PROFESORICA I MAMA

subota, 27.02.2010.

Gramatička svojstva rečenice: predikat (predikatne kategorije)
- Jedno od gramatičkih svojstava je članjivost (mogućnost da se podijeli na članove rečeničnog ustrojstva i to na samostalne i nesamostalne).
- Predikat:
o Nije ovisan ni o jednom drugom članu rečeničnog ustrojstva. Zato se kaže da on sam sebi otvara mjesto u rečenici. Po njemu se izravno ili neizravno uvrštavaju svi ostali članovi.
o Predikat ima svoje gramatičke kategorije kojima uspostavlja odnose s ostalim dijelovima rečenice, a one su: lice, vrijeme, vid i način.
§ Kategorija lica: služi za to da se glagolu pridruži oznaka onoga koji govori (1. lice), onoga s kim se govori (2. lice), onoga o kome se govori (3. lice), što se pojavljuje i u množini, npr.:
Jednina 1. pišem 2. pišeš 3. piše
Množina 1. pišemo 2. pišete 3. pišu
§ Kategorija vida: služi za razlikovanje svršenih i nesvršenih radnji, npr. ispitivao je – radnja u trajanju (nesvršeni), ispitao je – radnja završena (svršeni).
§ Kategorija vremena: razlikuju se 3 osnovne gramatičke oznake, za prošlost, sadašnjost i budućnost, ali one mogu biti u apsolutnoj ili relativnoj uporabi (npr. Sutra će biti kiše – apsolutna budućnost; Bit će da je tako – relativna budućnost).
§ Kategorija načina: sadrži gramatičke oznake imperativ, kondicional, optativ, indikativ.
• Imperativom se izriče zapovijed.
• Kondicionalom se izriče mogućnost.
• Optativom se izriče želja u apsolutnoj sadašnjosti.
• Indikativ je izjavni način. Njime se izriče stvarna radnja, stanje ili zbivanje.

27.02.2010. u 21:07 • 1 KomentaraPrint#

1. PREDIKAT U REČENICI

Gramatička svojstva rečenice: predikat (predikatne kategorije)
- Jedno od gramatičkih svojstava je članjivost (mogućnost da se podijeli na članove rečeničnog ustrojstva i to na samostalne i nesamostalne).
- Predikat:
o Nije ovisan ni o jednom drugom članu rečeničnog ustrojstva. Zato se kaže da on sam sebi otvara mjesto u rečenici. Po njemu se izravno ili neizravno uvrštavaju svi ostali članovi.
o Predikat ima svoje gramatičke kategorije kojima uspostavlja odnose s ostalim dijelovima rečenice, a one su: lice, vrijeme, vid i način.
§ Kategorija lica: služi za to da se glagolu pridruži oznaka onoga koji govori (1. lice), onoga s kim se govori (2. lice), onoga o kome se govori (3. lice), što se pojavljuje i u množini, npr.:
Jednina 1. pišem 2. pišeš 3. piše
Množina 1. pišemo 2. pišete 3. pišu
§ Kategorija vida: služi za razlikovanje svršenih i nesvršenih radnji, npr. ispitivao je – radnja u trajanju (nesvršeni), ispitao je – radnja završena (svršeni).
§ Kategorija vremena: razlikuju se 3 osnovne gramatičke oznake, za prošlost, sadašnjost i budućnost, ali one mogu biti u apsolutnoj ili relativnoj uporabi (npr. Sutra će biti kiše – apsolutna budućnost; Bit će da je tako – relativna budućnost).
§ Kategorija načina: sadrži gramatičke oznake imperativ, kondicional, optativ, indikativ.
• Imperativom se izriče zapovijed.
• Kondicionalom se izriče mogućnost.
• Optativom se izriče želja u apsolutnoj sadašnjosti.
• Indikativ je izjavni način. Njime se izriče stvarna radnja, stanje ili zbivanje.

27.02.2010. u 20:40 • 0 KomentaraPrint#

4. SUGLASNIK Č I Ć

Glasovi č,ć su dva različita fonema.Stoga treba razlikovati njihovu artikulaciju.Pri
izgovoru se glasa Č vrh jezika uzdiže i prislanja uz desni (alveole), a usne se
ispupčuju i zaobljuju. Pri izgovoru se glasa Ć vrh jezika opire o donje zube, srednji
dio jezika prislanja uz prednje nepce, a usne se razvlače i olabavljuju.

Glas Č dolazi u riječima kojima postanak nije vidljiv (bačva, ključ…).Zatim dolazi
u oblicima i izvedenicama prema osnovnom k, c :junak – junače, ruka – ručni, zec –
zeče, stric – stričev…).Suglasnik dolazi u sufiksima: -ač: kopač, ogrtač
-ača: cvjetača
-jača: sjevernjača
-ičar: alkoholičar
-čić: kamenčić
-čica: grančica
-čina: cjevčina
-če: kumče
-ič: branič, gonič, vodič, ribič
-ačak: punačak
-ičan: energičan
-ički: humanistički

Glas Ć dolazi u riječima i kojima postanak nije vidljiv (ćelav, kuća…)

Zatim dolazi u oblicima i izvedenicama prema osnovnom t (radost – radošću, brat –
braća).Dolazi i u sufiksima:
-ić : gradić, Anić -dać : srndać
-oća : gluhoća, hladnoća -bać : zelenbać
-aći : domaći, crtaći -eći : teleći
--ći : pekući, doći
-ać : gluhać

27.02.2010. u 20:36 • 0 KomentaraPrint#

3. PISANJE VELIKOG I MALOG SLOVA


Velikim početnim slovima se pišu vlastita imena, i to:

- lična imena i prezimena: Rifet, Samir, Igor, Damir, Danijel, Nermina, Jelena, Bajrić, Čavkić, Zulić, Ivušić, Kosić;

- nadimci i atributi ako se sami upotrebljavaju ili su srasli s imenom i postali njegov sastavni dio: Lela, Doda, Huska, Huki, Kralj Tvrtko, Kulin Ban, Ričard Lavljeg Srca, Kralj Boduven, Karlo Veliki;

- imena božanstava: Allah, Jahve, Jehova, Jupiter, Zeus, Posejdon, Afrodita, Apolon;

- imena životinja i građevina: Šarenka, Crvenka, Zelenka, Jablan, Aduna, Krivi toranj u Pizi; Ajfelov toranj u Parizu, Atomium u Briselu

- imena pripadnika naroda: Bošnjak, Mađar (tačno je i Madžar!), Palestinac;

- imena stanovnika gradova, pokrajina, zemalja, država, kontinenata: Bišćanin, Travničanin, Krajišnik, Bosanac, Amerikanac, Evropljanin, Australijanac;

- imena nebeskih tijela: Sunce, Zemlja, Mjesec, Mliječni Put, Mars, Venera; Andromeda;

- imena kontinenata, država, naseljenih krajeva i mjesta (sve riječi u njima osim veznika i priloga): Australija, Evropa, Dalmacija, Lika, Bosna i Hercegovina, Krajina, Brod na Kupi, Južna Amerika, Dvor na Uni;

- imena mora, rijeka, jezera, planina i druga geografska imena: Una, Sana, Bosna, Drina, Boračko jezero, Grmeč, Romanija, Jadransko more, Fruška gora; Plitvička jezera, Balkansko poluostrvo;

- imena ulica i trgova: Studentski Trg; ako se sastoje iz više riječi samo se prva riječ: Željeznička ulica, Zagrebačka ulica; piše velikim slovom, a ostale malim slovom izuzev vlastitih imena: Bulevar Mule Mustafe Bašeskije, Ulica Mehmedalije Maka Dizdara;

- imena praznika: Bajram, Božić, Uskrs, Đurđevdan, Nova godina, Prvi maj;

- nazivi ustanova, preduzeća, društava: Matica Bošnjaka, Merhamet, Osnovna škola "Mladost", Sarajevska banka, Kamerni Teatar, Sportsko društvo "Željezničar", Medicinski fakultet u Tuzli, Organizacija Ujedinjenih Nacija;

- nazivi knjiga, časopisa, novina, književnih djela: Opšta enciklopedija, Naš jezik, Oslobođenje, Prokleta avlija, Modra rijeka

- prisvojni pridjevi izvedeni od vlastitih imenica sufiksima (nastavcima):
-ov, -ev, -in:
Fadilov sat. Bosančev majstorluk. Melihin kišobran. Danijelov šal.


Velikim početnim slovom se piše:

- prva riječ u rečenici:
Spušta se noć. Gdje su ljudi? Nema žive duše! Ulice su puste.;
- prva riječ poslije dvije tačke kada je upravni govor među navodnicima:
Al' govori Musa Arbanasa:
"Priđi, Marko, ne zameći kavge, il' odjaši da pijemo vino...";

- nastavak pisma iza naslova ako se pismo nastavlja u novom redu, i to bez obzira da li se iza naslova stavlja zarez ili uskličnik:
Draga mama,
Tvoje pismo sam primio tek juče iako...
Ili:
Draga Aida!
Molim te, nemoj se ljutiti što se rijetko javljam...

Velikim početnim slovom pišu se zamjenice Vi i Vas iz poštovanja prema osobi kojoj se piše:
Dragi nastavniče, Javljamo Vam se odmah po dolasku u ljetovalište. Na putu smo se držali Vaših preporuka...

U kompjuterskoj komunikaciji:
Pogrešno: "Dobili ste E-Mail preko Interneta."
Ispravno: "Dobili ste e-mail preko Interneta."

Malim slovom se piše:

- nastavak upravnog govora ako je bio prekinut umetnutom rečenicom radi nekog objašnjenja; na primjer:
"Hoće li svi", pitao je direktor na zboru učenika, "pomoći u uređenju okoline škole?";

- nastavak rečenice poslije upravnog govora, na primjer:
"Hoćemo!" - odgovorili su svi prisutni učenici.
"Krenimo na posao, onda, odmah poslije sastanka" - povikaše neki učenici.;

- posvojni pridjevi izvedeni od vlastitih imenica sufiksima -ski, -ski, -čki, npr.: bosanski jezik, američki dolar, pariski učenik. Bio sam u banjalučkom Kaštelu

- zamjenice vi i vas kad se u pismu ne obraća samo jednoj osobi već grupi ili kad se piše dopis nekoj ustanovi, firmi, društvu; npr.:
Osnovnoj školi "Dr Irfan Ljubijankić", Bihać
Cijenjeni,
Obavještavamo vas da je...

27.02.2010. u 20:35 • 0 KomentaraPrint#

2. Subjekt


- Subjekt je dio rečenice, tj. član rečeničnog ustrojstva kojemu mjesto otvara predikat.
- Odgovara na pitanje „tko?“ ili „što?“, a gramatička svojstva su mu rod, broj i padež.
- Najčešće službu subjekta vrše imenice, no to može biti bilo koja riječ. Kada je subjekt lična zamjenice, on se ne mora izreći, jer se iz oblika predikata pretkaziv.
- Postoje i rečenice u kojima subjekta nema. U njima kao predikat dolaze bezlični glagoli.
- Subjekt se s predikatom mora slagati u rodu i broju (povezani su sročnošću).

27.02.2010. u 20:34 • 0 KomentaraPrint#

1. PREDIKAT U REČENICI


Gramatička svojstva rečenice: predikat (predikatne kategorije)
- Jedno od gramatičkih svojstava je članjivost (mogućnost da se podijeli na članove rečeničnog ustrojstva i to na samostalne i nesamostalne).
- Predikat:
o Nije ovisan ni o jednom drugom članu rečeničnog ustrojstva. Zato se kaže da on sam sebi otvara mjesto u rečenici. Po njemu se izravno ili neizravno uvrštavaju svi ostali članovi.
o Predikat ima svoje gramatičke kategorije kojima uspostavlja odnose s ostalim dijelovima rečenice, a one su: lice, vrijeme, vid i način.
§ Kategorija lica: služi za to da se glagolu pridruži oznaka onoga koji govori (1. lice), onoga s kim se govori (2. lice), onoga o kome se govori (3. lice), što se pojavljuje i u množini, npr.:
Jednina 1. pišem 2. pišeš 3. piše
Množina 1. pišemo 2. pišete 3. pišu
§ Kategorija vida: služi za razlikovanje svršenih i nesvršenih radnji, npr. ispitivao je – radnja u trajanju (nesvršeni), ispitao je – radnja završena (svršeni).
§ Kategorija vremena: razlikuju se 3 osnovne gramatičke oznake, za prošlost, sadašnjost i budućnost, ali one mogu biti u apsolutnoj ili relativnoj uporabi (npr. Sutra će biti kiše – apsolutna budućnost; Bit će da je tako – relativna budućnost).
§ Kategorija načina: sadrži gramatičke oznake imperativ, kondicional, optativ, indikativ.
• Imperativom se izriče zapovijed.
• Kondicionalom se izriče mogućnost.
• Optativom se izriče želja u apsolutnoj sadašnjosti.
• Indikativ je izjavni način. Njime se izriče stvarna radnja, stanje ili zbivanje.

27.02.2010. u 20:29 • 0 KomentaraPrint#

petak, 09.01.2009.

slušajte i gledajte bašćansku ploču!

09.01.2009. u 00:55 • 9 KomentaraPrint#

a evo i malo glagoljice

09.01.2009. u 00:55 • 1 KomentaraPrint#

srijeda, 07.01.2009.

Ugasio se život Martine Pirić...ali....i novi se rodio!

Martina Pirić, 16-godišnja djevojka iz Čepina, koja se posljednjih mjeseci borila sa zloćudnom bolešću, danas je, nažalost, preminula. Martina je iz Padove upućena kući da ojača za nastavak liječenja, no bolest je bila prejaka

Podsjetimo, cijela se Hrvatska priključila za njenu pomoć. No, tijekom kemoterapije u Padovi, Martina je oboljela od trećeg zloćudnog tumora.

Teško i preteško je naći riječi utjehe za gubitkom voljene osobe.

Sućut obitelji, koja je sve uradila što je mogla.
Hvala svim dobrim ljudima, koji mole za njen spokoj nakon svega što je preživjela.
Pokrenila je mnoge na razmišljanje kako je dobro činiti dobro.
Anđeli kao ona što je, uvijek su tu negdje kao što je i ona sada u mislima mnogih !
*******************
Lena je na svijet došla dok su pokapali njezinu tetu Martinu

Suze i radost miješaju se u obitelji prerano preminule Martine Pirić. U vrijeme dok su u ponedjeljak pokapali 16-godišnju Martinu, obitelj Pirić dobila je vijest da je njihova druga kći, Maja, u osječkoj bolnici rodila djevojčicu!

Mala Lena na svijet došla za vrijeme pokopa svoje tete Martine

Život doista piše drame. Malena Lena svijet je ugledala u trenutku pokapanja svoje tete Martine. Na svijet je došla mjesec dana ranije. Djelatnici rodilišta bili su iznimno pažljivi prema majci, jer su znali da je u trenutku poroda Martina položena u grob. Suze i radost isprepliću se u podstanarskom domu Pirićevih. Prinova u obitelji, kažu, nije im ostavila vremena za patnju.

'Moja Martina je anđeo, otišla je i odmah se pobrinula da ne plačemo. Zet me nazvao dok sam bila na groblju i rekao mi da sam postala baka! Veselimo se, plačemo, dobili smo dijete, a izgubili našu Tinicu', kaže Marija Pirić, majka preminule Martine i novopečena baka.

Shrvanoj od bola, obitelji je rođenje unuke svjetlo na kraju tunela. 'Ovo dijete nam je blagoslov, ja očekujem blagoslov. Ni Martinin odlazak nije kazna, već blagoslov - mi sada imamo našeg anđela koji nas čuva', dodala je Marija Pirić.

Bebino ime odabrala je upravo Martina prije mjesec dana. Rođenje nećakinje nije dočekala. Bitku je izgubila nakon sedmomjesečne borbe s opakom bolešću u 17. godini života.


07.01.2009. u 22:14 • 0 KomentaraPrint#

četvrtak, 04.12.2008.

kako dobiti komentare?književnošću? ne!

pa malo gledam..književnost?da? Ne? komentari? usitno!
provali priču o cajkama! prođe! 18!komentara... pre strašno!
ja sam profesorica i mama, predajem hrvatski i etiku,imam dva osnovnoškolca i radim sve zadaće kad treba, držim instrukcije iz hrvatskog, engleskog i njemačkog...i ljudi me ne doživljavaju na blogu...nisam cajka!!! nemam komentara..nisam cool...
e, pa da znate, neću ni biti!

04.12.2008. u 22:45 • 10 KomentaraPrint#

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.< veljača, 2010  
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
             

Veljača 2010 (6)
Siječanj 2009 (3)
Prosinac 2008 (1)
Studeni 2008 (16)
Rujan 2008 (11)
Kolovoz 2008 (1)
Svibanj 2008 (1)
Travanj 2008 (2)
Ožujak 2008 (1)
Prosinac 2007 (1)
Studeni 2007 (72)
Listopad 2007 (29)
Lipanj 2007 (2)
Svibanj 2007 (13)
Travanj 2007 (6)
Ožujak 2007 (57)
Veljača 2007 (12)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

Opis bloga

HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST-PIŠE PROFESORICA I MAMA

www.Bigoo.ws


www.Bigoo.ws


www.Bigoo.ws


www.Bigoo.ws


www.Bigoo.ws


www.Bigoo.ws


www.Bigoo.ws


www.Bigoo.ws


www.Bigoo.ws


www.Bigoo.ws


www.Bigoo.ws


www.Bigoo.ws


www.Bigoo.ws


Glittery texts by bigoo.ws


OSTAVLJAJTE KOMENTARE, ŽELJE I POTREBE!

Photobucket - Video and Image Hosting">

MOJ HRVATSKI
zaplakao sam hrvatski
progovorio hrvatski
hrvatskim govorim
šapućem hrvatski
šutim hrvatski
sanjam hrvatski
i na javi sanjam hrvatski
volim na hrvatskom
volim hrvatski
pišem hrvatski
kad ne pišem ne pišem hrvatski
sve mi je na hrvatskom
hrvatski mi je sve
Pajo Kanižaj

free image hosting

free image hosting


Naučio sam... da ti je, bez obzira koliko ozbiljnosti život zahtijeva od tebe, uvijek potreban prijatelj s kojim se možeš glupirati.

Naučio sam... da je biti ljubazan važnije nego biti u pravu.

Naučio sam... da ljubav, a ne vrijeme, liječi sve rane.

Naučio sam... da svatko koga sretneš, zaslužuje da ga pozdraviš s osmjehom.

Naučio sam... da dobre prilike nikada nisu izgubljene; netko će se uvijek poslužiti onima koje ti propustiš.

Naučio sam... kada se naučiš živjeti u luci gorčine, sreća će se uvijek sidriti negdje drugdje.

Naučio sam... da treba dijeliti riječi koje su nježne i mekane, jer češ ih sutra možda morati pojesti.

Naučio sam... da je osmjeh jedan jeftin način da popraviš svoj izgled.

Naučio sam... da ne mogu odabrati kako se osjećam, ali da mogu odabrati što ću napraviti u vezi toga.

Naučio sam... da svi žele živjeti na planini, ali da se sva sreća i rast događaju dok se uspinješ.

Naučio sam... da je dobro davati savjet samo u dva slučaja: kada ga netko traži ili kada je pitanje života i smrti.

Naučio sam... kada planiraš osvetiti se nekome, time samo dozvoljavaš sebi da te ta osoba nastavi vrijeđati.

Naučio sam... što imam manje vremena, više stvari mogu napraviti.
Andy Rooney
image hosting for myspace

image hosting for myspaceSve što treba znati o tome kako valja živjeti, što činiti i kakav biti, naučio sam u vrtiću. Mudrost me nije čekala na vrhu planine, na kraju dugog uspona školovanja, nego se krila u pješčaniku dječjeg igrališta.
Evo što sam ondje naučio:
Sve podijeli s drugima.
Igraj pošteno.
Ne tuci ljude.
Svaku stvar vrati gdje si je našao.
Počisti za sobom.
Ne uzimaj što nije tvoje.
Kad nekog povrijediš, ispričaj se.
Peri ruke prije jela.
Pusti vodu u zahod.
Topli keksi i hladno mlijeko su zdravi.
Živi uravnoteženo: malo uči, malo razmišljaj, crtaj, slikaj, pjevaj i pleši, igraj se i radi - svaki dan od svega pomalo.
Svakog poslijepodneva odspavaj.
Kad izađeš u svijet, budi oprezan u prometu, drži se za ruke i ne udaljavaj od svog prijatelja.
Ne zaboravi da čudo postoji. Robert Fulghum

Molitva djeteta da bude televizor

Molitva djeteta da bude televizor

Ti si tako dobar, Gospodine,
i štitiš svu djecu na zemlji;
za jednu te posebnu milost molim:
pretvori me u televizor
zato da bi se moji roditelji
brinuli za mene kao za njega,
kako bi s jednakim zanimanjem
gledali i mene kao i njega:
kao mama najdražu TV-priču
ili tata svoje dnevne vijesti.

Želio bih, Bože, da govorim
kao najavljivač programa:
kad on govori, cijela obitelj šuti,
svi ga žele čuti,
nitko ga ne prekida
i ne ušutkava.

Želio bih, Bože, na sebi
osjetiti onakvu brigu
kakvu moji roditelji pokazuju
kad televizor ne radi
jer hitno zovu majstora.

A ja bih želio biti televizorom
samo zato da postanem
najboljim prijateljem
svojim roditeljima
i njihovim glavnim junakom.

Molim te, Gospodine,
pretvori me u televizor
makar samo na jedan dan.