Leonardos d.o.o.

30.12.2016., petak

Puno poslovnog uspjeha u Novoj 2017. g. želi Vam Leonardos doo


30.11.2016., srijeda

Ugostitelji i trgovci mogu u 2017. godini biti „paušalisti“Novim Zakonom o porezu na dohodak i Nacrtom prijedloga pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti, koji stupaju na snagu početkom 2017. godine, bitno su se izmijenili uvjeti ulaska u sustav paušalnog oporezivanja dohotka.

Porezni obveznici koji dohodak utvrđuju u paušalnom iznosu od sada mogu postati i obrtnici koji obavljaju ugostiteljsku i trgovačku djelatnost, što do sada nije bilo moguće.

Uz to ukinut je i uvjet da za obavljanje djelatnosti nemaju izdvojenih poslovnih jedinica niti proizvodnih pogona.

Prema tome novim Zakonom i Nacrtom Pravilnika uvjeti za poreznog obveznika s paušalnim oporezivanjem su:

- da nije obveznik poreza na dodanu vrijednost prema zakonu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost i

- da po osnovi te djelatnosti u poreznom razdoblju ne ostvaruje ukupan godišnji primitak veći od iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost prema zakonu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost. Za 2016. godinu taj iznos je 230.000,00 kuna.

Za nove obveznike koji tek počinju s obavljanjem djelatnosti, prijava u registar poreznih obveznika podnosi se u roku osam dana od dana početka obavljanja samostalne djelatnosti.

Kod prelaska s utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti temeljem propisanih poslovnih knjiga na utvrđivanje paušalnog dohotka prijava se vrši do kraja tekućeg razdoblja za iduće porezno razdoblje, a najkasnije 15 dana po isteku poreznog razdoblja odnosno kalendarske godine.

To znači da svi obrtnici „dohodaši“ koji su do sada vodili poslovne knjige, a žele preći na paušalno oporezivanje dohotka trebaju se prijaviti u nadležni ured Porezne uprave najkasnije do petka 13. siječnja 2017. godine.

Porezni obveznik koji želi prijeći s utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti temeljem propisanih poslovnih knjiga na utvrđivanje paušalnog dohotka obvezan je uz prijavu na Obrascu RPO i Prilog A dostaviti:

1. pregled primitaka i izdataka prema podacima iz Knjige primitaka i izdataka – Obrazac KPI u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak,

2. pregled ukupnog iznosa tražbina, a na temelju izdanih računa iz Evidencije o tražbinama i obvezama – Obrazac TO u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak odnosno presliku Obrasca TO i to za porezno razdoblje (kalendarsku godinu) koje prethodi godini prelaska na utvrđivanje dohotka u paušalnom iznosu.

U tom slučaju porezni obveznik obvezan je postupiti na način propisan za prestanak djelatnosti u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak.

Info: HOK

15.09.2016., četvrtak

Javni natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za kapitalna ulaganja u proizvodne tehnologijeMinistarstvo gospodarstva je objavilo Javni natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava prema Programu regionalnih potpora za kapitalna ulaganja u proizvodne tehnologije.


Državne potpore po ovom programu namijenjene su proizvodnim gospodarskim sektorima za ulaganje u nove tehnologije.

Cilj programa je potaknuti poduzetnike na ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu u svrhu modernizacije i proširenja postojećih proizvodnih kapaciteta te osnivanje nove poslovne jedinice uz uvjet zadržavanja i/ili povećanja broja radnika.

U proračunu Ministarstva gospodarstva za spomenuti program predviđeno je 40 milijuna kuna. Maksimalni intenzitet potpore za velike poduzetnike iznosi 25 posto, a za srednje i male 35 posto prihvatljivih troškova projekta. Maksimalni iznos potpore po poduzetniku ograničen je na 1,5 milijuna kuna bez obzira na visinu prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi prijavitelji su mali poduzetnici (koji su na dan 31.12.2015. imali minimalno 40 zaposlenih), srednji i veliki poduzetnici (sukladno kategorizaciji veličine poduzetnika prema Uredbi Komisije 651/2014); poduzetnici koji su registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje dvije godine prije dana predaje zahtjeva; poduzetnici koji nemaju neizvršenih obveza prema zaposlenicima, javnim davanjima kao ni obveza temeljem ranije dodijeljenih potpora, a u stanju su uz provedbu investicije zadržati ili povećati broj zaposlenih.

Prihvatljive aktivnosti u sklopu ovog programa su ulaganja u materijalnu imovinu (strojevi i oprema namijenjeni proizvodnji) te aktivnosti ulaganja u nematerijalnu imovinu do gornje granice od 25 posto ukupno prihvatljivih troškova projekta (patenti, licencije, industrijski softveri).

Indikatori uspješnosti programa mjerljivi su kroz rast broja zaposlenih, prihoda te vrijednosti izvoza. Za ocjenu prihvatljivosti projektnih prijedloga koristit će se metodologija rangiranja, temeljena na pokazateljima privlačnosti i rizičnosti projekta, poslovne sposobnosti prijavitelja za provedbu projekta te doprinosa projekta u rješavanju razvojnih problema na određenom području.

Informacije o natječaju, kriterijima i uvjetima prijave objavljeni su na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva te ih možete preuzeti na poveznici http://www.mingo.hr/page/program-dodjele-drzavne-potpore-za-ulaganje-u-proizvodne-tehnologije

Info: HOK

14.05.2016., subota

Europska kartica zdrastvenog osiguranjaEuropsku karticu zdravstvenog osiguranja građani će od sada u četiri najveća hrvatska grada na pet lokacija moći dobiti bez čekanja, na licu mjesta, u poslovnicama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO). U svojim poslovnicama u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku HZZO je postavio aparate sa sustavima za uvođenje elektroničkih redova čekanja (redomate), na kojima će osim rednog broja građani moći podići i svoju Europsku karticu zdravstvenog osiguranja.

Dovoljno je da osigurana svoju postojeću zdravstvenu iskaznicu iz obveznog zdravstvenog osiguranja umetne u uređaj te se na taj način identificira. Odmah potom osoba na uređaju potvrdi svoje podatke iščitane s kartice, a nakon toga se u roku od 5 sekundi u uređaju otisne Europska kartica zdravstvenog osiguranja.

Redomati su postavljeni u Regionalnom uredu HZZO-a u Zagrebu na adresama Klovićeva 1 i Jukićeva 12, u Regionalnom uredu HZZO-a u Splitu na adresi Obala Kneza Branimira 14, u Regionalnom uredu HZZO-a u Rijeci na adresi Slogin kula 1, te u Regionalnom uredu HZZO-a u Osijeku na adresi Kralja Zvonimira 1.

Redomati su interaktivni multifunkcijski uređaji povezani s centralnim informacijskim sustavom HZZO-a i na taj način omogućuju osiguranim osobama HZZO-a da bez čekanja odmah zatraže i dobiju Europsku karticu zdravstvenog osiguranja. Osigurane osobe i dalje mogu radi izdavanja Europske kartice zdravstvenog osiguranja podnijeti zahtjev putem web portala www.hzzo.hr.

HZZO je redomate postavio u poslovnicama u koje dnevnoj razini dolazi najveći broj osiguranih osoba, kako bi se izbjegle gužve i skratilo vrijeme čekanja. Isto tako, HZZO je novom uslugom omogućio brže i učinkovitije ostvarivanje prava svojim osiguranicima, što je posebno važno u periodu kada naši građani planiraju putovanja u EU, a istekla im je EU kartica ili je još nisu podigli, te je putem nove usluge mogu podići odmah na samouslužnim automatima.

Info: HZZO

30.03.2016., srijeda

Mobilna aplikacija UdrugeInfoUred za udruge Vlade Republike Hrvatske osmislio je mobilnu aplikaciju UdrugeInfo kojom se želi povećati vidljivost udruga u lokalnoj zajednici, te osnažiti sudjelovanje građana u aktivnostima koje udruge provode. Aplikacija koja je dostupna za Android, Apple i Windows mobilne telefone omogućuje jednostavno pretraživanje podataka o aktivnostima i uslugama registriranih udruga. Putem aplikacije, građani mogu pretraživati aktivnosti udruga prema mjestu i vremenu njihovog održavanja, odnosno informacijama koje su sadržane u Registru udruga te stupiti u kontakt s pojedinom udrugom. Korištenjem UdrugeInfo aplikacije, građani mogu potražiti koje su to udruge aktivne u mjestu u kojem žive, prema području vlastitog interesa; locirati ih na interaktivnoj karti Republike Hrvatske.

Internetska stranica aplikacije dostupna je na https://www.udruge.hr/.

Kako preuzeti aplikaciju na Android, Apple i Windows mobilne uređaje?

Ukoliko imate otvoren odgovarajući korisnički račun (google račun - gmail adresu za Android mobilne telefone; Apple ID za Apple iPhone uređaje, odnosno Microsoft račun za korisnike Windows mobitela), potrebno je otići u izbornik uređaja, te ovisno o vašem tipu mobitela, kliknuti na odgovarajuću ikonu, što će omogućiti učitavanje i instalaciju aplikacije na vaš mobitel:
- Trg.Play (Google Play trgovina), (za Android)
- App Store (za Apple)
- Windows Store (za Windows)
Pomoću tražilice, pronađite besplatnu aplikaciju UdrugeInfo i slijedite korake za instalaciju aplikacije na svoj mobilni uređaj.

Info: Ured za Udruge RH

<< Arhiva >>