01

utorak

rujan

2015

Orjunaški (proruski) BDP

1 dijeljeno 43 puta 100 jednako je 2, 32 posto.


Povećanje turističkog priliva za više od 1 milijarde € (procijenjeno) izaziva porast BDPa za više od 2,3 %.
Vladajuća garnitura (zatečena porastom turističkih prihoda) odlučila je prikazati taj porast kroz dva kvartalna razdoblja (predočavajući porast BDPa od 1,5%, a ostalo će prikazati u narednom kvartalu (na kraju četvrtog kvartala prikazati će ostatak porasta, iako je procijenjeni porast nastao u trećem kvartalu oni ga objavljuju kao rezultat drugog kvartala)). Izborna je godina.

(A svesrdno su provodili politiku rušenja BDPa (tako i miniranja turističke sezone), jer provode rusku politiku provođenja siromaštva (i dužništva) što Amerikance odbija od određene države, a Rusima omogućava uspostaviti marionetsku vlast (ili agenturu) s malim (materijalnim) sredstvima.)
Turistička sezona je premašila očekivanja zbog vrućeg, vlažnog ljeta (koje je vrlo naporno za organizam i sve razvijene države kroz liječničku skrb stimuliraju svoje građane na (primjeren) odmor, jer brinu o radnoj sposobnosti svojih (produktivnih) građana.)

Rusku privredu, s ruskim tržištem i ruskim modelom raspodjele prihoda (bez akumulacije) (uključujući i sindikalni turizam) smo obrambenim Domovinskim ratom ostavili iza sebe ...
Orjunaši, strepite!