Kako radi Blog.hr?

Ostali elementi - Blog.hr (18)

Varijanta CC licence Imenovanje — Nekomercijalno — Dijeli pod istim uvjetima ima ovakav kôd kojega Blogeditor automatski postavlja u HTML kôd predloška (primjer):

<_!--Creative Commons License-->
<_center>
<_a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/hr/" target="_blank">
<_img alt="Creative Commons License" border="0" src="http://creativecommons.org/images/public/somerights20.png"/>
<_/a>
<_br/>
<_a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/hr/" target="_blank">Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje - Nekomercijalno - Dijeli pod istim uvjetima<_/a>
<_/center>
<_!--/Creative Commons License-->
<_!--
<_Work rdf:about="">
<_license rdf:resource="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/hr/" />
<_/Work>
<_License rdf:about="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/hr/">
<_permits rdf:resource="http://web.resource.org/cc/Reproduction"/>
<_permits rdf:resource="http://web.resource.org/cc/Distribution"/>
<_requires rdf:resource="http://web.resource.org/cc/Notice"/>
<_requires rdf:resource="http://web.resource.org/cc/Attribution"/>
<_prohibits rdf:resource="http://web.resource.org/cc/CommercialUse"/>
<_permits rdf:resource="http://web.resource.org/cc/DerivativeWorks"/>
<_requires rdf:resource="http://web.resource.org/cc/ShareAlike"/>
<_/License>
<_/rdf:RDF> - -->

CSS izdvojenog sadržaja — citat

CSS klasa za oblikovanje ispisa izdvojenog sadržaja — citata:

.quoted {/* … */}
  • Komentiraj
  • Upute +
  • URL stranice +
    • Ako želite navesti izvor, koristite ovaj HTML kôd:
  • Na vrh

Komentari

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno-Dijeli pod istim uvjetima.