Myoan Eisai,"otac zena" u Japanu - Cijepam drva,vučem vodu iz bunara,Oh kako divno,oh kako čudesno. - Blog.hr

Cijepam drva,vučem vodu iz bunara,Oh kako divno,oh kako čudesno.

subota, 17.05.2008.

Myoan Eisai,"otac zena" u Japanu

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Godine 1191. iz Kine u Japan vratio se budistički redovnik Myoan Eisai (1141-1215),
koji je time prenio "pečat svijesti",donijevši učenje budističke škole Ch'an
(kin. termin; jap. zen;sanskrt,dhyana,dok se na pali jeziku tj. jeziku kojim je govorio
Buddha,čita đana).Eisai je u Kini boravio od 1187. i prije toga 1168.(pet mjeseci)
kod Hsu-an Huai-ch'anga ( jap. Kian Esho,12.st.),kineskog majstora Oryo linije
Rinzai zena.U Rinzai zenu (kin.Lin-chi-tsung; jap.Rinzai-shu) postoje dvije glavne
linije:Oryo
(kin.Huang-lung-p'ai; jap. Oryo-ha;kin. p'ai i jap. ha znače krilo) i Yogi linija.
(kin. Yang-ch'i-p'ai; jap. Yogi-ha).Uz Rinzai zen postoji i Soto škola zena
(kin.Ts'ao-tung-tsung; jap. Soto-shu;kin.tsung i jap.shu znače škola),koju je osnovao
Dogen Kigen
(1200-1253),a bio je učenik Myoan Eisaija.Dogena se smatra najvećim
učiteljem zena u japanskoj povijesti.

Image Hosted by ImageShack.us

gore,Dogen,osnivač Soto zen škole,najznačajniji učenik Myoan Eisaija

Image Hosted by ImageShack.us

gore,Myoan Eisai(Yosai),nazivan "otac zena";bio je poznat i kao
Eisai Zenji te kao Zenko(Senko) Kokushi("učitelj nacije")


Eisai se rodio u svećeničkoj kući shinto svetišta u Kibitsu,u Bitchu provinciji (danas,
Okayama prefektura).Budističkom učenju ga je isprva podučavao njegov otac dok
je još bio mali.Redovnik je postao sa 14 godina.Obrijali su mu glavu i poslali na
planinu Hiei kod Kyota gdje je studirao učenje Tendai škole i ezoteričnih budističkih
škola,prije svega škole Shingon.

U travnju 1168. prvi put je putovao u Kinu,i tamo je upoznao sunarodnjaka budi-
stičke škole Shingon,Chogena (1121-1206). Zajedno su otišli i smjestili se u bu-
dističkom hramu na planini T'ien-t'ai gdje je Eisai ostao do rujna te se vratio u
Japan.U Kinu je opet otišao 2. travnja 1187. i taj je put promjenio njegov život.
Napisao je i knjigu o tom drugom putovanju "Kozen gokokuron"(eng.Treatise on
the Spread of Zen for the Protection of the Nation).Ponovo je otišao na planinu
T'ien-t'ai i smjestio se u hram Wan-nien-ssu( jap. Mannen-ji) gdje je učio kod
Hsu-an Huai-ch'anga ( jap. Kian(ili Koan) Esho).Hsu-an je bio 8. generacija učitelja
po Huang-lung( jap. Oryo) liniji Rinzai zena.

Vrativši se iz Kine u Japan,1191. godine,Eisai je pokušao osnovati novu budističku
školu,školu zena,ali je naišao na otpor starijih budističkih škola koje su zen shvatile
kao nepoželjnu konkurenciju.Većina hramova tih budist.škola nalazila se na planini
Hiei,sjeveroistočno od Kyota.Zato je Eisai prvi zen hram (Rinzai škole) Shofuku-ji
dao izgraditi u Hakati (stari dio Fukuoke na otoku Kyushu),u čemu mu je pomogao
budući shogun Minamoto Yoriie (1182-1204,živio;1202-1203,"vladao" kao shogun),
sin Minamoto Yoritomoa (1147-1199),prvog shoguna(1192-1199) Kamakura
shogunata
(1192-1338) i japanske povijesti.Majka Yoriiea bila je Hojo Masako
(1156-1225).Shofuku-ji je završen 1195.godine.Potporu su Eisaiju pružali i sama
Hojo Masako te kasnije i njezin drugi sin Minamoto Sanetomo (1192-1219),koji je
također vršio funkciju shoguna (1203-1219),iako su stvarnu vlast imali članovi obitelji
Hojo sve do 1333. godine.

Image Hosted by ImageShack.us

gore,Karta Japan na kojoj je zaokružena Fukuoka/Hakata,najveći grad na
otoku Kyushu,najjužnijem od 4 najveća japanska otoka;u Hakati se nalazi
Shofuku-ji,najstariji (Rinzai) zen hram u Japanu koji je dovršen 1195. godine

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

gore,karta Fukuoke/Hakate(klikni na kartu),Shofuku-ji se nalazi pod brojem 4;
za ostale sadržaje i kako doći do određenih interesantnih mjesta u Fukuoki,
vidi,Fukuoka,Nipponia


Image Hosted by ImageShack.us

gore i dolje,Shofuku-ji;postojala je želja da ove godine posjetim
Fukuoku i ovaj čudesni stari hram,ali na žalost horoskop mi nije bio naklonjen,
nadam se da će biti prilike,stoga su slike sa interpleta

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

* Shofuku-ji,na flickr-u


Image Hosted by ImageShack.us

gore,Myoan Eisai


Pretpostavlja se da je Eisai ubrzo nakon što je podignut Shofuku-ji,preselio u Kyoto,
gdje je ostao do 1199. godine boreći se sa već spomenutim predrasudama učitelja
drugih budističkih škola.Iz Kyota,Eisai se preselio u Kamakuru jer je Kamakura u to
vrijeme bila centar Japana kao sjedište shogunata,iako je u Kyotu bila carska prije-
stolnica.Također u Kamakuri je bila povoljnija klima za Eisaija i novu budističku školu.
Iste godine kada je Eisai došao u Kamakuru,umro je shogun Minamoto Yoritomo,a
njegova udovica Hojo Masako iduće godine(1200) je u njegovu čast podigla prvi
(Rinzai) zen hram u Kamakuri Jufuku-ji i postavila Eisaija za prvog poglavara.

Image Hosted by ImageShack.us

gore, Jufuku-ji,prvi (Rinzai) zen hram u Kamakuri podignut 1202. godine; jedan od
pet najvažnijih zen hramova u Kamakuri(tkzv. "pet planina",Gozan)


...nastavak slijedi...


- 23:59 - Komento o nokoshite kudasai (12) - Isprintaj - #