petak, 01.11.2013.

Prigodna o invaziji bundeva na bloguObrezanje je, dakako, korisno ako vršiš Zakon; naprotiv, ako kršiš Zakon, tvoje obrezanje postaje neobrezanje. Prema tome, ako neobrezani vrši propise Zakona, zar mu se neobrezanje neće uračunati kao obrezanje? Onaj koji nije tjelesno obrezan, a ispunja Zakon sudit će tebi koji si uza sav pisani Zakon i obrezanje prestupnik Zakona. Zbilja, nije pravi Židov onaj koji je to izvana, niti je pravo obrezanje ono koje je izvana na tijelu - već je pravi Židov onaj koji je to u nutrini, a pravo obrezanje je ono koje je u srcu - po duhu, a ne po slovu. Njegova hvala ne dolazi od ljudi, već je od Boga."

- Rimljanima, 2.25- 19:14 - Reci nešto lijepo (5) - Isprintaj - #