31

četvrtak

prosinac

2015

Zašto je fašizacija ustaša mit?

Ustrajavanje na proglašavanju ustaškog pokreta fašističkim sadrži (neznastveni) krivi pristup. To je mit.
Uobičajna, socio-politiološka, rasčlamba smatra taj pokret ultra-nacionalističkim.

Upravo poimanje ustaša nacionalistima, a ustaškog pokreta nacionalističkim predodžba ustaša (kao fašista) zbog stanja hrvatskog naroda (na putu stvaranja nacije) upućuje na nepostojanje unificiranog (jednoobraznog) pojma ustaše. Službena jugoslavenska historigorafija je ustrajavala na tipskom pojmu ustaša, time i ustaškog pokreta mada sociologija potvrđuje nemogućnosti postojanja jednobraznog ponašnja i odnosa prema društvenim događajima (država, rat, narod, nacija) jer su ustaše ustrajavale na ubrzanju stvaranja hrvatske nacije. Nepostojanje nacije ( i nepostojanje imperijalizma, kao posljedica kašnjenja stvaranja nacije) jamac su nepostojanja fašističkog karaktera ustaškog pokreta. Jugoslavenski historiografski prikaz tog pokreta je tipičan postupak stvaranja mita.

Vratimo se tvrdnji o fašizaciji ustaškog pokreta i neznastvenosti te tvrdnje. Tvrditi za pokret koji u svojim osnovama nije imao karakteristike fašističkog pokreta, ali je surađivao sa fašistima (začudo, sa talijanskim fašistima koji su tvorci prvog/izvornog fašističkog pokreta) bez dopuštanja (po međunarodnom pravu dozvoljene) privremene suradnje s okupatorom i osporavanja prava na samodređivanja karaktera te suradnje je protupravni i anticivilizacijski čin osporavanja međunarodnog ratnog prava.

Hrvatska živi!Oznake: ustaški pokret, neznastveni pristup, Mit, ultra-nacionalistički pokret, jednobraznost, pravo na privremenu suradnju s okupatorom, samodređenje karaktera suradnje

Koga treba modelirati?


Kanadski model zdravstvenog sustava i implementacija tog sustava u hrvatski sustav jesu/nisu prijeporni.

Neki sustavi više polažu na socijalnoj osjetljivosti, a manje na zdravstvenoj vrijednosti sustava (koju može ostvarivati na različiti načine).
Neki sustavi nemaju (logičkog) smisla.

Zdravstveno osiguravati populaciju (u stomatologiji) koje 97% boluje od karijesa (i popratnih bolesti koje prate karijes) ne potpada u vid zdravstvenog osiguranja.
Bilo koji vid osiguranja podrazumijeva prihvatljiv rizik gubitka na ime otklanjanja rizika većeg gubitka. Osiguravati se od sigurnog događaja nije osiguravanje, već snošenje punog troška prouzročene štete nastale događajem.
Bespotrebno je uključivati osiguravajuću kuću (koja povećava trošak) u troškove koje snosimo u potpunosti.
Neopravdano je uključivati osiguravajuću kuću u troškove koji nisu prouzročeni slučajnim događajem, već raspon događaja i obim nastale štete ovisi o našem odnosu prema događaju.
Logika (osiguranja/osiguravanja).

Potpora besplatne zdravstvene zaštite u društvu koje iz nekog razloga (izuzev nemara) izvjestan događaj smatra slučajnim, iako on to nije, privremena je mjera smanjenja šteta (s ciljem dovođenja društva u stanje prihvaćanja odgovornosti za događaje na koje ako želi to društvo može utjecati).
Ja (nisam došao iz Kanade) sam rekao. Kanadski model je primjenjiv u Hrvatskoj!
Oznake: kanadski zdravstveni model, implementacija, socijalna osjetljivost, zdravstvena vrijednost sustava, siguran događaj, osiguravanje, logika osiguranja/osiguravanja, privremena mjera poticanja prihvaćanja odgovornost

Koga treba uhititi ("hapsiti") 2016.g.?


Ima li socijaldemokracije izvan državne vlasti, izvan Sabora i Vlade RH?
Zašto socijaldemokrate nemaju gospodarske subjekte u kojima vrijede socijaldemokratska načela (rad za opće dobro i ugrožene)?
Zašto su socijaldemokratični samo s državnim novcima?

Posebno (karakteristično, osobeno) pitanje hrvatske socijaldemokracije je zašto je civilizacijski okrenuta (u borbi za jednakost) ruskim i srpskim interesima (na štetu hrvatskih ugroženih slojeva društva)?Zar je moguće u postkomunističkoj, postsocijalističkoj, postjugoslavenskoj Hrvatskoj (nakon velikosrpskog prisezanja, srpske agresije, velikosrpske hegemonije) da su glasači odabrali demokratski socijaldemokraciju (milanovićevskog tipa; borba za jednakost ali da prvi ja budem jednak u izobilju ...) koja je proruski i prosrpski usmjerena? Zar je moguće da nema neke druge socijalne misli (kršćanstvo je okrenuto socijalnom nauku) ili je hrvatska socijalna misao (demokršćanska i prosocijalna) sakrivena pod pojmom desnog centra? Zar je moguće da socijalna ideja nema više pojavnih oblika i frakcija?
Osnivam ustašku socijaldemokratsku antifašističko antijugoslavensku stranku/partiju ... (kojoj je cilj borba za izjednačavanje prava gruzijskih seljaka sa pravima titoističkih mamuta (koji su izumrli ali zauzimaju (muzejska) saborska mjesta ...)).

Ideja socijaldemokracije nije tako koncentrirana i nema toliko pristaša kako bi bili saborska većina ili značajna saborska stranka/partija (koja ustrajava na prorusko/prosrpskoj politici na štetu socijaldemokracije u Hrvata). Krivac je HDZ (koji je u vrijeme svoje vladavine podijelio preko 2500 milijardi kuna socijalne pomoći a dozvoljava pik-zibnerima (sdp, hns, ids, živi zid, orah, most) da se kite borbom za socijalna prava.

pik-zibner njem. (isp. pik +sieben - sedam)pikova sedmica. najslabija karta u preferansu i u nekim drugim kartaškim igrama; upotrebljava se ponajviše u prenesenom smislu kao oznaka za sitnog, bezvrijednog čovjeka na kojeg se ntko ne osvrće. za "zadnju rupu na svirali"
b. klaić riječnik stranih riječi A-Ž Nakladni zavod MH, Zagreb 1978


Evo koga treba "hapsiti" 2016.g.! (pušače ... i socijaldemokrate)


Oznake: socijaldemokracija, proruska/prosrpska politika, smanjenje društvenme nejednakosti, socijaldrmokracija milanovićevskog tipa, ustaška socijaldemokracija. antifašistička antijug, pik-zibneri

29

utorak

prosinac

2015

"Ustaška" nacionalizacija


Teror "antifašističke", "antikatoličke", "antihrvatske" manjine u nastupima pripreme "otimanja" vlasti (2011.g.) "trovala" je hrvatsku javnost vjerskim porezom.
Ustrajavali su na raskidu ugovora s Vatikanom, na uvođenju poreza za vjerske zajednice.

U svijetlu smjene vlasti, vrijeme je za nacionalizaciju (dijela) imovine u svrhu provedbe socijalne države.
Nastupom demokratske države, izjednačavanjem oblika vlasništva, nastupilo je doba ukidanja socijalističke republike (u sastavu sfrjota).
Socijalna država je (po ustavnom određenju) svedena na socijalne mjere države iz državnog proračuna.
Ustavnim zakonima o izvlaštenju (izglasanim za potrebe izgradnje auto-puteva), predlaganjima monetarne politike nestabilne vlastite valute (kune), kao i nizom zakonskih rješenja i novih zakona, jednakost vlasništva je narušena, a socijalna država je prerasla u socijalno društvo.
Socijalni teret je prebačen na privatno vlasništvo (koje više nije izjednačeno i zakonom zaštićeno).

Račanova i Milanovićeva vlast je ustrajavala na ustavnim izmjenama, izglasavanjima ustavnih zakona, izmjena zakona i donošenja novih zakona po kojima su socijalnu državu pretvorili u socijalističku.

Sukladno ustrajavanju na vjerskom porezu, predlažem uvođenje posebnog (socijalnog) poreza za sve pripadnike i simpatizere sdp-a, socijaldemokracije i komunizma iz kojeg bi se financirale socijalne obaveze države. Podjednako bih predložio "ustašku" nacionalizaciju podruštvljavanja osobne imovine pripadnika i simpatizera sdpa, socijaldemokracije i komunizma.
Vjera (religija) koju prakticiraju nije obaveza svih pripadnika hrvatskog društva, a prikupljenim sredstvima bi se podupirala ideja socijalne države u koju oni vjeruju.
Podjednako podupirem ukidanje prakse zaduživanja kod kapitalističkih (ili bilo kojih drugih) banaka u svrhu održavanja socijalnosti hrvatske države (svi socijalno osjetljivi će, nošeni idejom, podržati ovu inicijativu ...). Ili si socijalan vlastitim sredstvima, ili ne možeš biti socijalan (stvarajući druge socijalnim slučajevima u ime socijalnosti).

Ma koliko se teze činile neozbiljne (unatoč mojoj ozbiljnosti), zaključujem (teza "zero"): Hrvatska neće provesti oporavak (od razarajuće i pljačkaške socijaldemokracije (paravana ruskoj agenturi) (stvaranja društva siromaštva i potrebitosti)) bez izjednačavanja oblika vlasništva.
Hrvatska može biti socijalna iz sredstava državnog proračuna, ali u nedostatku sredstava ne smije (monopolnom pozicijom) izmjenama zakona i donošenjem novih zakona posezati za osobnom imovinom hrvatskog puka.
Vječna dvojba o razlozima hrvatskog siromaštva time je prekinuta (svo zlo je počelo od nametanja komunizma (državnog, pa društvenog vlasništva), da bi danas socijaldemokracijom (bez ideološkog i zakonskog okvira vlasništva) podrivao Hrvatsku prizivajući socijalnost kojoj nisu dorasli).
U nedostatku ideoloških (ili monopolnih) temelja, pribjegavaju proglašavanju "ustaškim" svih koji im se suprotstavljaju. Osnova iseljavanja je osiromašenje i izvlaštenje. Ciljajući na hrvatske teritorije, podupiru sile zla koje siromaštvom stvaraju uvijete za najzlobniju politiku (koju netko može provoditi) Paradoks orjunaša, zlobu sakrivaju optužbama o genocidnosti i fašizmu Hrvata.

p.s.
Volio bih odzeti staziću elekto-automobil kojim se vozikao po Brijunima, neka bude naš kod mene narednih 20 godina ...(iako je na slici Rade s kćeri i unukom)


Oznake: antifašisti, antikatolici, antihrvati, vjerski porez, nacionalizacija, socijalna država, ustavne izmjene, izjednačavanje oblika vlasništva, razlozi hrvatskog siromaštva, državno i društveno vlasništvo

28

ponedjeljak

prosinac

2015

O (vječnoj) oporbi


Prvi (postsaborski) komentar, pa o oporbi.

Nesposobnost sdpovske (političke) garniture na vlasti jamči nam još gore ponašanje u oporbi.
Nesposobnost je neizmjenjiva, trajna.
SDP ne bi bio napučen agentima da su sposobni.
Ne očekujte porast pameti u oporbi, financirati sdp (na vlasti ili oporbi) beskorisno je prosipanje državnih novaca (za demokraciju koju sdp negira, pa niti ne zaslužuju državne novce ...).

Milanovićevo ponašanje (podržano od većine sdpovaca, koje je pozicionirao oko sebe) govori: Vi nas nikad nećete demokratski birati (jer smo agenti), pa ništa vlastitim nepoštivanjem (i ne razvijanjem) demokracije ne gubimo, ali nas se morate bojati ako nas netko instalira na vlast bez vas ...
Primili na znanje.
Vrijeme je za državne sigurnosne službe koje su morale braniti demokraciju (i 2011.g. kada je Milanović, upravo onakav kakav je i danas, zauzimao saborsku većinu i vlast).
Mržnja rusko-srpske plaćene agenture prema svemu Hrvatskom (najčudnovatija je primjedba na povratak Hrvatskog državnog sabora) začuđuje, zar im nije lakše iseliti (u Srbiju, Rusiju) nego se sukobljavati s "genocidnom i fašističkom" Hrvatskom?
Uporno traže nevolje ....

O gospodinu, akademiku Reineru i nastupnom govoru u Saboru govoriti će se i pisati zadugo. Hrvatska je zaslužila intelektualno-moralnu vrijednost (koja je započela svijetliti u mraku koji su stvorili njegovi prethodnici).

Nema vječne oporbe, treba ih raspustiti (sdp više nikad ne smije biti na vlasti (jer su prevelike štetočine), a u oporbi su samo bespotrebni državni trošak).
Postoje prodemokratske i konstrukrtivne prohrvatske političke snage koje je vrijedno financijski potpomagati, sdp to ne zaslužuje.
Nakon poruke u središnjoj informativnoj tv-emisiji kako neće biti demokratska oporba (zašto ih onda financiramo?), pitam se što su radili obnašajući vlast ..?Oznake: novi saziv Sabora, oporba, konstruktivnost, spsobnost, agenti, Reiner, izdaci za razvoj demokracije

24

četvrtak

prosinac

2015

Što možemo očekivati od nove Vlade


Hrvatska treba promjenu titoističko/socijalističko/socijaldemokratskotitoističkog prosrpsko/proruskog sustava u civilizacijsku branu istočnoj despociji

Smrt demokracije


Božić nam je pred vratima.
Imamo se pravo nadati dobru.

Onima što su prije 4 godine glasali (ili se veselili dolasku kukurikavaca) za SDP ne treba ništa poželjeti (oni su svoju dozu razočarenja progutali).
Podjednako, svi gospodarstvenici što su podjednako indifirentno dočekali socijal-socijalističku (rigidnu, prorusku) bešćutnu apsolutističku vlast prije četiri godine nemaju se čemu dobrome nadati.

Podsjećam, politika je oblik interesnoga organiziranja. Tako je i gospodarstvo generator političkih ideja i političkog djelovanja.
Kada je promet hrvatskom T-Com-u pao za 33% (u prvoj godini kukuriku vladavine) nitko (osim crtice o padu prometa za trećinu) nije primjetio političko djelovanje (ili upozoravanje na politiku proletarizacije). U građevinskom sektoru je u prvoj godini kukurikavaca promet pao tridesetak na dvadesetak milijardi kuna. Nitko ni tada nije primjetio politički pomak, niti protest (u narednim godinama je taj pad bio i veći). Pad opće potrošnje nije izazvao proteste, niti političke inicijative ni trgovaca ni potrošača.
Javni djelatnici (uz nekoliko upozoravajućih štrajkova, valjda svjesni svoje nepolitičnosti) niti na smanjenja primanja (u ime socijalne i druge države) nisu potaknuti na političko djelovanje.
Cijelo vrijeme trajanja agonije, politički je aktivan samo Živi zid (potpuno promašenim aktivnostima uvećavanja troškova pri iseljavanju ovršenih). I doziranoj tv prisutnosti (strogo kontroliranoj) istih. Na što se čelni ljudi Živog zida nisu bunili. (Produkt partijskih tajnih službi.)

Gospodarski sustav koji nije odgovarao na političke izazove, morao se urušiti.
Kako na planu gospodarstva, jednako je nevidljiva kočnica sputala Hrvate u svim ostalim segmentima života.


Sagledavajući gospodarske poteškoće (proizišle iz neadekvatne socijalističko titoističke vlasti, koja je svojim mjerama pogoršavala ekonomske uvjete), nesposobnost organizirano i javno progovoriti (kako domaćih gospodarskih tako i inozemnih gospodarskih čimbenika) o uzrocima krize treba zaključiti kako je gospodarstvo kao razlog političkog organiziranja u Hrvatske (iz nekog razloga) nemoguće provesti.
To upućuje na teže uzroke krize (sadržane u sustavu koji je sam sebi svrha).
Hrvatska je po ekonomskim pokazateljima socijalistička država.

U Hrvatskoj posluju domaći gospodarstvenici, ali i inozemni. Pravno-politička klima (socijalizma, sveopće vlasti države) dovela je do opće šutnje (i prilagođavanja poslovanja podređenja čudnoj politci). U Hrvatskoj su stope općeg blagostanja, investicija, BDP-a, ... u stalnom (rapidnom) padu.

Ustav RH (kojeg su titoisti u račanovom mandatu prepravili u socijalistički) ne jamči ni vlasništvo ni plodove rada/ulaganja.
U takvim okolnostima poslovanje je zamrlo, a oni što posluju posluju na monopolnim osnovama (jer samo takve djelatnosti još uvijek opstaju u RH).
Unatoč/stoga, pad poreznih prihoda je prisilio (nesposobnu) vladu državu zadužiti preko granica podnošljivosti.

Čvrsti zagrljaj titoističke socilademokracije prouzročio je smrt demokracije.


Što očekujemo od nove Vlade? Promjeniti uvjete zbog kojih je iselilo preko 100 000 naših državljana. A to sigurno neće postići uobičajenim (administrativnim) mjerama. Da su vjerovali u takve promjene, nitko ne bi iseljavao ...
Hrvatska treba promjenu titoističko/socijalističko/socoaldemokratskotitoističkog prosrpsko/proruskog sustava u civilizacijsku branu istočnoj despociji (i nemaru).


Oznake: božićne želje, nova Vlada, gospodarstvo i politički izazovi, gospodarski pad, kontrolirana politička aktivnost, urušavanje sustava, zaduživanje države, smrt demokracije, administrativne mjere, iseljavanje

23

srijeda

prosinac

2015

Hrvatska je država prikrivenoga socijalizma
Pitanja na koja smo morala znati odgovore prije izboraPo imenovanju novog mandatara Vlade RH, možemo postaviti pitanja:

Tko i kako će vrati 300 milijardi kuna državnog duga?

Tko i kada će promjeniti Ustav RH i vratiti narodu vlast koja mu pripada?

Tko i kada će promjeniti Ustav RH i ustavno jamčiti kako socijalna država nije ispred one radišne, poduzetne, čime bi se jamčilo jednakost vlasništva?


Pitanje tko je prouzročio dug, oduzeo vlast narodu i državu promjenama ustava pretvorio u socijalnu (socijalističku, apsolutističku, diktatorsku) ostavit ću vama. Politika je oblik interesnoga udruživanja, a Ustav izraz najviše zakonodavne volje.
Ako je nešto neprikladno u političkom životu države, to je posljedica našeg neznanja, neodgovornosti, nesposobnosti ili nedostatka volje braniti vlastite političke interese.
Hrvatska je država prikrivenog socijalizma.

Sloboda (ili sociološka smrt)


Oznake: pitanja, novi mandatar, državni dug, vlast naroda, socijalna država, jednakost vlasništva, država prikrivenog socijalizma

Samo je jedan put, ostalo su stranputice


Hrvatska je nacionalna država hrvatskog naroda.
Brojnost Hrvata svrstava Hrvatsku u državu s manjim brojem stanovnika. Mala zemlja, veliki narod.
Taj veliki narod na sportskoj Olimpijadi osvaja nekoliko medalja (svaki uspjeh hrvatskih sportaša nas izuzetno veseli). Za razliku od USA, Kine koje osvajaju po stotinjak ili dvjestotinjak (zlatnih) medalja.

Selektivnost (u sportu, ali i u politici) ovisi o brojnosti populacije (među kojom provodite selekciju (odabir)).
Hrvatska je (po stanovništvu) malobrojna država, i mogućnost kvalitetnog političkog odabira (ustrajavanja na političkoj raznolikosti) je uistinu mala.

Hrvatska ne može imate više od dva politička puta (jedan je onaj na kojem smo bili, drugi je onaj na koji smo sišli s onog prvog (krivog) ....).
Ideološki (krivovjeran; orjunaško-prosrpsko-proruski) put koji nas je okovao u stoljetno ropstvo, i suverenistički (državotvorno-domoljubni) koji (zbog političke nedozrelosti) nema punoću političkog izričaja.
Uistinu je lako kritizirati (u svijetu medija) domoljubnu opciju (zbog suženosti političkog izričaja), ali je još lakše kritizirati orjunaško-titoističku viziju Hrvatske.
Trećeg puta nema (ili ste domoljub, ili ste orjunaš).
Kada pobjedi domoljublje, moći ćete biti liberali, demokršćani ili nezavisni. Ili ste to danas kako bi pobijedio titoizam (orjunaštvo).

Ja sam rekoh!


Oznake: nacionalna država, brojnost stanovništva, odabir (selekcija), sportski rezultati, politički odabir, domoljublje, titoizam, orjunaštvo, krivi put, treći put

Božić (bez "poštenih komunjara")

Na socijal-nacionalnoj televiziji izjaviti kako ste "poštena komunjara" nema toliki odjek (zbog male gledanosti). Nema odjek ni zbog godina i mentalnoga stanja onog tko je izrekao tu sintagmu.

Predstavljati se (i živjeti cio život), u društvu različitosti pod geslom jednakosti, kao profesor (ne znam čega) s moralnim autoritetom docirati (podučavati), gostovati u (mnogim) televizijskim emisijama, promovirati društvo jednakosti pri svim javnim istupima (preuzeti lidersku ulogu) izaziva nedoumicu.
Koja je to logika (poštenog komunjare) koja zanemaruje teške i neatraktivne (društveno podcijenjene) poslove, ustrajava na bolje plaćenim (obzirom što promovira i to je previše) pozicijama i liderskoj ulozi u društvu (navodne jednakosti). Pošteno. (Prije ja ...)

Baš zbog tog smo i prozvali takve komuniste komunjarama (jer su koristili ideologiju za vlastite probitke (doduše, ti probici su materijalno manjeg izdatka od stvarnog materijalnoga situiranja ... što je posljedica siromaštva društva koje zagovaraju, a ne manjeg prohtjeva komunjara)).

Nakon toga sagledavati vlastitu moralnu vrijednost sintagmom "ja sam poštena komunjara" (uvjeren kako i dalje ostajete na društvenoj poziciji s koje se možete ponašate liderski, diktirate poimanje društvene vrijednosti) odraz je društvene bešćutnosti. Televizijska kuća koja u vrijeme Božića truje javnost komunjarama ima loše namjere.

Ja sam poštenog komunjaru (u sebi) ubio prije nego nego je začet (po duhu nesvetom).

Rođenje Kristovo (začetog po Duhu svetom), s kršćanskim naukom (kojeg je Krist učvrstio) koje sadrži i socijalni nauk, u vrijeme božićnih blagdana svjetlo nam je za moralnu vrijednost koju vrijedi promovirati ...
Radujmo se Kristovu rođenju.
Promoviranje drugog svjetonazora (koje poništava kršćanski nauk) na socijal-nacionalnoj televiziji je kap u moru (svakodnevnih prevara).
S Božićem koji nam dolazi (i ispunja srca) lakše se nosimo s takvim izazovima.

Čestit i blagoslovljen Božić!


Nativity - Federico Fiori Barocci - 1597 Museo del Prado, MadridOznake: poštena komunjara, mentalno stanje, javni odjek, lideri, moralni lideri, društvena bešćutnost, Kristovo rođenje, moralna vodilja, Božić

22

utorak

prosinac

2015

Socijalističko/socijaldemokratski nakaradni (s)UstavGlupost nije nasljedna (ali kao da je)


Hrvatska je nacionalna, demokratska i socijalna država.
Nacionalnu državu nije (ili je) teško postići. Demokratsku državu nije (jest) lako postići.
Socijalnu državu trebate znati sprovesti.

Socijalnu državu možete provoditi na tri načina. Prvi je način provoditi socijalne mjere uz državni suficit, drugi je ostvarivati socijalne mjere uz državne prihode jednake državnim rashodima i treći je način provođenja socijalnih mjera uz državni deficit.

Ono što nije moguće, ustrajavati na socijalnoj državi uz trajni (dugogodišnji) državni deficit.
Socijalnu državu ne možemo provoditi na kredit.
Onaj tko ne zna uskladiti državne obaveze, prihode i rashode u jednoj proračunskoj godini, (ako nije izborna godina) ima mogućnost popraviti tu nesposobnost u narednoj (proračunskoj) godini.
Ali ako netko trajno (u jednostranačkom sustavu), ili u svakom izbornom ciklusu u kojem obnaša državnu vlast (u višestranačju) provodi socijalne mjere uz deficit državnog proračuna, nesposoban je shvatiti vlastitu ideološku zabludu.

Određenje Republike Hrvatske kao socijalne države, upućeno je na državne obaveze (iako je prvi Ustav RH izjednačio prava vlasništva, nakaradnim izmjenama je RH pretvorenma u socijalističku državu, jer je obaveza građana sudjelovati u državnim (i socijalnim) rashodima, a vlasništvo je u interesu RH moguće ograničiti ili oduzeti uz tržišnu nadoknadu).

(O zlobi ustrajavanja na deficitu kao sredstvu slabljenja vojne i političke moći države, načinu prisiljavanja stanovništva na iseljavanje i napuštanje djedovine... u serijalu o sovjetsko/ruskim zločinima protiv čovječnosti.)


Oznake: nacionalna država, demokratska država, socijalna država, ustav, državni deficit, državni proračun, ideološka zabluda

21

ponedjeljak

prosinac

2015

Hrvatska , u raljama beskrupuloznih socijalista


Problem Republike Hrvatske je socijalistička (otprije) / socijalna država.
Hrvatska je (po podacima 2.10. 2012.) zapošljava ukupno 229.435 državnih službenika i namještenika ...Prema Registru zaposlenih

U Hrvatskoj je 2.10.2012. bilo zaposleno ukupno 229.435 državnih službenika i namještenika. Od toga više od polovice, njih otprilike 130.000, otpadlo je na zdravstvo i školstvo, a, suprotno javnoj percepciji, u svim državnim ministarstvima radio je ukupno 6651 državni službenik.

130 tisuća - Školstvo i zdravstvo: U školstvu je bilo zaposleno 67.230 osoba, u zdravstvu njih 60.170

6651 - Ministarstva: Najviše ljudi radilo je u ministarstvima vanjskih poslova i poljoprivrede, a najmanje u turizmu

166.505 - Agencije i kulturna tijela: Značajan broj zaposlenika u državnoj upravi raspoređen je bio po brojnim agencijama i uredima

Na žalost, iz Ministarstva uprave nisu predočeni detaljniji podaci o broju zaposlenih u MUP-u, MORH-u i Ministarstvu pravosuđa, jer su se ti podaci još “sravnjivali”, ali u njima je radilo oko 30 tisuća ljudi.


Korišteni podaci iz 2012. nemaju kvantitativnu već kvalitativnu vrijednost. Kako bi zaključili što je istinski problem RH moramo podatke raščlaniti na kvalitativnoj razini.
Socijalizam (po ekonomskim zakonitostima, naročito po zakonu ponude i potražnje) smanjuje raspoložive resurse društva, smanjuje investicijske procese, smanjuje opće bogatstvo društva i producira (stvara) sirotinju (socijalne skupine).
Proklamiranjem socijalne države i stvaranjem potrebe za socijalnošću, država stupa u stanje deficita (ostvarenih prihoda i rashoda (i na socijalne mjere)).


Hrvatska ima broj državnih namještenika zaposlenih na mjerama socijalne države (besplatno školstvo, besplatno zdravstvo) nesrazmjeran mogućnostima društva. Pribrojimo li javno objavljene podatke o učešću državnog proračuna u mirovinskim obavezama (2012.g. se radilo o 40%), zaključujemo kako je 500000 umirovljenika zapravo prima socijalnu pomoć a ne mirovinu. Problem mirovinskog fonda utemeljenog na solidarnoj, a ne životnoj štednji (za koga su socijalistički radnici solidarno izdvajali?), je dodatni problem.
U državi s prevelikim socijalnim obavezama, ustrajavati na reformama koje se ne dotiču istinskih razloga državnog proračuna korak je ka potpunom kolapsu (sustava (jednina), sustava (množina), i države).

Jednak problem (u doba socijalizma) je jugoslavenska uprava rješavala s dva modela: modelom stalnih reformi (kojim je izvlačila sredstava od građanstva i radno aktivnog stanovništva) i modelom promjena monetarne politike (inflacijama) (podjednako izvlačeći sredstava od građanstva i radno aktivnog stanovništva).
Danas, 25 godina nakon urušavanja socijalističko-jugoslavenskog sustava, podjednakim mjerama (socijalistički đaci) nastoje prikriti slom socijalne (socijalističke) države i socijaldemokratske vlasti (koja je jednakom upornošću ustrajavala na produciranju potrebe za socijalnim mjerama koje ne može podmiriti, u želji ustoličiti sustav koji je sam sebi nakaradan).


Upravo je (u slaboj privredi) monetarna politika stabilne kune jamstvo prokazivanja i odustanka od socijalističko/socijaldemokratske prakse produciranja socijalno ugroženoga stanovništva (koje bi trebalo demokratski podržavati socijaldemokraciju). U sociologiji je borba protiv siromaštva zasebna disciplina istraživanja i rada.
Onaj tko upravlja državnom blagajnom s gubicima mora odstupiti, a ne mijenjati zakone (i tečaj kune).


Tranzicija (prijelaz) je reforma koja je zablude socijalističke države gasila, i otvarala put istinskoj tvorbi društva.MOST je predlaganim reformama udaljen od tranzicije upravo zaustavljanjem istinske reforme (i povrataka na produkciju socijalno ugroženih, kojima bi socijaldemokracija bila prihvatljiva). Zapanjujuće!


Oznake: kriza u RH, korijeni krize, državni službenci, broj zaposlenih na socijalnim uslugama, kvalitativna slika, socijalizam, socijalno ugroženo stanovništvo, sociologija siromaštva, monetarna politika, inflacija, stalna reformska nastojanja, tranzicija, politika stvaranja socijalno ugroženih

19

subota

prosinac

2015

Nismo dužni prihvatiti novu Vladu koju izglasa SaborReferendum kao oblik neposrednog odlučivanja narodaUstav RH, definirajući ovlasti Sabora i naroda, propisuje odlučivanje Sabora ili naroda neposredno.

Ako, nakon parlamentarnih izbora, Sabor izglasa povjerenje vladi koja nema povjerenje naroda, demokratska procedura nalaže prikupljanje potpisa za referendum o nepovjerenju vladi (i/ili Saboru).
Demokratsko (i ustavno pravo) odlučivanja naroda neposredno o svim odlukama Sabora je neotuđivo i (zasad jedina) mjera istinskog pripadanja vlasti narodu.

Povodom učestalih komentara kako smo dužni 4 godine trpjeti milanovćevu-petrovljevu vlast, nismo dužni ništa.
Čak nemamo obavezu poštivati rezultate izbora i da su bili transparentni za tu koaliciju. Referendum je način neposrednog odlučivanja, pošto je taj vid odlučivanja obvezujući za Sabor i tijela državne uprave, Sabor može izglasati povjerenje bilo kojoj Vladi, ali narod tu odluku demokratski i legalno može opozvati.

Vrijeme je za odlučan i organiziran odgovor onima što zloupotrebljavaju demokraciju i državne institucije za ostvarivanje vlastitih ciljeva.Pridružite se facebook grupi koja traži referendum o novim izborima ...

https://www.facebook.com/groups/1031125110244092/


Za spas HrvatskeOznake: Ustav RH., ustavno pravo odlučivanja, nepovjerenje naroda, demokratsko i neotuđivo pravo, mjera koju Hrvatska mora iskoristiti

Referendumom zaustaviti titoističko divljanje


Odbijanje HDZ-a sudjelovati u tripartitnoj vladi (umjesto vlade nacionalnog jedinstva bez titoista), vraća nas četiri godine unazad.
Tada je vlast osvojila milanovićeva (nesposobna) kukuriku koalicija.
Bez obzira na rezultate izbora, po procjeni o nesposobnosti, trebalo je (kad već tadašnji predsjednik i Ustavni sud nisu poduzeli mjere zaštite države od nesposobnih ( zato postoje sigurnosne provjere)) pozvati na referendum (direktno izjašnjavanje naroda i opozvati takvu (rušilačku vlast).
Ako je Hrvatska referendumom mogla opozvati nadležnost federacije Jugoslavije, možemo novim referendumom opozvati nadležnost i MOSTA i SDP-a ...

Vrijeme je da političari vrate vlast narodu (kome i pripada)!

U slučaju tvorbe koalicijske vlade HR-MOST treba direktnom demokracijom opozvati takvu vlast u najkraćem roku (u ime boljitka Hrvatske, a ne politikantstva).
Hrvatska nema vremena (ni novaca) za novu (produženu) orjunaško-rušilačku vladu (nacionalnog razdora).

Hrvatska mora pobijediti!

(HDZ je još jednom pokazao političku snagu i volju Hrvatsku uljuditi (dokazujući kako su stranka s povijesnom zadaćom).)

Treba onemogućiti bilo kakvu lijevo-četničko-orjunaško-prosrpsko-prorusku vlast (koja nas u ime svojih fotelja i geostrateške ravnoteže drže taocima preko 70 godina).
Hrvatska zaslužuje narodnu vlast koja će raditi za dobro naroda!

Titoiste treba razvlastiti (milom ili silom)! Ne smijemo ponoviti grešku od prije četiri godine!Oznake: tripartitna vlast, vlada nacionalnog jedinstva bez titoista, nesposobnost, sigurnosne provjere, titoisti vlada nacionalnog razdora, razvlastiti titoiste

U RAT ... za Hrvatsku!
Oznake: Hrvatska mora pobijediti

Tko će vam raditi?

Ja sam ja ... (premijer, ministar i doglavnik).

Sastavi li se tripartitna vlada (u vrijeme pozamašnog duga (preko 100% BDP-a, a BDP pada (raste naniže))), tko će im raditi ...?

premijer iz žIVOG zIDA ...


Masai negroid iz Kenije

Oznake: ja, premijer, ministar, doglavnik, negroid, tripartitna vlada, dug, bdp, živo pizdaš

neOpravdanost reformi teritorijalne uprave


Kad bi proveli referendum o trajnom raspuštanju Sabora (koji i nije neophodan, u ovom obliku ponajmanje) i prepustili veće ovlasti lokalnim zajednicama (što bi proizvelo bolju funkcionalnost uprave) tko bi provodio upravu ...? Kome bi na sudovanje i ostale odluke odlazili građani? U trenutne županije i općine ili bi stanovništvo odlazilo u nove (uvećane) općine i regionalne centre?
Da se dogodi nuklearni napad na Zagreb pri zasjedanju Sabora, tko bi preuzeo (s pretpostavkom da nitko od zastupnika ne preživi) odgovornost koju obnaša Sabor?
Tko bi bio apsolutni gospodar Hrvatske?

Uz gospodarsku (i povijesnu, više-funkcionalnu) teritorijalnu podijeljenost, lokalna zajednica (s pravom na lokalnu samoupravu) u slučaju rata (naročito nuklearnog) postaje nositelj i organizator državnog života.
Podjednako u bilo kojoj elementarnoj nepogodi, takve zajednice prve organiziraju život i otklanjanje nepogode.

Ako lokalna zajednica nama adekvatnu autonomiju (i zadovoljavajuću lokalnu upravu) nema razloga niti biti dio veće cjeline (regije, države).
Iz funkcionalne analize uloge takvih zajednica, tajnovite reforme (reformatorsko-reformskih)(u*ranih reformatora) su bespotrebene (a njihova politička uloga ništavna).
Kako u Hrvatskoj uvijek takvi raspravljaju, i danas je slučaj kako se ideološki različite struje brzo slože oko (bespotrebnih) reformi ... jer takve reforme donose novac onima koji ih provode. I samo njima.
Vjerovati kako će netko iz Biskupije (kod Knina) potraživati svoje pravo na učinkovitu lokalnu samoupravu u Splitu (pored splitskih političkih trutova predvođenih Baldasarom) je iluzorno.
Kad bi Hrvatsku podijelili na interesne sfere (po mafijaškom principu) nikad netko iz okolice Knina ne bi lizao stražnjicu nekome u Splitu. Dubrovčani se ne bi ni protivili takvoj regionalizaciji, jer bi ignorirali takav ustroj. Zadrani (preko Šibenika ili pored Šibenika) ne bi dolazili u Split ...
Jedino reformatori vide uspjeh (u tuđoj patnji).
Treba se voditi mišlju kome bi gravitiralo stanovništvo kad ne bi bilo države (koje ima sve manje).
A države ne mora biti (mi, po društvenom ugovoru, pristajemo pod određenim uvjetima (a ovo nisu ti uvjeti, kao što je pitanje kad opet neće biti tih uvjeta), na državu i državnu upravu ... kao što ne moramo pristati). Država, to smo mi!

Nismo dužni trpjeti ovakav Sabor, niti ovakve saborske zastupnike.
R E F E R E n D UM (o otcjepljenju)

Referendumima treba blokirati sve reforme koje planiraju provesti. Treba ih stjerati u mišje rupe (i Sabor napučiti domaćim življem).
Hrvatska do neba.
(Dosta nam je orjunaša, kokardaša, komunjara, prodanih duša, smušenjaka, vragova i bezdušnih.)

Rashode općina na plaće treba razmatrati zakonom ponude i potražnje. Biste li vi bili načelnik općine u Obrovcu ili profesor u Zadru/Zagrebu/Splitu (gradovima u koje je država investirala tisuće milijardi kuna i drži ih uspješnim lokalnim zajednicama)? U hrvatska brodogradilišta je usuto preko 6 milijardi kuna (brodogradilišta koja su pobrala ta sredstva su u Splitu, Rijeci). Nesrazmjer državnih ulaganja u lokalne zajednice ... (??) (koga tužiti).
Pitanje lokalnih zajednica i njihove održivosti se ne mjeri aršinom koji drže današnji reformatori (oni su idioti i trajat će tri dana, dok reformama ne unište ono bitno i ne slude narod). Nakon toga će ih službe odbaciti (kao islužene krpe) ...

(Dosta nam je orjunaša, kokardaša, komunjara, prodanih duša, smušenjaka, vragova i bezdušnih.)Oznake: trajno raspuštanje Sabora, posljedice, lokalna zajednica i njen smisao, reformatori, regionalizacija, država bez države, referendumima blokirati reforme, izmjeniti ovlasti i sastav Sabora, nesrazmjer ulaganja države u lokalne zajednice

18

petak

prosinac

2015

Referendum(dum) o raspuštanju Sabora


Protiv apsolutizma

Nastala pozicija u hrvatskoj politici (apsolutističkog Sabora), očekivana obzirom na apsolutističku vlast, zahtijeva jedini preostali (zaštitni) mehanizam koji je preostao hrvatskom narodu (prije građanskog rata). Referendum o raspuštanju Hrvatskog sabora.

Apsolutistička vlast Sabora omogućava provedbe namještanja izbora, instaliranja (podobnih) saborskih zastupnika i zaobilaženje volje hrvatskog naroda.
Sabor jer postao sam sebi svrha (svrha s apsolutističkom moći).

Nužnost podvrgavanja Sabora volji hrvatskog naroda jedina je (reforma) mjera koja može spasiti hrvatski narod i hrvatsku državu!

Dva (tri) su načina provedbe politike vraćanja vlasti narodu (i demokraciji).


Prvi način je raspisati referendum o raspuštanju Sabora (kad ga ovi id*oti formiraju, ako ga uspiju formirati). Istovremeno referendumom zabraniti novo formiranje Sabora, referendumski prebaciti ovlasti ministarstva unutarnjih poslova i ministarstva obrane na narod (dati narodu ovlasti slobodnog nošenja oružja, obavljanja policijskih i vojnih zadataka), prebaciti ovlasti ministarstva pravosuđa i sudova na (plemenske poglavice) lokalne zajednice (naoružane i voljne participirati u društvenim obavezama),...
Kada se genetski društvo pročisti (od lažaca, prevaranata i lopova), razmisliti o klasičnoj parlamentarnoj demokraciji (koja nema ovlasti mimo naroda donositi odluke).

Drugi način je raspisati referendum o raspuštanju Sabora (ako ga formiraju) i raspisati nove izbore (na kojim bi odlučili o istinskoj političkoj vlasti koja bi vratila vlast narodu).
Te nove izbore nužno bi bilo potrebno provesti uz organizaciju i nadzor drugih država (članica UN-a, s demokratskom tradicijom). Provesti nove izbore bez dosadašnjih povjerenstava i izbornih komisija (koje nisu dorasle demokratskim standardima).
Ako je Hrvatska vojska 1996. mogla vratiti vlast civilnoj upravi, mogu i političari vratiti vlast narodu ...


Treći način vraćanja vlasti narodu je građanski rat. Građanskim ratom bi se ubrzali procesi društvenog pročišćavanja i osvješćivanja, sticanja društvene odgovornosti.

Apsolutizam u Hrvatskoj ne čini ništa dobrog. Otuđenje političke moći stvara kratere, izaziva (pravedan) bijes ...

(Onaj tko s Milanovićem i mostašima išta kuje, iskovano će u prašini tražiti ...)


Oznake: apsolutizam Sabora, referendum o raspuštanju Hrvatskog sabora, namještanje izbora, instaliranje saborskih zastupnika, zaobilaženje volje hrvatskog naroda, trajno raspuštanje Sabora, raspuštanje Sabora uz nove izbore, građanski rat, naoružan narod, uprava naroda

HDZ od Tuđmanove smrti nije odbranio niti jednu hrvatsku vrijednost


Napadi na dvodomni Sabor, Dan državnosti, Ustav RH (po kojem Sabor mora imati podršku naroda), izborni zakon, hrvatske generale, hrvatsku dijasporu, katoličku crkvu, obitelj, branitelje, referendume, Hrvatske autoceste, životni standard, hrvatsku vlast ...
HDZ nije ni jednom branio, niti odbranio hrvatske vrijednosti.

Koaliranje sa SDS-om je HDZ pretvorio u idiote (bez premca). Nakon Sanadera, Kosor (unuka četničkog vojvode). Kad pomisliš da se netko ružno poigrava sa hrvatskim ponosom, tuš!
Sadašnje koaliranje s MOST-om ( i sa SDP-om) je korak (bezveznog) HDZ-a ka lustraciji HDZ-a. Sve idiote treba hitno najuriti iz stranke, otkin*ti uši polovici ...

HDZ nije politička stranaka (osobnih probitaka). HDZ je pokret (povijesnog značenja) za transformaciju hrvatskog društva iz srpsko-prosrpske okupirane pokrajine u modernu prozapadnu (katoličku) državu (prosperiteta). Nakon Tuđmanove smrti, strankom su vladale nakupine polupolitičara (koji su gledali samo svoje interese).

Hrvatski Sabor nikad nije imao veću (apsolutističku) vlast do račanove ustavne promjene 2001. g. kada saborski zastupnici postaju (apsplutistički) slobodni i zaštićeni (od progona).
Prijašnji su Sabori odgovarali kralju, plemenitašima, caru, srpskom kralju (do 1920. kad je raspušten), partiji (i beogradskoj skupštini), ...
Jedino je Tuđmanov Sabor odgovarao narodu.
Iza Tuđmana, račanova koalicija promijenila je ustav kojim Sabor dobiva apsolutističku moć (ne odgovara nikome).
Zar su Hrvati glupi i daju neograničenu moć utjecanja na gospodarske i ostale odnose (ujedinjenja s drugim državama, proglašavanje rata, mijenjanja granica, ...) šaci pijanih (nazovi saborskih) nazovi zastupnika ...!?

HDZ je trebao (u ime gospodarstva i budućnosti Hrvatske) pozvati birače na izmjenu uloge saborskih zastupnika, ovlasti Sabora (izglasavati zakone i donositi odluke po nalogu naroda, a ne u ime naroda). Trebao je dati jamstvo hrvatskom radno aktivnom stanovništvu da ih u ime socijalne države nitko neće zakonima pljačkati (i iseljavati iz vlastite države).
Država koja poseže za promjenama zakona i vrijednosti monete kako bi podmirivala socijalne (i ostale državne) troškove, ugrožava esenciju hrvatske gospodarske aktivnosti.

Zakon ponude i potražnje sve socijalne države (koje ne mogu iz dogovorenoga poreza podmiriti preuzete socijalne troškove) razotkriva kao države koje sustavno smanjuju svoje raspoložive resurse.
Zar je problem reći orjunaškoj bandi da kote neradnike i lopove (k*rve i prodane)?
Zar je problem reći MOST-u da su k*rvina kopilad koji ne shvaćaju osnovne društvene i gospodarske zakonitosti?
Zar je problem Hrvatima shvatiti kako ih HDZ * u zdrav mozak (jer nema nikoga tko bi zastupao državne i nacionalne interese)?

Nakon Tuđman, Hrvatska je osuđena na ispodprosječne politikanete (koji ner vide dalje os svog korita)!Oznake: dvodomni Sabor, dan državnosti, Ustav RH., dijaspora, hrvatski generali, politički pokret, prijašnji Sabori, zakon ponude i potražnje, raspoloživi resursi, Tuđman (Franjo)

Korak od rješenja


Tripartitna vlada (s nestranačkim premijerom) umjesto vlade nacionalnog jedinstva bez titoista (sdp, ids, most, hns, sds, ...) je korak od rješenja.

Problem (nacionalne) Hrvatske je nenacionalna politika (a ne kriva monetarna ili gospodarska politika).
Anacionalna Hrvatska (sa željom rastočiti Hrvatsku) (nitko ne zna s kojim razlogom) želi vladati Hrvatskom (bez identiteta i budućnosti).
Koji je smisao hrvatske države u kojoj ne postoji niti jedno određenje države ... (po međunarodnoj konvenciji).

Dugotrajni postupak razvlaštenja i iseljavanja Hrvata, nesposobnost Hrvata zaustaviti dehrvatizaciju hrvatskih teritorija, nesposobnost preostalih Hrvata živjeti na razini očekivanoga standarda (povezanoga sa civilizacijskim dosezima Hrvata) razlog je za sukob sa svim kočničarima hrvatske budućnosti.
Zadaća (otuđenih, alijeniranih; posrbljenih, jugoslaveniziranih, ...) promjeniti civilizacijsku pripadnost Hrvatske i Hrvata zaslužuje oružano suprotstavljanje.

Nesposobnost takvih političkih (smušenjaka) preuzeti državu Hrvatsku (nakon kukuriku koalicije)(u strahu, opravdanom, od građanskog rata, koji je neminovan) i uključivanje HDZ-a u tripartitnu vladu (u kojoj bi HDZ bio u manjini) je produžavanje agonije (umjesto građanskog rata) vladavine sdpa (koji nas je doveo u stanje u kojem jesmo, ne prvi put).

Građanski rat će započeti prije Božića ...


Oznake: tripartitna vlada, vlada nacionalnog jedinstva bez titoista, korak od rješenja, nenacionalna politika, određenje države, razvlaštenje, dehrvatizacija, Otuđenje, civilizacijska pripadnost, agonija, građanski rat

16

srijeda

prosinac

2015

Socijaldemokracija jednog kokošara


Ruski front


Politika (milanovićeve) kukuriku (račanove, markovićeve, milke planinc, titove) koalicije bitno je obilježene vanjskopolitičkim (zakulisnim) ciljevima.
Ustrajavati na politici (malog naroda) (s velikim budalama) bitne vanjskopolitičke uloge je jednosmjeran put - omalovažavanje vlastitog naroda i marionetska uloga (držanja taocima cijelog naroda u ime tuđih interesa).
Služiti Rusima (i Milanović, i Mesić, i Josipović su optuženi za odavanje NATO tajni Rusima i Srbima) u sastavu NATO-pakta i EU je uistinu besprizorno.

Glavni razlog ustrajavanja (prorusko-prosrpskih) tajnih službi (sigurnosne službe izmiješane s obavještajnim podzemljem) na pat-poziciji HDZ-a je političko ukazivanje na (pretpostavljenu) američku pomoć pri rušenju Jugoslavije i nesposobnost (hrvatskog) naroda samostalno ostvariti demokraciju i poraziti JNA (četnike, orjunaše, komunjare).
(Sve one koji su istinski vjerovali komunizam i Staljin i Tito su pogubili ...)
Nastoje stvoriti dobru pregovaračku poziciju Rusije u odnosu na USA, pokazujući kako u Hrvatskoj vlast zloćudniju od Miloševićeve agresije nema (bez američke pomoći) tko zaustaviti.
Uistinu, Milanović je (u svojoj političko-narkomanskoj fazi) urušio sve što je dotakao. Bahatost nije posljedica njegovog kućnog odgoja (on nije imao kućnog odgoja), već posljedica političke pragmatičnosti (korištenja svih sredstava u ostvarenju političko-vojnih interesa) za kojom posežu Rusi.

Na geostrateškoj tabli Svijeta, Rusi stvaraju (otprije preuređena društva) države unutar NATO-a (Grčka, Hrvatska, ...) čiji bi ostanak na NATO pozicijama bio uvjetovan ostankom Rusa na nekoj drugoj geostrateškoj lokaciji (Sirija).
Zaista, velika politika velikog čovjeka hrvatske socijaldemokracije ... podijelit ćemo bespovratne kredite svima koji ih nisu podigli (samo nam dajte mandat kako bi mogli Rusima pomagati u nuklearnom širenju na treće države (iz kojih bi prijetili i nama)).

Hrvatska je predodređena za nasilnu smjenu vlasti, gašenje politike titoista (provođenu na štetu naroda). Politika pomirbe nije iskorijenila titoizam, samo je osobama koje su shvatile zablude jednog totalitarizma omogućila rehabilitaciju i uključivanje u demokratsko društvo. Talog je ostao (na pozicijama poigravanja sudbinom naroda i Svijeta ... zagovarajući socijalnu pravdu i antifašizam).
Iza svakog razdoblja takve vlasti zapanjeno ustanovimo kao od socijalne pravde nije bilo ništa, a antifašizam je korišten za progone političkih neistomišljenjika (koji s fašizmom nemaju nikakve veze). Milanović i Rusi. Nesvrstani i samoupravljači. Treći svijet. Trube Jerihona.Građanski rat je put ka mirovnim pregovorima (iz kojih će izrasti miroljubivo i pravedno društvo).

joshua-and-the-walls-of-jericho

Oznake: titoisti, vanjsko politički zakulisni ciljevi, prividna bahatost, mali narod, velike budale, geostrategija, ustupci, nuklearno širenje, nuklearna opasnost, građanski rat protiv titoista, lažna i opasna socijaldemokracija

Građanski rat u Hrvatskoj


Zlouporaba (otuđenje) političke moći u demokraciji poseže za (nestvarnom) biračkom podrškom.
Simptomi otuđenja političke moći (nametanje političkih ciljeva neprihvatljivi većini birača), nakon uzastopnih (istovjetnih) političkih struja ostvariti nepripadajuću političku moć, ukazuju na nedemokratske izbore (izbornu prevaru).
Ako je moguće demokratskim izborima dobiti nedemokratsku vlast (čak diktaturu, primjer je nacistička vlast u Njemačkoj), nakon sljedećih izbora nije moguće demokratskom praksom zadržati nedemokratsku vlast.

Kako je moguće u Hrvatskoj, koja se u agresiji otela komunističkom totalitarizmu, srpskom hegemonizmu i nametnutoj višenacionalnoj kraljevini/federaciji (koje su podupirale teritorijalnu ekspanziju Srbije i srpstva), povratak onih (malobrojnih) političkih snaga koje (s opravdanjem o fašističkoj i genocidnoj (sama genocidnost Hrvata je u kontradikciji s teritorijalnim pretenzijama Srbije) naravi Hrvata) i dalje podupiru one iste procese koje je Hrvatska zaustavila u agresiji na Hrvatsku?

Zablude političkog zastupanja (utemeljene na težnji ostvariti političkim putem ono što većine ne želi) i obmanjivanja o legalnosti tog zastupanja (u demokraciji se legalnost postiže na izborima, iako bi i Ustav i zakoni morali osigurati podložnost vlasti i parlamenta (Sabora) narodnoj volji u tijeku cijelog mandata) dovode do teškog raskoraka između političke volje birača i političkih zastupnika koji se pozivaju na (legalnu podršku) tih birača, Otuđenje političke moći. Na sve prigovore o nelegalnosti postupaka takve vlasti, vlast se poziva na legitimitet iskazan biračkom voljom.

U takvoj (složenoj) poziciji, građanski rat najbolje pozicionira stvarne političke snage.

Ne vjerujem kako bi Vesna Pusić ili Zoran Milanović u takvom ratu okupili dostatan broj pobornika (koji bi oružjem zastupali antifašizam i gospodarski rast njihove Vlade). Kako se stalno pozivaju na biračku naklonost, u cijelosti zbunjen verbalnom snagom (svojstvenom politici otuđenja političke moći, iako ponekad otuđenje političke moći počiva na sili kojom se nameće politička volja manjine - diktature) i ustrajnim rušenjem Hrvatske (snage), ne vidim prostora za političko rješenje (nastalog razilaženja). Politika nije sposobna premostiti razlike (iako je jedna strana antiustavna i protuzakonita).
Rat.

Stanje izigravanja narodne volje (pričama o nužnim reformama i dvopartijskom sustavu koji nas proždire) je neodrživo.

Kada institucije (parlament, predsjednik RH, Ustavni sud, DORH, SOA, državni pravobranitelj, ...) ne štite demokraciju (dozvoljavajući otuđenje političke moći, ostvarivanje političkih ciljeva s kojim se ne slaže većina biračkoga tijela) jedina je način nasiljem (građanskim ratom) okončati političku spletku (koja je urušila državu, državne institucije, ozbiljno ugrozila demokraciju kako bi nastavili politički spletkariti).
Kako bi ostvarili veleizdaju, moraju urušiti državne mehanizme kontrole (i tako rade dva zla).

Svu vlast treba vratiti narodu.
Sabor (zakonodavna vlast) mora biti podređen narodnoj volji (kao i svi ostali oblici vlasti).

Zašto u Hrvatskoj građanski rat mogu pokrenuti samo komunisti? Jer je utjecaj katoličke crkve prevelik na Hrvate (i unatoč, kroz povijest, brojnim hrvatskim biskupima ratnicima, današnja katolička crkava ne podržava (opravdan) građanski rat (što orjunašima - nevjernicima) omogućava (bezočno) ustrajavanje na političkim obmanama (bez ikakvih sankcija)). Na duži je rok to neodrživo. Rat će planuti sutra ili kasnije (s težim posljedicama).
Hrvatska politika ne rješava niti jedan gorući problem (što je zadaća politike), već produbljava krizu i povećava probleme. Takva politika (nepolitika) završava u nasilju (koje je jedino shvatljivo).

Odlaganje nasilja (ostavljanje problema narednim generacijama) nikad nije urodilo plodom, osokoljeni uspjesima nametanja svoje volje takve političke struje uvijek naprave korak dalje (ka nepodnošljivosti svojih postupaka, pri čemu popustljive uvijek dovedu u stanje najnepovoljnije po obranu ili ikakav zahvat). Apsolutizam (posebno stanje otuđenja političke moći) uvijek teži postati totalitarizam.
Pojest će vas (sociološke) zvijeri, sakrivene iza samohvale o svojoj dobroti ...


Oznake: zlouporaba političke moći, simptomi, izborna prevara, komunistički totalitarizam, srpski hegemonizam, višenacionalna kraljevina/federacija, volja birača, rat, katolici danas, Apsolutizam

15

utorak

prosinac

2015

Sveti Gral hrvatske politike


Hrvatska je obavijena velom čudne logike.
Demokracija je sredstvo zaštite totalitarnim (i neustavnim) političkim snagama.
Ne poštuju (niti njeguju) volju birača, ne poštuju Ustav ni zakone a htjeli bi koristiti sve blagodati civiliziranoga (demokratskoga) društva kad su u pitanju politički napadi na njih.

Zapravo, nitko nema poštedu od nasilja (u ovom slučaju građanskog rata). Kada politička sredstva iscrpe mogućnosti, upotreba fizičke sile je izgledna.Zašto je u Hrvatskoj skupina sa protuhrvatskim težnjama pošteđena? Zašto nije bilo progona i lustracije (za počinjena zla u jugoslavijama)? Zašto nije bilo progona za prvu sdpovu (Račanovu) vlast, zašto nema progona za drugu sdpovu (Milanovićevu) vlast? I Račan i Milanović su nastupali protuustavno i rušilački. Veleizdajnički.
(Za demokraciju. Nasilje bi teško narušilo demokratske procese (sazrijevanje demokracije). Političko tijelo (isključivo birači, dokazujući zastranjenim političkim elitama) mora demokratskim sredstvima odstraniti ...)
Sveti Gral hrvatske politike je postavka kako se nasiljem ne smije (već demokratski) razračunavati sa veleizdajnicima, antidemokratskim i antihrvatskim snagama. Dok nabrojani demokraciju ne poštuju ...

Postulat snošljivosti u ime demokracije prema onima koji demokraciju ne poštuju uspostavljen je politikiom pomirbe (koja je pružila ruku pomirbe kroz katarzu, a ne ravnopravni suživot).
Kad se u politici suprotstave dvije nepomirljive (orjunaško-komunističko-nedemokratsko-prorusko-prosrpska-veleizdajnička i domoljubno-demokratska) struja, vrijeme je za nasilni obračun. U građanskom ratu (kao produženoj ruci politike) oni koji demokraciju doživljavaju kao sredstvo obmanjivanja (otuđivanja političke moći) najbolje će uvidjeti svoju istinsku snagu (na koju se pozivaju prije i poslije svih izbora).
A i nama koji ne vjerujemo u predizborne ankete, izborne rezultate i postizborne predodžbe će biti jasnije istinsko političko stanje hrvatskog društva.
Hrvatska je zrela za građanski rat (građanski rat kao sredstvo uspostavljanja istinskih odnosa političkih snaga u društvu koje naginje otuđenju političke moći i zlouporabe vlasti).

(Staljin je potukao sve one koji su istinski vjerovali u komunizam (po nekima tako uništio mogućnost istinskog komunizma, po drugima postupao na temelju jasne spoznaje o naravi te ideje ...). Na vama je da se odredite prema vlastitim komunistima.)


Oznake: logika, ustav, zakoni, građanski rat, velizdajnici, sveti Gral, politika pomirba, postavke politike pomirbe, suprotstavljanje nepomirljivih političkih struja, Hrvatska je zrela

Mandatar vlade mora biti ... Staljin


Hrvatska je u dvije Jugoslavije bila okupirana.
Okupacijski mehanizam, potpomognut alijenacijom (otuđenjem), stvorio je upravni (represivno-nadzorni) sustav kojemu je prirodno raditi protiv Hrvatske.

Komunističko-orjunaški kadar politikom pomirbe nije moguće pobijediti (ne radi se o ideološkoj već o karakternoj odrednici). Hrvatske (koji po njihovoj hvali nisu hrvatski) komuniste (ili hrvatske socijaldemokrate, podjednako) ne treba čekati. Oni su bespovratno zalutali na stranputice karakterne bezvrijednosti.

Gledajući MOST (i njihovu neutemeljenu (neprežaljenu) želju vratiti političke mrtvace (nekarakternu koaliciju, koja sebe naziva kukuriku koalicija) na političku scenu), zaključujem kako su parlamentarni izbori pokradeni. Ustrajavati na produžavanju nekarakterne koalicije zapravo je borba za sve reforme bez lustracije i diranja komunističko-orjunaškog nametnika (okupacijskog saveznika koji je davao (ne)legitimitet okupaciji i održavao je).
MOST je obrana Perkovića (i poluperkovića). MOST je političko spašavanje vojnika Jajana ...

Konačno (ustrajno i nesuvislo) opetovanje MOSTa o zajedničkoj vladi (koja nije vlada nacionalnog jedinstva) je zaokruživanje političkog prostora na manjinski HDZ (domoljube) i pročetničku (potrošenu, mada su mostovci nove političke figure koriste stoljetne obrasce političke prevare) kastu.

Sklopiti vlast u kojoj su komunističko-četnički kadrovi brojniji spada u politički imbecilizam (Hrvatska može i mora odgovoriti građanskim ratom ...).
Znamo da su manjina (koja želi obnašati političku vlast, upravljati).

Tko, onda, mora biti novi hrvatski mandatar? Staljin, jedini je on potukao cijeli politibiro i članove partijske nadzorne službe.
Jedini je Staljin izišao s komunjarama na kraj.

Milanović je "zabrljao" (kao i sve komunjare ovog svijeta). Na grafu ponude i potražnje, liniju resursa sve komunjarske vlade ovog Svijeta pomiču ka smanjenju raspoloživih resursa (što je uradio i Milanović (imbecil)).
To smo znali da će uraditi i prije nego su ga (pljačkaške) horde državnih službenika (DIP, DORH, SOA, ova ona služba) postavile na čelo države (koju su morali braniti, ali po intuiciji okrenuti antihrvatstvu, nisu).

Hrvatska (bezuspješno) brani komunjare-orjunaše (mizantrope, beskičmenjake, hrvatsku duhovnu sirotinju koja se prostituira (i u republici srpskoj)).
Vojnik Jajan je Milanovićev kum (po ocu s majčine strane) ...

Jedini je Stalin shvatio kako treba s komunjarama.Oznake: jugoslavija, okupacija, alijenacija, upravni sustav, karakterna bezvrijednost, Nekarakterna koalicija, reforme bez lustracije, zaštita jugoslavenskog državnog nametnika, političke prevare, politički imbecilizam, građanski rat, Staljin, ponuda u potražnja, linija resursa, vojnik Jajan

13

nedjelja

prosinac

2015

Što uraditi sa slugama zla ...?


Ustrajno izjednačavanje HDZ-a i SDP-a, pokušavajući sastaviti tripartitnu vladu (to čak ne bi bila vlada nacionalnog jedinstva) zapravo je politička spletka (sigurnosnih službi, obavještajnog podzemlja).
Isključiti produktivnu (radno sposobnu) populaciju (s političkim stremljenjima prema povijesnim teritorijima), tako lako pada pojedinim članovima (nakaradno-nepolitične) platforme MOST. Je li to MOST na Drini ili Uni?

SDP je takvom lakoćom (unatoč povijesnoj osudi ideologije koju zagovaraju, unatoč povijesno dokazanim promašajima društveni postavki koje zagovaraju) na prethodnim parlamentarnim izborima osvojio skoro 2/3 većinu (u apsolutističkom Saboru, Sabor ni u vrijeme velikaša nije nakaradnije izgledao ... plemenitaši su odgovarali caru i ostalim plemenitašima ... danas Sabor ne odgovara nikome, zato nije ni državni ni hrvatski).
Unatoč upozorenju o nesposobnosti (ideološko-karakternoj nesposobnosti pomoći hrvatskom društvu prebroditi totalitarizam, okupacije i agresije) komunističko-orjunaške klijentele (koja se bez istinskog biračkoga tijela iživljavala nad nemoćnom Hrvatskom), netko ustrajava na povratku takvih.

Nakon još jednog rušilačkog pohoda nehrvatske vlasti (prošla je vlast svoju agenturu prikrivala mnogobrojnim Srbima u Vladi, kao da su ti Srbi u Hrvatskoj polučili stotine tisuća birača), utjecajem svih nedemokratskih čimbenika izjednačeni su politički takmaci (s jedne strane nesposobni Srbi u dosadašnjoj Vladi (SDP) nasuprot (čudnovatoj) kombinaciji domoljubnih (neuvjerljivih) HDZ-ovaca).
Nepostojanje karizmatskih vođa (Milanović, Karamarko, ...), unatoč teškom izbornom porazu SDP-a (karakter i rezultati te partije najbolje upućuju na broj glasova koje ta partija može na izborima prikupiti ...) omogućio je (politički manevar) zavaravanja izbornih rezultata (i političkog odnosa snaga).

Iako je država narodna (hrvatskog naroda), vlast pripada narodu. a volja naroda se demokracijom provodi nema naznaka o ustavnoj određenosti Hrvatske kao države hrvatskog naroda, nema naznaka o narodnoj vlasti, nema naznaka o demokraciji. (Apsolutizam.)

Iako postizborna trakavica upućuje na sve elemente političkog zastranjivanja i kršenja Ustava, MOST (vođen nekom čudnom silom, obavještajnim podzemljem) izbjegava izreći povijesnu osudu komunizma, jugoslavenstva, partija, komiteta, nenarodnih vlasti. Podjednako izbjegava osuditi Milanovićevu Vladu kao jednu od najgorih (goru od Miloševićeve jugoslavenske vlasti koja je izvršila agresiju na Republiku Hrvatsku).
Oni koji tjednima nuđaju neprincipijelne koalicije (izbjegavajući prozvati krivca, relativizirajući krivicu) nisu sposobni Hrvatsku voditi (ka boljem).
Umjesto osude jedne vlasti utemeljene na osuđenoj ideologiji, produžava se život jedne mrtve politike (na račun života Hrvatske i njenog stanovništva).

Vidljivo je kako, zapravo, Hrvatskom vlada obavještajno podzemlje (poduprto prethodno pozicioniranim vlastitim kadrovima).
Rješenje je nasilje (koje neće imati vremena za razmatranje krivnje). Vrijeme katarze (u politici pomirbe) je odavno isteklo. Ostali su okorjeli protivnici hrvatskoga društva, sluge zla.


Oznake: tripartitna vlada, vlada nacionalnog jedinstva, povijesna osuda jedne ideologije, osuda vladavine na temeljima osuđene ideologije, zabluda izbornih rezultata, obilježja države, obavještajno podzemlje, sluge zla

11

petak

prosinac

2015

Umjesto pregovora nasilje ...


Državna blagajna (u društvu poštivanja (osobnog) vlasništva) ima poseban status.

Naginjemo li društvenom uređenju koje preferira osobno vlasništvo, upravljanje državnom blagajnom promatra se kao posebno vlasništvo (sa svim elementima poštivanja vlasništva i upravljanjem tim vlasništvom).
Ako društvo naginje društvenom vlasništvu, državnim se vlasništvom upravlja na (po pobornicima društvenog vlasništva, odgovornije) ravnomjerniji način zadovoljavanja interes cjelokupnog društva.
Razmimoilaženja o načinu poštivanju osobnog vlasništva i upravljanja državnim resursima stvorio je dvije ideološke struje, desnu i lijevu.


Zanemarimo li razlike u upravljanju državnom blagajnom, bila desna ili lijeva vlada, zajedničko je ocjenjivanje uspješnosti raspolaganja državnim sredstvima.
Ona vlast koja stvara gubitke mora biti zamijenjena, a ne mijenjati zakone (porezne) kojima se nadomješta materijalni gubitak te vlasti oduzimanjem od birača (poreznih i ostalih obveznika).

Kako je sdp (slijednik skj/skh) oduvijek pobornik društvenog vlasništva, stalno (neradom i nebrigom, otimačinom) su stvarali deficit državnog proračuna, nadajući se kao će zakonima taj manjak nadomjestiti oduzimajući iz osobnog (ne njihovog) vlasništva ... a zadržati vlast.

Onaj tko takvu vlast smatra podnošljivom, umjesto nasilnog svrgavanja, teško se poigrava sa sudbinom i osobnog i državnog vlasništva.

3. GOSPODARSKA, SOCIJALNA I KULTURNA PRAVA
Članak 48.

Jamči se pravo vlasništva.
Vlasništvo obvezuje. Nositelji vlasničkog prava i njihovi korisnici dužni su pridonositi općem dobru.
Strana osoba može stjecati pravo vlasništva uz uvjete određene zakonom.
Jamči se pravo nasljeđivanja.

http://www.sabor.hr/Default.aspx?art=1841

Nažalost u Hrvatskoj niti Ustavni sud, niti DORH, niti Pučki pravobranitelj ne brinu o zaštiti ustavnosti i zaštiti građanstva (puka).

Pučki pravobranitelj opunomoćenik je Hrvatskoga sabora koji štiti ustavna i zakonska prava građana u postupku pred državnom upravom i tijelima koja imaju javne ovlasti.
https://hr.wikipedia.org/wiki/Pu%C4%8Dki_pravobranitelj_u_Hrvatskoj

Članak 93.
Pučki je pravobranitelj opunomoćenik Hrvatskoga sabora za promicanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom, zakonima i međunarodnim pravnim aktima o ljudskim pravima i slobodama koje je prihvatila Republika Hrvatska.

http://www.sabor.hr/ustav-rh-ustrojstvo-drzavne-vlasti

Umjesto promatranja milanovićeve (krvničko-zločinačke) vlasti kako uništava i državnu i osobnu imovinu hrvatskog stanovništva, trebalo ih je treći dan po formiranju Vlade uhititi, suditi, osuditi i zatvoriti. Podjednako i danas.
Moje ustavno pravo nije pitanje ideološkog karaktera i pogleda ...
Kada državna vlast ne poštuje Ustav i zakone (pravo), umjesto poštivanja prava upotrebljava se nasilje (jer sve pravne pute smjene takve vlasti kontrolira ta vlast, u svrhu samoodržanja).

Osvrnuo bih se na jedan (fb) problem. Problem je iznijela (ugledna) članica facebook zajednice magistar Deana Šonjić objavljujući javno pismo upućeno HRT-u povodom potpisivanja sporazuma o suradnju HRTa s Radiotelevizijom Srbije.

Moj dopis HRT-u (hrt@hrt.hr)
Poštovani,
tko je ovlastio vašeg ravnatelja Radmana da potpisuje u naše ime, osoba koje plaćaju pretplatu, sporazume o suradnji s Radiotelevizijom Srbije?
Protivno je Ustavu poticati integraciju bivših zemalja Jugoslavije, između ostalog, i putem televizijskog programa!
Nadam se da će vaš pročetnički ravnatelj ostati u fotelji još par dana, o onda letiti kroz prozor.
Srdačan pozdrav
magistar Deana Šonjić
Zagreb

https://www.facebook.com/deana.sonjic/posts/1068958409801254?comment_id=1069631269733968¬if_t=like

A odgovor ...

Poštovana gospođo Šonjić,
zahvaljujemo na Vašemu javljanju i zanimanju za Hrvatsku radioteleviziju.
Obavješćujemo Vas da je, prema Zakonu o Hrvatskoj radioteleviziji koji je donio Hrvatski sabor, glavni ravnatelj ovlašten donositi odluke o poslovanju Hrvatske radiotelevizije, a za svoj rad odgovoran je Nadzornom odboru HRT-a.
Zakonom je također određeno da je Hrvatska radiotelevizija prije donošenja nekih odluka obvezna provesti javnu raspravu, primjerice, pri izradi prijedloga programskih obveza, te pri namjeri uvođenja značajno novih audiovizualnih usluga ili značajnoj izmjeni postojećih. Za sklapanje poslovnih ugovora, odnosno ugovora o suradnji, Zakonodavac nije predvidio prethodno pribavljanje mišljenja obveznika plaćanja pristojbe.
S poštovanjem

Hrvatska radiotelevizija
RJ Komunikacije

https://www.facebook.com/deana.sonjic/posts/1069373496426412?comment_id=1069632023067226¬if_t=like


Oznake: državna blagajna, osobno vlasništvo, društveno vlasništvo, mjera uspješnosti upravljanja sredstvima, promjena vlasti, promjena zakona, svrgavanje, pravo na vlasništvo, Pučki pravobranitelj, Ustavni sud, DORH, HRT, obveznik plaćanja pristojbe, zakonodavac i predviđanje pribavljanja mišljenja

09

srijeda

prosinac

2015

Zastupnici (savjesti)Bijes naroda


Hrvatski Ustav i zakoni (teško kršeći temeljnu odredbu o demokraciji), preinakama (u složenosti i zamršenost, s težnjom postići apsolutističku vlast) u račanovoj koaliciji 2000.-2004. promjenom članka 2. Ustava RH:

"Hrvatski sabor i narod neposredno, samostalno, u skladu s Us­tavom i zakonom ... " u formulaciju "Hrvatski sabor ili narod neposredno, samostalno, u skladu s Us­tavom i zakonom", uz članak 75. Ustava RH

"Zastupnici u Hrvatskom saboru nemaju obvezujući mandat."

postigli su apsolutističku vlast parlamenta (koji odlučuje o uređivanju gospodarskih, pravnih i političkih odnosa u Republici Hrvatskoj; o očuvanju prirodnog i kulturnog bogatstva i korištenju njime; o udruživanju u saveze s drugim državama ... o referendumu ....

Hrvatski sabor:
– odlučuje o donošenju i promjeni Ustava,
– donosi zakone,
– donosi državni proračun,
– odlučuje o ratu i miru,
– donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora,
– donosi Strategiju nacionalne sigurnosti i Strategiju obrane Republike Hrvatske,
– odlučuje o promjeni granica Republike Hrvatske,
– raspisuje referendum,
– obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom,
– nadzire rad Vlade Republike Hrvatske i drugih nositelja jav­nih dužnosti odgovornih Hrvatskom saboru, u skladu s Ustavom i zakonom,
– daje amnestiju za kaznena djela,
– obavlja druge poslove utvrđene Ustavom.Prepustiti (svu) vlast zastupnicima (savjesti), nakon tisućugodišnje težnje ostvariti vlastitu državu, nakon ratova i Domovinskog rata, uistinu je suludo.
Tuđmanov Ustav je podređenost Sabora narodu postigao člankom 2 Ustav RH po kojem Hrvatski državni Sabor i narod odlučuju ...
Saborski zastupnici nisu polagali račune isključivo savjesti, već narodu.
Floskula o tome kako je iznad Sabora samo Bog su uistinu tendenciozno zlobne.


Prisjetimo se zastupnika savjesti (Račana, Budiše, Radoša, Jakovčića, Sanadera, Šukera, Milinovića, Kosorice, Jandroković, Domagoja Miloševića, Stiera, Milanovića, Pusićke, Jovanovića, Stazića, Kaina, Ostojića, ...).
Branitelji su svoju žrtvu (smrti, ranjavanja, oboljenja ...) prepustili dokazanim i prokazanim nesposbnim karijerističkim orjunaško-četničkim zastupnicima savjesti!
Porobljenu domovinu su branili (bez oružja, srcem). Ginuli za demokraciju i samostalnost. A zastupnici (nečiste savjesti) su dobili ovlast (za vlastiti interes, ili bezrazložno) poništiti svu prolivenu krv (za Domovinu).
Suludo je pričati o reformama koje ne podrazumijevaju odgovornost Sabora Narodu. Suludo je živjeti u državi koja demokraciju mijenja apsolutističkom vlašću (samo zato jer su orjunaši ugroženi u narodnoj državi).
Smrt socijalističkom fašizmu, sloboda narodu.
Država je (bila) narodna i biti će (opet).
Onaj tko se tome suprotstavlja doživjeti će opravdani bijes naroda!


Oznake: Ustav RH., ovlasti, mandat savjesti, prepuštanje vlasti, branitelji, reforme

08

utorak

prosinac

2015

Demokracija

Demo(n)kracija

Hrvatska je prokleta (politički nepismena).

Ustav RH
II. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.
Republika Hrvatska jedinstvena je i nedjeljiva demokratska i socijalna država.
U Republici Hrvatskoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana.
Narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika i neposrednim odlučivanjem.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1990_12_56_1092.html

Članak 2.
Suverenitet Republike Hrvatske neotuđiv je, nedjeljiv i neprenosiv.
Suverenitet Republike Hrvatske prostire se nad njezinim kopnenim područjem, rijekama, jezerima, prokopima, unutrašnjim morskim vodama, teritorijalnim morem te zračnim prostorom iznad tih područja.
Republika Hrvatska ostvaruje, u skladu s međunarodnim pravom, suverena prava i jurisdikciju u morskim područjima i u podmorju Jadranskoga mora izvan državnoga područja do granica sa susjedima.
Hrvatski sabor ili narod neposredno, samostalno, u skladu s Ustavom i zakonom, odlučuje:
– o uređivanju gospodarskih, pravnih i političkih odnosa u Republici Hrvatskoj;
– o očuvanju prirodnog i kulturnog bogatstva i korištenju njime;
– o udruživanju u saveze s drugim državama.
Saveze s drugim državama Republika Hrvatska sklapa zadržavajući suvereno pravo da sama odlučuje o prenesenim ovlastima i pravo da slobodno iz njih istupa.

http://www.sabor.hr/Default.aspx?art=1840

Kako je određena uloga (ne)narodnih predstavnika? Koji oblici predstavljanja postoje?
Postoji aktivno biračko pravo (pravo birati) i pasivno biračko pravo (pravo biti biran). Sam čin izbora (pa makar izbori i bili demokratski), nije jamstvo demokracije. Demokracija (po Ustavu RH) mora postojati i dan nakon izbora (kao i svaki sljedeći dan (do isteka mandata izabranih predstavnika)).

Što je demokracija?

Demokracija je oblik vladavine (nedovoljno razvijen da bi bio jednoznačno određen). U tom smislu, teoretičari (politologije, sociologije) govore o demokratskom idealu. Po jednima je to sloboda pojedinca sudjelovati u onim odlukama koje se tiču njegovog života (pojedinac je izravno i redovito uključen u politički život).
Po drugima je demokracija sistem predstavničke vlasti, u kojoj pluralitet elita predstavlja niz interesa u društvu. Kritika navodi usko i ograničeno shvaćanje demokracije takvog gledišta.

„Demokracija je državna forma u kojoj vlast proizilazi iz naroda i narod je izravno ili neizravno izvršava.“


Ako demokracija (ni u Ustavu RH) nije definirana, a ovlasti predstavnika (naroda) su Ustavom i zakonima propisani, treba razmotriti odnos zastupnik (parlament) - birač.
Prema Ustavu saborski zastupnici nemaju obvezujući mandat, što znači da ih stranke ili klubovi ne mogu smijeniti za glasovanje protivno volji stranke, te imaju imunitet.

zastupnik. 1. Osoba koja na temelju zastupničkoga mandata zastupa birače u parlamentu. Biraju ga građani na osnovi pasivnoga biračkoga prava. Zastupnički mandat može biti imperativni (obvezujući) i predstavnički (neobvezujući). Kod imperativnoga (obvezujućega) mandata zastupnik je odgovoran svojemu biračkomu tijelu (ili delegaciji); biraju ga u malim izbornim jedinicama i ima izravan kontakt sa svojim biračima. Kod predstavničkoga (neobvezujućega) mandata zastupnik odgovara apstraktnomu narodu, odn. svojoj savjesti, a u mnogim državama onoj političkoj stranci koja ga je kandidirala i na čijoj je listi izabran. Prema Ustavu RH (čl. 75.), zastupnici u Hrvatskom saboru nemaju obvezujući mandat. Trajanje zastupničkoga mandata u ustavnom uređenju pojedinih država različito je definirano, ali je najčešći četverogodišnji mandat. Zastupnici se u Hrvatski sabor biraju za razdoblje od četiri godine. U nekim se državama na redovitim izborima bira polovica ili trećina od ukupnoga broja zastupnika, tako da parlament neprekidno obnavlja svoj sastav, dok se u drugima svi zastupnici biraju istodobno i za isto trajanje mandata. Zastupnikov mandat mora biti verificiran, tj. potvrđen (u RH od strane Sabora, na prijedlog Mandatno-imunitetnoga povjerenstva). Zastupnikom se postaje na konstituirajućoj sjednici parlamenta i nakon položene prisege. Tim trenutkom zastupnik dobiva: 1) imunitet neodgovornosti (za iznesene stavove u parlamentu) i nepovrjedivosti, koji mu jamči da ne može biti uhićen bez odluke parlamenta kojom mu se suspendira imunitet; kada mu je imunitet ukinut, zastupnik može i kazneno odgovarati, te može na osnovi pravomoćne presude izgubiti mandat (’ imunitet); 2) prava vezana uz rad u parlamentu; 3) materijalna prava ...
http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=66930


Izglasavanje saborskih odluka (propisanih Ustavom i zakonima) provodi se demokratskim principom većine ili kvalificirane većine ...

većina, u širem smislu, skupina koja je po broju veća od neke druge skupine s kojom zajednički čini cjelinu. U užem smislu, broj suglasnih glasova potrebnih kako bi izbor ili glasovanje bilo uspješno. U praksi se dobiva prebrojavanjem odnosa snaga unutar neke cjeline (skupštine, sabora, sjednice), a određuje se na različite načine. Prilikom izbora koristi se relativna i apsolutna većina. Relativna većina označuje situaciju u kojoj jedna skupina ima najmanje glas više od druge skupine ili skupina, kada se promatra pojedinačna težina glasa. Ona je najprirodnija u situacijama postojanja dvaju izbora, ali se koristi i u ostalim slučajevima, što često dovodi do toga da odluka izglasovana relativnom većinom u biti predstavlja pobjedu manjine. Stoga se za posebno važne odluke koristi apsolutna većina, što znači da neka skupina mora imati najmanje polovicu i 1 dodatni glas svih članova koji čine cjelinu kako bi prijedlog bio prihvaćen. Kada se odluka donosi apsolutnom većinom nazočnih članova (a ne svih članova cjeline), uz postojanje kvoruma, riječ je o formalnoj apsolutnoj većini. Prilikom odlučivanja o nekom pitanju koriste se jednostavna i kvalificirana većina. Jednostavna većina svaka je natpolovična većina glasova bez obzira na ukupan broj članova cjeline (i po tom je slična relativnoj većini). Kvalificirana većina brojčano je snažnija od apsolutne, jer je za prihvaćanje neke odluke potrebno imati više (npr. dvije trećine, tri četvrtine, tri petine) glasova ukupnoga broja članova cjeline. Za određivanje većine važan je čimbenik i odredba o kvorumu, odnosno odluka o tom koliko članova neke cjeline mora biti nazočno glasovanju kako bi se ono moglo provesti. Načelo većine koristi se prilikom donošenja velikoga broja odluka, a u demokratskim sustavima vlasti prilikom donošenja svih relevantnih zakona, pravila i odredbi, te izbora najvažnijih tijela državne vlasti.
http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=64052

Ali demokratsko odlučivanje u Saboru nije jamstvo demokracije propisane ustavom, u temeljnim načelima. Ako prihvatimo pravo pojedinca sudjelovati u političkim odlukama koje se tiču njegova života, ovlasti Sabora (koji je ovlašten odlučivati o bitnim pitanjima) bez potrebne prvotne suglasnosti naroda, neobezujući mandati saborskih zastupnika (koje uvijek predočavaju kao nepostojanje obaveze zastupnika vraćati mandat stranci. iako se radi i o neobavezi zastupnika prema biračima i narodu) isključuju pojedinca u procesu donošenja odluka.

Postavlja se pitanje tko je voljan dati neograničene ovlasti saborskim zastupnicima, koji ne polažu nikakve obaveze prema biračima i narodu.
Obaveza (sužena) saborskih zastupnika prema narodu (i biračima) je osnovni put stvaranja zdravog društva. Izlazak iz apsolutizma (koji teži totalitarizmu (iz kojeg smo Domovinskim ratom izašli)) (jer demokratsko načelo donošenja odluka u Saboru nije demokracija po sebi).
U demokraciji sve saborske odluke moraju biti podvrgnute javnoj ocjeni (i suglasnosti), saborska većina mora imati jamstvo kako je donešena odluka izraz većine naroda (birača).
Oslobađanje zastupnika odgovornosti prema nositeljima vlasti (naroda) i oslobađanje Sabora odgovornosti prema nositeljima vlasti (narodu), stvorilo je nakaradni sustav apsolutizma (koji zlouporabom sudbene vlasti i represivnog aparata (koje parlament kontrolira) teži ka totalitarizmu).

Republika (od lat. res publica = javna stvar), uz monarhiju drugi osnovni oblik vladavine.

U republici cijeli narod ili jedan njegov dio ostvaruje suverenitet direktno ili preko svojih izabranih predstavnika. Prema tome republike mogu biti demokratske i aristokratske.

https://hr.wikipedia.org/wiki/Republika

Proglašavanje Hrvatske Republikom i parlamentarnom državom ne ispunja se uvjet demokracije.
Zloupotreba (dosadašnjih) ovlasti (koje je ustoličila račanova koalicija, a iza pada te koalicije nitko Republiku Hrvatsku nije vratio demokratskim načelima, nastavljajući koristiti apsolutizam (sakriven iza kvazidemokracije parlamenta (dovoljno je postići natpolovičnu većinu u Saboru, kako bi postali apsolutni gospodari Hrvatske)), na štetu naroda i države.
Na posljednjim parlamentarnim izborima niti jedna politička opcija (stranke, partije, koalicije, nezavisne liste) nisu ponudili reformu Ustava i zakonodavstva (na odgovarajući način, a Ustavni sud nije osporio točke Ustava koje se kose s temeljnim načelom demokracije).
Apsolutizam (koji vlada od Tuđmanove smrti) bezposljedično je prouzročio tešku političko-gospodarsku krizu (težu od krize koju je prouzročila agresija na RH 1991. - 1995. g.).
Suprotstavljanje agresiji i borba za demokraciju najveći je doprinos RH koju su dali branitelji, ali (upravo zbog politike protivne suverenitetu i demokraciji) marginalizirani su i proganjani (upravo zbog ostvarenja apsolutizma Sabora).

Hrvatska mora u reforme (male preinake Ustava i usklađivanje zakona s ustavnim odredbama), jer je demokracija temeljna vrijednost kojoj moderno društvo mora težiti.
Neučinkovita tripartitna koalicija (zamrzavanja saborskog apsolutizma kao instrumenta određene politike ili pojedinaca) je neprihvatljiva, nužnost brze izmjene saborskih ovlasti i ovlasti saborskih zastupnika (s ciljem stvaranja odgovorne i kontrolirane vlasti, uspostave dvodomnog parlamenta) iziskuje predizborni program povratka demokracije.
Za takvu politiku nužna je dvotrećinska saborska većina i politička snaga dostojna sudjelovati u stvaranju hrvatske budućnosti.

ps
(ko milanoviću * mater ...)(toliko sam ozbiljan!)


Oznake: demokracija, politička nepismenost, Ustav RH., vlast, narod, odlučivanje, zastupnik, obaveze zastupnika, obezujući mandat, neobvezujući mandat, većina, relativna većina, apsolutna većina, kvalificirana većina, republika, demokratska republika, aristokratska republika, Apsolutizam, parlamentarni apsolutizam, politička snaga dostojna sudjelovati u stvaranju h

06

nedjelja

prosinac

2015

U Hrvatskoj je građanski rat neizbježanEkonomija (jednog izbornoga ciklusa)


Milanović (narkoman) (unatoč praksi temeljne provjere kandidata), predvidivo, nakon osvajanja vlasti uništavao je redom hrvatske vrijednosti.
Samohvala (koja ne utječe na istinsko vrednovanje učina njegove vladavine) ne mijenja stvarnost.

Nakon četiri godine (po očekivanom slomu takve, pljačkaško-destruktivne politike), očekivani rasplet (izbornoga svrgavanja) je dobio drukčiji tijek ...
Vode se pregovori (posrednički MOST (satkan od neprovjereno-neodgovornih političkih analfabeta) ustrajavaju na velikoj tripartitnoj koaliciji) oko objedinjavanja hrvatskog korpusa (socijalista bez aktivnog stanovništva, mosta bez političko-ekonomske snage i HDZ-a kojeg bi podržavale aktivne privredne snage).

Začudo, nakon 4-godišnjeg uništavanja i prezaduženja države, traži se izvor za novo namicanje sredstava za opstanak (nesposobne vlasti). Ništa čudno (obzirom na parazite i bezobraznost na koju smo navikli od orjunaške bande).
Začuđuje samo odabir političkog manevra (uklapanja aktivnog i produktivnog dijela hrvatskog stanovništva, koje je HDZ-ovo glasačko tijelo, u zajednički politički prostor (pogodan za materijalno iscrpljivanje)).
Kako se koriste ucjenama (i prisluškivanjem), sigurni su da će netko (umjesto nemira i građanskog rata kojima bi zauvijek iskorijenili socijalistički fašizam) u pregovorima pristati na uvjete opstanka socijal-nacionalizma ...

Vodi li politika MOSTA građanskom ratu.


Oznake: destrukcija, nesposobnost, objedinjavanje hrvatskog korpusa, politički manevar, socijalistički fašizam, ucjene, neiskvareni politički lideri, građanski rat

Vrijeme je za međuhrvatski obračun

Dugo su se Hrvati sakrivali iza slavenstva (u Austro-Ugarskoj), južnog slavenstva (unutar Kraljevine i socijalističke Jugoslavije), hrvatstva različitih vjeroispovijesti (NDH).
Ostali smo sami sa sobom (unatoč politici sdp-a imenovati srpske ministre/ake).
Hrvatska je ostala na ogoljenom međuhrvatskom sučeljavanju. Na hrvatskom sukobu.
Milanović je skandiranjem Hrvatska, Hrvatska i mahanjem hrvatskim zastavama otklonio vjeru srpske nacionalne (etničke) manjine u državnu ideologiju srpstva, slavenstva, jugoslavenstva (i SDP).

Vrijeme je za ratni vihor u Međimurju, okolici Varaždina, dijelu Zagorja, dijelu Gorskoga Kotara, Istri, dijelu jadranskih otoka.
Red je da kamenjarci odahnu i dobiju prigodu (pošteđeni ratnih stradanja) uzdignuti vlastita gospodarstva (poboljšanjem radnih navika).
Neka gori radišna Hrvatska, lijena će ih sustići dok gore.

Vrijeme je za unutarhrvatski obračun.

Hrvatska (istkana u plamenu rata). Cijela će Hrvatska imati kolektivno sjećanje na ratna stradanja, zajedničke nacionalne vrednote. I neće imati polupijanih štakora koji služe tuđinskom interesu.

Rat je organizirani sukob naoružanih ljudi, kao produženje politike država, nacija, klasa sredstvima oružanog nasilja u cilju ostvarivanja određene političke, gospodarske i druge dobiti. Rat je društvena pojava uvjetovana i povezana s pojavom i razvitkom klasnog društva čiji su osnovni zakoni ujedno i opći zakoni razvitka rata. Osnovni sadržaj rata čini oružana borba, ali se rat ne svodi samo na nju, on je širi, složeniji jer uključuje i druge oblike borbe (političke, gospodarske itd.) koje imaju veliko značenje za pripremu i vođenje rata.
https://hr.wikipedia.org/wiki/Rat

Da, u Hrvatskoj rat bijesni jer se ne svodi samo na oružanu borbu. Uključuje i druge oblike (političke, gospodarske, ...).
Zaključak: trajni rat u Hrvatskoj je došao do svog ishodišta, sveo se na obračun nas samih.
Rat za demokraciju.

Specijalni rat (prikrivanja uzroka i sudionika rata), u svijetu međunarodnog prava razgolitio je unutarhrvatske generatore rata (jer međunarodno pravo ne trpi terorizam, agresiju, genocid, zločine protiv čovječnosti, ...).
Demokracija mora pobijediti sile zla.

To moraju znati sdpejci, mostaš, živo zidaši, njihovi glasači, sudbena vlast, para obavještajno podzemlje. (Od Ostojića se to ne očekuje, njegov je mentalni sklop na razini kineskoga pisma ... nešto se (zamršeno) dešava u njegovoj glavi ali ni on sam nije sposoban odgonetnuti te procese ... klasika socijal utopista ... neuke postavljaju za mjerilo društvene vrijednosti.)


Oznake: slavenstvo, hrvatski sukob, rat, vođenje rata, demokracija, međunarodno pravo

05

subota

prosinac

2015

Treba razvlastiti idiote ... (potaracati službe)

SDP (partiju) je na vlast dovela (tajna) služba.
Poslije Račanove smrti, SDP je preuzeo (kućni prijatelj Stipe Mesića, kojeg je služba dovela na vlast) Milanovićev (Stipin) sin Zoran.
Bez političkog programa i vizije. Besprizorni niskopartijski karijerist (probijanja na hijerarhijskoj ljestvici bez ikakvih zaluga). Idealan materijal za tajne službe (istovjetan nešto obrazovanijem Ivi Sanaderu). (Sanadera spominjem samo zbog sagledavanja širine utjecaja tajnih službi.)

Dakle, Račana, Mesiće, Josipovića, Milanovića su tajne službe (protivno njihovim stvarnim političkim utjecajima) ustoličili kao funkcijske političare. Kao produženu ruku svojih interesa.
Ionako je zadaća obavještajnih službi provjeriti podobnost (psiho-fizičku, političku) kandidata za visoke državne funkcije.

Milanović (narkoman) (Račan (srpski agent), Mesić (psihički bolesnik), Josipović (psihički bolesnik, srpski agent)), neradnik i bez osnovnih (upravljačkih) vještina teška je pogreška službi (koje su prekoračile svoje ovlasti, i umjesto službenog onemogućavanja stupanja na odgovornu dužnost takve osobe, koristeći ovlasti provjere kandidata organizirali su potpomaganje takvoj osobi zauzeti vlast).
Službe (primjetljivo) zloupotrebljavaju svoj (povlašteni) status ...


Nakon 15 godina pogrešaka na štetu hrvatskog naroda, države treba temeljito pročistiti sigurnosne službe (lustrirati sve koji su radili protiv demokracije).
A takvih je previše ...

Produžetak političke krize (MOST, ...) je politika obaviještajnih (para) službi koje se nastoje riješiti (narkomana) Milanovića (koji je besprizorna ništarija), ali bez povratka HDZ-a (koji bi rusku novopostavljenu garnituru u obavještajnim službama "pomela").
Jesu li parlamentarni izbori "namješteni"?

Ubrzano stvaranje trećeg puta (MOST, ŽZ, Orah, ...) samo je pokušaj riješavanja Zorana Milanovića i produžetka (straho)vlade proruskih agenata u tijelima obavještajnih službi i sudbene vlasti.
Osorni (što proističe iz njihovih, skoro neograničenih, ovlasti), bez dostatne finese (prikrivanja) (kvazi)demokracije.

MOST je pokušaj obavještajnih službi premostiti nesposobni/zločinački SDP i nastaviti s politikom rastakanja Hrvatske.


Treba poraziti obavještajne/paraobavještajne (rusko-srpske) agente.
Oni ionako ruše demokraciju, suprotno ustavnoj odredbi. Van zakona su!
Ostojića treba uhititi. (Unatoč svojoj smanjenoj intelektualnoj sposobnosti, glavni je operativac koji krši Ustav RH, pozitivne međunarodne propise i povelju UN-a.)

Korištenje apsolutističke vlasti Sabora (i njegove ovlasti mijenjati gospodarske odnose) inflacijom ili stalnim reformama povlaštena skupina se (ne odriče nepripadajuće povlastice) iskorištavati tu moć za vlastite (materijalne) probitke. Postali smo taoci totalitarizma/apsolutizma.
Bez obračuna sa tim nedemokratskim snagama, Hrvatska neće iskoračiti ka pravednijem i bogatijem društvu ...

Cijela garnitura (sitnih duša) koja je dovela Milanovića kako bi čudnim referendumom ugurala Republiku Hrvatsku u EU sada je na mukama ... sve se otelo kontroli (i moraju otići i Milanović i oni koji su ga postavili/podupirali/gurali). Bez MOSTA i bez trećeg puta.
Vrijeme je da idioti postanu idioti (i ništa utjecajnije od toga).Oznake: zakonske obaveze i ovlasti obavještajnih službi, prekoračenje ovlasti, kvazidemokracija, djelovanje protiv demokracije, izbori i namještanje, rješavanje isluženih polupolitičara, Apsolutizam, idioti, lustracija tajnih službi

04

petak

prosinac

2015

HDZ (reinkarnacija)


HDZ-ova loša reputacija je krenula po Tuđmanovoj smrti (iako je prije pripremana, pa čak i prije pojave HDZ-a).
Kako je onda HDZ nastao i postao vodeća snaga hrvatskog društva? Zauzimanjem i djelima Franje Tuđmana, njegovih suradnika, članstva i hrvatskog naroda.

Po smrti Franje Tuđmana, nitko nije promovirao politiku HDZ-a u strahu od (prije pripremljenih optužbi za ratne zločine). Sjetimo se, Tuđmana su tri dana po Oluji optužili (Bildt) za ratne zločine, nije pozvan na proslavu godišnjice pobjede nad fašizmom (kao jedini živući predsjednik koji je sudjelovao u toj borbi).
Zatajenje djela i borbe Franje Tuđmana stvorila je (konvertite) spremne odreći se Tuđmanova djela, odreći se izvornih načela HDZ-a.
Zaista nitko nije kriv za kolebljivost i nevjericu (u vlastitu snagu, ispravnost).
Na sjemenu te sumnje izniklo je divlje tkivo (stranputice hrvatske zbilje).
Tko odustane ili posumnja u vlastiti ispravni put, osuđen je na lutanje.

Petnaest godina nitko nije promovirao i okupljao narod na interesima države/nacije. Nije bilo narodnih skupova (do predizborne promidžbe koja po izborima zaboravi obećano).
Rezultat je kolebljivost i rasutost glasača na izborima (presudnim za budućnost svih nas).

Politika je oblik interesnog organiziranja, propusti u kontinuitetu tog organiziranja vidljivi su u nenarodnoj vlasti, nakaradnom sustavu i percepciji Hrvatske kao propale (zaostale) države (što ne negiramo, samo potvrđujemo).

Svi (i sve) za Hrvatsku, Hrvatsku nizašto!Oznake: Tuđman, politika, promoviranje, stranputica hrvatske zbilje, okupljanje naroda, narodni skupovi, interesno organiziranje, kontinuitet

03

četvrtak

prosinac

2015

MOST (kao sredstvo prikrivanja/razotkrivanja proruske strahovlade, kukavice hrvatske stvarnosti, najveća zabluda)


Očito prorusko divljanje sdp-koalicija (svođenja vlasti na sdp-ovsku diktaturu i zastrašivanje, unutarpartijske obračune i nepoštivanje ustava, zakona) dobiva (neželjen) epilog.
MOST nastoji stvoriti uvjete nemoguće politike (produženja proruske politike zastrašivanja).
Svi smo svjedoci izrazito nesposobne (narkomansko-zločinačke) sdpovske vlasti i njihovog ubrzanog urušavanja sustava.
Bilo koja ozbiljnija raščlamba upućuje na titoističku politiku (raseljavanja i uništavanja Hrvata). Zašto onda MOST naginje nemogućoj koaliciji spašavanja Hrvatske preko politike titoizma (proruskog uništavanja hrvatskog identiteta)?
Nadaju se povratku prevlasti Rusije nad članicom NATO pakta i EU?

Od svih parametara kojim se vrednuje neka državna uprava, sdpovska koalicija ne zadovoljava niti jedan parametar. U svim su elementima zastranili. Uništavaju gospodarstvo, ugrožavaju sigurnost (granica, pa i europskih jer smo članica EU), podrivaju pravni sustav, ...
Tko nakon takvih (stručnih analiza, s kojima su obrazovani glasači upoznati) ocjena može pomisliti na koaliranje s takvim političkim patnerima?

Ustrašeni (u svijetu nuklearnih sila) polupolitičari. Lovci na osobne probitke (bez obzira na posljedice po državu i narod).
Može li MOST (uz očitu nesposobnost izreći istinu; teže im je prevaliti preko usta krivnju sdpa nego izgurati Sizifof kamen i zadržati ga na planinskom vrhu) ustrajavati nakon tolike ograničenosti na spasilačkoj misiji?
Hrvatska se mora okrenuti pouzdanijoj zaštiti vlastitih interesa. MOST je sredstvo obmane, a posljedice obmane najteže će snositi upravo članovi MOST-a.

Politika ostvarenja i nametanja vlastitih interesa protivno volji većine je ustavno kažnjiva kategorija.

MOST, politikom prikrivanja proruske strahovlade, najbolje prokazuju zločinačku politiku (uništavanja jednog naroda) svrstavajući sebe u bespotrebne.
Štošta vide, ne vide ono bitno, rusko-srpsku opasnost (čime je potiču). Svojim glumatanjem izazivaju žestoki odgovor na pokušaj legalizacije proruske strahovladavine (kog se vraga bave politikom kad su kukavice?)!
Specijalni rat (protiv idiota, koji se u hrvatskoj politici nakon ukidanja državnih povlastica i saborskih mirovina, množe brzinom prirasta muha ...).
Služinčad zakulisnioh igara tajnih službi i paraobaviještajnog podzemlja. ŠROT (grubo samljeven kukuruz, ječam, ...).Oznake: proruska politika, prikrivanje zastrašivanja, politička rasčlamba, politička optužba, legalizacija zastrašivanja, političke kukavice, šrot

O reformama ...

Graf koji prikazuje dobitnike i gubitnike iz reformi upućuje na motornu snagu (snage) koje pokreću ili zaustavljaju reforme.
Članovi oligarhije (i upućene osobe) imaju najviše političke snage (unatoč otporu zaposlenih u državnom sektoru, kojima su nadređeni) pokrenuti reforme (od kojih će u ograničenom stupnju provedbe reformi) najviše profitirati.
Radnici u državnom sektoru imaju najveće gubitke od reformi (i najčešće su politička snaga koja, po nalogu nadređenih, pokreću birokratizirane reforme (sa sigurnim prijevremenim neuspjehom, koji osiguravaju članovima oligarhije (nadređenima) maksimalne dobitke (nije uvijek nužno riječ o materijalnoj dobiti))).

Najudaljeniji od poluga (vlasti) kojima mogu pokrenuti reforme (i ustrajati na što većem stupnju provedbe reformi) su novi subjekti (tržišno orijentirani poslodavci, radnici u realnom sektoru), koji početkom reformi najviše gube, a zaustavljanjem reformi gube i moguću dobit.

Sprega oligarhije (koja ustrajava na učestalim reformama) i radnika u državnom sektoru (koji se naknadnim uključivanjem i birokratizacijom reformi svrstavaju na stranu protureformacije - zaustavljanja reforme u tijeku) sustavno je (na teoretskoj razini) uigran mehanizam usmjeren protiv onih koji dobivaju tek provedenim uspješnim reformama.
Starojugoslavenska praksa učestalih besplodnih reformi zapravo je mehanizam održavanja vladajuće klike i njihovog (uhljebničkog) suporta na račun društva.
Učestale reforme (pokrenute prije završetka prvotnih reformi) i birokratizirane reforme obilježavaju društvo izrabljivanja (prikriveno socijaldemokracijom i/ili antifašizmom).

Odustajanje od tranzicije (put ka demokratskom društvu) uistinu nije čudan, to je osnovni zahvat u ostvarivanju vladavine oligarha i njihovih satelita (na štetu Hrvatske).
Ali ostaje ustavno određenje Republike Hrvatske kao demokratske države. Demokracija nije pružanje prilike glasačima birati na izborima. Demokracija je svakodnevno poštivanje volje demokratske većine. Što očigledno hrvatska politička klika od smrti Tuđmana ne radi niti približno ...

MOST, SDP su u sprezi pokretanja i kočenja reformi (koje izjedaju zdravi dio društva). U MOST-u nema normalne osobe (svi odreda su državni paraziti nesposobni stvoriti kunu profita vlastitom kvalitetom). Po tome su filijala SDP-a (koji je parazitizam usavršio do stadija globalne prepoznatljivosti). Hrvatska, komunjare ...Oznake: dobitnici i gubitnici iz reformi, oligarhija, radnici državnog sektora, novi subjekti na tržištu, sprega oligarhija-birokracija, učestale reforme, birokratizirane reforme, zaustavljanje reformi novim reformama, tranzicija, odustajanje, demokracija, protustavno djelovanje, parizitizam

Zašto je MOST antireformatorska snaga ..?


Što je tranzicija ...?
Što je birokratizirana reforma ...(reforma koju potiču državni službenici)?


Reforma propalog socijalističko-samoupravnog nesvrstanog društva (prikrivene sovjetske terorističke filijale, koja je kroz organizaciju nesvrstanih širila sovjetsko-ruske militantne ciljeve) (na unutarnjem planu promjena sustava ovisničke privrede, nesloboda (tržišta, rada, osobnih i nacionalnih), jednopartijskog jednoumlja, ...) nazivala se tranzicija.
Odlaganje početka tranzicije zbog nametnutog (rata (agresije na RH), kašnjenje tranzicije zbog opstrukcije račanove koalicije, mesićeva i josipovićeva mandata ... temeljno je pitanje svih reformi koje su potrebne hrvatskom društvu.
S protureformama (s namjerom zaustaviti izlazak hrvatskog društva iz prorusko-prosrpskog zagrljaja i povratak Hrvatske zapadnom civilizacijskom krugu) su krenuli Račan, Mesić(i), Josipović. Nastavio Milanović (koji nije osvojio 2/3 saborsku većinu (kako bi izmjenio Ustav RH). Josipović je u drugoj predsjedničkoj predizbornoj kampanji (napuštajući obaminu retoriku novve pravednosti) ponudio ustavne promjene ((protu)reformu). I izgubio izbore.
MOST je u tri mjeseca (užurbanih priprema tajnih (prorusko usmjerenih) službi) utemeljio pojam (protu)reformi.
Nikad nitko nije prozivao ili rasčlanjivao tranziciju. Niti je spominjao uspjeh/neuspjeh tranzicije (reforme koja nas je trebala potaknuti na odbacivanje prorusko-prosrpske despotske nakaradne tvorevine zlouporabe državne vlasti protiv vlastitog naroda/nacije).

Zaustavljanje demokratizacije i razvoja Hrvatske. Zaustavljanje tranzicije i oslanjanje na birokratizirane refome (specijalnost rusko-srpskih službi). MOST, koji mora snositi posljedice svoje (birokratizirane) protureforme. Prepreka istinskom oslobađanja Hrvatske.

Tranzicija je reforma koja (iako nedovršena, upravo stoga ...) prokazuje antidemokratske snage (oslonjene na otuđenje političke moći i zamršenu proceduru uvećavanja svoje političke (zatim financijske) moći na štetu i političke i financijske moći Hrvata).

Borba za bolje (protiv krvoloka i zločinaca kojima je laž svakodnevno sredstvo ubijanja slobode).


Tranzicija (prijelaz) je pojam kojim se označavaju tzv. tranzicijske zemlje, zemlje koje su u prijelazu iz komandnog gospodarstva u tržišno gospodarstvo, tj. iz socijalizma u parlamentarnu demokraciju.

Tranzicijske zemlje su imale brojne karakteristike pogodne za korupciju:sveprisutne države, nevladavine prava i nepoštivanja vlasničkih prava. Iz toga razloga su rezultati pro-tržišnih reformi svugdje manjkavi. Klijentelizam, kao posljedica desetljeća provedenih u planskoj ekonomiji, je bio i ostao sveprisutna pojava u tranzicijskim društvima, i upravo je on motor korupcije, kao i traženje rente. Neuspjeh tranzicijskih zemalja međutim često se pripisuje "ekonomskom izrabljivanju" od strane moćnih, neokolonijalizmu, globalizaciji...
Ključ opstanka u ekonomiji je prilagodba svijetu i danim okolnostima.

Brojni visoki komunistički dužnosnici su tijekom pretvorbe počeli posao bespravno stećenim početnim kapitalom imovine komunisticke partije. Tako su nastali brojni oligarhi ili tajkuni.

https://hr.wikipedia.org/wiki/Tranzicija


Najbolje razloge stalnih reformi (reforme reformi) ilustrira grafikon koji je objavljen u Tranzicija Prvih deset godina Analize i lekcije za istočnu Evropu i bivši Sovjetski Savez Svjetska Banka ...


Oznake: most, antireformatorska snaga, birokratizirana reforma, proruska politika, tržišna privreda, slobodno društvo, demokartizacija, tranzicija, oligarhija, tajkuni, svjetska banka

Dan D. Invazija.

MOST je satkan od osoba koje su paricipirali/participiraju u rashodima državnog proračuna (sveučilišni profesori, gradonačelnici, načelnici, ...).
Zašto ističem njihovo participiranje u sustavu protiv kojeg se izjašnjavaju?

Profesori prava, profesori ekonomije, profesori, fakultetski obrazovani, ...

Kada raspravljaju o problemima hrvatskog društva, djelomično preciziraju određene probleme ...
Ako su sposobni uočiti i ukazati na određene probleme sposobni su uočiti i osnovni problem hrvatskog društva: prorusko-prosrpsku socijalističku diktatorsku politiku SDP-a. Sposobni su ukazati na štetnost ustrajnog osiromašenja hrvatskog društva, rušenja uvjeta života i poslovanja, ugrožavanja sigurnosnih uvjeta.
Ali ne ukazuju.
Svakom prigodom kad se moraju javno očitovati protiv SDP-a, okome se na sdp-hdz vladavinu. Politikantsvo (u najgore vrijeme i na najniži način).
Instruirani su od tajnih službi. Onaj tko s njima koalira izgubit će više od vlasti ... Takvi nesposobnjakovići nisu politička snaga koja može ili hoće izvući društvo iz zabluda nacional-socijalizma (titoizma; ruske ovisnosti o siromaštvu).
Zar je teško uvidjeti milanovićevsko-ostojićevsku prizemnu upletenost u teroristički napad na Pariz, curenje NATO tajni i antiamerička, antieuropska politika sdp-a?
Onaj tko članicu NATO pakta i EU vodi kao nesvrstanu Jugoslaviju (s posljedicama po hrvatsko stanovništvo identično velikosrpskoj jugoslavenskoj politici) zasigurno neće dobiti drugu prigodu ... (otvarati granicu nesigurnosti po ostale članice ta dva saveza).
Čemu onda MOST teži (u svojoj nemoralnosti)?

Jedna je članica MOSTA na lokalnoj televiziji izjavila kako je počašćena biti među 151 osobom koji odlučuju o sudbini Hrvatske. Gdje je ta učila demokraciju?
On je počašćena odlučivati o sudbini Hrvatske ... Kad je netko (demokratski ) pripustio takvo odlučivanje Saboru?
Ustrajnost na reformama (birokratiziranim), ustrajavanje na političkoj snazi (koje nemaju), ustrajavanju na preciziranju (manje bitnih detalja) ukazuju na snagu MOSTA (instruiranje od strane tajnih službi) i namještanje izbora.
Zapravo se politički avanturisti teško poigravaju civilizacijskim određenjem Hrvatske (uz pomoć takozvanih nezadovoljnih birača).
Hrvatska krizama pospješuje pojavu šarlatana koji svojom pojavom pospješuju krize.


Božo Petrov – metkovski gradonačelnik, psihijatar, prijašnji pravaš i član HRAST-a;
Drago Prgomet – zamjenik predsjednika HDZ-a, liječnik na Rebru;
Gordana Rusak – profesorica na zagrebačkome PMF-u. Rođena u Čakovcu;
Irena Petrijevčanin Vuksanović – voditeljica Otvorenog kodapri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Potpisnica je peticije Krug za Trg;
Ivan Lovrinović – profesor financija na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Rođen u Gučoj Gori kod Travnika;
Ljubica Ambrušec – agronomkinja i načelnica općine Gradec;
Robert Podolnjak – profesor na zagrebačkom Pravnom fakultetu. Rođen u Varaždinu;
Miroslav Šimić – predstavnik Građanske opcije Grada Osijeka;
Tomislav Panenić – načelnik općine Tompojevci i magistar ekonomije;
Ivica Mišić – poduzetnik iz Vinkovaca. Rodom iz Dubrave u Bosanskoj Posavini;
Jasna Matulić – direktorica tvrtke koja se bavi programima za fondove EU-a i ekonomistica rođena u Zagrebu;
Juro Martinović – odvjetnik s braćom Adžić u Zagrebu;
Slaven Dobrović – profesor na Fakultetu strojarstva i brodogradnje; Otac sedmero djece;
Josip Katalinić – predsjednik Kriznog ekostožera Marišćina;
Ines Strenja Linić – neurologinja u KBC-u Rijeka;
Stipe Petrina – načelnik općine Primošten, Mostu se pridružio tek u listopadu;
Miro Bulj – sinjski nezavinsni vijećnik. Bivši alkarski momak;
Ivan Kovačić – profesor Medicinskog fakulteta (pročelnik Katedre za dentalnu protetiku), gradonačelnik Omiša;
Mario Klobučić – vijećnik u Metkoviću. Profesor informatike u Kuli Norinskoj
Oznake: participiranje, vlastiti probitak, parcijalnost, anamneza, prorusko-prosrpska dikatatura, sakrivanje uzroka, titoizam, siromaštvo, terorizam, sudbina Hrvatske, civilizacijsko određenje

01

utorak

prosinac

2015

Zasto je politicki mit ustrajavati na reformama na temelju izbornih rezultata

Hrvatska ima mladu drzavu, mladu demokraciju, mladu naciju i stari narod.
Vjerovati kako su kao stari narod ista naucili (potrebito za drzavu, demokraciju, naciju) je zabluda.

Korjenite promjene drustva mogu se provesti na vise nacina. Mozete promjeniti vlast, Ustav, zakone, narod.
Nacini na koje mozete provesti promjene su raznolike (pucem, demokratskom i civiliziranom procedurom, prevarom, ... krvavo, miroljubivo, dobronamjerno, suzanjski, slobodarski, ...).


Reforme su promjene (najmanje) zakona ili vise. Promjena vlasti je najniza promjena (koju mozete provesti parlamentarnim izborima ili nekim drugim putem, i nije reforma). Doseg parlamentarnih izbora i svega na sto se mozete pozivati na temelju rezultata na parlmentarnim izborima je promjena vlasti (zakonodavne, izvrsne, sudbene). Nikad nitko na izborima nije dobio mandat za izmjene zakona, ustava (ili naroda). Zasto?

Promjena Ustava, zakona nije politicka odluka. Pristupanje promjenama Ustava, zakona je politicka odluka. Same promjene i Ustava i zakona je od sireg drustvenog znacenja i moraju proci javnu raspravu (sa svim obiljezjima strucnog i drustvenog konsenzusa). Izuzev ako drustvo nije demokratsko i ne postuje vladavinu prava. (Moje je neotudivo pravo osporiti bilo kojem obliku vlasti nesputanu ovlast.)

Zasto onda odredene politicke grupe/partije stranke prisvajaju pravo zagovarati promjene Ustava, zakona pozivajuci se na izborne rezultate (koji i nisu potvrda njihove politicke snage)? Jer je Hrvatska mlada drzava, mlada demokracija, mlada nacija(a stari narod; sto, vidljivo, nista ne doprinosi istinskom djelovanju drzave, demokracije i nacije).
Jer politicku moc (nametanja svoje volje protivno interesima vecine) mogu ostvariti jedino sirenjem zabluda ...