31

četvrtak

prosinac

2015

Koga treba modelirati?


Kanadski model zdravstvenog sustava i implementacija tog sustava u hrvatski sustav jesu/nisu prijeporni.

Neki sustavi više polažu na socijalnoj osjetljivosti, a manje na zdravstvenoj vrijednosti sustava (koju može ostvarivati na različiti načine).
Neki sustavi nemaju (logičkog) smisla.

Zdravstveno osiguravati populaciju (u stomatologiji) koje 97% boluje od karijesa (i popratnih bolesti koje prate karijes) ne potpada u vid zdravstvenog osiguranja.
Bilo koji vid osiguranja podrazumijeva prihvatljiv rizik gubitka na ime otklanjanja rizika većeg gubitka. Osiguravati se od sigurnog događaja nije osiguravanje, već snošenje punog troška prouzročene štete nastale događajem.
Bespotrebno je uključivati osiguravajuću kuću (koja povećava trošak) u troškove koje snosimo u potpunosti.
Neopravdano je uključivati osiguravajuću kuću u troškove koji nisu prouzročeni slučajnim događajem, već raspon događaja i obim nastale štete ovisi o našem odnosu prema događaju.
Logika (osiguranja/osiguravanja).

Potpora besplatne zdravstvene zaštite u društvu koje iz nekog razloga (izuzev nemara) izvjestan događaj smatra slučajnim, iako on to nije, privremena je mjera smanjenja šteta (s ciljem dovođenja društva u stanje prihvaćanja odgovornosti za događaje na koje ako želi to društvo može utjecati).
Ja (nisam došao iz Kanade) sam rekao. Kanadski model je primjenjiv u Hrvatskoj!
Oznake: kanadski zdravstveni model, implementacija, socijalna osjetljivost, zdravstvena vrijednost sustava, siguran događaj, osiguravanje, logika osiguranja/osiguravanja, privremena mjera poticanja prihvaćanja odgovornost