Cijepam drva,vučem vodu iz bunara,Oh kako divno,oh kako čudesno.

petak, 22.01.2010.

Trojica najvećih i ptica Hototogisu

Tri najveće i najznačajnije figure u japanskoj povijesti bili su političari,
državnici i vojni lideri kronološkim redom: Oda Nobunaga (1534-1582),
Toyotomi Hideyoshi (1536-1598) i Tokugawa Ieyasu (1542-1616).
Njihovi karakteri prikazani su na interesantan način jednom anegdotom:

U Japanu postoji jedna rijetka vrsta ptice kukavice koja se glasa vrlo
specifično. Japanci su je zbog tog glasanja nazvali Hototogisu.
Da bi postigao da ptica zapjeva Oda Nobunaga joj je zaprijetio da će je ubiti,
Toyotomi Hideyoshi je rekao da će je na to prisliti,a Tokugawa Ieyasu
odlučio je pričekati dok ptica ne zapjeva sama.

U japanskom haiku stihu to zvuči ovako:

Nakanunara
Koroshite shimae
Hototogisu

Nakanunara
Nakasete miseyo
Hototogisu

Nakanunara
Nakumade mato
Hototogisu


- 23:24 - Komento o nokoshite kudasai (19) - Isprintaj - #