19

petak

lipanj

2015

Crvene crkotine (Petrov križ)

Nasilje kao sredstvo otuđenja političke moći ...

Otuđenje političke moći je proces kojeg prati određeni vid legalizacije tog otuđenja.

Svojedobno (tako davno) se faraon držalo Sinom bogova (a po smrti bogom). U novije doba, boljševici-marksisti su nametali ideologiju avangarde radničke partije (kao sredstvo legalizacije otuđenja političke moći).
Treba naglasiti kako je socialistički-komunistički vođa Tito predočavan (po uzoru na Staljina) kao Najveći sin naših naroda (polubožanstvo), koji je po smrti postao nenadomjestivi vođa (božanstvo).
Strategija promoviranja nenadomjestivih vođa (komunizma) imala je zadaću probuditi otpor kod stanovništva, a krajnja mjera otuđenja političke moći je bilo fizičko nasilje (fizičko uklanjanje svih koji se ne uklapaju u politiku vodstva (razlikovati od politike vođe)) Time se postizavala suglasnost građanstva s pravom političkog odlučivanja, protivno njihovom stvarnom interesu (što je cilj otuđenja političke moći). Kvazidemokracija (narodne republike).

Današnji postupci otuđenja političke moći koriste medije kao sredstvo izigravanja volje građana (i njihovih političkih prava).
Primjerice, moje je političko pravo zahtijevati da nositelji vlasti u RH budu Hrvati/Hrvatice, katolici/katolkinje. Demokršćanska politička načela.

Zašto u državi koja je izrazito katolička i nacionalna jedan Srbin (stazić), ateist (kvazireligiozan s božanstvom Titom), nepismen i bezobrazan proziva nas Hrvate fašistima, proziva osuđivanje diktatora Tita ...?
Jer je siguran u nasilni aparat koji osigurava otuđenje političke moći! (Faraon ni/je Sin bogova, ali je faraonska vojska moćna ...)

Hrvatska je na rubu rata za istrebljenje (politička vladajuća manjina koristi represivni aparat za legalizaciju otuđenja političke moći, a to se može razriješiti jedino ratnim sukobom ... ili odstupanjem nenarodne vlasti (hoće li iskoristiti ne/demokratske parlamentarne izbore kao sredstvo prikrivanja svoje slabije pozicije ili će nastojati pokrasti i ove parlamentarne izbore ostaje za vidjeti!?)). I devedesete se pokušali zaustaviti političko izjašnjavanje naroda (i narodnih tribuna) ... sve je završilo ratom (uz uzurpatore političke moći jedini način povratka političke vlasti narodu).
Ustrajnost političke manjine prokazuje tu manjinu kao one koji koriste nasilje u ostvarenju svojih političkih ciljeva ... vrijeme im je iscurilo. (Bilo kakvo prozivanje i optuživanje, pa i za fašizam, najmanje je njima dozvoljeno ...)


Petrov križ (Paris quadrifolia L.); Vrlo je otrovan!