Komentari

westsaid.blog.hr

Dodaj komentar (156)

Marketing


 • MaJa

  e blog ti je super sam tak nastavi puno piši e daj malo manje te košarke znam da to voliš al ipak.....

  posjeti moj blog i ostavi koj kom

  kiss@

  avatar

  21.03.2007. (13:21)    -   -   -   -  

 • MaJa

  p
  o
  o
  z

  avatar

  21.03.2007. (13:21)    -   -   -   -  

 • Black B

  D

  avatar

  21.03.2007. (20:26)    -   -   -   -  

 • Black B

  I

  avatar

  21.03.2007. (20:26)    -   -   -   -  

 • Black B

  Riki,vidim da imaš malo komentara pa ti evi par...

  avatar

  21.03.2007. (20:35)    -   -   -   -  

 • Black B

  1

  avatar

  21.03.2007. (20:35)    -   -   -   -  

 • Black B

  2

  avatar

  21.03.2007. (20:35)    -   -   -   -  

 • Black B

  3

  avatar

  21.03.2007. (20:36)    -   -   -   -  

 • Black B

  4

  avatar

  21.03.2007. (20:36)    -   -   -   -  

 • Black B

  5...

  avatar

  21.03.2007. (20:37)    -   -   -   -  

 • Black B

  Pozzz!!!

  avatar

  21.03.2007. (20:37)    -   -   -   -  

 • Ice T

  PPPPPPooooooooooooZZZZZZZZZ

  avatar

  21.03.2007. (20:43)    -   -   -   -  

 • Ice T

  Vuk,kaj ima!?

  avatar

  21.03.2007. (20:43)    -   -   -   -  

 • Ice T

  ´´´´´´´´´¶´¶¶´¶¶
  ´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´¶¶´´ ´´´´´´´´´´´´´´¶¶
  ´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
  ´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´ ¶¶
  ´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´¶¶
  ´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´¶´ ¶
  ´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´ ´´´ ¶
  ´¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´ ´´´ ´¶
  ´¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´ ¶´´ ´¶
  ´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶ ´´´ ´¶
  ´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶´´¶ ´´´ ´¶
  ´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶ ´´´ ¶
  ´´¶¶´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶´ ´´¶ ¶
  ´´´¶¶´´´´´´¶´´´´¶´´´´¶¶¶¶´´´´ ´¶
  ´´´´¶´´´´´´¶´´´¶´´´´´¶´´´´´´´ ¶
  ´´´´¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶´´¶¶
  ´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶
  ´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶ ¶¶¶´´´´´´¶
  ´´´´´´´´ ¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶
  ´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´
  ´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶
  ´´´´´´´ ¶¶¶¶´´´´´´´´¶´¶¶
  ´´ ´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´¶´´´¶
  ´´´´¶¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´¶´´¶´
  ´´¶¶´´´¶¶¶¶´¶´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶ ¶
  ´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´¶¶´´´´´¶ ¶
  ´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´ ´¶
  ´´´¶¶´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´ ¶
  ´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

  avatar

  21.03.2007. (20:44)    -   -   -   -  

 • Ice T

  Bobi,ne budi tužan!
  Lassie se vraća kući!

  avatar

  21.03.2007. (20:45)    -   -   -   -  

 • katrinka

  e nash kaj, mene ti nesh zanima...kaj vam znachi to c ya round....pa ne idem ja ukrug :)
  :)

  avatar

  21.03.2007. (21:21)    -   -   -   -  

 • matea

  ej cool blog

  avatar

  22.03.2007. (00:05)    -   -   -   -  

 • matea

  aj svrati i ostavi koji komentar

  avatar

  22.03.2007. (00:05)    -   -   -   -  

 • matea

  p

  avatar

  22.03.2007. (00:05)    -   -   -   -  

 • matea

  o

  avatar

  22.03.2007. (00:05)    -   -   -   -  

 • matea

  z

  avatar

  22.03.2007. (00:05)    -   -   -   -  

 • matea

  z

  avatar

  22.03.2007. (00:05)    -   -   -   -  

 • šanac!yo!

  ee,imam novi post pa navrati!

  avatar

  22.03.2007. (10:00)    -   -   -   -  

 • katrinka

  eo, kak smo se dogovorili. ovo je drugi.
  :)
  e donesi pjesme koe iash :)

  avatar

  22.03.2007. (10:15)    -   -   -   -  

 • Black B

  Kaj ideš u purger-grad?

  avatar

  22.03.2007. (12:18)    -   -   -   -  

učitavam...