Cijepam drva,vučem vodu iz bunara,Oh kako divno,oh kako čudesno.

utorak, 10.11.2009.

Put zena - učitelj Hui-neng


Image Hosted by ImageShack.us


Prije nego se čovjek počne baviti zenom,za njega su planine planine,
a vode su vode.Kad dobije uvid u istinu zena,planine višu nisu planine,a
vode više nisu vode.Kada dostigne prosvijetljenje (satori) planine postaju
planine,a vode su ponovo vode.Povijesni Put Zena


Smrću Hui-nenga (638-713),6. patrijarha kineskog chana završila je institucija
velikih učitelja,a stablo zena razgranalo se u pet škola,od kojih su do danas
preživjele samo dvije (Ts'ao-tung ili Soto & Lin-chi ili Rinzai).
Južna škola naglog prosvijetljenja,koja je bila pod vodstvom Hui-nenga ( j. Eno)
nije bila previše poznata za života Hui-nenga i Shen Hsiua (606-706).


Image Hosted by ImageShack.us

gore,Hui-neng,autor Liang-kai,XIII st.;


Shen-hsiua ( j. Jinshu),koji je bio patrijarh sjeverne škole chana (kineski zen),
mnogi su smatrali 6. patrijarhom i nasljednikom Hung-jena (5. patrijarh, j. Gunin,
601-674).Kada ga je carica Wu 700. godine proglasila "učiteljem triju careva",
Shen-hsiu (ili Shen-shyu) postao je veoma značajna i cijenjena osoba.Kada je
umro 706. godine na njegov su grob uklesali imena svih patrijarha.Njegovo ime,
umjesto Hui-nengovog bilo je šesto po redu.Međutim,nakon smrti Hui-nenga,
713. godine jedan od njegovih učenika zaputio se na sjever kako bi protestirao
protiv odluke o imenovanju Shen-hsiua 6. patrijarhom.On se zvao Shen-hui
( j. Kataku Jine,686-760) i njegova intervencija bila je uspješna,tako da se
Hui-nengovo ime ubrzo našlo na mjestu 6. patrijarha,a Shen-hui zbog svog truda
postavljen je na sedmo mjesto.


* Kako se zakotrljao kotač zena


- 23:30 - Komento o nokoshite kudasai (14) - Isprintaj - #