30

četvrtak

studeni

2017

Možda je hrvatsko-bošnjački rat uvjetovala Rusija kao protuuslugu za dozvolu raspada JugoslavijeSovjetski savez je širio zonu vlastitog vojno-političkog, gospodarskog, kulturnog i sportskog utjecaja.
Jedna od zemalja (izvan Varšavskog pakta) u toj zoni je Jugoslavija. Crvena armije i je stvorila uvjete dolaska Tita na vlast oslobađanjem Beograda (Srbije, Makedonije), učešćem u borbama na Srijemskom frontu. Postratna Jugoslavija je pod zaštitom Sovjetskog saveza postala socijalistička (s komunistima-komunjarama na vlasti).
Sovjetski savez je bio stalna članica Vijeća sigurnosti, s pravom veta. Raspadom Sovjetskog saveza tu je ulogu preuzela Rusija.

Ako je Sovjetski savez/Rusija uvjetovala nesuprotstavljanje raspadu Jugoslavije (JNA generali su poslije prvih demokratskih izbora u Hrvatskoj išli u Moskvu tražiti dozvolu za vojni udar) neprirodnim sukobom dvije napadnute strane u BiH (Hrvata, Bošnjaka), koji su bili izloženi srpskoj agresiji i genocidu onda je ICTY potvrdio tezu kako nije moguće pouzdano funkcioniranje međunarodnog suda za ratne zločine.

Sovjeti/Rusi su uvjetovali nastanak novih (i starih) država na teritoriju Jugoslavije (koja je nastala voljom Sovjeta, prethodno Britanaca, na teritoriju tih državica) međusobnim sukobom Hrvata i Bošnjaka čime bi otklonili mogućnost ujedinjavanja dvaju entiteta na osnovama stvaranja države na području nekadašnje NDH.
Svoj (preveliki) utjecaj Sovjeti/Rusi su mogli pretočiti u aktivnu politiku kontroliranja procesa na teritoriju na kojem su do tada (preko komunjara) imali apsolutnu moć.

Sigurnosne službe nisu dužne predočavati bilo kojem sudu okolnosti pojedinih radnji, čime je sud onesposobljen ispravno prosuđivati. To je greška suda, jer autoritet može postići samo ispravnim odlukama. Morali su odrediti doseg svog djelovanja (što u slučaju bosanskohercegovačke šestorke nisu uradili).
A sve što je van njihovog raspona razumijevanja prepustiti povijesnom sudu.

Sovjeti su već otprije uvjetovali slobodu Austrije (u kojoj su bile postrojbe Crvene armije) neutralnošću i zabranom ujedinjavanja s Njemačkom.

Vesna Pusić (generalica golog Q) devedesetih nije imala politiku, dok je Hrvatska krvarila.
Njena je politika bila popuštanje Srbima (odricanje od suvereniteta), pri čemu joj je bilo osigurano mjesto u takvom društvu (sveučilišne profesorice, lažne ili istinske). Mnogima u takvom društvu nije bilo osigurano nikakvo mjesto, do progon i/ili likvidacija. Pobunili su se robovi.
Vesna to nije sposobna shvatiti.
Namještena na sveučilišnu plaću, namještena u antihrvatske službe (riječ je o sovjetsko/rusko/srpskim obavještajnim službama). Savkin kadar ...
Sustavno je zadirala u prikriveni utjecaj vlastitog gospodara (sovjeta/rusa/srba) na događaje u Bosni i Hercegovini. Stalno potičući napetosti i razdor među Hrvatima (po pitanju BiH), kao i na odnose Bošnjaka i Hrvata (u BiH).
Njena stalna prisutnost s temom aktivnosti Hrvata i hrvatske vojske u BiH, bez namjere podsjetiti na agresiju koja je vršena s područja BiH ukazuje na rusko/srpskog agenta s lošim namjerama. Upravo su njeni gospodari prouzročili politiku koju ona osuđuje.
Hrvati i Bošnjaci su žrtve srpske agresije, žrtve ruskog ultimatuma za priznanje.
Ako Vesna Pusić (i slični) misle postizati političku karizmu takvim krvavo-zlobnim podmetanjima, vara se.
Njeno je vrijeme isteklo. (Hrvatska s 2 000 000 biračkih glasova mora preuzeti sudbinu u svoje ruke i zauvijek raščistiti s ostacima komunističko-jugoslavenskih režima.)

Nepravedna presuda suda u Haagu, uz sve nevine žrtve koje su obmanute, još jednom nam je pružila priliku protumačiti povijest u svjetlu spletki, podmetanja, ucjena, specijalnog rata i ukazala na nepouzdanost bilo kakvog suda za ratne zločine. To je za takve sudove još uvijek nedokučiva materija.

Narode, vrijeme je za narodnu vlast. Oslobođenu raznobojnih vragova. Vrijeme je za aktivniji odnos prema vlastitoj državi. Ne dozvolimo nenarodnim elementima da nam kroje sudbinu. Ne dozvolimo prokazanim antihrvatima rovarenje po temeljima hrvatske države.

(U spomen na generala, koji je svojom smrću potakao raspravu o rusko-srpskim agentima u hrvatskoj politici i utjecaju Rusije na politike malih država.)


Oznake: hrvatsko-bošnjački rat, zona utjecaja, Crvena armija, stalna članica Vijeća sigurnosti, veto, Priznanje, raspad Jugoslavije, sud za ratne zločine, doseg suda, Pucić Vesna, rusko-srpska agentica, podmetanja, obmana žrtava, spomen na generala

28

utorak

studeni

2017

Hrvatska uber adz (čitaj: Hrvatska će preživjeti glupane)HDZ ima ministra prava koji kaže kako ne može predvidjeti ishod presude bosansko-hercegovačkim Hrvatima u žalbenom postupku u Haagu.

Kad bi mogao ponijeti vreću novaca svaki mjesec u ime plaće, ne bi se žalio.


Znači li to da Hrvatska plaća ministarsku plaću (ne)čovjeku koji nam sutra ne bi znao reći u slučaju novog rata imamo li pravo ili bi se upustili u pothvat koji će biti karakteriziran kao ratni zločinački pothvat?

Nesposobnost ministra, bivše ministrice, sveučilišnog profesora prava sagledati činjenice u slučaju šestorke poraz je nacionalnog i civilizacijskog dosega.
Sud može što hoće (na svoju čast ili svoju sramotu).
Ali ministar mora znati kada je rat pravedan, obrambeni. Treba znati kad je rat dozvoljen.


Hrvatska je bila, jest i biti će iznad HDZa, Hrvatska je odavno nadživjela HDZ. Samo ga još nije ukopala u duboku jamu ...
S HDZom Hrvatska nema što očekivati. Vrijeme je za novi politički iskorak.
Sposobni i vrijedni moraju preuzeti sudbinu Hrvatske i zajedno s narodom reformirati državu u modernu državu blagostanja.

Hrvatska će preživjeti glupane, još jednom.


Oznake: adz, ministar prava, ICTY, žalbeni postupak, ratno pravo, pravedni rat, dozvoljeni rat, novi politički iskorak, spsobni, vrijedni, budućnost

27

ponedjeljak

studeni

2017

ŠestorkaSudski proces za hercegbosansku šestorku se primakao kraju.
Dugoročnost i složenost procesa, iako je sve razvidno, prisilila je većinu na neupućenost.
Završni sud je očitovanje sudskog vijeća u drugostepenom postupku protiv šestorice dužnosnika Herceg-Bosne i HVo-a.

Optužnica se temelji na Udruženom zločinačkom pothvatu (UZP).

UDRUŽENI ZLOČINAČKI PODUHVAT
15. Počev od 18. novembra 1991. godine ili prije tog datuma pa do približno aprila
1994. i nakon toga, više osoba je pokrenulo i učestvovalo u udruženom zločinačkom
poduhvatu političkog i vojnog podjarmljivanja, trajnog uklanjanja i etničkog čišćenja
bosanskih Muslimana i drugih nehrvata koji su živjeli na onim dijelovima teritorije
Republike Bosne i Hercegovine za koje se tvrdilo da pripadaju Hrvatskoj Zajednici (a
kasnije Republici) Herceg-Bosni, te pripajanja tih teritorija kao dijela "Velike Hrvatske", u
kratkom roku ili tokom dužeg perioda, kako bi one postale dio Republike Hrvatske ili bile
blisko povezane s njom, i to upotrebom sile, zastrašivanja ili prijetnje silom, progona,
zatvaranja i zatočenja, prisilnog premještanja i deportacije, oduzimanja i uništavanja
imovine i drugih sredstava koja predstavljaju ili obuhvataju činjenje zločina kažnjivih po
članovima 2, 3 i 5 Statuta Međunarodnog suda. Teritorijalni cilj udruženog zločinačkog
poduhvata bio je uspostavljanje hrvatske teritorije u granicama Hrvatske banovine,
teritorijalnog entiteta koji je postojao od 1939. do 1941. godine. Udruženi zločinački
poduhvat obuhvatao je i kreiranje političke i nacionalne mape tih područja tako da njima
dominiraju Hrvati, kako u političkom tako i u demografskom smislu.

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU
Predmet br. IT-04-74-T
DRUGA IZMIJENJENA OPTUŽNICA


U obrazloženju optužnice i dokaznom postupku tužilaštvo je ustrajavalo na zločinačkom udruživanju osnivanjem Herceg-Bosne (HB) i Hrvatskog vijeća obrane (HVO).
Legalnost korištenja Udruženog zločinačkog pothvata, koji nije definiran u statutu privremenog suda ICTY, je pravno pitanje.
Činjenično stanje je pitanje većeg značaja od pravnog.

Sukob Armije BiH i HVO u optužnici nije činjenično naveden. Značenje Herceg-Bosne i Hrvatskog vijeća obrane nije činjenično naveden. Odnosi proistekli iz činjeničnog stanja nisu ispravno navedeni.

Herceg-Bosna je osnovana prije izbijanja hrvatsko-bošnjačkog sukoba, prije međunarodnog priznanja Republike Bosne i Hercegovine, prije političkog i ratnog opredjeljenja bošnjačkog stanovništva i političkog rukovodstva bošnjaka.
Svrha osnivanja HB i HVO je bila pravo i obaveza teritorijalnog obrambenog organiziranja u ratnim uvjetima (zakoni SFRJ su regulirali to pravo i obavezu propisujući organiziranje Teritorijalne obrane (TO)). Pravo na obranu je temeljno ljudsko pravo.Kako je rat u SFRJ počeo prije osnivanja HB i HVO-a, teritorijalno organiziranje u vojnom smislu s jedinim ciljem obrambenog djelovanja, i složenim odnosima raspada Jugoslavije, podrazumijevao je teritorijalnu organizaciju koja će osigurati vojnoj organizaciji učinkovitu obranu. Političko i vojno raslojavanje koje je bilo dužno obavljati dio zadaća i pružati pomoć teritorijalnom obrambenom organiziranju je izazvalo stvarno organiziranje koje je kasnije protumačeno kao udruživanje u zločinački pothvat.Iako istovremeno osnovane, na istom (teritorijalnom) principu, tumačiti osnivanje HVO-a kao Udruženi zločinački pothvat, je veliki propust međunarodnog suda ICTY.
Neslaganje o nadleštvu pojedinih komponenti (osnovanih na temeljnom pravu na obranu), koje se pretvorilo i u oružani sukob, prizivajući težnje hrvatske komponente na povijesno stvaranje Banovine Hrvatske iako su se obje komponente mogle udružiti na povijesnoj platformi Hrvatske do Drine (što u trenutku stvaranja svih tijela obrane nije moglo biti razvidno), tumačiti stvaranjem udruženog zločinačkog pothvata je krivotvorenje činjenica.

Sama činjenica o promoviranju teritorijalnih jedinica u osnovnu vojnu snagu pobija tvrdnju o udruženom zločinačkom pothvatu.
Herceg-Bosna je osnovana zbog agresije JNA na Republiku Hrvatsku, koja je vršena i s teritorija Bosne i Hercegovine (dok je još bila u sastavu Jugoslavije). Politička nefunkcionalnost (trajna ustavna kriza koja je bila uzrok kasnijeg međunarodnog priznanja Slovenije i Hrvatske) Jugoslavije značila je za BiH rat. Zanemarimo li JNA-srpsku agresiju na BiH, priznata Republika Hrvatska je imala legitimno pravo vojno djelovati na teritoriju BiH zbog agresije i napada koji su vršeni s tog teritorija.
Hrvatska vojska to nije učinila. Ali je ratni sukob na teritoriju BiH započela JNA i srpska paravojska. Rat u BiH su započeli Srbi i JNA, napadima na RH (što je značilo da je BiH u ratu), napadima na BiH (čime je započeo oružani sukob u BiH).
Organiziranje obrane u uvjetima zakašnjelog međunarodnog priznavanja RH, BiH bitno je krivo intepretirano, jer je provedeno u stvarnim uvjetima agresije i žurnosti. Međunarodna zajednica tada nije pravovremeno reagirala, jer nije shvaćala stvarne odnose. To nerazumijevanje se proteže do današnjih dana.

U optužnici je kronologija hrvatsko-bošnjačkog oružanog sukoba krivo navedena. Međusobni odnosi su od sukoba do suradnje navedeni bez bitne činjenice.
Sukob je počeo istovremenim bijegom bošnjaka (uz likvidacije) iz postrojbi HVO-a, što upućuje na bošnjake kao uzročnike tog sukoba.
Teritorijalne postrojbe nemaju stratešku ni operativni sposobnost djelovanja na široj i složenijoj bojišnici, te se podrazumijeva nesuglasje takvih vojnih formacija. Ali to pretvoriti u sukob po cijelom teritoriju, prije kojeg je HVO kontrolirao oko 16 % teritorija Bosne i Hercegovine, a pri potpisivanju Washingtonskog (mirovnog) sporazuma, oko 10 %, te držati organiziranje HZ i HVO udruživanjem u zločinački pothvat je neutemeljeno.

Međunarodno priznanje država nastalih raspadom Jugoslavije se temeljilo na nepostojanju osnovnih uvjeta funkcioniranja države (Jugoslavije) i prava stanovništva na funkcionalnu vlast. Uspostava ICTY-a se temeljila na nesposobnosti sudova država proisteklih iz raspada Jugoslavije pravedno procesuirati ratne zločine (iznimka je RH). Zašto bi osnutak HZ-HVO označavao dokaz udruženog zločinačkog pothvata, a ne zajamčenog prava na obranu koje u uvjetima potpune nefunkcionalnosti nije bilo moguće bez potpune funkcionalne organiziranosti?

Postupkom i krivim vođenjem, suđenje Herceg-Bosanskoj šestorci se pretvorilo u aboliranje krivaca za agresiju (etničko čišćenje, teritorijalno pripajanje) JNA i Srba na RH i BiH. Aboliranje i ratnu neodgovornost sarajevske vlasti za razaranje RH s teritorija BiH.
Pokušaj iskrivljavanja stvarnih ratnih odnosa samo nas je učvrstio u spoznaji o zabrani rata - osim obrambenog - kojim su se optuženi suprotstavili agresiji.Oznake: hercegbosanska šestorka, udruženi zločinački pothvat, teritorijana brana, HZ, HVO, ABiH, TOBiH, teritorijani princip, agresija na RH, agresija iz BiH, agresija na BiH, kronologija događaka, zakašnjele reakcije međunarodne zajednice, šira i složenija bojišnica, posljedice sukoba, aboliranje, obrambeni rat

25

subota

studeni

2017

Tko brine za žive komunjare?Što je Hrvatskoj poručila doktorica Holy!?


Lobirajući ispred ulaza u Sabor RH, Mirela Holy je nagovarajući saborskog zastupnika Željka Glasnovića da podrži ratifikaciju Istanbulske konvencije, u nedostatku argumenata, uporabila misao o većoj brizi za žive nego mrtve.

Izjavila je : Mene više zanimaju živi nego mrtvi ...


Znači li to ako netko pobije one za koje se zauzima da će se Mirela (dr) Holy prestati zauzimati za njih ili mi ne smijemo brinuti za stradale (jer su mrtvi)??
Briga za žive je domena (područje) interesa navedene, mrtvi su (čudnom logikom) mrtvi iz nekih drugih razloga.
Po navedenom, humanost bi značila brigu samo za žive komunjare. (Komunjare i jesu razvile vrijednosni sustav u kojem ideje nadilaze vrijednost ljudskog života zagovarajući revoluciju (gdje su živi (revolucionari) nadređeni mrtvima) kada je revolucija označavala postizavanje ciljeva ubojstvima i masovnim likvidacijama. Dok, istovremeno, bilo kakvo korištenje sile drugih predstavlja reakcionarnu nazadnost.)
Svijet se napučio, ali nije opametio.Oznake: komunjare, Holy, Glasnović. ratifikacija, istanbulska konvencija, živi, mrtvi, frevolucija, humanizam, poruka, Doktorat

22

srijeda

studeni

2017

Ratni zločinčićProglašavanje Ratka Mladića ratnim zločincem ukazalo je na mnogo ozbiljno-ozbiljnih tema.
Ratko Mladić je monopolni zločinac. Ili nije imao tko, ili nije mogao nitko biti zločinac umjesto Mladića.


Iako je pravno individualizirana krivnja, osuda Mladića je osuda jednog sustava koji nije stvarao individue već je bio usredotočen na kolektivno ludilo.


Uz pijetet prema svim žrtvama, posebno onim čije je stradanje prouzročio genocidni jna potpukovnik prometnut u đenerala, Mladić je s lakoćom i bez otpora obavljao krvoločne poduhvate.
Jna je zločinački stvorila uvjete i kadar s monopolnom pozicijom.
Mladić s jna opremom, naobrazovanjem, popratnim (obavještajno-izdajničko-podrivačkim)(logistikom) službama protiv "nadmoćno slabijeg" protivnika.
Na selo Kijevo je/su nahrupio/li protiv pripadnika hrvatske policije koji su obavljali policijski posao u tom selu.
U Škabrnji je/su nahrupio/li protiv malobrojnih pripadnika škabrnjske obrane (samo-organizirana postrojba hrvatske vojske). Peruća i 30 tona eksploziva (prijetnja cetinskom kraju potopom).
Put ga/ih je nanosio na nebranjena i neopremljena naselja (Vrlika, Šibenik, Zadar, zaleđe Šibenika i Zadra).
Put po BiH je podjednako krvoločan i karakterističan (opsada i zločini nad Sarajevom; zločini u Foči, Ključu, Kotor Varošu, Prijedoru, Sanskom Mostu, Vlasenici i završno u Srebrenici).

Svi zločini su počinjeni nad razoružanim i vojno neorganiziranim stanovništvom. Pripremljenim za srpsko klanje. Pripremanim u ozračju nesvrstanih, bratstva i jedinstva, nobe (partizanštine), samoupravnog socijalizma i jugoslavije.
Mladić je (iako (nad)prosječan; nesposoban za rad ili kvalitativan odnos prema životu) produkt sustavnog djelovanja na uništenju naroda, država, vjerskih zajednica. Mladić je produkt podmukle orjunaško-komunjarske klike (koja je desetljećima razarala društvo pripremajući ga za malog zločinca Mladića). Nekada su to bili Kardelj, Bakarić, Blažević, ..., Savka, Šuvar, Račan. Danas su to Pusić, Borić, Bandić, Jovanović, Stanković, Pupovac. I mnoštvo neimenovanih (partijskih potrkala) koji su zanemarili obaveze i prava društva i pojedinca na vlastito organiziranje. Drug Tito je mislio za nas. I partija. Ponekad je Tito bio iznad partije, ponekad je slušao partiju (ako je partija predlagala ono što je on nalagao partiji).

Porazno je za sve nas spoznaja da je Mladić četiri godine rata divljao po prostorima Hrvatske, BiH. Prokazuje nas kao nemarne i nesposobne skrbiti za vlastiti boljitak. Jedan poremećeni oficirčić je u sustavu koji smo stvarali ubilježio krvavi ratni trag prepun ratnih zločina.
Bez obzira na individualnu odgovornost i ograničenost ICTY suda u Haag-u, opseg zločina krvavog đenerala Mladića ukazuje na dublju i složeniju strukturu koja je poticala i omogućila te zločine. Ratko Mladić je ratni zločinčić. Zločinci su ostali neprozvani.
Radujte se presudi, mrtve neće oživjeti ali bi žive morala probuditi.

Ne dozvolite više nikad da vam netko s vašim dopuštenjem i vašim novcima ugrožava život i mir.
JNA je ORJUNA je KPJ/H/SDP

Škabrnja

Oznake: Mladi, ratni zločinac, ozbiljno-ozbiljne teme, monopolni zločinac, pijetet, žrtve, nadmoćno slabiji protivnik, kvalitetean odnos prema životu, razoružani, nemarni, nesposobni, dublja i složenija struktura, ratni zločini, dopuštenje

21

utorak

studeni

2017

Što je tko?Javno sam (ne jedini), u formi satire (Hrvatska protiv Ostoje i Grčke), objavio kako je osumnjičenik za svastiku na Poljudu bivši ministar Ostojić, kako je svojim novcima platio 50 000 kn djelatniku ministarstva unutarnjih poslova (policajcu) ucrtavanje kukastog križa. Osobno (Ostojić) je uredovao za gašenje nadzornih kamera na nogometnom stadionu u vrijeme tog čina.

DORH, policija i sudbena tijela nisu poduzeli ništa. Vrijeme je za javni pritisak na tijela koja obavljaju istragu u slučaju Poljud.


Država ne postoji niti se razvija ako državni dužnosnici privatiziraju institucije i instrumente državnog postojanja. Ostojić (ruski kmer) ima svu zaštitu prozapadnih dužnosnika, jer ti dužnosnici nisu državni službenici već državni uzurpatori. Oteli su nam državu i koriste je za vlastitu trgovinu.
Portal OKO
PROJEKT SVASTIKA: SDP-ov pakleni plan rušenja hrvatskog nogometnog saveza
15.10.2015 00:33


"Inače, projekt “svastike” Milanović je povjerio svom komesaru Ranku Ostojiću kojemu je dužnost bila organizirati sabotažu video nadzora i angažirati neposredne izvršitelje. Kako tvrdi naš izvor, Ranko Ostojić za taj je zadatak angažirao Franju Medvedeca, bivšeg policajca za što mu je isplaćeno bijednih 50 000 kuna.

Operativni zadatak bio je prilagoditi sustav video nadzora, zaštititi počinitelja te potom osigurati nesmetani rad crtačima svastike. Taj pakleni plan razrađen je u jednom splitskom restoranu gdje su se na radnom ručku sastali Ostojić i Medvedec, a kasnije se je tom ručku pridružio i ministar Kotromanović. Nakon toga zadaća Ranka Ostojića bila je kontrola kriminalističkog istraživanja i njegova sabotaža.

Kada tome ne bi bilo tako nije jasno kako bi Ranko Ostojić onda objasnio svoju naredbu upućenu načelniku sektora krim policije Policijske uprave Splitsko-Dalmatinske Josipu Buljanu da isključivo njega smije izvještavati o rezultatima izvida koje je sam kreirao. Ministar obnaša političku, a ne službenu dužnost i kao takav ne sudjeluje u zapovjednoj hijerarhiji. Dakle, u prijevodu načelnik Buljan smio je i mogao o svojim rezultatima istrage obavještavati isključivo svoje nadređene, strogo poštujući zapovjedni lanac."

http://www.portaloko.hr/clanak/projekat-svastika-sdpov-pakleni-plan-rusenja-hrvatskog-nogometnog-saveza/0/79364/
2 000 000 (usuglašenih biračkih glasova).


Oznake: satira, javna objava, svastika, poljud, Ostojić, Drava, privatizacija institucija, Portal OKO, ruski kmer, otimanje države, prozapadni dužnosnici, zaštita

18

subota

studeni

2017

Kreten i obvezniceZaista, na brodu luđaka nitko nije nedužan.


Ministar financija Vlade RH je na dalekovidnici branio izdavanje državnih obveznica čime je obavljeno prikupljanje 1,275 milijardi eura.
Republika Hrvatska u četvrtak je izdala 1,275 milijardi eura vrijedne obveznice, dospijeća 2030. godine, uz prinos od 2,953 posto i kupon od 2,75 posto

“Sredstva prikupljena ovim izdanjem iskoristit će se za prijevremenu otplatu i refinanciranje zaduženja s državnim jamstvima HAC-a, ARZ-a i HC-a. Slijedom toga, ostvareno izdanje je neutralno u odnosu na razinu javnog duga”

Premijer Andrej Plenković je na sjednice Vlade izjavio kako se u Londonu vode pregovori s investitorima o refinanciranju 1,3 milijarde eura dugova cestarskog sektora, kako bi se produljila njihova ročnost i snizile kamate.Ako država otkupi svoje obveznice prije roka naplate obveznica, platiti će manje od nominalne vrijednosti jedino ako stopa prinosa bude veća od kuponske kamate. Ako stopa prinosa bude manja od kuponske kamate država će plaćati cijenu veću od nominalne. Ako država bude čekala krajnji rok naplate plaćati će nominalnu cijenu obveznica. Napomena: država isplaćuje godišnju kamatu svim posjednicima obveznica.Zašto kreditori pristaju na prodaju (otkup) obveznica prije isteka roka naplate obveznica? Zbog uvjeta pod kojim su pristali na zamjenu novca za obveznicu (vrijednosni papir). Ako s novcem mogu u drugom plasmanu uporabe novca zaraditi više pristaju na gubitak dijela novca (nominalne vrijednosti ili kamata) zbog zarade koja će im pokriti taj gubitak i još uvijek osigurati veći prinos.

Iako razlozi prodaje obveznica i ulaganja novca od prodaje obveznica mogu biti različiti, uopćeno možemo reći ako je nekome isplativije prodati nečije obveznice i ostvariti drugo financijsko ulaganje, ni državi koja je izdala obveznice se ne isplati prijevremeno otkupljivati svoje obveznice.

U uvjetima nesposobne vlade, predočavanje modela novog zaduživanja za otplatu starog zaduživanja, uz istovremeno produžavanje roka otplate duga samo je prebacivanje dugovanja na neke buduće generacije.
Bez stručne raščlambe, manipuliranje velikim količinama novaca je moguće prikazivati kao uspješni financijski zahvat. Iako je riječ o prikrivanju slabosti.
Zadržavanje glavnice na istoj razini i produljavanje ročnosti povećava cijenu duga. Oslanjanje na mešetarenje i prikazivanje pojedinih smanjenja uspjehom je posljedica teškog poremećaja vlasti, koja ne obavlja osnovnu zadaću. Upravljanje državom (au kojoj je upravljanje dugom samo dio obaveza).

Mešetarenje je uzrok nesposobnosti otplate dugovanja, te postaje svrhovito kad zbog zauzetosti mešetarenjem vlada nije sposobna ulagati i raditi drukčije, s većom dobiti (što drugi rade).
Očito Vlada RH nije reprogramirala stari dug emisijom novih obveznica i iskoristila sredstvo nabave kapitala (obveznice) za smanjenje ukupnog dugovanja u istom vremenskom roku, već je produžila rok otplate i time nas zadužila za novu kamatu koju moramo zbog toga platiti.

Vlada je bila dužna u proračunskom razdoblju otplatiti prispjela dugovanja (riječ je o nekoliko milijardi eura), nije to uradila iz porezne mase već putem novog zaduživanja. Iznos zaduživanja vlade Plenkovića koji je nedvojben odgovara prispjelim obavezama isplate dugovanja nastalih financijskim zaduživanjima uvećanim za kamate koje je ova vlada pristala isplatiti za nova zaduženja na iznos koji su potraživali.
Taj porazni podatak prikrivati mešetarskim zaradama od stotinjak milijuna eura je diletantski. Jednogodišnja kamata uz stopu 2 % na 3 milijarde eura iznosi 60 milijuna eura, a produžiti to dugovanje na 12 godina je povećanje duga za 720 milijuna eura.
Vlada tvrdi kako dug ne raste (iako i po njihovom modelu računanja raste za nove kamate), a ne navodi planirano smanjenje duga za navedeni iznos koji nisu ostvarili (i time nas zadužili za desetke milijardi kuna).


Oznake: ministar, novo zaduživanje, državne obveznice, dvostruka kamata, zbrajanje kamata, dužnička kriza, pravdanje, lažno povoljnije kamate, ulaganja, pćekivani prinos, kuponska kamata, odnosi očekivanog prinosa i kuponske kamate, isplativost, produžavanje ročnosti, stvarno zaduženje, porast javnog duga za nove kamate

17

petak

studeni

2017

Pijana posla jadnog ministra kojeg je trebalo opozvati (smjeniti)Novo izdavanje državnih obveznica (na londonskoj burzi) u iznosu od 1 275 000 000 eura još jednom je potvrdilo opravdanost opoziva vlade i ministra financija.


Zaduživanje i tvrdnje o državnom suficitu, obrazloženjem o zaduživanju po nižoj kamatnoj stopi u svrhu zamjene starih kredita po većoj kamatnoj stopi, ukazuju na metodologiju prikrivanja dugovanja.

Ako se zadužujete za vraćanje starijih dugovanja, plaćate dvostruku kamatu. Svako zaduživanje podrazumijeva i kamatu na zaduživanje. Prijevremeno otplaćivanje duga uobičajeno smanjuje kamatu, ali je i dalje plaćate. Ona se pribraja kamati novog zaduženja kojim otplaćujete staro dugovanje.
Ako ne otplaćujete rate duga ili ih otplaćujete novim zaduživanjem ukupan dug vam raste.
Ukupan dug je zbroj glavnice i kamata koje ste dužni platiti.

Model stalnog zaduživanja (po povoljnijim ili poslovno uspješnijim kreditima) je prakticiran u koncernu Agrokor.
Kako ukupno dugovanje raste takvom praksom zaduživanja (novim zaduživanjem podmirivati stara dugovanja), očito je dužnička kriza došla do prijelomne točke.
Svojedobno je MMF poslao izaslanstvo u Zagreb, Vladi RH koju je vodi I. Sanader, s porukom kako je (državni ili vanjski??) dug dosegao 56% BDP-a i kako nije preporučljivo povećavati taj dug. Ujutro je na tadašnje Pleso sletio avion s delegacijom MMF-a, taj su dan razgovarali s članovima Vlade RH, glavna vijest u Dnevniku HRT-a je bila posjeta i upozorenje delegacije MMF-a o prelomnoj točci duga.
Ali isti dan, negdje poslije podne, Index.hr je na internetu objavio video snimku Severine Vučković u ne baš čednom izdanju ("porno", hard core) i tema dana je bila Severina a ne MMF. Vlasnik Index.hr portala je Matija Babić. Usklađenost objave video snimke i prikrivanje ozbiljnosti dugovanja RH je očita.

Severina je i danas tema, a država se pravda lažno povoljnijim kamatama, jer nije sposobna otplaćivati rate duga.
Ministar koji se bavi obmanom naivnih je prethodno učio zanat u Agrokoru.
Sve opozvati.

2 000 000 biračkih glasova, svehrvatski pokret koji će preuzeti sudbinu Hrvatske i razvlastiti diletante koji se cere (našoj neodlučnosti).


Oznake: ministar, opoziv, novo zaduživanje, državne obveznice, državni suficit, dvostruka kamata, zbrajanje kamata, dužnička kriza, MMF, Severina, sanader, pravdanje, lažno povoljnije kamate, Index.hr, Matija Babić, 2 000 000 briračkih glasova, politički pokret

12

nedjelja

studeni

2017

Hrvatska protiv Ostoje i GrčkeUzvratni susret nogometnih reprezentacija Hrvatske i Grčke me potakao napisati (kratkotrajni) moderni i futuristički roman.
Iako po riječima kratkotrajan, sadržajno je pisan u romanskom obliku.

Roman je književna vrsta, katkad ironično nazvan pripoviješću s više od 60.000 riječi. Roman je najopsežniji i najsloženiji prozni oblik. Pisac pripovjedač niže brojne događaje, likove, opise, prikazuje društvo kao cjelinu. Danas je to najpopularnija književna forma.

Ime "roman" označavalo je prvobitno svaki spis pisan na romanskom jeziku.

https://bs.wikipedia.org/wiki/RomanOstoja - knez prezrenih


U dalekoj budućnosti, zemlji naivnih i potkupljivih, zavidnih, pokvarenih igrala se međunarodna (naroda navedene zemlje i naroda zemlje koja je smislila fašizam) nogometna utakmica. Kvalifikacijska utakmica.

U zemlji naivnih ministar unutarnjih poslova je bio pučanin Ostoja. Ostoja nije bio zadovoljan svojom pučkom titulom, htio je biti knez.
Izbrojao je 50 000 kuna (gle, i u dalekoj budućnosti je kuna platežno sredstvo jer nije uveden euro) i platio policajca (djelatnika svoga ministarstva, Ostoja nije imao prijatelja) koji je u razdoblju gašenja nadzornih kamera posebnom tekućinom ucrtao na travnjaku kukasti križ – svastiku (koju su smislile pretpovijesne civilizacije, ali su je koristile postrojbe treće zemlje, koja nije sudjelovala u kvalifikacijskoj skupini u kojoj su se takmičile ove dvije zemlje).
Organiziranje gašenja nadzornih kamera je proveo Ostoja (pučanin). Ostoju – pučkog je strašno žalostila činjenica da pripada pučanima, koje je prezirao i htio je biti knez. Promišljao je: Ako su prvi knezovi bili prvi, a zadnji zadnji, on može biti prvi knez ali nikako ne može biti zadnji knez (ako nije bio prvi (knez)).

Ostoja je dobro razmišljao. Nadzorne kamere imaju prekid snimanja u razdoblju koje se forenzički poklapa s vremenom djelovanja kemikalije na travnjak kako bi se u vrijeme nogometne utakmice “ukazala” svastika.

Nekoliko tjedana (3 mjeseca) kasnije, u tv raspravi iz futurističkog grada (koji je bio toliko star pa je slavio 2700 godina postojanja) javio se televizijski komentator Edo Pezzi i tvrdio kako će posvjedočiti da je 24 minute prije početka nogometne kvalifikacijske utakmice (i početka tv prijenosa) iz svoje komentatorske kabine (koja je smještena na krovnoj konstrukciji stadion) iz perspektive ugledao svastiku i mobitelom (??, što je mobitel?, budućnost ne poznaje mobitel) nazvao predstavnika osiguranja nogometnog saveza koji je zadužen za regularnost uvjeta na utakmici. Zar tv kometator dolazi 24 minute prije prijenosa u komentatorsku kabinu, bez pripreme i provjere opreme, na stadion koji ne pripada tv kući? Igralo se na nogometnom stadionu bez prisustva publike i jedini koji je mogao vidjeti svastiku je Edo Pezzi i kamerman koji je snimao iz kuta Ede Pezzija. (Nedostatak publike je vrlo važan podatak.)
Iako je utakmica (u futurističkim uvjetima) bila utakmica visokog rizika, nevidljiva i neraspoznatljiva šara na travnjaku nije određivala karakter susreta, umjesto da nazove svoju (tv) režiju i zatraži isključivanje tv kamera koje smještene na tom djelu nogometnog stadiona ukazuju na svastiku na travnjaku i time pomogne nacionalnoj reprezentaciji, pomogao je Ostoji. I tako se svrstao u red pučana koji ne vole pučane. Kasnije se svojim iskazom u javnoj televizijskoj raspravi razotkrio kao supomagač. Kriminalistička istraga upravljanja nadzornim sustavom bi potvrdila osobe koje su zatražile prekid video nadzora, a teror u policijskoj upravi (bullying, prijetnje otkazima ili zatvorom) bi doveo do osobe koja je izvela “crtanje” svastike. Tisuću godina policijskog nenarodnog terora je ponukalo narod da sprovede osvetu i koristi svaku prigodu za teroriziranje policijskih djelatnika (koje će trajati narednih tisuću godina).
Ostoja je postao Knez prezrenih.

Potom se dugo (navedenih 1000 godina) nije događalo ništa, nije moderno to razdoblje prepričavati u romanu (ne bi bio moderni roman).
Mamić je ponudio novčanu nagradu za razotkrivanje počinitelja tog gnusnog nedjela.
Gdje je Ostoja, gdje je Edo Pezzi?

Traži se policajac koji je kemikalijom polio travu na nogometnom travnjaku, zbog čega je u vrijeme utakmice trava promijenila boju i izgled u obliku svastike.


Svi likovi u romanu su izmišljeni i svaka sličnost sa stvarnim osobama je slučajna.
Roman je koncipiran da čitatelji (ili slušatelji koji će se kroz prepričavanje upoznati s romanom) nadopune stranice teksta koje (opravdano) nedostaju.

Moderni, futuristički roman, koji sadržajno pripada prošlosti. Likovi romana su mada prapovijesni, futuristički zamislivi jedino kao prapovijesni. Dio likova koji se ne prikazuju u romanu su nestvarni (gledalištu na stadionu). To romanu daje moderni besmisao.
Pišite sažeto, ali sadržajno. Duže ćete pisati.
Uputa: pojavi li se slovo U (Y) grčkog alfabeta na utakmici u Pireju znati ćemo da je Ostoja bio rob (u staroj Grčkoj).

Svi za Hrvatsku (bez Ostoje)


Oznake: nogomet, moderni i futuristički roman, ostoja, pučanin, Knez prezrenih, daleka budućnost, zemlja naivnih, 50 000 kuna, prijatelji, policajac, svastika, utakmica visokog rizika, nadzorne kamere, Edo Pezzi, novčana nagrada, Mamić, nedjelo, 1000 godina

10

petak

studeni

2017

Ima li HDZ većinu, ili većina ima HDZ?HDZ je politički od svehrvatskog pokreta postao strančica autoritarne diktature.
Bez političkog programa, strategije provođenja i političke budućnosti (stabilnosti) stožerni su instrument razaranja Hrvatske.

Nakon Tuđmanove ere, šeksijansko-udbaška kamarila nahrupila je na temelje hrvatstva (suverenitet, demokracija, vladavina naroda) i pretvorila HDZ u nestožernu, nedemekoratki, nedomoljubnu (nesuverenističku) - PARTIJU.
Udbo-klerikalni elementi (udbaško-jugoslavenski agenti ugnježđeni u institucije katoličke crkve na tlu Hrvata) su izgradili autokratsku vladavinu (puštajući sdp i jugoslavenske partije da u 4-godišnjim mandatima izmjene ustav koji će osigurati bezgraničnu vlast nekolicini).

Račanov sdp-hsls-hns je ukinuo dvodomnost (Županijski dom) uz potporu HDZ-a koji je obnašao većinu u Županijskom domu. Promijenili su Dan državnosti. Izmjenili Ustav o suglasju naroda i saborskih zastupnika. Protivno ustavu ograničili broj saborskih mjesta za dijasporu. (O ukidanju drugih obilježja i stupova demokracije i suvereniteta naknadno.)

Povijesno poraženi (zločinačko-izdajničko-krvoločni) sdp je imao ustavnu većinu, koju HDZ krivim koalicijama nikad poslije toga nije i neće ostvariti. HDZ je dopusti sdp-orjunašima devastaciju demokracije (kako bi obavljajući prljavi posao pripremili uvjete autokraciji koju bi provodio (već provodi) HDZ).

Politički manevar stvaranja uvjeta neograničene moći pojedinaca razlog su zbog kojeg treba politički (i drukčije) uništiti postuđmanovski (šeksijansko-udbaški) HDZ i stvoriti politički pokret koji će se obračunati s nedemokratskim snagama, zaostalim iza socijalističko-komunističkog i jugoslavenskih režima.

Hrvatska na političkoj osnovi svehrvatskog ujedinjenja, bez sdp-hdz kadrova, u težnji stvoriti vladu nacionalnog spasa, s 2 000 000 glasača i političkim programom spašavanja osnovnih vrijednosti hrvatskog društva mora referendumom, prijevremenim izborima ili demonstracijama svrgnuti HDZ-ovu nakaradnu manjinsku vladavinu, bez mogućnosti povratka sdp na vlast, s ciljem očuvanja demokracije i svih vrijednosti koja proizlaze iz demokracije.
U Hrvatskoj tek treba izgraditi demokraciju. I u tome ne smijemo oklijevati.

Hrvatska mora preuzeti svoju sudbinu u svoje ruke. Nenarodna vladavina mora prestati.

Hrvatska za sva vremena!

Todoriću, zatvori prozor ...


Oznake: svehrvatski politički pokret, autoritarna diktatura, šeksijansko-udbaška kamarila, udbo-klerikalci, dvodomnost, dan državnosti, suglasje naroda i zastupnika, predstavnici dijaspore, politički manevar, ustavna većina, vladavina manjine, Referendum, očuvanje demokracije, izgradnja demokracije, oklijevanje, 2 000 000 birača

08

srijeda

studeni

2017

Povjerenstvo (mrtvih komunista)(orjunista)Ideja (marxovog) komunizma (i Jugoslavije) je mrtva.

Samoupravni socijalizam i koncept društvenog vlasništva su ugašeni s padom Berlinskog zida. Socijalizam (ovog ili onog oblika) nije poražen u oružanoj ili ideološkoj bici. Poražen je nakon pobjede socijalističkih revolucija, svojim nehumanim oživotvorenjem.

Socijalizam (komunizam - marksizam) se porazio postojanjem. (To je neoprostiv poraz.)


(Razloge nesposobnosti izgradnje društva socijalističko-komunističkog tipa treba tražiti u nepoštivanju civilizacijskog dosega privatnog vlasništva.)

Osnivanje povjerenstva u slučaju Agrokor nije upitno (ipak je riječ o polu ludim saborskim zastupnicima koji demonstriraju intelektualnu nemoć), ali je upitan rad povjerenstva.
Ustrajavanje na kriminalnoj privatizaciji (devedesetih) kao uzroku propasti Agrokora je korak do potpunog opoziva svih oblika vlasti u RH (misli se na zakonodavnu, sudbenu i izvršnu vlast).

Zbog čega moramo referendumom (ili javnim prosvjedima) prisiliti vlast na odstupanje?

U samoupravnom socijalizmu vlasništvo je bilo društveno. Hibridna (socijalistička) inačica vlasništva u kojoj je većina sredstava za proizvodnju bila u zajedničkom vlasništvu, dio vlasništva u hibridnom privatno-društvenom vlasništvu (većina stambenog fonda), dio u privatnom vlasništvu (dio stambenog fonda - uglavnom sela i prigradska divlja naselja).
Ustavnim ukidanjem društvenog vlasništva i socijalizma, privatizacija je provedena po zakonu o privatizaciji.
Zakon o privatizaciji je polazio od procjene ukupne zajedničke imovine i modela raspodjele.
Pravo na sudjelovanje u raspodjeli su stekli svi državljani koji su u vrijeme socijalizma živjeli na teritoriju RH, radnici hrvatskog državljanstva koji su kao zaposlenici radili u socijalističkim firmama i država RH. Raspodjela se vršila dodjeljivanjem udjela (dionica) svima koji su stekli pravo.
Istovjetni pristup rješavanju problema privatizacije su prihvatile Slovenija i BiH.
RH je početkom rata udjele (dionice) na ime godina državljanstva usmjerila na ratne troškove. Tu promjenu je popratila i zakonom.
Radnički udjeli su ostali netaknuti. Državni dio je privatiziran uz pravo zaposlenih i državljana RH na prvootkup.

Zakonski okviri jamče da niti jedan dio Agrokora nije stečen privatizacijskom pljačkom.

Ali to nacerena budaletina koja vodi saborsko povjerenstvu (unatoč tome što je pravnik) ne može znati. On je rođen glup.
Zbog toga mrtvim komunjarama dozvoljavamo da se krevelje po Saboru i državnim službama (jer su nesposobni preživjeti u društvu poštivanja zakona, riječi i vlasništva.)

RH nije propala jer je ideja nacionalne države neuspješna. Razlozi krize su duboka ukorjenjenost blentavih socijalističko-jugoslavenskih kadrova, socijalisitičkih zakona (solidarne mirovinske štednje, besplatnog liječenja, besplatnih škola, dobro plaćenih državnih poslova za podobnost ...).
Hrvatska nije provela društvenu preobrazbu od jugoslavensko-socijalističke provincije u modernu državu (odgovornu i funkcionalnu).
RH mora nastaviti izgrađivati državu (koju su orjunaši i komunisti, neki frankensteinski orjunisti razarali). Postići oblik (društvene) organiziranosti koji će pridonositi boljitku.
Država (nacionalna) nije relikt klasnoga društva već instrument za organiziraniji život.

orjunist - osoba koja je istovremeno orju-naš i komu-nist


Država (nacionalna) nije relikt klasnoga društva, već instrument organiziranijeg života. Vrijeme je za nastavak izgradnje takvog društva (koje su sanjale generacije potlačenih, prognanih, umorenih).


2 000 000 biračkih glasova za potpunu preobrazbu društva laži, obmana u društvo rada i odgovornosti.
Oznake: marksizam, jugoslavenstvo, samoupravljanje, društveno vlasništvo, privatizacija, Zakon, nehumano oživotvorenje, neoprostiv poraz, privatizacijska pljačka, prvootkup, Dionice, izgradnja nacionalne države, nacerena budaletina, nacionalna država, izgradnja države, orjunist, orjunaš, komunist, 2 000 000 glasova

01

srijeda

studeni

2017

Srušite plenkovića! (nije on Hrvatska)HDZ je svojim postuđmanovskim puzanjem dokazao kako svakodnevno sudjeluje, umjesto u stvaranju hrvatske politike, na rastakanju hrvatske države.

Imenovati plenkovića (besramnog idiota) predsjednikom stranke i predsjednikom Vlade RH je zadnja podvala HDZa hrvatskom narodu.
Nakon razdoblja političke i druge borbe za suverenitet i državu, Tuđmana i domoljubnih političara, nastupila je postuđmanovska era orjunaškog HDZ-a.

Razlozi takvog ponašanja nekad vodeće stranke-pokreta satkani su u činjenici kako je sam F. Tuđman koristio Šeksa za održavanje prevlasti u HDZ-u. Šeks je obilazio ogranke i osiguravao pravne okvire stalne Tuđmanove prevlasti na stranačkim Saborima.

Šeks, nakon Tuđmanove smrti, održava prešućivanu ulogu kontrolora kadrovskih odnose u HDZ-u. Pravno, sposoban (podmetati i spletkariti), Ideološki, idiot (nepismena nakaza koja nema grama morala, hrvatstva ili sposobnosti graditi društvo).
Šeks je židovskog (kapitalistička obitelj) podrijetla, orjunaško-komunjarske prošlosti. Vlastohlepan. (Dosta o Šeksu.)(Nisu moji preci ostavljali kosti da bi takvi određivali narav države ...)

Plenković je odlučio: kupiti INU, prodati HEP, imenovati povjerenstvo (za sukobe oko prošlosti), razvlastiti birače, obezvrijediti MOST, kriminalizirati HOS (Za dom spremni!), uvesti euro, ...
Previše za idiota koji nije dobio niti 17% glasova.
Ako očekujete kako ću se suglasiti s takvim ponašanjem i ostati pasivan, varate se!
Odlučivati o nacionalnoj valuti bez odluke javnosti je kažnjivo djelo (kazna će biti okrutna!). Strepite!
Jugoslavensko-orjunaška svita je ostala pošteđena u Domovinskom ratu. Sada je vrijeme za brutalni obračun s tim samozvancima, koji pokušavaju uvesti svevlašće.
Hrvatska nije orjunaška djedovina, vrijeme je za nacionalni obračun.
Naredni rat će biti građandski rat.
Zadnja nada za izbjegavanje rata je mir.


Riješili smo se velikosrba, jugoslavena - riješit ćemo se i njihove ostavštine - idiota koji su u jugoslavijama bili srpska služinčad, a sad bi htjeli biti gospodari. Valjda su pomislili kako su nakon srba oni prvi nasljedni vladajući red.

HDZ-om (kadrovski) upravlja Šeks, a Šeks nije sposoban upravljati. Hrvati ne mogu biti politički sljedbenici takvog nakaradnog političkog pravca.

Srušite plenkovića, dok je vrijeme. Kasnije će biti kasno.

2 000 000 glasova, za vladu nacionalnog spasa.


Oznake: HDZ, postuđmanska era, orjunaški HDZ, Šeks, unutarstranački odnosi, kadroviranje, ideologija, Plenković, 2000000