Hrvatska numizmatika

utorak, 03.01.2012.

Rječnik numizmatičkih pojmova – slovo „U“ (u – usualne marke)

Glossary of Numismatic Terms
This aricle is written in Croatian. You can translate it to your language using Google Translate tool.U
Oznaka za kovnice Pau i Torino.

ULCINJSKI NOVAC
Kovnica u Ulcinju počela je raditi u prvoj četvrtini XIV st. i radila je sve do prve polovice XV st. U njoj je kovan novac po nalogu srpskih vladara, ali se ne može pouzdano odrediti koji su to bili tipovi. U kovnici je kovan i autonomni novac grada. Na aversu je svelo janje “Agnus Dei” sa zastavom, a naokolo je tekst MONETA DE DULCINO. Na reversu je Bogorodica s Kristom u naručju. Autonomni novac grada kovan je do 1426. g. kada je grad priznao vrhovnu vlast Venecije.

ULRIQUE
Švedski novac od 2 marke iz 1719. g. kovan za vrijeme Ulrike Eleonore.

UNCIA
Jedinica težine u starom Rimu, jednaka 1/12 libre, tj. 27,28 kg. Dijelila se na 24 skrupile. U srednjem vijeku u početku je 1/12 dio funte, a zatim 1/8 marke. 1 U = 2 lota. U antičkom Rimu U. je i novac, jednak 1/12 asa, kovan od bakra ili od bronce. Prvobitna mu je težina bila 27-28 gr, kasnije manje, zbog smanjenja težine asa.

UNCIALIS
Latinska naziv za guldengroš (talir) prvih emisija, kada mu ie težina bila 1 unca (= 2 lota).

UNGARO
Talijanski naziv za poznati madžarski dukat, na čijem se aversu nalazi sv. Ladislav, dok se na reversu nalazi Bogorodica, zaštitnica Madžarske. Po uzoru na ovaj sličan su novac kovali u Milanu, Parmi i Tassaroli.

UNGERLEIN
U njemačkim zemljama rasprostranjen naziv za denar kovan u Madžarskoj u XVI-XVII st. Na aversu ie grb zemlje, a na reversu Bogorodica i natpis PATRONA UNGARIAE.

UNICORN
(engl. jednorog). Zlatni novac Škotske, kovan za Jakova III (1460.-1488.) u 1486. g. Na aversu je jednorog sa štitom, na kojem je grb, na reversu je križ, zvijezda i natpis na latinskom jeziku. Težio je 3,81 gr, a vrijedio 18 šilinga. Kovana je i vrijednost od 1/2 U, a zadnji ie put kovan u 1517. g. za Jakova V.

UNIERIJKSDAALDER
(niz. savezni rijksdaalder). Nizozemski talir kovan od grofa Leichestera, upravljača Nizozemske 1586.-1597. Na aversu je poprsje u oklopu s lovorovim vijencem, na reversu grb ujedinjenih provincija Nizozemske. Težio je 29,23 gr.

UNIKUM, UNIKAT
Naziv za novac ili medalju, koji je kovan kao jedini primjerak. To je npr. nagradna medalja kneza Bradenburga Wilchelma V iz 1572. g. ili “madžarski” dukat Ivana III, koji se čuva u Ermitražu. Tako nazivamo i onaj novac ili medalju, od kojeg je sačuvan ili pronađen samo jedan primjerak.

UNITE
Engleski zlatni novac, prvi put kovan 1604. g. za kralja Jakova I (Jakov VI kralj Škotske) u povodu ujedinjenja Engleske i Škotske (1603. g). Na aversu je poprsje kralja s krunom (od 1619. g. s lovorovim vijencem), a na reversu je grb zemlje i biblijska izreka FACIAM EOS IN GENTEM UNAM. U. je bio težak 10,03 gr i vrijedio je 20 šilinga, što je i bilo na njemu naznačeno. U. je kovao i Charles I (1625.-1649.), no drukčijeg izgleda.
Kovane su vrijednosti od 3, 1, 1/2, 1/4 i 1/8 U. Najinteresantniji je trostruki U. (engl. TRIPLE UNITE) - novac, koji je imao vrijednost 3 funte a kovan je u Oxfordu (1642.-1644.), po kome je još nazivan OXFORD UNITE.

UPSTALSBOOMTALER
Talir kovan u Hannoveru za Georga V (1851.-1866.) iz 1865. g. Kovan je u povodu 50. obljetnice ujedinjenja Ostfrislanda s Hannoverom. Na aversu je poprsje kralja, dok je na reversu drvo, ispod kojeg stoji čovijek. Po rubu novca teče natpis: EALA FRYA FRESEN. Iskovano ga je samo 2000 komada.
na vrh

URSULATALER
Prvi kelnski guldengroš iz 1512. i 1516. g. Na reversu je sv. Uršula, koja plovi brodom niz Rajnu, a na aversu su 3 kralia, zaštitnici grada. Kovani su i komadi od 1/2, 2/3 i 2 U. Postoje mnoge kasnije imitacije, ali su one bez datuma kovanja.

USUALNE MARKE
Mjesne, uobičajene marke. Naziv za težinske ili obračunske marke, koje su korištene u raznim gradovima ili oblastima; npr.:
M. BACIENSIS - bečka marka,
M. BOHEMICALIS - češka marka,
M. CALSENSIS - kaločka marka,
M. ISTRIAE - istarska marka,
M. ZAGRABIENSIS -zagrebačka marka i sl.

Autor: Slavoljub Petrović
Izvor: Obol, HND i www.numizmatika.antikviteti.net

Ključne riječi: numizmatika, rječnik, pojmovi
Keywords: numismatics, glossary, termsOtkup kovanica, novčanica, odlikovanjaOtkup novčanica nekonvertibilnih valuta u Srbiji
- isplata odmah!

- 22:11 - Komentari (0) - Isprintaj - #