I možda naposlijetku baš bude onako kako je trebalo biti. Nismo bili suđeni onda, ali možda baš jesmo sada.