Hrvatska numizmatika

četvrtak, 10.02.2011.

Posljednje novčanice SFR Jugoslavije: 5.000 dinara 1991.

Posljednje novčanice SFR Jugoslavije: 5.000 dinara 1991.

Zahvaljujući g. Zlatku Plesivčaku donosimo prikaz Odluke o izdavanju i osnovnim obilježjima novčanice od 5.000 dinara koja je objavljena u Službenom listu SFRJ broj 51, stranica 786 (5. srpnja 1991.)

Odluka potvrđuje navode iz članka Posljednje novčanice SFR Jugoslavije po kojemu je ta novčanica trebala biti izdana kao novčanica SFRJ s natpisom "SFR JUGOSLAVIJA" i imenima republika, te nositi datum: 1. IX. 1991.


Odluka o izdavanju i osnovnim obilježjima novčanice od 5000 dinara

1. Narodna banka Jugoslavije izdat će novčanicu od 5000 dinara.

2. Novčanica od 5000 dinara tiskat će se na bijelom zaštićenom papiru, s ugrađenim vodenim znakom i zaštitnom niti, u tehnici ofsetnog tiska i linijskoga dubokog tiska.

3. Novčanica od 5000 dinara bit će dimenzija 80 mm x 167 mm.

4. Novčanica od 5000 dinara izgleda ovako:

1) s lica: zaštitna tonska podloga tiskana je u višebojnoj ofsetnoj tehnici. Preko ofseta tiskani su glavni motivi u tehnici višebojnoga dubokog tiska.

Na lijevoj strani novčanice je gravira lika Ive Andrića, književnika, dobitnika Nobelove nagrade za književnost, urađena prema fotografiji napravljenoj u sedamdesetim godinama njegova života. U lijevom gornjem kutu nalazi se ime Ive Andrića i godina njegova rođenja i godina smrti „1892-1975”. U lijevom donjem kutu je oznaka vrijednosti „5000”, u negativu.

U srednjem dijelu novčanice je giljoširana rozeta, a u gornjem dijelu su tekstovi raspoređeni jedan ispod drugoga: „Narodna banka Jugoslavije” (ćirilicom), „Narodna banka Jugoslavije” (latinicom) i „Narodna banka na Jugoslavija” (ćirilicom). Ispod tih tekstova je grb Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. U donjem dijelu rozete je oznaka vrijednosti „5000”, a ispod nje u dva reda ispisane riječi „dinara” (ćirilicom), „dinara” (latinicom), „dinarjev” (latinicom) i „dinari” (ćirilicom).

Na desnoj strani novčanice, na bijeloj površini u gornjem dijelu, u giljoširanoj rozeti, nalazi se oznaka vrijednosti „5000”, u negativu. Na margini novčanice je tekst: „falsifikovanje se kažnjava po zakonu” (ćirilicom) i „krivotvorenje se kažnjava po zakonu” (latinicom). U srednjem dijelu bijele površine, u samom papiru, ugrađen je vodeni znak s likom Ive Andrića, a ispod njega je završetak dijela rozete, znak za slijepce i numeracija koja sadrži dva slova i sedam znamenki, tiskane u crvenoj fluorescentnoj boji;

2) s naličja: s lijeve strane, na bijeloj površini u gornjem dijelu, u giljoširanoj rozeti, nalazi se oznaka vrijednosti „5000” u negativu, a na margini novčanice tekst: „ponarejanje se kaznuje po zakonu” (latinicom) i „falsifikuvanjeto se kaznuva spored zakonot” (ćirilicom). U srednjem dijelu bijele površine, u samom papiru, ugrađen je vodeni znak s likom Ive Andrića, a ispod vodenog znaka su riječi ispisane u dva reda - s lijeve sirane: „zamjenik guvernera” (latinicom), „zamenik na guvernerot” (ćirilicom) „namestnik guvernerja” (latinicom) i „zamenik guvernera” (ćirilicom), a s desne strane „guverner” (ćirilicom) i „guverner” (latinicom), Ispod tih tekstova su faksimili. potpisa zamjenika guvernera M. Gasparija i guvernera D. Vlatkovića i riječi „Beograd” (ćirilicom), „Beograd” (latinicom) i „Belgrad” (ćirilicom), s datumom „1. IX 1991”.

Na ostalom dijelu novčanice su giljoširani tonovi otiskani u višebojnom ofsetnom tisku.

U središnjem dijelu novčanice nalazi se grafički stilizirani most na Drini u Višegradu, s panoramom Višegrada - otiskani u tehnici višebojnoga linijskoga dubokog tiska. S desne strane gravire, u gornjem dijelu, nalaze se reci ispisane u dva reda: „SFR Jugoslavija” (latinicom) i „SFR Jugoslavija” (ćirilicom). U donjem dijelu novčanice nalazi se oznaka vrijednosti „5000”, a ispod nje riječi ispisane u dva reda: „pet hiljada dinara” (ćirilicom), „pet tisuća dinara” (latinicom), „pet tisoč dinarjev” (latinicom) i „pet iljadi dinari” (ćirilicom).

S lijeve i desne strane, na marginama ofsetriih tonova, ispisani su tekstovi: „Bosna i Hercegovina -Makedonija - Slovenija Srbija - Hrvatska - Crna Gora” (ćirilicom) i „Bosna i Hercegovina - Makedonija - Slovenija - Srbija - Hrvatska -Crna Gora” (latinicom).

5. Na licu i naličju novčanice prevladava zelena boja.

6. Ova odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u „Službenom listu SFRJ”.

O. br. 195
Beograd, 3. srpnja 1991.

Predsjednik Savjeta guvernera
guverner Narodne banke Jugoslavije
Dušan Vlatković, v.r.

Slike: www.serbia-money.ru

Ključne riječi: papirni novac, novčanice, SFR Jugoslavija, 5000 dinara, Ivo Andrić, 1991
Keywords: paper money, banknotes, SFR Yugoslavia, 5000 dinars, Ivo Andrić, 1991
English title: Last Banknotes of SFR Yugoslavia: 5000 dinars 1991


Coins Banknotes Militaria Store

- 22:19 - Komentari (0) - Isprintaj - #