10

subota

listopad

2015

Rusko pismo (Kukuriku)Velika država, maleni narod (vidi se da su okupatori)
Ili kako je SDP ideološki istovjetan ISIL-u


Analogiju događaja u Siriji (sada) sa onim u Hrvatskoj 1945.g. nitko ne postavlja.
Nadiranje krvoločnih, isključivih isilovaca/partizana koji bez suda masovno likvidiraju svoje neistomišljenike (ne možemo ih smatrati neprijateljima), dokidaju civilizaciju, pale crkve (i isilovci i partizani), prisiljavaju na masovno iseljenje, ...
Izbjeglički val antiasadovaca postupak je smanjenja (nakon prigovora USA na karakter asadove vlasti - nedemokratska, krvoločna diktatura) pritiska sna nelegitimnost asadovog režima. Po slabljenju asadovog režima, Rusi su vojno pripomogli održanje tog nenarodnoga režima. Podjednako su Crvenom Armijom omogućili Titu prigrabiti vlast. (Tito je na prvim poratnim izborima dobio 13% ali mu to nije smetalo prigrabiti (pučem) vlast i širiti laži o pobjedi u 2. svjetskom ratu.)
Rusi su (u diplomatskoj igri s Njemačkom, Britanijom otvorili vrata dominaciji na toplom (jadranskom) moru za svoje vojne instalacije. Titova Jugoslavija nije bila nesvrstana već sovjetska (prikrivena) vojna baza. Slučaj s Libijom, Irakom (Kuba je otvoreno bila sovjetska vojna ispostava).

Danas, Rusi se vojno-diplomatski (i specijalnim ratom) bore za održanje vojne baze u Siriji. Identično su se ponašali kao u Hrvatskoj 1945.g. Nezadovoljne pobiti, protjerati, kazniti i anatemizirati (obespraviti). Ostale održavati na stadiju poslušnosti (siromaštvom). Rusi stvaraju ogromne koncentracijske logore.
Milanović je sudjelovao u ruskim operacijama u Siriji (specijalnim ratom političke zlouporabe hrvatske vojne misije i stvaranjem afere hrvatskog oružja). Danas svesrdno potpomaže migracijski val (koji koristi samo Rusiji).

Besćutnost ruskih agenata se očituje u nepoštivanju međunarodnih niti vlastitih pravnih normi. Otuđenje političke moći. Nenarodna vlast (u službi rušenja međunarodnog poretka, pa tako i autoriteta UN-a). Kukuriku (poziv na ustanak srba, orjunaša, komunjara).
Ruski rukopis je podjednako čitljiv na bleiburškom stradanju (kao i objavi Registra branitelja s porukom o mogućnosti ponavljanja tog čina, rušenja poljskog predsjedničkoga aviona koji je prevozio poljskog predsjednika na komemoraciju u Katyn, ...).

Ruska dominacija je važnija od sudbine pojedinih naroda. Do kada!? Kukuriku, Rusi na vidiku.