IZLIJ DUHA SVOGA,
OBNOVI NAS SVE ...


Image and video hosting by TinyPic


Franjevački samostan, Crkva sv. Petra i Pavla u Mostaru


ICCRS, Službe Međunarodne katoličke karizmatske obnove


CROWN, Financijske službe


KRISTOFORI KATOLICI, Društvo za promicanje kršćanskih vrednota


Marijo, Majko naša,
moli za nas i za cijeli svijet!


ČITAJTE PRVI BROJ BOOK-a


ČITAJTE CIJELI NULTI BROJ BOOK-a


Sakrij me, u sjeni
Krila Svojih, Gospodine!


myspace layoutsMožete me kontaktirati na

Moj GmailPosebno preporučam:

Emanuel
Zajednica Emanuel - Hercegovina
Frama Ružići
Na putu za Emaus
Franjevački put
Evandjelje u molitvama

Katekizam katoličke Crkve
Svetac dana
Liturgijski kalendar
Bogoslužje Riječi i Časoslova
Tebe tražim
Stol Riječi


RADOST


U Tebi imam radost svu, u Tebi ja imam mir.
U Tebi imam pobjedu, u Tebi, Kriste, ja imam sve!
U Kristu, u Bogu, u Tebi ja imam sve!
U Kristu, u Bogu, u Tebi ja imam sve! Ja imam sve! .

Moj život sa Kristom u Bogu skriven je.
Život Kristov u meni, Njeg'va snaga može sve, može sve.

myspace graphicsMIR


"Ulazeći u kuću, zaželite joj mir.
Bude li kuća dostojna,
neka mir vaš siđe na nju.
Ne bude li dostojna,
neka se mir vaš k vama vrati."


(Mt 10, 12-13)

profile editorLJUBAV

"Ljubav je velikodušna,
dobrostiva je ljubav,
ne zavidi,
ljubav se ne hvasta,
ne nadima se;
nije nepristojna,
ne traži svoje,
nije razdražljiva,
ne pamti zlo;
ne raduje se nepravdi,
a raduje se istini;
sve pokriva, sve vjeruje,
svemu se nada, sve podnosi.
Ljubav nikad ne prestaje."

(1 Kor 13, 4-8)BLAGOSLOV

Neka te Gospodin blagoslovi,
i neka te čuva!

Neka te Gospodin licem Svojim obasja,
i milostiv neka ti bude!

Neka Gospodin pogled Svoj svrati na te,
i mir ti podari, ...

... i ljubav, i radost i svaki drugi blagoslov
srca duše, duha i tijela,
misli, riječi i svih tvojih djela!

Amen!
free myspace layouts

Oče naš,

koji Jesi na nebesima!

Sveti se ime tvoje!

Dođi Kraljevstvo tvoje!

Budi volja tvoja,

kako na nebu

tako i na zemlji!

Kruh naš svagdanji

daj nam danas,

i otpusti nam duge naše

kako i mi otpuštamo

dužnicima našim!

I ne uvedi nas u napast,

nego izbavi nas od zla!

Amen !


Zdravo Marijo,


milosti puna!


Gospodin s Tobom!


Blagoslovljena Ti među ženama!


Blagoslovljen plod


utrobe Tvoje Isus!


Sveta Marijo,


Majko Božja,


moli za nas grešnike,


sada


I na času


smrti naše!Amen !


   HVALA NA POSJETI!
BOG VAS BLAGOSLOVIO!

Isus je Kralj kraljeva!

17.03.2011., četvrtak

U KORIZMI S MARIJOM

Sainte Marie de La Pierre qui Vire

U prvoj Papinoj enciklici jedna od najljepših stranica posvećena je Mariji.
Sveci su - stoji u enciklici - svjedoci Božje ljubavi.
A među svetima ističe se Marija, Majka Gospodinova i ogledalo svake svetosti.
Njezina duša veliča Gospodina, to jest čini Ga velikim.
Ovo je program njezina života - tvrdi Sveti Otac - ne stavljati sebe u središte, nego učiniti prostor Bogu kojega susrećemo u molitvi ili služenju bližnjemu - samo tada svijet postaje dobar.
Marija je velika jer ne želi sebe učiniti velikom, nego Boga.
Tako - pojasnio je Benedikt XVI. - govori i misli s Riječju Božjom; Božja riječ postaje njezinom riječju, njezine misli su sukladne Božjim mislima, a njezina volja je istovjetna volji Božjoj.
Marija je žena koja ljubi. Mi to predosjećamo u gestama ovijenima šutnjom, o čemu govore evanđeoska pripovijedanja o djetinjstvu.
To vidimo u ljubaznosti, s kojom u Kani zamjećuje nelagodnost u kojoj se nalaze zaručnici i predstavlja je Isusu.
To vidimo u poniznosti s kojom prihvaća zanemarenost tijekom javnoga Isusovog života, znajući da Sin treba utemeljiti novu obitelj i da će majčin čas doći samo u trenutku križa, koji će biti pravi Kristov čas.
Onda, kad učenici pobjegnu, ona će ostati ispod križa.
Vrhunac Marijine patnje jest "Božja šutnja" nasuprot Sinova križa.
Marija i u trenutku mraka vjeruje Bogu. Ustraje u vjeri u Božju dobrotu unatoč svim nerazumijevanjima, sigurna da je Bog Otac i da nas on ljubi".
Stoga je Marija - podsjeća Papa - Majka svih vjernih. Njezinoj se majčinskoj dobroti ljudi svih vremena i krajeva obraćaju u svojim potrebama i nadanjima, radostima i patnjama, u svojoj samoći i zajedno.
I uvijek kušaju dar njezine dobrote, neiscrpivu ljubav koja izlazi iz dubine njezina srca.
Svjedočanstva zahvalnosti na svim kontinentima i u svim kulturama odana njoj, priznanje su te čiste ljubavi, koja ne traži sebe, nego jednostavno ljubi.
Pučka pobožnost očituje, istovremeno, nepogrješiv predosjećaj kako je moguća takva ljubav: ona to postaje zahvaljujući najintimnijem jedinstvu s Bogom, uslijed čega je u cijelosti ispunjena Bogom - stanje koje dopušta onome tko je pio na izvoru ljubavi Božje da sam postane izvor žive vode.
Njoj - završava Papa - povjeravamo Crkvu, njezino poslanje u službi ljubavi, kako bi nas poučila upoznati Isusa, kako bismo i mi postali sposobni za istinsku ljubav i u žednome svijetu bili izvori žive vode.

- 15:24 - Komentari (6) - Isprintaj - #

12.03.2011., subota

Ništa dobroga ne može donijeti rušenje i prisila

Homilija kardinala Josipa Bozanića prigodom 9. obljetnice smrti blagopokojnog kard. Franje Kuharića, 11. ožujka 2011. u zagrebačkoj katedrali
Liturgijska čitanja: Iz 58,1-9a; Mt 9,14-15.

Draga braćo i sestre!
1. U nama ljudima živi nostalgija za potpunom ispunjenošću. Svatko od nas nosi u sebi neku "ranu", koju može zacijeliti samo Bog. A post, kao najčešći oblik vjerničke vježbe u korizmi, proživljavanje je čežnje za Onim koji može ispuniti našu dušu. Post nam pruža mogućnost da uključimo svoje tijelo i tjelesnost u duhovni hod. Znamo dobro da nije riječ samo o postu koji se odnosi na hranu i piće. Toliko je toga u našoj zbilji što se nameće kao nadomjestak, koji ne može istinski ispuniti naše živote.
Post je iskustvo dubljega življenja čežnje za Bogom, čežnje koja ujedno otvara većoj osjetljivosti za ljude u potrebi, za solidarnost s potlačenima i zauzimanje za one koji nisu slobodni. Božje riječi koje večeras do nâs dopiru po proroku Izaiji otkrivaju narav i smisao posta koji je uvijek usmjeren prema drugim ljudima. Samo ako tako idemo kroz korizmeno vrijeme, primijetit ćemo Božju prisutnost, on će nam se očitovati i odgovoriti na naše molitve.
Prorok dobiva poslanje da probudi narod, da mu objavi njegove grijehe koji proizlaze iz nesloge i svađa, iz nepoštivanja tuđe patnje i nanošenja nepravde. Prorok se ne obraća samo onima koji vode narod, nego svemu narodu i traži drukčiji post i drukčiju privrženost Bogu, drukčiju od izvanjskoga pokušaja da se Boga pridobije kao saveznika u bezbožnim djelima.
U kratkom evanđeoskom navještaju Isus daje još dublje objašnjenje vezano uz post. No, Isus nam objavljuje da je on ispunjenje svih naših čežnja i da je njegova prisutnost razlog slavlju. Štoviše, iz povezanosti s Kristom rađaju se izvanredna djela ljubavi, svetačka izgaranja za bližnje i dijeljenje duhovnih i materijalnih dobara kojima nismo vlasnici, nego su nam povjerena da po njima živimo i donosimo radost, oslobađamo se sebičnosti i stvaramo zajednicu ljubavi.
Svaki post i odricanje, bez pogleda na konačnu svrhu postaju teški i besmisleni. Ali post koji je na obzoru života te za uporište ima ljubav, postaje darom čišćenja i novoga zamaha, jer se ne oslanja na ljudska djela, nego na plan što ga Bog ima s nama, kako bismo živjeli u miru.

2. Danas se spominjemo devete obljetnice smrti našega blagopokojnoga kardinala Franje Kuharića. Spominjemo se kako je on živio povezanost s Kristom. Spominjemo se također njegove vjere i pastirske brige za sve što je proživljavala Crkva i hrvatski narod u vremenima neslobode i potlačenosti, ali i u vremenima očitovanja Božje prisutnosti i ljudske nesebičnosti.
Istinski post je otvaranje prostora slobode za koju nas je Krist oslobodio (usp. Gal 5,1). Kardinal je dobro znao koliko je važna vrijednost slobode. Tako je često molio, vapio i tražio da hrvatski narod i svi hrvatski ljudi osjete njezinu ljepotu, ne samo u svojim savjestima, nego i u društvenome životu. Zbog toga je, svjestan složenosti prilika u kojima se nalazila Hrvatska, prije dvadeset godina, u siječnju 1991. pred državnim vrhovništvom rekao:
"Sloboda otvara i dosad zatvorene stranice povijesnih istina. Svi ljudi dobre volje poštuju i raduju se toj slobodi. Sada se otkrivaju misli mnogih srdaca i provjeravaju namjere ljudi. Međutim, dok je mnogo toga dolaskom demokracije krenulo nabolje što se tiče ljudskih prava, nacionalne slobode i suvereniteta, ipak iz prošle godine u novu ulazi dosta toga što tišti, zabrinjava, čak i straši. Teški ekonomski i socijalni problemi pogađaju tolike osobe i obitelji. Stari uzroci tolikih problema kao da ne dopuštaju brze izlaze u nova rješenja! Ne mijenjaju se lako ni sistemi, ni mentaliteti, ni ljudi. Sebičnosti, bilo osobne bilo grupne, ne ustupaju lako pred interesima općeg dobra. […].
Dok je svitala zora demokracije i dok su se otvarala vrata slobode, gajili smo nade da će sve biti usmjereno na mir i suživot u poštenoj suradnji. Međutim, na te je nade pao mraz prijetnji i nasilja. Nisu li obzorja svijeta kao i naši horizonti teško naoblačeni?... Ako sila i nasilje postaju mjerilo prava, onda je to samo pravo jačega. Nismo li time izloženi opasnosti da budemo uvučeni u situaciju straha, mržnje i smrti!" (KARDINAL FRANJO KUHARIĆ, Mir je djelo pravde. Propovijedi, poruke, apeli 1988-1994., Glas Koncila, Zagreb, 1995., str. 94-95.).

3. Braćo i sestre, kada je kardinal Kuharić govorio o Domovini, govorio je s ljubavlju i odgovornošću. Bilo mu je stalo da se bitno ne izgubi, da privid ne prevlada. Dok se prisjećamo njegovih riječi na te teme, ne možemo se ne pitati o današnjemu stanju u društvu.
Uistinu, jesu li se promijenili sustavi i mentaliteti? Koliko smo kao društvo, kao vjernici, prihvatili ponudu Kristove slobode? Ne možemo ravnodušno promatrati muku ljudi koji su u životnim teškoćama. Nije nam svejedno kako se postupa prema hrvatskim braniteljima, u kakvim okolnostima žive radnici, seljaci, studenti. Svi smo odgovorni jedni za druge i ne bi bilo dobro postavljati razdjelnice, jer svi mi činimo istu Domovinu, a velikim smo dijelom i dionici iste Crkve. Svaka muka ljudi s kojima živimo i naša je muka, a svaka njihova radost i naša je radost.
U istoj prigodi dvije godine kasnije u siječnju 1993. Kardinal je rekao: "Država Hrvatska sada je stvarnost, premda opterećena tolikim problemima. Ona je veliko gradilište na kojem ima mnogo posla i na kojem treba mnogo radnika na mnogostrukim područjima: na duhovnom, moralnom, kulturnom, političkom i gospodarskom. Stoga je potrebna složna suradnja svih ljudi dobre volje koji mogu i hoće na tom gradilištu ugrađivati svoju stručnost i poštenje, svoju savjest i svoj rad bez obzira na razlike u pristupima određenim problemima i traženju rješenja. Bitna je dobronamjernost i raspoloženje da se služi nesebično općem dobru isključivši osobne interese" (KARDINAL FRANJO KUHARIĆ, Mir je djelo pravde. Propovijedi, poruke, apeli 1988. - 1994., Glas Koncila, Zagreb, 1995., str. 270).
Te riječi govore i nama danas, kad Hrvatska prolazi još jedno prijelomno razdoblje u svojoj povijesti. Država Hrvatska i danas (18 godina nakon gore izgovorenih riječi) jest stvarnost, usprkos nekih nastojanja da bude oslabljena do poniženja i možda po nečijim željama čak do nestanka.

4. Tjedni i mjeseci koji su iza nas u hrvatskim vjernicima i u društvu oblikuju stanovitu zbunjenost koja se iz područja političkoga života prelijeva na razne strane i razine. Ono što se može čitati kao poveznica stavljena u prvi plan jest nezadovoljstvo. Raznovrsni su razlozi i motivi, zbog kojih se ističe nezadovoljstvo i različita su nezadovoljstva koja se mogu naći u istoj povorci.
I danas je Hrvatska - kako reče kardinal Kuharić – opterećena tolikim problemima, a koje neki žele uporno učiniti još većima, još težima, još manje savladivima. Postojeće poteškoće trebamo prepoznati kao izazov za još zauzetije i predanije djelovanje, ulaganje rada svojih ruku, uma i srca, stručno i pošteno na svim razinama.
U današnjoj Hrvatskoj, velikom gradilištu, ništa dobroga ne može donijeti rušenje i prisila. Mi vjernici moramo biti svjesni svoje suodgovornosti za dobro svoga naroda i svoje države, ne možemo i ne smijemo slijediti one koji žele rušiti, koji žele prisiljavati i koji žele dati prednost svojim interesima pred općim dobrom čitave zajednice.
Kao vjernici dužni smo uključiti se u nužno potrebnu izgradnju, u ulaganje napora i rada po svojoj savjesti, kako bi se Hrvatsku oslobodilo od svih oblika okova sadašnjih zala. Za svladavanje zala kao što su: prevladavanje osobnih i grupnih interesa nad općim dobrom, ograničavanje prostora stvarne slobode i jednakosti za sve građane, različiti oblici razaranja, rušenja, ekstremizma i anarhizma, nužno je potrebna složna suradnja i dijalog svih strana.
Budemo li mi vjernici sve učinili da se u dobronamjernosti i poštenju na svim razinama nesebično služi općem dobru, da se ne dopusti razaranje i uništavanje, da se promiču demokratski procesi, poštuju državne i društvene institucije i obdržavaju zakonske procedure, Hrvatska će moći svladati sve poteškoće i postati domovina, ne samo stabilna i sigurna nego i blagoslovljena za hrvatske građane i za sve koji je pohode.

5. Učeći od Krista, kao kršćanima, dužnost nam je suosjećati sa svima koji trpe, sa svima koji trebaju našu pomoć. Pozvani smo na odgovornost i zauzetost u društvu kako bi se dokidale nepravde i ublažile posljedice ljudske sebičnosti. To vrijedi za sva područja života.
No, ispod očitih pitanja koja zasljepljuju, postoje dublja pitanja koja prosvjetljuju, a na koja je teško, kao vjernici kažemo i nemoguće, dati odgovore bez Boga. Jer, braćo i sestre, nije li najlakše naći istomišljenike u nezadovoljstvu? Nije li najlakše naći pobornike na tragu jeftinih obećanja koja zanemaruju odgovornost za život te odvode čovjeka u pustinju malodušnosti? Pitajmo se: jesmo li odvagnuli, jesmo li pred sobom i Bogom odmjerili posljedice, jesmo li razlučili bitno od manje bitnoga? U opasnosti smo da iz mogućih nepravdi upadnemo u još veće zlo.
Braćo i sestre, životno iskustvo kardinala Kuharića, ljubav i mudrost napajana na Kristovu križu, ima nam danas puno toga reći, dok ugledajući se u svjedočanstvo koje nam je ostavio molimo i za Domovinu. Stoljetna nastojanja za ostvarivanje slobode našega naroda ne bi se smjela raspršiti u neodgovornosti. Dugo smo nosili čežnju da sami možemo graditi društvo u okviru države koja poštuje pravo i pravednost. Molimo i nastojimo da država ne dopusti da neodgovornost pogazi njezine institucije, a ujedno da institucije države ne zanemare svoj narod.

6. Kada je trebalo braniti najdragocjenije, velika većina naroda osjetila je gdje se treba naći i za kime poći. Imati tu sigurnost koja izrasta iz savjesti i odgovornosti, iz poniznosti i molitve, premda osporavana od onih koji imaju protivne interese, jamstvo je da se nalazimo na Božjemu tragu.
Proročki se trebamo pitati kamo smo to odlutali od Boga i njegova dara kojim nas pohađa, kojim nam se toliko puta očitovao i u najnovije vrijeme? Bog nam je darovao nesebične i samoprijegorne ljude, počevši od branitelja, da znamo gdje se nalazi istinska radost našega naroda. Ako ispred očiju imamo samo nezadovoljstva, a ne i darove kojima nas je Bog obdario u našoj Domovini; ako ističemo i namjerno iskrivljujemo dobro, a prešućujemo odgovornost, brzo ćemo se udaljiti jedni od drugih i unijeti podjele u naše sredine. Tada ćemo brzo zaboraviti čime se možemo ponositi i na čemu graditi povjerenje, i nećemo znati razlikovati kriterije vrijednoga i nevrijednoga, odmičući se od početnih ciljeva.
A iza traženja zadovoljstva, bez pravoga uporišta i valjanih kriterija, brzo će se čuti samo smijeh onih koji su iskoristili tuđu bijedu i ranjenost nepravdom. Ako tražimo za što trebamo moliti kao narod, onda je to nesumnjivo molitva da nam se uporišta ne uruše; da ne zaboravimo što nas je održalo, bez obzira odakle dolazile prijetnje i ponude. Samo takvi smo, braćo i sestre, korisni jedni drugima u Domovini, kao i drugim narodima u Europi.

7. Dragi vjernici, dok se pripremamo za skori pohod pape Benedikta XVI. Hrvatskoj, u živom sjećanju obnavljamo spomen na prvi pohod sluge Božjeg Ivana Pavla II., kada ga je kardinal Kuharić baš ovdje, u prvostolnici, sa suzama u očima i drhtava glasa, ispunjena radošću i zahvalnošću, pozdravio u ime svih hrvatskih vjernika. Taj je prvi pohod naš Kardinal okarakterizirao kao pečat cijeloj hrvatskoj povijesti, tom vjekovnomu, proživljenomu i prokušanomu zajedništvu između Svete Stolice i hrvatskoga naroda. Često je kardinal Kuharić isticao da je Sveti Otac zaštitnik prava, promicatelj slobode, branitelj ljudskoga života od njegova začeća do naravne smrti. Govorio je da nema te civilizacije, ni kulture, ni sustava koji ne bi trebao vrijednosti života koji ima izvor u Bogu, dodavši da je Papa došao radujući se našoj slobodi, ali i pozivajući nas da slobodu trebamo živjeti odgovorno.
Neprestano se pozivajući na uzor bl. Alojzija Stepinca, poticao nas je na odgajanje savjesti. Dobro je znao da je to put kojim narod iz nezadovoljstva ide prema zadovoljstvu, čak i u najtežim životnim prilikama.
Stoga, braćo i sestre, u ovim prijelomnim vremenima za našu domovinu Hrvatsku, misleći na sve naše bližnje u potrebama, pozivam vas na zaufanu molitvu Presvetoj Bogorodici Mariji za obraćenje i mir s Bogom i ljudima. Koga Duh Sveti potakne, neka u svoju molitvu uključi i post. Neka se ovih dana po našim crkvama i obiteljima moli krunica Blažene Djevice Marije za Domovinu.
Preuzimam i ponavljam riječi blagopokojnog kardinala Kuharića: "Vjerni pradjedovskoj pobožnosti prema Majci Božjoj, stoljećima ucijepljenoj u dušu hrvatskih vjernika, u ovom tjeskobnom času okupimo se oko nje, 'Najvjernije Majke i Odvjetnice Hrvatske', jer ona moli s nama i moli za nas. Ona je u svojoj pjesmi zahvalnici navijestila pobjedu dobra, istine i pravednosti koju Božjom pomoći ostvaruju ljudi vjere, nade i ljubavi" (KARDINAL FRANJO KUHARIĆ, Mir je djelo pravde. Propovijedi, poruke, apeli 1988-1994., Glas Koncila, Zagreb, 1995., str. 204).
S posebnim zazivom blaženom Alojziju, molimo da nam oni koji su pred nama prošli ovaj život u istoj vjeri svijetle i zagovaraju nas, a Marija – "Vrata nebeska" – neka nas s praga korizme dovede do vrata vječnog Uskrsa. Amen.

- 16:50 - Komentari (0) - Isprintaj - #

04.03.2011., petak

MALO POLITIKE NA MOM BLOGU ...

ZAJEDNO zaustavimo recesiju i spriječimo bankrot Hrvatske!!!!!!!!!!!

Šalji dalje………… Pošalji svim svojim prijateljima!!!!

VAŽNO VAŽNO VAŽNO VAŽNO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
OVO JE PORUKA SVIMA…DJECI, MLADIMA, STARIMA…POLITIČARIMA, PODUZETNICIMA, ŽENAMA, MUŠKARCIMA, MAJKAMA, OČEVIMA, BAKAMA, DJEDOVIMA, POSLOVNIM ŽENAMA I DOMAĆICAMA, INTELEKTUALCIMA I OSTALIMA KOJIMA JE DOMOVINA HRVATSKA…I KOJIMA JE JOŠ UVIJEK STALO…!!!!!!!!!!!!.

....HRVATSKA IMA ŠANSU...IMA ŽITNICU...PITKU VODU...MORE... ENERGIJU...LJEPOTU...BOGATU POVIJESNU BAŠTINU… sve ono o čemu mnogi sanjaju..!!!!!!!!!!!!!!!! OVIH SAMO 10 KORAKA MOŽE DONIJETI POTPUNI PREOKRET, ALI O TOME SE ŠUTI….O TOME SE NE SMIJE GOVORITI U MEDIJIMA… O TOME NAŠA VLADA NE GOVORI... SLOBODA GOVORA NE POSTOJI… SVE JE DIKTIRANO IZ MOĆNE EUROPE!!!!……..UČINIMO SAMI NEŠTO ZA SEBE ……NE BUDIMO ”GUSKE U MAGLI”…….. VRATIMO PONOS OVOJ PREKRASNOJ ALI NAPAĆENOJ ZEMLJI ..I LJUDIMA KOJI U NJOJ ŽIVE!!!!!! DOSTA JE BILO ŠUTNJE !!!!

SPASIMO HRVATSKU U 10 KORAKA !!!

1.

AKO IMATE IZBOR UVIJEK ODABERITE KUPNJU PROIZVODA HRVATSKOG PODRIJETLA (pokrenimo proces proizvodnje i stvaranje nove vrijednosti u Hrvatskoj potražnjom hrvatskih proizvoda…barem za vrijeme krize, sretnici koji mogu platiti odmor neka postanu svjesni da ljetovanjem u Hrvatskoj pomažu i sebi i ostalima…danas smo u takvom položaju da u vlastitoj državi ne smijemo javno pozivati građane da kupuju domaće proizvode, dok to ostale države npr. Francuska otvoreno čine…toliko o ravnopravnosti u toj “nedosanjanoj” Europi….) Mi imamo samo ovu zemlju u kojoj živimo… I unatoč tome,naši građani troše milijune i milijune EURa na proizvode iz Slovenije i Europe iako smo u recesiji.... Povežimo se…!!!...učinimo nešto zajedno za spas ove zemlje i budućnost naše djece, kad već političari ne čine ništa!!!! ZAUSTAVIMO RECESIJU TAKO ŠTO ĆEMO STVORITI POTRAŽNJU ZA PROIZVODE IZ HRVATSKE!

2.

ŠTEDIMO U BANKAMA KOJE SU U HRVATSKOM VLASNIŠTVU I ČIJA DOBIT OSTAJE U HRVATSKOJ !!! (kad bi svaki građanin uštedio u hrvatskoj banci 1000 kn, zajedno bismo uštedjeli 4,5 milijarde kuna koje se mogu uložiti u novu proizvodnju, nova radna mjesta i stvaranje nove vrijednosti u Hrvatskoj). Na žalost naši političari prodali su jeftino strancima naše banke, a oni ubiru od nas visoke kamate i ulažu u strane trgovačke centre koji nam izvlače novac, a banke milijarde ostvarene dobiti koje su na nama zaradile izvlače iz naše zemlje!!!!&hellip ; za sad od većih banaka, jedino je Poštanska banka u većinskom hrvatskom vlasništvu… Izvršimo pritisak da ulažu u proizvodnju… Štedimo koliko možemo… Potpuno je svejedno da li je to 50, 100, 500, 1000 ili milijun kuna… zajedno možemo sve…zajedno spašavamo naša radna mjesta!!!….) Na taj način možemo natjerati banke u stranom vlasništvu da ulažu u proizvodnju i turizam, tj. u stvaranje nove vrijednosti u RH, a samo tako će i zaposleni u stranim trgovačkim lancima sačuvati svoja radna mjesta… ZATVORIMO KRUG !!!

3.

OSVJESTIMO KOLIKO JE VAŽAN RAZVOJ HRVATSKOG GOSPODARSTVA !!!! (poslodavci, poštujte svoje zaposlenike i primjereno ih platite jer su vam oni najveći kapital…!!!. Zaposlenici, pošteno obavljajte svoj posao…Sindikati budite realni u svojim zahtjevima…!!!. Političari i državni službenici, shvatite da živite od toga što se uplaćuje u proračun iz gospodarstva i odnosite se prema svakom građani mu ove zemlje s poštovanjem… počnite na šalterima, u bolnicama, čekaonicama I ostalim mjestima na kojima vam se obraćaju građani …GRAĐANI ZAUSTAVIMO I PRIJAVIMO I NAJMANJU KORUPCIJU …!!!! ZATVORIMO KRUG… ….. svi trebamo jedni druge i svi smo na istoj strani…ako propadne hrvatsko gospodarstvo, svi smo ekonomski propali…)

4.

KUPUJMO ISKLJUČIVO HRANU KOJA JE PROIZVEDENA U HRVATSKOJ (ništa se ne može mjeriti s hranom koja je proizvedena u Hrvatskoj…ne dozvolimo uvoz GMO hrane!!! Hrvatska ima toliko plodne zemlje da može hraniti cijelu Europu… Potaknimo seljake na udruživanje i zajednički proboj na tržište….. vlastodršci, ne ulizujte se Europskim prepotentnim i bahatim političarima, probudite se…!!!Osnivajte agencije koje će biti na besplatnoj usluzi seljacima i proizv ođačima hrane i koje će ih povezivati s prerađivačima i trgovačkim lancima kako bi plasirali svoje proizvode, jer o seljaku ovisi naša budućnost…Ako počnemo više misliti o sebi više će nas cijeniti naši “europski prijatelji”…ako sami ne cijenimo sebe I drugi nas preziru….) Turistički djelatnici, hotelijeri….nudite samo hranu hrvatskog podrijetla u restoranima, neka novac od turizma ostane u Hrvatskoj….!!!!!!!!!!!! ZATVORIMO KRUG !!!

5.

TKO IMA ZEMLJU NEKA JE OBRAĐUJE… PROIZVODIMO HRANU !! (..naučimo djecu kako se obrađuje zemlja…ili dajmo onome tko želi da je obrađuje … sadimo biljke i na najmanjim površinama koje imamo…makar to bile i vaze za cvijeće na balkonu….) Zbunjeni političari, umjesto rješavanje katastrofalne situacije u zemlji, pognute glave pokušavaju se dodvoriti našim europskim "prijateljima" koji nas omalovažavaju,...(kao da je važno hoćemo li u tu i takvu Europsku Uniju za 2 ili za 5 godina..!!!???? I je li uopće važno I tko zna što će biti s tom političkom tvorevinom za nekoliko godina?…) Pokrenimo se radi sebe, a ne radi Europe¨!!!!

6.

ČUVAJMO NAŠE NAJVEĆE PRIRODNO BOGATSTVO - VODU !!!( Hrvatska je bogata vodom……..štedimo vodu i čuvajmo naše izvore , rijeke, jezera, more od onečišćenja….naučimo djecu kako su pitka voda i zemlja neprocjenjivo bogatstvo koje se ne može pla titi zlatom i koje se brani životom.!!!..)

7.

NE TROŠIMO VIŠE OD ONOG ŠTO ZARAĐUJEMO ( ne zadužujmo se dodatno kao građani pojedinci ni kao država……smanjujmo vlastitu zaduženost…prestanimo prodavati svoju imovinu i obiteljsko blago jer tako osiromašujemo….)

8.

POTIČIMO ŠKOLOVANJE MLADIH NA NAJBOLJIM DOMAĆIM I SVJETSKIM SVEUČILIŠTIMA, ZAŠTITIMO IH OD SMEĆA KOJE NAM SE SMIŠLJENO I PLANSKI NUDI NA TV-u KAKO BI NAS ZAGLUPLJIVALI (Učimo djecu pravim vrijednostima, bojkotirajmo skupa s njima reality show-e i ostalo smeće koje služi za zaglupljivanje, a uvezeno je s “naprednog zapada”…Odrasli, obrazujte se informatički, budite uz svoju djecu, pratite njihov emocionalni i socijalni razvoj i koliko i kako provode vrijeme uz kompjuter…. Riješimo se "kompleksa manje vrijednosti i malograđanštine" i umjesto na skupocjenu odjeću i automobile izaberimo ulaganje u znanje …. Cijenimo naše profesore I učitelje …Profesori, cijenite naše mlade ljude jer su oni naša budućnost&hell ip; … neka Hrvatska zaista bude ZEMLJA ZNANJA, kulturnog preporoda i novog početka...!!!!!!!!!!)

9.

ČUVAJMO OKOLIŠ, RECIKLIRAJMO OTPAD, SMJENIMO ODMAH POLITIČARE KOJI NISU SPOSOBNI OČISTITI SVOJ GRAD (Znamo da onaj koji nije sposoban počistiti svoju kuću od smeća nije sposoban za ništa…donijeti će samo štetu, korupciju i nove dugove… To se odnosi i na lokalne i na državne političare…budite primjer vašoj djeci u vašem domu… svatko od nas može barem jednom tjedno odvojiti staklo, plastiku i papir u posebne k ontejnere, a korist bi bila neprocjenjiva… to bi značilo svaki tjedan na tisuće tona manje smeća … Sačuvajmo Hrvatsku …očistimo i uredimo naše kuće, dvorišta, naša sela, gradove, šume, more, planine…neka Hrvatska postane najljepši Europski biser…I ljubomorno je čuvajmo…za našu budućnost i za budućnost naše djece… )
Voda, hrana, stvaranje nove vrijednosti, energija, ekološka čistoća, zajedništvo i znanje zajedno znače ponos, neovisnost, slobodu i blagostanje….….
Nasuprot tome su svađe političkih poltrona i nesposobnjakovića u vladi i u oporbi …

10.

I NA KRAJU, RAZMIŠLJAJMO POZITIVNO I ISKORISTIMO OVU KRIZU KAO ŠANSU … JER STRUČNJACI SE SLAŽU, OVIH DESET MALIH JEDNOSTAVNIH KORAKA AKO IH ČINIMO, MOŽE DONIJETI OGROMAN ISKORAK I NAPREDAK…MOŽE NAM VRATITI PONOS I ZADOVOLJSTVO ŠTO ŽIVIMO U OVOJ PREKRASNOJ, KULTURNOJ I BOGATOJ ZEMLJI…. ZAPAMTITE, OVA KRIZA JE ŠANSA ZA POTPUNI EKONOMSKI PREOKRET POLOŽAJA HRVATSKE U ODNOSU NA OSTALE ZEMLJE U REGIJI I EUROPI!!!!!!! HRVATSKA MOŽE JOŠ UVIJEK AKO TO ŽELE NJENI GRAĐANI BITI KAO ŠVICARSKA…JEDINO JE PITANJE HOĆEMO LI TO KONAČNO ISKORISTITI ?!!!?? ….. POLITIČARI NE ZNAJU…..I NE MOGU…. ALI MI MOŽEMO AKO ŽELIMO…..ZAJEDNO….
AKO POČNEMO SVAKO OD SEBE…… USPJEH JE ZAGARANTIRAN!!!….


POŠALJI OVU VAŽNU PORUKU SVIM SVOJIM PRIJATELJIMA I POČNI SE PONAŠATI ODGOVORNO DANAS..!!!

- 07:52 - Komentari (0) - Isprintaj - #

17.02.2011., četvrtak

Pisano je ...

"I sada vas povjeravam Bogu i Riječi milosti njegove koja je kadra izgraditi vas i dati vam baštinu među svima posvećenima." (Dj 20, 32)

Može li se išta ljepše poželjeti svome djetetu, supružniku, bratu, sestri, majci, ocu, bližnjemu svome, domovini ...
Koliko se bogatstvo i blago krije u ovoj jednoj jedinoj rečenici ... Niti nas obvezuje, niti nas prisiljava ... samo nas povjerava, ostavlja ...
Ima li išta ljepše nego sve što imaš i što jesi povjeriti Bogu, sve uroniti u Njegovu beskrajnu milost koja se po svima i po svemu razlijeva kroz Njegovu Riječ, Riječ koja nam je dana na izgradnju, na usavršavanje, na blagoslov, Riječ koja nas na svetost i požrtvovnu ljubav poziva.
Bog nas ljubi, Bog ljubi svoj narod, narod koji Ga vjerno slijedi. Bog ljubi i odlutale ovčice stada Svojega. Koje milosti za nas, koji živimo u vrijeme svakovrsnih zala koja su zahvatila ovaj svijet. Koje ljubavi za nas koji živimo među ubojicama Ljubavi.
Povjereni smo Bogu i Riječi milosti Njegove - besplatno primismo - nezasluženo - besplatno trebamo dalje dijeliti - nastaviti Bogu posvećivati i povjeravati ovu napaćenu, zgaženu, obezvrijeđenu, uništenu zemlju, da se po njoj Njegova spasenjska slava razlije po svemu svijetu.
Jer - možda još nije sve izgubljeno, možda još ima nade za ovaj narod, za ovu zemlju i cijeli svijet - sve je u Božjim i našim rukama.
Odvažnosti nam treba!

- 07:51 - Komentari (1) - Isprintaj - #

15.02.2011., utorak

Traži se jedan čovjek ...

Traži se za Crkvu
jedan čovjek
koji je spreman
ponovo se roditi
u Duhu svakoga dana.

čovjek
bez straha od sutrašnjice
bez straha od danas,
općenito,
bez straha od prolaznosti.

koji se ne boji promijeniti,
ali koji se ne mijenja zbog promjene
niti govori samo zbog govorenja

sposoban
živjeti zajedno s drugima,
raditi zajedno,
plakati zajedno,
smijati se zajedno,
voljeti zajedno,
sanjati zajedno.

Traži se za Crkvu jedan čovjek
sposoban
gubiti a da ne bude izgubljen,
sumnjati a da ne izgubi vjeru,
nositi mir gdje je zabrnutost,
ali i brigu gdje je mir.

koji zna koristiti ruke za blagoslov
i za poziv da ga slijede.

bez puno talenata,
ali koji puno radi,
čovjek koji u krizi ne traži drugi posao,
nego kako ga bolje odraditi.

Koji svoju slobodu traži u životu
i u služenju i ne radi samo ono što želi

koji osjeća
čežnju za Bogom,
čežnju za Crkvom,
čežnju za ljudima,
čežnju za Kristovom Mukom,
čežnju za poslušnošću Kristu.

koji molitvu ne svodi
na riječi izrečene iz navike,
duhovnost na sentimentalnost,
poziv na interes,
službu na posao

sposoban umrijeti za druge,
ali još više sposoban živjeti za Crkvu;
čovjek sposoban postati poslanik Kristov,
prorok Božji,
čovjek koji govori cijelim svojim životom

Traži se za Crkvu jedan čovjek.

- 12:17 - Komentari (1) - Isprintaj - #

17.01.2011., ponedjeljak

ČUDO U MEĐUGORJU

Blaženi koji ne vidješe a povjerovaše (Iv 20,29)

Christiane Claessens – prvi svjedok ozdravljenja Švicarke Joëlle Beuret-Devanthéry u Međugorju, u listopadu 2010., opisuje hodočašće i događaje.

U subotu 16. listopada 2010., četrdeset i šest osoba, većim dijelom iz župe sv. Franje Saleškoga i sv. Terezije, pošlo je na privatno hodočašće u Međugorje. Bilo je to naše dvadeseto privatno hodočašće, koje se dogodilo u vrijeme kad smo obilježavali dvadesetu obljetnicu osnivanja molitvene skupine Kraljice Mira. Za našu skupinu bila je to predivna prigoda zahvaliti Gospodinu, jer je Marija svakoga od nas vodila za ruku i podržavala usprkos poteškoćama na koje smo nailazili tijekom tih dvadeset godina. Doista, sotona ne podnosi Djevicu Mariju, pa zato i mrzi molitvene skupine koje ona tako žarko želi potaknuti u svim župama. Po Božjoj milosti, mi smo ostali vjerni i svakoga smo se ponedjeljka okupljali na molitvu, meditaciju otajstava Kristova života, popraćenu porukama koje je Marija dala svijetu, i koje još uvijek daje svakoga mjeseca u Međugorju.
Dva smo dana proveli u autobusu moleći i upoznajući se s događajima koji se odvijaju od 1981. do danas. U Međugorje smo stigli u nedjelju navečer oko 20 sati. U ponedjeljak 18. listopada, po kišnom vremenu ali s radošću u srcu uspeli smo se skliskim stazom na Brdo ukazanja. Svi su svima pomagali. Među hodočasnicima bile su i Joëlle, potpuno slijepa pedesetogodišnjakinja, njezina dvanaestogodišnja kćer Vinciane, kao i njihova uvijek skromna i nasmiješena prijateljica Claudia, koja je Joëlle posvuda pratila s ljubavlju i pažnjom. Joëlle je bila sretna, činilo se da lebdi preko kamenitih puteljaka. Pred Gospinim kipom izgovorila je predivnu molitvu punu ljubavi i povjerenja u nebesku Majku. Cijela skupina na brdu je ostala dvadesetak minuta u tišini, zatim zajedno sišla, da bi se svi opet našli u 17 sati u crkvi sv. Jakova na večernjem molitvenom programu. Tu se Joëlle dogodilo nešto čudno: osjetila je kako je neka ruka guši – a upravo je bila primila sv. pričest – i čula kako joj neki predbacujući glas prigovara: „Htjela si imati dijete – dobila si kćer. Tražila si posao – dobila si ga. Dosta je sada, hoćeš li konačno zašutjeti? Kad je hladno imaš topli stan, kad si gladna uvijek imaš nešto u tanjuru, kad sniježi imaš toplu odjeću, hoćeš li konačno zašutjeti, sada je već stvarno dosta?!“ Joëlle je bila duboko uznemirena. Iste je večeri o tome razgovarala s vlč. Fabijanom, koji joj je rekao da je sam Bog u hostiji, da nam On želi dobro, i da to sigurno ne dolazi od Njega. Rekao joj je neka se moli Bogu, i neka ga moli da uzmogne činiti Njegovu volju. To ju je smirilo.
Sutradan, 19. listopada, odlučili smo moliti Križni put, uspinjući se sve do velikog križa na brdu Križevcu. Starije osobe i Joëlle molili su Križni put s vlč. Olivierom u dolini, dok se skupina pod laganom kišom, i na još skliskijem i težem terenu nego prethodnoga dana, uspinjala na Križevac. Pred svakom smo postajom dugo molili na sve naše nakane. Luc nam je predložio da se u molitvi sjedinimo s malom skupinom koja nije mogla na brdo s nama, i da Križni put napose prikažemo za Joëlle, da za nju molimo posebne milosti – zašto ne i iscjeljenje – budući da Bogu ništa nije nemoguće. Bio je to vrlo intenzivan Križni put, bila je to duboka molitva u kojoj smo razmatrali sve kristove patnje koje je prikazao za naše grijehe. Trajao je od 9 do 15 sati. U 17 sati ponovno smo se svi našli u međugorskoj župnoj crkvi na večernjem programu.
Tu se dogodilo veliko čudo. U trenutku kad je Joëlle primila sv. Euharistiju, vidjela je svećenika i njegovu bijelu albu. Sva iznenađena, pogledala je uvis i primijetila svjetiljke, visoki strop crkve, vitraje. Kao da je bila izbačena iz svojeg crnog omotača, i osjećala se loše. Rekla je Claudiji, koja je stajala uz nju: „Molim te, izvedi me odavde, ne osjećam se dobro“. Kad su izašle, Joëlle je rekla Claudiji: „Vidim svjetlo!“ Pošle su prema sakristiji odakle je upravo izlazio vlč. Olivier. Upitao ih je: „Pa što vi ovdje radite?“ Joëlle mu je odgovorila: „Ja vidim!“ Duboko ganut, vlč. Olivier im je predložio neka se vrate u crkvu gdje je upravo završavala treća krunica. Ljudi su izašli iz crkve, a mi smo okružili Joëlle. Svećenik, kao pravi pastir, predložio joj je neka zahvali Gospodinu, pa su zajedno pošli prema stepenicama pred glavnim oltarom, kleknuli i zahvalili Bogu za veliki dar koji joj je upravo udijelio. Ta nas je gesta podsjetila na odlomak iz Evanđelja u kojem je Isus iscijelio deset gubavaca, od kojih se samo jedan vratio zahvaliti mu. Poslije toga pošli smo prema Gospinu kipu da i njoj zahvalimo za njezin zagovor. Zatim smo se vratili u pansion. Nekoliko žena iz Italije, kao i neki hodočasnici iz Plymoutha ispričali su nam da su se nalazili iza Joëlle dok je primala pričest, i da je iz nje zračio snažan miris ruža. Joëlle nam je poslije priznala da ju je taj miris ruža pratio danima i da traje. Vincianne, koja je bila na Misi, u međuvremenu se već bila vratila u pansion pa nije znala kakvu je milost primila njezina majka. Treba naglasiti da Joëlle nikada očima nije vidjela svoju kćer, budući da je slijepa već 42 godine.
Vlč. Olivier, presretan, otrčao je u pansion i pozvao sve ljude da siđu u predvorje jer im želi priopćiti jednu dobru vijest. Kad je stigla Joëlle, svi su hodočasnici već bili okupljeni. Joëlle je ušla, ugledala svoju kćer i rekla joj: „Oprala si kosu?“ Vinciane, ne primjećujući ništa, odgovori: „Ma jesam“, te upita: „A zašto smo svi morali sići ovamo?“ Joëlle odvrati: „Zar ne vidiš na meni nikakvu promjenu?“ Vinciane pogleda i kaže: „Ne“. „Pogledaj bolje“, reče joj mama, a Vinciane uzvike: „Ti vidiš!“ Koje ganuće! Od radosti pale su jedna drugoj u zagrljaj i tako ostale nekih pet minuta. Vinciane nam je poslije priznala: „Nisam prestajala moliti da se mami vrati vid, i rekla sam Mariji da ne ću otići iz Međugorja dok ona ne progleda“.
Koja predivna vjera! Marija čuje vapaje svoje djece. Cijela je skupina bila presretna i molitvom zahvaljivala Gospodinu i Njegovoj Majci Mariji. Iako je već bilo deset sati navečer, s Joëlle na čelu pošli smo na Plavi križ, na mjesto gdje se Gospa redovito ukazuje Mirjani i Ivanu.
Ne mogu sakriti duboku radost koju osjećamo, radost što smo primili taj dragocjeni znak koji nam je Marija dala za dvadesetu obljetnicu postojanja naše molitvene skupine. To je doista znak koji nam daje Marija, naša Majka, znak koji nam pomaže da ustrajemo.
Marija nas vodi, osnažuje, drži nas za ruku, ljubi nas i želi da se po molitvenim skupinama šire i žive poruke koje nam daje već skoro trideset godina. Kad pođemo na hodočašće u Međugorje, krećemo u Marijinu školu po kojoj nas ona vodi svom Sinu Isusu.
„Ljudima je to nemoguće, ali Bogu je sve moguće“ (Mt 19,26).
Christiane Claessens

Marijina škola: sve činiti srcem
1. svakodnevna molitva krunice; 2. čitanje Biblije najmanje 5 minuta svaki dan; 3. ispovijed jednom mjesečno; 4. sv. Misa svake nedjelje i ako je moguće tijekom tjedna; 5. post o kruhu i vodi dvaput tjedno, najbolje srijedom i petkom.
Ova Marijina škola je put svetosti. To je zlatna nit svih molitvenih skupina Marije – Kraljice Mira.Iz mraka u svjetlo
Pismo prijateljima ozdravljenice Joëlle
Dragi prijatelji,
želim s vama podijeliti što se dogodilo nakon ozdravljenja 19. listopada 2010. u Međugorju.
Kad sam one prve večeri izašla iz međugorske crkve, razlučivala sam svjetlo i lica ljudi: vidjela sam kako se njihove oči i usne pomiču. Kako su dani prolazili, vid se polako i postupno poboljšavao. Danas zahvaljujem Gospodinu što me nije iscijelio jednim mahom; to ne bih mogla podnijeti. Na povratku u Švicarsku iz autobusa sam primjećivala nekakva „nepočešljana stabla“. Moja pratiteljica Claudija rekla mi je neka joj kažem kad opet ugledam neko takvo. Nekoliko minuta je prošlo, autobus je vozio, konačno sam ponovno ugledala jedno nepočešljano stablo… „To je palma!“ rekla mi je Claudija. Zamislite kako bi vam bilo da se probudite nakon 42 godine. Ništa više nije isto. Prijatelji iz molitvene skupine predivni su prema meni. Daju mi snage za ovo buđenje, za gledanje u Svjetlost.
Kad sam se vratila u Švicarsku, iznova sam se upoznala s moja dva brata, sestrom, roditeljima. Kad padne mrak, to je za mene odmor. Život izgleda kao prije. Ne prestajem se moliti Isusu i Mariji. Ljubav prema njima probudili su u meni moji roditelji, i tu sam baklju predala svojoj kćeri Vinciane, koja je sa mnom bila u Međugorju.
Prvih dana, kad sam u Lausanni gledala velike kuće, zgrade od preko deset katova, bilo mi je mučno u želucu, znojila sam se i išlo mi je na povraćanje. Nisam htjela izlaziti od straha pred pogledom na te velike zgrade… Isto je bilo s ljudima: svaki susret u meni je budio strah ili nelagodu. Kako bilo da bilo, ne gubim pouzdanje, jer ako mi je Isus po Mariji vratio očni vid, uvjerena sam da će mi dati i milost da se nosim s poteškoćama koje prate moje ozdravljenje.
Vjera, strpljenje, hrabrost i povjerenje miljokazi su kojih se držim na svome životnom putu. Sigurna sam da Isus uvijek dovršava svoje djelo, on koji se uvijek objavljuje diskretno i u blagosti.
Danas raspoznajem boje. Vidim velike predmete kao što su kuće, stabla, zelene površine, automobile, vidim našu mačku, stubište, sunce i ljude. Vratila sam se na posao, a kućanske poslove obavljam s većom lakoćom. Vinciane se raduje preobrazbi koja se događa s njezinom majkom i kaže da kod nas vlada Božji mir! Ostajem s vama u molitvi.
Joëlle Beuret-Devanthéry
Lausanne, 19. studenog 2010.

P. S. Nešto što će vam pomoći shvatiti što proživljavam:
Ljudi su mi uvijek govorili da imam sreću što ne vidim taj ružni i sivi svijet. Govorili su mi da su ljudi zlovoljni. Zamišljala sam da je zemlja siva, da su ljudi kao nekakvi sivi štapovi, da sunce sja kroz gustu maglu, da je čak i voda koju pijem siva i mutna.
Kako sam se iznenadila kad sam otkrila predivnu šarenu prirodu, nasmiješene ljude, predivno sunce na plavom nebu, sve puno miline i sklada! Bože, slava Ti!
Zamišljala sam da su na stajalištima ljudi stisnuti kao sardine u konzervi, i to me iscrpljivalo. Danas redovito uštedim petnaestak minuta jer nalazim prolaz među ljudima, pa brže stignem u metro. Marija me vodi i drži me za ruku, pokazuje mi put. Hvala ti, Marijo!
Nevjerni Tome iz mojega okruženja govorili su mi da to nije moguće. Nekoliko dana poslije, nazvali su me i rekli da su dobro razmislili i da u tom čudu prepoznaju Božju ruku.
Mogla bih vam ispričati još mnogo toga, ali bilo bi predugo.
Obavljene su već neke manje pretrage. Lijevim okom vidim svjetlost, desnim još bolje. U prosincu – 8. 12. 2010. – naručena sam kod jednog profesora oftalmologije u Bazelu. Pisat ću vam opet. Ostanimo sjedinjeni u molitvi, zahvaljujmo Mariji, našoj Kraljici Mira i njezinu Sinu Isusu koji kaže: ne ćete ući u kraljevstvo nebesko ako ne postanete poput djece… Ovo ozdravljenje dalo mi je dušu djeteta, pogled djeteta koje je prešlo iz noći na Svjetlo! Gospodine, sve je od tebe, sve je za našu sreću, i sve se Tebi vraća.

(Prevela Lidija Paris)

- 07:09 - Komentari (2) - Isprintaj - #

11.01.2011., utorak

Pisano je ...

U Mt 5, 44 "Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone".
Često kažemo "To je lako reći, ali je teško ostvariti."

Ali, ako pokušamo lijepo misliti i govoriti o svojim neprijateljima, o svojim progoniteljima, jednoga dana ćemo to početi i u srcu osjećati.
Sigurno je jedno - sami to ne možemo postići, ali - Božja milost može. Bog nam na jednom mjestu u Svetom Pismu poručuje: "Dosta ti je moj amilost!"
Uistinu, dosta nam je samo Božja milost.
Jedino što se od nas traži je volja i želja, istinski, srcem poželjeti ljubiti neprijatelje svoje. Jedino što se od nas traži jeste odvažnost da krenemo u tu, po nama, nemoguću misiju, a Bog će svojom milošću dalje činiti.
Odvažni budimo i krenimo!

- 13:33 - Komentari (1) - Isprintaj - #

22.12.2010., srijeda

Svjetlo istinsko,
koje prosvjetljuje
svakog čovjeka
dođe na svijet.
(Iv 1, 9)


Neka vas Svjetlo istinsko obasja
i neka vas trajno prosvjetljuje.
Neka vas ispuni mirom i radošću.

ČESTIT VAM BOŽIĆ I BLAGOSLOVLJENA 2011. GODINA!


*******

NAĐI VREMENA

Nađi vremena - za rad - to je cijena uspjeha.
Nađi vremena - za razmišljanje - to je izvor moći.
Nađi vremena - za igranje - to je tajna vječne mladosti.
Nađi vremena - za čitanje svoje Biblije - to je temelj spoznanja i hrana za dušu.
Nađi vremena - za slavljenje - to je uzvišeni način štovanja, on uklanja prašinu iz naših očiju.
Nađi vremena - za pomaganje prijateljima, usreći ih - to je izvor i tvoje sreće.
Nađi vremena - za ljubav - to je sakrament života.
Nađi vremena - za snove - to dušu uzdiže do zvijezda.
Nađi vremena - za smijeh - to je pjevanje koje pomaže u životnim tegobama.
Nađi vremena - za molitvu - ona nas oslobađa prekomjerne prtljage.
Nađi vremena - za planiranje - tajna je u imati vremena, tajna je u naći vremena za prvih deset stvari!

Nađi vremena - BUDI SVET!

Budi svet - kao onaj koji je pozvan - 2 Tim 1, 8-9; 1 Sol 4, 7
Budi svet - kao onaj koji je odabran - Ef 1, 3-4; Kol 3, 12
Budi svet - kao onaj koga su zakletvom pozvali i kome su zapovjedili - Rim 12, 1; 1 Pt 1, 15-16
Budi svet - onako kako nam je Isus pokazao - Kol 1, 21-22
Budi svet - kao braća, svećenici i kao narod - Heb 3, 1; 1 Pt 2, 5-9
Budi svet - po rukama svojim - 1 Tim 2, 8
Budi svet - po plodovima svetosti - Rim 6, 22
Budi svet - vidjet ćeš Gospodina - Heb 12, 14
Budi svet - budi savršeno svet - 2 Kor 7, 1

ŠTO JOŠ DA VAM POŽELIM ZA BOŽIĆ I U NOVOJ 2011.?!

AMEN!

- 13:49 - Komentari (5) - Isprintaj - #

17.12.2010., petak

Gospa šutnje

Majko šutnje i Poniznosti,
Ti živiš izgubljena i nađena
u moru bez dna Otajstva Gospodnjega.

Ti si raspoloživost i prihvatljivost.
Ti si plodnost i punina,
Ti si pažnja i skrb za braću...
Obučena si snagom.

U Tebi blistaju ljudska zrelost i duhovna ljepota.
Ti si gospodarica same sebe
prije nego si postala naša Gospa.

U Tebi nema rastresenosti.
U jednom jednostavnom i cjelovitom činu,
Tvoja duša, posve sabrana,
obuzeta je i poistovjećena s Gospodinom.

Ti si u Bogu i Bog u Tebi.
Cjelovito te Otajstvo obuhvaća i prožima,
posjeduje Te,
obuzima i upotpunjuje cijelo Tvoje biće.

Izgleda da je u Tebi sve očeličeno,
sve se s Tobom poistovjetilo:
vrijeme, prostor, riječ,
glazba, šutnja, žena, Bog.

Sve je usvojeno u Tebi i pobožanstvenjeno.
Nikada se nije vidjela ljudska slika tolike miline,
niti će se ponoviti na Zemlji pojava žene
tako neiskazane divote.

Ipak, Tvoja šutnja nije odsutnost,
nego prisutnost.
Uronjena si u Gospodina
i ujedno pažljiva s braćom, kao u Kani.

Nikada nije susretanje tako duboko
kao kad se ništa ne zbori,
i nikada nije šutnja tako rječita
kao kada se ništa ne kaže.

Daj da shvatimo da šutnja nije nehaj za ljude,
već vrelo snage i zračenja;
nije zatvaranje, nego otvaranje srca,razvijanje krila;
i da uzmognemo rasipati bogatstva, moramo ih prije zgrnuti.

Svijet se davi u moru rastresenosti,
a nije moguće ljubiti braću rastresenim srcem.
Učini da shvatimo da je apostolat bez šutnje,otuđenje;
i da je šutnja bez apostolata: udobnost.

Ogrni nas plaštem šutnje
i udijeli nam snagu Tvoje Vjere,
visinu Tvoje Nade
i dubinu Tvoje Ljubavi.

Ostani s onima koji ostaju,
i pođi s nama koji odlazimo!

O divna Majko šutnje!


- 10:17 - Komentari (4) - Isprintaj - #

08.12.2010., srijeda

DOBILA MAILOM - DIJELIM S VAMA!

ISUSE, OBNOVI NAS I POSVETI

Gospodine, daj mi čisto i poslušno srce, srce jednostavno i poslušno, iskreno i predano! Želim biti iskren, jednostavan, ponizan, pun ljubavi za sve, ali mi to ne uspijeva. Gospodine, sruši sve blokade, raskini spone u meni da se Tvojom milošću borim! Želim ljubiti, želim ozdraviti, želim postati bolji, drukčiji, što sličniji Tebi! Dođi, -gospodine Isuse; dođi, Gospodine, sruši sve blokade, raskini spone u meni! Oslobodi me svakoga zla duše i tijela, izliječi me! Odričem se svakoga zla i vjerujem da ćeš me osloboditi, izliječiti. Neka se Tvoja sveta volja vrši u meni. Daj mi milost da se borim! Želim ljubiti, želim ozdraviti, želim postati bolji, drukčiji, što sličniji Tebi. Dođi, Gospodine Isuse, i Svojom svemoću, Svojom ljubavlju sruši sve zidine, sve što me sputava da dođem k Tebi! Isuse, Svojom Krvlju zapečati svako zlo koje se sručilo na mene, izliječi moje rane, operi sve ruševine, razvali ne u meni; želim postati svet! Želim s Tobom surađivati, želim da me Tvoj Duh Sveti vodi u svu Istinu. Rasti, Gospodine, u meni! Moje ja je veliko, želim postati svet. Pomozi mi, Gospodine, da sve ovo što želim tvojom milošću i ostvarujem! Daj mi milost, Gospodine, da se borim; da uvijek budem svjestan Tvoje ljubavi, Tvoje strpljivosti, Tvoga milosrđa, Tvoga praštanja! Daj mi milost skrušenog pokajanja da u svakome trenutku priznajem sebi i Tebi, Bože, da se skrušeno kajem što Tvoje Srce ranjavam i vrijeđam! Kajanje, kajanje, kajanje mi skrušeno daj, da Tvoje milosrđe više ne zlorabim.

Bez Tvoje milosti, Gospodine, ne mogu ništa dobro učiniti, a niti mi, Gospodine, možeš Svoju milost uliti ako Ti se ne otvorim, ako s Tobom ne surađujem. Otvori mi srce; budi, Gospodine, vazda u mojim mislima, mojim riječima i mojim djelima! Osnaži me, očisti me, oslobodi me, osposobi me, obnovi me, izliječi me, izliječi dušu moju, izliječi tijelo moje, pročisti misli moje, operi me Krvlju Svojom! Jadan sam, slab sam, bijedan, nestalan. Govorim jedno, radim drugo. Duh traži svoje, tijelo traži svoje; slabo se borim, očajavam. Kad mi ne ide kako treba, sebe ne prihvaćam. Daj mi milost da oprostim sebi i drugima! Gospodine, obujmi moje srce Svojim Duhom! Prosvijetli moj razum, ojačaj moju volju da prihvatim Tvoju volju! Izlij Svoga Duha Svetoga u mene! Donesi mir i ljubav, vjeru čvrstu, živu i nadu nepokolebljivu!

Dođi Duše, Sveti; dođi, Duše Sveti, obnovi moj duh da mogu s Tobom i po Tebi ispunjavati Očevu volju! Dođi, Duše Sveti; dođi, Gospodine Isuse, vatrom Svoje ljubavi sve što je u meni spali! Dođi Gospodine Isuse; dođi, Gospodine Isuse; dođi, Gospodine Isuse, dođi, ne kasni! Tvoja prečista Krv neka proključa, prostruji u mojim žilama, u mome srcu, u mojim mislima! Sve što je u meni, Gospodine, obnovi i posveti! Pozvao si nas na svetost. Hvala Ti što nas želiš sve posvetiti!

Budi blagoslovljen, Isuse, u Presvetome Oltarskome Sakramentu! Budi blagoslovljen, Isuse, u svakoj duši! Promijeni, Isuse, sve nas, naše obitelji; oslobodi, obnovi nas sve; izliječi nas, Gospodine, na duši i tijelu! Isuse, oslobodi me svakoga straha, obzira, oholosti, sebeljublja, nemira, srdžbe, ne praštanja, svakoga zla duše i tijela! Isuse, Isuse, Isuse, otvori srce moje, otvori srce moje! Otvori, Gospodine, i pozovi sva srca da se k Tebi vrate! Isuse, Isuse, Isuse, želim živjeti samo u prisutnosti Tvojoj, želim surađivati s Tobom i s Tobom se trajno sjediniti! Isuse, Isuse, Isuse hvala Ti za sve što si mi dao, što mi sada daješ i što ćeš mi dati! Hvala Ti za Tvoga Duha Svetoga, koji me uči kako treba moliti! Hvala Ti što si nam Svoga Duha poslao da nas uči, čuva, štiti, brani, prosvjetljuje, posvećuje i vodi Svome Ocu!

Dođi, Isuse! Dođi, Isuse! Dođi, Duše Sveti! Dođi, Duše Sveti, u svako srce i u svaku dušu ! Dođi, Gospodine Isuse!

Maranatha! Maranatha! Maranatha! Amen. Aleluja.

- 08:43 - Komentari (0) - Isprintaj - #

12.11.2010., petak

SVETI BUDITE ...!

Ni jedan svetac nije postao svet zato što mu je sve u životu bilo potaman, nego zato jer je trpio, patio, križ svoj nosio, jer je sa zahvalnošću prihvaćao sve protivštine života, jer je ljubio svoje neprijatelje, blagoslivljao svoje progonitelje, radosna srca prihvaćao svaku nevolju, prihvaćao svako odbacivanje, svaku ostavljenost, napuštenost, neprimijećenost, osamljenost ... zato jer je ljubio - do kraja ljubio, zato jer je, milošću Božjom, umirao sebi da bi njegovi bližnji živjeli.

Gospodine, udijeli i meni tu milost!
Gospodine, nauči me da budem sveta!
Gospodine, posveti me u Istini!

Ali, ako ga u životu i ne bi zadesila nikakva ni nevolja, ni muka, ni patnja, ni križ, ni pogibao ni mač, sam je sebe upokorivao, sam je sebe mrtvio, umrtvljivao za ovaj svijet i ovome svijetu, umirući sebi a živeći za Tebe i u Tebi, Gospodine i Bože naš!

Gospodine, nauči nas da budemo sveti! Milost Tvoja bit će nam dosta!

Amen!

- 21:58 - Komentari (3) - Isprintaj - #

29.10.2010., petak

IZVADI NAJPRIJE BRVNO IZ SVOGA OKA ...

... I TKO JE OD VAS BEZ GRIJEHA NEKA PRVI BACI KAMEN NA NJU

- dobila mailom - i ne mogu ne objaviti - preuzeto sa http://www.jmanjackal.net/cro/cropaed.htm - nisam tražila odobrenje te se nadam da mi ni autor ni prevoditelj neće ovu gestu uzeti za zlo - preporuka za pročitati -

Autor Fr. James Manjackal M.S.F.S.

U zadnje vrijeme svjedoci smo senzacionalnih i emotivno nabijenih vijesti u kojem se izvještava o seksualnim skandalima unutar Crkve u kojima su žrtve djeca, a zlostavljači svećenici. Medijski napadi idu u smjeru da se papa Benedikt i Katolička crkva prikažu kao „epicentar seksualnog zlostavljanja mladih.“ U ovom kratkom članku želio bih objasniti čitateljima što se to događa danas u svijetu, kako su Crkva i Papa predmet izrugivanja i optužbi i što točno oni rade u današnjem svijetu. Ljudi koji ne znaju što se u svijetu događa u današnje vrijeme – a posebno od uvođenja seksualne revolucije u ljudsko društvo krajem drugog tisućljeća, mogu pomisliti da su Papa, poglavar Katoličke crkve, biskupi koji žive u celibatu i njima bliski svećenici, krivci za sve seksualne skandale, a posebno za pedofijilu.

“Spolno i tjelesno zlostavljanje djece i mladih općesvjetska je kuga čije pojavne oblike vidimo u širokom spektru situacija- počevši od onih u kojima učitelji miluju djecu pa sve do slučajeva kada ih siluju vlastiti ujaci!” (George Weigel, First Things Magazine, 29.ožujak). Seksualna revolucija koja prožima sva područja ljudskog društva uništila je svaki oblik moralnih i etičkih vrijednosti te tako izopačila i degradirala ljudsko dostojanstvo. Sve što su ljudi smatrali moralnom vrijednošću sada više to nije! Sve do nedavno za mladića ili djevojku je bila vrlina da čuva svoje djevičanstvo, a sada se to smatra nenormalno i nezdravo. Sve do nedavno međusobna vjernost muža i žene i poštivanje bračnog zavjeta bili su moralni imperativi, a sada se to smatra zadiranjem u osobnu slobodu. Do nedavno pobačaj se smatrao ubojstvom djeteta, a sada je legaliziran i svi ga odobravaju kao nešto normalno. Do nedavno homoseksualnost i lezbijstvo su smatrani nastranostima, a danas su to normalni ljudi u našem društvu! Do nedavno starije osobe su uživale poštovanje, suosjećanje, ljubav i skrb, a današnje društvo ih se želi riješiti eutanazijom. Bilo je normalno da se djeca rađaju nakon vjenčanja roditelja, a danas se većina djece, posebno u zapadnim zemljama, rađa izvan braka! U porastu je broj muškaraca i žena koji žive zajedno u spolnoj zajednici bez ikakvog oblika ženidbe, civilnog ili crkvenog; također raste broj lezbijskih i homoseksualnih zajednica. Samozadovoljavanje, predbračni spolni odnosi, bludnost, preljub, slobodni seks, konkubinati, prostitucija, razvodi, pobačaji, homoseksualnost, eutanazija, pornografija, seks-shopovi, hoteli i javne kuće za spolno zlostavljanje djece itd. postali su normalna i prihvatljiva pojava u današnjem „modernom“ društvu u kojemu je sve dopušteno.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije u svijetu se službeno zabilježi četrdeset dva milijuna pobačaja godišnje! Pobačaji su uglavnom posljedica razvratnog i bludnog života. Postotak razvoda u zapadnim zemljama je gotovo 70%. U posljednjih 5 godina više od polovice djece rođene u zapadnim zemljama su djeca samohranih neudanih majki. Pornografska industrija u Europi zarađuje 2.500 eura na sekundu. Svake sekunde 28.000 stalnih korisnika posjećuje pornografske Internet stranice. Svake godine pornografska industrija zaradi više od 75 milijardi eura. Spolno zlostavljanje djece – pedofilija- je „normalna“ posljedica moralno bolesnog društva u kojemu je sve dopušteno, a u kojemu danas živimo, u kojemu je seks sam po sebi – kao puki instrument požude i ugode- stavljen visoko na listu prioriteta vladinih i privatnih institucija. Prema podacima prve UN-ove opće studije o nasilju nad djecom (2006), godišnje 150 milijuna djevojčica i 75 milijuna dječaka ispod 18 godina prisiljavaju se na spolne odnose i ostale oblike spolnog zlostavljanja, uglavnom od strane njihovih roditelja, rodbine i učitelja ili odgojitelja. Otprilike 10-15% od sve europske djece žrtve su spolnog zlostavljanja. 1.8 milijuna djece je prisiljeno na prostituciju i pornografiju, a 1.2 milijuna djece prodaje se u roblje za dječji rad uključujući i žrtve seks-turizma koji je posebno popularan u Europi. Udio pedofilije među homoseksualcima veći je nego u bilo kojem drugom sloju društva.

Katolička crkva sa Svetim ocem Papom kao svojim poglavarom i biskupima i svećenicima kao svojim glasnicima jedina je institucija koja se neprestano „zubima i noktima“ bez kompromisa bori protiv moralne sramote, izopačenosti i degradacije ljudskog društva. Sigurno je da demon nemorala koji je izopačio ljudsko društvo pokušava izliti prljavštinu na Papu i Crkvu u namjeri da ih okleveće i ocrni; a sve da bi eliminirao glas Pape i Crkve koji su, u stvari, glas Učitelja. Na djelu je duh antikrista, duh kojemu je cilj uništiti djelo Kristovo u svijetu. Sadašnji Papa, Benedikt XVI, iznova i iznova kao i njegovi prethodnici, upozorava na opasnosti duha modernizma, sekularizma i relativizma. Svakim danom sve je jača antikršćanska vizija svijeta! Prema toj viziji ljudski život nije svet, zato nema potrebe štititi život u majčinoj utrobi; ženidba nije jednostavno i suštinski veza između muškarca i žene, pa se istospolne zajednice mogu prihvatiti kao normalne ; seks i spolnost su potrebe svakog čovjeka i zato treba biti slobodno da ih svatko upotrebljava kako želi; religija ne bi trebala diktirati pravila i odredbe ljudskoj savjesti itd. Da bi se ovi i slični ciljevi postigli, potrebno je ušutkati snažni Isusov glas koji se čuje preko Pape i svećenika! Svima je poznato da Europa želi ukloniti sve kršćanske korijene iz svoje kulture! Zato je sadašnji napad lukavo planiran, a divlji napad na Crkvu i Papu ima cilj da okalja njihov ugled u današnjem svijetu. Ljudi iz Austrije, Njemačke, Engleske i Irske čak telefonski nazivaju Vatikan i zahtijevaju da Papa odstupi. Neki se čak usuđuju tražiti i njegovo uhićenje! Neka Sotona i oni koji su zavedeni njegovim taktikama ne misle da mogu zastrašiti i ušutkati Papu i Crkvu. Do kraja vremena Papa i Crkva će se boriti protiv duha antikrista i duha nemorala i na kraju će slavno izvojevati pobjedu.

Vjerna svom učiteljskom poslanju, Crkva preko Pape, biskupa i svećenika brani, zagovara i promovira svetost života, a posebno u pogledu spolne čistoće, a sve utemeljeno na učenju zdravog morala i etičkih vrijednosti koje potiču iz prirodnih i božanskih zakona. Uvijek i svuda Crkva glasno i hrabro progovara: „ Božja volja za čovječanstvo je svetost života, zato se svi moraju suzdržavati od svakog oblika bludnosti ” (I Sol 4: 3). Duh koji Crkva udahnjuje u one koji vjeruju u Isusa Krista je duh svetosti i čistoće i zato su kršćani posebno pozvani na svetost života (I Sol 4: 7-8). U ovom kontekstu sasvim je razumljivo zašto duh nečistoće i nesvetosti poput ričućeg lava vodi rat protiv Crkve i Kristovog Namjesnika. Vrijeme je da Crkva spozna i razluči duhove nečistoće i antikrista koji poput kuge zagađuju čovječanstvo i da se poptupno spremna i naoružana, hrabro i odvažno protiv njih bori.

Istina je da se duh nečistoće uvukao u živote nekih svećenika Katoličke crkve i oni su sada plijen novinara i medija. Sadašnji Papa je toga svjestan i bez namjere da išta prikrije učinio je sve da se ti svećenici poprave, ukorio ih je i kaznio. Papa Benedikt XVI je uvijek prednjačio u propovijedanju potrebe za kulturom koja je slobodna od spolnih zlostavljanja. Čak i prije nego je postao papa bio je odlučan da očisti Crkvu od „prljavštine“ (govor kardinala Ratzingera u Subiacu 1.travnja 2005.). Papa Benedikt je uvijek tražio načina da što energičnije i efikasnije očisti Crkvu od različitih zlih tendencija i djelovanja koja su se potajno uvukla u crkvene redove. U zadnjih 50 godina svećenici su optuženi u 3.000 slučajeva prijavljenog zlostavljanja djece, ali nisu svi proglašeni krivima. Prema Carlesu J. Sicluni – osobi koja je nešto poput glavnog vatikanskog odvjetnika u kaznenim slučajevima – od tih 3.000 slučajeva, 60% je ephebophilia, 30% su heteroseksualni odnosi i samo 10% su pravi slučajevi pedofilije; što znači samo 300 slučajeva na ukupno 500.000 svećenika u svijetu što iznosi svega oko 0.06%. Prema prof. Philippeu Jenkinsu (Paedophilia and priests, anatomy of a contemporary crisis – Oxford University Press) pedofilija unutar katoličkog klera manje je izražena nego u drugim kršćanskim crkvama i sljedbama i drugim svjetskim religijama. Na primjer, prema izvještaju koji je objavio Luigi Accatoli, od 210.000 službeno zabilježenih slučajeva spolnog zlostavljanja u Njemačkoj od 1995. godine, samo 94 se odnosi na ljude ili institucije katoličke crkve. U Austriji, od 510 slučajeva samo se 17 odnosi na katoličke svećenike. Pretjerivanjima i lažima, osobito na zapadu, umjetno se stvara „moralna panika“ u vezi s pedofilijom među katoličkim svećenstvom. Političari i mediji pokušavaju Crkvu vratiti u „srednji vijek“ ili u vrijeme francuske revolucije kako bi je slomili i uništili. Prema prof. Jenkinsu – snažna i neprestana propaganda o slučajevima pedofilije kojom se služe neki političari ima za cilj oslabiti položaj katoličke crkve u Njemačkoj, osobito na polju obrazovanja i društvenih djelatnosti.

Većina slučajeva pedofilije među svećenstvom datira iz 60- tih godina prošlog stoljeća! U to su vrijeme neka katolička sveučilišta u SAD-u i Europi su razvila kriva učenja o ljudskoj spolnosti i moralnoj teologiji. Možda su neki bogoslovi pali pod utjecaj takvih učenja i kasnije činili nečasne radnje. Papa Ivan Pavao II snažno se suprotstavljao takvom zlu i oduzimao dozvole nekim profesorima na sjemeništima i sveučilištima. Mi moramo znati da neki od današnjih svećenika i službenika Crkve dolaze iz razorenih i problematičnih obitelji u kojima bilo bluda i nemorala. Iako svi oni prođu dugačak i detaljan proces odgoja i izobrazbe u kojemu ih njihovi učitelji i poglavari detaljno upoznaju sa Svetim pismom i učenjima Crkve, uz intenzivnu molitvu, meditacije i primanje sakramenata, moguće je da na nekima od njih ostanu duhovni i moralni poremećaji osobnosti koje su ponijeli iz svojih obitelji. Pedofilija je psihološki poremećaj ličnosti; manifestira se kao spolni interes za djecu prije pubertetske dobi. Psihoanaliza daje tipičnu sliku zlostavljača djece kao nezrele osobe koja želi „pružiti ljubav“ djetetu koju on sam nije primio u vrijeme svoga djetinjstva. On se narcisoidno poistovjećuje s djetetom koje vidi kao idealiziranu sliku sebe samoga i svoju ulogu vidi u pružanju ljubavi koju je on sam želio primiti od svoga oca. Pedofil ne može razumjeti da on djetetu čini emocionalnu štetu nego podsvjesno misli da čini nešto dobro (Problem of paedophilia Nov 5. 1998 in Narth).

Zato nije nikakvo čudo da mala manjina katoličkog svećenstva ima negativne tendencije prema homoseksualnosti, pedofiliji i bludnom ponašanju, a svakoga tko tako nešto čini treba oštro osuditi i ukloniti. Papa Benedikt djeluje nepopustljivo i beskompromisno protiv svakoga tko je okaljao čast i dostojanstvo svećeničkog poziva i integritet žrtava zlostavljanja. On je djelovao bez oklijevanja kada su se pojavili slučajevi pedofilije u nekim biskupijama SAD-a i Irske. U jednom od svojih pisama Crkvi u Irskoj, Papa naziva „izdajicama“ sve one koji su krivi za zlostavljanja i najavljuje stroge inspekcije u biskupijama, sjemeništima i crkvenim organizacijama. Dok je bio predstojnik Kongregacije za nauk vjere, on je uvrstio ta zlostavljanja na listu teških grijeha i strogo opominjao biskupe da svaki takav slučaj prijave Vatikanu.

Mi bismo trebali znati značenje Crkve. Crkva je istovremeno ljudska i Božja. Crkvu je osnovao Isus Krist, sveti i jedinorođeni Sin Božji, na temeljima apostola koji su išli za Njim. Po primanju sakramenata, Duh Sveti čini članove Crkve sugrađanima svetih (Ef 2: 19-22). Ali istovremeno članovi Crkve su ljudi od krvi i mesa koji žive ovdje na zemlji sa svim svojim ljudskim manama i slabostima; oni pokušavaju biti sveti uz pomoć milosti koju dobivaju po sakramentima i liturgijskim molitvama. Članovi Crkve su predodređeni za svetost, ali sada na zemlji oni se za svoju svetost trebaju izboriti protiv Sotone, tijela i svijeta. Dakle, crkva na zemlji nije zajednica svetih nego zajednica onih koji su pozvani da budu sveti i koji postaju sveci! Mi moramo znati da su svećenici i službenici Crkve također dijelovi Crkve – ukućani Božji.

Što s onih 99.94% katoličkih svećenika koji nisu optuženi ni za kakav seksualni skandal? Oni u svom celibatu stoje kao svjedoci svetosti Katoličke crkve i novinari i svjetski mediji o njima ništa nemaju reći. Svetost katoličkih svećenika u čijem je centru život u celibatu je osovina i epicentar iz kojeg cijelo čovječanstvo crpi snagu i milost za moralno ispravan život; i to je snaga Katoličke crkve. Kada je jednom zgodom mali kip otpao s kupole velike katedrale, skupili su se novinari i reporteri i od cijelog događaja napravili senzacionalnu vijest u novinama, časopisima i televiziji. Dok se o tome čitalo, nitko nije spominjao onih 999 velikih kipova koji su još ostali stajati na istoj kupoli! Katolički svećenici koji žive svetim životom, poznaju moć svog celibata i tu snagu isijavaju na ljude među kojima rade pomažući im da postignu svetost života. Ja sam katolički svećenik zadnjih 37 godina i naviještao sam Evanđelje u 97 zemalja na 5 kontinenata; svakog tjedna održavam seminar ili duhovne vježbe u trajanju 4 ili 5 dana. U cijelom svom radu za Gospodina i Njegovu Crkvu mogu osjetiti i iskusiti snagu celibata u svom životu. Sva moja spolnost i spolna energija predane su djelovanju i milosti Duha Svetoga koji ih je uzvisio na razinu natprirodne energije pomoću koje živim i radim za Isusa i Njegovo kraljevstvo. U zadnje 34 godine mog navjestiteljskog poslanja nikada nisam susreo nikoga tko bi optužio katoličkog svećenika za spolno zlostavljanje ili zavođenje; ali bilo je slučajeva u kojima sam plakao nad djecom koju su spolno iskoristili njihovi vlastiti roditelji ili rodbina.

Žalosno je da ostale kršćanske crkve, koje su iz svog nauka uklonile istinu koju naučava Katolička crkva koja je temelj i potporni stup istine, te se tako odcijepile od Majke Crkve zbog svojih vlastitih sebičnih pobuda, sada zlonamjerno ističu mane Katoličke crkve na izrazito nekršćanski način. Već smo vidjeli da je više pedofila i spolnih zlostavljača među pripadnicima tih crkava nego u Katoličkoj crkvi. A oni govore da je uzrok svemu celibat katoličkih svećenika! Milijuni zlostavljane djece u svijetu nisu žrtve katoličkih svećenika nego oženjenih ljudi ili čak vlastitih roditelja. Moramo znati da su mnogi pastori tih crkava rastavljeni od svojih žena, da su službeno ozakonili pobačaj, razvod braka i istospolne zajednice. Što više reći?! Ne samo da zaređuju žene za svećenice nego imaju lezbijke za svećenice i biskupe. Oni pokušavaju ukloniti trun iz oka Katoličke crkve ne vidjevši brvna u svojim očima. Danas bi Krist trebao upitati savjesti onih koji optužuju Katoličku crkvu: „Tko je od vas bez grijeha neka prvi baci kamen na nju ” (Iv 8: 7).

Ovo je vrijeme pročišćenja u kojem Crkva mora biti svjesna riječi iz Svetog pisma: „Budite trijezni i bdijte: vaš protivnik, đavao, obilazi kao ričući lav, tražeći koga da proždere! Oduprite mu se čvrsti u vjeri, znajući da vaša braća po svijetu podnose iste patnje! ” (I Pt 5: 8-9). „Jer naša borba nije protiv krvi i tijela, nego protiv Poglavarstava, protiv Vlasti, protiv Vrhovnika ovoga mračnog svijeta: protiv zlih duhova koji borave u nebeskim prostorima. ” (Ef 6: 12). Ali ona se ne boji neprijateljskih napada jer se Isus Gospodin i glava Crkve bori na njenoj strani. Obećanje koje je Isus dao prvom papi Petru vrijedi i danas i odnosi se i na sadašnjeg Papu: „A ja tebi kažem: Ti si Petar – Stijena, i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju, i vrata pakla neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskog, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano i na nebesima, a što god razriješiš na zemlji, bit će razriješeno na nebesima. ” (Mt 16: 18-19). Isus je osnovao Katoličku crkvu i Papu postavio za njenog poglavara i dao joj je ključeve kraljevstva Božjeg i obećanje da je vrata paklena neće nadvladati. Kada su vojnici razapeli Isusa mislili su da je Njegova priča završena, ali to je bio tek početak.

Privremeno poniženje u koje su Katoličku crkvu uvukle laži i klevete novinara i svjetskih medija ubrzo će završiti, a istinska Kristova Crkva, Katolička crkva će ponovno trijumfirati kao svijetlost svijeta koja rasipa svoju svjetlost i izlijeva milost na sve koji žive u sjenci grijeha i tame, a posebno grijeha bludnosti, tako da će ljudska bića koja su stvorena na Božju sliku i priliku da budu sveta i dobra, ponovno zasjati u svetosti života po učenju Biblije i Crkve.


- 07:30 - Komentari (3) - Isprintaj - #

19.10.2010., utorak

PROTIV SPAMERA

KAKO SAM PRIMILA MAILOM, TAKO I OVDJE OBJAVLJUJEM. ZNAM DA IZLAZI IZ OSNOVNE TEMATIKE MOGA BLOGA, ALI - NEK SE NAĐE I OVDJE, NEĆE BITI OD VIŠKA NIKOME TKO PROČITA!
OD MENE VAM MAJUŠNI POZDRAV I VELIKI BOŽJI BLAGOSLOV!

***

…ako već nemate, pogledajte pažljivo! Vrijedi se boriti protiv spammera!

Dragi moj ili draga moja,

Ne znamo se, ali mi je u inboxu završio uzaludni e-mail kojeg si ti ili netko tebi poznat poslao.
Samo da znaš,
nemoguće je pratiti e-mail kojeg šalješ dalje na ovaj način, svaki e-mail koji tvrdi da daljnjim slanjem tog maila netko dobija novac ili
"anđeosku zaštitu i blagoslov" je čista glupost, tzv., porez na budale.
Oprosti na grubim riječima, ali tako stvari stoje.
Naime, tehnički je nemoguće znati tko je kome poslao e-mail i koliko ga je ljudi proslijedilo.
Za skupljanje donacija postoje udruge i fondovi i to se ne radi ovako.

Ovakvi mailovi iskorištavaju dobru volju ljudi ili njihovu praznovjernost i naivnost da bi pomogli spammerima.

Pogledaj bolje e-mail kojeg šalješ dalje, ako je prepun e-mail adresa, prije ili kasnije past će u ruke
nekom spammeru koji se tako dokopao ispravnih e-mail adresa i vrlo brzo će ti u inbox
dolaziti e-mailovi za viagru i povećanje penisa.

Ako već želiš proslijediti e-mail većem broju ljudi onda nakon što klikneš Forward
nemoj e-mail adrese stavljati u polje To: ili u polje Cc:, nego u polje BCC.
I obriši e-mail adrese koje se nalaze u tijelu poruke.
Na taj način nitko neće vidjeti kome je sve poslan taj e-mail.
To su osnove kulture na internetu.

Dakle, da sumiramo:

1. E-mailovi koji tvrde da netko dobija novce ako ih proslijediš služe spammerima za skupljanje e-mail adresa
2. Kad želiš neki e-mail poslati svojim prijateljima
1. obriši sve adrese u tijelu poruke (jer je to pristojno) nakon što klikneš Forward
2. adrese na koje želiš poslati, stavi u polje BCC, nikako ne u To: ili Cc:

Hvala lijepa

N.N.

- 08:39 - Komentari (1) - Isprintaj - #

27.09.2010., ponedjeljak

UČITELJ I UČENIK ... VODITELJ I VOĐENI ... ?!

Pravi učitelj-voditelj ili voditelj-učitelj, kako hoćete, bi trebao tako podučavati nove voditelje, da jednoga dana bude siguran da će se Bog i tijelo Kristovo uistinu moći osloniti na tog novog voditelja, da će Bog uistinu moći računati s njim.

Otkud mi ispade ovo mudrovanje, pojma nemam, no, ako sam u krivu - ispravite me?

A što to znači RAČUNATI S NJIM - možda postoje "varijacije" na tu temu ... ne znam ... čekam vaše komentare, ako ste raspoloženi, ako niste - nikom-ništa!!!! Nek ostane mrtvo slovo na papiru!

- 10:54 - Komentari (12) - Isprintaj - #

21.09.2010., utorak

KĆERI MOJA ...

Kćeri moja,
izroni iz sebe, i uroni u Moju Riječ.
Da sam Ja na Križnom putu gledao sebe i svoju bol,
nikada ne bi bilo Uskrsnuća.

Skini sve terete sa sebe,
izbaci iz sebe i pusti
neka zdrava krv u tebi poteče.
Oslobodi se! Za Mene!

Ne možeš Mi vezana služiti.
Oslobodi se, za Mene!
Izroni iz sebe i uroni u Moju Riječ!

Onda te neće glava boljeti,
nit će te ranjavati sudovi drugih ljudi.
Onda će ti biti važan samo Moj Sud
i Moja ljubav - a Moj Sud je Ljubav!
Ljubav, nebo, raj i Ja!

Onda će tvoj um biti zaokupljen sa Mnom,
Mojim mislima, Mojim Riječima,,
onda ću Ja biti u tvojim mislima,
a ne ti i tvoje misli i tvoje rane i sjećanja.

Ja ne opterećujem dušu izranjenu,
Ja je iscjeljujem, oslobađam i ljubim!
Zar me toliko ne ljubiš pa mi ne daš blizu?

Zar si ti sama sebi važnija nego Ja?
A Meni si važnija ti nego Ja samome sebi!
Život sam za tebe dao, na Križu raspet bio,
a ti - zaronjena u sebe,
razmatraš cijeli život sebe i svoj život,
umjesto da uroniš u Moju Riječ i
razmatraš Mene i Moj život?!

Od Mene ti srce neće krvariti od boli,
nego klicati od radosti, uvijek i svagda.

Gdje si diijete moje, kćeri moja, zaručnice moja,
gdje si, sakrila si se iza same sebe, u sebe,
uvukla se u sebe,
gdje si, izađi, oslobodi se,
pusti me k sebi, ili ...
dođi ti k meni.

Kupaš se u moru svoje grešne nutrine,
a bježiš od beskrajnog oceana moje ljubavi i milosrđa.
Gdje si?

Odabrao sam te od mnogih,
da po tebi proslavim Sebe a ne tebe.
Dopusti mi to!

- 20:50 - Komentari (2) - Isprintaj - #

17.09.2010., petak

Škola Duha Svetoga

Peti dio: Vjera

Katekizam Katoličke Crkve, u svom prvom dijelu, govori o vjeri, definirajući je kao čovjekov odgovor Bogu. Shvatio sam značenje ove definicije u okolnostima koje su se odnosile na moje obraćenje, koje se dogodilo prije nešto manje od dvije godine (v. Povratak izgubljenog sina). Iskustvo koje je trajalo svega trideset sekundi preobratilo je dvadeset petogodišnjeg ateistu u vjernika i potpuno izmijenilo njegov život.

U tih trideset sekundi Bog mi je dao dar vjere. To nije dar kojega Bog posebno daruje nekolicini odabranih; On ga daje svima koji ga žele. Ako se to tako dramatično očitovalo na meni, to nije bilo zbog toga što u meni ima nešto posebno. Trebalo me je udariti po glavi istinom da bih bio sposoban to i vidjeti. To nije na moju slavu, nego moju sramotu. Međutim, bio sam spašen tek po načinu na koji sam odgovorio Bogu

Odgovor obuhvaća vjerovanje i pouzdanje u raspetog i uskrslog Isusa kao našega Gospodina i Spasitelja. Obuhvaća i pokajanje zbog svih naših grijeha i odluku više nikada ne griješiti. Obuhvaća i potpunu predanost volje i života Bogu. Obuhvaća, kroz način života, potpunu i savršenu poslušnost Isusu i Njegovoj Riječi. Konačno obuhvaća i iskrenu pobožnost i odanost Bogu koju Mu iskazujemo u ljubavi, pouzdanju, zahvalnosti i vjernosti.

Mnogi od nas ne odgovaraju na dar vjere, jednostavno ne činimo ništa nego je strpamo u stražnju sobicu svoga života kao da tražimo znak koji će nas sigurno sačuvati sve do Sudnjega dana. Toga dana mislimo reći Bogu, kada stanemo pred Njega, da smo vjerovali u Njegovoga Sina Isusa i zamoliti ga da nam otvori nebeska vrata i pusti nas da prođemo. Mnogi od nas će zbog ovoga biti vrlo iznenađeni. Da, vjera u Isusa je jedini uvjet koji Bog traži za spasenje, ali vjera je neprestana aktivnost koja mora rasti i koju moramo svakodnevno jačati kroz svoj život.

To je ono čemu će nas Duh Sveti naučiti u ovom predmetu.

Lekcije o vjeri su jako naporne i puno više kidaju živce nego bilo koje druge lekcije s kojima ćete se suočiti u Školi Duha Svetoga. Ali, prije nego što počnemo, jedna mala priča o tomu kako je apostol imenom Petar jednoga dana u vjeri hodao po vodi. Hodanje po vodi je čudesna metafora za vjeru. Ne samo da stvara jasnu sliku, nego je također i jako prikladna, pa ću je i ja koristiti kroz ovaj članak.

Jednoga dana Isus je učinio jedno od najvećih čuda koje je ikada izveo u svome životu. Umnožio je pet kruhova i dvije ribe da nahrani tisuće ljudi. Nakon što su svi jeli, rekao je svojim učenicima da uđu u lađu i sačekaju ga dok on otpusti narod. Dok je Isus sve to uradio, već je bilo sasvim kasno i lađa je već bila prilično udaljena od kopna. Umjesto da kaže učenicima da vrate lađu natrag u pristanište, Isus je jednostavno otišao k njima - po vodi.

Učenici su bili užasnuti onim što su vidjeli misleći da to bijaše duh, ali Isus je brzo rastjerao njihov strah. Petrova trenutačna reakcija, kada je shvatio o kome se radi, bila je razmetanje hrabrošću. Rekao je Isusu da bi i on također želio hodati po vodi. "Dođi." rekao mu je Isus.

Petar je izašao iz lađe. Mogu samo zamisliti kako je učenik morao biti uzbuđen dok je išao prema svome Učitelju, a voda zapljuskivala njegova stopala. Ali, samo jedan trenutak kasnije, kada je vjetar počeo puhati, njegovo oduševljenje se pretvorilo u strah. Petar je istog trenutka izgubio živce i počeo tonuti. Isus je odmah došao do njega i pomogao mu da se vrati u lađu. Nježno ga je izgrdio, onako kako je samo On to znao: "Malovjerni," rekao je. "Zašto si posumnjao?"

Ja mogu suosjećati s Petom i svakako sa svima nama koji gubimo vjeru kada vjetar počne puhati. Kada imamo siguran posao, kada su nam bankovni računi prilično uravnoteženi, kada su nam djeca zdrava, ni mi vjerojatno ne bismo prestali plesati po vodi! Ali, ako vjetar počne samo malo puhati - ako zaprijeti opasnost da izgubimo posao, ako nam se smanje prihodi, ako nam liječnik kaže da trebamo svoje dijete dovesti u bolnicu zbog daljnjih medicinskih ispitivanja, mi odmah počnemo tonuti. I kao i Petar, vapimo Isusu da nas spasi. U svemu tome nema nikakve sramote. Ali sramota je ako uvijek iznova tonemo, jer to znači da uopće ne rastemo u vjeri.

Vjera ne dolazi preko noći. Kao i sve drugo u Školi Duha Svetoga i to je postupan proces izobrazbe. U početku, Duh Sveti nas drži za ruke dok izlazimo iz lađe. On zna koliko smo uplašeni, osobito zbog vjere, kojoj ne treba puno pa da nestane. I ja, kada sam bio novi na putu do vjere i ja sam bio uplašen. Ne samo da mi je Bog bio jedna ogromna nepoznanica, nego sam se nalazio u prigodama kada me je moj "racionalizam" ubijao govoreći mi da sam ja bio odgovoran za pojedine okolnosti u svome životu. Vrlo nježno, Duh Sveti me je naučio da ja nemam kontrolu ni nad čime, nego da sam bio siguran u Božjim rukama, koji je imao kontrolu nad svime.

Tri tjedna nakon što su me pustili iz zatvora, imao sam parnicu glede izricanja presude. Nitko nije očekivao da ću biti više nego dobro, što bi bilo normalno za jednog prekršitelja kao što sam ja. Bio sam usamljen u sudnici, nestrpljivo iščekujući da se ova strašna noćna mora već jednom završi. Međutim, kada su izrekli presudu, otkrio sam na svoj sveopći užas, da sam osuđen na mjesec dana zatvora! U telefonskom pozivu koji mi je bio dopušten prije nego što me strpaju u ćeliju, nazvao sam svoju ženu i rekao joj da vidi da li bi mogla popuniti žalbu i urediti jamčevinu. Morala bi požuriti. Vikend je bio pred nama, a sudnica radi samo pola dana. Imala je manje od dva sata da pribavi i popuni formulare za žalbu i jamčevinu, inače bih sljedeća dva dana proveo u zatvoru. Papiri su zahtijevali potpise tri suca, ali prije toga morali su biti otipkani i provjereni. Žureći iz ureda u ured, od službenika do službenika, i konačno od suca do suca, dobila je i treći potpis upravo u trenutku kada je posljednji sudac napuštao zgradu suda toga dana. Pribavila je papire samo minutu prije nego što su nas trebali transportirati u središnji zatvor.

Bog je junak u posljednjoj minuti za spas, i kao što sam otkrio u danima koji su uslijedili, ovo bi se prije moglo shvatiti kao pravilo nego kao izuzetak. On nikada neće doći da vas spasi - sve do onog trenutka kada to bude stvarno potrebno. Naravno, za ovo postoji jedan jako dobar razlog. Vidite, Bog nije jedini koji ide pored nas. I đavao također ide pored nas, iščekujući priliku - da mi pogriješimo. Ako Bog uskoro intervenira, đavao ima dovoljno vremena da pomuti stvari, potičući Boga da ponovno intervenira. Tako ga on jednostavno ostavlja sve do posljednjeg trenutka i upravo onda kada vam se čini da ste došli do ruba litice, on vas hvata i spašava vas. Igru, set i cijeli meč dobiva Bog.

Ovo vam može strahovito iskidati živce, osobito u prvim danima, zato jer uvijek postoji ona neprestana težnja da nešto sami učinite. Razum govori "Zašto želiš hodati po vodi?" "Idi cestom!" Ili, ako ste odlučili da ćete ići u vjeri, to vas salijeće: "Krasno, idi ti po vodi, ako baš insistiraš, ali, za svaki slučaj, ponesi sigurnosni pojas." Kada imate vjeru, vi nećete odabrati cestu. Niti ćete nositi sigurnosni pojas. Jednostavno izađite iz lađe i kročite, sigurni u spoznaji da je vaš Učitelj tik uz vas.

Konačno i kada naučite koračati u vjeri, nekada nije dovoljna ni prisutnost Duha Svetoga da uspokoji vaš um kada vjetar počne puhati jače. To je put koji prolazi vaša kćerka u tinejdžerskim godinama kada se nađe na ulici za vrijeme policijskog sata, a vi nemate pojma gdje bi ona mogla biti. Jeste i zabrinuti? Imate manje od dvadeset četiri sata za ček koji ste izdali da ga izmirite, a nemate nikakvih sredstava na računu. Počinjete li paničariti? Vaš otac koji vas je toliko razmazio upravo je pretrpio srčani udar i preko bijela svijeta nalazi se u bolnici u kojoj ga čeka kirurški zahvat za ugradnju bajpasa. Zar vas neće zahvatiti tjeskoba? Vaša bivša žena je popunila obrasce za starateljstvo nad vašom djecom i vi ste izgubili svaku nadu u pobjedu. Jeste li očajni?

Prihvatite ove epizode onakvima kakve one i jesu: kao graditelje vjere. Neka moja duhovna braća vole ovakve nezgodne situacije nazivati "sotonističkim napadima" i dok je neprijateljska ruka još uvijek u igri, sjetite se da je Bog cijelo vrijeme tu i da sve kontrolira; On može, bez imalo muke, preokrenuti sve što neprijatelj učini, sve, upravo sve. Bog vam može dovesti kćerku kući bez i jedne ogrebotine, popuniti vaš bankovni račun sa svim novcem koji vam je potreban deset minuta prije nego što vi dođete da to provjerite, ne samo da će vaš otac imati savršenu operaciju nego će mu i srce biti kao čelik, i pomirit će vas s vašom bivšom ženom tako da će svi poslovi oko starateljstva nad djecom biti bespotrebni! Ne samo da će ovakav stav staviti vaše probleme u ispravnu perspektivu, nego ćete vi u njima pronaći jako dobru lekciju o vjeri, jer ćete vidjeti - isto onako kao što sam i ja vidio - da Bog uvijek, neprestano dolazi! Sve što vi trebate uraditi jeste da vjerujete da će On doći.

Dio ove vjere dolazi razumijevanjem Božje vjernosti, jako važne lekcije same po sebi. Ako ostanete u Bogu i dopustite Bogu da ostane u vama, Bog nikada neće dopustiti da padnete. Ako se neprijatelj i usudi da uđe na teritorij koji ste osigurali svojom vjernošću Bogu, Bog će ga sasjeći na komadiće. Ipak nemojte ići u neprijateljsku jazbinu da se igrate s njim i očekivati Božju zaštitu kada vas on počne ranjavati

Kada shvatite ovu i nekoliko drugih istina koje će vas Duh učiti dok budete rasli u vjeri, konačno ćete doći do točke kada će vjetrovi koji pušu učiniti malo više nego što vam može učiniti i drhtavica s gripom. I upravo tada, kada postanete sigurni u svoju sposobnost da možete hodati po vodi bez obzira kojom jačinom vjetar puše, dobit ćete svoju posljednju lekciju. Usred narasle bujice Bog će nestati.

Ja sam prošao oluju koja je trajala skoro pola godine, nosila me tamo-amo kao komadić pluta na uzburkanom oceanu. Bio sam sav modar i izudaran, potpuno sam izgubio prisebnost, izgubio sam svu onu bistrinu koju sam imao. Moj duhovnik mi je pokušao pomoći, ali malo se toga moglo napraviti. Samo mi je rekao da je sve to dio moga odrastanja; dio puta koji su svi sveci morali proći. Bile su to riječi ohrabrenja, ali u to vrijeme biti svet mi nije bilo ni na kraj pameti. Ja sam samo želio da oluja prestane. Drugi put bih opet pomislio da bi bilo najbolje da se jednostavno udavim. Ljudi koji su me poznavali počeli su misliti da sam se izgubio pa su se i sami počeli udaljavati od mene i ne shvaćajući kroz što sam sve prolazio. I to me je ranjavalo, ali, ništa me nije ranjavalo kao Božja odsutnost. Tijekom posljednjih nekoliko mjeseci tako sam se bio približio Bogu da sam se jednostavno osjećao kao njegov sin. A sada sam se osjećao tako napušteno. Ali, držao sam se čvrsto, boreći se da ostanem na površini vode, uvjeren - kroz sve sumnje koje su počele preplavljivati moj um - da je Bog doista stvaran i da će ponovno jednoga dana doći. To je trajalo jako dugo, ali On je ipak došao. A onda sam shvatio da su lekcije koje me je On učio tijekom tog razdoblja bile neprocjenjive i da su mnogo više doprinijele mome rastu nego bilo koja druga lekcija koju sam prije ili kasnije naučio. Osobito lekcije o vjeri.

Ovaj stupanj rasta, koju sveti Ivan od Križa naziva "Tamna noć duše", sam po sebi zaslužuje cijeli članak, ali budući da on nije jedini, pisat ću o tome uskoro. Za sada vam želim ostaviti samo jednu napomenu. Kada budete prolazili kroz takve tamne noći duše - a sigurno ćete proći u jednom trenutku tijekom svog napretka u ovoj školi - pokušajte se sjetiti jedine stvari ako možete, jer ona može utjecati na to hoćete li uspjeti ili pogriješiti. Sjetite se da noć ima svoj kraj koliko god izgledala beskrajna. Zora će konačno svanuti, a kada se to dogodi, vi ćete biti jedna nova osoba.

Bit ćete sposobni ostatak svoga života hodati po vodi, ne samo kada je more uzburkano, nego i kada se nalazite u sred razbješnjele bujice, a Isusa nećete moći vidjeti nigdje. Imat ćete istinsku vjeru.

Sažetak

Za razliku od drugih predmeta, ovdje postoji točna razlika među razinama i vi možete točno reći gdje se nalazite.

Prva razina - Temeljna vjera: Vjera i ispovijedanje Krista kao Spasitelja. Pokajanje. Sporo predavanje volje. Imate hrabrosti izaći iz lađe.

Druga razina - Srednja vjera: Vaša posvećenost Bogu raste, kao i vaše pouzdanje, ljubav, zahvalnost i odanost. Postajete sve poslušniji. Počinjete hodati po vodi.

Treća razina - Napredna vjera: Potpuno se pouzdajete u Boga. Neizmjerno Ga ljubite. Duboko ste mu zahvalni. Potpuno ste mu odani. Možete hodati po vodi, štoviše i onda kada vjetrovi zapušu, jer možete vidjeti Isusa upravo ispred sebe.

Završna razina: Možete hodati po vodi i u sred tajfuna, štoviše i ako ne možete vidjeti Isusa. Vi ste doista zreli za Sveučilište Duha Svetoga, gdje ćete, među ostalim stvarima, naučiti zapovjediti i planinama da se same bace (kupaju) u moru.

Aneel Aranha
Preuzeto s odobrenjem: Holy Spirit Interactive
Copyright © 2004-2009 Holy Spirit Interactive.
http://www.hsi-online.net- 07:52 - Komentari (0) - Isprintaj - #

09.09.2010., četvrtak

Imate li u sebi dovoljno snage ili hrabrosti za poniznost?!

(Engleska riječ "meekness" u prijevodu na hrvatski jezik znači pokornost, krotkost. I u želji da vam što bolje približim značenje riječi "krotkost" na internetu, pored ostalih, naiđoh i na ovu definiciju: "Krotkost – osobina ovaca spremnih za šišanje" i autor web stranice dalje dodaje "nisam mislio na prave ovce"! Pa naravno, nije mislio na prave ovce, nego na nas, Božje ovčice! Engleska riječ "meek" u prijevodu na hrvatski jezik znači "krotak, blag, pokoran". Ja u prijevodu neću moći koristiti sve tri riječi odjednom – bilo bi neestetski, zar ne, ali zato vi, tijekom čitanja, u svome srcu umjesto riječi koju ja budem koristila, ponovite i ostale riječi, neka i vas i mene natapaju, neka nas ispune snagom, hrabrošću, odvažnošću i poniznošću, da imadnemo dovoljno i snage i hrabrosti i odvažnosti i poniznosti biti blagi, krotki i pokorni. – op. prev.)

Što nije u redu sa krotkošću? Da li je pokoran čovjek plašljiv čovjek (nepouzdana osoba) koja je suviše beskarakterna i neodlučna, popustljiva da bi se suočila sa životnim borbama? Ovo je iskrivljeni pogled na krotkost, koji širi televizija i moderne novele. Za njih je život "divljina na pločniku", gdje se svaka različitost razrješava sa šest hitaca ili parom pesnica. Snaga se izjednačuje s okrutnošću i brutalnošću.
Ništa nije tako daleko od istine kao to. Krotak, blag, pokoran čovjek u svojoj naravi ima hrabrost mučenika, poštovanje pjesnika i strpljivost sveca. Pokornost se rađa iz samosvladavanja, a ona sama rađa samokontrolu. Krotak čovjek marljivo uči u školi Krista Raspetoga, koji je bio krotka i ponizna srca.
Doista ne trebate pokazivati snagu ili javno prijetiti ili pokazivati svoju pravednost da biste zasjenili one koji vam krivo čine. Svoje neprijatelje morate savladati snagom božanskoga života koji protječe u vama i kroz vas. Svijet i svoje neprijatelje morate pobijediti i osvojiti Kristovom ljubavlju.
Jeste li primijetili da vam se čini kako se od vas najviše traži onda kada ste tjelesno i živčano najslabiji? Sjetite se da je naš Gospodin prekorio svoje apostole jer su Ga htjeli poštedjeti neljubaznog naroda koji ga je neprekidno slijedio tog iscrpljujućeg apostolskog dana. Dao im je zapovijed: "Pustite dječicu i ne priječite im k meni jer takvih je kraljevstvo nebesko!"
Što vi činite kada vas dobri ljudi povrijede ili odbace na bilo koji način? Štoviše, možda i oni koje ljubite? Sjetite se što je Isus rekao apostolima koji su htjeli spustiti oganj s nebesa na grad u koji Mu je bio zabranjen ulazak. Upozorio ih je da oni ne znaju kojem su duhu oni pripadali (Lk 9, 55).
Što se događa kada vas izda, riječima ili djelima, osoba od povjerenja ili dobar prijatelj? Petar, koji se zaklinjao da će do smrti biti uz Spasitelja, izdao Ga je u času kada mu je bio najpotrebniji. Ipak, Kristov jedini prijekor bio je pogled neizmjerne nježnosti i krotkog opraštanja. Pa zar je onda čudno da je taj pogled donio suze trenutačnog pokajanja?
Međutim, istina je i to da štoviše i mala pokornost zahtijeva mnogo snage. Sada, više nego ikada, svijet – koji je prepun okrutnosti – treba uistinu krotke, blage i pokorne ljude. Ovo vrijeme više vapi za pokornim muškarcima nego za lažnom hrabrošću, nego za okrutnom i nekontroliranom ljutnjom. Danas nam je potrebnija blagost samosvladavanja nego mržnja i okrutnost sebičnosti. Trebamo Kristovu krotkost i poniznost.

Pomagala za krotkost:

1. Poštujte svaku osobu – bez obzira na narodnost, boju kože ili vjersku pripadnost – kao djecu Božju i potencijalne svece.
2. Imajte samilosti prema slabostima i pogreškama drugih, kada koristite svoju ozdravljujuću snagu, ma koliko oni bili zlobni i pakosni. Počnite u svome domu, imajući na umu uvijek da vas nitko i nikada ne može povrijediti kada ste uistinu pokorni.
3. Kada date najbolje od sebe i vaš napor se ne cijeni, ili kada se zanemari vaš mudri savjet, produžite dalje – u miru. Molitva je druga alatka krotkosti, blagosti i pokornosti; alatka koja liječi i donosi pobjedu dušama nakon što one čuju riječi ili dožive djela koja ih uništavaju.
I – konačno – molite za hrabrost da budete blagi, krotki i pokorni. I –zapamtite – ni jedna pobjeda nije tako slatka kao ona u kojoj osvojite sami sebe! Neka vas Bog obilato blagoslovi!
~Father Kilian McGowan, C.P.~

Onaj tko pred Bogom kleči,
pred svim ljudima može uspravno stajati.


Da bi upravio sa samim sobom, koristi svoju glavu;
da bi upravio s drugima, koristi svoje srce!


USTRAJNOST

1. Najprije napravi dobar početak – odluči da ćeš sve svoje dnevne obveze savršeno izvršiti, koliko je u tvojoj moći!
2. Svaki dan prihvati kao dan koji dolazi iz Božje ruke. Jučer je prošlo, a sutra će tek doći.
3. Tijekom svakoga dana ponašaj se tako kao da ti je to jedini dan koji još imaš.
4. Pokušaj u sve svoje svakodnevne obveze unijeti što više ljubavi i vjere.
5. Primijetit ćeš da život iz dana u dan postaje lakši. Stvari koje su ti prošle godine izgledale nemoguće, ove godine lakše s njima izlaziš na kraj.
6. Bez obzira kako se stvari loše odvijale, ne odustaj. BOG JE S TOBOM!

- 13:28 - Komentari (4) - Isprintaj - #

07.09.2010., utorak

DOPUSTI MI DA TI PIŠEM, PRIJATELJU MOJ ...

Pusti me da ti pišem prijatelju moj, pusti me da ti pričam kako je silan naš Bog. Zašto od mene tražiš da raspravljam i razmatram istine i laži ovoga svijeta, kada znam i vjerujem da postoji On, svemogući Bog ...
Pusti me da ti pišem prijatelju moj, dopusti da di kažem kako je divan naš Bog. Zamisli molim te, imao je Sina, jedinca - i - nećeš vjerovati - radi mene i radi tebe i za spasenje svih nas pustio ga je da umre. Ne vjeruješ, znam, ne vjeruješ, jer - ni ti ni ja to ne bismo mogli učiniti za drugoga, a On ipak jeste. Pusti mi da ti pišem ...
Dopusti da ti objasnim ljepotu života s Njim i u Njemu, dopusti da ti o tome pišem svaki dan iznova, da ti objasnim radost srca moga jer znam da ovo maleno srce ljubi tog i takvog velikog silnog Boga ... dopusti, ne prekidaj me, dopusti ... da priča moga srca dotakne srce tvoje, prijatelju moj ...
Zašto se bojiš slušati o Njemu? Da, možda sam se i ja nekada bojala jer - sve što je novo u našim životima u stvari je nova neizvjesnost, ali On nije neizvjesnost, život s Njim nije put u neizvjesnost nego putovanje u jedinu, pravu i istinsku izvjesnost, dopusti mi da ti i o tome pišem ...
Pogledaj nebo, pogledaj more, brda i planine, polja i livade, pogledaj zemlju ovu nam svetu ... i ... zar u svemu tome ne vidiš Njegov prst, iskaz Njegove beskrajne brige i ljubavi za sve nas ... zar u svemu tome ne vidiš Duh Njegove prisutnosti među nama ...
A mi - gdje smo mi - u pohotama svojih srdaca odlutali ... ? Dopusti mi da ti o tome pišem, prijatelju moj, da shvatiš, da progledaš, da Ga uzljubiš ... pusti me, prijatelju moj ...!
On, se kao pravi domaćin, kao veliki, najveći, vrhunski ugostitelj, šef hotela koji se zove Život, pobrinuo da imamo puni pansion - svaki dan - besplatno, a mi, kud smo mi zastranili u bijedi i oholosti svoga srca, tražeći još, tražeći i grabeći više, ubijajući sebe i druge, i što je najgore ubijajući Njega u nama i oko nas. Pusti me da ti objasnim prijatelju moj ...!
I, taj naš Bog, je, kako rekoh, imao Sina - a Sin od Boga darovanu mu Majku, Djevicu čistu, svetu, Bogorodicu, Majku svega stvorenoga, poniznu službenicu Gospodnju ... e ... Nju ne znam kako bih ti opisala ... jer u našem rječniku nema tako divnih, tako plemenitih, tako čistih i svetih riječi kojima bih ti Nju mogla opisati ... Znam samo, prijatelju moj, dok ti ovo pišem, obuzima me neopisiva nježnost, blagost, malenost ... kao da je tu negdje pored mene ...
I poželim nekad, prijatelju moj, da ih dotaknem, Boga Oca, Boga Sina i Boga Duha Svetoga, poželim nekad nasloniti glavu na grudi Majke Bogorodice ... i tijelom ih ne osjećam ... al srce maleno u grudima gori od radosti, jer, sama ta želja za njima u srcu budi radost, vjeru, ufanje i ljubav ... dopusti da ti i o tome pišem, prijatelju moj, da se jednoga dana i ti probudiš, da progledaš, da shvatiš - da se spasiš!

- 11:02 - Komentari (4) - Isprintaj - #

01.09.2010., srijeda

Rekli su - kazali nam ... ali ... ALI ...

Znamo li što jedemo, kakvu hranu svakodnevno unosimo u svoj organizam? Znamo li što pijemo? Sokove i svakovrsne mućkalice?! Da li tražimo ugoditi svojoj pohoti za udobnosti, za okusom koji najbolje "šmeka" našem nepcu ili ćemo težiti za sigurnošću i za zdravljem čitavoga tijela, čitavog svoga bića?
Često znadem, nakon tuširanja u ovim vrelim ljetnim danima kazati: "Bože, hvala ti što si nam vodu stvorio" ili kada punom čašom svježe hladne vode utažim žeđ, srce samo u grudima usklikne: "Bože hvala za vodu!" Znade mi se otrgnuti usklik zahvalnosti i bez onog osjećaja zadovoljstva koje u meni nastane nakon korištenja Božjim darovima, jer, znam, iako nema one nutarnje ni vanjske ugode, znam da je On posvuda i u svemu.
Kažu, ova ili ona hrana, i, ove ili one kemikalije i sredstva za osobnu higijenu, zatrovani su pesticidima i otrovima ove ili one vrste i jačine, a Bog se i za to pobrinuo – dao nam zemlju, svetu, plodnu, rodnu, dao nam takvu zemlju na kojoj bi nam pozavidjeli milijuni ljudi koji žive diljem Afrike i Azije pa ako hoćete i Amerike – a Bog se – po nama i za tu – nama darovanu zemlju pobrinuo – dao nam mudrost, snagu i sva moguća pomoćna sredstva za obradu zemlje, dao nam i ruke i srce i ljubav da možemo obrađivati i voljeti ovu zemlju svetu od Njega nam darovanu. Samo – ne znam gdje je nestala, gdje je izlapila ljubav iz naših srdaca prema ovoj zemlji koja nam život znači. Nekada mi se čini da su mladići lakše uzimali oružje u ruke i branili ovu zemlju, nego što sada uzimaju alatke za obrađivanje zemlje – da mudrošću, snagom i ljubavlju njeguju ono što su godinama i stoljećima čuvali i branili.
Kažu – vremena su teška – vremena su zla, sile tame sve više navlače svoje mračne zavjese nad cijelim svijetom, uvlače se u sva područja ljudskog života, zlo svoj žalac provlači i tamo gdje se najmanje nadamo. Neprekidno nas bombardiraju lošim vjestima na TV, radiju; Internet je prepun svakovrsnih vijesti o moćnom djelovanju sila zla u današnjem svijetu. Gotovo svakodnevno naići ćemo na novinske članke o možebitnoj "duhovnoj" zatrovanosti pojedinih proizvoda široke potrošnje. Kažu, pogledajte na Internetu i pronaći ćete čvrste dokaze o postojanju sila tame. Ni na kraj pameti mi nije sjesti za kompjutor i danima i noćima pretraživati milijune i trilijune tekstova o postojanju sila tame u ovome svijetu, i na takav način pokloniti Sotoni dragocijeno vrijeme koje bih mogla provesti u čitanju Svetog Pisma. One – sile zla i tame postoje, znam da postoje, osjećam ih i na vlastitoj koži, ali isto tako znam da postoji i jedna jedina sveta Istina, Svjetlo Sveto koje mi je nadohvat ruke – Sveta Riječ Božja i – što je najvažnije – i još bliže mi je – u srcu mi je – moja sveta vjera da postojiš Ti Bože, koji si SVEMOGUĆI I SVET, koji si svesilan, svemoćan i jak da u nama slabima i oko nas pobijediš sve sile – sve bure i nevere ovoga svijeta koje udaraju na nas da nas slome i od tebe odvuku. Ali, dok je ove vjere u srcu i ljubavi prema Tebi Bože moj – neće im to baš tako lako poći za rukom! Neće, Bože, neće, jer Ti si Emanuel, s nama Bog! Amen!

- 07:09 - Komentari (3) - Isprintaj - #

30.05.2010., nedjelja

NAŠ DIVNI DUH SVETI ...

On ti ne daje da se ljutiš i dižeš ruku na bližnjega svoga,
ali ti u srce ulijeva ljutnju, jer cijeli svijet nije pošao za Njim
i u tvome srcu gori sveta Vatra želje da sve ljude svijeta privučeš k Njemu.

On ti ne daje da psuješ i pljuješ bližnjega svoga i svetinje,
ali ti usta puni molitvom i blagoslovima,

On ti daje da vidiš svu patnju i bijedu ljudi,
ali ti srce ispuni i svetim suosjećanjem za njih,
oni se hrvaju, bore, lome, kidaju i trgaju da steknu još, i još, i još ...
a tebe puni mudrošću, svetom mudrošću svoje Riječi
i razlučivanjem da sebe očuvaš i njih izbaviš od
tog i takvog svijeta i života.

On ti daje da vidiš i doživiš patnju i bol,
smrt i stradanja, katastrofe i kalvarije ovoga svijeta,
ali ti dajne i snagu da svoje patnje i patnje drugih
poneseš i podneseš, uči te da se raduješ i u nevoljama.

ON TI DAJE SNAGU PRIHVAĆANJA,
MUDROST SAVJETOVANJA,
RADOST TRPLJENJA,
BLAGOSLOV SAMOĆE,
SVETO ZNANJE,
POBOŽNU SVETOST,
a u svemu i iznad svega
ON TI DAJE SVETI STRAH BOŽJI,
strah kojim ga ljubiš,
kojim mu se klanjaš, kojim ga štuješ,
kojim ga slaviš u svemu što imaš i što jesi,
Eto, takav je naš Duh Sveti: Svet i samo svet!
Odvaži se i ti poći za Njim
i BUDI SVET!

On ti rane rastvara, ali ih
i ljubavlju svojom povija!
On ti patnje pripušta,
ali te snagom svojom krijepi!
On te uči da umireš i umreš sebi,
ali te ispunja i radosnim življenjem
s Njim, u Njemu i za Njega!
I križ, i patnja, i progon ...
i svemu kažeš - "Neka,
neka mi bude, samo nek' sam s Njim!"

Najteže je prvi korak napraviti,
najteže je kazati Marijino "da",
a onda ... sve ide po Njegovom planu i
po Njegovoj namisli.
Odvaži se i ....POĐI ZA NJIM I ...
... BUDI SRETAN A NE NESRETAN!

- 08:04 - Komentari (7) - Isprintaj - #

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada.

< ožujak, 2011  
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      


Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

MOJ KUTAK - MOJE MOLITVE - MOJE PJESME - MOJI SNOVI - ČEŽNJE I NADANJA ...

PRIMLJENO MAILOM:

Tuga gleda unatrag, briga gleda oko sebe, a vjera gleda gore.
Mi smo ono što uvijek ponavljamo.

MOLIM PROČITAJTE PAŽLJIVO PRVI REDAK..

Ako te Bog stavio u nešto on će te i provesti kroz to.
U sretnim trenucima slavi Boga.
U teškim trenucima traži Boga.
U tihim trenucima obožavaj Boga.
U bolnim trenucima uzdaj se u Boga.
U svakom trenutku zahvaljuj Bogu.

Žedna duša

Žedna mi je duša, Bože,
čezne za vodom
trči k Izvoru - čeka
a i Izvor, kao da je presušio

Nemoćna iz nutrine viče
NISI PRESUŠIO, ZNAM DA SI TU ...
ali, odgovora nema ...
Ubija ova šutnja, Gpospodine,
a suša razara ...

Duša žedna, suha
čezne za vodom
kraj Izvora čeka

Ne mogu dalje. Gospodine
- pridigni me;
napoji me, natopi me,
Duhom Svojim okrijepi me!

Govori mi, slušat ću te!
Vodi me, slijedit ću te!
Pridigni me, slavit ću te!

Duša žedna, ...
Čezne za vodom, ...
Kraj izvora čeka ...

Ljubav Božja

U muci Svojoj, na Križu,
niti si kleo, nit' proklinjao,
nego si ljubio i blagoslivljao.

U slavi Svojoj, na gori,
nisi se uznosio, nit' ponosno klicao,
nego si malen i svet
ovom zemljom kročio.

Nisi ljubio ovaj svijet,
a Ljubio si ga;
nisi mrzio ovaj svijet,
a Mrzio si ga.

Toliko si ga ljubio,
život Svoj za njeg si dao;
toliko si ga Mrzio,
Krv Svoju za njeg si prolio.

Toliko si Mrzio opačine naše,
da si Krv Svoju i Život Svoj
za nas dao;
da nas Krv Tvoja
pere i čisti;
da Krv Tvoja s nas odnese
ono što si najviše mrzio.

Koliko si nas samo Ljubio,
nas – grešne ovčice Svoje
iz poganskog tora ovoga svijeta
pa si nam i Duha Svoga Svetoga poslao
da nas vodi i čisti,
liječi, brani i hrani.

Nisi ljubio ovaj svijet,
Isuse moj,
a Ljubio si ga!
Nisi mrzio ovaj svijet,
Gospodine Bože moj,
a Mrzio si ga.

Mrzio si ga mržnjom svetom,
Mržnjom Križa i Krvi Svoga Sina;
toliko si ga mrzio, da si ga
Krvlju Svoga Sina oprao.

Image Hosted by ImageShack.us


Sakrit ću Te, Gospodine ...

Stavit ću Te
u srce svoje,
Tvoje sveto Srce
sakrit ću u srce svoje,
da Srce Tvoje tako
pripada srcu mom,
da srce moje bude
prepuno srca Tvog.

Sakrit ću Te, Isuse
u dubini bića svog,
da srce moje šapuće
Presvetom Srcu Tvom.

Sakrit ću Te, Isuse
u srcu svome malenom
da srce Tvoje prečisto
oplakuje sa mnom
rane bića mog.

Otvorit ću Ti, Isuse,
sve tajne pretince
srca svog
da srce Tvoje bude
Spasitelj i Iscjelitelj
srca mog.

Sakrit ću Isuse, Tebe
i Srce Tvoje sveto
da zauvijek budeš Ti
Zaštitnik srca mog.

Tako ću biti sigurna:
u olujama života ili
izranjena bolima;
shrvana patnjama ili
oborena križevima,
ali - mirna i spokojna;
jer - znam - u mom srcu
si Ti - zauvijek zaključan!

Image Hosted by ImageShack.us


*HOSTIJO SVETA*

Trebaš mi, Hostijo sveta,
Tvoja bjelina, svetost i čistoća,
trebaš mi.
I dok te gledam ispred sebe
pred Tobom kao u zrcalu
vidim sebe - sivu
umrljanu flekama života,
okaljanu grijehom
ovoga svijeta.

Pogledaj na mene
ovakvu kakva jesam,
uzmi od mene
sivilo života
bijedu srca moga,
uzmi od mene
grijehe tijela slomljenoga

Vrati me u život!
Vrati mi Život!
Vrati me k Sebi,
vrati mi radost,
sjaj oku mom.

Ispravi staze krive
učvrsti noge klecave
zagrli me, o, Hostijo sveta
snagu mi daj
ispuni me, život mi daj,
prožmi me,
u meni - zapjevaj!

Image Hosted by ImageShack.us


* Karta za Nebo*

Gospodine,
koliko košta karta za NEBO?


Čekaj,
da malo razmislim?!

Naramak ljubavi,
jedno brdo mira,
plašt radosti,
isto toliko suza i žalosti;
na tisuće neprospavanih noći,
trudom i marom protkanih dana,
nekad u samoći, a opet
nekad u prepunoj kući tebi dragih ljudi

Ali, Gospodine,
koliko košta karta za NEBO?

Čekaj, ima još!

70x7 trpljenja;
70x7 nošenja i podnošenja,
i još toliko ljubavi;
pa sve to saberi
pa opet 70x7 praštanja,
shvaćanja i prihvaćanja,
odricanja i nesebičnog davanja,
ufanja pa opet ljubavi ...

Ali, Gospodine ...

Da, dijete moje,
eto toliko košta
karta za nebo ...
... cijeli jedan život.

Image Hosted by ImageShack.us


* prastara molitva anđelu čuvaru *

Moj sveti anđele čuvaru,
pođi mjesto mene u crkvu,
klekni na mome mjestu i
prisustvuj ondje svetoj Misi.

Pri Prikazanju, prikaži me
Bogu na službu,
prikaži me svu.

Sve što imam i što jesam
polažem kao žrtveni dar.

Kod svete Pretvorbe
moli serafinskim žarom
našeg Spasitelja, Isusa Krista
koji je uistinu prisutan.

Moli za one koje me ljube,
moli za one koji me žaloste
i misli na moje pokojnike.

Isusova krv sve pere i čisti.

Uživajući najveće dobro
donesi mi Isusovo Tijelo i Krv.
U duhu me sjedini s Njime.
Daj da moje srce bude u hramu.

Moli da spas svim ljudima
bude posljedica žrtve,
a kad sveta Misa završi
donesi mi blagoslov kući.

Image Hosted by ImageShack.us


SUZE MOJE, IZDAJICE ...

O, kad bih Te samo malo manje ljubila,
Gospodine, Bože moj;
kad bi mi duša
samo malo manje
za Tobom čeznula ...
čini mi se,
lakše bi mi bilo ...

Jer boli ...
boli ova čežnja za Tobom ...
Gospodine, Bože moj ...
boli ... boli ... boli ...

Kad bih Te
samo malo manje trebala,
kad bi mi srce
samo malo manje krvarilo
za Tobom
Gospodine, Bože moj ...
čini mi se ...
lakše bi mi bilo ...

Ali, ...
suze moje - izdajice
govore umjesto mene,
otkrivaju boli i čežnje duše moje.

Otkrivaju mene
pred Tobom
na križu Raspetom.
Odaju me,
pričaju Ti,
povjeravaju Ti se,
otkrivaju Ti dušu moju
umjesto mene,
suze moje ... izdajice.

Ooo, kad bih Te
samo malo manje ljubila
Gospodine, Bože moj,
čini mi se,
lakše bi mi bilo!

Image Hosted by ImageShack.us


TO IME ISUS, VELIKO JE I SVETO ...

Kako je divno slaviti Isusa!
On je u slavljenju, u mome i tvome slavljenju!
On je u našim srcima, Njegovo ime na našim usnama!
Hvalimo i slavimo Isusa, jer je vječna ljubav Njegova!

Image Hosted by ImageShack.us


Ti si u slavljenju ...

Ti si u slavljenju,
Ti si u srcima
koja Tebe ljube žarko
i snagom bića svoga
Stanuješ, Bože, u nama Ti,
u svom svetom narodu.

Ja ću sada za Tebe pjevati,
ja ću imenu Tvome klicati!
Ja ću sada pred Tobom igrati
i Tebe ljubiti!


Image Hosted by ImageShack.us


LITANIJE SLAVLJENJA
Slavim Te, Isuse,
Ti si moj Život, moja Ljubav.
Slavim Te, Isuse,
Ti si Ime iznad svakog imena.
Slavim Te, Isuse,
Ti si Emanuel, s nama Bog.
Slavim Te, Isuse,
Ti si Kralj kraljeva.
Slavim Te, Isuse,
Ti si Kralj svega stvorenoga.
Slavim Te, Isuse,
Ti si Kralj svemira.
Slavim Te, Isuse,
Ti si Gospodar gospodara.
Slavim Te, Isuse,
Ti si Svemogući.
Slavim Te, Isuse,
Ti si Krist.
Slavim Te, Isuse,
Ti si Krist Kralj.
Slavim Te, Isuse,
Ti si Jaganjac Božji.
Slavim Te, Isuse,
Ti si Kralj židovski.
Slavim Te. Isuse,
Ti si Svjetlost jutarnje zvijezde.
Slavim Te, Isuse,
Ti si naša Obrana i Štit.
Slavim Te, Isuse,
Ti si naša Snaga i naša Pjesma.
Slavim Te, Isuse,
Ti si naš Put u život.
Slavim Te, Isuse,
Ti si jedina Istina.
Slavim Te, Isuse,
Ti si Istinski Život.
Slavim Te, Isuse,
Ti si Čudesni Savjetnik.
Slavim Te, Isuse,
Ti si Kralj Mira.
Slavim Te, Isuse,
Ti si Svjetlost Svijeta.
Slavim Te, Isuse,
Ti si Živa Riječ.
Slavim Te, Isuse,
Ti si naš Izbavitelj.
Slavim Te, Isuse,
Ti si Mesija.
Slavim Te, Isuse,
Ti si Pomazanik.
Slavim Te, Isuse,
Ti si Svetac Izraelov.
Slavim Te, Isuse,
Ti si Dobri Pastir.
Slavim Te, Isuse,
Ti si Čuvar Stada.
Slavim Te, Isuse,
Ti si Gospodar duhova.
Slavim Te, Isuse,
Ti si Stijena Vječna.
Slavim Te, Isuse,
Ti si moje Skrovito Mjesto.
Slavim Te, Isuse,
Ti si Spasitelj Svijeta.
Slavim Te, Isuse,
Ti si Snažni Toranj.
Slavim Te, Isuse,
Ti si Brdo Spasenja.
Slavim Te, Isuse,
Ti si Kruh Života.
Slavim Te, Isuse,
Ti si Slovo Svetosti.
Slavim Te, Isuse,
Ti si Živa Voda.
Slavim Te, Isuse,
Ti si istinsko Vino.
Slavim Te, Isuse,
Ti si moj Zaručnik, moj Stvoritelj.
Slavim Te, Isuse,
Ti si naša Tvrđava.
Slavim Te, Isuse,
Ti si Izbavitelj.
Slavim Te, Isuse,
Ti si naša Pobjeda.
Slavim Te, Isuse,
Ti si naše Spasenje.
Slavim Te, Isuse,
Ti si naša Pravednost.
Slavim Te, Isuse,
Ti si naša Mudrost.
Slavim Te, Isuse,
Ti si naša Opravdanje.
Slavim Te, Isuse,
Ti si naša Vrata.
Slavim Te, Isuse,
Ti si veliki JA JESAM.
Slavim Te, Isuse,
Ti si Veliki Svećenik.
Slavim Te, Isuse,
Ti si Kamen Zaglavni.
Slavim Te, Isuse,
Ti si Istinsko Postojanje.
Slavim Te, Isuse,
Ti si naša Radost.
Slavim Te, Isuse,
Ti si naša Sudbina i naš Kalež.
Slavim Te, Isuse,
Ti si moje Ozdravljenje i Cjelovitost.
Slavim Te, Isuse,
Ti si naš Savez.
Slavim Te, Isuse,
Ti si nam od Oca Obećani.
Slavim Te, Isuse,
Ti si Jedini Vječni.
Slavim Te, Isuse,
Ti si Najveći Bog.
Slavim Te, Isuse,
Ti si Jaganjac Zaklani.
Slavim Te, Isuse,
Ti si Sudac Pravedni.
Slavim Te, Isuse,
Ti si Miomiris Gileada.
Slavim Te, Isuse,
Ti si Svemogući Borac.
Slavim Te, Isuse,
Ti si moja Obrana.
Slavim Te, Isuse,
Ti si Zaručnik.
Slavim Te, Isuse,
Ti si moje Strpljenje.
Slavim Te, Isuse,
Ti si Čvrsta Stvarnost.
Slavim Te, Isuse,
Ti si moj Osiguranik.

MA, TI SI MOJE SVE, ISUSE MOJ!
(op.prev.)
Iz knjige oca DeGrandisa "Dnevno slavljenje Boga"

users onlineMožete me kontaktirati na

Moj Gmail