Hrvatska numizmatika

četvrtak, 31.05.2012.

Neki specijaliteti naše moderne numizmatike

Some Special Issues of Our Modern Numismatics
This aricle is written in Croatian. You can translate it to your language using Google Translate tool.Jedan specijalitet Kraljevine Srbije iz 1904. godine

Od specijaliteta Srbije iz 1904. godine do sada je široj numizmatičkoj publici bio poznat samo primerak od 5 dinara izrađen u zlatu.

Međutim, POSTOJI JOŠ jedan zanimljiv primerak iz iste godine, a to je kovanica od 2 dinara u bronzi. Za razliku od redovnog novca iste nominale, dizajn je sasvim drugačiji. Na redovnom primerku nalazi se gola bista kralja Petra I, dok se kod specijaliteta na aversu nalazi kraljeva bista u vojnoj uniformi.

Ovaj primerak objavljen je prvi put u aukcionom katalogu firme Hans M. F. Schulman, iz Njujorka, pod brojem 5053. Datum aukcije bio je 21-24. april 1962. godine. Na žalost, ovaj primerak nije ilustrovan, tako da ne znamo kako je izgledao, a od podataka stoji samo da do tada nije publikovan i da potiče iz zbirke egipatskog kralja Faruka. Pregledajući katalog Farukove zbirke, prodate 24. 2. do 3. 3. 1954. godine u Kairu, od strane poznate aukcione kuće Sotheby & Co., pod nazivom "Dvorska zbirka Egipta" (The Palace Collection of Egypt), ovaj primerak nije mogao biti konstatovan sa sigurnošću. Naime, Farukova zbirka sadržavala je hiljade primeraka koji su, sa izuzetkom ređih rimskih zlatnika i zlatnih poluga, krupnih komada od platine i svetski poznatih retkosti, prodavani u grupama, koje su, neretko, sadržavale i preko dve stotine primeraka novca Sledstveno tome, opisi novaca koji su se u pojedinim grupama našli bili su krajnje sumarni. Primerci novaca Srbije prodati su u dve grupe, zlatnici pod brojem 1185 (20 dinara iz 1879. godine i 20 i 10 dinara iz 1882. godine), a ostali novci, njih pedeset na broju, pod brojem 2505. U opisu ovoga poslednjeg lota stoji, između ostalog, da se prodaje "Petar, 5 dinara 1904, manji novci (9 primeraka) i 23 komada od nikla i gvožđa (!)". Verovatno je naš primerak od 2 dinara iz 1904. godine, kovan kao bakarna proba, ušao u grupu "gvozdenih" novaca. Dalja sudbina ovoga specijaliteta Srbije nije poznata.


Dva specijaliteta Kraljevine Jugoslavije iz 1931. godine

Godine 1931. emitovana je velika serija raznih novaca Pored redovnih primeraka, napravljeno je i mnogo specijaliteta. Ovde će biti reči o probnim otkovima komada od četiri dukata u zlatu, povećane težine, takozvanih "teškim probama".

Emisija je sadržavala srebrne novce od 10 i 20 dinara, kao i dukate i četvorodukate. Dukati su kovani u tri varijante, redovno beogradsko izdanje (videti Katalog metalnog novca 1868-1984. R. Mandić, II izdanje, Beograd 1988, br. 11.1a i 11.1b), bečko izdanje (cit. delo br. R13.a) i mešano, hibridno izdanje (cit. delo br. P13b i R13s). Primerak od četiri dukata izdat je u dve varijante, kao redovno beogradsko izdanje (cit. delo br. 12.1a) i bečko (cit. delo br. P15a-P15b). Treba napomenuti da je na zlatnike stavljano dve vrste punci.

Dva specijaliteta Kraljevine Jugoslavije iz 1931. godine

Uz navedeno, postoji i veći broj probnih otkova četvorodukata Njih karakteriše da su izrađivani na modulu promera 39,5 mm, veće težine od predviđene (normalna težina iznosi 13,96 gr), kao i da je otkivan samo avers sa likom kraljevskog para - kralja Aleksandra i kraljice Marije, dok je revers prazan i sadrži samo natpis da je reč o probi. Reversnih natpisa ima dve vrste. Prvi je troredni natpis "ESSAI/Paris/1931", a drugi samo "ESSAI". Činjenica da na drugoj vrsti nema ugravirane godine ništa ne menja u pogledu hronološkog određivanja, jer su probe rađene samo za izdanja iz 1931. godine. Postoje "lake probe", težine oko 15 gr (cit. delo br.R15e), a takođe i "teške probe", koje su predmet ovoga napisa

Probe četvorodukata vode se u raznim katalozima kao probni otkovi od 8, odnosno 10 dukata. Međutim, nije sigurno da težina tih proba i stvarno odgovara tačnoj težini koliko bi morali težiti primerci od osam, odnosno deset dukata Primerak prikazan na slici 1 odgovara po opisu komadima koji se sreću u katalozima, ali mu je težina 30,61 gr, što bi u stvari odgovaralo težini od približno 8,75 dukata S obzirom da katalozi no pravilu ne pružaju tačne podatke o težinama komada koji su nuđeni na prodaju, naznačenje da se radi o probnim otkovima od 8 odnosno 10 dukata, moraju se uzeti sa rezervom. Pre će biti da se radi o "teškim" i "još težim" pločama na kojima je otkivanje vršeno, nego pravim probnim primercima od 8, odn. 10 dukata, gde bi težine morale biti 27,92 gr kod osmodukata, odnosno 34,9 gr kod primeraka od deset dukata.

Aukcioni katalog firme A. Kreisberg & N. Schulman, Njujork, od 3. i 4. aprila 1959. godine, donosi pod brojem 2526 opis probe od 8 dukata, ne dajući pri tome podatke o težini. Ha slici je prikazan samo avers, tako da ne znamo izgled reversa, ali se može pretpostaviti, na osnovu opisa, da je isti kao na primerku prikazanom na slici 1. Sledeći kataloški broj odnosi se na primerak od 10 dukata Slika mu nije data, a tekstualni podaci govore da mu je na reversu natpis "ESSAI" (dakle, bez oznake mesta kovanja i godine) i da mu je težina veća od prethodnog primerka Nezavisno od toga što je sastavljač kataloga napomenuo da je reč o pravoj retkosti, nije našao za shodno da donese njegovu sliku.


Dva specijaliteta DF Jugoslavije iz 1944. godine

Posle oslobođenja Beograda, 20. oktobra 1944. godine, puštena je u opticaj prva serija novca nove države. Izdate su novčanice u apoenima od 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500 i 1.000 dinara. Štampanje je vršeno kod nas i u SSSR-u. Kod ovih novčanica nema specijaliteta, izuzimajući razlike u tonalitetu boje na novčanicama i obliku cifri i slova kod označavanja serije i brojeva novčanica S obzirom da se radilo o ratnom izdanju bile su u opticaju relativno dugo vremena U opticaju su zamenjene izdanjem novčanica iz 1946. godine (nomilane od 50 do 1.000 dinara), a izdanjima metalnog novca iz 1953. i 1955. godine nominale od jednog do dvadeset dinara.

Predmet ovoga članka su dva neobjavljena specijaliteta prve serije naših novčanica. Prvi je apoen od jednog dinara, koji je štampan samo sa jedne strane, dok je druga prazna. Štampan je revers, bez slike partizana. Po našem mišljenju, ne radi se ni o kakvoj probi, jer na novčanicama nema oznake koji bi na to ukazivali, niti bilo kakvog drugog znaka koji bi novčanicu svrstao u probnu vrstu. Izgleda da je u štampariji došlo do propusta, tako da jedan tabak nije prošao kroz štamparsku mašinu kada je trebalo da se odštampa i avers (ili su kroz mašinu prošla dva slepljena tabaka, tako da je donji ostao prazan), na je tako nedovršen tabak isečen i pakovan u snopove. Pošto je greška uočena, naravno da su novčanice bile zadržane, ali dogodilo se da je ovaj primerak (a možda još neki) napustio štampariju i kasnije dospeo do kolekcionara.

Drugi specijalitet je ista novčanica od jednog dinara, ali gde je na obe strane otisnut revers. Ni ovde se ne radi o probi, već očigledno o grešci. Tabak sa otisnutim reversom je još jednom isto odštampan sa druge strane istom pločom, na je tako napravljena novčanica sa istovetnim stranama Kako novčanice ove nominale ne nose oznake serije niti brojeva, to nije bilo prilike da se greške uoče prilikom numeracije.

Oba opisana primerka nalaze se u zbirci papirnoga novca Narodnog Muzeja u Beogradu.


Summary: Some Specialities of Our Modern Numismatics

The author gives a detailed account of the following rare and insufficiently known editions of our modern numismatics: 1/ a denomination of 2 dinars belonging to the Kingdom of Serbia, dated 1904, minted in bronze, the obverse of which differs from the regular specimen - the bust of King Peter I in military uniform; 2/ two specialities of the Kingdom of Yugoslavia, dating from 1931: trial strikes in gold that in literature are mistakenly referred to as "8 ducats" and "10 ducats". The author explains this as meaning "heavy" trial strikes of 4 ducats, all the more so as the weight of these coins theroretically does not correspond to the weight which denominations of 8 and 10 ducats should have; 3/ two specialities of Democratic Yugoslavia, dated 1944 - bank notes of 1 dinar, one of whose reverse is blank and on the other, both sides of the bank note are stamped with the reverse design.


Autor: Vojislav Mihailović
Izvor: Numizmatičar, br. 17, Narodni muzej Beograd i Srpsko numizmatičko društvo, Beograd, 1994.

Ključne riječi: kovani novac, kovanice, Srbija, Jugoslavija, specijaliteti
Keywords: coins, Serbia, Yugoslavia, specialities


Izrada kovanica i medalja
... Izrada kovanica i medalja po naružbi. Više informacija na www.monetalis.hr.

- 21:41 - Komentari (0) - Isprintaj - #

ponedjeljak, 28.05.2012.

Numizmatički katalozi (25) – Zmago Jelinčič: Katalog bankovcev jugoslavanskih dežel – 2. del pomožne izdaje

Numismatic Catalogs (25) – Zmago Jelinčič: Catalog of Banknotes of Yugoslavian States – Part 2 Auxillary Issues
This aricle is written in Croatian. You can translate it to your language using Google Translate tool.


Zmago Jelinčič: Katalog bankovcev jugoslavanskih dežel – 2. del pomožne izdaje

Autor: Zmago Jelinčič
Izdavač: Zmago Jelinčič
Izdanje: 1. izdanje 1989.
Format: 18 x 25 cm
Broj stranica: 668
Jezik: slovenski, hrvatski, engleski
Vrijednosti: u njemačkim markama
Sadržaj: papirni novac: Jugoslavija, Slovenija, Srbija, Hrvatska, Crna Gora

kovanice i novčanice Jugoslavije
Novi numizmatički katalog: Kovanice i novčanice Jugoslavije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije – 2. izdanje, 2011. – 40 EUR + poštarina - NARUČI!

- 21:49 - Komentari (0) - Isprintaj - #

nedjelja, 27.05.2012.

Numizmatički katalozi (24) – Zmago Jelinčič: Katalog bankovcev jugoslavanskih dežel – 1. del redne izdaje

Numismatic Catalogs (24) – Zmago Jelinčič: Catalog of Banknotes of Yugoslavian States – Part 1 Regular Issues
This aricle is written in Croatian. You can translate it to your language using Google Translate tool.


Zmago Jelinčič: Katalog bankovcev jugoslavanskih dežel – 1. del redne izdaje

Autor: Zmago Jelinčič
Izdavač: Zmago Jelinčič
Izdanje: 1. izdanje 1988.
Format: 17 x 24 cm
Broj stranica: 174
Jezik: slovenski, hrvatski, engleski
Vrijednosti: u njemačkim markama
Sadržaj: papirni novac: Jugoslavija, Slovenija, Srbija, Hrvatska, Crna Gora

kovanice i novčanice Jugoslavije
Novi numizmatički katalog: Kovanice i novčanice Jugoslavije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije – 2. izdanje, 2011. – 40 EUR + poštarina - NARUČI!

- 21:49 - Komentari (0) - Isprintaj - #

subota, 26.05.2012.

Numizmatički katalozi (23) – Željko Stojanović: Nacionalni katalog novčanica Srbije i Jugoslavije

Numismatic Catalogs (23) – Željko Stojanović: National Catalog of Banknotes of Serbia and Yugoslavia
This aricle is written in Croatian. You can translate it to your language using Google Translate tool.


Željko Stojanović: Nacionalni katalog novčanica Srbije i Jugoslavije

Autor: Željko Stojanović
Izdavač: Sanimex
Izdanje: 1.(3) izdanje 2007.
Format: 14 x 20 cm
Broj stranica: 280
Jezik: srpski, engleski, njemački
Vrijednosti: u eurima
Sadržaj: papirni novac: Jugoslavija, Srbija

kovanice i novčanice Jugoslavije
Novi numizmatički katalog: Kovanice i novčanice Jugoslavije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije – 2. izdanje, 2011. – 40 EUR + poštarina - NARUČI!

- 21:48 - Komentari (0) - Isprintaj - #

petak, 25.05.2012.

Numizmatički katalozi (22) – Željko Stojanović: Novčanice Narodne banke 1884-2004

Numismatic Catalogs (22) – Željko Stojanović: Banknotes of the National Bank 1884-2004
This aricle is written in Croatian. You can translate it to your language using Google Translate tool.


Željko Stojanović: Novčanice Narodne banke 1884-2004

Autor: Željko Stojanović
Izdavač: Jugoslovenski pregled
Izdanje: 1. izdanje 2004.
Format: 21 x 31 cm
Broj stranica: 333
Jezik: srpski
Vrijednosti: nema
Sadržaj: papirni novac: Jugoslavija, Srbija

kovanice i novčanice Jugoslavije
Novi numizmatički katalog: Kovanice i novčanice Jugoslavije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije – 2. izdanje, 2011. – 40 EUR + poštarina - NARUČI!

- 21:47 - Komentari (0) - Isprintaj - #

četvrtak, 24.05.2012.

Numizmatički katalozi (21) – Željko Stojanović: Papirni novac Srbije i Jugoslavije

Numismatic Catalogs (21) – Željko Stojanović: Paper Money of Serbia and Yugoslavia
This aricle is written in Croatian. You can translate it to your language using Google Translate tool.


Željko Stojanović: Papirni novac Srbije i Jugoslavije

Autor: Željko Stojanović
Izdavač: Željko Stojanović
Izdanje: 1.(2) izdanje 1996.
Format: 17 x 23 cm
Broj stranica: 270
Jezik: srpski, engleski, njemački
Vrijednosti: u njemačkim markama
Sadržaj: papirni novac: Jugoslavija, Srbija, Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Makedonija

kovanice i novčanice Jugoslavije
Novi numizmatički katalog: Kovanice i novčanice Jugoslavije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije – 2. izdanje, 2011. – 40 EUR + poštarina - NARUČI!

- 21:47 - Komentari (0) - Isprintaj - #

srijeda, 23.05.2012.

Numizmatički katalozi (20) – Željko Stojanović: Papirni novac Jugoslavije 1929-1994

Numismatic Catalogs (20) – Željko Stojanović: Paper Money of Yugoslavia 1929-1994
This aricle is written in Croatian. You can translate it to your language using Google Translate tool.


Željko Stojanović: Papirni novac Jugoslavije 1929-1994

Autor: Željko Stojanović
Izdavač: Narodna banka Jugoslavije
Izdanje: 1. izdanje 1994.
Format: 24 x 23 cm
Broj stranica: 316
Jezik: srpski, engleski, njemački
Vrijednosti: u njemačkim markama
Sadržaj: papirni novac: Jugoslavija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina

kovanice i novčanice Jugoslavije
Novi numizmatički katalog: Kovanice i novčanice Jugoslavije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije – 2. izdanje, 2011. – 40 EUR + poštarina - NARUČI!

- 21:46 - Komentari (0) - Isprintaj - #

utorak, 22.05.2012.

Numizmatički katalozi (19) – Andrej Potočnik i Stanislav Štiblar: Denar na Slovenskem 2012

Numismatic Catalogs (19) – Andrej Potočnik and Stanislav Štiblar: Money in Slovenia 2012
This aricle is written in Croatian. You can translate it to your language using Google Translate tool.


Andrej Potočnik i Stanislav Štiblar: Denar na Slovenskem 2012

Autori: Andrej Potočnik i Stanislav Štiblar
Izdavač: Masta Trade
Izdanje: 3. izdanje 2012.
Format: 16 x 24 cm
Broj stranica: 822
Jezik: slovenski
Vrijednosti: u eurima
Sadržaj: kovani novac: Slovenija, zemlje euro-zone, Austro-Ugarska, Jugoslavija, Italija, Njemačka, Mađarska, Hrvatska; papirni novac: Slovenija, Jugoslavija, zemlje euro-zone, Austro-Ugarska, Italija, Njemačka, Mađarska, Hrvatska

kovanice i novčanice Jugoslavije
Novi numizmatički katalog: Kovanice i novčanice Jugoslavije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije – 2. izdanje, 2011. – 40 EUR + poštarina - NARUČI!

- 21:45 - Komentari (0) - Isprintaj - #

ponedjeljak, 21.05.2012.

Numizmatički katalozi (18) – Andrej Potočnik i Stanislav Štiblar: Denar na Slovenskem 2008

Numismatic Catalogs (18) – Andrej Potočnik and Stanislav Štiblar: Money in Slovenia 2008
This aricle is written in Croatian. You can translate it to your language using Google Translate tool.


Andrej Potočnik i Stanislav Štiblar: Denar na Slovenskem 2008

Autori: Andrej Potočnik i Stanislav Štiblar
Izdavač: Masta Trade
Izdanje: 2. izdanje 2008.
Format: 16 x 24 cm
Broj stranica: 428
Jezik: slovenski
Vrijednosti: u eurima
Sadržaj: kovani novac: Slovenija, Jugoslavija; papirni novac: Slovenija, Jugoslavija

kovanice i novčanice Jugoslavije
Novi numizmatički katalog: Kovanice i novčanice Jugoslavije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije – 2. izdanje, 2011. – 40 EUR + poštarina - NARUČI!

- 21:44 - Komentari (0) - Isprintaj - #

nedjelja, 20.05.2012.

Numizmatički katalozi (17) – Andrej Potočnik i Stanislav Štiblar: Denar na Slovenskem 2007

Numismatic Catalogs (17) – Andrej Potočnik and Stanislav Štiblar: Money in Slovenia 2007
This aricle is written in Croatian. You can translate it to your language using Google Translate tool.


Andrej Potočnik i Stanislav Štiblar: Denar na Slovenskem 2007

Autori: Andrej Potočnik i Stanislav Štiblar
Izdavač: Masta Trade
Izdanje: 1. izdanje 2007.
Format: 16 x 23 cm
Broj stranica: 202
Jezik: slovenski
Vrijednosti: u eurima
Sadržaj: kovani novac: Slovenija; papirni novac: Slovenija, Jugoslavija

kovanice i novčanice Jugoslavije
Novi numizmatički katalog: Kovanice i novčanice Jugoslavije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije – 2. izdanje, 2011. – 40 EUR + poštarina - NARUČI!

- 21:00 - Komentari (0) - Isprintaj - #

subota, 19.05.2012.

Numizmatički katalozi (16) – Zlatko Viščević: Kovanice i novčanice Jugoslavije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije

Numismatic Catalogs (16) – Zlatko Viščević: Coins and Banknotes of Yugoslavia, Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro and Macedonia
This aricle is written in Croatian. You can translate it to your language using Google Translate tool.


Zlatko Viščević: Kovanice i novčanice Jugoslavije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije

Autor: Zlatko Viščević
Izdavač: Numizmatičko društvo „Castua“
Izdanje: 2. izdanje 2011.
Format: 12 x 19 cm
Broj stranica: 1204
Jezik: hrvatski, engleski
Vrijednosti: u eurima
Sadržaj: kovani novac: Hrvatska, Slovenija, Jugoslavija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Makedonija; papirni novac: Hrvatska, Slovenija, Jugoslavija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Makedonija

kovanice i novčanice Jugoslavije
Novi numizmatički katalog: Kovanice i novčanice Jugoslavije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije – 2. izdanje, 2011. – 40 EUR + poštarina - NARUČI!

- 02:03 - Komentari (0) - Isprintaj - #

petak, 18.05.2012.

Numizmatički katalozi (15) – Zlatko Viščević: The Guide to Coins and Banknotes of Yugoslavia, Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro and Macedonia

Numismatic Catalogs (15) – Zlatko Viščević: The Guide to Coins and Banknotes of Yugoslavia, Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro and Macedonia
This aricle is written in Croatian. You can translate it to your language using Google Translate tool.


Zlatko Viščević: The Guide to Coins and Banknotes of Yugoslavia, Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro and Macedonia

Autor: Zlatko Viščević
Izdavač: Zlatko Viščević
Izdanje: 1. izdanje 2007.
Format: 12 x 19 cm
Broj stranica: 550
Jezik: engleski
Vrijednosti: u eurima
Sadržaj: kovani novac: Hrvatska, Slovenija, Jugoslavija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Makedonija; papirni novac: Hrvatska, Slovenija, Jugoslavija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Makedonija

kovanice i novčanice Jugoslavije
Novi numizmatički katalog: Kovanice i novčanice Jugoslavije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije – 2. izdanje, 2011. – 40 EUR + poštarina - NARUČI!

- 02:03 - Komentari (0) - Isprintaj - #

četvrtak, 17.05.2012.

Numizmatički katalozi (14) – Zlatko Viščević: Kovani novac Republike Hrvatske od osamostaljenja do danas

Numismatic Catalogs (14) – Zlatko Viščević: Coins of the Republic of Croatia from Independence to the Present Day
This aricle is written in Croatian. You can translate it to your language using Google Translate tool.


Zlatko Viščević: Kovani novac Republike Hrvatske od osamostaljenja do danas

Autor: Zlatko Viščević
Izdavač: Zlatko Viščević
Izdanje: 1. izdanje 2004.
Format: A5
Broj stranica: 138
Jezik: hrvatski, engleski
Vrijednosti: u eurima
Sadržaj: kovani novac: Hrvatska

kovanice i novčanice Jugoslavije
Novi numizmatički katalog: Kovanice i novčanice Jugoslavije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije – 2. izdanje, 2011. – 40 EUR + poštarina - NARUČI!

- 01:57 - Komentari (0) - Isprintaj - #

srijeda, 16.05.2012.

Otkup starog novca u Zagrebu, Osijeku, Splitu, Rijeci

Obavljamo otkup starog novca (pojedinačnih primjeraka i numizmatičkih zbirki), dionica i vrijednosnih papira iz svih razdoblja i svih država svijeta.

Ukoliko želite prodati nešto od navedenog, možete se obratiti na:

• e-mail: info@monetalis.hr
• telefon: +385 (0)95 858 6377
• Skype: zlatko viscevic
• Facebook: facebook.com/zlatko.viscevic

Prilikom slanja e-maila skrećemo Vam pažnju na sljedeće:

- Treba opisati pobliže o čemu se radi, odnosno o kakvoj se kovanici ili novčanici radi.

- Treba poslati jasnu sliku kovanice ili novčanice (obije strane), da se može utvrditi očuvanost.


Otkup kovanica, novčanica, odlikovanja
Otkup kovanica, otkup novčanica, otkup odlikovanja - isplata odmah!
Otkup zlatnika, otkup srebrnjaka, otkup ordena i medalja - isplata odmah!
Otkup obavlja numizmatička tvrtka Monetalis d.o.o. - www.monetalis.hr

- 20:57 - Komentari (0) - Isprintaj - #

utorak, 15.05.2012.

Numizmatički katalozi (13) – Vladimir Srb i Branko Matić: Kovani novac Republike Hrvatske

Numismatic Catalogs (13) – Vladimir Srb and Branko Matić: Coins of the Republic of Croatia
This aricle is written in Croatian. You can translate it to your language using Google Translate tool.


Vladimir Srb i Branko Matić: Kovani novac Republike Hrvatske

Autori: Vladimir Srb i Branko Matić
Izdavač: Agencija za komercijalnu djelatnost
Izdanje: 1. izdanje 1999.
Format: 17 x 24 cm
Broj stranica: 176
Jezik: hrvatski, engleski, njemački
Vrijednosti: nema
Sadržaj: kovani novac: Hrvatska

kovanice i novčanice Jugoslavije
Novi numizmatički katalog: Kovanice i novčanice Jugoslavije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije – 2. izdanje, 2011. – 40 EUR + poštarina - NARUČI!

- 01:56 - Komentari (0) - Isprintaj - #

ponedjeljak, 14.05.2012.

Numizmatički katalozi (12) – Hubert Fritzinger i Jürgen Klotz: Das Papiergeld in Bosnien und Herzegowina

Numismatic Catalogs (12) – Hubert Fritzinger and Jürgen Klotz: Paper Money in Bosnia and Herzegovina
This aricle is written in Croatian. You can translate it to your language using Google Translate tool.


Hubert Fritzinger i Jürgen Klotz: Das Papiergeld in Bosnien und Herzegowina

Autori: Hubert Fritzinger i Jürgen Klotz
Izdavač: Money trend Verlag
Izdanje: 1. izdanje 2003.
Format: 12 x 16 cm
Broj stranica: 148
Jezik: njemački
Vrijednosti: u eurima
Sadržaj: papirni novac: Bosna i Hercegovina

kovanice i novčanice Jugoslavije
Novi numizmatički katalog: Kovanice i novčanice Jugoslavije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije – 2. izdanje, 2011. – 40 EUR + poštarina - NARUČI!

- 01:55 - Komentari (0) - Isprintaj - #

nedjelja, 13.05.2012.

Numizmatički katalozi (11) – Milica i Srboljub Jovanović: Katalog papirnog novca SFR i SR Jugoslavije od 1965. do 1994. godine

Numismatic Catalogs (11) – Milica and Srboljub Jovanović: Catalog of Paper Money of SFR and FR Yugoslavia 1965-1994
This aricle is written in Croatian. You can translate it to your language using Google Translate tool.


Milica i Srboljub Jovanović: Katalog papirnog novca SFR i SR Jugoslavije od 1965. do 1994. godine

Autori: Milica i Srboljub Jovanović
Izdavači: Milica i Srboljub Jovanović
Izdanje: 1. izdanje 1994.
Format: 21 x 29 cm
Broj stranica: 56
Jezik: srpski
Vrijednosti: nema
Sadržaj: papirni novac: Jugoslavija

kovanice i novčanice Jugoslavije
Novi numizmatički katalog: Kovanice i novčanice Jugoslavije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije – 2. izdanje, 2011. – 40 EUR + poštarina - NARUČI!

- 01:54 - Komentari (0) - Isprintaj - #

subota, 12.05.2012.

Numizmatički katalozi (10) – Milica i Srboljub Jovanović: Katalog papirnog novca srpskih zemalja od 1992. do 1994. godine

Numismatic Catalogs (10) – Milica and Srboljub Jovanović: Catalog of Paper Money of Serbian Lands 1992-1994
This aricle is written in Croatian. You can translate it to your language using Google Translate tool.


Milica i Srboljub Jovanović: Katalog papirnog novca srpskih zemalja od 1992. do 1994. godine

Autori: Milica i Srboljub Jovanović
Izdavači: Milica i Srboljub Jovanović
Izdanje: 1. izdanje 1994.
Format: 21 x 29 cm
Broj stranica: 56
Jezik: srpski, engleski, njemački
Vrijednosti: nema
Sadržaj: papirni novac: Srbija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska

kovanice i novčanice Jugoslavije
Novi numizmatički katalog: Kovanice i novčanice Jugoslavije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije – 2. izdanje, 2011. – 40 EUR + poštarina - NARUČI!

- 01:52 - Komentari (0) - Isprintaj - #

petak, 11.05.2012.

Numizmatički katalozi (9) – Vojislav Mihailović i Dragoslav Glogonjac: Katalog novca Srbije i Crne Gore 1868-1918

Numismatic Catalogs (9) – Vojislav Mihailović i Dragoslav Glogonjac: Catalog of Coins of Serbia and Montenegro 1868-1918
This aricle is written in Croatian. You can translate it to your language using Google Translate tool.


Vojislav Mihailović i Dragoslav Glogonjac: Katalog novca Srbije i Crne Gore 1868-1918

Autori: Vojislav Mihailović i Dragoslav Glogonjac
Izdavači: Vojislav Mihailović i Dragoslav Glogonjac
Izdanje: 1. izdanje 1973.
Format: 16 x 24 cm
Broj stranica: 72
Jezik: srpski, engleski
Vrijednosti: nema
Sadržaj: kovani novac: Srbija, Crna Gora; papirni novac: Srbija, Crna Gora

kovanice i novčanice Jugoslavije
Novi numizmatički katalog: Kovanice i novčanice Jugoslavije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije – 2. izdanje, 2011. – 40 EUR + poštarina - NARUČI!

- 01:51 - Komentari (0) - Isprintaj - #

četvrtak, 10.05.2012.

Numizmatički katalozi (8) – Vitomir Čop: Slovenski Kovanci in Bankovci 2007

Numismatic Catalogs (8) – Vitomir Čop: Slovenian Coins and Banknotes 2007
This aricle is written in Croatian. You can translate it to your language using Google Translate tool.


Vitomir Čop: Slovenski Kovanci in Bankovci 2007

Autor: Vitomir Čop
Izdavač: Vitomir Čop
Izdanje: 2. izdanje 2007.
Format: A5
Broj stranica: 206
Jezik: slovenski
Vrijednosti: u eurima
Sadržaj: kovani novac: Slovenija; papirni novac: Slovenija

kovanice i novčanice Jugoslavije
Novi numizmatički katalog: Kovanice i novčanice Jugoslavije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije – 2. izdanje, 2011. – 40 EUR + poštarina - NARUČI!

- 01:51 - Komentari (0) - Isprintaj - #

srijeda, 09.05.2012.

Numizmatički katalozi (7) – Vitomir Čop: Slovenski Kovanci in Bankovci 2006

Numismatic Catalogs (7) – Vitomir Čop: Slovenian Coins and Banknotes 2006
This aricle is written in Croatian. You can translate it to your language using Google Translate tool.


Vitomir Čop: Slovenski Kovanci in Bankovci 2006

Autor: Vitomir Čop
Izdavač: Vitomir Čop
Izdanje: 1. izdanje 2006.
Format: A5
Broj stranica: 176
Jezik: slovenski
Vrijednosti: u eurima
Sadržaj: kovani novac: Slovenija; papirni novac: Slovenija

kovanice i novčanice Jugoslavije
Novi numizmatički katalog: Kovanice i novčanice Jugoslavije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije – 2. izdanje, 2011. – 40 EUR + poštarina - NARUČI!

- 01:50 - Komentari (0) - Isprintaj - #

utorak, 08.05.2012.

Gdje prodati stare kovanice?

Gdje prodati stare kovanice?

Numizmatička tvrtka Monetalis d.o.o. otkupljuje stare kovanice (obične kovanice, srebrnjake, zlatnike) po najboljim cijenama.

Više informacija potražite na www.monetalis.hr

- 20:53 - Komentari (0) - Isprintaj - #

ponedjeljak, 07.05.2012.

Numizmatički katalozi (6) – Ranko Mandić: Metalni novac Srbije, Crne Gore i Jugoslavije s dodatkom: Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija i Slovenija

Numismatic Catalogs (6) – Ranko Mandić: Coins of Serbia, Montenegro and Yugoslavia with Appendix: Bosnia and Herzegovina, Croatia, Macedonia and Slovenia
This aricle is written in Croatian. You can translate it to your language using Google Translate tool.


Ranko Mandić: Metalni novac Srbije, Crne Gore i Jugoslavije s dodatkom: Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija i Slovenija

Autor: Ranko Mandić
Izdavač: Srpsko numizmatičko društvo
Izdanje: 4. izdanje 2006.
Format: 16 x 23 cm
Broj stranica: 368
Jezik: srpski, engleski
Vrijednosti: u eurima
Sadržaj: kovani novac: Jugoslavija, Srbija, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija, Makedonija, Bosna i Hercegovina

kovanice i novčanice Jugoslavije
Novi numizmatički katalog: Kovanice i novčanice Jugoslavije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije – 2. izdanje, 2011. – 40 EUR + poštarina - NARUČI!

- 01:49 - Komentari (0) - Isprintaj - #

nedjelja, 06.05.2012.

Numizmatički katalozi (5) – Ranko Mandić: Katalog metalnog novca Jugoslavije i jugoslovenskih zemalja 1700-1994

Numismatic Catalogs (5) – Ranko Mandić: Catalog of Coins of Yugoslavia and Yugoslavian Lands 1700-1994
This aricle is written in Croatian. You can translate it to your language using Google Translate tool.


Ranko Mandić: Katalog metalnog novca Jugoslavije i jugoslovenskih zemalja 1700-1994

Autor: Ranko Mandić
Izdavač: Balcan Numismatic Heritage
Izdanje: 3. izdanje 1995.
Format: 17 x 24 cm
Broj stranica: 321
Jezik: srpski
Vrijednosti: u njemačkim markama
Sadržaj: kovani novac: Jugoslavija, Srbija, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija, Makedonija, Bosna i Hercegovina

kovanice i novčanice Jugoslavije
Novi numizmatički katalog: Kovanice i novčanice Jugoslavije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije – 2. izdanje, 2011. – 40 EUR + poštarina - NARUČI!

- 01:48 - Komentari (0) - Isprintaj - #

subota, 05.05.2012.

Numizmatički katalozi (4) – Ranko Mandić: Jugoslovenski katalog metalnog novca

Numismatic Catalogs (4) – Ranko Mandić: Yugoslavian Catalog of Coins
This aricle is written in Croatian. You can translate it to your language using Google Translate tool.


Ranko Mandić: Jugoslovenski katalog metalnog novca

Autor: Ranko Mandić
Izdavač: Ranko Mandić
Izdanje: 2. izdanje 1988.
Format: 15 x 21 cm
Broj stranica: 249
Jezik: srpski, engleski
Vrijednosti: u dinarima
Sadržaj: kovani novac: Jugoslavija, Srbija, Crna Gora, Hrvatska

kovanice i novčanice Jugoslavije
Novi numizmatički katalog: Kovanice i novčanice Jugoslavije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije – 2. izdanje, 2011. – 40 EUR + poštarina - NARUČI!

- 01:47 - Komentari (0) - Isprintaj - #

petak, 04.05.2012.

Numizmatički katalozi (3) – Ranko Mandić: Katalog metalnog novca 1868-1984

Numismatic Catalogs (3) – Ranko Mandić: Catalog of Coins 1868-1984
This aricle is written in Croatian. You can translate it to your language using Google Translate tool.


Ranko Mandić: Katalog metalnog novca 1868-1984

Autor: Ranko Mandić
Izdavač: Jugoslavika moderna
Izdanje: 1. izdanje 1985.
Format: 15 x 21 cm
Broj stranica: 112
Jezik: srpski
Vrijednosti: u dinarima
Sadržaj: kovani novac: Jugoslavija, Srbija, Crna Gora, Hrvatska

kovanice i novčanice Jugoslavije
Novi numizmatički katalog: Kovanice i novčanice Jugoslavije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije – 2. izdanje, 2011. – 40 EUR + poštarina - NARUČI!

- 01:46 - Komentari (0) - Isprintaj - #

četvrtak, 03.05.2012.

Numizmatički katalozi (2) – Borna Barac: Papirni novac bivše Jugoslavije i zemalja na području bivše Jugoslavije 1767-2002

Numismatic Catalogs (2) – Borna Barac: Paper Money of ex Yugoslavia and States of the Former Yugoslavia 1767-2002
This aricle is written in Croatian. You can translate it to your language using Google Translate tool.


Borna Barac: Papirni novac bivše Jugoslavije i zemalja na području bivše Jugoslavije 1767-2002

Autor: Borna Barac
Izdavač: Obol naklada
Izdanje: 2. izdanje 2002.
Format: 17 x 24 cm
Broj stranica: 277
Jezik: hrvatski, engleski
Vrijednosti: u eurima
Sadržaj: papirni novac: Hrvatska, Jugoslavija, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Makedonija

kovanice i novčanice Jugoslavije
Novi numizmatički katalog: Kovanice i novčanice Jugoslavije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije – 2. izdanje, 2011. – 40 EUR + poštarina - NARUČI!

- 01:45 - Komentari (0) - Isprintaj - #

srijeda, 02.05.2012.

Numizmatički katalozi (1) – Borna Barac: Papirni novac Hrvatske 1778-1998

Numismatic Catalogs (1) – Borna Barac: Paper Money of Croatia 1778-1998
This aricle is written in Croatian. You can translate it to your language using Google Translate tool.


Borna Barac: Papirni novac Hrvatske 1778-1998

Autor: Borna Barac
Izdavač: Obol naklada
Izdanje: 1. izdanje 1999.
Format: A5
Broj stranica: 111
Jezik: hrvatski
Vrijednosti: u njemačkim markama
Sadržaj: papirni novac: Hrvatska, Jugoslavija

kovanice i novčanice Jugoslavije
Novi numizmatički katalog: Kovanice i novčanice Jugoslavije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije – 2. izdanje, 2011. – 40 EUR + poštarina - NARUČI!

- 01:41 - Komentari (0) - Isprintaj - #

utorak, 01.05.2012.

Gdje prodati stare novčanice?

Gdje prodati stare novčanice?

Numizmatička tvrtka Monetalis d.o.o. otkupljuje stare novčanice (papirni novac) po najboljim cijenama.

Više informacija potražite na www.monetalis.hr

- 20:43 - Komentari (0) - Isprintaj - #