isus moje sve

utorak, 30.09.2008.


Prema Evanđelju po Luki, anđeo Gabrijel navijestio je Mariji, da je ona izabrana biti majkom Isusa, Sina Božjega. Tijekom stoljeća, ljudi su iščekivali obećanoga Spasitelja. Marija je pristala: „Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj (Lk 1,38)” i začela Isusa po Duhu Svetome, bez ljudskoga udjela. Isus se utjelovio, da ljude pomiri s Bogom. U jednoj osobi, spojio je ljudsko i božansko. Marijin zaručnik Josip, prema običajima toga vremena, mogao je napustiti Mariju, no nakon što je u snu saznao Božji plan, odlučio je uzeti Mariju za svoju ženu. Za vrijeme trudnoće, Marija je posjetila svoju rođakinju Elizabetu, koja će ubrzo roditi Ivana Krstitelja.

Prema Novom zavjetu, Isus se rodio u judejskom gradu Betlehemu u Palestini, za vladavine rimskog cara Augusta i judejskog kralja Heroda. Prema Luki Josip i Marija morali su putovati iz svoga grada Nazareta u Betlehem, radi popisa stanovništva. Djevica Marija rodila ga je u staji, jer u svratištima nije bilo mjesta. Tamo su ga pohodili pastiri koju su u onom kraju čuvali ovce. Prema Mateju Josip i Marija su živjeli u Betlehemu kada se rodio Isus, kojeg su zatim pohodila tri kralja s istoka i darovali mu tri dara: tamjan (kao Bogu), zlato (kao kralju) i plemenitu mast, smirnu (kao čovjeku). Oni su predstavnici poganskih naroda, koje je Bog pozvao u svoje kraljevstvo, time što im je javio rođenje Spasitelja.

Od godine njegova rođenja računa se kršćanska era (po novijim proračunima Isus je rođen nekoliko godina prije). Kršćansko brojanje godina, uspostavio je monah Dionizije Mali u 6. stoljeću. Datum rođenja nije poznat, ali se tradicionalno uzima 25. prosinca (Božić).

Rani život

Odrastao je u židovskoj obitelji u Nazaretu, pa se u evanđeljima naziva Isusom iz Nazareta ili Isusom Nazarećaninom. Po zanimanju je vjerojatno, poput svoga poočima Josipa, bio tesar. Majka mu je bila Marija. O njegovu životu do njegove tridesete godine ne zna se mnogo. Proveo je te godine u poslušnosti, radu i molitvi. Kada je imao četrdeset dana, prikazan je Bogu, u hramu u Jeruzalemu. Isusa je u naručje uzeo starac Šimun, kojemu je Bog obećao, da neće umrijeti, dok ne vidi Spasitelja. Uz njega, bila je i starica Ana. Obrezan je kao znak pripadnosti židovskome narodu. S Josipom i Marijom bježao je u Egipat, zbog Herodova pokolja svih dječaka u dobi do dvije godine u Betlehemu i okolici. Već to je navijestilo, da će Kristov život biti u znaku progonstva. U Egiptu su živjeli do Herodove smrti, kada su se vratili u Nazaret. Povratak iz Egipta, podsjeća na povratak izraelskog naroda iz ropstva u Egiptu. Kada je Isus navršio dvanaest godina, po propisu zakona o blagdanu Pashe s Marijom i Josipom išao je u hram u Jeruzalem. Ostao je u hramu i nakon što su se Marija i Josip vratili kući. Našli su ga nakon tri dana potrage, kako u hramu raspravlja s učiteljima i pismoznancima.Nakon krštenja u rijeci Jordanu i kušnje u pustinji, počinje njegovo javno djelovanje u Galileji, Judeji i Jeruzalemu. Povremeno je zalazio i u poganske krajeve (Tir, Sidon, Dekapol, Cezareja Filipova). Tada mu je bilo 30. godina i to je vrijeme 15. godine vladanja rimskog cara Tiberija. Ivan Krstitelj krstio je Isusa. On je navijestio njegov dolazak, propovijedajući u judejskoj pustinji. Prema Evanđelju po Marku, prilikom Isusova krštenja, otvorilo nebo i sišao je Duh Sveti u obliku goluba te se čuo glas nebeskog Oca: „Ovo je Sin moj ljubljeni, u njemu mi sva milina (Mk 1, 11)”. Četrdeset dana proveo je u pustinji, gdje nije ništa jeo. Sotona ga je tri puta iskušavao, ali Isus ga je svaki put odbio. Sotona ga je napastovao, da iskuša njegovu poslušnost poslanju, koje mu je povjereno. Isus je imao skupinu učenika, koji su s njim putovali, od kojih je izabrao dvanaest apostola. Poslije toga, izabrao je drugih sedamdeset dvoje učenika i poslao ih po dvoje, pred sobom u svaki grad, kamo je planirao doći. Naviještao je svoj nauk, svima koji su ga dolazili slušati. Često je govorio u prispodobama, jednostavno i jasno, tako da su i obični ljudi mogli razumijeti. Među najpoznatijima je prispodoba o razmetnom sinu. Činio je mnoga čuda, kako bi potvrdio, da je Mesija. Prvo čudo je bilo na svadbi u Kani Galilejskoj, kada je vodu pretvorio u vino. Zauzimao se za obespravljene ljude, koje su pripadnici viših slojeva, farizeji i saduceji, izbjegavali i prezirali. Liječio je bolesne, slijepe i gluhe, gubavce, padavičare, uzete, pomagao siromasima, grešnike je obratio, hodao je po vodi, istjerivao zle duhove iz opsjednutih ljudi, a jednom je i oživio Lazara, koji je umro. Ozdravljao je samo neke ljude, jer nije došao iskorijeniti sva zla, nego osloboditi čovjekovu dušu od ropstva grijeha. Isus je pozvao sa sobom na goru Petra, Ivana i Jakova. Molio se i izgled mu se izmijenio, pokazao se u slavi, s njim su bili Mojsije i Ilija. Preobrazio se pred učenicima, kako bi oni kasnije bolje razumijeli njegovu muku i uskrsnuće. Isus više puta učenicima navješćuje svoju smrt, objašnjava im da će mnogo trpjeti, biti ubijen i nakon tri dana će uskrsnuti.

Uhićenje, muka i smrt

Posljednje je dane prije muke i smrti proveo u Jeruzalemu. Trijumfalno je ušao u grad u dane prije Pashe. Narod je dočekao Isusa, mašući palminim i maslinovim grančicama i rasprostirući svoje haljine, putem kojim je Isus išao jašući na magarcu. Na Posljednjoj večeri ustanovio je Euharistiju i svećenički red. Blagovao je s apostolima vazmeno janje, a kasnije im je oprao noge. Prorekovao je, da će ga jedan od apostola izdati. Uzeo je u ruke kruh, blagoslovio ga i rekao: „Uzmite i jedite, ovo je moje tijelo (Mt 26, 26)”. Zatim je uzeo kalež s vinom, blagoslovio ga i rekao: „Ovo je krv moja, krv Saveza koja se za mnoge prolijeva na otpuštenje grijeha (Mt 26, 28)”. Na Maslinskoj gori se molio, da ga mimoiđe muka, ali neka bude volja Božja. Osjetio je smrtnu muku i oblio ga je krvav znoj. Došao je Juda Iškariotski s četom vojnika po nalogu židovskih vjerskih poglavara te izdao Isusa poljupcem. Židovski svećenički poglavari i veliki svećenik Kajfa ispitivali su Isusa i kada je potvrdio, da je Krist, Sin Božji, odveli su ga u tamnicu. Optužili su Isusa, da krši židovski zakon, oskvrnjuje hram, a posebice da djeluje protiv vjere u jednoga Boga proglašavajući sebe Sinom Božjim. Isus nije bio kriv ni za jednu od tih optužbi, jer nije kršio židovski zakon, već ga je ispunio i dao mu konačno tumačenje. Hram je častio i u njemu naučavao, a nije djelovao ni protiv vjere u jednoga Boga. Isusova muka i smrt, ne pripisuje se Židovima, već svakom grešnom čovjeku.
Diego Velázquez: Krist na križu, Museo del Prado, Madrid (250 x 170 cm, oko 1632.)
Diego Velázquez: Krist na križu, Museo del Prado, Madrid (250 x 170 cm, oko 1632.)

Sljedeći dan, u petak predan je rimskom upravitelju Ponciju Pilatu. Ispitao ga je i nije našao nikakve krivice, ali je pod pritiskom naroda i svećenstva osudio Isusa na smrt razapinjanjem na križ. Vojnici su ga bičevali, stavili mu trnovu krunu oko glave i rugali mu se. Do gore Kalvarije, nosio je teški križ, pod kojim je više puta padao na zemlju. Šimun Cirenac pomogao mu je nositi križ, a pobožne jeruzalemske žene su ga žalile i oplakivale. Veronika mu je pružila rubac, da obriše krvavo lice. Na gori Kalvariji, vojnici su mu dali ocat pomiješan sa žuči, koji je okusio. Svukli su mu odjeću, razapeli ga na križ i pribili mu čavlima ruke i noge. Nad glavu su mu stavili natpis „Isus Nazarećanin, kralj židovski”. Razapeli su dva zločinca, jednog Isusu s desne strane, a drugog s lijeve. Vojnici su razdijelili među sobom Isusovu odjeću. Pod križem je bilo mnoštvo ljudi, među kojima i Marija, apostol Ivan i Marija Magdalena. Isus je rekao Mariji: „Ženo, evo ti sina! (Iv 19, 26)”, a apostolu Ivanu: „Evo ti majke! (Iv 19, 26)”. Oko podneva je nastala tama i trajala je do tri sata popodne. Isus je povikao: „Oče, u ruke Tvoje predajem duh svoj! (Lk 23, 46). ” Priklonio je glavu i preminuo. Nastao je potres. Prije nego su mu skinuli tijelo s križa, vojnik mu je probo kopljem srce, iz kojeg je potekla krv i voda. Nakon smrti, Isus je sašao nad pakao, oslobodio pravednike i otvorio im vrata neba. Predvečer su Josip iz Arimateje i još jedan čovjek, dobili dozvolu Poncija Pilata, da smiju ukopati Isusa. Skinuli su tijelo, pomazali mirisnim uljima i položili u grob, koji je bio vlasništvo Josipa iz Arimateje. Sutradan su vjerski poglavari zapečatili grob i postavili stražu.Prema kršćanskom vjerovanju uskrsnuo je treći dan i slavno izašao iz groba. Pobožne žene našle su prazan grob i javile apostolima Petru i Ivanu, koji su odmah došli i vidjeli plahte i ubrus, koji je bio na Isusovoj glavi. Nekoliko dana nakon toga, dvojica učenika išla su u Emaus kraj Jeruzalema. Razgovarali su, a putem im se pridružio Isus. Nisu ga odmah prepoznali. Objasnio im je svoje uskrsnuće. Prepoznali su ga tek za vrijeme večere u Emausu. Uskoro nakon toga, Isus se susreo s apostolima u kući u Jeruzalemu. Pokazao im je ruke i noge i blagovao s njima pečene ribe i med. Dahnuo je u apostole i rekao: „Primite Duha Svetoga! Kojima oprostite grijehe, oprostit će im se, a kojima zadržite, zadržat će se. (Iv 20, 22-23)”. Ustanovio je Crkvu, postavio je apostola Petra za prvog poglavara Crkve (papu), a apostolima je poručio da naviještaju evanđelje svim narodima i da ih krste u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. Isusovo tijelo nakon uskrsnuća je ono koje je bilo raspeto, ali je i proslavljeno pa je slobodan ukazivati se učenicima kako i gdje hoće u različitim obličjima. Nakon četrdeset dana uzašao je na nebo na Malinskoj gori pred svojim učenicima, kao iščekivani Mesija ili Krist te sjedi s desna Ocu: „Kad to reče, bi na njihove oči uzdignut u zrak, i oblak ga otme očima njihovim (Dj 1,9)”.

Nauk

U svome javnom djelovanju i propovijedanju Isus je nastupio naviještajući kraljevstvo Božje. U taj je starozavjetni pojam unio nove sadržaje i nijanse. Nije više riječ o iščekivanju ovozemaljskog kraljevstva, već duhovnoga. Na ovom se svijetu očituje u obraćenju (metanoja), a na drugome u vječnom blaženstvu na nebu. Starozavjetnom je legalizmu suprotstavio unutarnji stav i čistoću srca, a religiji zatvorenoj u etničke granice univerzalnost evanđelja i ljubav prema bližnjemu. Objavljuje tko je Bog i koji su Božji planovi sa svakim čovjekom: „Bog je tako ljubio svijet, da je dao svoga Sina Jedinorođenca, da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego ima vječni život (Iv 3,16)”. Srž je Isusove poruke izražena u Govoru na gori i blaženstvima. U njima je oslikan životni ideal, kojem treba težiti.


Dao je zlatno pravilo: „Sve dakle, što želite da ljudi vama čine, činite i vi njima. To je, doista Zakon i Proroci (Mt 7,12)” i novu zapovijed: „Ljubite jedni druge, kao što sam ja ljubio vas (Iv 13, 34)”. Isus poziva na obraćenje sve pa i najveće grešnike, koje drugi izbjegavaju. Isključeni su jedino oni, koji se ne odazovu pozivu. Suprostavlja se nasilju i osveti, poziva na oproštenje i milosrđe: „Budite milosrdni kao što je milosrdan Otac vaš (Lk 6,36)” U Isusovo vrijeme, djeca su smatrana nevažnim bićima. Isus ih promatra na drugačiji način, poziva ih k sebi, na čuđenje drugih, čak odraslima daje djecu za primjer: „Zaista, kažem vam, ako ponovo ne postanete kao mala djeca, sigurno nećete ući u kraljevstvo nebesko (Mt 18, 3)”. U odnosu prema ženama, traži da se promijeni stav prema ženama na lošem glasu i osuđuje kamenovanje, zaštićuje žene od zloupotrebe muške vlasti, kada su muškarci napuštali žene. Za bračne parove kaže, da nisu više dvoje, nego jedno tijelo i „što je Bog združio, čovjek neka ne rastavlja (Mk 10, 9)”. Dosljedan je u svojim objavama, da Bog voli sve ljudi. Liječio je pogane, razgovarao s njima, što je bilo revolucionarno i novo za to doba, kada vjernici nisu željeli imati doticaja s poganima. Isus ne isključuje bogataše, ne traži ni da se odreknu svojih dobara, ali ih upozorava, da se ne oglušuju na potrebe siromaha i da ne zaborave ono bitno: „Ne sabirajte blago na zemlji, gdje ga izgriza moljac...nego sabirajte sebi blago na nebu (Mt 6, 19-20)”. Osobno je bio radnik tesar, prihvatio je i posvetio ljudski rad. Cijenio je prijateljstvo, ljubio je svoj narod, ali i sve ostale narode. Mnogo se molio i naučio ljude tada novu molitvu „Oče naš”. Isus poziva svoje učenike, da uzmu svoj križ i da ga slijede, jer ih tako želi pridružiti svojoj otkupiteljskoj žrtvi. Isus je žrtvom na križu, otkupio ljude na jedinstven i konačan način i otvorio im pristup zajedništvu s Bogom. Isus je obećao, da će biti uvijek prisutan: „I evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta (Mt 28, 20)”. Prisutan je u molitvi: „Gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima (Mt 18, 20), pod prilikama kruha i vina: „Ovo je tijelo moje! Ovo je krv moja!" te u ljudima, koji su u potrebi: „Što god ste učinili jednome od ove moje najmanje braće, meni ste učinili (Mt 25, 40).” Isus nije ništa napisao, a njegovu su poruku (Evanđelje) poslije zabilježili njegovi učenici, apostoli i evanđelisti, u Novom zavjetu. Ondje je Isus prikazan i kao začetnik novog poimanja Boga (Trojstvo), utemeljitelj Crkve (Dvanaestorica, Dvanaest apostola).

- 18:39 - Komentari (1) - Isprintaj - #

Jesus- 17:56 - Komentari (0) - Isprintaj - #

nedjelja, 28.09.2008.

Ljubi ...kao sebe samoga

Mnogi kršćani se prepoznaju po tome što ljube bližnjega.Isus
procijenjuje one koji mu pripadaju u funkciji toga bližnjega.On veli:"Ljubi bližnjega svoga" ali dodaje" kao samoga sebe".Moglo bi se jednako tako reći :kršćani se jednako tako prepoznaju po tome što se prema drugima ponašaju kao da se radi o njima samima.Oni se ne zadovoljavaju davanjem milostinje siromahu da bi se zatim okrenuli svjesni da su izvršili jedno "dobro djelo", te da su tako " čuvali zapovijed".U njihovim očima bližnji je jednako tako vrijedan kao i oni sami.- 15:37 - Komentari (0) - Isprintaj - #

nedjelja, 21.09.2008.

APOSTOLSKO VJEROVANJE
Vjerujem u Boga Oca svemogučega,
Stvoritelja neba i zemlje.
I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega.
koji je začet po Duhu Svetom,
rođen od Marije Djevice,
mučen pod Poncijem Pilatom raspet,umro i pokopan;
sašao nad pakao,
treči dan uskrsnuo od mrtvih;
uzašao na nebesa,sjeo o desnu Boga oca svemogćega;
odonud će doći suditi žive i mrtve.
Vjerujem u Duha Svetoga,
svetu Crkvu katoličku
opčinstvo svetih,
oproštenje grijeha,
uskrsnuće tijela,
i život vječni. Amen.

- 18:53 - Komentari (1) - Isprintaj - #

nedjelja, 14.09.2008.

Slijedi me!

Mladić iz evanđelja čuo je Isusov odgovor:da bi činio ono što je dobro, valj mu držati zapovijedi.On je ozbiljno i velikodušno slijedio taj moralni ideal " od svoje mladosti".a ipak, on shvaća da mu još nešto manjka.Mladić opaža da ne može postići onu puninu prema kojoj se osjeća ako se zadovolji živjeti prema zapovijedima u skladu s čisto pravničkim tumačenjem.Isus ga dakle poziva da krene putem saveršenstva:"Hočeš li biti savršen, idi prodaj što imaš i prodaj siromasima pa ćeš imati blago na nebu.Aonda dođi i idi za mnom."


(EVANĐELJE PO MATEJU 19,21)
Sljediti Isusa znači ostvarivati njegov Govor na gori .Taj govor upućuje čovijeka prema zapovijedima, ali on započinje proglašenjem Blaženstva.Blaženstva su obečanja , ali i putokazi svima onima koji hoće živjeti pravim moralnim životom."Ona su neka vrsta Kristova autoportreta te su upravo zbog toga i pozivi da se Isusa nasljeduje i živi u zajedništvu s njime.

- 14:45 - Komentari (0) - Isprintaj - #

nedjelja, 07.09.2008.

- 20:09 - Komentari (20) - Isprintaj - #

subota, 06.09.2008.Blago siromasima duhom:
njihovo je Kraljevstvo nebesko!

Blago ožalošćenima:
oni će se utješiti!

Blago krotkima:
oni će baštiniti zemlju!

Blago gladnima i žednima:
oni će se nasititi!

Blago milosrdnima:
oni će zadobiti milosrđe!

Blago čistima srcem:
oni će Boga gledati!

Blago mirotvorcima:
oni će se sinovima Božjim zvati!

Blago progonjenima:
njihovo je kraljevstvo nebesko!

Blago vama kad vas - zbog mene - pogrde
i proganjaju i sve zlo slažu protiv vas!

Radujte se i kličite:
velika je plaća vaša na nebesima!
(EVANĐELJE PO MATEJU 5,3-12)- 11:20 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Isus je put, istina i život

Svaki čovijek nosi u svome srcu naravnu želju za blaženstvom. ta želja dolazi od Boga koji ju je stavio u ljudsko srce da bi ga privukao k sebi, jer samo nas on zaista može ispuniti. Jednoga je dana Isus uzašao na goru i pred brojnim mnoštvom učenika objavio Blaženstva. Ona su u srcu njegova naučavanja i našla su odjeka diljem sve zemlje nakon što su bila izgovorena, jer ona dubinski odgovaraju naravnoj želji za blaženstvom koja je u nama svima;ona u potpunosti ispunjaju tu želju jer naše blaženstvo ne može biti samo zemaljsko: ono će se potpuno osvratiti tek u kraljevstvu nebeskom.

- 11:11 - Komentari (0) - Isprintaj - #

petak, 05.09.2008.

Učenje zajedničkodga života

Kršteni smo u ime istoga Boga,
isti Duh u nama boravi.
Vjerujemo u istu Riječ,
dijelimo istu nadu.
Imamo isti zahtijev za ljubavlju,
dijelimo isti euharistijski kruh.
Mi tvorimo jedno jedinu Crkvu:
Narod Božji,Tijelo Kristovo, Hram Duha Svetoga.Jer svi koji smo djeca Božja i tvorimo jednu obitelj u Kristu, dok u međusobnoj ljubavi i u jednoj hvali Presvetoga Trojstva među sobom općimo, odgovaramo bitnom pozivu Crkve i unaprijed kušamo liliturgiju konačne slave i u njoj učestvujemo.

- 17:02 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Bogu posvećeni život

Neka te ništa ne zbuni,
neka te ništa ne plaši.
Sve prolazi,
Bog se ne mijenja.
Strpljivost
sve postiže.
Tko Boga ima,
Bog mu je dosta.


(sv. Terezija Avilska )

- 16:57 - Komentari (0) - Isprintaj - #

spoznati Božje djelo:

Čovijek ima sposobnisti koje mu omogućuju da upozna postojanje osobnoga Boga.Ali da bi ušao u neki odnos prisnog prijateljstva s Bogom,Bog se htio čovijeku objaviti i dati mu milost da tu Objavu u vjeri prihvati."Dokazi" za postojanje Boga mogu međutim pripraviti na vjeru i dovesti da zaključka kako se ona ne protivi ljdskome razumu.Naša sveta majka Crkva čvrsto drži i ući da se Bog,počelo i svrha svih stvari, može naravnim svijetlom ljudskog razuma sigurno spoznati iz stvorenih stvari.Bez te sposobnosti čovijek ne bi mogao prihvatiti Objavu Božju.Čovijek ima tu sposobnost jer je na sliku Božju stvoren.

- 16:43 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

  rujan, 2008 >
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Lipanj 2010 (1)
Srpanj 2009 (2)
Travanj 2009 (1)
Veljača 2009 (9)
Siječanj 2009 (4)
Prosinac 2008 (2)
Studeni 2008 (2)
Listopad 2008 (4)
Rujan 2008 (11)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

Opis bloga

 • isus je put
  ime:Mateja
  grad:Varaždin
  godine.15
  volim:Boga,obitelj i sve ljude dobre volje
  ne volim:ateiste,mržnju,rat,laž,oholost....
  aktivnosti vezane uz Crkvu:
  čitam u crkvi Uznesenja
  Blažene Djevice Marije u Biškupcu!

  KORAKE NAM UPRAVLJAJ PUTOVIMA MIRA I DOBRA

  1. DOLAZIMO TEBI
  KRISTE DOBRI BOŽE
  ŽELIMO TE LJUBITI
  CRKVI VJERNI BITI.

  Most:
  MI IDEMO ODVAŽNO
  S NAŠOM MAJKOM MARIJOM
  PREDAJEMO SE U TVOJE RUKE.

  Ref:
  KORAKE NAM UPRAVLJAJ
  PUTOVIMA MIRA I DOBRA
  KORAKE NAM UPRAVLJAJ
  PUTOVIMA MIRA I DOBRA, KRISTE...

  2. GRADITELJI MIRA
  ČINITELJI DOBRA
  ŽELIMO TE SLIJEDITI
  POZIVU DOSTOJNI BITI.
  Most:
  MI IDEMO ODVAŽNO
  S NAŠOM MAJKOM MARIJOM
  PREDAJEMO SE U TVOJE RUKE.
  Ref:

  KORAKE NAM UPRAVLJAJ
  PUTOVIMA MIRA I DOBRA
  KORAKE NAM UPRAVLJAJ
  PUTOVIMA MIRA I DOBRA.

  3. GRADIMO BUDUĆNOST
  SAMO S TOBOM KRISTE
  ŽELIMO SVI BITI
  SVJETLO DOMOVINE.

  Most:
  MI IDEMO ODVAŽNO
  S NAŠOM MAJKOM MARIJOM
  PREDAJEMO SE U TVOJE RUKE.

  Ref:
  KORAKE NAM UPRAVLJAJ
  PUTOVIMA MIRA I DOBRA
  KORAKE NAM UPRAVLJAJ
  PUTOVIMA MIRA I DOBRA.

  KAO KOŠUTA
  Kao kosuta sto za vodom zudi
  zudim za tobom ja
  samo ti ceznja si srca moga
  tebe slavim ja
  Refren:2x
  Snago moja i zaštito
  u tebi duh moj se odmara
  samo ti ceznja srca si moga
  tebe slavim ja
  R Snago moja i zaštito
  u tebi duh moj se odmara
  samo ti ceznja srca si moga
  tebe slavim ja
  refren:

  Kao pustinja koja oblak ceka
  čekam te, Boze, ja
  samo ti znas ispunit' srce moje
  tebe tražim ja

  Refren 2x
  Snago moja i zaštito
  u tebi duh moj se odmara
  samo ti ceznja srca si moga
  tebe slavim ja

  PJEVAJ HVALU KRISTU BOGU

  Pjevaj hvalu Kristu Bogu,
  slavi Njega sveti rode,
  slavi Krista Spasitelja,
  uzvišenog Kralja slave!
  Aleluja, aleluja ...
  Tebi hvala, Tebi slava,
  Tebi mudrost, Tebi snaga,
  Blagoslov i poklon i moć,
  uzvišeni Kralju slave!
  Aleluja, aleluja ...
  Slavi Duhom, Crkvo, slavi,
  Krista Boga, gospodara,
  uskrsloga, moćnog, živog,
  uzvišenog Kralja slave!
  Aleluja, aleluja ...


  UČITELJ GDJE STANUJEŠ

  Samo za Tebe, samo na Tvoju riječ
  ja ostavljam sve, za Tebe, Isuse.
  Samo za Tebe učinit ću sve, baš sve
  svoj život ću dati, sve svoje godine.
  Samo da budem gdje si Ti,
  samo da živim u Tvojoj ljubavi.
  Učitelju, gdje stanuješ, kaži gdje stanuješ,
  jer želim Ti doći i ostati sTobom zauvijek.
  Samo za Tebe
  i Tvoje ljubavi koja živi u meni,
  sve rane liječi mi.

  JA SAM S VAMA

  1. Nebo gori, zemlja blista
  slušajući Spasa Krista
  kako javlja tisućama:
  Ne bojte se! Ja sam s vama!
  Ja sam s vama, Isus veli,
  s nama ostat žarko želi,
  dok pod svetim prilikama
  Srce kuca: Ja sam s vama!

  2. Svaka crkva Bogom živa
  na oltaru Krista skriva,
  i kroz tajnu javlja nama:
  ja sam s vama! Ja sam s vama!

  3. Moja žrtva na oltaru
  ništi grijehe u svom žaru,
  pred njom bježi pakla tama,
  jer je Božje Janje s vama!

  4. Nek’ mi dođu dječje duše,
  nek’ se grešni bolom skruše,
  mlade želim usrećiti,
  u svako se srce skriti!

  5. Očevima dajem snagu,
  tješim svaku majku dragu,
  u svim teškim nevoljama
  ja vas hrabrim, ja sam s vama!

  6. Prijatelj sam bolesnima,
  utjeha sam samrtnima,
  i kad stigne smrtna tama,
  ne bojte se! Ja sam s vama!

  7. Diljem drage domovine
  kraljuj, Spase, pun miline!
  Gradove i sva nam sela
  nek’ obasja milost bijela!

  8. Pred tobom će zloba pasti,
  s Tobom će nam sreća cvasti!
  U nebu ćeš biti s nama,
  jer si rek’o: Ja sam s vama!

  9. Isuse, za čudo ovo
  vazda divno, vazda novo,
  što ga Božja ljubav dala,
  kličemo ti: Hvala! Hvala!

  HVALOSPJEV

  1. Sva djela Gospodnja, slavite Gospoda.
  Sve sile Gospodnje, slavite Gospoda.
  Sunce i mjeseče, slavite Gospoda.
  Sve zvijezde nebeske, slavite Gospoda!
  Neka Te slave, neka Te hvale,
  neka Ti pjevaju svi narodi!
  2. Sve kiše i vjetrovi, slavite Gospoda.
  Rose i studeni, slavite Gospoda.
  Noći i dani, slavite Gospoda.
  Svjetlo i tmino, slavite Gospoda!
  3. Zemljo i more, slavite Gospoda.
  Rijeke i izvori, slavite Gospoda.
  Sve ptice nebeske, slavite Gospoda.
  Sinovi ljudski, slavite Gospoda!

  GOSPOD BOG JE S NAMA SAD

  GOSPOD BOG JE S NAMA SAD, aleluja, On nas čuva svaki dan, aleluja!

  Božja riječ odzvanja svud, aleluja, Božja riječ je istina, aleluja!

  Od ljubavi njegove, aleluja, svaki čas mi živimo, aleluja!

  Slušajmo i primajmo, aleluja, riječ našeg Gospodina, aleluja!

  Neka izvor Gospodnji, aleluja, nas ispuni ljubavlju, aleluja!

  BOŽE MOJ ŠTO JE JUTRO

  BOŽE MOJ, što je jutro, Bože moj, što su kapi.
  Što su zvijezde koje gledam, što mi pruža novi dan.
  Znam da moram prijeći rijeku, što me nosi, što me valja.
  Znam da moram da se borim, i da nađem pravi put.
  Stog te molim, daj mi ruku, stog te molim, daj mi snage.
  Budi tu dok je teško, budi tu dok sunce sja.

  IDI KAŽI CIJELOM SVIJETU

  IDI KAŽI CIJELOM SVIJETU da i slijepi opet gledaju.
  Idi kaži cijelom svijetu da Bog je s nama tu.
  Otvori svoje uši i slušaj riječi te;
  tko sluša taj i čuje da Bog je s nama tu. Da!
  Kraj tebe stoji brat tvoj a ti ga ne vidiš;
  tko ljubi brata svoga, tom prijatelj je Bog. Da!
  Daj kruhom sad nahrani sve koji gladuju,
  i kada to učiniš Krist Bog će biti tu. Da!
  O Bože daj pozovi k svom stolu ljude sve
  i nahrani ih hranom koju daješ samo ti. Da!

  ODLUČIO SAM SLIJEDITI KRISTA

  ODLUČIO SAM SLIJEDITI KRISTA, odlučio sam slijediti Krista,
  odlučio sam slijediti Krista, neću se vratit nikada.
  Da nitko neće, ja idem za njim. Neću se vratit nikada.
  Krist je preda mnom, a svijet je za mnom. Neću se vratit nikada.
  Uzmite sav svijet, dajte mi Krista. Neću
  se vratit nikada.


  Jesus is born Pictures, Images and Photos

  Jesus is born Pictures, Images and Photos

  Jesus is born Pictures, Images and Photos


  Jesus is born Pictures, Images and Photos

  myspace layout codes

  myspace layout  Glitter Photos
  [Glitterfy.com - *Glitter Photos*]


  Christmas Pictures, Images and Photos

  Boomp3.com

  POSTOJANI

  1. kitica
  Hvala što Bože vjeruješ u nas
  s nadom nas zoveš beskrajno ljubiš
  sada smo ovdje slušamo tvoj glas
  želimo primat sve što nam nudiš
  Ref:
  postojani
  u ljubavi
  ustrajni u molitvi
  zajedništvom nošeni
  Duhom vjerom prožeti
  Tijelom Božjim hranjeni

  2. kitica
  Znamo po nama može bit bolje
  bez dobrih djela prazni smo lažni
  ojačaj naše umorne volje
  u tvome Duhu bivamo snažni
  Ref:
  postojani
  u ljubavi
  ustrajni u molitvi
  zajedništvom nošeni
  Duhom vjerom prožeti
  Tijelom Božjim hranjeni

  3. kitica
  Kad sutra život na razne strane
  odvede stado maleno ovo
  bit ćemo spremni u naše dane
  blagoslov unijet i svjetlo novo
  Ref:
  postojani
  u ljubavi
  ustrajni u molitvi
  zajedništvom nošeni
  Duhom vjerom prožeti
  Tijelom Božjim hranjeni


  DA TE SAMO DOTAKNEM  Sjedim do tvojih nogu glave pognute.
  Ne mogu pogled dignuti, gledati u tebe.
  Šutim, srce te želi, moje usne ne govore.
  Znaš sve moje misli, sve moje molitve.

  Da te samo dotaknem i dodirnem ti haljine,
  moje srce bilo bi cijelo, sve rane bi nestale.
  Da te samo dotaknem i dodirnem ti haljine,
  moje sce bilo bi cijelo, date samo dotaknem.

  Sjedim do tvojih nogu, pružam ruke drhtave.
  Suze polako klize niz moje obraze.

  Da te samo dotaknem ...

  Pružaš ruke, dižeš mi lice, tvoje oči mi govore:
  "Ne gledaj svoje grijehe, pogledaj u mene!"

  Da te samo dotaknem ...


  Boomp3.com

  KRIST NA ŽALU

  Karol Woytila

  Krist jednom stade na žalu
  tražeć ljude za velika djela
  da love srca božanskom Riječi.

  O Bože, zar si pozvao mene?
  Tvoje usne moje rekoše ime.
  Svoju lađu sada ostavljam žalu,
  odsad idem kamo šalješ me ti.

  Ja sam siromašan čovjek.
  Moje blago su predanost Tebi
  i srce čisto da idem s Tobom.

  O Bože ...

  Ti trebaš dlanove moje,
  moga srca ražaren plamen
  i kaplje znoja, samoću moju.

  O Bože ...

  Ti i ja krećemo danas
  lovit' srca na moru života
  a mreža bit će Riječ Božja prava.

  O Bože ...

  DOĐI ISUSE, POGLEDAJ ME

  DOĐI ISUSE, POGLEDAJ ME,
  ČUJ MOJU MOLITVU, USLIŠI ME!

  SAMO RECI RIJEČ, OZDRAVI DUŠU MOJU,
  RECI JEDNU RIJEČ, OSLOBODI ME!
  SAMO RECI RIJEČ, OBNOVI MOJU VJERU,
  RECI JEDNU RIJEČ, DA VJEROM TAKNEM TE!

  SAMO RECI RIJEČ, ISCIJELI SRCE MOJE,
  RECI JEDNU RIJEČ, DA PROCVJETAM!
  SAMO RECI RIJEČ, OTVORI MOJE OČI,
  RECI JEDNU RIJEČ, DA PROGLEDAM!

  SAMO RECI RIJEČ, ISCIJELI MOJE BOLI,

  RECI JEDNU RIJEČ, DA ZAPJEVAM!
  SAMO RECI RIJEČ, OBNOVI MOJU LJUBAV,
  RECI JEDNU RIJEČ, JA LJUBIM TE!

  Boomp3.com
  KAO MARIJA
  Kao Marija da te ljubim,
  tvoju Riječ da čuvam ja,
  kao Marija da je nosim
  sred srca svojega.

  Samo tebi da se klanjam,
  samo tebi predam sve,
  da te ljubim srcem cijelim,
  kao Marija, Isuse.

  Kao Marija da te ljubim,
  tvoju bol da dijelim ja,
  kao Marija da te pratim
  sve do križa tvojega.

  Kao Marija da te ljubim,
  tvoj put da slijedim ja,
  kao Marija da ti služim,
  da ti predam život sav.
  O ljubavi, ja pjevam

  O ljubavi, ja pjevam,
  o Isusu, mom kralju,
  i za Njega cuvam najljepse rijeci:
  Isuse ja volim Te!

  O ljubavi ja pjevam,
  o Isusu, mom kralju,
  i zelim vam reci
  koliko mi znaci!

  On je moj Bog,
  moja snaga, moje sve,
  sve oblake i suze mi brise!
  Aleluja...

  On je moj Bog,
  moja snaga, moje sve,
  u vjecnosti On cuva me!  Bože moj, Bože moj,
  zašto si me ostavio?

  Koji me vide,podruguju se meni, razvlače usne,
  mašu glavom: Uzdao se u Gospodina! neka ga
  spasi ako mu omilje!»

  Uzdao se u Gospodina! neka ga spasi ako mu omilje!

  Opkolio me čopor pasa, rulje me zločinačke okružile,
  Probodoše mi ruke i noge, sve kosti svoje prebrojiti mogu.

  Među se razdijeliše haljine moje, za odjeću moju baciše kocku.
  Ali ti, Gopsodine, daleko mine budi; snago moja, pohiti mi u
  pomoć!

  Braći ću naviještati ime tvoje, hvalit ću te usred zbora.
  Koji se Gospodina bojite, slavite ga potomci Izraelovi!
  ISUS USTA SLAVNI

  1. Isus usta slavni, a mrak nesta tamni, *teška žalost minu, dan veselja sinu! Aleluja!

  2. Dan je sad veselja, dan je Spasitelja! *Hvalu svi mu dajmo radosno pjevajmo: Aleluja!

  3. Smrću smrt on svlada/ neumrli sada:/ uskrsnu pun dike, slave prevelike. Aleluja!

  4. A ad uskrsnemo, daj, da začujemo glas tvoj božanstveni: "Dođite svi k meni!"/ Aleluja!

  KRALJICE NEBA

  1. Kraljice neba, raduj se!

  Aleluja...

  2. Jer kog si dostojna bila nosit! Aleluja...

  3. Uskrsnu, kako je rekao! Aleluja...

  4. Moli, moli Boga za nas! Aleluja...  PJEVAT ĆU GOSPODU SVOM

  Pjevat ću Gospodu mom dok živim ja
  pjevat ću hvalu Bogu svom dok traje mi dah.

  Moje misli o njemu biti će ljubav, radujem se,
  kličem sad Gospodu svom.

  Proslavljaj ga dušo moja, slavi Gospoda,
  Proslavljaj ga dušo moja, slavi Gospoda,
  Proslavljaj ga dušo moja, slavi Gospoda,
  Proslavljaj ga dušo moja, slavi ga.


  Jesus Pictures, Images and Photos


  Jesus Pictures, Images and Photos


  Walk With Jesus Pictures, Images and Photos


  Jesus Pictures, Images and Photos


  Jesus Pictures, Images and Photos


  Linkovi