četvrtak, 31.12.2015.

Novogodišnja poslanicaDragi moji blogeri i blogerice, čitatelji i čitateljice iz Domovine i Dijaspore!

Na izmaku smo jedne okrugle godine ..2015..
Uz 13.. 5 je oduvijek bio moj broj... još od osnovne, kada sam redala petice... (valjda ste do sada shvatili da imate posla s bezočnom štrebericom)...

Dakle, ova godina bila mi je u jednom važnom segmentu života sretna i presretna! Naime, ostvarile su mi se dvije životne želje vezane uz jedno moje dijete, od kojih je jedna zaželjena na početku ove godine: da vidim svoju kćer u vjenčanici. Druga želja, koja je trajala već niz godina, gotovo beznadna, također se ostvarila baš u ovoj godini. Stoga životom svojim svjedočim da je dragi Bog jedina nada i uzdanica, jedina pomoć kada je najteže! Stoga, preporučujem svima, pouzdajte se u Njega!

Neke od želja iz mog prethodnog novogodišnjeg posta nisu se još ostvarile, pa ih prenosim u sljedeću godinu, gotovo uvjerena da će se dio njih uistinu ostvariti, uz molitvu i Božju pomoć!

No ono zbog čega sam počela pisati ovaj post jest da i vas želim zaraziti! Želim vas sve zaraziti svojom srećom! Želim da Vam se u 2016. godini ostvare one, naizgled, nemoguće želje! No kako sam ja samo mali čovječić na ovoj kugli zemaljskoj, teško da to mogu umjesto Njega! Zato Vas i sebe preporučujem u Njegove ruke!

Neka Nas cijelu 2016. godinu prati Božji blagoslov!p.s.
@t.c., tvoj komentar bio je onda:

"he he he psa sa čuvarem. nisi ti nimalo naivna, jednim udarcem dvije muhe:))
kćer u vjenčanici. ta želja mi je nakako posebna."


Vidiš, ta moja posebna želja se ostvarila, a psa s čuvarem još uvijek čekam :) Možda naleti u 2016. godini :))))
- 13:22 - Reci nešto lijepo (14) - Isprintaj - #


Za tebe....


Izvor:

"Per Te"

Sento nell'aria profumo di te
Piccoli sogni vissuti con me
Ora lo so
Non voglio perderti
Quella dolcezza cosě senza eta
La tua bellezza rivali non ha
Il cuore mio vuole soltanto te

Per te, per te, vivro
L'amore vincera
Con te, con te avro
Mille giorni di felicita
Mille notti di serenita
Faro quello che mi chiederai
Andro sempre dovunque tu andrai
Daro tutto l'amore che ho per te

Dimmi che tu gia il futuro lo sai
Dimmi che questo non finira mai
Senza di te non voglio esistere

Per te, per te, vivro
L'amore vincera
Con te, con te, avro
Mille giorni di felicita
Mille notti di serenita
Fare quello che mi chiederai
Andro sempre dovunque tu andrai
Daro tutto l'amore che ho per te

Non devo dirtelo
Ormai gia lo sai
Che morirei senza di te

Per te, per te, vivro
L'amore vincera
Con te, con te, faro
Tutto quello che mi chiederai
Andro sempre dovunque tu andrai
Daro tutto l'amore che ho per te

(Josh Groban)


For You

I smell in the air the scent of you
Little dreams had lived with me
Now I know,
I don’t wanna lose you
That sweetness which has no age
Your beauty has no rivals
My heart wants only you

For you, For you, I’ll live
Love is gonna win
With you, With you, I’ll have
Thousands days of happiness
Thousands nights of serenity
I’ll do what you’ll ask me to
I’ll go always anywher you go
I’ll give all the love I feel for you

Tell me that you know the future, yet
Tell me that this is not gonna change
Without you I don’t wanna exist

For you, For you, I’ll live
Love is gonna win
With you, With you, I’ll have
Thousands days of happiness
Thousands nights of serenity
I’ll do what you’ll ask me to
I’ll go always anywher you go
I’ll give all the love I feel for you

I mustn’t say it to you,
By now you know it
That I would die without you

For you, For you, I’ll live
Love is gonna win
With you, With you, I’ll do
Everything you’ll ask me to
I’ll go always anywher you go
I’ll give all the love I feel for you

Prijevod:


- 06:33 - Reci nešto lijepo (4) - Isprintaj - #


srijeda, 30.12.2015.

Život ili smrt

Člankom 62. hrvatskog (smije li se ta riječ „hrvatskog“ uopće izreći, a da te ne proglase fašistom?) Ustava, izričito je propisano da: „Država štiti materinstvo, djecu i mladež te stvara socijalne, kulturne, odgojne, materijalne i druge uvjete kojima se promiče ostvarivanje prava na dostojan život.“

Člankom 63. Ustava propisano je da su roditelji dužni odgajati, uzdržavati i školovati djecu … te da su odgovorni osigurati pravo djetetu na potpun i skladan razvoj njegove osobnosti, a osobito da tjelesno i duševno oštećeno i socijalno zapušteno dijete ima pravo na osobitu njegu, obrazovanje i skrb.
I ne samo da su roditelji to dužni činiti, već je člankom 64 propisano da je dužnost svih da štite djecu i nemoćne osobe.

Dapače, člankom 3. Ustava, najvećom vrednotom ustavnog poretka Republike Hrvatske proglašeno je poštivanje prava čovjeka.
Naime, u članku 14. Ustava navedeno je da svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama te da su svi su pred zakonom jednaki.

Člankom 17. stavak 3. Ustava, propisano je da se niti u slučaju neposredne opasnosti za opstanak države ne može graničiti primjena odredbi Ustava o pravu na život, zabrani mučenja, surovog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, o pravnoj određenosti kažnjivih djela i kazni, te o slobodi misli, savjesti i vjeroispovijedi.

Člankom 20. Ustava, propisano je da je onaj tko se ogriješi o odredbe Ustava o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, osobno odgovoran i ne može se opravdati višim nalogom.

Sljedećim odredbama hrvatskog Ustava, propisane su osobne i političke slobode i prava.

Tako je člankom 21. izričito propisano da svako ljudsko biće ima pravo na život, te da U Republici Hrvatskoj nema smrtne kazne.

Člankom 23. Ustava propisano je da nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvu obliku zlostavljanja ili, bez svoje privole, liječničkim ili znanstvenim pokusima.

Ljudski rod posebno je osjetljiv na prava djece, pa su tako djeca u Hrvatskoj zaštićena posebnim zakonom, koji je donesen na temelju Ustava Republike Hrvatske. To je Zakon o pravobranitelju za djecu.

Člankom 2. i 3. ovog Zakona propisano je da pravobranitelj za djecu štiti, prati i promiče prava i interese djece na temelju Ustava Republike Hrvatske, međunarodnih ugovora i zakona, te da djeluje neovisno i samostalno, držeći se načela pravičnosti i morala.

Člankom 5. istog zakona propisano je i tko se smatra djetetom:
„Djetetom, u smislu ovoga Zakona, smatra se svaka osoba mlađa od 18 godina.“

Zakon ne spominje najnižu dobnu granicu djeteta, niti treba li dijete biti rođeno, prijevremeno rođeno, ili nerođeno da bi se štitilo ovim zakonom, već samo piše da dijete nije ono koje je starije od 18 godina.

Člankom 6. istog Zakona, propisane su dužnosti Pravobranitelja za djecu:
– prati usklađenost zakona i drugih propisa u Republici Hrvatskoj koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece s odredbama Ustava Republike Hrvatske, Konvencije o pravima djeteta i drugih međunarodnih dokumenata koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece,
– prati izvršavanje obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz Konvencije o pravima djeteta i drugih međunarodnih dokumenata koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece,
– prati primjenu svih propisa koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece,
– prati povrede pojedinačnih prava djece i proučava opće pojave i načine povreda prava i interesa djece,
– zalaže se za zaštitu i promicanje prava i interesa djece s posebnim potrebama,
predlaže poduzimanje mjera za izgradnju cjelovitog sustava zaštite i promicanja prava i interesa djece te za sprječavanje štetnih djelovanja koja ugrožavaju prava i interese djece,
– obavještava javnost o stanju prava djece,
– obavlja druge poslove određene ovim Zakonom.

Također je člankom 8. istog Zakona propisano da pravobranitelj može sudjelovati u postupku izrade nacrta prijedloga propisa koji se odnose na prava djece ili kojima se uređuju pitanja od značaja za djecu, kao i da prema članku 9. kada u praćenju stanja u okviru svog djelokruga rada ocijeni potrebnim, pravobranitelj za djecu može potaknuti donošenje i izmjene zakona i drugih propisa koji se odnose na prava i zaštitu djece.

Člankom 10. Zakona određeno je da u obavljanju poslova iz svog djelokruga pravobranitelj za djecu je ovlašten upozoravati, predlagati i davati preporuke, a posebno je ovlašten nadležnim tijelima državne uprave, tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim i fizičkim osobama predlagati poduzimanje mjera za sprječavanje štetnih djelovanja koja ugrožavaju prava i interese djece i zahtijevati izvješća o poduzetim mjerama.

Člankom 14. istog Zakona propisano je da ako u obavljanju dužnosti pravobranitelj za djecu sazna da je dijete izvrgnuto tjelesnom ili duševnom nasilju, spolnoj zloporabi, zlostavljanju ili izrabljivanju, zanemarivanju ili nehajnom postupanju dužan je odmah podnijeti prijavu nadležnom državnom odvjetništvu te upozoriti nadležan centar za socijalnu skrb i predložiti mjere za zaštitu prava i interesa djeteta.

Ukoliko mu nešto nije jasno, člankom 15. istog Zakona propisano je da pravobranitelj za djecu može zatražiti stručnu pomoć znanstvenih i stručnih osoba i ustanova, u čijem su djelokrugu istraživanja zaštita, skrb, razvitak i prava djece, a isti su mu dužni tu pomoć pružiti.

Pravo djeteta, mrtvo slovo na papiru!

Ovih dana svjedoci smo nevjerojatnih detonacija, kojima neki odrasli ljudi proslavljaju odlazak stare i dolazak nove godine, kao da je promjena datuma na kalendaru nekakav strašno veliki događaj. Puca se već danima.
Dječju pravobraniteljicu nedavno je silno uzbudilo to što su neka djeca za nagradu dobila mogućnost besplatnog klizanja na zagrebačkom klizalištu. Spremno im je oduzela pravo na nagradu!

Žena očito nema pametnijeg posla, ili ne poznaje temeljne propise, koji određuju njezine obveze i dužnosti, a koje sam gore citirala. Naime, ovih dana svjedoci smo da dječja pravobraniteljica ne radi svoj posao zaštite djece od nasilja. Nju uopće ne zanima što bebe već noćima i danima ne mogu spavati, zato što u bližem okruženju sustavno gruvaju detonacije, kao za vrijeme Domovinskog rata, kada smo bili pod četničkim napadima. No tada je bio rat, a sada je mir. Ne pita se dječja pravobraniteljica hoće li djeca iz najranije dobi nositi ratne traume, zato što neki ljudi iživljavaju svoje frustracije na okolini, bez obzira na razlog (smiješna li razloga – prebaciti kružić na kalendaru).

Ne pita se dječja pravobraniteljica ni zašto neka od malo starije djece, ostaju doživotno unakažena zbog petardi, koje je moguće sasvim legalno nabaviti u slobodnoj prodaji, a kamoli da bi obavljala svoj posao i predlagala zakone, za što ima zakonsku ovlast, a kojima bi omogućila djeci nesmetan san i razvoj. Valjda landra po klizalištima?!Fotka je grozna. Da bole ranjene ruke od petardi, u to nitko ne sumnja!

A kako li tek mora boljeti kada djecu netko raskomada?! Kada im oduzme njihovo jedino pravo, propisano člankom 21. Ustava, koji izričito kaže da svako ljudsko biće ima pravo na život, te da U Republici Hrvatskoj nema smrtne kazne.

A što je onda ovo:
Dječju pravobraniteljicu nije briga što u 3. milenijumu netko komada djecu!

Ponovimo, tko su djeca prema Zakonu o dječjem pravobranitelju? Člankom 5. zakona propisano je da se djetetom u smislu tog Zakona, smatra svaka osoba mlađa od 18 godina. Donja dobna granica nije propisana!

Može li itko reći da se na gornjoj fotki ne nalazi dijete?

Ima glavu, ruke, noge… sve ima! Osim prava na život!!!

Mrtvo.. dijete… mrtvo slovo na papiru!


Člankom 16. istog Zakona propisano je da svatko ima pravo pravobranitelju za djecu podnijeti prijedlog za razmatranje pitanja od značaja za zaštitu prava i interesa djece.

E pa, pozivom na članak 16. Zakona donesenog temeljem članka 88 hrvatskog Ustava, tražim:

Gospođo, dječja pravobraniteljice!

Ukoliko se pravo žene na svoje tijelo kosi s pravom djeteta na njegovo tijelo i sam život, onda vi izvolite zaštititi dijete, jer vam je to dužnost! A ako žena ubije dijete, štiteći svoje pravo na svoje tijelo, osporivši pravo djetetu na njegovo tijelo, svoje pravo na svoje tijelo, trebala bi ostvarivati u zatvoru, kao i svaki drugi ubojica.

Ukoliko ne mislite štiti pravo djeteta na život, podnesite ostavku!


- 18:57 - Reci nešto lijepo (17) - Isprintaj - #


ponedjeljak, 28.12.2015.

Malo i duhovne hrane

Evo za kraj godine malo duhovne hrane :)

Zagrebačka katedrala
Foto: net


<< Poslanica Filipljanima 4.4 - 9 i 19-20 >>

Radujte se u Gospodinu uvijek! Ponavljam: radujte se! Blagost vaša neka je znana svim ljudima! Gospodin je blizu! Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu - molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem - očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu.

Uostalom, braćo, što je god istinito, što god časno, što god pravedno, što god čisto, što god ljubazno, što god hvalevrijedno; je li što krepost, je li što pohvala - to nek vam je na srcu! Što ste naučili, i primili, i čuli, i vidjeli na meni - to činite i Bog mira bit će s vama!

A Bog moj ispunit će svaku vašu potrebu po bogatstvu svome, veličanstveno, u Kristu Isusu. Bogu pak, Ocu našemu, slava u vijeke vjekova! Amen.*******************************************************************
......
It seems to me that I always wait
A hundred years in this hiding place
Please find me now and release the spell
An age of reason and a tale to tell

You're antisocial but you make my day
I'll always stay with you come what may
How maladjusted and an introvert
I know you're there when I'm lost and hurt

So I wait through the winter
Holiday, holiday I wait
So I wait through the summer
Holiday, holiday I wait

So I wait through the winter
Holiday, holiday I wait
Summer me all winter

lyrics: Steven Wilson*******************************************************************


- 23:37 - Reci nešto lijepo (19) - Isprintaj - #


nedjelja, 27.12.2015.

Božićna blogoigra by Durica

Durica je, između ostalih, nominirala i mene za početak blogoigre, pa tko bi joj odolio?!

Evo njenih pitanja i mojih odgovora:

1. što biste najradije konzumirali na Badnjak:
a. bakalar na bijelo
b. hobotnicu s krumpirima i povrćem ( po mogućnosti pod pekom )
c. paštetu od grancevola

Bakalar na bijelo obvezno, a hobotnicu ispod peke opcionalno njami

Foto:

2. koja je vaša omiljena Božićna večera:
a. punjena purica z mlincima
b. pečeni teleći but
c. janjetina

Punjena purica z krumpirom i povrćem

3. koja od ove tri pjesme vas najviše veseli:
a.Wham
b.Mariah
c.Fantomi

Najprije Fantomi, a onda Wham pjeva

4. što će vas od navedenog razveseliti pod borom:
a. čarape s uzorkom sobova
b. dezić s mirisom vanilije
c. tabletić s kariranim uzorkom

Čarape s uzorkom s(n)obova... ovakve:
Foto:

5. koje piće najradije pijete za blagdane:
a. božićno pivo
b. kuhano vino
c. medicu
d. navedite sami

Božićno pivo ili kuhano vino

Foto:

6. na novogodišnji tulum povest ćete:
a. sestričnu
b. prijatelja
c. pesa / mačku

Najradije bih pravila društvo pesu ispod kreveta, tješeći ga zbog petardi.

Ilustracija

7. od blagdanskih rekvizita koji vas vesele su:
a. prskalice
b. lampice koje sviraju
c. Deda Mraz koji pleše rumbu

Prskalice definitivno :)8. na kojoj destinaciji bi najradije proveli blagdane:
a. na zagrebačkim fontanama
b. u Rio de Janeriju
c. u Ličkoj pećini s medvjedom koji spava zimski san

U Ličkoj pećini s medvjedom koji spava zimski san i s nekim tko ne spava isti cerek

9. blagdanski film koji ste najviše puta gledali:
a. Beskrajan dan
b. Čudo u 34. ulici
c. Gremlini
d. Batman
e. Moje pjesme, moji snovi
f. neki po vašem izboru
( Sam u kući je izvan svake kategorije, stoga se ne računa )

Čudo u 34. ulici bang

10. koji je najorginalniji poklon koji ste poklonili dragoj osobi?


Jednog davnog Božića povješala sam na jelku dvadesetak kinder-jaja i još puno bombona.Trebalo je ujutro vidjeti ta dječja lica, kako zure u neobične kuglice, a očekivali su obične blještećefino Sa malo se nekad može postići jako puno.
Doduše, za dva-tri dana su na jelci umjesto kinder-jaja visili papirići :)) tako da je jelka morala dobiti natrag svoje uobičajeno božićno ruho thumbup
Za nastavak igre nominiram Shadow i Luky..
******************************************************************
I’d love to tell you
I’ve been busy
But that would be a lie
‘Cause the truth is
The years just pass like trains
I wave but they don’t slow down

lyrics: Steven Wilson


******************************************************************


- 09:32 - Reci nešto lijepo (15) - Isprintaj - #


petak, 25.12.2015.

Božićna poslanicaOj, pastiri

Oj, pastiri, čudo novo
Niste nigdar vidjeli ovo:
U jaslicam prostim rodio se Bog
Koji s neba siđe
radi puka svog.

Betlem, evo, nije daleko,
Znajte da vam istinu rekoh:
U štalici prostoj leži djetešce
Na slamici oštroj,
kao janješce.

Ljubav Božja prevelika
Primi pravu put čovjeka:
S neba siđe dolje radi grešnika
Rodi se u štali,
radi čovjeka.
O Betleme, grade slavni od Boga
Najveći si ti od grada svakoga
Jer iz tebe nam izađe vojvoda
Isus dragi, Davidova poroda.

Marija ga, Djeva čista, porodi
I u jasle ona njega položi.
Dostojno se ona njemu poklanja,
I s veseljem srca svoga pozdravlja.Predragi u Kristu!

Ovog Božića svjedočim Vam o tome da se pouzdanjem u Boga i molitvom i najveći problemi mogu riješiti. Samo su vjera i molitva ona snaga koja nas može izvući tada kada nam je najteže. Naš Otac je dobri Bog i u njega se pouzdajmo, jer njegova je milost bezgranična. Uvijek to imajte na umu!

Stigao je Božić, dan radosti i nade!

Želim svima Vama i Vašim obiteljima zdravlje, sreću, ljubav, veselje i blagostanje!

Vaša Lq


***********************************************************************
***********************************************************************


- 09:38 - Reci nešto lijepo (44) - Isprintaj - #


srijeda, 23.12.2015.

yesssssss

yessss, yessss, yessss

da sam ja birala, ne bih boljeg mandatara izabrala :)oj, hrvatska mati, lijepo li je hrvatom se zvati

konačno, pa konačno, pa konačno da stvari idu naprijed!!!!

ovaj mladi čovjek izvući će hrvatsku iz kala!!!


yessssssssssssssssssssssss
moj likota,
yesssssssssssssssssssssssss


- 16:30 - Reci nešto lijepo (68) - Isprintaj - #


ponedjeljak, 21.12.2015.

Vapaj nemoćnih

Edukacija: Angina pektoris

Angina pektoris je bolest koronarnih arterija srca koja, ako se počne liječiti na vrijeme, ne bi trebala napredovati u infarkt miokarda. Glavni simptom je bol nastala kao posljedica tjelesnog napora koju treba znati prepoznati kako bi se moglo brzo i primjereno djelovati. Bol ili osjećaj nelagode najčešće se javlja na području prsnog koša, traje nekoliko minuta, a može se očitovati i kao osjećaj težine, stiskanja ili probadanja u prsima, lijevoj ruci, ili donjoj čeljusti. Često opisivana kao osjećaj pritiska u prsnom košu, bol se javlja kao posljedica tjelesnog napora, emocionalnog stresa, naglog izlaganja hladnoći, obilnih obroka, pretjeranog pušenja i konzumiranja alkohola, spolnog odnosa, ružnih snova ili naglih promjena vremenskih prilika. Katkada je bol atipična i može se očitovati kao simptomi probavnih smetnji.


Kolegica iz jednog mog bivšeg ureda bolovala je od angine pektoris. Svi smo znali za to, ali nismo imali predodžbu o samoj bolesti. Jednog dana bušila sam dokumente bušilicom i bušilica se zaglavila. Kad sam malo jače povukla papire, mehanizam je naglo iskočio, uz zaglušni prasak. Tog trenutka je kolegica dobila napadaj angine pektoris i počela hvatati dah, držeći se za srce. Bili smo užasnuti i nismo znali što učiniti. Na svu sreću, napad je brzo prošao, ali sam poslije toga imala traumu, svaki put kad bih morala probušiti dokumente.

Oko nas ima jako puno starih, nezaštićenih i bolesnih ljudi. Njih ne zanimaju proslave Nove godine. Mnogi od njih boluju upravo od angine pektoris.
Stoga apeliram na roditelje, da iskoriste ove božićne i novogodišnje dane za poučavanje svoje djece suosjećajnosti prema starim ljudima, počevši upravo od toga da ne bacaju petarde, već da zabavu potraže u nečem drugom.... možda upravo u pružanju pomoći starim osobama, odnosno volonterskom radu. Iz mog primjera vidjeli ste što može učiniti običan prasak bušilice.. kolegica je mogla podleći svojoj bolesti.

Molim vas, poučite vašu djecu i unuke da ne bacaju petarde!

Svijest o tome je potrebno sustavno mijenjati, sukladno napretku ljudskih spoznaja. Ono što je nekad, u primitivnom vremenu, predstavljalo zabavu, ne mora se činiti i nadalje, ukoliko znamo da štetno djeluje na određene kategorije ljudi. Ni bebe ne razumiju što se događa, kad okolo sve trešti od pucnjeva. Posebna skupina ljudi su i stradalnici Domovinskog rata, u čijim sjećanjima je još uvijek zaostala buka granata.

A tek ptičice i životinjice, koje čak ni ne znaju što se događa i kojima nitko ne može objasniti da će sudnji dan proći…
Upute za pseću najstrašniju noć!*********************************************************************
"The start of something beautiful"

Always in my thoughts you are
Always in my dreams you are
I got your voice on tape
I got your spirit in a photograph
Always out of reach you are

Cold inside my arms you are
Simple like a child you are
I remember when you took my hand
And led me through the rain
Down inside my soul you are

The more I show the way
I feel the less I find you give a damn
The more I get to know
The less you find that I understand

Lyrics: Porcupine Tree*********************************************************************- 22:23 - Reci nešto lijepo (14) - Isprintaj - #


nedjelja, 20.12.2015.

Kolinda

Ako ova država ima legalno izabranog predsjednika, onda izvoli postupati po ovlastima koje ti je hrvatski narod dao!

Prekidaj ovu agoniju više, raspiši nove izbore i omogući Hrvatima da dostojanstveno i bez grča u želucu dočekaju Božić!!!

Ovo je smijurija od države! Vlada bezvlašće! Anarhija!

Je li narod to zaslužio, davši tebi vlast u ruke?! Kamo si nestala?

Halooooo, ima li koga na čelu države????

- 19:58 - Reci nešto lijepo (19) - Isprintaj - #


subota, 19.12.2015.

Eto vam sad, glupaniSad svi HDZ-ovski glupani, koji nisu dali glas HDZ-u već Mostu, jer su htjeli promjene...moš mislit promjena... konačno mogu shvatiti da su svoj glas poklonili SDP-u!!! Prodane duše! E, baš mi je drago da se ovo dogodilo!

Gospodo draga! Svoja stranka je svoja stranka, ako ne valja, čistite je iznutra, a ne izvana! Sad imate točno ono što ste tražili! Ponovo SDP na vlasti.

A najbolje su mi one budalesine, koje su trkeljale kako je sam Opus Dei podmjestio psihijatra da povede zemlju u svijetlu budućnost!! Ahahahhahah
Svaka čast Karamarku što je na vrijeme shvatio s kim ima posla.


Po šumama i gorama
naše zemlje ponosne
idu čete partizana,
Slavu borbe pronose!

Neka čuje dušman kleti
krvavi se vodi rat,
Prije ćemo mi umreti
Nego svoje zemlje dat'!

Kaznićemo izdajice,
Oslobodit' narod svoj,
Kazaćemo celom svetu
Da se bije ljuti boj!

Evo vam mostovske vlasti! Bra'o Metković, iznjedrio si pravoga, nema šta!!!

Za Domovinu s Titom – naprijed!

- 22:24 - Reci nešto lijepo (43) - Isprintaj - #


petak, 18.12.2015.

Apropo babe

Foto:

- znači li ispričavanje policije babi da babe iznad 66 godina imaju ubuduće slobodan prelazak preko ceste i kad je upaljeno crveno svjetlo na semaforu?

- znači li nekažnjen bijeg babe pred organima reda, da svi ubuduće možemo bježati pred organima reda, ako napravimo kakav kiks u prometu?

- znači li to da ubuduće policajac iznad 70 kg ne smije zaustavljati babe ispod 70 kila?

- koliko kila mora imati policajac da bi smio zaustaviti babu od 40 kila?

- znači li plaćanje kazne umjesto babe da se na istu adresu trebaju poslati sve uplatnice za kazne, jer su svi pred zakonom navodno isti?

- tko bi bio kriv da je netko babu zgazio na pješačkom prijelazu za vrijeme crvenog svjetla?

- mogu li se kazne u zakonu o prometu odrediti proporcionalno kilaži prekršitelja?

- zašto je neka baba danas, dok smo svi uredno čekali zeleno svjetlo, prešla na crveno, iako je bilo jasno vidljivo da kraj mene stoji policajac, koji čeka paljenje zelenog svjetla?

Ova događanja i medijski napisi, te nasjedanje policije na medijsku hajku, otvorilo je pandorinu kutiju. Nakon ovakvog medijskog tretmana tog slučaja, više nitko neće poštivati semafor...jer je baba stara.. jer onaj ima mononukleozu... jer je ovaj smušeni profesor ...onog čeka malo dijete u vrtiću... ona nosi teške vrećice s placa... onaj ima briga....

Tko danas nema briga???

A što da ste vozili na svoje zeleno svjetlo i pregazili tu babu, što je išla na crveno, pa da je doživotno nosite na savjesti??? Vidjelo bi se onda kako bi se komentiralo takvo ponašanje! Onda bi opet policija bila kriva.

Zakon je napisan da se poštuje! Mediji imaju sniženu poreznu stopu pdv-a između ostalog i zato da izvješćuju narod o tome kakvi su zakoni na snazi, a ne da dezinformiraju javnost! Dezinformiranje javnosti je prezentiranje nezakonitog ponašanja kao prihvatljivog!!!

Nakaradne li države!!!

(Nije ni čudno!)
*************************************************************************
"Like Dust I Have Cleared From My Eye"

That's something that you're laughing at me
And I hope you know what it is that you're laughing about
Cos it won't be long now 'til they're reeling you in
The same situation, the same disappointment you bring
So I hope you're happy with the impression you made
Deep in denial, like you planned it this way
But you're lost to me, like dust I have cleared from my eye
Your words have no meaning, so I stare up into the sky

Breathe in now... breathe out now...

Lyrics: Steven Wilson*************************************************************************


- 18:09 - Reci nešto lijepo (43) - Isprintaj - #


utorak, 15.12.2015.

S cvijećem u naručju - izbor

Foto:

Noć u šumi

Nestalo sunce u sutonu daljina.
U krošnje drveća spušta se tmina,
polako na prstima.
U duplji ogoljela hrasta
tiho sova se javlja.
U krošnji visoke jele
još grančica koja se miče.
Uskoro utihnu cijela šuma.
Utihnu lišće, umiriše se ptice,
usnula trava…
Cijela šuma spava.

(Tihomir Gradvol, 8. r., Osijek)

Foto:

Travin rođendan


Jutros je tihi lahor
vrbinu kosu spleo u uvojke
stari je bor
čistio svoje šišarke,
umivao zelene grane
na svježoj rosi,
i malo veselo lane
molio da ne skakuće
po očešljanoj travinoj kosi.
I svi su cvjetovi i bubice
uz zvuke proljeća
slavili travin rođendan.

(Dubravka Jukić, 8. r., Kneževi vinogradi)

Foto:

Breza

Stoji na livadi sjetna.
I šuti.
Polako joj vene koprena ljetna.
Niz deblo se slivaju kišne kapi,
bistre kao suza.
Dok jedna sleti,
druga već za njom puza.
Ponekad vjetar doleti
i oko grana poskakuta.
Od njegova daha
listak pun straha,
zašuška potresen.
Tad breza prošaputa:
- stigla jesen.

(Ljiljana Tankosić, 8. r.)

Foto:

Zalazak sunca

Žitna polja nisu više žuta
i prazna je klupa
preko puta
Sunce je crveno,
motaju se oblaci tamni,
dolazi noć.
Moj kraj je lijep kad sunce zalazi,
kad na počinak dan polazi
i kad tiho zašaputa trava

(Goranka Kosoruš, 6. r., Viljevski cret)

Foto:

Sjene

Sjene su nečujne prikaze
koje lebde, blijede i nestaju
kao sjećanja.

(Irena-Ivka Šmit, 6. r., Slavonski Brod)


Izbor iz zbirke literarnih radova učenika osnovnih škola Slavonije i Baranje „S cvijećem u naručju“, Osijek, 1971. godine – knjiga s posvetom:

„Učenica Lion Queen pohvaljuje se od strane Razrednog vijeća i nagrađuje zbog odličnog učenja i vladanja“********************************************************************
Significant Other

Pulling back from the precipice
Feel so small now, stars shine bright above
Don’t know why
Receive a better life for a song
Can’t but try, other leads apply

Looking up at tragic rush on underground
Birds will turn and fly
Don’t know why
Passing through the day, only child
Breathe a sigh, other leads apply

Raining all day, trying to reach you
Feel so helpless, can’t stop counting time (But in time)
Don’t know why, hands upon stealing my heart (Warning, good night)
Graceful dives, other leads apply (Roses, rain down from the sky)

Lyrics: Steven Wilson********************************************************************


- 21:18 - Reci nešto lijepo (24) - Isprintaj - #


subota, 12.12.2015.

Dvojba

U zadnje vrijeme osjećam se uistinu čudno. Nalazim se u nekom zrakopraznom prostoru, kao da ne živim, već da sam sama sebi posuđena.Preselivši se iz Rijeke u Zagreb, dobila sam nove šefove, pred kojima se opet trebam ispočetka dokazivati. Kako mislim da mi u poslu gotovo da i nema ravnog, nemam više volje za dokazivanjem. Ako se uzme samo moj CV i bez vrijednih rezultata rada, u usporedbi s drugima je nenadmašan. Doduše, moji ga neposredni šefovi nisu imali u rukama, obzirom da sam zatražila premještaj u istu firmu, samo na drugu lokaciju, tako da nisam morala podnositi nikakve dokumente. Međutim, kako sam ja njima nova, tako nemaju povjerenja u mene. A kako ja imam vjere u sebe, tako se uhvatim da sam previše samouvjerena i arogantna i time zapravo ne postižem ništa, osim što navlačim na sebe bijes kolega i šefova.

Nedavno mi je šefica rekla da za nešto, u što sam apsolutno sigurna da je tako kako ja kažem, trebam pitati drugu osobu, jer je ona stručnjakinja, na što sam joj odbrusila: "a što sam ja drugo, pa i ja sam stručnjak u svom poslu, s ogromnim radnim iskustvom, još k tome magistrica i da mi je vezano za taj problem sve jasno te da nemam potrebu nikoga ništa pitati". Ova se neugodno iznenadila. Naime, šefica je nesigurna u sebe, jer zna gdje su njene granice, a nesigurna u mene, jer me još ne poznaje dovoljno, pa joj je jednostavnije da ja pitam "stručnjakinju". Problem je što sam ja u svoje mišljenje sigurna, a "stručnjakinja" ima drukčiji stav i sad se forsira da ja zauzmem stav kao "stručnjakinja", koja nije u pravu. Ta žena i nije takav stručnjak, već ga samo dobro glumi, a ja sam je pročitala, jer sam već prethodno imala negativno iskustvo s njom, kada je dala pogrešan savjet, a kasnije oprala ruke od odgovornosti.

To je dovelo do toga da mi se više ne da iznadprosječno raditi, kako sam do sada bila navikla raditi, već vidim da bi svima bilo lagodnije da se opustim i uprosječim. To bi značilo, ne težiti tome biti najbolji, zaostajati pomalo za strukom, koja nezaustavljivo ide naprijed i živjeti laganini iščekujući penziju. A ja to ne mogu, jer sam profesionalno deformirana i posao mi je uvijek bio na visokom mjestu na ljestvici prioriteta. Osim toga, morala bih mijenjati karakter, a to je već malo teže.

Da li da im sljedeći put tutnem CV pod nos, ili da se jednostavno prestanem truditi, jer plaća je ista i ovako i onako?************************************************************************
I'm a collector, I collect anything I find
I never throw anything away that's mine
And I'd collect you too if I was given half a chance
And trap you under the glass and add my autograph

I catalog, I preserve, and I index
And file you into my collectable Rolodex
I keep the rubbish what other people give away
And keep all of the pieces in a metal tray

Hoard - Collect - File - Index
Catalog - Preserve - Amass - Index

Izvor: Steven Wilson, "Index"************************************************************************


- 22:46 - Reci nešto lijepo (45) - Isprintaj - #


petak, 11.12.2015.

Umobolni narcisi

U Jutarnjem listu veliki naslov:
Mostovac Grmoja 'Birači su nas doveli u pat poziciju. Mi imamo svoja imena za mogućeg premijera, ali pričekat ćemo konsenzus'

Ne može čovjek vjerovati to što čita... Grmoja skupa s Mostom, što god to značilo, misli da bi s 19 zastupnika u saboru trebao imati mjesto premijera. A što je sa preko 100 ostalih zastupnika??? Kakvi su to narcisi, nije ni čudno da ih vodi privatni psihijatar!!! I onda im je zbog njihove narcisoidnosti krivo, ni manje ni više, već čitavo izborno tijelo zato što im nije dalo 150 glasova, već samo 19... Nevjerojatno!!!

Kolinda, raspisuj te izbore, da ova farsa konačno završi!!!

- 06:42 - Reci nešto lijepo (12) - Isprintaj - #


četvrtak, 10.12.2015.

Sjetila sam se

Sjetila sam se kako možemo uštedjeti ogroman novac u državnom proračunu!!!

Ukinimo Ekonomski fakultet, jer je niškoristi, obzirom da država ekonomski propada! Naime, s tog fakulteta su potekli ekonomisti, koji su upropastili ovu državu! Zato sve profesore tog fakulteta treba poslati na biro za zapošljavanje, pa neka si tamo nađu posla. U suprotnom, ako ih se i ostavi raditi, svima bi trebalo smanjiti plaću na minimalac od 2.400 kn, te ukinuti financiranje od prepisivanja kompilacija iz godine u godinu, a kojima reketare studente na početku svake akademske godine!

Plaće im odmah treba smanjiti linearno, jer su svi jednako zaslužni za propast hrvatskog gospodarstva!!!

- 17:44 - Reci nešto lijepo (25) - Isprintaj - #


utorak, 08.12.2015.

Budaletina

Koja budaletina je mogla objaviti fotku čovjeka, kojem se dogodila neugodnost da su mu na fotografiranju s predsjednicom pale hlače? I to još fotku čovjeka kojem su te hlače pale zbog niza operacija kojima je podvrgnut?

Zar je smiješno što su bolesnom čovjeku pale hlače??? Zar se ljudi nemaju čemu drugom smijati i podsmijavati? Već bolesnom čovjeku..

Gdje je granica ljudske gluposti?

Etika? Moral? Humanost? Pa o čemu mi pričamo?!

- 19:14 - Reci nešto lijepo (29) - Isprintaj - #


ponedjeljak, 07.12.2015.

Što ako?

Ovo je mangulica:Navodno je ova čupava svinjica, svinja bez kolesterola.

Danas se vrše istraživanja na temu transplantacija nekih svinjskih organa čovjeku, jer svinja ima neke organe najsličnije ljudskima.

Što ako je i svinjski mozak sličan ljudskom, ili bar u nekim segmentima sličan?
Što ako svinja zna da ide na klanje pa se boji?
Imamo li etičko pravo klati svinje za svoju prehranu? Gdje je granica etike?

***********************************************************************
Just because I'm weak
You can steal my dreams
You can reach inside my head
And you can put your song there instead
Please come to me
Please stay with me

***********************************************************************
- 17:13 - Reci nešto lijepo (23) - Isprintaj - #


subota, 05.12.2015.

Smrt demokracijeMost uvodi jednopartijski sustav. Ovo je povratak u komunizam. Skupiti sve tri apsolutno oprečne stranke u jednu i na takav način voditi državu, znači ništa drugo nego uvesti jednopartijski sustav. Gdje je tu demokracija, ako vlast neće imati nikakvu oporbu? Mislim da bi predsjednica, u cilju zaštite proklamiranih demokratskih vrijednosti Europe i svijeta, pod hitno morala raspisati nove izbore, jer sve ovo što se događa vodi upravo jednopartijskom sustavu. Moguće je da se ekipa o tome odavno i dogovorila, pa da je ovo što sada izvode zapravo najobičnija farsa kojom narodu mažu oči. Sve je očitije da je ovo što se do sada događalo zapravo bio najobičniji igrokaz, kako bi se na mala vrata vratila Jugoslavija.

DOGOVOR TRIJU STRANAKA = SMRT DEMOKRACIJE = POVRATAK U KOMUNISTIČKU DIKTATURU

- 08:01 - Reci nešto lijepo (47) - Isprintaj - #


četvrtak, 03.12.2015.

Hitno raspisati izbore!

Pozivam predsjednicu RH da hitno raspiše nove izbore, jer država nema ni izvršnu ni zakonodavnu vlast. Postalo je sasvim očito da svi oni, koji su izabrani na izborima 08. studenoga, ne misle početi raditi svoj posao, jer već mjesec dana i ne rade ništa, a to isto ništa bi radili i iduće 4 godine. Država je u rasulu i vidljivo je da se ništa neće riješiti, te predsjednica države treba konačno početi raditi svoj posao i uvesti reda u državi! Ako neće uvesti reda u ovu državu, onda neka raspiše ujedno i nove predsjedničke izbore. Ovo više nema nikakvog smisla.

OSJEĆAM SE UGROŽENO U ZEMLJI BEZVLAŠĆA!!!

- 16:04 - Reci nešto lijepo (33) - Isprintaj - #