Cijepam drva,vučem vodu iz bunara,Oh kako divno,oh kako čudesno.

srijeda, 25.03.2009.

Ooku - Unutrašnje odaje Edo dvorca


Image Hosted by ImageShack.us


Jeste li čuli za Ooku (ili Oh ! Oku) - unutrašnje odaje dvorca u Edu (danas Tokyo) ?
U tim su unutrašnjim odajama shogunova dvorca u vrijeme Tokugawa shoguna
(1603-1868) živjele žene shoguna (shogunova majka,supruga i ostale njegove
žene (konkubine).Dečki su mogli živjeti u Unutrašnjim odajama do svoje pete
godine (ili do sedme,zavisi od izvora),cure do udaje.Ooku nije bio harem ili nešto
slično.Sistem i koncept Unutrašnjih odaja bio je sasvim drugačiji od nečeg poput
harema.U Unutrašnjim odajama znalo je živjeti između 1000 i 3000 ljudi,zavisi od
razdoblja,od kojih su njih oko 150 žena direktno služile shogunu na razne načine.
Ooku su često bile žarište političkih i inih intriga na shogunovu dvoru.U Unutrašnje
odaje nije mogao ući ni jedan muškarac osim shoguna,ostali muškarci ulazili su
samo u njegovoj pratnji.Naravno,bilo je izuzetnih situacija.Pravila su da se krše,
zar ne ?! U Unutrašnje odaje ulazilo se kroz jedan dugačak hodnik koji se nazivao
Osuzu Roka i to je bio jedini put između Unutrašnjih odaja i ostatka dvorca.Kasnije je
sagrađen još jedan hodnik namjenjen za evakuaciju u slučaju požara ili potresa koji su,
kao što je poznato, u Japanu prilično česti.1


Image Hosted by ImageShack.us


Prve Unutrašnje odaje unutar Edo dvorca izgrađene su 1607. za vrijeme vladavine
2. shoguna Tokugawa shogunata2 Hidetade (živio,1579-1632;vladao,1605-1623),
a funkcionirale su sve do pred kraj Tokugawa shogunata (sredina 19. st).Za Ooku su
važili posebni zakoni prema kojima su oni koji su boravili u Unutrašnjim odajama,bili
odvojeni od vanjskoga svijeta.Također,ako bi željeli izaći iz samoga dvorca bile su
potrebne posebne dozvole koje su vrijedile vrlo za vrlo kratke periode od nekoliko sati,
do,eventualno,nekoliko dana.Naravno,uz pratnju.3


Image Hosted by ImageShack.us


Život u Unutrašnjim odajama prikazivan je tokom 20. st. u nekoliko sezona u Japanu
na TV-u u serijama od 50-ak epizoda.Prva sezona započela je 1968. i 1969. godine.
Za njom su slijedile 2.sezona (1983-1984),3.sezona (2003-2004),4. sezona (2004-2005),
5. sezona (2005) a 2006. godine izašao je i film "Oh ! Oku" koji se bavi događajima
iz 1714. godine.

Kada sam bio prošle godine u Japanu,na tv-u se prikazivala serija "Atsuhime" ili
princeza Atsu i njene slike su bile po svuda,na izlozima,u knjižarama,kioscima...
japanskih gradova.Princeza Atsu bila je supruga 13. Tokugawa shoguna Ieasade
(1824-1858) koji je vladao kao shogun od 1853 do 1858. godine.Serija "Atsuhime"
je na neki način nastavak TV-serije "Ooku".Pričom o princezi,zaokružena je saga o
Unutrašnjim odajama Edo zamka,Tokugawe su morali napustiti Edo dvorac,a u nj se
1868. godine uselio 122. jap. car Meiji (živio,1852-1912;vladao,1867-1912) koji je
stigao iz Kyota,gdje su japanski carevi vladali od 794. godine.Car Meiji započeo je
korjenite promjene japanskog društva koje su nazvane restauracija Meiji,a to je
razdoblje nazvano Meiji razdoblje.

1 svojevremeno sam pročitao podatak da godišnje u Japanu bude oko 7500 potresa
( jap. jishin),a da ljudi osjete njih oko 1500;

2 Tokugawa shogunat trajao je od 1603. do 1868. godine;započeo je prvim shogunom
Tokugawa Ieyasuom (1543-1616) koji je vladao kao shogun nepune 3 godine
(1603-1605) i predao nominalno vlast svome sinu Hidetadi;posljednji 15. Tokugawa
shogun bio je Yoshinobu (1837-1913) koji je bio shogun 0d 1866. do 1868. godine;

3 u prošlim stoljećima u Japanu,nikada ili rijetko se putovalo sam,čak i oni
manje imućni putovali su u društvu barem jedne osobe,najčešće sluge;osim
što je to bilo tako zbog društvenih normi i društvenog uređenja,bilo je i relativno
opasno putovati sam,sve do pred kraj 19. st.;također,u sobi gdje se spavalo,
uvijek je negdje u kutu netko sjedio od slugu,ili je spavalo više osoba u jednoj
prostoriji;u Japanu su ljudi zaista u rijetkim prilikama mogli biti potpuno sami,
tokom čitave povijesti,kao i danas;

- 10:01 - Komento o nokoshite kudasai (8) - Isprintaj - #