< ožujak, 2019  
P U S Č P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

e -mail bloga

sve upite postavite na
ridddert@gmail.com

POVIJEST BLOGA

OVAJ BLOG JE NASTAVAK IUS BLOGA-PORADI ZATVARANJA DOMENE-(http://www.ius.bloger.index.)BLOG IUS NASTAVLJA RAD- PO ISTOM BLOGU, UGAŠENE DOMENE- IMAO -OD 8.8.2008.ZA (10 GODINA) PREKO 2 500 000 POSJETA,ODNOSNO PRIMIO SAM PREKO 15 000 MAILOVA-DOSLOVNO IZ CIJELOG SVIJETA- LIJEPO ISKUSTVO-STOJIM VAM NA RASPOLGANJU-IZA MENE JE DUGOGODIŠNJE BAVLJENE PROFESONALNO PRAVNOM TEMATIKOM

BROJAČ POSJETA

18.03.2019., ponedjeljak

Izvanbračna veza i plaćanje poreza

zanima me može li se prepisati automobil bez plaćanja 5% poreza na nevjenčanu suprugu sa kojom imaš dijete i živiš u izvanbračnoj zajednici duže od 5 godina i ovjerio si kod javnog bilježnika prije 5 godina da se vaša zajednica izjednačava sa bračnom zajednicom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po pozitivnom propisu RH -Zakona na promet nekretnina-zakona koji uređuje predmetno pitanje-da li su izvabračni drugovi oslobođeni poreza na promet nekretnina-po pravnom poslu-ugovoru-uvidom u dani članak(ispod)vidljivo je-izvanbračni partneri-NISU OSLOBOĐENI POREZA NA PROMET NEKRETNINA
Ove činjenice koje navodite
„bez plaćanja 5% poreza na nevjenčanu suprugu sa kojom imaš dijete i živiš u izvanbračnoj zajednici duže od 5 godina i ovjerio si kod javnog bilježnika prije 5 godina da se vaša zajednica izjednačava sa bračnom zajednicom.“
-za oslobođenje od plaćnja poreza ne vrijede-one uređuju druga pitanja.....pitanja nasljedstva i dr.
--------------------------------------------------------------------------------

Izvadak iz Zakona na promet nekretnina
Zakon o porezu na promet nekretnina
pročišćeni tekst
NN 115/16, 106/18

Članak 13.

Porez na promet nekretnina ne plaćaju:

1. Republika Hrvatska, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne vlasti, ustanove čiji je jedini osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zaklade i fundacije, sve pravne osobe čiji je jedini osnivač Republika Hrvatska, Crveni križ i neprofitne pravne osobe registrirane za pružanje humanitarne pomoći sukladno posebnom propisu

2. diplomatska ili konzularna predstavništva strane države pod uvjetom uzajamnosti i međunarodne organizacije za koje je međunarodnim ugovorom dogovoreno oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina

3. osobe koje stječu nekretnine u postupku vraćanja oduzete imovine i komasacije nekretnina

4. prognanici i izbjeglice koji stječu nekretnine zamjenom svojih nekretnina u inozemstvu

5. građani koji kupuju stambenu zgradu ili stan (uključujući i zemljište) na kojem su imali stanarsko pravo ili uz suglasnost nositelja stanarskog prava prema propisima kojima se uređuje prodaja stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Isto vrijedi i za zaštićene najmoprimce koji kupuju stambenu zgradu ili stan u kojem stanuju na temelju ugovora o najmu

6. osobe koje stječu nekretnine u skladu s propisima kojima se uređuje pretvorba društvenog vlasništva u druge oblike vlasništva

7. bračni drug, potomci i preci koji čine uspravnu liniju te posvojenici i posvojitelji koji su u tom odnosu s primateljem uzdržavanja te od njega stječu nekretnine na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju ili na temelju ugovora o dosmrtnom uzdržavanju

8. osobe koje razvrgnućem suvlasništva ili diobom zajedničkog vlasništva stječu posebne dijelove te ili tih nekretnina, neovisno o omjerima prije i nakon razvrgnuća suvlasništva ili diobe zajedničkog vlasništva


Oznake: Obrazovanje

17.03.2019., nedjelja

Izvanknjižno vlasništvo i ugovor o uzdržavanju

Moj bratić je umro 2014. g. sa susjedom je sklopio ugovor o doživotnom uzdržavanju, pa poslije njegove smrti nije bila ostavinska, međutim sada sam vidjela da postoji jedan posjedovni list- katastarska čestica- šuma, koji još uvijek glasi na njegovo ime ali u zemjlišnim knjigama vlasnik je naš djeda.Buduči da bratić nije bio vlasnik šume već je imao samo posjedovni list, dali je mogao sa ugovorom dati pravo vlasništva nekome koje ni on nije imao?
LP i unaprijed najljepša hvala

NAPOMENA-OVO SAM DOBIO- 2/2018
……………………………………………………………………………………….
NAČELNO-NE ULAZIM U FORMULACIJU SADRŽAJA UGOVORA.A PO KOJEM SE MOGU NAVESTI-NPR .ODREĐENE KČ BR.PARCELE I DRUGI NAČIN NAVOĐENJA OPSEGA IMOVINE-DJELOMIČNO I SL
CENRALNO PITANJE JE MOŽE LI SE TIM UGOVOROM PRENIJETI VLASNIŠTVO KOJE JE VANKNJIŽNO-NIJE GRUNTOVNO SREĐENO-DOSTA ČEST SLUČAJ KOD NAS-NPR.-PARCELA XY VODI SE U GRUNTOVNIM KNJGA NA DJEDA-DJED UMRO-A STVARNI-VANKNJŽNI VLASNIK JE SADA UNUK NPR-MOŽE LI UNUK S TAKVOM KVALITETOM VLASNIŠTVA-NAPRAVITI VALJANO UGOVOR O UZDRŽAVANJU-PO KOJEM JE PRIMATELJ UZDRŽAVANJA
DA,MOŽE U POTPUNOSTI.VLASNIŠTVO-MA KAKVE KVALIETE STJEČE SA SMRĆU OSTAVITELJA
VLASNIK KOJI NA TAJ NAČIN STEKNE TU KVALITETU VLASNIŠTVA,(PO UPITU)-A DA BI IMAO GRUNTOVNO SREDIO TO NESREĐENO VLASNIŠTVO U SMISLU DA PRODA I SL-MORA NA SUDU SE MOŽE POJAVITI SE S TUŽBOM RADI VLASNIŠTVA

Oznake: KVALIETA VLASNIŠVA-IZVANKNJIŽNO VLASNIŠTVO

07.03.2019., četvrtak

NEOVISNOST OSTAVINSKOG POSTUPKA

molim vas sljedeću informaciju;
Nasljednu imovinu (nekretnina) iza oca naslijedilo je 7 djece na jednake dijelove. Dio nasljednika se odrekao nasljedstva u korist jednog nasljednika, a dio nasljednika je prihvatio nasljedstvo.), da li ga nasljeđuju sva braća i sestre ili samo oni koji se nisu odrekli nasljednog dijela iza oca, obzirom da je riječ o istoj nekretnini?

Bez obzira na visinu ostavine po ocu-ostavina po jednom nasljedniku je drugi ostavinski postupak Ostavina iza oca je jedna stvar-otac je ostavitelj
Ostavina jednog od nasljednika je druga stvar-
Radi se o dva ostavinska neovisna ostavinska postupka

Oznake: OSTAVINA

04.03.2019., ponedjeljak

Predbračni ugovor

Voljela bih urediti imovinske odnose. Naime, živimo u izvanbračnoj zajednici i imamo jednogodišnje dijete. U 4.mjesecu trudnoće, 2015. godine, kupila sam kuću uz pomoć svoje obitelji. On je tada još živio sa svojim roditeljima. Doselio se k mojim roditeljima kada sam bila u 7. mjesecu trudnoće. Još uvijek živimo s mojim roditeljima, budući da sama opremam i namještam kuću (fasada, krečenje, namještaj, aparati, centralno grijanje), jer partner nema stalni posao. Njegovi roditelji nisu u ničemu pomogli. Posjedujem i svoje auto u čijem nabavljanju opet nije sudjelovao partner. Bili smo i kod odvjetnika, baš radi „predbračnog ugovora“ koji nas je „odgovorio“ govoreći kako nam to nije potrebno, da to sigurno forsira obitelj koja je pomogla (po meni krajnje neprofesionalno i bezobrazno). No, mene to i dalje kopka. Nije loša osoba, no tko zna što se može dogoditi i što će biti ako dođe do rastave. Ovakav kakav je trenutno, ne bi tražio ništa, no to mi ništa ne garantira. Ne bih voljela da dijete i ja ostanemo bez krova nad glavom. Kako uopće nazvati taj ugovor? Brak nam nije u planu, a kao izvanbračna zajednica imamo jednaka prava kao i u braku. Na koje članke se pozvati?
Hvala
--------------------------------------------------------
Po danim normama Obiteljskog zakona-vi slobodno možete urediti imovinske odnose u smislu zatečene imovine i imovine koja će se stjecati-irelevatno je-da li se taj ugovor zove bračni ili ne.Sasvim slobodno sklopite ugovor oko uređenja imovinskih odnosa.Činjenica što je u toj vezi rođeno zajedničko dijete-njemu kao izvanbračnom partneru ne daje nikakvo pravo na svojatanje vaše imovine –a koje je samovlasništvo-kako ste naveli-označene po-kao imovine prije veze.U praktičnom,izvedbenom smislu(po logici:sadržaj odredbi po ugovoru određuju namjeru i svrhu-odnosno sam naziv ugovora xy nije bit nego sadržaj odredbi
----------------------------------------------------------------
Po danim normama postojećeg Obiteljskog zakona-vi slobodno možete urediti imovinske odnose u smislu zatečene imovine i imovine koja će se stjecati-irelevatno je-da li se taj ugovor zove bračni ili ne.Sasvim slobodno sklopite ugovor oko uređenja imovinskih odnosa.Činjenica što je u toj vezi rođeno zajedničko dijete-njemu kao izvanbračnom partneru ne daje nikakvo pravo na svojatanje vaše imovine –a koje je samovlasništvo-kako ste naveli-označene po-kao imovine prije veze.U praktičnom,izvedbenom smislu(po logici:sadržaj odredbi po ugovoru određuju namjeru i svrhu-odnosno sam naziv ugovora xy nije bit nego sadržaj
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Izvadak iz Obiteljskog zakona
NN 103/15
na snazi od 01.11.2015.

Članak 1.
(1) Ovim se Zakonom uređuju brak, izvanbračna zajednica žene i muškarca, odnosi roditelja i djece, mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta, posvojenje, skrbništvo, uzdržavanje, obvezno savjetovanje i obiteljska medijacija te postupci u vezi s obiteljskim odnosima i skrbništvom.
(2) Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol, osim ako iz smisla pojedine odredbe ne proizlazi drukčije.
Izvanbračna zajednica
Članak 11.
(1) Odredbe ovoga Zakona o učincima izvanbračne zajednice primjenjuju se na životnu zajednicu neudane žene i neoženjenoga muškarca koja traje najmanje tri godine, a kraće ako je u njoj rođeno zajedničko dijete ili ako je nastavljena sklapanjem braka.
(2) Izvanbračna zajednica koja ispunjava pretpostavke iz stavka 1. ovoga članka stvara osobne i imovinske učinke kao bračna zajednica te se na nju na odgovarajući način primjenjuju odredbe ovoga Zakona o osobnim i imovinskim odnosima bračnih drugova, odnosno odredbe drugih zakona kojima se uređuju odnosi u poreznim stvarima, osobni, imovinski i drugi odnosi bračnih drugova.
(3) Nepovoljno postupanje prema izvanbračnim drugovima u pogledu pristupa koristima, povlasticama, ali i obvezama zajamčenim bračnim drugovima koje ne može biti opravdano objektivnim razlozima te koje nije nužno za ostvarenje istih predstavlja diskriminaciju temeljem obiteljskog statusa.
(4) Različito postupanje propisano člankom 30. ovoga Zakona ne predstavlja nepovoljno postupanje iz stavka 3. ovoga članka.
Bračni ugovor
Članak 40.
(1) Bračnim ugovorom mogu se urediti imovinskopravni odnosi na postojećoj ili budućoj imovini.
(2) Prema trećim osobama uglavci o upravljanju ili raspolaganju imovinom imaju pravni učinak ako su upisani u zemljišne knjige, odnosno u javne upisnike kod kojih je upis nužan za stjecanje prava ili se stvar ne može upotrebljavati bez takvoga upisa.
(3) Bračni ugovor sklapa se u pisanom obliku, a potpisi bračnih drugova moraju biti ovjereni kod javnog bilježnika.

Oznake: prebračni ugovor

22.02.2019., petak

Razvod braka s međunarodnim elementom

Drzavljanka sam RH u braku s turskim drzavljaninom,imamo dvoje djece (3 i 6 godina).Brak je sklopljen u Hrvatskoj gdje smo zivljeli do zadnjih godinu dana.Sad živimo u Turskoj gdje sam ja na privremenom boravku.Djeca su rođena u Hrvatskoj,imaju dvojno državljanstvo.Suprug je stekao Hrvatsko drzavljanstvo.Naime zbog trajnog narušenja odnosa u braku,neslaganja i omalovažavanja mene kao supruge i majke (nastoji me se prikazati kao nesposobnu) želim pokrenuti razvod braka.Suprug je za rastavu ali mi ne želi dati djecu.Mogu se ja vratiti u Hrvatsku sama.Osoba je s kojom se nemoguce dogovoriti.Koja su moja prava?kako i kome podnijeti zahtjev za razvod?Da li ja mogu s djecom zivljeti u Hrvatskoj gdje bi i suprug mogao raditi?Kako se dogovoriti o skrbnistvu s nekim s kim ni ne moze pricati? Kako uopce otici a povesti djecu?Ne mislim ih oteti ali zelim da odrastaju uz majku,otac bi mogao vidati djecu kad god zeli.Koji su moji slijedeci koraci?Kome se ovdje obratiti za pomoc?Konzulat je blizu ambasada nije
Slijedom vašeg upita-evo vam zakonski tekst-obratite se konzulatu.
Izvadak iz Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima
NN 53/91, 88/01


Članak 61.
Nadležnost suda Republike Hrvatske postoji u sporovima radi utvrđivanja postojanja ili nepostojanja braka, poništaja braka ili razvoda braka (bračni sporovi) i kad tuženik nema prebivalište u Republici Hrvatskoj:
1) ako su oba bračna druga državljani Republike Hrvatske, bez obzira na to gdje imaju prebivalište, ili
2) ako je tužitelj državljanin Republike Hrvatske i ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, ili
3) ako su bračni drugovi imali svoje posljednje prebivalište u Republici Hrvatskoj, a tužitelj u vrijeme podnošenja tužbe ima prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj.
Ako je tuženi bračni drug državljanin Republike Hrvatske i ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, nadležnost suda Republike Hrvatske je isključiva.

Članak 66.
Nadležnost suda Republike Hrvatske postoji u sporovima o čuvanju, podizanju i odgoju djece koja su pod roditeljskim staranjem i kad tuženik nema prebivalište u Republici Hrvatskoj, ako su oba roditelja državljani Republike Hrvatske.
Ako su tuženik i dijete državljani Republike Hrvatske i ako oboje imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, nadležnost suda Republike Hrvatske je isključiva.
Odredbe st. 1, i 2. ovog članaka te odredbe članaka 46. ovog zakona odgovarajuće se primjenjuju i na određivanje nadležnosti drugih organa Republike Hrvatske kad odlučuju o čuvanju, podizanju i odgoju djece pod roditeljskim staranjem.


Oznake: brak

06.02.2019., srijeda

Postovani,prije 8 godina premunio mi je otac. Iza njega je ostala jedna nekretnina. Ja i brat smo bili nasljednici ali sam se ja odrekla svoga dijela u bratovu korist. Medutim kako je otac iza sebe ostavio dug ovrha je sjela i meni i bratu na racun. Brat to odbija platiti a meni uredno skidaju sa place. Zanima me sta mogu poduzeti tj. dali mogu traziti povrat svoga dijela nasljedstva s obzirom na ovu situaciju. Hvala,lijep pozdrav!
-----------------------------------------------------------------
Odricinje jednom izjavljeno(načelo neopozivosti dane nasljedničke izjave po završenoj raspravi)-"više ne ide nazad"

Izvadak iz Zakona o nasljeđivanju
NN 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15
na snazi od 01.04.2015.
Nasljednička izjava
Članak 220.
(1) Svatko je ovlašten, ali nitko nije dužan dati nasljedničku izjavu.
(2) Za osobu koja nije dala izjavu o odricanju od nasljedstva smatra se da želi biti nasljednikom.
(3) Osoba koja je valjano dala izjavu da prihvaća nasljedstvo, ne može ga se više odreći.
(4) Nasljedničku izjavu potpisuju, odnosno stavljaju rukoznak nasljednik ili njegov zastupnik.
(5) Ako nasljednik ili njegov zastupnik nije u stanju potpisati nasljedničku izjavu, navest će razlog ovlaštenoj osobi, koja će to zabilježiti u zapisniku.
(6) Potpis na ispravi o nasljedničkoj izjavi, kao i potpis na punomoći za davanje nasljedničke izjave mora biti javno ovjerovljen.
(7) Ako nasljednik u nasljedničkoj izjavi ne izjavi odnosi li se njegova izjava na ono što mu pripada na temelju zakona, ili na temelju oporuke, ili kao nužni dio, smatra se da se izjava odnosi na nasljedstvo na bilo kojem temelju.
(8) Sud neće zahtijevati nasljedničku izjavu ni od koga, ali nasljednik koji ju želi dati može to učiniti usmeno pred ostavinskim sudom ili pred svakim drugim općinskim sudom, odnosno predajom ostavinskom sudu ovjerovljene isprave o tome.
(9) Prilikom davanja izjave o odricanju od nasljedstva sud će nasljednika upozoriti da se može odreći nasljedstva samo u svoje ime, ili i u ime svojih potomaka.


Oznake: nepozivost nasljedničke izjave

05.02.2019., utorak

Neplaćanje poreza na promet nekretnina

Evo pokušat ću biti što jednostavniji. Supruga i ja živimo u kući sa mojom majkom i njezinom mamom. Kuća je etažirana, sastoji se od dvorišta, garaže, stubišta, podruma, prizemlja u kojem živimo supruga i ja, poslovnog prostora u prizemlju, kata i terase u kojem žive moja majka i baka, te potkrovlja. Moja majka je vlasnica 2/3 kuće, tj. dvorišta, garaže, prizemlja gdje ja sada živim i kata gdje ona živi. Vlasnici poslovnog prostora u prizemlju (te njihovog dijela dvorišta) i potkrovlja su moji tetak i tetka. Stubište i podrum koristimo zajedno. Međutim oni (moji tetak i tetka) nisu bitni tu za ono što nas zanima samo sam Vam htjeo objasniti situaciju.
Moja majka bi meni prepisala prizemlje u kojem ja sada živim, darovnim ugovorom, te bih ja vlasništvo prizemlja preuzeo odmah (da li je to pametno rješenje što se tiče plaćanja poreza?) Vlasništvo ostatka kuće bi mi ostavila oporukom ili ugovorom o doživotnom uzdržavanju (što je bolje?). Što je najpametnije napraviti i kako, i da li mogu izbjeći da nakon majčine smrti moja sestra ne može ništa tražiti od mene. Naime roditelji su mi rastavljeni, otac će svoj stan ostaviti sestri, stoga bi majka kuću ostavila meni, o nekom dogovoru da se ona ili ja odričemo nekog dijela mislim da nema puno nade od moje sestre zbog narušenih odnosa, kako to već ide u skoro svakoj obitelji vjerujem da znate. I kada bih ispunjavao ugovor o darivanju samo prizemlja što bih trebao napisati u njega, ono što piše u zemljišnoj knjizi? Da li je najjednostavnije i najsigurnije da mi majka prepiše cijelu kuću odmah darovnim ugovorm? Šaljem Vam i neke javno dostupne dokumente ukoliko mogu pomoći uvid u situaciju. Eto kao što vidite puno toga me zanima i jesam upućen u neke stvari, ali sam laik te bih Vam bio zahvalan kada bi mi dali neki savjet što učiniti.

……………………………………………………………………
Da se isčitati-suvlasništvo majke u 2/3 dijela-svega navedenog -s time da u postojećoj imovini stanujete vi-majka i navodite tetu i tetka kao suvlsnici-odnosno teta,drugi suvlanik je majka
Navodie još i postojanje sestre kao ev.budućeg nasljednika s vama
u tom kontekstu-vi-majka sestra što napraviti tako da sestra kao nužni nasljednik bude bez nasljeđa i pitate za porez po dva spomenuta ugovora
napravie ugovor o darovanju-tu poreze nema
majka- sin je prva nasljedna linija
isto tako napravite ugovor o uzdržavanju-poreza na tu vrstu ugovora nema-on je tzv.teretni ugovor-sestra po majčinoj smrti neće moći s uspjehom osporavati ugovor
……………………………………………………………………
Izvod iz zakona o porezu na promet nekretnina
(Redakcijski pročišćeni tekst, 'Narodne novine' br. 115/16, 106/18)Na snazi i primjenjuje se od 1. siječnja 2019.


POGLAVLJE IV. - POREZNA OSLOBOĐENJA
Odjeljak 1. - Opća oslobođenja

Članak 13.

Porez na promet nekretnina ne plaćaju:
1. Republika Hrvatska, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne vlasti, ustanove čiji je
jedini osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zaklade i fundacije, sve
pravne osobe čiji je jedini osnivač Republika Hrvatska, Crveni križ i neprofitne pravne osobe registrirane za
pružanje humanitarne pomoći sukladno posebnom propisu
2. diplomatska ili konzularna predstavništva strane države pod uvjetom uzajamnosti i međunarodne organizacije
za koje je međunarodnim ugovorom dogovoreno oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina
3. osobe koje stječu nekretnine u postupku vraćanja oduzete imovine i komasacije nekretnina
4. prognanici i izbjeglice koji stječu nekretnine zamjenom svojih nekretnina u inozemstvu
5. građani koji kupuju stambenu zgradu ili stan (uključujući i zemljište) na kojem su imali stanarsko pravo ili uz
suglasnost nositelja stanarskog prava prema propisima kojima se uređuje prodaja stanova na kojima postoji
stanarsko pravo. Isto vrijedi i za zaštićene najmoprimce koji kupuju stambenu zgradu ili stan u kojem stanuju na
temelju ugovora o najmu
6. osobe koje stječu nekretnine u skladu s propisima kojima se uređuje pretvorba društvenog vlasništva u druge
oblike vlasništva
7. bračni drug, potomci i preci koji čine uspravnu liniju te posvojenici i posvojitelji koji su u tom odnosu s
primateljem uzdržavanja te od njega stječu nekretnine na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju ili
na temelju ugovora o dosmrtnom uzdržavanju
8. osobe koje razvrgnućem suvlasništva ili diobom zajedničkog vlasništva stječu posebne dijelove te ili tih
nekretnina, neovisno o omjerima prije i nakon razvrgnuća suvlasništva ili diobe zajedničkog vlasništva.
Odjeljak 2. - Porezno oslobođenje pri unosu nekretnine u trgovačko

društvo
Članak 14.

(1) Kada se nekretnine unose u kapital trgovačkog društva, ne plaća se porez na promet nekretnina.
(2) Porez na promet nekretnina ne plaća se kada se nekretnine stječu u postupku spajanja i pripajanja u smislu
zakona kojim se uređuju trgovačka društva te u postupku podjela trgovačkog društva u više trgovačkih društava.
(3) Ako tijekom poreznog nadzora Porezna uprava utvrdi prividnost pravnog posla po osnovi kojeg je stečena
nekretnina, sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka, utvrđuje se pripadajući porez na promet nekretnina.

Odjeljak 3. - Porezno oslobođenje pri nasljeđivanju, darovanju i

drugom stjecanju bez naknade

Članak 15.

Porez na promet nekretnina pri nasljeđivanju, darovanju i drugom stjecanju nekretnina bez naknade ne plaćaju:
1. bračni drug, potomci i preci koji čine uspravnu liniju te posvojenici i posvojitelji koji su u tom odnosu s
umrlim ili darovateljem
2. pravne i fizičke osobe kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
daruje, odnosno daje nekretnine bez naknade radi odštete ili iz drugih razloga u svezi s Domovinskim ratom
3. bivši bračni drugovi kada uređuju svoje imovinske odnose

Oznake: NEPLAČANJE POREZA

03.09.2018., ponedjeljak

Problem suvlaništva

Imam jedno pitanje.Posjedujem 1/4 kuće.djed posjeduje 3/4.Djed želi svoj dijo kuće prodati,a ja svoju četvrtinu kuće ne želim prodati.Dali sam ja prisiljen prodati svoju četvrtinu ili ne?
....................................................................................
Pojavljuje se .Po vašim navodima niste prisiljeni prodati svoj dioUkoliko bi djed ustrajao u svom naumu-uz izostajanje mirnog rješenja-za dalji postupak obraćae su samo sudu pismeno po postupku

Aneks ugovora(Problem JMBG i OIB)

Prije par dana sam kupio nekretninu i ovjerio kupoprodajni ugovor
(onaj koji se kupi u knjižarama)
kod javnog bilježnika.
Problem je nastao kad sam došao na sud i pokušao predati zahtjev za
upis,.
Kažu više ne priznajemo ugovor bez OIB-a (obrasci iz knjižare ociti iz
'41 pa na njima pisalo samo JMBG)
Da skratim sad bi trebao napisati anex tog ugovora koji smo dodaje OIB-
ove kao prilog a neznam kako to sve formulirati.

Ako neko zna kako se to pise ili gdje se moze viditi neki primjer bio
bih vrlo zahvalan
-------------------------------------------------------------
Ukoliko je to-problem te se poradi postojanja greške ne može izvršti
upis-po aneksu ugovora(u stvari-novi ugovor)-a koji se napravi kao i dosadašnji ugovor-drugi datum,ovjera-samo će sadržavti odredbu-uz zglavlje ugovora.......dalje u tekstu istog navodi sa odredba po kojoj ugovorne stranke utvrđuju sklapanje istog-odredba-utvrđuje se nevaženje sadržaja teksta-u kojoj se točno navodi tekst i točan tekst nove odredbe.odnosno-oib-a-te odredbu po kojoj ugovorne stranke utvrđuju važenje istog teksta............a u svu ostaklom-ugovor-aneks ostaje isti.

obrazac za sporazumni razvod braka

Trebam pomoc. Trazim, a online
nalazim sve i svasta, te nisam siguran da li su ti obrasci dovoljno
dobri da ih se primjeni na sudu. Molim nekoga sa iskustvom za link do
takvog obrasca za koji je siguran da je sadrzajem i formom ispravan za
primjenu na sudu. Ne bih zelio dodatna razvlacenja predmeta zbog toga
sto mi neke stvari fale, a ne znam ni sam sto je sve od podataka
potrebno navesti u takvom zahtjevu.
................................................................................

- prikaži citirani tekst -
OPĆINSKI SUD
U OSIJEKU
Pravna stvar:
Predlagatelji:Siniša(navesti ime oca) Ebner
Ivana Ebnerr_________oboje s iste adrese,Tenja,Matije Vlačića 80
/ukoliko nije ista adresa-navesti točnu adresu za svakoga/


ZAHTJEV ZA SPORAUMNI RAZVOD BRAKA3 x sudu
prilog:preslika izvadka iz matice vjenčanih
preslika izvatka iz matice rođenih za mldb. Tony Ebner
preslika zapisnika Centra za socijalnu skrb


I. Stranke su zaključile brak godine___________.Brak je upisan u maticu vjenčanih koja se vodi kod-Matični ured________
za godinu___________pod rednim brojem___________.
Dokaz:uvid u izvod iz matice vjenčanih./Ovo gdje je prazno upiši podatke iz vjenčanog lista ili izvatka iz matice vjenčanih/

II.U braku je rođeno jedno dijete-malodobni-Tony/Siniše/ Ebner,r.9.11.2000. godine.
Supružnici nemaju druge djece,a niti se ista očekuju.
Dokaz:uvid u presliku izvatka iz matice rođenih za mldb. Tony Ebner,saslušanje predlagatelja,uvid u presliku zapisnika Centra za socijalnu skrb.
III.Stranke su se obratile Centru za socijalnu skrb radi mirenja,koje nije uspjelo.Po istom zapisniku supruga i ja sporazumili smo se o tome da se naše zajedničko dijete dodijeli majci u svezi daljnjeg čuvanja i odgoja.Dogovorili smo se i o visini novčanih sredstava koje ću ja mjesečno uplaćivati na račun majke za zakonsko uzdržavanje djeteta.-1000,00 kuna mjesečno.Sporazumno smo se dogovorili i o načinu kontakata mene-kao oca s djetetom-te predlažemo sudu da isto uredi kako se navodi u tužbenom zahtjevu,jer je u interesu djeteta da ima stalne i što redovitije kontakte s ocem,poradi što pravilnijeg daljeg razvoja u odrastanju
Dokaz:uvid u presliku zapisnika,saslušanje predlagatelja,drugi dokazi po potrebi

IV.Kako je otuđenost bračnih drugova sve veća,a protek vremena ne ublažava nastalu krizu,to predlagatelji sporazumno podnose ovaj zahtjev za razvod braka,te predlažu da sud temeljem članka 43 stavak 3 Obiteljskog zakona donese slijedeću

PRESUDU

1.Razvodi se brak zaključen između predlagateljice Ivane Ebner r._________,iz Tenje,Matije Vlačića 80 i predlagatelja Siniše(ime oca navesti) Ebner-s iste adrese,koji brak je sklopljen______/navesti točan datum,mjesec,godina/,a upisan u maticu vjenčanih po Matičnom uredu___________ za godinu_________,pod rednim brojem________.

2. Dijete stranaka-mldb.Tony /Siniše/Ebner rođen 9.11. 2000. godine povjerava se na odgoj,čuvanje i djelomično uzdržavanje majci

3 Nalaže se predlagatelju da za uzdržavanje mld. Tony Ebner mjesečno doprinosi 1000,00 kuna i to počevši od dana podnošenja tužbe____________/navesti datum podnošenja tužbe/,pa na dalje dok za to postoje zakonski uvjeti,i to dospjele obroke platiti odjednom sa zakonskom zateznom kamatom od 15% godišnje od dospjelosti do isplate,a buduće obroke do svakog 10-og u mjesecu,na ruke majke/ili žiro račun-navesti,knjižica i sl.a Vaše poduzeće koje će dobiti presudu s ovakvom izrekom će Vam mjesečno odbijati 1000,00 kuna automatski na račun majke.Tako je najbolje jer ,tada je sve uredno.I to odmah ispočetka uredno,jer Vas -supruga uvijek može tužiti za neiplatu-ukoliko -ono-na ruke majke ne bi poštovali.Opet stvar je to Vašeg dogovora/ z.z./zakonske zastupnice/ Ivane Ebner r._____________ -
4.Određuje se način održavanja druženja djeteta s ocem tako što će otac uz predhodnu najavu i suglasnost majke ,
biti s djetetom jednom tjedno,tako što će dijete uzeti s sobom i uredno vratiti dijete majci
/Siniša,o ovome svemu se možete dogovoriti na samoj raspravi/ja sam naveo ovo ovdje samo proviziorno,a sud će slijediti Zapisnik centra/

Troškove snose predlagatelji zajednički.Tenja, 1.listopad 2005. godine

Predlagatelji:
1.Ivana Ebner_________________(vl. potpisi)

2.Siniša Ebner________________

Predaje se preslika potvrde o plaćenoj sudskoj pristojbi.To bi bilo to-dobro pročitaj/te/,ono što je pisano u zagradi-to su upute i razjašnjenja-to izostavite-i odmah isprika-to sam stavljao-ne znajući koliko ste upućeni.
Napisati,te predati u 4 primjerka u pisarnicu suda-prijemni ured ili kako se već zove-3 primjerka/mislim da je toliko/ će Vam sud uzeti s navedenim preslikama kao prilog,a 4. primjerak ćete dobiti s pečatom da je prijelog predan odeđenog datuma..Obavezno predati i primjerak uplatnice o plaćenoj sudskoj pristojbi--plaća se na državni proračun-to ćete već pitati.Pri predavanju pitajte sudskog službenika za broj računa drž. proračuna

Isto ,sve možete poslati i preporučeno,s dostavnicom/dokaz da je sud zaprimio jer se ista Vama vraća.

Ako je to sve tako i sud prihvati/predloženi dokazi,uredno odazivanje s Vaše strane,sve je gotovo na jednoj raspravi-jer u ovoj stvari je ključan zapisnik Centra za soc. skrb-tamo sve piše,ukoliko bi imali što dodati-detaljizirati način održavanja odnosa s djetetom/savjet-držite se toga-to je Vaše dijete/,ili dati žiro račun ili broj knjižice i sl.-opet najbolje Vam je na taj način-blagajna automatski prebacije sredstva za uzdržavanje djeteta.To je Vaša zakonska obveza!!!.Sud će vas pitati gdje radite/bilo bi dobro da na sud ponesete potvrdu od Vašeg poduzeća o visini primanja u zadnja 3 mjeseca,a da sve ide brže-odreknite se prava na žalbu,tada presuda postaje pravomoćna danom donošenja.
Od danas za mjesec ili mjesec i po-postupak u ovoj stvari bi trebao biti gotov-


31.08.2018., petak

OVO JE TEST

PRAVNA POMOĆ-BESPLATNI PRAVNI SAVJETI

SAVJETI BESPLATNO

Oznake: pravo i pravda