HRVATSKA ANTIKRIMINALNA ORGANIZACIJA

ponedjeljak, 09.10.2006.

Da pojasnim......

OBJAŠNJENJE


Ovaj Blog namijenjen je svima koji žele promjenu u našemu društvu. Kada kažem promjenu mislim na sistem, ljude koji se predstavljaju kao lideri, promjenu svijesti. Smatram da jedino poštivanjem jedni drugih i uzajamnom tolerancijom možemo utjecati na tzv. realnu situaciju. Tako je i nastala Hrvatska antikriminalna organizacija sa jednim ciljem, a to je ujedinjenje svih oštećenih, prevarenih, poniženih…

Trenutna situacija nije nimalo odlična, super ili da stavim bilo koju drugu riječ kojom bi se mogli zavarati da nam se ustvari ništa ne događa. Događa se to da nam u ovom trenutku, baš sada prodaju zemlju, otoke, uzimaju nam našu vodu, svojataju imovinu koja pripada građanima, prodali su banke, a ako nemamo banke, nemamo DRŽAVU. Nameću nam politiku koja sve nas razjedinjava, u naše umove kroz medije i demagogiju usađuju prezir prema drugima( nama samima), mržnju, zavist, pohlepu. Takvom politikom drže nas dalje jedne od drugih, na kraju svatko je sam, sam u svojoj pećini, sam u svojoj jazbini. Kriminalci koje gledamo na televiziji razmišljaju samo o sebi nije ih briga za Vas, vaše ukućane susjede i prijatelje. Kada malo bolje pogledam i mi smo se tako počeli ponašati, da nas nije briga. Ne događa se meni, ''uf, dobro sam prošo'', takav mentalitet odraz je NJIHOVOG vodstva. Hrvatski narod zbog nitkova i lopova dužan je toliku svotu novaca da ćemo još ne znam ni sam koliko generacija biti NJIHOVI robovi.

Najveća smijurija od svega je ta, da ti tipovi misle kako rade odličnu stvar za nas građane, duboko su uvjereni kako je NJIHOVO djelovanje dobro. Čak i kada im netko sa strane kaže da ne valja, toliko su uvjereni u sebe da odmahuju rukom. Ne moram Vam reći koliko dnevno pisama stiže na adresu ureda predsjednika, predsjednika Vlade i predsjednika Sabora. Ne dolaze pisma pohvale i slavljenja NJIHOVIH djela, već pisma u kojima se zahtjeva pomoć, moli se za utočište, traži se zaštita. Vjerujem da i sami znate na koliko pisama uvažena gospoda odgovore ili ako odgovore, vjerujem da pretpostavljate kakvi su to odgovori; To nije u mojoj moći, obratite se na drugu adresu, kod tog i tog….Ako se pomaže, onda je to podobnima ili pojedincima na kojima se grade politički bodovi.

Još veća smijurija je to što mi to svi znamo, znamo za njihov prljave igre, znamo kako razmišljaju, znamo da ne vole ovu zemlju i narod…
Pitam Vas što činimo?

| 20:03 | Komentari (8) | Isprintaj | #

Projekt: GRAĐANSKA NADZORNA POROTA

GRAĐANSKA NADZORNA POROTA


Hrvatska antikriminalna organizacija donosi i sasvim novi projekt za borbu protiv kriminala i korupcije pod nazivom "Građanska nadzorna porota". Građanska nadzorna porota prisustvovat će i pratiti tijek suđenja u onim procesima koje prijave građani kao mogući slučaj korupcije ili kriminala od strane nekog sudionika u sudskom procesu: odvjetnika, državnog odvjetnika i, ili suca. Na temelju Ustava Republike Hrvatske, čl.14. st.2. "Svi su građani pred zakonom jednaki", članka 26. Ustava u kojem se jamči jednakost pred sudovima i drugim državnim tijelima, te članka 29. Ustava prema kojemu svatko ima pravo na zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud te pravično suđenje u razumnom roku, Građanska nadzorna porota je instrument kojim se građani mogu poslužiti u slučaju nepoštivanja neke od ovih odredbi Ustava.

| 15:04 | Komentari (1) | Isprintaj | #

Prijedlog zakona o odvjetničkim tarifama

JURIS PROTECTA

UDRUGA ZA UNAPREĐENJE PRAVOSUĐA U RH

Hrvatska je jedina europska država koja nema zakonom regulirane cijene odvjetničkih tarifa.
Određivanje visine i načina obračuna odvjetničkih tarifa prepušteno je samim odvjetnicima, odnosno njihovoj komori. Posljedica toga je masovna zloupotreba takvog ovlaštenja koja se očituje u astronomskim visinama odvjetničkih honorara i mnogostruko dužem trajanju sudskih postupaka. Prije dvije godine pokrenuta je inicijativa za donošenje Zakona o odvjetničkim tarifama i formirana radna grupa pri Ministarstvu pravosuđa u kojoj su sudjelovali pored dužnosnika Ministarstva pravosuđa, sindikata, poslodavaca i predstavnik Hrvatske odvjetničke komore. Odvjetničkom lobiju, kojeg predvodi odvjetnik Marijan Henžeković, je uspjelo cjelokupni proces zaustaviti, pa izrada prijedloga Zakona još nije ni započeta. Dužnosnici Ministarstva pravosuđa i Vlade su pod utjecajem odvjetničkog lobija i ne osjećaju potrebu zakonske regulative odvjetničkih tarifa, iako se događa masovna pljačka fizičkih i pravnih osoba u Republici Hrvatskoj kao i povreda ljudskih prava zbog dugotrajnosti postupka i onemogućavanju pristupa sudskoj zaštiti.
Tako su odvjetnički honorari nerijetko i nekoliko desetaka puta veći od njihovih kolega u SR Njemačkoj, dok je trajanje sudskih postupaka u SR Njemačkoj nekoliko desetaka puta kraće. Kao primjer nerazmjernosti odvjetničkih honorara u RH navest ćemo prosječan honorar odvjetnika u SR Njemačkoj i odvjetnika u RH za građanski postupak kod vrijednosti spora od 10 milijuna kuna:


Pojedinačna naknada za 1 procesnu radnju

SR Njemačka...........................5.696,00 EUR
Hrvatska................................10.286,00 EUR

Prosječan broj radnji

SR Njemačka..........................3
Hrvatska...............................15

UKUPAN HONORAR

SR Njemačka.........................17.088,00 EUR
Hrvatska..............................154.290,00 EUR


Iz gornje usporedbe proizlazi da je visina odvjetničkog honorara za navedenu vrijednost spora u Hrvatskoj 9 puta veća u apsolutnom iznosu, a ako se uzme razlika u dohotku, odnosno životnom standardu, proizlazi da su odvjetnički troškovi i do 30 puta veći u Hrvatskoj od onih u SR Njemačkoj. K tome treba nadodati da su odvjetnici u Hrvatskoj dogovorili da zaračunavaju posebnu naknadu za svaki izlazak na ročište i za svaki sudu upućeni podnesak, ta im je stoga u interesu da bude što više ročišta i sudskih podnesaka. Odvjetnici i njihovi klijenti u RH su u direktnom sukobu interesa, jer odvjetniku je u interesu da postupak traje što duže kako bi zaradio što je moguće više, a interes klijenta je da postupak završi što prije i košta što je moguće manje.
Politika je omogućila odvjetnicima u RH da ostvaruju prihode mnogostruko veće od onih u bogatim europskim zemljama, a da ih ne uspoređujemo s drugim zanimanjima u RH, ta postoji osnovana sumnja da odvjetnički lobi drži pod kontrolom političare i da ovi posljednji imaju debele koristi od toga. Postoji sumnja da su odvjetnici oni koji u dosluhu s političarima izvlače novac na „zakonit“ način iz poduzeća i ostalih pravnih osoba. Da odvjetnici zauzimaju čelno mjesto po ostvarenim prihodima potvrđuje i činjenica da je prema priopćenju porezne uprave upravo odvjetnik koji je u 2005. godini ostvario najveći prihod u RH.

Pozivamo prvenstveno medije i sve javne osobe da skupa sa svekolikom javnosti utječu na aktualnu Vladu da konačno zakonom regulira odvjetničke tarife, sukladno s dobrim standardima u naprednim zemljama EU, i time okonča zakonom omogućenu pljačku hrvatskih građana, te smanji masovno kršenje ljudskih prava zbog nedostupnosti sudske zaštite i dugotrajnosti sudskih postupaka.

S poštovanjem,
JURIS PROTECTA
Zlatko Zeljko, predsjednik

| 10:04 | Komentari (0) | Isprintaj | #

nedjelja, 08.10.2006.

Riječ, dvije o cjelokupnoj situaciji

SITUACIJA

Kada sagledam nastalu situaciju, koja je prisutna u našem društvu, vrlo jasno vidim da je to posljedica naše neorganiziranosti i masovne hrvatske gluposti. Dosadašnja politika bazirala se na razjedinjavanju naših građana, obećanjima i masovnom manipulacijom. Nakon što smo ukratko definirali sve što manje-više svi mi znamo, vjerujem da bi netko nadodao još koju riječ i da bismo svi imali o čemu pisati i pričati na tu temu.
No, ja Vam želim ukazati na jednu drugu stvar i vrlo bitnu činjenicu. Treba odbaciti ponos, aroganciju, bahatost i treba žrtvovati svoje vrijeme za druge. Trebamo stati rame uz rame, bez obzira na svjetonazor, struku, vjeru, stavove. Bitno je da smo jedni sa drugima, u mislima i djelima. Upravo to se traži od svih nas!
Traži se zajedništvo, tolerancija, snošljivost, povjerenje, snaga volje i htjenja. Sa takvim stavovima možemo promijeniti našu okolinu. Imajte na umu! Tzv. ''moćnici'' imaju medije, ogroman novac, političke položaje i njih dvije stotine nameće nam politiku sa kojom se nitko normalan ne bih složio. Za to vrijeme nas četiri do pet milijuna samo mirno gledamo prekriženih ruku i nogu. Ja Vas sada pitam - do kada? Do kada ćemo samo promatrati nepravilnosti koje nam čine?
Svi mi razmišljamo jednako, a neki razmišljaju i bolje, a mene upravo takvi zanimaju, jer znam da sa takvim profilom ljudi mogu ostvariti cilj koji smo si svi mi zadali. Budimo realni! Od silnog pisanja po portalima, pisanja javnih pisama, izlaženja u medijima i koječega drugoga, od toga nema ništa!
Sve to dobiti će svoju punu i pravu formu kada se ujedinimo, kada napravimo kritičnu masu! Iako sada već postoji, raštrkana je. Sve se svodi na pojedince i na male grupice ljudi koji pokušavaju nešto napraviti.
Međutim, moje razmišljanje je sljedeće; ako se pojedinci i grupice ljudi udruže, ako se uspijemo organizirati, tada će sav naš rad i trud imati smisla! Znam da Vam ovim pismom nisam rekao ništa novo, ništa revolucionarno, sve mi to znamo. Ostaje nam sada pojam vremena koji će nam biti potreban da shvatimo, prihvatimo, donesemo odluku i krenemo u akciju!

Miroslav Rajh

| 19:14 | Komentari (0) | Isprintaj | #

<< Arhiva >>