu za proroka Elizeja. I nijedan se od njih ne očisti doli Naaman Sirac."
Čuvši to, svi se u sinagogi napune gnjevom, ustanu, izbace ga iz grada i odvedu na rub brijega na kojem je sagrađen njihov grad da ga strmoglave. No on prođe između njih i ode.


Isusov dolazak u Nazaret izazvao je veliko oduševljenje. Isus je iz Nazareta, ovdje je živio, radio kao tesar, živio jedan običan život. No, sada je on već bio nadaleko poznati čudotvorac koji se vraća u njihovo mjesto. Zato su Nazarećani željno očekivali da vide Isusa i kako on izvodi neko čudo.
Subota je, dan posvećen Bogu. Ljudi se skupljaju u sinagogi, čitaju svete spise, druže se. Ove subote Isus poučava u ovoj sinagogi. Daju mu Izaijin proročki svitak, kojeg on otvara na mjestu gdje se govori da je Duh Gospodnji na njemu. Kaže da se je tog dana ispunilo Pismo. I sjedne.

Zamišljam da sam tamo, negdje u nekom kutku u toj sinagogi.
I gledam tih tridesetak obitelji koji sa divljenjem prate Isusa očekujući njegova čuda. Slušam ga kako čita, kako objavljuje, kako govori… njegove riječi imaju neku čudno snagu, neka čudna energija vlada zrakom. Kad je završio čitati, stao je i najprije je pogledavao ljude u sinagogi. Znao je da oni očekuju njegova čudesa. Stoga je ispričao priče u kojima je Bog poslao izlječenje ljudima koji nisu Izabrani narod, na taj način dao im je do znanja, ukazao im je na njihovu sebičnost i nevjeru. Govorio je o tome da se Bog obraća onima kojima je potrebno, a ne posebnima zbog zasluge ili staleža.
I eto, u tom trenutku njihovo divljenje se pretvara u protivljenje, odbijanje. Jako su se se naljutili, njegov govor ih je naljutio, govorili su o tome da što si on umišlja, što je… da, razljutili su se i istjerali ga iz grada.

Isusov govor u sinagogi u Nazaretu je zapravo početak njegovog javnog djelovanja, ovdje je on javno potvrdio da je On taj, da se je Pismo potvrdilo.
Na žalost, njegovi mještani nisu uvidjeli njegovu pravu veličinu.

SLIJEPI ČOVJEK IZ BETHSAIDE

13.02.2022.

O Betsaidi sam malo pisala ovdje:
Bethsaida

Dođu u Betsaidu, dovedu Isusu slijepca pa ga zamole da ga se dotakne. On uhvati slijepca za ruku, izvede ga iz sela, pljunu mu u oči, stavi na nj ruke i zapita ga: "Vidiš li što?" Slijepac upilji pogled i reče: "Opažam ljude; vidim nešto kao drveće ... hodaju." Tada mu Isus opet stavi ruke na oči i slijepac progleda i ozdravi te je mogao sve jasno na daleko vidjeti. Tada ga posla kući i reče mu: "Ne ulazi u selo."


Slijepca su doveli Isusu, a on ga izvodi iz sela. Isus nije želio biti showman i činiti čudesa pred ljudima u ovom mjestu. Kasnije saznajemo da je ovo mjesto čak i prokleo jer su bili nevjernici. Uzeo je čovjeka za ruku i odveo ga izvan mjesta. Kao da mu je time poručio da je ovdje samo za njega. Možda i taj slijepac nije dovoljno vjerovao, pa je bilo potrebno da se iscjeljenje izvrši postupno, da čovjek počne vjerovati da je njegovo iscjeljenje moguće. Nakon što je progledao, šalje ga direktno kući, i zahtjeva da ne ulazi u selo.

Zanimljivo je ovo Isusovo iscjeljivanje. On, koji je mogao iscijeliti samo riječju, ovdje iscjeljuje postupno, u dva dijela.
Ponekad je iscjeljenje trenutno, a ponekad je proces. Kad razmišljam o svojem iscjeljenju, uvijek razmišljam na način da je to proces. Otvaranje duhovnih očiju je proces. I Bog nam daje malo po malo, onoliko koliko nam je u tom trenutku potrebno da vidimo, onoliko koliko možemo shvatiti.

Zamislimo da smo mi taj slijepac. Isus nas odvodi iz sela, iz poznatog okruženja. Dok hodamo, moram se u potpunosti pouzdati u njega, dajem mu ruku. Iako ne vidim kuda hodam, ali mu vjerujem. Izvan sela smo samo ja i on, nema gomile, nema buke, nema predstave. Stavlja mi ruke na oči i iscjeljuje me. Polako se otvaraju moje duhovne oči, ali još uvijek vidim mutno. Drugi put stavlja svoje ruke i moj duhovni vid postaje jasan. Nakon toga, šalje me kući, u moj dom, ali traži da ne idem u selo, u mjesto odakle smo došli, da se ne vraćam na staro.

Otvaranje naših duhovnih očiju proces. Čisto srce vidi Boga.

U Markovom evanđelju, nakon ovog događaja, Isus vodi svoje učenike u Cezareju Filipovu i kroz razgovor otvara i njima duhovne oči, osvješćuju u potpunosti tko je on.
O Cezareji Filipovoj sam malo pisala ovdje:
Cezareja Filipova

RIMSKI SATNIK U KAFARNAUMU

11.02.2022.

U ono vrijeme: Pošto Isus dovrši sve svoje besjede narodu, uđe u Kafarnaum. Nekomu satniku bijaše bolestan sluga, samo što ne izdahnu, a bijaše mu veoma drag. Kad je satnik čuo za Isusa, posla k njemu starješine židovske moleći ga da dođe i ozdravi mu slugu. Kad oni dođoše Isusu, usrdno ga moljahu: »Dostojan je da mu to učiniš jer voli naš narod, i sinagogu nam je sagradio.« Isus se uputi s njima. I kad bijaše već kući nadomak, posla satnik prijatelje s porukom: »Gospodine, ne muči se. Nisam dostojan da uđeš pod krov moj. Zato se i ne smatrah dostojnim doći k tebi. Nego – reci riječ da ozdravi sluga moj. Ta i ja, premda sam vlasti podređen, imam pod sobom vojnike pa reknem jednomu: 'Idi' – i ode, drugomu: 'Dođi' – i dođe, a sluzi svomu: 'Učini to' – i učini.
Čuvši to, zadivi se Isus pa se okrenu mnoštvu koje je išlo za njim i reče: »Kažem vam, ni u Izraelu ne nađoh tolike vjere.« Kad se oni koji su bili poslani vratiše kući, nađoše slugu zdrava.


Rijetko kada pročitamo da je Isusa netko zadivio. No, ovaj satnik to je uspio.
Što se događa? Dakle, sluga rimskog satnika ležao je kod kuće teško bolestan. Sigurno je bio satnikov dobar sluga, kada je rimski satnik (za židove poganin) odlučio zamoliti Isusa da ga ozdravi.
U to doba, već je velika većina čula za Isusa i njegovo djelovanje. Kao što sam već pisala, Isus je namjerno odabrao taj dio zemlje zbog velike frekvencije ljude, zbog Via Maris, i o svemu što se događalo u tom području širio se glas, širile su se informacije na daleko. Pa kako onda za Isusa neće čuti i satnik koji je živio u Kafarnaumu!

Rimski satnik je doista dojmljiva osoba. Po svojem statusu, on ima nadređene nad sobom, ali i stotinu ljudi pod sobom. Pozicionirana je osoba od poštovanja. Kao čovjek na položaju mogao se prema svojim slugama odnositi bahato, ali on pokazuje ljubav i brigu. Prihvaća i poštuje tuđu vjeru. Pa, eto, kažu židovske starješine da im je i sinagogu sagradio.
Čuo je za Isusova djelovanja i povjerovao u njega i u ono što je ljude poučavao. Ali satnik je također svjestan da on sam možda nije vrijedan Isusove pažnje. Rimski vojnik bio je dio carstva koja se nametala židovima, koja je vršila pritisak na njih, židovi ih nisu voljeli. Svjestan toga, ne dolazi osobno pred Isusa, nego šalje posrednike, židovske starješine da prenesu njegovu molbu. Ali ta molba, zahtjev, nije nešto sebično, nego ljubav i briga za drugog, za njegovog slugu.

Isus pristaje, i nakon Govora na gori dolazi u Kafarnaum. Rimski satnik ponovo šalje svoje ljude koji prenose njegovu poruku. Naime, satnik zna da ulazak u kuću pogana židovi smatraju nečistim i da je, kao takav, nedostojan da Isus uđe pod njegov krov. Ali nedostojnost ga nije spriječila da odustane.
Tada, sa punom vjerom govori da je on vojni zapovjednik i kada on zapovijeda svojim vojnicima oni ga slušaju i ispunjavaju njegove zapovjedi. Shvaća i vjeruje u Isusovu snagu, moć i autoritet, i zna da tako i Isus može samo reći Riječ, zapovjediti i ozdraviti njegovog slugu. Wooow!!!
Toliko je vjerovao u njegovu moć! Wooow! Isus je oduševljen, pohvaljuje ga pred svima jer takvu vjeru nije vidio u cijelom Izraelu.
Dovoljno da kaže riječ, da iz daljine zapovijedi i iscjeljenje će biti obavljeno.
Tako je i bilo, jer upravo u tom trenutku sluga je ozdravio.

Što me uči ova divna priča?
Ispunjenje neke naše želje ili potrebe ovisi o našem vjerovanju.
Što je vjera? To je povjerenje da će se to nešto dogoditi iako nemamo dokaze. Vježbajmo našu vjeru da nas Bog može iscjeliti.
Rimski satnik je svu svoju vjeru stavio u Isusa.
Ozdravljenje (čudo) se dogodilo zbog vjere u Isusovu Riječ. Rimski satnik je vjerovao u snagu Riječi, u njezinu životnu snagu.

I dan danas na misi molimo:“Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, ali samo reci riječ i ozdravit će duša moja.“
Iako se čudo dogodilo zbog vjere u Isusa, ali to isto čudo bilo je isprovocirano satnikovom vjerom.
Kažu da čudesa čini Bog koji je svemoćan i kojemu ništa nije nemoguće, ali čudesa činimo i mi sami svojom vjerom u Njega.KAFARNAUM

06.02.2022.


Kefar Nahum ili selo Nahumovo, ili jednostavano kako ga danas zovemo Kafarnaum. Tko je bio Nahum, ne zna se, ali to staro ribarsko mjesto, na sjevernoj obali Galilejskog jezera vrlo je poznato novozavjetno mjesto.
Zovemo ga još Isusov grad jer je bio središte njegovog javnog djelovanja u Galileji. Nakon Nazareta, ovdje je živio, pretpostavlja se u kući svojih učenika. Petar, Andrija, Ivan, Jakov, Matija - ovi ljudi, kasnije apostoli živjeli su u Kafarnaumu.
Samo mjesto nalazi se na raskrižju važnih trgovačkih puteva -Via Maris , koja je u to doba bila prometnija od jeruzalemskih ruta. Isus je vjerojatno namjerno izabrao ovo mjesto za svoje djelovanje, baš zato jer je tim krajem prolazilo mnogo ljudi.

Isus je poučavao u sinagogama diljem Galileje, pa tako i u ovoj Kafarnaumovskoj. Ne samo da je poučavao, nego je činio brojna iscjeljenja i čudesa.
Pronađeni su ostaci sinagoge u kojoj je Isus poučavao, kao i ostaci nove sinagoge koje je sagrađena iznad prve. Razlika se i danas vidi jer sinagoga iz Isusovog vremena sagrađena je od tamnijeg kamena. Vjeruje se da je noviju sinagogu dao sagraditi rimski centurion čijeg je slugu iscijelio Isus.

Također su pronađeni i ostaci Petrove kuće, odnosno kuće Petrove punice, koju je Isus isto iscijelio. Smatra se da je na mjestu Petrove kuće izgrađena prva judeokršćanska crkva.

Nažalost, Isus je na kraju prokleo Kafarnaum( jedno od tri mjesta) zbog njihove nevjere u njega. Iako je činio brojna čudesa, još uvijek su bili ispunjeni nevjerom.

Ako posjetite Kafarnaum, možete vidjeti dva dijela: franjevački dio (u kojem možete vidjeti i sinagogu i Petrovu kuću) i grčki ortodoksni dio, u kojem ne vrše arheološka iskapanja, ali se zna da bi se pronašli mnogi interesantni arheološki ostaci. Kažu da žele da mjesto ostane mjesto molitve, a ne turistička atrakcija.

PETROVA KUĆA U KAFARNAUMU

03.02.2022.


Pošto nakon nekoliko dana opet uđe u Kafarnaum pročulo se da je Isus u kući. I skupiše se mnogi te više nije bilo mjesta ni pred vratima. On im navješćivaše Riječ.
I dođu noseći k njemu uzetoga. Nosila ga četvorica. Budući da ga zbog mnoštva nisu mogli unijeti k njemu otkriju krov nad mjestom gdje bijaše Isus. Načinivši otvor, spuste postelju na kojoj je uzeti ležao. Vidjevši njihovu vjeru, kaže Isus uzetome: "Sinko! Otpuštaju ti se grijesi." Sjedili su ondje neki pismoznanci koji počeše mudrovati u sebi: "Što to ovaj govori? Huli! Ta tko može grijehe otpuštati doli Bog jedini?"
Isus duhom odmah proniknu da tako mudruju u sebi pa će im: "Što to mudrujete u sebi? Ta što je lakše? Reći uzetomu: 'Otpuštaju ti se grijesi' ili reći: 'Ustani, uzmi svoju postelju i hodi?' Ali da znate: Vlastan je Sin Čovječji na zemlji otpuštati grijehe!" I reče uzetomu: "Tebi zapovijedam, ustani, uzmi postelju i pođi kući!" I on usta, uze odmah postelju i iziđe na očigled svima.
Svi su zaneseni slavili Boga govoreći: "Takvo što nikad još ne vidjesmo!"


Najprije, ne nisu baš nešto oštetili krov. U to doba, kuće su imale krovove od trstike preko greda, a preko toga je bilo nanešeno blato. Rupu koju su bolesnikovi prijatelji napravili, kasnije se je lako sanirala.
Zamislite koja je to vjera bila da će Isus spasiti bolesnika, kada su se ta četvorica prijatelja dosjetila da do Isusa dođu na takav način… Woow, kakvi prijatelji!

Priča je lijepa iz razloga je Isus paraliziranom čovjeku govori da su mu oprošteni njegovi grijesi. Tek tada on ustane i otiđe kući.
Zašto su mu oprošteni grijesi? Isus vidi duboko iznutra svakoga od nas. Vidio je da je zbog bolesti bio narušen i njegov odnos sa Bogom, vidio je i ono nešto nutarnje što ga je paraliziralo u životu. Isus je popravlja samo izvana, ne čini samo fizička iscjeljenja. On čovjeka stavlja na noge, priprema ga na novi hod, ne samo izvana, nego i iznutra. On ovim činom pokazuje koliko su duh i tijelo povezani. Ponekad je neki naš grijeh, nešto što nas iznutra muči povezano sa nastankom neke bolesti. Zato je iscjeljenje čovjeka neodvojivo od otpuštanja grijeha.
Zato je sa toplinom i ljubavlju rekao čovjeku da su mu oprošteni grijesi, da može započeti novi život.

Da li smo mi kao taj paralizirani čovjek? Da li nas neki naši grijesi, sumnje krivnje, osjećaji inferiornosti , neki događaji iz prošlosti dovode do toga da smo paralizirani?
Zamislite da vam sa ljubavlju i toplinom kaže kako su vam oprošteni grijesi, da je sve u redu i da možete krenuti dalje.


<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.