Kako radi Blog.hr?

Kalendar - Blog.hr API (15)

Varijabla <_$Kalendar$> ispisuje navigaciju postova u formatu mjesečnog pregleda kalendara s datumima čije poveznice vode do postova nastalih odabranog dana. Kalendar će biti aktivan ako se u postavkama Blogeditora odaberu postavke prikaza arhive postova Kalendar ili Kalendar i linkovi.

Varijabla se postavlja izvan <_Blog><_/Blog> bloka, obično u navigacijski dio stranice:

<_!-- Kalendar -->
<_$Kalendar$>
<_!-- Kraj -->

Rezultat u HTML-u je tablica (skraćeni prikaz):

<_!-- Kalendar -->
<_table class="kalendar" cellspacing="1">
<_tr>
<_td class="kalendar-strelica-natrag"><_a href="http://…html">& lt;<_/a><_/td>
<_td COLSPAN="5" class="kalendar-mjesec-godina">ožujak, 2010<_/td>
<_td class="kalendar-strelica-naprijed">& nbsp;<_/td>
<_/tr>
<_tr class="kalendar-nazivi-dana">
<_td>P<_/td>
<_td>U<_/td>
<_td>S<_/td>
<_td>Č<_/td>
<_td>P<_/td>
<_td>S<_/td>
<_td>N<_/td>
<_/tr>
<_tr>
<_td class="kalendar-neaktivni-dani">1<_/td>
<_td class="kalendar-neaktivni-dani">2<_/td>
<_td class="kalendar-aktivni-dani"><_a href="http://…html#dan3" class="kalendar-aktivni-dani-linkovi">3<_/a><_/td>

<_!-- Kraj -->

Budući da se tablica kalendara automatski ispisuje, dizajner nema mogućnost direktnog pristupa HTML kôdu tablice pa tako ni ručnog mijenjanja njezinog izgleda. Autori API-ja su stoga predvidjeli CSS instrukcije za oblikovanje kalendara. To su:

<_!-- izdvojeni HTML elementi s atributom class -->

<_table class="kalendar" cellspacing="1">

<_td class="kalendar-strelica-natrag">
<_td COLSPAN="5" class="kalendar-mjesec-godina">
<_td class="kalendar-strelica-naprijed">

<_tr class="kalendar-nazivi-dana">

<_td class="kalendar-neaktivni-dani">

<_td class="kalendar-aktivni-dani">
<_a href="…" class="kalendar-aktivni-dani-linkovi">…<_/a>
<_/td>

i pripadajući CSS kôd (opisnici su izostavljeni):

/* CSS kalendara */

table.kalendar {
/*…*/
}

td.kalendar-strelica-natrag {
/*…*/
}

td.kalendar-strelica-naprijed {
/*…*/
}

td.kalendar-mjesec-godina {
/*…*/
}

tr.kalendar-nazivi-dana {
/*…*/
}

td.kalendar-neaktivni-dani {
/*…*/
}

td.kalendar-aktivni-dani {
/*…*/
}

a.kalendar-aktivni-dani-linkovi {
/*…*/
}

Napomena: /* komentar */ je način označavanja komentara u CSS-u, po namjeni sličan HTML komentarima <_!-- komentar -->

  • Komentiraj
  • Upute +
  • URL stranice +
    • Ako želite navesti izvor, koristite ovaj HTML kôd:
  • Na vrh

Komentari

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno-Dijeli pod istim uvjetima.