29

srijeda

travanj

2015

Komunjarska nepismena banda

Porezna politika (svojstvena istančanom sluhu za opće) podrazumijeva pravičnost (ekonomska karakteristika poreza).

Evazija je izbjegavanje plaćanja poreza, a može biti legalna ili nelegalna.
Da, neplaćanje poreza može biti legalno (korištenjem nedorečenosti zakona ili zakonom odobrenih olakšica).
Legalno je i pravedno iskoristiti novce u dobrotvorne svrhe koristeći evaziju, transakcijom novaca preko računa koji su oslobođeni poreza.

Hrvatska diva, odričući se pripadajućih novaca iz pobjedničke predsjedničke kampanje (uz odbijanje povećavanja osobne dobiti), primjenjuje princip razvijenih demokratskih društava. Oslobađa državu prikupljanja i raspolaganja poreznih novaca (Država isplaćuje novce predsjedničkoj pobjednici od kojih Predsjednica državi plaća (npr.) 40%, te ukoliko bi Država odlučila nagraditi Predsjednicu opet (kao dobrog poreznog platišu) prelijevanje novaca bi se odvijalo unedogled ...), koje bi država (možda) proslijedila potrebitima.
Pravičan princip usmjeravanja poreznih novaca direktno od poreznog platiše ka potrošaču poreznih novaca (kad je god to moguće) (stranke, udruge, zaklade, inicijative, ...) uistinu je istančan odnos koji se traži u vođenju porezne politike.
Učite! (ne damo kune za policijsku, doušničku, militantnu, diktatorsku državu jednoumlja)

(

)