Kako radi Blog.hr?

Komentari - Blog.hr API (7)

<_Komentari><_/Komentari> je mikropredložak za ispis komentarâ koji se stavlja unutar glavnog segmenta prikaza <_Blog><_/Blog>. Unutar ovog bloka nalaze se sljedeće varijable:

  • <_$TekstKomentara$> — tekst komentara;
  • <_$AutorKomentara$> — ime/nadimak autora komentara;
  • <_$DatumKomentara$> — datum objave komentara;
  • <_$VrijemeKomentara$> — vrijeme objave komentara.

Primjer kôda koji se postavlja unutar HTML kôda predloška:

<_!-- Komentari ispod posta -->
<_Komentari>
<_$TekstKomentara$><_br />
<_$AutorKomentara$> <_$DatumKomentara$> <_$VrijemeKomentara$><_br />
<_br />
<_/Komentari>
<_!-- Komentari ispod posta kraj -->

Primjer rezultata u HTML–u:

<_!-- Komentari ispod posta -->
<_div id="komentari_post_1627160362">
<_script type="text/javascript">
get_post_comments('http://kako-radi.blog.hr', '1627160362', '12352770', '0');
<_/script>
<_/div>
<_!-- Komentari ispod posta kraj -->

Aplikacija dodaje HTML kôd koji uokviruje komentare

<_div id="komentari_post_[broj posta]"><_/div>

s id atributom jedinstvenim za svaki post. Broj posta se, uz ostale varijable, šalje do poslužitelja putem JavaScripta

get_post_comments('[adresa bloga]', '[broj posta]', '[broj bloga]', '[vrsta prikaza]');

kako bi aplikacija mogla ispisati odgovarajuće komentare, formatirane prema zadanom mikropredlošku.

Primjer rezultata u HTML-u nakon izvršenja programskog dijela JavaScripta:

<_!-- Komentari ispod posta -->
<_div id="komentari_post_1627160362">
Ovo je prvi komentar<_br />
Ivo Ivić 25.12.2009. 13:30<_br />
<_br />
… a ovo je drugi komentar<_br />
<_a href="http://primjerbloga.blog.hr" target="_blank">Petra Perić<_/a> 25.12.2009. 13:45<_br />
<_br />
<_/div>
<_!-- Komentari ispod posta kraj -->

Ako je autor komentara registrirani vlasnik bloga na domeni Blog.hr, ime/nadimak će postati aktivna poveznica do njegovog bloga koja otvara stranicu u novom prozoru.

  • Komentiraj
  • Upute +
  • URL stranice +
    • Ako želite navesti izvor, koristite ovaj HTML kôd:
  • Na vrh

Komentari

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno-Dijeli pod istim uvjetima.