25

srijeda

studeni

2015

Zašto su predložene reforme nezavisne platforme MOST besmislene i pogubneBesmisao besmislenih reformi


Ulaganje države u infrastrukturu (željeznice koje povezuju velike gradske centre, luke koje povezuju gradske centre, sveučilišne i fakultetske centre smještene u većim gradovima, auto-puta koji povezuje velike gradske centre, restrukturiranja brodogradilišta koji su u velikim gradskim centrima, sudova, bolnica, škola i vrtića više u većim centrima) izuzetno je potaklo privredu većih (gradskih) centara i podiglo vrijednost nekretnina u tim sredinama (što je pridonijelo priljevu stanovništva).
Paradoksalno, kriva (neravnomjerna) državna ulaganja stvaraju privid uspješnosti pojedinih gradskih sredina (i općina koje su se okoristile državnim ulaganjima) a izazivaju iseljavanje stanovništva i (nepoželjno) koncentriranje stanovništva u gradske (urbane) sredine.
Cjelokupna obala (potaknuto infrastrukturnim ulaganjem u auto-puteve) postala je migracijska meta. Prinosi od turizma su izuzetno porasli (kao posljedica okrenutosti države stvaranju povoljnijih uvjeta bavljenjem tom gospodarskom djelatnošću).
Nastojanja države izravnim ulaganjem potaknuti (zdravo) gospodarstvo (koje je potrebno državi) u nedostatku investicijskog novca prouzročio je neravnomjerno ulaganje (koje je izazvalo negativne migracijske i gospodarske procese). Umjesto postupnom izjednačavanju državnih ulaganja s ciljem mogućeg ravnomjernoga razvoja cijelokupne Hrvatske, reformatori koriste trenutno stanje kao polazno stanje za iskrivljavanje hrvatske budučnosti.
Unatoč upozorenjima demografa (posebno demografa kojemu je specijalnost utjecaj demografije na ekonomiju, profesora dr. sc. Anđelka Akrapa sa EFZ) o neodrživosti tog modela (koji je nastao kao posljedica neravnomjernog ulaganja i poticanja razvoja) reformski prijedlozi nezavisne platforme MOST nastoje pojačati ti negativnosti i gurnuti Hrvatsku u dublji ponor (umjesto preusmjeriti državna ulaganja u razvoj nerazvijenih sredina (općina), a smanjiti benefite koje pružaju urbane sredine (nastale i održavane uglavnom na državnim ulaganjima, uključujući i grad Zagreb). Izmještanjem državnih ustanova i ustanova koje financira država, gradovi bi se prepolovili po brojnosti stanovništva ... (a gospodarstvo procvalo).
Iako ni to nije neophodno, poželjno je (zbog ravnomjernosti razvoja) potaknuti nerazvijene na mogući razvoj ...

Ulaganje u Aerodrom Brač nije državna potpora


Oznake: mogući razvoj, ravnomjerni razvoj, benefiti državnih ulaganja, štete nastale državnim ulaganjima, demografija i gospodarstvo