gregor fehmi

četvrtak, 31.03.2011.

Razglednica iz Dženneta

Nisu jednaki stanovnici džehennema i stanovnici dženneta; stanovnici dženneta će ono što žele postići. (Kur’an, Sura LIX, Progonstvo – Al-Hašr, ajet 20)

Vukući svoje novootkriveno telo
Jedan stari čovek
Sa mirisom boje traga
Stizao je svakog petka
Baš kad treba
I klanjao tako jako –
Tako drsko
Tako moćno
Kao da to mora
Baš tako
Da voli i da boli –
Sa svojom braćom
Ne po materi
Već po...

Sa svojom braćom
Mladima

Svakog petka baš kad treba
Ispod svetog mutnog neba
K’o u rimama kilavim
Zastao bih i ja
Baš kao da slavim
I slušao reči
Iz zvučnika moćnih

Kako vazi, vazi, vazi...

Onaj što je za to dobro plaćen

Jer jedan je Allah

I sve vidi

I sve zna

Pogovora nema

Stajao bih i gledao
U te ljude
Momčad i starce
Ženama je zabranjeno

I slušao onog kako
Vazi, vazi, vazi

A oni
Ćute, ćute, ćute

Do zemlje pokorni

Poštuj roditelje svoje!
I autoritete svoje!
I političare svoje!

Odjekivalo je iz zvučnika

Jer jedan je...
I sve vidi
I...
Bla, bla, bla...

Dakle, poštuj svoje političare da te dragi Allah ne sprovede u zonu gde plamte nasmejane
Vatre Džehennema.

Kratko i jasno

A onda sve to još tri puta
Da se znade, da se znade...

Repetitio mater studiorum est

Stojim i gledam
Slušam i mislim
I pratim sve te ljude
Momčad i stare
Jer je ženama zabranjeno
Kako niko ni prstom da mrdne
A kamoli trepavicom

Svi do zemlje pokorni

A taqva nije bogobojaznost
Kako je preveo zli čovek
U debeloj knjizi
Koju sad svi čitaju
Jer misle da znaju

Taqva je uravnoteženost

To piše u Toj Knjizi

Ah, pa to onda...
Menja sve!

***

Stojim i ja
Potpuno nem
Sa strane
Crvene pertle i crven šal
Nem i mlad
Kao i braća

Dok se kroz vetar
Prelamaju glasovi
Jednog, drugog, petog
Onih što
Vaze, vaze, vaze
I
Lažu, lažu, lažu

A tamo negde
Onstran nas i našega
Stari dobri,
Aha!
Što sve vidi i sve zna,
Da, da!
Uveliko piri
U vatre Džehennema
Vječne vatre
Stare dobre vatre...

Što greju nas

- - -

Magnovenje mi prekide
Lilit
Vatrena i crna
Prognana i prava
I ja se, zapleten u njene crvene kose,
Okrenuh
I za njom –
Krenuh

Tako uvezani, isprepleteni
Odosmo Alipašinom
Uzbrdo
Negde
Daleko, daleko
Ka
Mrtvom moru

Što dalje od
Raja31.03.2011. u 13:11 • 0 KomentaraPrint#

petak, 25.03.2011.

"Kroz prozorska okna posmatram platane, dok ljudi u skafanderima menjaju svet" - Ispovest o drvoredu, vatrenoj lopti iz Poljske, nevidljivom sagovorniku, iščašenom vremenu, tetki u turskom sedu i prijateljici crvene kose u skafanderu -

Meko novembarsko sunce, ulica starih platana.
Nepoznati grad, nepoznata država, nepoznati ljudi.
Red starih zgrada nagnutih ka ulici. Zraci se probijaju i prelamaju savršenstvo arhitekture. Moj nepoznati sagovornik sa kojim hodam i kojeg ne vidim, govori na nekom meni nepoznatom, posve stranom jeziku. Razgovaramo dugo i prijateljski, iako ja ne znam o čemu. Često se smejemo.
Ulica je dugačka, pravolinijska, red platana ide do u beskraj. A u daljini, u nedogled daleko od nas, naziru se zeleni obronci, planine. Mora da je ovako u Švajcarskoj, pomislim, ne usuđujući se da to saopštim svom nevidljivom sagovorniku, saputniku na putu u nepoznato.
Ostaci jesenjeg lišća, suvi i mrtvi, počinju užurbano da se promiču, lelujaju kroz vazduh, izvode svakojake akrobacije, vrte se u krug i padaju po nama. Čudno, nema vetra – izgovara moj sagovornik, više za sebe.
Ja se pravim kao da ga nisam čuo.
Hodajući dalje, pažnju mi privukoše velike narandžaste senke koje se čas prikazuju, čas nestaju, negde u daljini, na kraju neba, tamo iznad zelenih obronaka koji podsećaju na Švajcarsku. Moj se saputnik uznemiri i reče – To su vatrene lopte, krenule su iz Poljske, požari, moramo se skloniti! Vatrene lopte? – pogledah ga začuđeno. Da, vatrene lopte! One uništavaju sve pred sobom. Znao sam da će i do ovoga jednom doći, ali ne ovako brzo, ne baš sada. Hajde, požuri! – reče i povuče me za ruku.
Trčimo po suvom lišću koje kmeči pod našim krupnim koracima, jurimo pored starih zgrada koje se čas naginju, a čas nam namiguju. Nigde nema ljudi, ulica je pusta, kao i ceo grad. Ubrzo smo u nekom nepoznatom prostoru. Na spratu smo, a oko nas su velika prozorska okna. Sve je zatvoreno. Prilazim jednom i gledam grad koji se prostire u nedogled. Tako je sređen, lep i mrtav. Izgleda kao muzejski eksponat, besprekorno skladan i neupotrebljiv. Gledam u daljinu, jasno vidim obronke planina, a tamo, gle, vidim vatrenu stihiju koja se širi. Ne, nije to požar, to je vatra, ogromna vatra koja se razliva po obroncima i zahvata ceo grad. Kad te stigne, jednostavno te obuzme i proguta, nemaš vremena ni da se zapitaš, a kamoli da pobegneš –uplašeno mi saopštava moj sagovornik, sada već i prijatelj. Dođi brzo, vidi onog čoveka – naglo me povuče na drugu stranu. I zaista, stigao sam tek da ga ugledam, i već u sledećem trenutku nesretnog čoveka više nije bilo.
Ostao je samo plamen, samo vatra koja se hitro probija na sve strane.
Gde sam ja to, s kim razgovaram, koje je ovo vreme...možda samo sanjam? – pitanja su koja sebi postavljam. Ovo je nemoguće, ovo ne postoji! – pokušavam da delujem sigurno i samouvereno. A onda se okrenem na drugu stranu, i ispod jednog od prozora ugledam svog brata. U turskom je sedu, na podu, izgleda kao da me ne vidi. Ne može imati više od šest godina.
Nemoguće, ovo je nemoguće! – gotovo zaurlah. Prema zdravorazumskoj logici, ako moj brat sada ima oko šest godina, to znači da smo se vratili u prošlost za nekih dvadeset. Ovo je ludilo, čisto ludilo! – nastavih samouvereno, ali tiho. A onda začuh da me neko zove. Okrećem se i vidim svoju tetku kako me doziva s druge strane. Ofarbana je u vatrenocrvenu, sedi na podu u turskom sedu, maše mi i smeje se. Ona nije dvadeset godina mlađa. Ima taman onoliko godina koliko i treba da ima. Je li ona stvarna, jesam li ja stvaran, zašto smo... Niz pitanja prekinu moja prijateljica crvene kose, koja utrča u nekom odelu, skafanderu koji me je podsećao na astronauta. Vatra samo što nije, spremite se! – reče i stavi kacigu. Neće boleti, ništa nećete ni osetiti, ne plašite se...a ako plan uspe, neki od nas će se sresti u post-vremenu, u novom univerzumu. Većina će, naravno, nestati zauvek – poslednje su reči koje sam čuo pre nego što vatra probi stakla i prvo zahvati i proždre mog malog brata, onda tetku, pa mog nepoznatog sagovornika koji mi je postao prijatelj, i na kraju i mene.
Nisam uspeo da vidim šta se dogodilo sa mojom crvenokosom prijateljicom. I zaista, ništa ne boli i nemaš vremena ni da se zapitaš, a kamoli da pokušaš da pobegneš. Još uvek sam u vakuumu, čekam to post-vreme o kojem je govorila. Ili sam ja jedan od onih koji su nestali, zauvek?

25.03.2011. u 10:12 • 0 KomentaraPrint#

nedjelja, 20.03.2011.

Što se bore misli moje

Jedna prijateljica mi je pre nekoliko dana napisala kako su moji tekstovi sve hermetičniji, mračniji, rečenice sve eliptičnije, a stil sve neprotočnijii – i kako ona više ne može da razluči šta mi se zaista dešava i jesam li srećan ili nesrećan.
Da mi je taj komentar sasvim nebitan, sigurno se ne bih na njega osvrtao. No, taj me je komentar naveo na ponovno preispitivanje zašto i kome pišem, s kim ja to, zapravo, vodim dijalog (osim sa samim sobom) u virtuelnom svetu koji postaje jedini.
Pisanje je uvijek dijalog, napisala je Dubravka Ugrešić u jednom od svojih eseja. Ta jednostavna rečenica mi se svidela toliko da sam uskoro počeo da je citiram svima i svuda. Kao što je suština u malim stvarima, tako je i smisao napisanog u jednostavnim rečenicama.
S prijateljicom koja mi je pisala pre nekoliko dana sam, pre sada već nekoliko godina, prvi put razgovarao o mogućnosti otvaranja bloga. Koliko god se činila zavodljivom, ideja mi je isprva bila užasavajuća. A razgovarali smo o tome da oboje otvorimo svoj blog, ili da otvorimo zajednički, blog za koji ćemo pisati oboje, bez da iko zna ko je autor/ka tekstova. Bio sam sasvim siguran onda, kao što sam i sada, da bi svi znali za našu malu tajnu.
Pomisao na internet, na taj beskrajni prostor koji se širi i proždire svu tajnovitost i čaroliju ljudskog života, dovodila me je do napada panike i paranoje. I nije stvar u privatnosti, nje ionako nema.
Ući u taj prostor i otvoriti se, ponditi se za čitanja i ičitavanja, za analize i dijalog(e), predstavljalo je, iako zastrašujući, ali ipak – izazov.
Pa ja sam tek nedavno napravio e-mail, a o Facebooku i ostalim vidovima reformisanja (i, dakako, unapređivanja) svog života ni ne pomišljam – pravdao sam se.
I zaista, bilo je nečeg neobjašnjivo golicavog u tom stavu. Biti začauren u bubnju veš mašine, baš kada je centrifuga najjača, značilo je i jednu vrstu superiornosti, privida imanja kontrole nad trenutkom. A onda je došao taj trenutak: reforma i unapređenje svakodnevice.
S jeseni 2010. sam, uz podršku prijateljice (ovo je druga prijateljica koju, bez pitanja, uvodim u tekst) otvorio, kreirao taj famozni prostor. Seo sam za kompjuter i u google ukucao: kako kreirati blog? Kako kreirati blog, a ne how to create a blog. Ima i na našem jeziku. Ionako se svakodnevica objašnjava (samo) – na engleskom. Nakon bezbroj ponuđenih rešenja, izabrao sam ono koje mi se činilo najjednostavnijim. O nekom posebnom dizajnu ili mogućnostioma za kačenje ukrasa i animacija, tih uresa stvarnosti bez kojih bi ostao samo simulakrum, nisam razmišljao. Isto tako, nisam razmišljao o brojaču ulazaka, lajkovanjima i sličnom. Ionako lajk ne mora značiti da je neko zaista pročitao „šta piše do kraja“ ili da ima „svoj stav“, a trocifreni brojevi me fasciniraju isto koliko i dvocifreni.
Od dana kada sam otvorio blog, pišem češće i češće čitam napisano. Prebrojavam koliko puta sam spomenuo glad, koliko puta voz, babu, smrt, koliko puta Alipašinu ulicu, a koliko puta džamiju (isto Alipašinu). I razmišljam zašto je to tako.
Ljudi koji redovno čitaju moje tekstove, u njima vide sve i svašta, katkad i poeziju. Ja im onda govorim da to nije poezija, već proza koja je drugačija, jer izgleda „uže, a duže“. Među tolikocifrenim pesnicima, još jedan bio bi, u najmanjem – degutantna pojava. Tako je i sa odrednicom „književnik“. Hvala, ali nemam pokvarene zube, a ispod pazuha se ne osećam na vrednosti koje traju i iskustvo koje je duboko i univerzalno. Dovoljno je da sam misleći pripadnik ljudskog roda, to je možda i moj najveći uspeh. Kada širom otvoriš oči, kada čuješ i vidiš i sve(t) oko sebe, a ne samo sebe (gotovo nemoguća misija) i kada pustiš da kroz tebe prođu i oni svetovi kojima ne pripadaš, tvoj prostor postaje beskrajan, a pogled beskonačan. I onda ti ne ostaje ništa drugo sem da pišeš, jer pisanje je – uvijek dijalog.
A možda je sve to, kako kaže moja prijateljica iz Sarajeva (treća koju uvodim u tekst), samo jedan dubok i neiscrpan „žal za bijedom“, žal i ništa drugo.

20.03.2011. u 19:00 • 0 KomentaraPrint#

petak, 04.03.2011.

Zimska idila

Žurno se probijam kroz mećavu. Crvene pertle i crven šal. Pahulje otvaraju nove dimenzije. Ceo grad je baršunasti preobražaj.
Idem u biblioteku.
Vratiću Karahasana, nisam ga ni otvorio, savremen je i aktuelan, može sačekati još koju nedelju. Uzeću Rablea, nema više odlaganja, francuska renesansa na kašičicu, eliksir večne mladosti. U to više niko ne veruje.
Dubravku ću produžiti još nedelju dana. Ugrešićeva se ne vraća na pola. Polovičnost i odsustvo epiloga (u dobitnoj kombinaciji sa odsustvom bilo kakvog smisla), opšta su mesta nekih drugih pisaca, mnogih.
Hladno je martovsko jutro, prvo nakon Dana nezavisnosti. Spuštam se Alipašinom, prolazim pored džamije, proklizavam pored Arhiva. Osećam žilu kucavicu u grlu, negde između usne duplje i tireoidne žlezde, štitnjače. Za samo nekoliko trenutaka otvoriću prvu kutiju originalnih spisa sarajevskog AFŽ-a, iz 1945.
Ljudi se hitro i otresito promeću jedni pokraj drugih, niko ni u koga ne gleda. Neka deca se grudvaju, srednjoškolci. Zimske radosti, zimska idila.
U rizičnoj sam zoni, grudve su u vazduhu. I najednom kad pomislim da neću uspeti, da sam gotov, pogođen – grudva martovskog snega samo fijukne pored moje glave. Nije me ni okrznula.
Zaustavim se i pogledam lica počinitelja, pogledam ih u oči. Siguran sam da je jedan hitac bio namenjen baš meni. No, hodanje u cik-cak je stara fora. Neki su uz pomoć nje izbegli i mnoge druge hice, manje idilične i manje baršunaste.
U susret mi ide žena. Izgleda kao jedna od nas. Naučili smo da se prepoznajemo i bez pozdrava, bez pogleda. Srednjih je godina kao i gotovo sve žene danas. Nosi belu jaknu. Lice joj je prazno i odsutno, kao kod gotovo svih žena srednjih godina, danas. Oko nje proleću grudve, svaka je mimoilazi. Ona im nije meta.
Pogled joj je fiksiran na samo nekoliko centimetara od nosa, daleko od daljine.
Približavamo se jedno drugom, spremni da se mimoiđemo.
Mimohod.
I onda, u trenutku kraćem od sekunde, kao kad te po sred face, iznenada i iznebuha, tresne grudva martovskog snega – ona je na zemlji. Leži u snegu.
Sjedinjena sa belim, u belom, izgleda kao da je tu već danima. Deo baršunastog preobražaja, deo idile.
Žena je pala.
Dotrčavam do nje i razmišljam šta prvo da učinim. Da vičem, zovem pomoć, zovem hitnu pomoć, podignem je, ne diram je...
Stojim i tupo je posmatram. Ne pomeramo se. Sjedinjeni s idilom.
I onda, opet u onom trenutku koji se samo desi, iznenada i niotkuda, oko nas je gomila ljudi. Jedan čovek joj prilazi, trlja joj lice snegom, doziva je.
Ona se budi.
Svi je pitaju kako je i niko joj ne dopušta da odgovori.
Ipak, nesretna žena uspeva da zausti i tu počinje.
Pala joj je roletna, ne zna ni sama kako, samo odjednom, ne seća se, kao roletna...
Opet salva pitanja – je li bolesna, da li je jela, šta je jela, da li je pila, da li je...
Kako da jede i šta da jede, kad nema ni za hleb... – Odgovara kroz suze i stid.
I onda sve to ponavlja, i roletnu, i trenutak, i hleb. Radila je skoro trideset godina, a sada je skoro na ulici. I izvinjava se svima. Eto, kriva je, jer je slaba. Sramota. A nikom nije lako...
I krenula je kod majke, na kliniku... Ili kod kćerke...
Gomila ne sluša detalje.
I onda opet trenutak, blic. Pred nama je odjednom ceo njen život, običan život jedne od nas. Može biti bilo čija majka, ili sestra, ili žena, ili prijateljica. Sada smo svi mi deo njenog univerzuma, a ona deo naših.
Zgledamo se i uzdišemo, gomila ćuti. Niko je ne gleda u oči. Ona se i dalje izvinjava, plače, i nastavlja sa svojom pričom, životom – od roletne do hleba.
Osećam teret, shvatam da smo je, u magnovenju, jedan čovek i ja podigli i da je sad držimo pod ruku. Osećam to teško telo, oslonjeno o mene. I osećam da ću se uskoro i ja srušiti ako ne krene. Ne od tuge, ne od stida, ne od gladi – već prosto od nemoći, fizičke nemoći da joj budem oslonac.
Taman kad je kretala, kao deo neke koreografije, gomila poteže za novčanicima i gura joj svoj doprinos, dve, pet, deset, dvadeset maraka... Ona plače i odbija. Hvala, ne treba, sramota je...
Nije sramota, uzmi – kategorična je gomila. Ljudi joj guraju novac u jaknu, džepove, tašnu. Čisto intimiziranje s nesretnom i nepoznatom ženom. Čini se kao da je čerupaju.
Svi joj pomažu i pomažu sebi – mi nismo kao ti, nismo tako nemoćni. Tako se lakše živi.
Ubrzo je gledamo kako odlazi, tromim koracima koji škripe po prtini, u samom centru Sarajeva. Službe čiste neke druge delove.
Nakon minta ćutanja, gomila u isti glas nastavlja – Jeb’o državu u kojoj njeni građani padaju u nesvest od gladi! Eto, nju smo čuli, a svaka druga je k’o ona! Ma, jeb’o im ja mater i državi! Od jutros sam popio pet tableta, ne mož’ drukčije!
I svi se zgledaju i značajno saopštavaju jedni drugima svoje istine. Ja samo ćutim i klimam glavom. Čekam da se raziđemo, da izađem iz kruga.
Nesretna žena je otišla, ja joj nisam dao niti jednu marku. Nisam gladan, ali nemam. Moja je istina jednostavna, kao i sve druge.
Ulazim u biblioteku i tiho odrađujem zamenu, primopredaju. Ako imate u prevodu S. Vinavera – pitam.
Imamo, ali samo na ćirilici. Je’l ti to problem? – značajno me pita bibliotekarka.
Ništa ne odgovaram. Pismen sam, glupačo! Tebi to ne vredi objašnjavati.
Uzimam knjige, potpisujem se i odlazim bez osmeha. Glupača me otpozdravlja, sa osmehom.
Za nekoliko minuta ću biti u originalnim spisima AFŽ-a. Smrt fašizmu – Sloboda narodu!

Uveče, kod kuće, proveravajući e-mail, pročitam - ... i mleka su željni. Juče sam kupila margarin na sniženju, uveče smo svi jeli. Pojeli smo ga za jedno veče, zamisli, ceo margarin...
Uzimam parče hleba od prekjuče, nameravao sam da ga bacim. Žvaćem suvi okrajak.
Ko još danas baca hleb...

04.03.2011. u 09:50 • 0 KomentaraPrint#

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

< ožujak, 2011 >
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Kolovoz 2011 (2)
Srpanj 2011 (2)
Lipanj 2011 (2)
Svibanj 2011 (4)
Travanj 2011 (4)
Ožujak 2011 (4)
Veljača 2011 (4)
Siječanj 2011 (4)
Prosinac 2010 (5)
Studeni 2010 (3)

Opis bloga

književnost, kratke proze, stilske vježbe, poezije: uže-a duže, ulomci iz dužih tekstova, pitanja i dvojbe

Linkovi

Dnevnik.hr
Video news portal Nove TV

Blog.hr
Blog servis

Igre.hr
Najbolje igre i igrice

Forum.hr
Monitor.hr