Cijepam drva,vučem vodu iz bunara,Oh kako divno,oh kako čudesno.

petak, 03.12.2010.

Tokugawa klan - II dio

Tokugawa klan - I dio


Umjesto uvoda

# napomena - na početku video priloga kaže se da je Tokugawa Ieyasu rođen
31. listopada 1542. godine,što nije točno;Tokugawa Ieyasu rođen je 31. siječnja
1543. godine (po japanskom kalendaru 26. prosinca 11. godine Tembun (ili
Temmon) razdoblja);

(vidi Tokugawa Ieyasu,wikipedia - japanska)


Nakon bitke kod Sekigahare i pobjede u toj bitci Tokugawa Ieyasu želio je
učvrstiti svoju poziciju i poziciju svoga klana.One koji su se borili uz njega
nagradio je,a one koji su bili protiv,kaznio je primjerenim kaznama oduzimanja
zemlje i posjeda te premještanjem klanova u druge regije.Također smanjio
je posjede hramovima.Dio posjeda podjelio je članovima svoga klana koje su
nazivali - shinpan.Oni feudalni velikaši koji su bili uz Ieyasua i prije bitke kod
Sekigahare
nazivali su se fudai daimyo (nasljedni feudalci),dok su oni
poraženi dobili naziv tozama daimyo (vanjski feudalci).Službeno je Ieyasu
bio shogun samo dvije godine (1603-1605),ali je stvarno vladao sve do svoje
smrti,1616. godine.Neposredno prije konačnog odlaska eliminirao je sve
preostale protivnike koji su preživjeli bitku kod Sekigahare te time učvrstio
svoj klan na vlasti u idućih 250 godina.To se dogodilo 1615. godine u bitci
za Osaku
.Postoje tvrdnje da je to nerado učinio jer je na suprotnoj strani
bio Toyotomi Hideyori (1593-1615),sin njegova prethodnika Toyotomi
Hideyoshi
-ja (1536-1598) i gospe Yodo dono (1569-1615).Hideyorijeva majka
Yodo dono bila je sestra Oeyo (1573-1626),koja je bila udana za Hidetadu
Tokugawu
,Ieyasuova sina kojeg je Ieyasu postavio kao 2. shoguna Tokugawa
shogunata
(živio,1579-1632;shogun,1605-1623).Gospa Oeyo i Tokugawa
Hidetada imali su kćer Sen-hime (1597-1666) koju su udali za Hideyorija.
Jedan od problema je bio što je Sen-hime (unuka Tokugawe Ieyasua) kao
supruga Hideyorijeva živjela s njim u zamku Osaka koji je bio izgradio
Hideyorijev otac Hideyoshi,a Ieyasu je odlučio napasti Osaka zamak
(Osaka-jo).Da skratimo i pojednostavimo ovu izuzetno kompleksnu
situaciju.Na kraju je Tokugawa Ieyasu osvojio zamak Osaka.Sen hime je
preživjela,te se uspjela probiti do druge strane tj. do svoga djeda Ieyasua,a
Hideyori i njegova majka Yodo dono ili gospa Cha-cha kako su je još zvali,
odlučili su ostati u Osaka dvorcu do samoga kraja.Hideyori je izvršio seppuku,
a Yodo dono je ubio jedan od slugu da ne bi pala u neprijateljske ruke.
Hideyori je imao i dvoje djece,sina Kunimatsua (1608-1615) kojem je bilo
sedam godina i kćer.Iako je rečeno da se Ieyasu nerado prihvatio rješavanja
ove situacije,kada je krenuo više nije bilo odstupanja.Kunimatsuu su odrubili
glavu (sahranjen je u Kyotu,Higashiyama),a mladu kćer koja je dobila ime Tenshu-in,
poslali su u Kita-Kamakuru (Sj. Kamakuru) u zen hram Tokei-ji gdje je postala
budistička redovnica,te je i sahranjena u ovom hramu.
gore,Tokugawa Ieyasu,prvi Tokugawa shogun (1603-1605);iza njega Sekigahara danas
gore,Tokugawa Hidetada,drugi Tokugawa shogun (1605-1623)
gore,Osaka zamak
gore,Osaka zamak,oko kojeg se nalazi ogroman park,tako da od najbliže
željezničke stanice do samog dvorca ima dobrih 15-ak minuta hoda
gore,Yodo dono,neslužbeni lider oporbe protiv Tokugawa klana,isprva
konkubina Toyotomi Hideyoshi-ja,kasnije njegova druga žena sve do njegove
smrti;
gore,Toyotomi Hideyori kao mali i Yodo dono (Kyoko Fukuda),njegova majka u
taiga drami Tenchijin
gore,Toyotomi Hideyori
gore,princeza Sen (Sen hime), koja je bila povezana sa sva tri ujedinitelja Japana;
živjela je sa suprugom Toyotomi Hideyorijem (sin Toyotomi Hideyoshi-ja & Yodo
dono) u Osaka zamku;bila je unuka Tokugawe Ieyasua i kćer Tokugawe Hidetade &
Oeyo (ili Ogo) koja je bila sestra Yodo dono;Oeyo (njena majka) i Yodo dono (njena
teta) bile su kćeri Oichi no kate čiji je brat bio Oda Nobunaga;
gore,Oeyo,majka Sen-hime i supruga Tokugawe Hidetade,2. shoguna
Edo razdoblja (1600-1868)
gore,mjesto u zamku Osaka gdje su umrli Hideyori i njegova majka lady Cha-cha
gore & dolje,grob mladog Kunimatsua,sina Toyotomi Hideyorija;Kunimatsuu je
odrubljena glava po zapovijedi Tokugawe Ieyasua;grob mu se nalazi na rubu
Higashiyame u Kyotu;
gore,pogled na groblje Tokei-ji hrama gdje se nalaze grobovi mnogih poznatih ljudi,
među njima Reginald Horace Blytha i Daisets Teitaro Suzuki-ja;ovdje je živjela i
sahranjena je kćer tragično preminulog Toyotomi Hideyori-ja tenshu-in;
gore,ispred hrama Tokei-ji,
photo by Minoda-sama

# izvori kojima sam se služio #

Božidar Pesarić,"Kratka povijest Japana";Zagreb,kolovoz,2010.
Conrad Totman,"Povijest Japana";Zagreb,2003.

- 00:12 - Komento o nokoshite kudasai (30) - Isprintaj - #