Cijepam drva,vučem vodu iz bunara,Oh kako divno,oh kako čudesno.

četvrtak, 12.11.2009.

Učenici Hui-nenga


Image Hosted by ImageShack.usTko zaista pokuša razumjeti budističku doktrinu,barem do
određenog stupnja,tj. odricanjem raznih zapadnjačkih predrasuda,
doći će do određenih dubina ispod bizarnog ogrtača individualnog
satori doživljaja.


C.G.Jung


Kako je teško,a ipak lako razumjeti istinu zena !
Teško, jer razumjeti je znači ne razumjeti je;lako,
jer ne razumjeti je znači razumjeti je.Zen nije razbibriga,već najozbiljniji zadatak u životu.Nijedna
prazna glava mu se neće usuditi blizu.


D.T.Suzuki,Uvod u zen


Image Hosted by ImageShack.us

gore,Hui-neng,autor Liang kai,XIII st.Učenje Hui-nenga prihvatili su i nastavili širiti petorica njegovih učenika:
Yung-chia Hsuan-chueh ( j. Yoka Genkaku,665-713),Ho-tse Shen-hui
( j. Kataku Jin'e,670-762),Nan-yang Hui-chung ( j. Nan'yo Echu,675-775),
Nan-yueh Huai-jang ( j. Nangaku Ejo,677-744) i Ching-yuan Hsing-ssu
( j. Seigen Gyoshi,660-740).


Prvi od njih Yoka Genkaku koji je osim zena prakticirao tendai praksu,nije
imao značajnijih učenika koji bi eventualno širili njegovo učenje koje je
sakupljeno u djelu "Colected Works of Ch'an Master Yung-chia Hsuan chueh".
Tendai (tien-tai) praksu učio je kod 7. patrijarha tendai škole pod imenom
Tien-kung Hui-wei ( jap. Tenku E'i) i 8. patrijarha tendai škole Tsu-chi Hsuan-langa
Sakei Genro;673-754).1

U jednoj svojoj pjesmi (Pjesma shvaćanja taoa ili Cheng-tao ke) Hsuan-chueh kaže:

Zar ne vidiš onog bezbrižnog čovjeka taoa,
koji je odbacio učenje i težnje ?
On ne bježi pred lažnim mislima niti traga za istinom,
Jer neznanje je stvarno,Buddhina priroda,
A ovo je promjenjivo,prazno tijelo obmane,Dharma tijelo.2


Drugi učenik Hui-nenga bio je Ho-tse Shen-hui ( j. Kataku Jine) koji je živio
između 670. i 762. godine.Snažno je razvio učenje o naglom prosvijetljenju
koje se postiže pomoću wu-niena tj. ne-misli.Čovjek,po Shen huiu,ne smije
misliti o cilju kojem teži (prosvijetljenje) jer takvo razmišljanje angažira stara
pogrešna shvaćanja koja sprečavaju ostvarenje cilja.Dakle,cilj je važan,ali se
razmišljanje o njemu mora izostaviti.To je slično nečemu što se često događa u
svakodnevnom životu:čovjek uzalud razmišlja o smislu nečega da bi to nešto
iznenada shvatio onda kada o njemu uopće ne misli.Iz tog su razloga hinduistički
učitelji učili svoje učenike da meditiraju "bez žudnje".U protivnom,njihove misli o
cilju meditacije bile bi pogrešne i sprečavale bi put do njega.O njegovoj interveciji
da se Hui-neng prizna kao 6. patrijarha pisao sam u prošlom postu.Godine 753.
protjeran je zbog svojih previše vatrenih javih predavanja,međutim,ubrzo mu je
vraćena milost,pošto su vlasti procijenile da će njegova rječitost biti korisna
prilikom predaje dozvola za pristup redovničkim redovima.

Shen-hui osnivač je Kataku zen škole koja nije dugo potrajala.Njen najznačajniji
predstavnik bio je Kuei-feng Tsung-mi ( j. Keiho Shumitsu,780-840) koji je bio
5. patrijarh Hua-yen škole ( j. Kegon,budistička škola,ali nije zen) škole.

Jednom je izvjesni Cheng došao majstoru Shen-huiu.Tada ga je majstor
upitao:"Koji način treba uvježbavati da bi se steklo znanje o vlastitoj priodi ?"
"Prije svega,neophodno je podvrgnuti se vježbi sjedenja prekriženih nogu
pri samadhiju.Kad se dostigne samadhi čovjek mora,pomoću njega probuditi
prajnu u sebi.Pomoću prajne sposoban je da prozre."
Shen-hui:"Kada čovjek uvježbava samadhi,nije li to promišljena aktivnost svijesti ?"
Cheng: "Naravno."
Sheng-hui:"U tom je slučaju ova promišljena aktivnost uma aktivnost ograničene
svijesti i kako to može dovesti do shvaćanja vlastite prirode ?"
Chang:"Da bi se shvatila vlastita priroda neophodno je uvježbavati samadhi.
Kako bi se inače ona shvatila ?"
Sheng-hui:"Svako uvježbavanje samadhija je u osnovi pogrešno.Kako bi netko
mogao dostići samadhi,prakticirajući samadhi ?"3

Godine 770. Shen-hui posthumno je dobio počasnu titulu od Cheng-tsung Ta-shiha
( j. Shinso Daishi).Godine 796. proglašen je od cara 7. patrijarhom zena.

Linija učitelja Kataku škole:

1. Ho-tse Shen-hui ( j. Kataku Jinne,negdje Jin'e;670-762)

2. Tzu-chou Chih-ju ( j. Jishu Chijo;749-834)

3.I-chou Nan-yin ( j. Ekishu Nan'in)

4.Sui-chou Tao-yuan ( j. Suishu Doen)

5. Kuei-feng Tsung-mi ( j. Keiho Shumitsu)


Linija učitelja Hua-yen škole:

1. Fa-shun ( j. Hojun;557-640)

2. Yun-hua Chih-yen ( j. Unka Chigen;602-668)

3. Hsien-shou Fa-tsung ( j. Kenshu Hozo;643-712)

4. Ching-liang cheng-kuan ( j. Seiryo Chokan;738-839)

5. Kuei-feng Tsung-mi ( j. Keiho Shumitsu;780-841)

6. Chang-shui Tzu-hsuan ( j. Chosui Shisen; 965-1038)

Učenik Shen-hui-ja, Wu-tai Wu-min ( j. Godai Mumyo;722-793) bio je učitelj
Ching-liang Chen-kuana,4. patrijarha Hua-yen škole.4


Treći učenik Hui-nenga bio je Nan-yang Hui-chung ( j. Nan'yo Echu,675-775).
Smatra se prvim majstorom koji je kao učitelj dvaju kineskih careva poneo
titulu kuo-shih ( j. kokushi;eng. "teacher of the country" ili "master of the nation").
Spominje se u dvjema najslavnijim koan zbirkama:Mumonkan (Prolaz bez
vratnica) primjer 17 i Hekiganroku (Zapisi sa plave stijene),primjeri -
18,69 i 99.

Mumonkan (Prolaz bez vratnica),primjer 17.

Chu,carev učitelj,tri je puta pozvao svog poslužitelja Oshina, i tri puta se on
odazvao.Tada mu učitelj reče:"Mislio sam da sam ja pogrešio prema tebi,
a u stvari ti si pogriješio prema meni".

Mumonov komentar:Carev ga je učitelj tri puta pozvao i jezik mu se ucrvao.
Poslužitelj Oshin tri puta je odgovorio i riječi su mu bile prekrasne.Učitelj
je bio star,oronuo i usamljen,a njegov način podučavanja bio je nalik na
pridržavanje glave kravi dok pase djetelinu.Ni Oshin se nije potrudio prikazati
svoj zen.Sitom čovjeku nije potrebna hrana.Kada je zemlja napredna,ljudi su
nemarni.Kada je kuća bogata,djeca su razmažena.Tko se od njih dvojice mora
ispričati ?

Kada su zatvorske rešetke željezne i
nema mjesta za glavu,
zatvorenik je u dvostrukoj nevolji.
kada u cijeloj generaciji nema mjesta za zen, i
ona je u ozbiljnoj opasnosti.
Ako želiš pomoći svome učitelju i
učiniti da procvjeta,
Moraćeš se bosonog popeti
uz planinu do mačeva.5


Četvrti učenik Hui-nenga bio je Nan-yueh Huai-jang ( j. Nangaku Ejo,677-744).
Prilikom prvog susreta sa Hui-nengom,ovaj ga je upitao odakle dolazi.Njegov
odgovor je bio:"Došao sam sa planine Su".Hui-neng ga upita kakve je vrste ta
stvar koja je došla do njega,a Nangaku Ejo odgovori da on nije stvar.Ime si je uzeo
prema planini Nan-yueh ( j. Nangaku).Bio je učitelj slavnom Ma-tsu tao-iu
( j. Baso Doitsu,709-788) jednom od najvećih zen majstora Tang perioda,
ali i sve do danas.Iz ove linije razvit će se jedna od dvije škole zena koja
egzistira i danas u Japanu - Rinzai škola ili Lin-chi.

Poznata je priča u kojoj se spominju Huai-jang i Ma-tsu:

Ma-tsu (709-788) se podučavao zenu u hramu Chuang-fau kod učitelja
Huai-janga (677-744). Jednog dana dok je Ma-tsu meditirao,prišao mu je
Huai-jang i upitao ga:
"U čemu je svrha sjediti i meditirati ?"
"Cilj je",odgovori Ma-tsu,"postati Buddha".
Na to Huai-jang dohvati pločicu s poda i počne je glačati o kamen.
"Što to radite majstore ?",upita Ma-tsu.
"Glačam je da postane ogledalo",odgovori Huai-jang.
"kako se može dobiti ogledalo glačanjem pločice ?"
"Kako se može postati Buddha sjedeći i meditirajući ?"6

Jednom prilikom Huai-jang je za meditaciju rekao:

Uvježbavati meditaciju sjedeći (za-zen) znači uvježbavati se da postaneš sjedeći
Buddha.Ako uvježbavaš za-zen (trebalo bi to da znaš),zen nije sjedenje ni ležanje.
Ako vježbaš da postaneš sjedeći Buddha (trebalo bi da znaš) ,Buddha nije utvrđen
oblik.Kako dharma nema utvrđeno prebivalište,tu se ne radi o izboru.Ako od sebe
praviš sjedećeg Buddhu,to je upravo ubijanje Buddhe.Ako se prikloniš sjedećem
stavu,nećeš dostići zen.7


Peti učenik Hui-nenga bio je Ching-yuan Hsing-suu ( j. Seigen Gyoshi,660-740).
Značajan je po tome jer će iz ove linije proizaći druga zen škola koja je opstala
sve do danas.To je Soto škola ili Ts'ao-tung).Hsing-suu bio je učitelj Shih-tou
Hsi-ch'ienu
( j. Sekito Kisen,700-790).Ching-yuana je (službeno) Hui-neng izabrao za
svoga nasljednika.Posthumno je dobio titulu Hung-chi-ch'an-shih ( j. Kosai Zenji).8


1 vidi za Yung-chia Hsuan-chueha,Y.H.Ku,"History of zen",University of Pennsylvania,
1979.;str.340;Grupa autora,"The Rider Encyclopaedia of Eastern Philosophy and
Religion",London,1999.,str.437;Alan Watts,nav. dij.,"Put zena",Beograd,1982.,str.90;

2 tj. Dharmakaya;potpun prijevod Cheng-tao Kea ( jap. Shodoka) nalazi se u
D.T. Suzuki,"Manual of Zen Buddhism",Kyoto,1935. i kod senzakija & McCandlessa;
vidi Alan Watts,nav. dij.,str.90;

3 vidi,A. W. Watts,nav.dij.,str. 100;

4 vidi za Ho-tse Shen-hui-ja,Y.H.Ku.,nav.dij.,str. 316;Grupa autora,"The Rider
Encyclopaedia...",str. 135;

5 vidi za Nan-yang Hui-chung,Y.H.Ku.,nav.dij.,str. 326;Grupa autora,"The Rider
Encyclopaedia...",str. 240;za 17. primjer vidi:Wu-men Hui-k'ai ( j. mumon Ekai),
"Mumonkan - zbirka koana",Beograd,1987.,str. 28 & Paul Reps,"Zen meso,zen kosti",
Beograd,2001.,str. 133/134;

6 vidi za Nan-yueh Huai-janga,Y.H.Ku.,nav.dij.,str. 326;Grupa autora,"The Rider
Encyclopaedia...",str. 241;vidi za priču o Huai-jangu,Ma-tsuu i ogledalu u:
A. W. Watts,nav.dij.,str. 90,91;

7 A.W. Watts,nav.dij.,str. 101;

8 vidi za Ching-yuan Hsing-ssua,Y.H.Ku.,nav.dij.,str. 310;Grupa autora,"The Rider
Encyclopaedia...",str. 72;

- 23:59 - Komento o nokoshite kudasai (5) - Isprintaj - #